Byla e2-6990-854/2017
Dėl sutarties nutraukimo mokesčio priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė Čėsnienė, sekretoriaujant Vitai Burneikaitei, dalyvaujant ieškovo UAB „Elektrum Lietuva“ atstovei advokatei Gabijai Jurgitai Kalužonytei, atsakovo UAB „UP records“ atstovui advokatui Tomui Lukoševičiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Elektrum Lietuva“ ieškinį atsakovui UAB „UP records“ dėl sutarties nutraukimo mokesčio priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 428,53 Eur sutarties nutraukimo mokesčio, 6 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5Nurodė, kad šalys 2015-06-18 sudarė Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 86866000006 (toliau – Sutartis). Sutartyje šalys susitarė, jog elektros energijos pardavimo laikotarpis yra nuo 2015-08-01 iki 2016-07-31.

6Pagal Sutarties 6.2 punktą elektros energijos pardavimo laikotarpis kiekvienam iš produktų yra laikomas pratęstu vienu iš šių būdų:

76.2.1. tomis pačiomis produkto sąlygomis bei tam pačiam Elektros energijos pardavimo laikotarpiui, jeigu nei viena iš šalių ne vėliau nei prieš 30 kalendorinių dienų iki elektros energijos pardavimo laikotarpio pabaigos neinformavo kitos šalies apie tai, kad neketina pratęsti elektros energijos pardavimo laikotarpio atitinkamam produktui, nebent sutarties I dalyje nurodyta kitaip;

86.2.2. pakeistomis produkto sąlygomis, jei tiekėjas pasiūlo, o klientas sutinka vadovaudamiesi sutarties II dalies 6.3 punktu.

9Sutarties 6.3 p. šalys susitarė, jog tiekėjas turi teisę pasiūlyti pratęsti elektros energijos pardavimo laikotarpį kiekvienam produktui, nurodytam I dalyje, tomis pačiomis ar pakeistomis sąlygomis. Tokiu atveju tiekėjas ne vėliau kaip prieš 45 kalendorines dienas iki elektros energijos pardavimo laikotarpio pabaigos išsiunčia klientui pratęsimo sąlygas bei paprašo kliento informuoti apie savo nesutikimą pratęsti elektros energijos pardavimo laikotarpį ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sąlygų gavimo dienos, jei klientas su pratęsimu nesutinka. Jei klientas šios pareigos neįvykdo, pasiūlytos pratęsimo sąlygos įsigalioja bei tampa sudėtine sutarties dalimi ir turi būti taikomos nuo pratęsto elektros energijos pardavimo laikotarpio pradžios. Tokios pratęsimo sąlygos taip pat gali būti pateiktos el. paštu ir tokiu atveju laikoma, kad sąlygos yra gautos sekančią darbo dieną po jų išsiuntimo sutartyje nurodytu el. pašto adresu. Tame pačiame punkte numatyta, kad klientas patvirtina, jog jis sutinka su sutarties II dalies 6.2 ir 6.3 punktuose įtvirtinta elektros energijos pardavimo laikotarpio pratęsimo tvarka ir tokia tvarka nepažeidžia jo teisių.

102016-04-18 ieškovas išsiuntė atsakovui elektroniniu paštu Sutarties pratęsimo sąlygas. Per Sutarties 6.3 p. nurodytą laikotarpį atsakovas sutarties pratęsimo sąlygų neatmetė, todėl ieškovas laiko, jog Sutartis buvo pratęsta nuo 2016-08-01 iki 2018-07-31. 2016-07-08 atsakovas išsiuntė ieškovui pranešimą dėl sutarties nepratęsimo, kuriame nurodė, jog nuo 2016-07-31 dienos Sutarties pasibaigus sutartam terminui pratęsti nebenori.

11Gavęs atsakovo pranešimą, ieškovas el. paštu susisiekė su atsakovu, paaiškino, kad atsakovui bus išrašyta sutarties nutraukimo mokesčio dydžio sąskaita ir pasiteiravo dėl sutarties pratęsimo galimybių. Ieškovas paaiškino, kad atsakovo atsiųstas 2016-07-08 raštas negali būti laikomas raštu dėl sutarties nepratęsimo, o gali būti laikomas nebent raštu dėl Sutarties nutraukimo. Atsakovas buvo informuotas, kad jei jis ketina nutraukti su ieškovu sudarytą Sutartį, tai Sutarties 6.6 p. numatyta, jog bet kuriuo atveju, jei Sutartis nutraukiama vadovaujantis Sutarties II dalies 6.4. ar 6.5. punktais, klientas įsipareigoja mokėti Sutarties sąlygų pakeitimo mokestį, jei tai yra numatyta Sutartyje. Atsakovui el. laišku atsiųstose Sutarties pratęsimo ir pakeitimo sąlygose yra nurodyta, kaip yra apskaičiuojamas mokestis už Sutarties išankstinį nutraukimą, t.y. „Mokestis = Sąskaita (vid.) x 1/6 x mėnesių skaičius, kur sąskaita (vid.) – vidutinis vieno mėnesio mokestis už elektros energiją, kuris yra paskaičiuojamas įvertinus visų praėjusių mėnesių, tačiau ne daugiau nei 12, sąskaitas; mėnesių skaičius – skaičius pilnų mėnesių, skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos iki elektros energijos pardavimo laikotarpio pabaigos.“

122016-11-11 ieškovas išrašė ir atsakovui išsiuntė sąskaitą Nr. 868323924565 428,53 Eur sutarties nutraukimo mokesčiui, apskaičiuotam pagal praėjusių mėnesių išrašytų PVM sąskaitų faktūrų vidurkį. Sąskaitos dėl sutarties nutraukimo mokesčio apmokėjimo terminas buvo nustatytas iki 2016-11-21 dienos. Gavęs ieškovo sąskaitą atsakovas raštu (2016-11-17 ir 2016-11-28 el. laiškais) informavo, kad nesutinka su Sutarties nutraukimo mokesčio sąskaitos jiems išrašymu. Į šiuos laiškus ieškovas atrašė 2016-11-17 ir 2016-11-28 el. laiškais.

13Ieškovas papildomai pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad elektroninis laiškas su Sutarties pratęsimo sąlygomis atsakovui buvo išsiųstas elektroniniu paštu 2016-04-18. Minėtas laiškas išsiųstas ne „rankiniu“ būdu, bet elektroninio laiško tekstą „įkėlus“ į informacinę sistemą (siuntimo platformą), kuri pasiekiama internetu adresu elektrum.naujienlaiskiai.lt. Pažymėjo, kad 2016-08-18 laiško tekstas skiriasi nuo tokio elektroninio laiško, kurį atsakovui pakartotinai siuntė ieškovo vadybininkas K. P. 2016-07-11, nes 2016-04-18 elektroninio laiško tekstas yra bendras tekstas, kuris buvo suformuotas visiems klientams. Kadangi laiškas buvo nusiųstas ne „rankiniu“ būdu, o per informacinę sistemą, ieškovas negali atspausdinti ir pateikti įprastinio elektroninio laiško. Tai, kad 2016-07-18 laiškas dėl Sutarties pratęsimo buvo nusiųstas atsakovui ir gautas, patvirtina išrašai iš informacinės sistemos (siuntimo platformos). Tai, kad atsakovas laiško neskaitė, yra jo paties kaltė. Pažymėjo, kad atsakovo pateiktas išrašas iš „Outlook“ programos pašto dėžutės negali būti laikomas tinkamu įrodymu, kadangi atsakovas tokį išrašą galėjo padaryti prieš tai ištrynęs ieškovo laišką. Atkreipė dėmesį į tai, kad minėtame išraše iš „Outlook“ programos pašto dėžutės matyti, kad atsakovas gavo ieškovo atsakovui nusiųstus 2016-08-01 ir 2016-08-24 laiškus, šie elektroniniai laiškai buvo siųsti iš tos pačios ieškovo informacinės sistemos (siuntimo platformos), kaip ir 2016-04-18 elektroninis laiškas. Pažymėjo, kad pagal Elektros energetikos įstatymo 51 str. 3 d. ieškovas turėjo teisę siųsti atsakovui Sutarties pratęsimo ir pakeitimo sąlygas atsakovo elektroninio pašto adresu ir ieškovui elektroniniu paštu nusiuntus atsakovui apie ketinamas pakeisti ir pratęsti sutarties sąlygas, nėra privaloma laukti iš vartotojo atsakymo, jog jis sutinka su keičiamomis sąlygomis, jei vartotojas su jomis nesutinka. Taigi atsakovas, gavęs 2016-04-18 ieškovo laišką, vadovaudamasis Sutarties 6.3 p. ir Elektros energetikos įstatymo 51 str. 3 dalimi, turėjo informuoti ieškovą apie savo nesutikimą pratęsti Sutartį per 14 dienų nuo 2016-04-18 laiško gavimo dienos, tačiau to nepadarė, todėl sąlygos įsigaliojo nuo 2016-05-04, t.y. praėjus 14 dienų nuo 2016-04-18 laiško nusiuntimo atsakovui.

14Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti, taikyti ieškinio senatį, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

15Nurodė, kad Sutarties II dalyje buvo numatyti Sutarties automatinio pratęsimo atvejai. Sutartyje numatytam elektros energijos pardavimo terminui artėjant prie pabaigos, nesulaukusi iš ieškovo jokių pasiūlymų dėl elektros energijos pardavimo sąlygų naujam laikotarpiui, atsakovas nusprendė nepratęsti Sutarties galiojimo naujam laikotarpiui. Atsakovo direktorius 2016 m. birželio mėn. pabaigoje – liepos mėn. pradžioje kreipėsi į ieškovą, norėdamas pranešti, jog neketina pratęsti Sutarties. Vadybininkė K. P. informavo atsakovo direktorių, jog ji neaptarnauja atsakovo įmonės, informavo, kad apie jo skambutį bus pranešta kitam vadybininkui, kuris netrukus su juo susisieks. Su atsakovo direktoriumi susisiekta nebuvo, todėl jis iš karto po liepos mėn. el. pašto adresu nusiuntė ieškovui pranešimą apie tai, jog pasibaigus esamam elektros energijos pardavimo laikotarpiui atsakovas neketina pratęsti jo naujam terminui. 2016-07-11 atsakovo direktorius el. paštu gavo ieškovo vadybininko K. P. el. laišką, kuriame nurodyta, jo „praėjusią savaitę bandžiau su jumis susisiekti aptarti, kokiu klausimu kreipėtės į mus, tačiau nepavyko“, jame taip pat nurodyta, kad Sutarties pratęsimas el. paštu atsakovui buvo išsiųstas balandžio 15 d. Minėtas laiškas patvirtina, kad atsakovas kreipėsi į ieškovą. Atsakydamas į minėtą laišką, atsakovo direktorius 2016-07-20 el. laišku paprašė atsiųsti dokumentus, kuriais vadovaujantis ieškovas pratęsė Sutartį, taip pat įrodymus, kad K. P. el. laiškas apie Sutarties pratęsimą buvo išsiųstas atsakovui el. paštu, pabrėžė, kad tokio laiško nėra gavęs. 2016-07-22 atsakovo direktorius el. paštu gavo K. P. laišką, kuriame jis nurodė kitą, nei anksčiau nurodytą datą, kuria ieškovas neva buvo išsiuntęs atsakovui pranešimą apie Sutarties pratęsimo sąlygas, t.y. 2016-04-18. Laiške taip pat nurodyta, kad Sutartis pratęsta naujam laikotarpiui iki 2018-07-31. 2016-07-29 atsakovo direktorius laiške dar kartą nurodė, kad apie ieškovo pasiūlytas sąlygas sužinojo tik po to, kai išsiuntė ieškovui pranešimą apie Sutarties nepratęsimą, rašė, jog nesutinka su jokių sankcijų už Sutarties nutraukimą taikymą. 2016-11-11 atsakovės direktorius el. paštu gavo ieškovo laišką, prie kurio buvo pridėta sąskaita 428,53 Eur dydžio Sutarties nutraukimo mokesčiu. Atsakovo direktorius 2016-11-17 ieškovui siųstame laiške dar kartą išreiškė nesutikimą su netesybomis, tą patį pakartojo ir 2016-11-28 ir 2016-12-09 siųstuose el. laiškuose. Nurodytos aplinkybės patvirtina, kad atsakovas iki pranešimo apie nepageidavimą pratęsti Sutarties galiojimo naujam laikotarpiui išsiuntimo el. paštu nebuvo gavęs iš ieškovo jokių pranešimų apie naujas elektros energijos pardavimo sąlygas, todėl ieškovas neturėjo jokio pagrindo pratęsti Sutarties galiojimo. Byloje nėra jokių įrodymų, kurie patvirtintų, jog ieškovas atsakovui Sutarties pratęsimo sąlygas el. paštu išsiuntė 2016-04-18. Pažymėjo, kad kartu su 2016-07-11 K. P. el. laišku atsiųstas pranešimo apie Sutarties sąlygų pakeitimą tekstas ir prie ieškinio pridėtas tokio pranešimo tekstas skiriasi, t.y. nesutampa pranešimo autoriai, sutarties numeriai ir t.t. Be to, K. P. siųsto pranešimo apie Sutarties sąlygų pakeitimą teksto kopijos kampe matosi, kad šis tekstas buvo kopijuojamas 2016-07-05 arba trys dienos prieš tai, kai atsakovo direktorius atsiuntė ieškovui pranešimą apie nepageidavimą pratęsti Sutarties galiojimo naujam laikotarpiui. Atsakovo teigimu, tikėtina, kad toks ieškovo pranešimas apie Sutarties sąlygų pakeitimą buvo sukurtas ir įkeltas į ieškovo naujienlaiškių sistemą sužinojus apie atsakovo pageidavimą nepratęsti Sutarties. Taip pat iš ieškovo kartu su ieškiniu pateikto dokumento, kuriame matosi atsakovo direktoriaus el. pašto adresas ir gautų laiškų pavadinimai, nėra galimybės nustatyti, nei kokio turinio yra laiškai, nei kuomet ir kieno jie buvo išsiųsti. Atsakovas į bylą pateikė atsakovo naudojamos Outlook programos dėžutėje iš UAB „Elektrum Lietuva“ gautų el. laiškų laikotarpiu nuo 2016-01-12 iki 2016-08-24 sąrašo kopiją, iš kurios matyti, kad iki 2016-07-11 be siunčiamų sąskaitų atsakovas iš ieškovo nebuvo gavęs jokių el. laiškų su pranešimu apie Sutarties sąlygų pakeitimą. Atsakovo teigimu Sutarties sąlygos negalėjo būti teisėtai pakeistos vadovaujantis Sutarties 6.3 p., todėl Sutarties galiojimas pasibaigė vadovaujantis 6.2.1 p., t.y. atsakovui informavus ieškovą apie nepageidavimą pratęsti elektros energijos pardavimo laikotarpio naujam terminui. Apie nepageidavimą pratęsti elektros energijos pardavimo laikotarpio naujam terminui atsakovas informavo ieškovą telefonu dar 2016 m. birželio pabaigoje – liepos pradžioje, t.y. nepasibaigus Sutartyje numatytam 30 dienų terminui. Pažymėjo, kad Sutartis nenumato, kokiais būdais ir tvarka atsakovas 6.2.1 p. numatytu turėjo pranešti ieškovui apie nepageidavimą pratęsti elektros energijos pardavimo laikotarpio naujam laikotarpiui, todėl laikytina, kad informavimas telefonu buvo tinkamas informavimo būdas. Sutarties galiojimui pasibaigus minėto punkto pagrindu, Sutartis nenustato mokėti netesybų. Atsakovo teigimu ieškovė neturėjo jokio pagrindo taikyti Sutarties sąlygų pakeitimo mokesčio. Ieškovui nepateikus atsakovui pranešimo apie naujas Sutarties sąlygas 6.3 p. nustatytais terminais ir tvarka bei Sutarties galiojimui prasitęsus pagal 6.2.1 p. nuostatas, pasikeitė tik elektros energijos pardavimo laikotarpis, bet ne Sutarties sąlygos. Todėl 2016-07-08 atsakovo raštą traktuojant kaip pranešimą apie Sutarties nutraukimą pagal 6.4 p. nuostatas, atsakovui vis tiek neatsirastų prievolė mokėti netesybas, kadangi vadovaujantis 6.6 p. Sutarties sąlygų pakeitimo mokestinis mokėtinas tik tuo atveju, jeigu jis nurodytas Sutarties I dalyje, o šiuo atveju Sutarties dalyje tokio mokesčio mokėjimas nenumatytas. Net ir darant prielaidą, jog Sutarties sąlygos buvo pakeistos pagal 6.3 p., sutarties nutraukimo pasekmėms vis tiek turėjo būti taikomos pirminės Sutarties sąlygos. Pažymėjo, kad Sutarties 6.3 p. nurodyta, jog ieškovo pasiūlytos pratęsimo sąlygos įsigalioja ir tampa sudėtine Sutarties dalimi ir turi būti taikomos nuo pratęsto elektros energijos pardavimo laikotarpio pradžios. Todėl tuo metu, kai atsakovas raštu pranešė ieškovui apie nepageidavimą pirkti energiją po Sutartyje numatyto termino pabaigos (2016-07-08), vis dar galiojo pradinės Sutarties sąlygos, kurios nenumatė Sutarties nutraukimo mokesčio. Atkreipė dėmesį, kad vadovaujantis CK 6.189 str. 2 d. sutarties nuostatos atgalinę galią turi tik tuo atveju, jeigu dėl to šalys susitarė. Nagrinėjamu atveju tokio susitarimo nebuvo, todėl ieškovas neturėjo teisinio pagrindo naujai pakeistų Sutarties nuostatų taikyti iki jų įsigaliojimo atsiradusiems veiksmams ir jų teisiniams padariniams.

16Atsakovo teigimu ieškovas pareiškė reikalavimus praleidęs ieškinio senaties terminą. Ieškovas atsakovo pranešimą apie nepageidavimą pirkti elektros energiją po Sutartyje numatyto termino pasibaigimo gavo vėliausiai 2016-07-08. Nuo minėto momento ieškovas turėjo sužinoti apie savo teisę kreiptis į teismą dėl netesybų priteisimo. Ieškinys pateiktas tik 2017-01-11, t.y. praleidus CK 1.125 str. 5 d. 1 p. ieškinio senaties terminą.

17Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytus motyvus, prašė ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad ieškovas nėra praleidęs senaties termino, kadangi jo teisė pareikšti reikalavimus atsirado tada, kai nebuvo apmokėta sąskaita už sutarties nutraukimo mokestį. Nurodė, kad rugpjūčio mėnesį ieškovas jau negavo informacijos iš ESO apie atsakovo sunaudotą elektros energijos kiekį, todėl negalėjo išrašyti sąskaitos.

18Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime į ieškinį išdėstytus motyvus, prašė ieškinį atmesti, taikyti ieškinio senatį, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Papildomai pažymėjo, kad ieškovo į bylą pateiktų įrodymų įrodomoji galia kelia abejonių, t.y. neaišku, iš kur išrašai atspausdinti, kada tai buvo padaryta ir pan.

19Ieškinys atmestinas.

20Byloje nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2015-06-18 sudarė elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį laikotarpiui nuo 2015-08-01 iki 2016-07-31 (el.b.l. 6-9, t. I).

21Už šiuo laikotarpiu atsakovo įsigytą elektros energiją ieškovas išrašė jam sąskaitas (el.b.l. 15-26, t. I), byloje ginčo dėl atsiskaitymo pagal šias sąskaitas nėra.

22Ieškovas nurodo 2016 m. balandžio mėn. išsiuntęs atsakovui jo elektroninio pašto adresu pranešimą dėl sutarties pratęsimo laikotarpiui nuo 2016-08-01 iki 2018-07-31 pranešime nurodytomis sąlygomis (el.b.l. 10-12, t. I).

232016-07-08 atsakovas elektroniniu paštu pranešė ieškovui, kad nebenori tęsti sutartinių santykių po 2016-07-31 (el.b.l. 27-28, t. I). Iš vėlesnio šalių elektroninio susirašinėjimo (el.b.l. 29-31, 33-35, t. I) matyti, kad dėl to tarp šalių kilo ginčas.

24Atsakovui sutartinius santykius pabaigus, ieškovas paskaičiavo jam 428,53 Eur dydžio baudą ir 2016-11-11 išrašė atsakovui sąskaitą dėl jos apmokėjimo (el.b.l. 13, t. I). Iš 2016 lapkričio – gruodžio mėn. vykusio šalių elektroninio susirašinėjimo matyti, kad atsakovas gavęs sąskaitą dėl baudos sumokėjimo, atsisakė ją apmokėti, tarp šalių kilo ginčas dėl sutarties ir naujų jos sąlygų galiojimo (el.b.l. 36-43, t. I).

25Tarp bylos šalių kilo ginčas dėl atsakovo pareigos mokėti ieškovui jo paskaičiuotą sutarties nutraukimo mokestį.

26Nustatant tikrąją tam tikros sutarties šalių valią, taikytinos sutarčių aiškinimo taisyklės, įtvirtintos CK 6.193–6.195 straipsniuose ir suformuluotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-409/2010; 2011 m. liepos 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-318/2011; 2012 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2012; 2014 m. sausio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2014 ir kt.). Tikrieji sutarties šalių ketinimai (valia) atskleidžiami įvertinant sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, šalių derybų dėl sutarties sudarymo pobūdį, šalių elgesį po sutarties sudarymo, kitas konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes.

27Šioje byloje teismas be kita ko remiasi ir contra proferentem principu, pagal kurį kai abejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasiūliusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai (CK 6.193 str. 4 d.), taigi nagrinėjamu atveju - ieškovo nenaudai ir atsakovo naudai.

282015-06-18 sudaryta sutartimi šalys susitarė dėl elektros energijos pirkimo-pardavimo laikotarpiu nuo 2015-08-01 iki 2016-07-31. Sutarties 6.2 punkte nurodyta, kad elektros energijos pardavimo laikotarpiai bus pratęsiami: 6.2.1. tomis pačiomis produkto sąlygomis bei tam pačiam Elektros energijos pardavimo laikotarpiui, jeigu nei viena iš šalių ne vėliau nei prieš 30 kalendorinių dienų iki elektros energijos pardavimo laikotarpio pabaigos neinformavo kitos šalies apie tai, kad neketina pratęsti elektros energijos pardavimo laikotarpio atitinkamam produktui, nebent sutarties I dalyje nurodyta kitaip; arba 6.2.2. pakeistomis produkto sąlygomis, jei tiekėjas pasiūlo, o klientas sutinka vadovaudamiesi sutarties II dalies 6.3 punktu (el.b.l. 9, t. I).

29Sutarties 6.3 p. šalys susitarė, jog tiekėjas turi teisę pasiūlyti pratęsti elektros energijos pardavimo laikotarpį kiekvienam produktui, nurodytam I dalyje, tomis pačiomis ar pakeistomis sąlygomis. Tokiu atveju tiekėjas ne vėliau kaip prieš 45 kalendorines dienas iki elektros energijos pardavimo laikotarpio pabaigos išsiunčia klientui pratęsimo sąlygas bei paprašo kliento informuoti apie savo nesutikimą pratęsti elektros energijos pardavimo laikotarpį ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sąlygų gavimo dienos, jei klientas su pratęsimu nesutinka. Jei klientas šios pareigos neįvykdo, pasiūlytos pratęsimo sąlygos įsigalioja bei tampa sudėtine sutarties dalimi ir turi būti taikomos nuo pratęsto elektros energijos pardavimo laikotarpio pradžios. Tokios pratęsimo sąlygos taip pat gali būti pateiktos el. paštu ir tokiu atveju laikoma, kad sąlygos yra gautos sekančią darbo dieną po jų išsiuntimo sutartyje nurodytu el. pašto adresu. Tame pačiame punkte numatyta, kad klientas patvirtina, jog jis sutinka su sutarties II dalies 6.2 ir 6.3 punktuose įtvirtinta elektros energijos pardavimo laikotarpio pratęsimo tvarka ir tokia tvarka nepažeidžia jo teisių.

30Būtent iš šių nuostatų ieškovas kildina savo reikalavimus, aiškindamas, kad vadovaudamasis 6.3 punktu, jis dar 2016 balandžio mėn. išsiuntė atsakovui pranešimą apie sutarties pratęsimą dar dvejų metų laikotarpiui, kuriame be kita ko buvo nustatytas išankstinio sutarties nutraukimo bei objekto išbraukimo iš sutarties mokestis.

31Atsakovas teigia pranešimo dėl sutarties pratęsimo ir jos sąlygų pakeitimo negavęs, su jokiomis naujomis sąlygomis nesutikęs, todėl jam jos netaikytinos.

32Sutarties 6.3 nustatęs, kad pratęsimo sąlygos klientui gali būti pateiktos el. paštu ir tokiu atveju laikoma, kad sąlygos yra gautos sekančią darbo dieną po jų išsiuntimo sutartyje nurodytu el. pašto adresu, o klientui apie savo nesutikimą pratęsti elektros energijos pardavimo laikotarpį neinformavus per 14 kalendorinių dienų nuo sąlygų gavimo dienos, pasiūlytos pratęsimo sąlygos įsigalioja, net ir klientui su tokiomis sąlygomis sutikus, ieškovas nagrinėjamoje byloje turi pareigą įrodyti, kad pranešimą atsakovas yra gavęs. Šios ieškovo įrodinėjimo pareigos civilinės bylos nagrinėjimo procese nepaneigia ir Elektros energetikos įstatymo 51 straipsnio 3 dalies nuostatos. Sutiktina, kad vien atsakovo pateikta jo elektroninio pašto dėžutės iš atsakovo gautų laiškų sąrašo momentinė ekrano kopija, daryta 2017-02-17, kurioje gauto pranešimo apie sutarties pratęsimą nėra, savaime nepatvirtina, kad tokio pranešimo atsakovas negavo. Todėl vertinant šios aplinkybės buvimą, teismas vadovaujasi bendraisiais įrodymų vertinimo dispozityvioje civilinėje byloje principais, atsižvelgdamas, kad aktyvioji šios aplinkybės įrodinėjimo pareiga nagrinėjamoje byloje tenka ieškovui (CPK 12, 176, 178, 185 str.).

33Aplinkybei, kad atsakovas pranešimą gavo, pagrįsti su ieškiniu ieškovas pateikė savo sistemos duomenis apie klientui (atsakovui) 2016-04-18 išsiųstą laišką su pranešimu (el.b.l. 10-12, t. I). Tačiau vėlesniame susirašinėjime ieškovas atsakovui nurodo, kad pranešimas apie sutarties pratęsimą atsakovui buvo išsiųstas 2016-04-15 (el.b.l. 67, t. I).

34Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nors pranešime (el.b.l. 10, t. I) pakartota, jog pakeitimai įsigalioja be šalių parašų su sąlyga, kad klientas raštu neatmetė pasiūlymų per 14 dienų, žemiau tame pačiame pranešime nurodoma kitokia tvarka, t.y. „sutarties pratęsimą patvirtinkite atsakydami į šį laišką iki 2016-04-30“. Be to, pateikto su ieškiniu pranešimo, kurį ieškovas teigia išsiuntęs atsakovui 2016-04-18 ir pranešimo, kuris pateiktas su ieškovo papildomais rašytiniais paaiškinimais (el.b.l. 86, t. I) tekstas skiriasi, pastarasis yra personifikuotas. Įvertinęs pranešimų turinį ir aplinkybes, kuriomis jie pateikti, taip pat tai, kad su šiuo laišku persiųstos ir pranešimo teksto momentinės ekrano kopijos, darytos 2016-07-05 (el.b.l. 66, 68, t. I), teismas neįtikinamais laiko advokatės argumentus apie tai, kad antrąjį tekto variantą surašė (pakeitė) ieškovo vadybininkas, pakartotinai persiųsdamas pranešimą atsakovo prašymu 2016 m. liepos 11 d.

35Iš į bylą pateiktos ieškovo sistemos atrinktų duomenų atsakovui siųstų laiškų laikotarpiui iki 2016-07-31 momentinės ekrano kopijos, matyti, kad iki nurodytos datos ieškovas atsakovui buvo išsiuntęs 4 laiškus (el.b.l. 32, t. I). Vėliau ieškovas į bylą pateikė kitą tos pačios sistemos momentinę ekrano kopiją, kurioje jau nurodyta, kad atsakovui tuo pačiu laikotarpiu, iki 2016-07-31, išsiųsti 7 laiškai (el.b.l. 87, t. I).

36Be to, pagal ieškovo sistemos duomenis, kuriuos advokatė nurodo gavusi iš ieškovo 2017 m. kovo mėn., atsakovas yra perskaitęs tik 2016-08-01 pranešimą (el.b.l. 87, t. I), tuo tarpu iš ieškovo pateiktos jo pašto dėžutės gautų laiškų ekrano kopijos, darytos 2017 m. vasario 17 d. (el.b.l. 72, t. I), matyti, kad ieškovas yra perskaitęs ir 2016-08-24 pranešimą, nors ieškovo sistemoje apie šios dienos pranešimo perskaitymą duomenų nėra.

37Nurodytų aplinkybių visuma leidžia vertinti ieškovo elektroninių pranešimų siuntimo ar/ir jų archyvavimo sistemą kaip nepakankamai patikimą, todėl vien jos duomenimis negalima patvirtinti, kad atsakovas ieškovo 2016-04-18 pranešimą apie sutarties pratęsimą ir pasikeitusias jos nutraukimo sąlygas ieškovo nurodytu laikotarpiu gavo. Tuo tarpu po to, kai su 2016-07-11 ieškovo atstovo laišku pranešimas atsakovui buvo persiųstas pakartotinai, atsakovas nedelsdamas pareiškė su pranešime nurodytomis sąlygomis nesutinkantis.

38Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad net ir priešingos išvados atveju negalima būtų teigti, jog pranešime nurodytos sąlygos atsakovui galioja, kadangi šalių sutarties 6.3 punkte nurodyta, jog pasiūlytos pratęsimo sąlygos įsigalioja ir turi būti taikomos nuo pratęsto elektros energijos pardavimo laikotarpio pradžios, kas šiuo atveju būtų 2016-08-01. Šiame kontekste svarbu pažymėti, kad tarp šalių nėra ginčo, jog jų sutartiniai santykiai faktiškai nutrūko nuo 2016-08-01, nes nuo šios datos ieškovas elektros energijos į atsakovo objektą nebeteikė jam pasirinkus kitą elektros energijos tiekėją.

39Taigi, ieškovui neįrodžius, kad sutartis buvo jo pakeista vienašališkai pranešimu, šalių sutartiniai santykiai ir galimybė juos baigti vertintini jų pirminės sudarytos sutarties sąlygų kontekste.

40Pagal šalių sudarytos sutarties 6.2.1. punktą nė vienai iš šalių neinformavus kitos prieš 30 dienų apie nepageidavimą tęsti sutartinius santykius, jie pratęsiami tam pačiam laikotarpiui tomis pačiomis sąlygomis. Šiuo atveju nė viena iš šalių prieš 30 dienų iki 2016-07-31 viena kitos neinformavo apie tai, kad sutartinių santykių tęsti neketina. Šalių sudarytos sutarties 6.4 punkte nurodyta, kad klientas turi teisę nutraukti sutartį bet kuriuo metu, įspėjęs tiekėją ne vėliau nei prieš 35 kalendorines dienas. Atsakovas apie tai, kad po pirmojoje sutartyje nustatyto jos galiojimo termino pabaigos, t.y. 2016-07-31, iš ieškovo elektros energijos nebepirks, jį informavo tik 2016-07-08 pranešimu. Taigi minėtų sutartyje nustatytų terminų atsakovas nesilaikė. Tačiau nagrinėjamos bylos kontekste svarbu pažymėti tai, kad nors sutarties 6.6 punkte šalys susitarė, kad nutraukdamas sutartį klientas įsipareigoja mokėti sutarties sąlygų pakeitimo mokestį, toks mokestis pirminėje šalių sudarytoje sutartyje apskritai nebuvo numatytas.

41Be to, pagal šalių sudarytos sutarties 6.4 punktą sutarties nutraukimu laikomas ir visų kliento objektų išbraukimas iš sutarties. Faktiškai atsakovas nuo ieškovo elektros energijos tiekimo sistemos atjungtas nuo 2016-08-01, kuomet pasirinko kitą operatorių.

42Byloje nustatytų aplinkybių visuma ir išdėstyti motyvai sudaro pagrindą ieškinį dėl baudos priteisimo atmesti kaip nepagrįstą.

43Atmetęs ieškinį nurodytais pagrindais, teismas plačiau nepasisako dėl kitų atsakovo nesutikimo su ieškiniu argumentų, tame tarpe ir dėl senaties reikalavimui dėl netesybų pareikšti taikymo.

44Netenkinus ieškinio nėra pagrindo tenkinti ir ieškovo reikalavimo dėl procesinių palūkanų priteisimo.

45Dėl bylinėjimosi išlaidų

46Ieškinį atmetus, iš ieškovo atsakovui priteistina 800 Eur patirtų išlaidų už advokato teisinę pagalbą (CPK 93 str. 1 d., 98 str., 88 str. 1 d. 6 p.) (el.b.l. 69, 70-71).

47Kadangi byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (keistu 2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur) – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš ieškovo nepriteistinos (CPK 92 str.).

48Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268-270 straipsniais,

Nutarė

49ieškinį atmesti.

50Priteisti iš ieškovo UAB „Elektrum Lietuva“, juridinio asmens kodas 301506046, 800 Eur bylinėjimosi išlaidų atsakovo UAB „UP records“, juridinio asmens kodas 123446913, naudai.

51Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Giedrė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas ieškiniu prašo priteisti iš atsakovo 428,53 Eur sutarties... 5. Nurodė, kad šalys 2015-06-18 sudarė Elektros energijos pirkimo-pardavimo... 6. Pagal Sutarties 6.2 punktą elektros energijos pardavimo laikotarpis kiekvienam... 7. 6.2.1. tomis pačiomis produkto sąlygomis bei tam pačiam Elektros energijos... 8. 6.2.2. pakeistomis produkto sąlygomis, jei tiekėjas pasiūlo, o klientas... 9. Sutarties 6.3 p. šalys susitarė, jog tiekėjas turi teisę pasiūlyti... 10. 2016-04-18 ieškovas išsiuntė atsakovui elektroniniu paštu Sutarties... 11. Gavęs atsakovo pranešimą, ieškovas el. paštu susisiekė su atsakovu,... 12. 2016-11-11 ieškovas išrašė ir atsakovui išsiuntė sąskaitą Nr.... 13. Ieškovas papildomai pateiktuose rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad... 14. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriuo prašė ieškinį atmesti,... 15. Nurodė, kad Sutarties II dalyje buvo numatyti Sutarties automatinio pratęsimo... 16. Atsakovo teigimu ieškovas pareiškė reikalavimus praleidęs ieškinio... 17. Teismo posėdžio metu ieškovo atstovė palaikė procesiniuose dokumentuose... 18. Atsakovo atstovas teismo posėdžio metu palaikė atsiliepime į ieškinį... 19. Ieškinys atmestinas.... 20. Byloje nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2015-06-18 sudarė elektros... 21. Už šiuo laikotarpiu atsakovo įsigytą elektros energiją ieškovas išrašė... 22. Ieškovas nurodo 2016 m. balandžio mėn. išsiuntęs atsakovui jo elektroninio... 23. 2016-07-08 atsakovas elektroniniu paštu pranešė ieškovui, kad nebenori... 24. Atsakovui sutartinius santykius pabaigus, ieškovas paskaičiavo jam 428,53 Eur... 25. Tarp bylos šalių kilo ginčas dėl atsakovo pareigos mokėti ieškovui jo... 26. Nustatant tikrąją tam tikros sutarties šalių valią, taikytinos sutarčių... 27. Šioje byloje teismas be kita ko remiasi ir contra proferentem principu, pagal... 28. 2015-06-18 sudaryta sutartimi šalys susitarė dėl elektros energijos... 29. Sutarties 6.3 p. šalys susitarė, jog tiekėjas turi teisę pasiūlyti... 30. Būtent iš šių nuostatų ieškovas kildina savo reikalavimus, aiškindamas,... 31. Atsakovas teigia pranešimo dėl sutarties pratęsimo ir jos sąlygų pakeitimo... 32. Sutarties 6.3 nustatęs, kad pratęsimo sąlygos klientui gali būti pateiktos... 33. Aplinkybei, kad atsakovas pranešimą gavo, pagrįsti su ieškiniu ieškovas... 34. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad nors pranešime (el.b.l. 10, t. I) pakartota,... 35. Iš į bylą pateiktos ieškovo sistemos atrinktų duomenų atsakovui siųstų... 36. Be to, pagal ieškovo sistemos duomenis, kuriuos advokatė nurodo gavusi iš... 37. Nurodytų aplinkybių visuma leidžia vertinti ieškovo elektroninių... 38. Teismas atkreipia dėmesį ir į tai, kad net ir priešingos išvados atveju... 39. Taigi, ieškovui neįrodžius, kad sutartis buvo jo pakeista vienašališkai... 40. Pagal šalių sudarytos sutarties 6.2.1. punktą nė vienai iš šalių... 41. Be to, pagal šalių sudarytos sutarties 6.4 punktą sutarties nutraukimu... 42. Byloje nustatytų aplinkybių visuma ir išdėstyti motyvai sudaro pagrindą... 43. Atmetęs ieškinį nurodytais pagrindais, teismas plačiau nepasisako dėl... 44. Netenkinus ieškinio nėra pagrindo tenkinti ir ieškovo reikalavimo dėl... 45. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 46. Ieškinį atmetus, iš ieškovo atsakovui priteistina 800 Eur patirtų... 47. Kadangi byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos... 48. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 49. ieškinį atmesti.... 50. Priteisti iš ieškovo UAB „Elektrum Lietuva“, juridinio asmens kodas... 51. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...