Byla 2-1499/2010
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 22 d. nutarties dalies paskirti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Dutch Investment Company“ bankroto administratorių (civilinės bylos Nr. B2-5193-232/2010)

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Laineda“ bankroto administratoriaus atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 22 d. nutarties dalies paskirti atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Dutch Investment Company“ bankroto administratorių (civilinės bylos Nr. B2-5193-232/2010).

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,

Nustatė

4Ieškovo BUAB „Laineda“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimas“ įgaliotas asmuo 2009 m. spalio 23 d. ieškinio pareiškimu prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Dutch Investment Company“ ir jo bankroto administratoriumi paskirti UAB „Viresita“. Pareiškime nurodyta, kad atsakovas skolingas ieškovui 1 989 632,88 Lt. Atsakovo įsipareigojimai viršija pusę jo turto vertės, o tai yra nemokumo požymis. Siūlomas bankroto administratorius atitinka visas ĮBĮ numatytas paskyrimo sąlygas, nėra užimtas kitų įmonių bankroto administravimu, o tai užtikrins bankroto eigos vedimą trumpiausiais terminais.

5Trečiasis asmuo AB SEB bankas 2009 m. gruodžio 30 d. prašymu prašė bankroto bylos iškėlimo UAB „Dutch Investment Company“ atveju jos bankroto administratoriumi paskirti UAB „Admivita“. Prašyme nurodyta, kad atsakovo negrąžintas kreditas sudaro 717 732,87 eurų. Bankas yra hipotekinis atsakovo kreditorius, kuriam įkeistas atsakovo nekilnojamasis turtas.

6Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 22 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Dutch Investment Company“ bankroto bylą ir jo bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Admivita“. Teismas nurodė, kad UAB „Apskaitos idėjos“, tvarkiusi atsakovo buhalterinę apskaitą, pateikė atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentus. Pagal 2010 m. balandžio 30 d. balansą įmonės turtas iš viso sudarė 8 138 253 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimui siekė 2 323 618 Lt. Iš 2010 m. balandžio 30 d. pelno (nuostolio) atskaitos matyti, jog įmonė dirba nuostolingai. Pagal 2010 m. gegužės 10 d. kreditorių sąrašą, skolos kreditoriams sudaro 4 627 360,19 Lt. Atsakovo vardu įregistruotų transporto priemonių nėra, o jo vardu registruotas tik vienas nekilnojamojo turto objektas (2/28 dalys automobilių stovėjimo aikštelės, kurios vidutinė rinkos vertė neviršija net 50 000 Lt). Atsakovo įsiskolinimai ieškovui ir trečiajam asmeniui yra pradelsti ir sudaro 4 467 820,93 Lt. Teismo įsitikinimu, galima daryti išvadą, kad UAB „Dutch Investment Company“ yra nemoki įmonė.

7Teismas pažymėjo, kad gauti siūlymai atsakovo bankroto administratoriais skirti UAB „Viresita“ ir UAB „Admivita“. Kandidatai davė sutikimą administruoti atsakovą. Teismas, atsižvelgęs į siūlomų administratorių patirtį, dirbančių administratorių skaičių, darbo krūvį, tenkantį vienam administratoriui, nusprendė, kad UAB „Admivita“ dirbantys administratoriai yra mažiau užimti, todėl galės operatyviau ir sklandžiau vykdyti administravimo procedūras ir ją paskyrė atsakovo bankroto administratoriumi.

8Ieškovo BUAB „Laineda“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto administravimas“ įgaliotas asmuo atskiruoju skundu prašo panaikinti nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus paskyrimo ir klausimą išspręsti iš esmės - UAB „Dutch Investment Company“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Viresita“. Skundas grindžiamas šiais argumentais:

91.

10Apelianto siūlomas bankroto administratorius turi didesnę patirtį nei teismo paskirtas bankroto administratorius. UAB „Admivita“ dirba 8 administratoriai, kurie visi kartu yra baigę 43 bankroto procedūras. UAB „Viresita“ trys bankroto administratoriai yra baigę 96 bankroto procedūras, todėl jų patirtis yra gerokai didesnė negu teismo paskirto bankroto administratoriaus. Baigtų administruoti įmonių skaičius ir sudėtis rodo, kad UAB „Viresita“ dirbantys asmenys yra aukštesnės kvalifikacijos ir turi didesnę patirtį.

112.

12Apelianto siūlomas bankroto administratorius užtikrins geresnę administravimo kokybę nei teismo paskirtas administratorius. UAB „Admivita“ nėra tinkama būti atsakovo bankroto administratoriumi ir nesugebės užtikrinti sklandžios bankroto proceso eigos. Apeliantas vadovaujasi Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi byloje Nr. 2-120/2009, kurioje konstatuota, jog teismas pagrįstai atstatydino BUAB „LRG farmacija“ bankroto administratorių UAB „Admivita“. Teismas turi rinktis tą kandidatūrą, kuri sukeltų mažiausiai abejonių dėl galimo šališkumo ir užtikrintų maksimalią administravimo kokybę.

13Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Šioje apeliacijoje spręstina, ar pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria UAB „Dutch Investment Company“ bankroto administratoriumi paskirta UAB „Admivita“, laikytina pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas sprendžiamas pagal apelianto BUAB „Laineda“ bankroto administratoriaus įgalioto asmens skundo faktinius ir teisinius argumentus, taip pat patikrinama ar nėra absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.).

16ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, būtina siekti, kad jis ne tik gebėtų maksimaliai užtikrinti kuo sklandesnį ir operatyvesnį bankroto procedūrų atlikimą, bet ir išvengtų konfliktų su kreditoriais bei bankrutuojančios įmonės savininkais dėl kreditorių ir įmonės interesų tinkamo atstovavimo, kad administratoriaus darbas ir bankroto procese atsirandantys teisiniai santykiai būtų grindžiami veiklos skaidrumo, sąžiningumo, objektyvumo, moralumo ir nešališkumo standartais. Teismui įstatymas suteikia bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo prerogatyvą, todėl jo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros.

17Pirmosios instancijos teismas UAB „Dutch Investment Company“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Admivita“ (t. 2, b. l. 33-34), kurį siūlė trečiasis asmuo AB SEB bankas. Paskirtas bankroto administratorius sutiko administruoti atsakovą, o Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos nurodė, kad jis atitinka teisės aktų reikalavimus administruoti UAB „Dutch Investment Company“ (t. 1, b. l. 148). Apeliantas ginčija teismo paskirtą bankroto administratoriaus kandidatūrą ir prašo UAB „Dutch Investment Company“ bankroto administratoriumi paskirti UAB „Viresita“.

18Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pagrindų daryti išvadą, jog teismas, vadovaudamasis jam suteikta diskrecijos teise, įstatyme numatytą prievolę paskirti bankrutuojančios įmonės administratorių įgyvendino netinkamai ir (ar) pažeidė bankroto administratoriaus skyrimui keliamus tikslus bei uždavinius, nenustatyta. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą ir Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos duomenis, negali teigti, jog būtų objektyvus pagrindas keisti paskirtą bankroto administratorių.

19UAB „Admivita“ leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas išduotas 2003 m. kovo 26 d. Įmonė šiuo metu vykdo 46 bankroto administravimo bylas, o yra baigusi 4 įmonių bankroto administravimo procedūras. Įmonėje dirba 9 bankroto administratoriai: R. D. vykdo 7 bankroto administravimo procedūras, tačiau dar nėra baigęs jokios bankroto administravimo procedūros; A. G. vykdo 14 bankroto administravimo procedūrų (iš jų 8 kaip UAB „Admivita“ įgaliotas asmuo), o yra baigęs 20 bankroto administravimo procedūrų; V. M. vykdo 17 bankroto administravimo procedūrų (iš jų 13 kaip UAB „Admivita“ įgaliotas asmuo), o yra baigęs 8 bankroto administravimo procedūras; I. S. vykdo 7 bankroto administravimo procedūras, o yra baigusi 18 bankroto administravimo procedūrų; G. J. vykdo 2 bankroto administravimo procedūras, tačiau dar nėra baigusi jokios bankroto administravimo procedūros; E. D. vykdo 8 bankroto administravimo procedūras, tačiau dar nėra baigęs bankroto administravimo procedūrų; J. B. dar nevykdo ir nėra baigęs bankroto administravimo procedūrų; M. Š. vykdo 8 bankroto administravimo procedūras, tačiau dar nėra baigęs bankroto administravimo procedūros; M. D. dar nevykdo ir nėra baigęs jokios bankroto administravimo procedūros.

20UAB „Viresita“ leidimas teikti bankroto administravimo paslaugas išduotas 2009 m. birželio 22 d. Įmonė šiuo metu vykdo 28 bankroto administravimo bylas, o yra baigusi 2 įmonių bankroto administravimo procedūras (Įmonių bankroto departamento valdymo departamente nurodyta, jog abi bylos nutrauktos). Įmonėje dirba 3 bankroto administratoriai: J. Č. vykdo 11 bankroto administravimo procedūrų, o yra baigęs 37 bankroto administravimo procedūras; E. R. vykdo 30 bankroto administravimo procedūrų, o yra baigęs 58 bankroto administravimo procedūras; P. P. vykdo 27 bankroto administravimo procedūras, tačiau dar nėra baigęs jokios įmonės bankroto administravimo.

21Vertinant pasiūlytas bankroto administratorių kandidatūras bei įmonės, kuriai siekiama iškelti bankroto bylą, didumą apibūdinančius rodiklius, neabejotina, kad administruoti tokią įmonę tikslinga paskirti juridinį asmenį bankroto administratorių, kuris vienija keletą fizinių bankroto administratorių ir kitą darbuotojų personalą. Analizuojant administratoriaus paskyrimo kriterijus turi būti atsižvelgiama ne tiek į siūlomo konkretaus juridinio bankroto administratoriaus, kiek į jame dirbančių fizinių bankroto administratorių patirtį bei užimtumą, kadangi įmonės bankroto procedūras vykdo juridinio bankroto administratoriaus paskirtas įgaliotas fizinis bankroto administratorius, kuris savo vykdomoms funkcijoms atlikti gali pasitelkti ir kitą juridinio asmens darbuotojų personalą ar kitus subjektus. Teisėjų kolegijos vertinimu, iš nurodytų duomenų galima daryti išvadą, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius yra pranašesnis už apelianto siūlomą administratorių pagal užimtumą, o jame dirbančių bankroto administratorių patirtis yra pakankama administruoti atsakovą. Nors apelianto siūlomo bankroto administratoriaus du bankroto administratoriai fiziniai asmenys pagal faktinį skaičiavimą (37 ir 58 įmonės) yra baigę administruoti daugiau įmonių, tačiau ir paskirto bankroto administratoriaus fiziniai bankroto administratoriai A. G., I. S., V. M. yra baigę administruoti pakankamai daug įmonių (20, 17 ir 8 įmonės), todėl sugebėtų tinkamai vykdyti atsakovo bankroto administravimo procedūras. Šiuo atveju baigtų administruoti įmonių skaičius negali būti suabsoliutinamas, o turi būti vertinamas ir siūlomų bankroto administratorių užimtumo lygis. Pagal išdėstytus duomenis, UAB „Admivita“ dirbantiems fiziniams bankroto administratoriams statistiškai vidutiniškai tenka administruoti po 7 įmones, o UAB „Viresita“ dirbantiems bankroto administratoriams po 22,6 įmones, t.y. joje dirbančių fizinių bankroto administratorių darbų krūvis iš esmės yra didesnis tris kartus, o tai galėtų turėti neigiamos įtakos efektyviam ir operatyviam bankroto procedūrų vykdymui. Įvertindama aukščiau nurodytus bankroto administratorių juridinių asmenų sudėtyje veikiančių fizinių bankroto administratorių patirties ir užimtumo (darbo krūvio) kriterijus, teisėjų kolegija nesutinka su skundo motyvais, kad šiuo atveju būtų objektyvus pagrindas keisti paskirtą bankroto administratorių, nes apelianto siūloma bankroto administratoriaus kandidatūra nėra iš esmės pranašesnė už pirmosios instancijos teismo paskirtą bankroto administratorių.

22Teismas privalo atsižvelgti į viešojo intereso dominavimą bankroto procese, siekti, kad bankroto procedūra vyktų sklandžiai ir skaidriai, kad teismo paskirtas bankroto administratorius užtikrintų bankrutuojančios įmonės kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą. Apelianto skunde teigiama, kad UAB „Admivita“ nėra tinkama būti atsakovo bankroto administratoriumi ir nesugebės užtikrinti sklandžios bankroto proceso eigos. Tam pagrįsti remiamasi Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. vasario 19 d. nutartimi byloje Nr. 2-120/2009. Teisėjų kolegija susipažino su šia nutartimi ir joje išdėstytomis aplinkybėmis. Toje nutartyje konstatuota, kad UAB „Admivita“ įgaliotas asmuo A. G. nesugeba išlaikyti jam suteikto pasitikėjimo, užtikrinti visų kreditorių interesų pusiausvyros bei bankroto procedūrų vykdymo sklandumo ir skaidrumo, todėl buvo nuspręsta atstatydinti paskirtą bankroto administratorių UAB ,,Admivita“. Taigi, iš esmės kitoje byloje bankroto administratoriaus atstatydinimą lėmė įgalioto asmens A. G. veiklos kritiškas įvertinimas. ĮBĮ nustatytas teisinis reglamentavimas, pagal kurį vertinamas paskirto bankroto administratoriaus tinkamumas toliau vykdyti jam pavestas pareigas, tačiau nurodytas konkretus atvejis, kada buvo atstatydintas bankroto administratorius UAB „Admivita“, nesudaro pagrindo remiantis vien šiomis aplinkybėmis neskirti jo atsakovo bankroto administratoriumi. Toje byloje konstatuotos aplinkybės nepaneigia UAB „Admivita“ galimybės tinkamai vykdyti atsakovo bankroto administravimo procedūras. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog ta aplinkybė, kad teismas paskyrė ne apelianto siūlytą administratorių, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės svarstyti bei vertinti paskirto administratoriaus veiklą ir kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo, jeigu atsirastų pagrįstų abejonių jo tinkamumu vykdyti pavestas funkcijas ar nešališkumu UAB „Dutch Investment Company“ bankroto procese (ĮBĮ 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.). Teisėjų kolegija neturi objektyvių įrodymų, kurie leistų teigti, kad paskirto bankroto administratoriaus administruojamų įmonių skaičius, darbo krūvis ir kvalifikacinis patyrimas arba kitokios su jo veikla susijusios aplinkybės objektyviai kliudytų skirti jį atsakovo bankroto administratoriumi arba būtų esminiu kriterijumi, leidžiančiu daryti pagrįstą išvadą dėl šio asmens nesugebėjimo tinkamai vykdyti numatytas funkcijas.

23Lietuvos apeliaciniame teisme 2010 m. rugsėjo 20 d. buvo gauti ieškovo BUAB „Laineda“ bankroto administratoriaus papildomi paaiškinimai. Juose nurodyta, kad UAB „Admivita“ nėra tinkamas administratorius administruoti atsakovo bankroto procesą. Teisėjų kolegija, susipažinusi su šiais paaiškinimais bei jų prie jų pateiktais duomenimis pažymi, kad daugelis jų yra grindžiami tik prielaidomis ir šiuo metu nesudaro objektyvaus teisinio pagrindo teigti, jog UAB „Admivita“ paskyrimas atsakovo bankroto administratoriumi prieštarautų ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies nuostatoms bei sukeltų grėsmę maksimaliai patenkinti kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus.

24Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo paskirtas bankroto administratorius UAB „Admivita“ atitinka ĮBĮ nustatytus reikalavimus, bankroto administratoriaus paskyrimo procedūra nebuvo pažeista, o apelianto skundo argumentai nesudaro objektyvaus pagrindo pakeisti paskirtą bankroto administratorių. Teisėjų kolegija taip pat nenustatė ir absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329, 338 str.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

26Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 22 d. nutarties dalį, kuria uždarosios akcinės bendrovės „Dutch Investment Company“ bankroto administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Admivita“, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskirąjį skundą,... 4. Ieškovo BUAB „Laineda“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto... 5. Trečiasis asmuo AB SEB bankas 2009 m. gruodžio 30 d. prašymu prašė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2010 m. birželio 22 d. nutartimi iškėlė... 7. Teismas pažymėjo, kad gauti siūlymai atsakovo bankroto administratoriais... 8. Ieškovo BUAB „Laineda“ bankroto administratoriaus UAB „Bankroto... 9. 1.... 10. Apelianto siūlomas bankroto administratorius turi didesnę patirtį nei teismo... 11. 2.... 12. Apelianto siūlomas bankroto administratorius užtikrins geresnę... 13. Atsiliepimų į atskirąjį skundą negauta.... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Šioje apeliacijoje spręstina, ar pirmosios instancijos teismo nutarties... 16. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad priėmęs nutartį... 17. Pirmosios instancijos teismas UAB „Dutch Investment Company“ bankroto... 18. Teisėjų kolegijos įsitikinimu, pagrindų daryti išvadą, jog teismas,... 19. UAB „Admivita“ leidimas teikti... 20. UAB „Viresita“ leidimas teikti... 21. Vertinant pasiūlytas bankroto administratorių kandidatūras bei įmonės,... 22. Teismas privalo atsižvelgti į viešojo intereso dominavimą bankroto procese,... 23. Lietuvos apeliaciniame teisme 2010 m. rugsėjo 20 d. buvo gauti ieškovo BUAB... 24. Išdėstytų motyvų pagrindu darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Vilniaus apygardos teismo 2010 m. birželio 22 d. nutarties dalį, kuria...