Byla 2-120/2009

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Kazio Kailiūno ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,LRG farmacija“ administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės ,,Admivita“ ir trečiojo asmens uždarosios akcinės bendrovės „Abigus“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 10 d. nutarties, kuria pakeistas administratorius uždarosios akcinės bendrovės ,,LRG farmacija“ bankroto byloje.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Vilniaus apygardos teismas 2005 m. balandžio 15 d. nutartimi iškėlė UAB „LRG farmacija“ bankroto bylą, o įmonės administratoriumi paskyrė UAB „Admivita“.

5Kreditorius UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ kreipėsi į teismą, prašydamas teismo ex officio pakeisti bankroto administratorių. Prašymą grindė tokiomis aplinkybėmis:

61. Administratorius nesprendžia BUAB „LRG farmacija“ buvusio vadovo ir valdybos narių atsakomybės klausimų, nors teismas yra pripažinęs kelis sandorius negaliojančiais ir konstatavęs, kad jie buvo nenaudingi bendrovei ir jų bendrovės vadovas tikrai neprivalėjo sudaryti, o kreditorių komitetas dar 2006 m. rugpjūčio 25 d. posėdyje įpareigojo bankroto administratorių spręsti buvusių bendrovės valdymo organų atsakomybės klausimą bei imtis priemonių dėl žalos atlyginimo bendrovei. Pavedimas buvo pakartotas 2007 m. gegužės 24 d., 2007 m. lapkričio 20 d. komiteto posėdžiuose.

72. Administratorius nemažina BUAB „LRG farmacija“ išlaidų, neūkiškai administruoja bendrovės turtą. BUAB „LRG farmacija“ turi pasibaigusio galiojimo ir sugedusių vaistų, vaistinių medžiagų; kreditoriai yra susirūpinę ir kartu suinteresuoti, kad jų utilizavimui būtų išnaudotos visos valstybės teikiamos finansinės pagalbos formos. Dėl to 2007 m. kovo 19 d. kreditorių komitete ir 2007 m. kovo 22 d. kreditorių susirinkime administratorius buvo įpareigotas išsiaiškinti galimybes gauti minėtą finansinę pagalbą. Tačiau administratorius jau beveik metus delsia ir nesirūpina tokios finansinės pagalbos gavimo sąlygomis, netinkamai rūpinasi bendrovės turto apsauga ir apskritai neatlieka būtinų bankroto proceso darbų, tuo pažeisdamas ĮBĮ 11 straipsnio trečiosios dalies 4 ir 14 punktus. Administratorius neįvykdė ir kreditorių beveik prieš metus duoto pavedimo suderinti sutarties sąlygas dėl BUAB „LRG farmacija“ vaistų utilizavimo su UAB „Korys“.

83. Administratorius pateikia neteisingą informaciją bendrovės kreditoriams dėl BUAB „LRG farmacija“ priklausančių vaistų realizavimo galimybių ir valstybinių institucijų pozicijos šiuo klausimu. Kreditoriai kelis kartus įpareigojo administratorių kreiptis į atitinkamas valstybės institucijas dėl nustatymo, ar vaistai ir vaistinės medžiagos tinkami realizavimui bei dėl jų realizavimo tvarkos, tačiau administratorius nepateikdavo jokios informacijos ir apskritai neigė reikalingumą kreiptis į Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą (toliau – VVKT). Tačiau vėliau paaiškėjo, jog administratorius dar 2006 m. birželio 27 d. buvo gavęs VVKT atsakymą, jog BUAB „LRG farmacija“ vaistų realizacija yra negalima, tačiau kreditoriams ir toliau tvirtino, jog jokios oficialios VVKT nuomonės jis nėra gavęs (2007 m. spalio 19 d. kreditorių komiteto posėdis).

94. Administratorius neteisėtai sušaukė pakartotinį kreditorių susirinkimą. Tiek Vilniaus apygardos teismas, tiek Lietuvos apeliacinis teismas, 2008 m. vasario 5 d. nutartimi palikęs galioti Vilniaus apygardos teismo sprendimą, pripažino 2007 m. balandžio 18 d. sušauktą pakartotinį kreditorių susirinkimą neteisėtu ir panaikino visus priimtus nutarimus.

105. Administratorius nedalyvauja kreditorių komiteto posėdžiuose. Iš vienuolikos nuo bankroto bylos iškėlimo dienos vykusių kreditorių komiteto posėdžių, bankroto administratorius dalyvavo tik trijuose.

116. Administratorius neatlieka ir kitų kreditorių pavedimų, šališkai atstovauja kelių, o ne visų kreditorių interesus, vilkina bankroto bylą. Su kelių kreditorių „pagalba“, tarp kurių yra ir buvęs bendrovės vadovas D. B. , visi sprendimai ginčijami. Jau nuo pat administravimo pradžios kreditoriai kėlė klausimą dėl administratoriaus šališkumo, įvertinę faktą, kad bankroto administratoriaus kandidatūrą pasiūlė pats buvęs BUAB „LRG farmacija“ vadovas. Dėl tų pačių kelių kreditorių daugumai kitų kreditorių nepavyksta pakeisti bankroto administratoriaus – kreditorių susirinkimo sprendimas tampa visiškai neveiksmingu instrumentu. Buvęs bendrovės vadovas D. B. , turintis 4 125,74 Lt kreditorinį reikalavimą, gali nuginčyti daugumos kreditorių sprendimus ir skundai ilgai nagrinėjami teismuose.

12Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 10 d. nutartimi pareiškėjo prašymą patenkino, atstatydino administratorių UAB „Admivita“ ir BUAB „LRG farmacija“ administratoriumi paskyrė UAB „Avere“, įpareigojo UAB ,,Admivita“ per 15 dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti UAB ,,Avere“ bankrutuojančios UAB ,,LRG farmacija“ turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą atstatydinimo iš pareigų duomenimis, ir visus dokumentus. Teismas pripažino, kad administratorius UAB ,,Admivita“ yra nepakankamai pareigingas, neūkiškai administruoja bendrovės turtą, neužtikrina vaistų saugojimo tinkamų sąlygų bei kreditorių interesų apsaugos. Teismas sprendė, kad bankroto administratorius suteikia prioritetą tik dalies kreditorių interesams. Nurodė, kad faktinės bylos aplinkybės atskleidžia bankroto administratoriaus nepakankamą gebėjimą išlaikyti jam suteiktą pasitikėjimą, užtikrinti visų kreditorių interesų pusiausvyrą bei bankroto procedūrų vykdymo sklandumą ir skaidrumą. Teismas nurodė, kad nors bankroto administratoriui buvo sudarytos visos procesinės galimybės pateikti paaiškinimus dėl jau pareiškėjo išdėstytų pretenzijų, jis nepasinaudojo šiomis teisėmis nei Vilniaus apygardos teismui pirmą kartą nagrinėjant administratoriaus atstatydinimo klausimą, nei vėliau, apeliacinės instancijos teismui grąžinus šį klausimą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo. Teismas konstatavo, kad bankroto administratorius UAB ,,Admivita“ neišdėstė visų aplinkybių, galėjusių sudaryti jo atsikirtimų pagrindą ir nepateikė tokias aplinkybes pagrindžiančių įrodymų (CPK 178 str.). Teismas, įvertinęs visas nustatytas aplinkybes, sudarančias pagrindą abejoti paskirto administratoriaus vykdomų bankroto procedūrų skaidrumu, tinkamumu ir efektyvumu, siekdamas užtikrinti tinkamą visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsaugą, bankroto procedūrų vykdymo sklandumą, skaidrumą bei viešo intereso apsaugą, BUAB „LRG farmacija“ administratorių UAB „Admivita“ atstatydino. Teismas nurodė, kad pareiškėjas prašė teismo administratoriumi skirti UAB „Jupoga“ arba UAB „Avere“. Abi bendrovės, pretenduojančios administruoti bendrovę, išreiškė sutikimą dėl bankroto administravimo paslaugų teikimo ir pateikė įrodymus, patvirtinančius jų teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, taip pat abi bendrovės atitinka teisės aktų reikalavimus. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad proceso nagrinėjime dalyvavęs kreditoriaus AB SEB banko atstovas pareiškė prašymą administratoriaus pakeitimo atveju įmonės administratoriumi paskirti UAB „Avere“, sprendė, kad šios bendrovės paskyrimas atitiktų didesnės dalies kreditorių valią ir užtikrintų skirtingus interesus turinčių kreditorių interesų pusiausvyrą bei bankroto proceso ekonomiškumą.

13BUAB „LRG farmacija“ bankroto administratorius UAB „Admivita“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 10 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – netenkinti pareiškėjo prašymo dėl UAB „Admivita“ atstatydinimo iš BUAB „LRG farmacija“ administratoriaus pareigų. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

141.

15Teismas BUAB ,,LRG farmacija“ bankroto administratorių pakeitė neatsižvelgdamas į Vilniaus apygardos teismo pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis nustatytus draudimus. Laikinosiomis apsaugos priemonėmis nustatomi draudimai įstatyme yra reglamentuoti imperatyviai, o šių draudimų laikymasis byloje dalyvaujantiems asmenims yra privalomas. Todėl ir bankroto administratorius turi pareigą laikytis bankroto byloje pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis jam tiesiogiai nustatytų draudimų, taip pat nevykdyti tų bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo bei komiteto sprendimų, kuriuos vykdyti uždrausta teismo pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Byloje yra šios galiojančios Vilniaus apygardos teismo nutartys dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo: 1) 2006 m. vasario 13 d. nutartis, kuria uždrausta kreditoriams, kreditorių komitetui ir bankroto administratoriui vykdyti visus 2006 m. sausio 26 d. pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimus (sprendimus); 2) 2006 m. vasario 24 d. nutartis, kuria uždrausta kreditoriams, kreditorių komitetui ir administratoriui vykdyti visus 2006 m. vasario 6 d. kreditorių komiteto nutarimus (sprendimus). Vadinasi, administratorius neprivalėjo vykdyti 2006 m. sausio 26 d. ir 2006 m. vasario 6 d. kreditorių komiteto nutarimų (sprendimų). Taigi teismas privalėjo įvertinti aplinkybę, jog administratorius negalėjo veikti visiškai laisvai ir, nepaisydamas minėtomis nutartimis pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, vykdyti visus kreditorių komiteto nutarimus, ir spręsti, ar administratoriaus pareigos vykdyti bet kuriuos kreditorių susirinkimų ar komitetų nutarimus, nepaisant pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių, konstatavimas nepažeis tų kreditorių teisių bei interesų, kurių reikalavimams užtikrinti minėtos laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos.

162.

17Teismas neturėjo teisinio pagrindo bankroto administratorių atstatydinti ex officio. Pareiškėjas tiek pareiškime dėl bankroto administratoriaus pakeitimo, tiek nagrinėjant bylą teismo posėdyje nurodė, jog teismas bankroto administratorių turi atstatydinti ex officio, nes BUAB „LRG farmacija“ bankroto byloje reikia apginti viešąjį interesą. Vadinasi, pats pareiškėjas pripažįsta, jog nėra nė vieno ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje nustatyto pagrindo kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo, o prašymas pakeisti administratorių pagrįstas išimtiniu pagrindu – poreikiu apginti viešąjį interesą. Tačiau administratoriaus pakeitimas jokiu būdu negina viešojo intereso užtikrinti kreditorių interesų pusiausvyrą, nes: 1) tik dalis kreditorių siekia administratoriaus pakeitimo, daugelis kreditorių tokiam bankroto administratoriaus atstatydinimui prieštarauja; 2) Vilniaus apygardos teismo pritaikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra uždrausta kelti administratoriaus pakeitimo klausimą teisme, o tokių draudimų apėjimas remiantis viešojo intereso gynimu pažeistų tų kreditorių teises, kurių reikalavimų užtikrinimui tokios laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos; 3) daug laiko užimsiantis BUAB „LRG farmacija“ turto ir didelės apimties teismuose nagrinėjamų bylų perdavimas objektyviai suvaržys visų kreditorių teises patenkinti savo reikalavimus. Vadinasi, pareiškėjas kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo nesant viešojo intereso apginti visų kreditorių teises bei teisėtus interesus neturėjo teisės.

183.

19Atstatydinus BUAB ,,LRG farmacija“ bankroto administratorių UAB ,,Admivita“, neteisėtai vilkinamas bankroto procesas. Pagal ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalį teismas pripažįsta įmonę bankrutavusia ir priima nutartį įmonę likviduoti, jei per 3 mėnesius nuo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos nebuvo priimta teismo nutartis dėl taikos sutarties sudarymo ir jei teismas šio termino nepratęsė. Vilniaus apygardos teismo nutartis, kuria buvo patvirtinti BUAB „LRG farmacija“ kreditorių reikalavimai, buvo priimta 2005 m. gruodžio 23 d. Jokios taikos sutarties sudaryta nebuvo. Taigi bankroto procesas tęsiasi jau 3 metus (vietoj įstatymo nustatyto 3 mėnesių termino). Vadinasi, šis bankroto procesas tęsiasi pernelyg ilgai ir tai savaime riboja kreditorių teises patenkinti bankroto byloje patvirtinus reikalavimus. Bankroto procesas dar neribotą laiką neprotingai būtų užtęsiamas tuo atveju, jei įmonę pradėtų administruoti naujas administratorius, kuris šiai dienai neturi jokios informacijos nei apie bendrovės turimą turtą, nei apie bendrovės vardu iškeltas bylas teismuose. Kai kurie kreditoriai (tarp jų ir pareiškėjas) vilkina bankroto procesą duodami administratoriui tokius pavedimus, kurių vykdymas neatitinka bankrutuojančios bendrovės ir kitų kreditorių interesų, taip pat kreipiasi dėl administratoriaus pakeitimo. Teismas išsamiai nesiaiškino nurodytų pavedimų tikslingumo ir reikalingumo, taip pat tai, ar yra teisinis pagrindas imperatyvių ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalies normų netaikymui.

204.

21Naujas BUAB ,,LRG farmacija“ bankroto administratorius UAB „Avere“ paskirtas pažeidžiant bankroto administratoriaus kandidatūrai keliamus reikalavimus, nustatytus ĮBĮ. Po teismo posėdžio paaiškėjo, kad 2008 m. gegužės 20 d. buvo sudaryta Reikalavimo teisių perleidimo sutartis, pagal kurią buvęs kreditorius UAB „Polsana“ perleido savo reikalavimą UAB „Ovacija“, kuriai yra iškelta bankroto byla, o ją administruoja ta pati UAB „Avere“. Esant tokiai situacijai, kai tas pats bankroto administratorius administruoja dvi bankrutuojančias įmones, iš kurių viena yra kitos įmonės kreditorė, gali atsirasti šias įmones administruojančio administratoriaus teisinis suinteresuotumas bent vienos iš įmonių bankroto proceso eiga. Taigi UAB „Avere“ gali būti suinteresuota BUAB „LRG farmacija“ bylos baigtimi.

22Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Abigus“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 10 d. nutartį ir perduoti bylą Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad skundžiama nutartis yra absoliučiai negaliojanti. Teismui iš naujo nagrinėjant BUAB „LRG farmacija“ bankroto administratoriaus pakeitimo klausimą UAB „Abigus“ nebuvo įteiktas šaukimas, o vėliau pranešimai su informacija apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką. Tik atsitiktinai pasiteiravus bankroto administratoriaus įgalioto asmens buvo sužinota apie skundžiamos nutarties priėmimą ir bankroto administratoriaus pakeitimą. Todėl dėl teismo pareigos informuoti apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką pažeidimo UAB „Abigus“ neturėjo galimybės pateikti savo argumentų dėl administratoriaus pakeitimo. Pagal CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punktą, jei teismas išnagrinėjo bylą, kai nebuvo nors vieno iš dalyvaujančių byloje asmenų, kuriam nebuvo pranešta apie teismo posėdžio vietą ir laiką ir toks asmuo remdamasis šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą, tai yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas.

23Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Abigus“ atsiliepimu į BUAB „LRG farmacija“ administratoriaus UAB „Admivita“ atskirąjį skundą prašo skundą patenkinti, Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 10 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – netenkinti pareiškėjo prašymo dėl UAB „Admivita“ atstatydinimo. Nurodo, kad Vilniaus apygardos teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės galiojo teismui priimant skundžiamą nutartį ir galioja iki šiol. Taip yra dėl to, jog BUAB „LRG farmacija“ 2006 m. sausio 26 d. pirmojo kreditorių susirinkimo ir 2006 m. vasario 6 d. kreditorių komiteto sprendimų (nutarimų) teisėtumo klausimas Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje nėra išspręstas, taip pat minėtos laikinosios apsaugos priemonės nebuvo panaikintos. Šiomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis uždrausta BUAB „LRG farmacija“ kreditorių susirinkimui ir komitetui inicijuoti UAB „Admivita“ kandidatūros pakeitimą iki įsiteisės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-1041-560/2008. Tačiau teismas šio įpareigojimo nepaisė. Taip pat nebuvo jokio pagrindo UAB „Admivita“ atstatydinimui teismo iniciatyva. Atvirkščiai, iš bylos matyti, kad didelė dalis kreditorių nesutinka su administratoriaus atstatydinimu, o dabartinė administratoriaus kandidatūra juos tenkina. Be to, UAB „Admivita“ labai aktyviai gina BUAB „LRG farmacija“ interesus ir yra iškėlusi bylas dėl kiekvieno bankrutuojančiai įmonei galimai žalos padariusio sandorio teisėtumo. Taip pat UAB „Abigus“ sutinka su atskirajame skunde pateiktais motyvais, jog UAB „Admivita“ atstatydinimas užvilkins bankroto procesą.

24UAB „Avere“ atsiliepimu į BUAB „LRG farmacija“ administratoriaus UAB „Admivita“ atskirąjį skundą nurodo, kad, teismui nagrinėjant klausimą dėl bankroto administratoriaus pakeitimo, BUAB „Ovacija“ administratorius UAB „Avere“ dar nebuvo visiškai susipažinęs su savo administruojamos UAB „Ovacija“ perimtais dokumentais, todėl administratorius nežinojo, kad UAB „Ovacija“ yra perėmusi reikalavimo teisę iš kreditoriaus UAB „Polsana“ į BUAB „LRG farmacija“ ir todėl negali būti paskirta BUAB „LRG farmacija“ administratoriumi.

25Trečiasis asmuo UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ atsiliepimu į UAB „Admivita“ atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, o skundžiamą nutartį palikti nepakeistą arba ją iš dalies pakeisti, BUAB „LRG farmacija“ administratoriumi paskiriant UAB „Jupoga“. Nurodo, kad laikinosios apsaugos priemonės negali būti kliūtis bankroto administratoriui vykdyti savo pareigas. Uždraudimas laikinosiomis apsaugos priemonėmis vykdyti kreditorių susirinkimo ir komiteto nutarimus dar nereiškia, kad kreditorių susirinkimas ir kreditorių komitetas, kaip bankrutuojančios bendrovės organai, apskritai netenka teisių ir pareigų, kurios nustatytos ĮBĮ. Įstatyme nustatytos teisės ir pareigos negali būti panaikintos laikinosiomis apsaugos priemonėmis, taigi negali būti uždraustas ar sustabdytas ir jų vykdymas. Apelianto atskirajame skunde paminėti pavedimai, kurių vykdymas neva buvo uždraustas 2006 m. vasario 13 d. ir 2006 m. vasario 24 d. teismo nutartimis, buvo pakartoti ir kituose kreditorių susirinkimuose, kuriuose priimtų nutarimų vykdymui laikinosios apsaugos priemonės nėra taikomos. Nors ir buvo uždraustas vykdymas 2006 m. sausio 26 d. kreditorių susirinkime ir 2006 m. vasario 6 d. kreditorių komitete priimtų nutarimų, tačiau būdamas rūpestingas ir atsakingas bankroto administratorius turėjo imtis savo iniciatyva aktyvių veiksmų administruojamos bendrovės turto išsaugojimui ir efektyvesniam kreditorių interesų tenkinimui. Taip pat nurodo, kad administratorius palaiko keleto (ne daugumos) kreditorių interesus. Iki šios dienos bankroto administratorius nėra įvykdęs pavedimo pateikti kreditorių komiteto nariams visą pirminę informaciją bei dokumentus apie sandorius su AB SEB Vilniaus banku, pagal kuriuos BUAB „LRG farmacija“ kilo ar kyla įsipareigojimai, banko naudai atliktus mokėjimus, sudarytus turto įkeitimus, iš banko gautų kreditų panaudojimą bei galutinį įsiskolinimą bankroto iškėlimo dienai. Vilniaus apygardos teismo posėdžiuose nagrinėjant bylą administratorius nepateikė jokių įrodymų, kad savo funkcijas vykdė tinkamai ir laiku. Pažymi, kad administratorius ir toliau netinkamai vykdo savo pareigas. Kartu su atskiruoju skundu pateikdamas į bylą naujus įrodymus, administratorius pateikė dar vieną argumentą, keliantį abejonių dėl netinkamai atliekamų administratoriaus funkcijų. Apie reikalavimo perleidimo sutartį, kuria UAB „Polsana“ perleido kreditorinį reikalavimą UAB „Ovacija“, bankroto administratorius „netikėtai“ sužinojo tik po teismo posėdžio, nors pati sutartis sudaryta 2008 m. gegužės 20 d. Tinkamai administruojantis bendrovę administratorius tikrai turėtų per pusę metų sužinoti apie kreditorių pasikeitimus, atnaujinti kreditorių sąrašus. Taip pat nurodo, kad dauguma kreditorių 2006 m. rugsėjo 26-28 d. ir 2007 m. birželio 19 d. kreditorių susirinkimuose, o 2006 m. vasario 6 d. vykusiame kreditorių komiteto posėdyje vienbalsiai priėmė nutarimą kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo ir naujo paskyrimo. Šie kreditorių susirinkimo sprendimai sudaro neabejotiną pagrindą teismui atstatydinti bankroto administratorių. Be to, teismas turi teisę ex officio pakeisti netinkamai bendrovę administruojantį administratorių. Pažymi, kad bankroto administratoriaus pakeitimas neužvilkins proceso. Taip pat nurodo, kad UAB „Avere“ kandidatūra yra tinkama. Apelianto nurodytos aplinkybės neatitinka įstatyme nustatytų pagrindų, kada draudžiama paskirti asmenį administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.). UAB „Avere“ nėra BUAB „LRG farmacija“ kreditorius, taip pat nėra kreditoriaus UAB „Ovacija“ organo narys. Nors bankroto administratorius vykdo kai kurias funkcijas, kurios yra panašios į bendrovės vadovo funkcijas, tačiau tiek teisinis funkcijų vykdymo pagrindas, tiek pareigų turinys ir jų apimtis skiriasi. UAB „Avere“ netaikytini ir kiti ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje išvardinti pagrindai, kurie galėtų sudaryti pagrindą negalėjimui administruoti BUAB „LRG farmacija“. Be to, UAB „Avere“ administruojamos UAB „Ovacija“ kreditorinis reikalavimas tėra 2 802 Lt, kas sudaro 0,011 proc. visų teismo patvirtintų BUAB „LRG farmacija“ kreditorinių reikalavimų. Pareiškėjo manymu, negalima teigti, kad UAB „Avere“ negali teikti bankroto administravimo paslaugų dėl ĮBĮ nustatytų pagrindų. Tačiau, teismui nutarus, kad dėl kokių nors priežasčių UAB ,,Avere“ kandidatūra nėra visiškai tinkama, teismas gali BUAB ,,LRG farmacija“ administratoriumi paskirti antrą kandidatą – UAB „Jupoga“.

26Pareiškėjas UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ atsiliepimu į kreditoriaus UAB „Abigus“ atskirąjį skundą prašo apeliacinį procesą nutraukti arba atskirąjį skundą atmesti ir palikti skundžiamą nutartį nepakeistą. Nurodo, kad nei ĮBĮ, nei CPK nenustato pareigos šaukti visų kreditorių į teismo posėdį, nagrinėjant administratoriaus keitimo klausimą. Kadangi kreditorių byloje yra daug, teisme kreditorius atstovavo kreditorių susirinkimo pirmininkas. Tai patvirtina ir faktas, kad dauguma kreditorių 2006 m. rugsėjo 26-28 d. ir 2007 m. birželio 19 d. kreditorių susirinkimuose, o 2006 m. vasario 6 d. vykusiame kreditorių komiteto posėdyje vienbalsiai priėmė nutarimą kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo ir naujo paskyrimo ir pavedė kreditorių susirinkimo pirmininkui pasirašyti ir pateikti teismui visus su administratoriaus atstatydinimo ir naujo administratoriaus paskyrimu susijusius dokumentus ir atlikti visus kitus su tuo susijusius veiksmus. Be to, teismo nutartis ar sprendimas turėtų būti naikinamas tik tada, kai byloje dalyvaujantis asmuo nežinojo ir negalėjo žinoti apie vykstantį teismo procesą. Tuo tarpu UAB „Abigus“ buvo prisidėjęs prie UAB „Admivita“ atskirojo skundo, žinojo apie vykstantį apeliacinį procesą, o taip pat apie Lietuvos apeliacinio teismo nutartį, kuria buvo panaikinta Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gegužės 30 d. nutartis ir klausimas perduotas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Taigi atitinkamai atsirado ir kreditoriaus pareiga rūpintis ir domėtis proceso eiga. Be to, šioje byloje kreditoriai buvo informuoti net du kartus. Taip pat atkreipia dėmesį, kad apeliantas praleido terminą pateikti atskirąjį skundą. Atskirasis skundas turėjo būti pateiktas per 7 dienas nuo nutarties priėmimo, t. y. iki 2008 m. gruodžio 17 d.

27Apeliacinis procesas pagal trečiojo asmens UAB ,,Abigus“ atskirąjį skundą nutrauktinas.

28BUAB „LRG farmacija“ bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

29Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 str.). Teisėjų kolegija nagrinėjamoje byloje nenustatė CPK 329 straipsnio 2 dalyje nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų.

30CPK 329 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu yra pripažįstamas ir toks atvejis, jeigu pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, kai nebuvo nors vieno iš dalyvaujančių byloje asmenų, kuriam nebuvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, jeigu toks asmuo remdamasis šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą. Bylos duomenimis, Lietuvos apeliaciniam teismui 2008 m. liepos 24 d. nutartimi (t. 12, b. l. 107-111) grąžinus klausimą dėl BUAB ,,LRG farmacija“ bankroto administratoriaus pakeitimo nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, teismo posėdis šiam klausimui spręsti buvo paskirtas 2008 m. rugsėjo 23 d., tačiau jis buvo atidėtas 2008 m. lapkričio 11 d., pareiškėjo UAB ,,GlaxoSmithKline Lietuva“ atstovei įsipareigojus apie teismo posėdį paskelbti viešojo paskelbimo būdu (t. 13, b. l. 31-32). Byloje esančios skelbimų laikraščiuose kopijos (t. 13, b. l. 41, 42) patvirtina, kad apie 2008 m. lapkričio 11 d. posėdį buvo paskelbta viešuoju paskelbimo būdu. 2008 m. lapkričio 11 d. įvykusiame teismo posėdyje (t. 13, b. l. 43-44) buvo nuspręsta atidėti teismo posėdį 2008 m. lapkričio 26 d. 9.00 val. ir įpareigoti bankroto administratorių apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešti visiems kreditoriams. Byloje esantys duomenys (t. 13, b. l. 46-53) patvirtina, kad administratorius įpareigojimą įvykdė – registruotais laiškais išsiuntė pranešimus visiems kreditoriams Lietuvoje ir užsienyje. Įvertinęs byloje esančius įrodymus, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad visiems kreditoriams apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo pranešta, todėl nėra CPK 329 straipsnio trečiosios dalies 1 punkte nustatyto absoliutaus skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindo.

31Dėl trečiojo asmens UAB „Abigus“ atskirojo skundo

32Kiekvienas suinteresuotas asmuo, kreipdamasis į teismą, privalo laikytis įstatymo nustatytų tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlygų. Pagal CPK 338 straipsnį, 315 straipsnio antrosios dalies 1 punktą, pirmosios instancijos teismas nepriima atskirojo skundo ir grąžina jį padavusiam asmeniui, jeigu skundas paduotas praleidus terminą, nustatytą jam paduoti, ir neprašoma šio termino atnaujinti arba toks prašymas nebuvo patenkintas. Tuo atveju, kai šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 338 str., 315 str. 5 d.).

33Atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis skundžiama per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos (CPK 335 str.). Pagal procesinių terminų skaičiavimo taisykles, termino eiga prasideda rytojaus dieną po tos kalendorinės dienos ar to įvykio, kuriais apibrėžta termino pradžia, o baigiasi paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių (CPK 73 str. 3 d., 74 str. 6 d.). Pagal CK 74 straipsnio septintąją dalį, jei nėra galimybių skundą paduoti tiesiogiai teismui, jis gali būti pateiktas paštui ar telegrafui iki paskutinės termino dienos dvidešimt ketvirtos valandos nulis minučių, šiuo atveju procesinis terminas taip pat nelaikomas praleistu.

34Pagal bylos duomenis, skundžiama teismo nutartis buvo priimta teismo posėdyje 2008 m. gruodžio 10 d., o, vadovaujantis procesinių terminų skaičiavimo taisyklėmis, termino atskirajam skundui dėl šios nutarties pabaiga buvo 2008 m. gruodžio 17 d. Trečiasis asmuo UAB ,,Abigus“ atskirąjį skundą teismui padavė 2008 m. gruodžio 18 d. (13 t., b. l. 116), todėl praleido įstatymo nustatytą 7 dienų terminą, per kurį turi būti pateiktas atskirasis skundas, o kadangi apeliantas neprašo šio termino atnaujinti, minėtam trūkumui paaiškėjus nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutrauktinas. (CPK 73 str. 3 d., 74 str. 6 d., 7 d., 78 str., 335 str., 338 str., 315 str. 5 d.).

35Dėl BUAB „LRG farmacija“ bankroto administratoriaus UAB „Admivita“ atskirojo skundo

36Bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos, jo teisės ir pareigos reglamentuotos ĮBĮ 11 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad bankrutuojančios įmonės administratorius yra teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, ĮBĮ nustatyta tvarka valdantis, naudojantis bankrutuojančios įmonės turtą, bankuose esančias lėšas ir jomis disponuojantis, privalantis užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovaujantis ūkinei komercinei veiklai, privalantis ginti visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesus, organizuojantis ir vykdantis visus būtinus bankroto procedūros darbus. Taigi, administratorius įmonės bankroto procese turi plačius įgalinimus ir nuo jo veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas, skaidrumas, ekonomiškumas. Šio asmens veiklos principai įtvirtinti ir Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 221 patvirtintose Verslo administratorių etikos taisyklėse. Jose, be kita ko, nustatyta bankroto administratoriaus pareiga veikti tokiu būdu, kad garbingai ir profesionaliai vykdomas įmonės bankroto procesas atitiktų bendruosius šalies ekonominės raidos interesus, o įmonių bankroto procese atsirandantys partnerystės santykiai būtų grindžiami nešališkumo principais. Daugiausia nuo šio fizinio ar juridinio asmens, kuris turi plačius įgalinimus įmonės bankroto procese, taip pat ir likviduojant įmonę, veiksmų priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga bei bankroto procedūrų vykdymo sklandumas ir skaidrumas.

37ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje (red. nuo 2008 m. liepos 1 d.) nustatyta, kad teismas administratorių iš pareigų gali atstatydinti šiais atvejais: 1) kai administratorius pateikia teismui prašymą dėl atsistatydinimo ar atstatydinimo; 2) kai bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) kreipiasi dėl administratoriaus atstatydinimo; 3) kai teismas sužino, kad administratorius neteko teisės teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir administratorius ir (arba) kreditoriai nesikreipė į teismą dėl šio administratoriaus atstatydinimo. Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, jog bet kurioje bankroto procedūros stadijoje neribojama teismo teisė kelti ir spręsti klausimą dėl bankroto administratoriaus tinkamumo vykdyti pavestas funkcijas, o faktinis pagrindas tam gali būti ir atskiro kreditoriaus teismui pateikta informacija. Bankroto bylų procese teismas turi būti aktyvus, nes ĮBĮ normos yra viešosios teisės normos. Pagal suformuotą teismų praktiką, bankroto bylą nagrinėjantis teismas, turėdamas duomenų, leidžiančių pagrįstai abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu, vadovaudamasis ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalimi, gali ratio legis (pagal įstatymą) svarstyti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-108/2007, 2007 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-693/2007).

38Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 10 d. nutartimi pripažino, kad pagrįstas kreditoriaus UAB ,,GlaxoSmithKline Lietuva“ nepasitikėjimas BUAB ,,LRG farmacija“ administratoriaus UAB ,,Admivita“ įgaliotu asmeniu A. G. , bankroto administratorius nesugeba išlaikyti jam suteikto pasitikėjimo, užtikrinti visų kreditorių interesų pusiausvyros bei bankroto procedūrų vykdymo sklandumo ir skaidrumo, todėl UAB ,,Admivita“ atstatydino.

39Apeliantas BUAB „LRG farmacija“ bankroto administratorius UAB „Admivita“ atskirąjį skundą grindžia argumentu, kad teismas neatsižvelgė, jog bankroto administratoriaus veiklą ribojo 2006 m. vasario 13 d. ir 2006 m. vasario 24 d. nutartimis pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atmeta šį argumentą, kadangi uždraudimas, pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, vykdyti konkrečius kreditorių susirinkimo ir komiteto nutarimus, nereiškia, kad bankrutuojančios įmonės organai apskritai netenka teisių ir pareigų, kurios nustatytos ĮBĮ. Įstatyme nustatytos teisės ir pareigos negali būti panaikintos laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Apelianto UAB ,,Admivita“ atskirajame skunde paminėti pavedimai (nustatyti 2006 m. sausio 26 d. kreditorių susirinkime ir 2006 m. vasario 6 d. kreditorių komiteto posėdyje), kurių vykdymas buvo uždraustas Vilniaus apygardos teismo 2006 m. vasario 13 d. ir 2006 m. vasario 24 d. nutartimis pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, buvo pakartoti ir kituose kreditorių susirinkimuose, vykusiuose 2006 m. balandžio 27 d., 2006 m. lapkričio 21 d., kuriuose priimti nutarimai nebuvo apskųsti, tačiau administratorius jų nevykdė. Nepagrįstas ir kreditoriaus UAB ,,Abigus“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodytas argumentas, kad Vilniaus apygardos teismo 2006 m. vasario 13 d. ir 2006 m. vasario 24 d. nutartimis apskritai buvo uždrausta BUAB ,,LRG farmacija“ kreditorių susirinkimui ir komitetui inicijuoti administratoriaus pakeitimą iki įsiteisės teismo sprendimas. Nurodytomis nutartimis teismas uždraudė vykdyti visus BUAB ,,LRG farmacija“ 2006 m. sausio 26 d. ir 2006 m. vasario 6 d. priimtus kreditorių susirinkimų nutarimus (sprendimus), o ne inicijuoti administratoriaus pakeitimą. Byloje nustatytos aplinkybės, kad bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo 2008 m. lapkričio 26 d. teismo posėdyje (t. 13, b. l. 58-59) paaiškino, jog bankrutuojančios įmonės vadovų atsakomybės klausimų sprendimas neįeina į įmonės bankroto administratoriaus funkcijas, negalėjo įvardinti, kokius konkrečius darbus per pastarąjį pusmetį atliko, nurodė tik tai, kad kreipėsi į valstybines institucijas dėl vaistų utilizavimo; kad bankroto administratorius, 2006 m. rugpjūčio 25 d. kreditorių komiteto posėdyje svarstant klausimą dėl turto perleidimo AB SEB Vilniaus bankui sandorio ginčijimo, savo neveikimą grindė tuo, kad neturėjo atitinkamo pavedimo, nors įpareigojimai bankroto administratoriui dėl sandorių su AB SEB Vilniaus banku ginčijimo buvo priimti, 2006 m. liepos 11 d., 2006 m. rugpjūčio 25 d., 2007 m. gegužės 24 d. kreditorių komiteto posėdžiuose; kad bankroto administratorius beveik metus laiko delsė ir nesikreipė dėl galimos valstybės finansinės pagalbos vaistų utilizavimui, nederino vaistų utilizavimo sąlygų su UAB ,,Korys“; kad bankroto administratorius neteisėtai sušaukė 2007 m. balandžio 18 d. kreditorių susirinkimą (t. 13, b. l. 13-21); ir kt., patvirtina, kad teismas turėjo pagrindą atstatydinti bankroto administratorių UAB ,,Admivita“. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad klausimas dėl UAB ,,Admivita“ tinkamumo būti UAB ,,LRG farmacija“ administratoriumi buvo keliamas nuo pat bankroto bylos iškėlimo, todėl akivaizdu, kad tokia situacija nėra normali ir kenkia visų kreditorių bei bankrutuojančios įmonės interesams.

40Atmestinas apelianto argumentas, kad, pakeitus bankroto administratorių, bus vilkinamas bankroto procesas, nes didesnę žalą kreditoriams bei bankrutuojančiai įmonei daro pirmosios instancijos teismo nustatytas bankroto administratoriaus pasyvumas bei bankroto procedūros užsitęsimas dėl administratoriaus netinkamo savo pareigų atlikimo. Todėl pirmosios instancijos teismas, siekdamas, kad bankroto procedūros būtų įvykdytos per kuo trumpesnį laiką ir kuo ekonomiškiau bei profesionaliau, pagrįstai atstatydino BUAB ,,LRG farmacija“ bankroto administratorių UAB ,,Admivita“.

41Pirmosios instancijos teismas, atstatydinęs UAB ,,Admivita“, BUAB ,,LRG farmacija“ administratoriumi paskyrė UAB ,,Avere“, nurodęs, kad abi pareiškėjo nurodytos bendrovės – UAB ,,Jupoga“ ir UAB ,,Avere“ – atitinka ĮBĮ keliamus reikalavimus. Tačiau, kaip pagrįstai atskirajame skunde nurodo UAB ,,Admivita“, UAB ,,Avere“ administruoja kitą įmonę BUAB ,,Ovacija“, kuri yra BUAB ,,LRG farmacija“ kreditorė. UAB ,,Avere“ atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad Vilniaus apygardos teismui nagrinėjant klausimą dėl bankroto administratoriaus UAB ,,Admivita“ pakeitimo, BUAB ,,Ovacija“ administratorius UAB ,,Avere“ dar nebuvo visiškai susipažinęs su savo administruojamos BUAB ,,Ovacija“ perimtais dokumentais, todėl nežinojo, kad UAB ,,Ovacija“ yra perėmusi reikalavimo teisę iš kreditoriaus UAB ,,Polsana“ į BUAB ,,LRG farmacija“, ir todėl negali būti paskirtas BUAB ,,LRG farmacija“ administratoriumi. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgusi į nurodytą aplinkybę, sprendžia, kad dėl ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje nustatytų apribojimų UAB ,,Avere“ negali būti paskirta BUAB ,,LRG farmacija“ administratoriumi, todėl šią nutarties dalį naikina, o klausimą išsprendžią iš esmės – BUAB ,,LRG farmacija“ administratoriumi paskiria UAB ,,Jupoga“. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad UAB ,,Jupoga“ atitinka ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalyje keliamus reikalavimus administratoriui, yra pateikusi teismui Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotą leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas (t. 11, b. l. 236), deklaraciją dėl įmonių bankroto administravimo paslaugų teikimo (t. 11, b. l. 234), išreiškusi savo sutikimą dėl UAB ,,LRG farmacija“ administravimo (t. 11, b. l. 235), Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos 2008 m. gegužės 28 d. raštu Nr. (6.20) A2-690 yra suderinęs šią kandidatūrą (t. 12, b. l. 113).

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 5 dalimi, 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

43Apeliacinį procesą pagal trečiojo asmens UAB ,,Abigus“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 10 d. nutarties nutraukti.

44Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 10 d. nutartį pakeisti. Panaikinti nutarties dalį dėl uždarosios akcinės bendrovės ,,Avere“ paskyrimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,LRG farmacija“ administratoriumi. Šioje dalyje klausimą išspręsti iš esmės – bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,LRG farmacija“ administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę ,,Jupoga“ (įmonės kodas 150085577, leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 48a).

45Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija... 4. Vilniaus apygardos teismas 2005 m. balandžio 15 d. nutartimi iškėlė UAB... 5. Kreditorius UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ kreipėsi į teismą, prašydamas... 6. 1. Administratorius nesprendžia BUAB „LRG farmacija“ buvusio vadovo ir... 7. 2. Administratorius nemažina BUAB „LRG farmacija“ išlaidų, neūkiškai... 8. 3. Administratorius pateikia neteisingą informaciją bendrovės kreditoriams... 9. 4. Administratorius neteisėtai sušaukė pakartotinį kreditorių... 10. 5. Administratorius nedalyvauja kreditorių komiteto posėdžiuose. Iš... 11. 6. Administratorius neatlieka ir kitų kreditorių pavedimų, šališkai... 12. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 10 d. nutartimi pareiškėjo... 13. BUAB „LRG farmacija“ bankroto administratorius UAB „Admivita“... 14. 1.... 15. Teismas BUAB ,,LRG farmacija“ bankroto administratorių pakeitė... 16. 2.... 17. Teismas neturėjo teisinio pagrindo bankroto administratorių atstatydinti... 18. 3.... 19. Atstatydinus BUAB ,,LRG farmacija“ bankroto administratorių UAB... 20. 4.... 21. Naujas BUAB ,,LRG farmacija“ bankroto administratorius UAB „Avere“... 22. Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Abigus“ atskiruoju skundu prašo... 23. Trečiasis asmuo (kreditorius) UAB „Abigus“ atsiliepimu į BUAB „LRG... 24. UAB „Avere“ atsiliepimu į BUAB „LRG farmacija“ administratoriaus UAB... 25. Trečiasis asmuo UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ atsiliepimu į UAB... 26. Pareiškėjas UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ atsiliepimu į kreditoriaus UAB... 27. Apeliacinis procesas pagal trečiojo asmens UAB ,,Abigus“ atskirąjį skundą... 28. BUAB „LRG farmacija“ bankroto administratoriaus UAB „Admivita“... 29. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 30. CPK 329 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad absoliučiu sprendimo negaliojimo... 31. Dėl trečiojo asmens UAB „Abigus“ atskirojo skundo... 32. Kiekvienas suinteresuotas asmuo, kreipdamasis į teismą, privalo laikytis... 33. Atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis skundžiama per... 34. Pagal bylos duomenis, skundžiama teismo nutartis buvo priimta teismo posėdyje... 35. Dėl BUAB „LRG farmacija“ bankroto administratoriaus UAB... 36. Bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos, jo teisės ir pareigos... 37. ĮBĮ 11 straipsnio 8 dalyje (red. nuo 2008 m. liepos 1 d.) nustatyta, kad... 38. Vilniaus apygardos teismas 2008 m. gruodžio 10 d. nutartimi pripažino, kad... 39. Apeliantas BUAB „LRG farmacija“ bankroto administratorius UAB... 40. Atmestinas apelianto argumentas, kad, pakeitus bankroto administratorių, bus... 41. Pirmosios instancijos teismas, atstatydinęs UAB ,,Admivita“, BUAB ,,LRG... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 43. Apeliacinį procesą pagal trečiojo asmens UAB ,,Abigus“ atskirąjį skundą... 44. Vilniaus apygardos teismo 2008 m. gruodžio 10 d. nutartį pakeisti. Panaikinti... 45. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....