Byla e2-7432-956/2016
Dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui V. Ž

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Sigita Kulbienė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl skolos priteisimo pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui V. Ž., ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą ir prašo priteisti iš atsakovo 362,03 Eur negrąžintą paskolą, 36,20 Eur paskolos suteikimo komisinį mokestį, 650,15 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2010-12-21 šalys sudarė Vartojimo kredito sutartį, kuria susitarė, kad ieškovas paskolins atsakovui 362,03 Eur. Šalys sutarė, kad atsakovas 2011-01-20 grąžins 362,03 Eur skolą ir 36,20 Eur paskolos suteikimo komisinį mokestį. Tačiau atsakovas neįvykdė šio įsipareigojimo ir ieškovui liko skolingas 398,23 Eur. Ieškovas sutinka, kad būtų priimtas sprendimas už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

3Atsakovas buvo įpareigotas per 14 dienų nuo paskelbimo specialiame interneto tinklapyje dienos pateikti atsiliepimą į ieškinį. Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti 2016-10-07 viešo paskelbimo būdu, paskelbiant pranešimą interneto tinklalapio www.teismai.lt skiltyje „Teismų pranešimai“ (CPK 130 str.) (b.l. 23; 24). Atsiliepimas į ieškinį nurodytu terminu ir per protingą terminą jam pasibaigus nepateiktas, prašymas pratęsti nustatytą terminą negautas. Darytina išvada, kad tokiu būdu atsakovas išreiškė poziciją dėl nagrinėjamos bylos. Ieškovas sutinka, kad būtų priimtas sprendimas už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį (b.l. 3). Civilinio proceso kodekso nuostatos numato galimybę teismui remiantis byloje esančiais įrodymais priimti sprendimą už akių ieškovo prašymu, jeigu atsakovas be pateisinamos priežasties per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį (CPK 142 str. 4 d.).

4Atlikus formalų byloje esančių įrodymų tyrimą (netiriant įrodymų turinio ir vertinant tik teisinį, bet ne faktinį jų pagrįstumą), teismas įsitikino, kad pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies (CPK 285 str. 2 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies. Priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

6Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio nustatyta, kad šalys 2010-12-21 nuotoliniu būdu sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. ( - ), pagal kurią atsakovui buvo suteiktas 362,03 Eur kreditas (b.l. 5; 8; 12-14). Sutartimi atsakovas įsipareigojo grąžinti paskolą iki 2011-01-20, tačiau savo prievolės nevykdė ir ieškovui liko skolingas 362,03 Eur paskolos sumą ir 36,20 Eur paskolos suteikimo komisinį mokestį.

7Įstatymas įpareigoja prievoles vykdyti sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus bei draudžia vienašališkai atsisakyti vykdyti prievolę, pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.38, 6.59, 6.158, 6.200, 6.256 str.). Ieškovas savo prievolę įvykdė tinkamai, atsakovas pretenzijų nereiškė ir su ieškovu tinkamai neatsiskaitė, todėl darytina išvada, kad atsakovas prievolės tinkamai neįvykdė. Iš atsakovo priteistina 362,03 Eur negrąžinta paskola ir 36,20 Eur paskolos suteikimo komisinis mokestis.

8Ieškovas taip pat prašo iš atsakovo priteisti sutartimi numatytus delspinigius. Remiantis CK 1.125 str. 5 d. 1 p., ieškovas delspinigius skaičiuoja už 180 dienų. Pagal Sutarties 7.2. punktą, už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną ieškovas skaičiuoja 1 procento dydžio delspinigius nuo uždelstos mokėjimų sumos. Todėl delspinigių dydis už 180 dienų yra 650,15 Eur.

9Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo CBS teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir kt.). Atsižvelgiant į kasacinio teismo formuojamą praktiką, taip pat į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sutartį su kreditoriumi sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, t.y. turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į tai, kad prašomi priteisti delspinigiai (650,15 Eur) beveik du kartus viršija skolos sumą (362,03 Eur) bei įvertinus tai, kad ieškovas tokio delspinigių dydžio nepagrindžia patirtais nuostoliais, konstatuotina, kad prašomi priteisti delspinigiai yra aiškiai per dideli ir laikytini baudiniais, todėl vadovaujantis CK 1.5 str., 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d., jie mažintini iki 216,72 Eur sumos, kuri teismo vertinimu, yra adekvati padarytam pažeidimui bei faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Remiantis išdėstytu bei vadovaujantis CK 6.71 str., 6.256 str. 2 d. ir 6.258 str. 1 d., ieškovui iš atsakovo priteistina 216,72 Eur delspinigių.

10Už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d. numatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovo reikalavimas priteisti procesines palūkanas už priteistą skolos sumą yra pagrįstas įstatymu.

11Ieškinys dėl skolos priteisimo tenkintinas iš dalies (58,66 proc.) ( CK 6.63 str., 6.200 str., 6.205 str., 6.210 str. 1 d., 6.261 str., 6.870 str., 6.872 str., 6.873 str., 6.874 str., 6.881 str. 1 d.). Iš atsakovo priteistina 362,03 Eur negrąžinta paskola, 36,20 Eur paskolos suteikimo komisinis mokestis, 216,72 Eur delspinigiai, 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Bylinėjimosi išlaidos paskirstytinos tarp šalių proporcingai teismo patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 79, 80, 93 str.).

13Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei nepriteistinos (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str. 6 d.).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 279, 285, 286, 287 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovo V. Ž., a.k. ( - ) 362,03 Eur (trijų šimtų šešiasdešimt dviejų eurų 03 centų) negrąžintą paskolą, 36,20 Eur (trisdešimt šešių eurų 20 centų) paskolos sutiekimo komisinį mokestį, 216,72 Eur (dviejų šimtų šešiolikos eurų 72 centų) delspinigius, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016-09-01) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 14 Eur (keturiolikos eurų) dalį žyminio mokesčio – ieškovo UAB „4finance“, į.k. 301881644, naudai.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui, paduodant skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai