Byla e2-563-466/2020
Dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje - UAB „LEZ projektų valdymas“, UAB „Ratuva“ ir UAB „Statybų įrenginiai“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras Pašvenskas, sekretoriaujant Laimai Šidlauskienei, dalyvaujant ieškovės atstovams V. S., advokatui Donatui Jasaičiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Industris“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Lyderio grupė“ dėl skolos priteisimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, atsakovės pusėje - UAB „LEZ projektų valdymas“, UAB „Ratuva“ ir UAB „Statybų įrenginiai“.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 30 794,15 Eur skolos atsakovei neatsiskaičius už ieškovės atliktus darbus objekte ( - ), pagal šalių 2008-06-29 sudarytos Statybos rangos sutarties sąlygas. Prašė priteisti 437,14 Eur delspinigių, 6 procentų metines palūkanas už reikalaujamą sumą ir patirtas bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškovės reikalavimais nesutinka. Nurodė, kad ieškovė vėlavo atlikti darbus, dėl ko dalies darbų atsakovė atsisakė. Darbus, už kuriuos ieškovė reikalauja atsiskaityti, ieškovė atliko su reikšmingais trūkumais arba iš viso jų neatliko. Atsakovė neturi prievolės mokėti už darbus, kol nebus ištaisyti visi trūkumai, o generalinio rangovo patirti nuostoliai dėl ieškovės vėlavimo ir nekokybiško darbo viršija sumą, kurią ieškovė reikalauja sumokėti (II tomas, 1 – 12 b.l.).

6Ieškovė dublike ir atsakovė triplike laikėsi tų pačių pozijų (III tomas, 15 – 22, 39 - 45 b.l.).

7Atsakovė UAB „Lyderio grupė“ 2019-10-18 pareiškė priešieškinį, kuriuo prašė priteisti iš ieškovės 90 000 Eur delspinigių, t.y. po 500 Eur už vieną dieną skaičiuojant už 180 dienų. Nurodė, kad tokį delspinigių dydį numatė Sutarties 10.4 punktas. Remiantis gamybinių pasitarimų protokolais ieškovė turėjo iki 2018-08-27 pateikti ekspertuotą darbo projektą su parašais, iki 2018-09-11 pateikti detalų kalendorinį darbų vykdymo grafiką pagal pastato ašis, iki 2018-10-18 įrengti ir pateikti mazgus, juos suderinti su techninio projekto autoriumi, užsakovu, techniniu prižiūrėtoju, iki 2018-10-18 atlikti metalo konstrukcijų antikorozinę apsaugą, iki 2018-12-14 (pagal pratęstą terminą) sumontuoti švieslangių montavimui reikalingas atramas. Atsakovė dėl sistemingo ieškovės terminų nesilaikymo ir vengimo ištaisyti nustatytus darbų defektus kreipėsi į ieškovę 2018-10-08 raštu, kuriuo atsisakė dalies ieškovės darbų, taip pat 2018-10-12 raštu, kuriame užfiksavo atsilikimą nuo nustatytų terminų ir paragino ištaisyti nustatytus trūkumus. 2019-10-15 pretenzijoje atsakovė ikkšovei nurodė, kad įvykdyti savo sutartinius įsipareigojimus ieškovė vėluoja 445 kalendorines dienas, t.y. nuo 2018-07-27 iki 2019-10-14. Atsakovė nustatė ieškovei 5 darbo dienų terminą sumokėti 222 500 Eur delspinigių bei ištaisyti darbų trūkumus. Ieškovė delspinigių nesumokėjo, todėl atsakovė, vadovaudamasi Sutarties 10.4 punktu, atsižvelgdama į tai, kad ieškovė neištaisė darbų trūkumų, prašė priteisti minėtus delspinigius (VIII tomas, 11 - 16 b.l.).

8Ieškovė su priešieškiniu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad darbus yra perdavusi 2019-01-07 vienašaliu aktu. Remiantis kasacinio teismo praktika vienašalis darbų perdavimo aktas gali būti pripažintas negaliojančiu tik teismo sprendimu ir vienašalis darbų perdavimo aktas sukelia tokias pačias pasekmes, kaip ir dvišalis darbų perdavimo aktas, o šiuo atveju atsakovė 2019-01-07 vienašalio akto neginčijo. Atsakovės (generalinio rangovo) UAB „Lyderio grupė“ ir trečiojo asmens (statytojo) UAB „Ratuva“ 2019-10-04 papildomas susitarimas patvirtina, kad darbai objekte ( - ), yra atlikti tinkamai ir šalys viena kitai neturi pretenzijų. Tarp minėtų tinkamai atliktų darbų yra ir ieškovės atlikti darbai už 207 480,50 Eur sumą. Atsakovė ir UAB „Ratuva“ 2019-10-04 papildomu susitarimu patvirtino ne tik darbų, kurie buvo perduoti ieškovės vienašaliu aktu, tinkamumą, bet ir papildomų darbų, atliktų atsakovės papildomų prašymų pagrindu, tinkamumą. Nepaisant atsakovės nurodytų tariamų Sutarties pažeidimų objektui (pastatui) 2019-08-29 buvo išduotas statybos užbaigimo aktas. Ieškovė atmetė atsakovės argumentus dėl tariamai besitęsiančių Sutarties vykdymo pažeidimų. Atsakovės nurodytas hipotetinis technologinių kortelių pateikimo vėlavimas nepatenka į laikotarpį, už kurį atsakovė prašo priteisti delspinigius – nuo 2019-04-21 iki 2019-40-18, t.y. 180 dienų iki priešieškinio pateikimo. Ieškovė dar iki statybų pradžios technologinę kortelę popierine forma su darbuotojų parašais perdavė atsakovės projektų ( - ) R. P.. Gavus pastabų iš techninio prižiūrėtojo, ieškovė kortelę perdarė ir pateikė kortelę iki darbų pradžios (2018-09-06). Techninis prižiūrėtojas statybos darbus leido pradėti, jų nestabdė, kas tik patvirtina, kad technologinę kortelę ieškovė pateikė. Priešingai, nei atsakovė, ieškovė nurodė, kad darbo projektas, kurį patvirtino užsakovės samdytas viso projekto ( - ) T. Ž., tiek ieškovės samdytas projekto dalies ( - ) A. K., buvo ekspertuotas, 2018-09-05 buvo gauta teigiama UAB „( - )“ ekspertizės ( - ) L. J. V. išvada ir tai paneigia bet kokius nepagrįstus samprotavimus apie tariamus darbo projekto trūkumus. Ekspertuotas darbo projektas parengtas ir perduotas buvo 2018-09-06, kadangi buvo nuspręsta keisti techninio projekto, už ką ieškovė nėra atsakinga, sprendinius, t.y. buvo nutarta gelžbetonio konstrukcijas pakeisti į metalines, atsisakyta parapetų projektavimo ir dėl to turėjo būti koreguojamas darbo projektas. Todėl, jei laikyti, kad ieškovė vėlavo pateikti darbo projektą, tokį vėlavimą lėmė paties statytojo UAB „Ratuva“ sprendimas keisti techninio projekto sprendinius. Atsakovė turėtų teisę reikalauti delspinigių tik tuo atveju, jei ieškovė vėlavo atlikti darbus dėl jos kaltės. Tačiau aplinkybę, kad darbo projektas turi trūkumų, paneigia statybos užbaigimo aktas, nes esant darbo projekto trūkumams statybos užbaigimo aktas nebūtų išduotas. Ieškovė nurodė, kad atsakovė procesiniuose dokumentuose remiasi darbų grafiku, kuriame darbų pradžia numatyta 2018-05-14, nors ieškovė ir atsakovė sutartį pasirašė 2018-06-29. Atsakovės minimas grafikas buvo sudarytas tuo metu, kai ieškovė buvo pasirašiusi sutartį tiesiogiai su statytoja UAB „Ratuva“. Tačiau UAB „Ratuva“ nusprendus statybą vykdyti per generalinę rangovę – atsakovę UAB „Lyderio grupė“, toji sutartis buvo nutraukta. Po to ieškovė pasirašė naują sutartį su atsakove ir joks naujas darbų vykdymo grafikas prie sutarties nebuvo pridėtas. Dėl to atsakovė nepagrįstai remiasi ankstesnės sutarties darbų vykdymo grafiku. Sutarties vykdymo metu darbų kalendorinis grafikas nebuvo pasirašytas dėl objektyvių priežasčių, nes objekte buvo vykdoma daug statybos darbų, kuriuos vykdė skirtingi rangovai. Vykdant darbus terminai tiesiogiai buvo derinami tiek su statytoja UAB „Ratuva“, tiek su projekto valdytoju UAB „LEZ projektų valdymas“, tiek su atsakove UAB „Lyderio grupė“, tiek su kitais rangovais. Po ieškovės 2019-01-07 atlikto vienašalio darbų perdavimo darbų grafiko pateikimas tapo neaktualus, kadangi ieškovė visus darbus įvykdė. Be to priskaičiuotiems delspinigiams skaičiuotinas 6 mėnesių senaties terminas, kuris pareiškiant ieškinį buvo praleistas. Ieškovė atmetė atsakovės argumentą dėl mazgų nepateikimo, nes tai susiję su darbo projekto pateikimu. Jis statybų valdytojui UAB „LEZ projektų valdymas“ buvo pateiktas 2018-09-05, buvo ekspertuotas, gavo teigiamą eksperto išvadą. Kadangi yra išduotas statybos užbaigimo aktas, atsakovės nurodytos aplinkybės apie mazgų darbo projekte nepateikimą yra nepagrįstos bei nesudaro pagrindo skaičiuoti delspinigius. Priešieškinyje atsakovė remiasi tikrovės neatitinkančia aplinkybe, kad ieškovė neatliko metalo konstrukcijų antikorozinės apsaugos. Šių konstrukcijų gamintojo Llentabhallen Sp. Zo.o. deklaracijoje nurodyta „Ilgaamžiškumas: Cinkavimas to EN 10346, Z275 ir Z450“. Atkirozinę konstrukcijų apsaugą patvirtino ir į objektą 2019-02-28 atvykęs konstrukcijos gamintojo atstovas P. B., todėl atsakovės teiginiai apie būtinumą atlikti kontrukcijų padengimą antikorozine danga yra nepagristi. Ieškovė nurodė, kad 2018-11-29 defektiniame akte nėra nurodytas toks trūkumas, kaip atramų, reikalingų švieslangiams sumontuoti, įrengimas. Pažymėjo, kad 2018-11-05 atsirado poreikis ne įrengti, o perdaryti švieslangių atramas dėl to, kad statybų valdytojas, užsakydamas stoglangius tinkamai nepatikrino išmatavimų pagal brėžinį, dėl ko buvo sumaišyti vidiniai ir išoriniai išmatavimai ir atsirado keleto centimetrų neatitikimas. Tuomet atsakovė paprašė ieškovės iš naujo pritaikyti atramas pagal projektą jau tinkamai įrengtas stoglangių atramas pagamintiems stoglangiams, kurių išmatavimai neatitiko atramų išmatavimų. Ieškovė gera valia perdarė švieslangių atramas, nes atsakovė žadėjo priimti darbus ir už juos atsiskaityti, tačiau to nepadarė ir pradėjo nesąžiningu būdu reikalauti delspinigių. Dėl defektiniuose aktuose nustatytų defektų ieškovė nurodė, kad atsakovės nurodytas darbų užbaigimo terminas – 2018-09-14 buvo nurodytas pirmoje ieškovės tiesiogiai su statytoja UAB „Ratuva“ sudarytoje sutartyje, kuri buvo nutraukta, todėl darbų grafikas netaikytinas vėliau sudarytai sutarčiai su atsakove. Ieškovė vėl pažymėjo, kad darbų perdavimas vienašaliu aktu, statybos užbaigimo aktas bei atsakovės su UAB „Ratuva“ sudarytas susitarimas leidžia teigti, jog nei atsakovė, nei statytoja pretenzijų dėl darbų, jų kokybės ieškovei neturi. Pagal ieškovę, atsakovė realiai nepatyrė jokių nuostolių dėl sutarties vykdymo, ir, kadangi ieškovė ginčija ir delspinigių dydį, atsakovė privalėjo įrodyti nuostolius dėl sutarties pažeidimo (VIII tomas, 154 – 163 b.l.).

9Trečiasis asmuo UAB „Ratuva“ atsiliepime nurodė, kad palaiko atsakovės poziciją. Nurodė, kad ieškovė UAB „Industris“ per protingą terminą nepašalino savo atliktų darbų trūkumų, dėl ko iškilo poreikis samdytis kitus subrangovus – UAB „( - )“, UAB „( - )“. Ieškinyje minimų darbų sumažinimas įvyko dėl ieškovės darbų vėlavimo nežiūrint kitų statybos dalyvių pastangų ištaisyti situaciją. Trečiasis asmuo palaiko atsakovės argumentus dėl vienašalio darbų užbaigimo akto nepripažinimo ir nelaiko mažareikšmiais surašytų defektinių aktų. Darbų vėlavimą nulėmė iš esmės ieškovės veiksmai (neveikimas), t.y. darbų vėlavimas, terminų nukėlinėjimas, dėl ko sutriko darbų grafikai, nes darbus sutrikdė prasidėjęs žiemos sezonas, kurio metu nebuvo galima vykdyti kai kurių darbų. Aplinkos tvarkymo darbai (lauko dangų įrengimas) buvo baigti 2019 m. rugpjūčio mėn., kai objekto statyba turėjo būti baigta 2019 m. balandžio mėn. Trečiojo asmens teigimu, pagal atsiliepimo teikimo metu esančią objekto būklę yra matomi defektiniais aktais užfiksuoti statinio defektai, nesutvarkytas statybų žurnalas, darbo projektas, nepateikti tinkami metalo konstrukcijų sertifikatai. ( VIII tomas, 2, 3 b.l.).

10Trečiasis asmuo UAB „LEZ projektų valdymas“ atsiliepime nurodė, kad objekte ( - ), vykdė statinio valdytojo funkcijas pagal 2018-04-11 sudarytą Statybos projekto valdymo sutartį Nr. ( - ), sudarytą su objekto statytoju, užsakove UAB „Rautuva“. 2018-04-11 sudaryta Statybos projekto valdymo sutartis Nr. ( - ) UAB „LEZ projektų valdymas“ ir UAB „Rautuva“susitarimu buvo nutraukta. UAB „LEZ projektų valdymas“ vykdė objekto statybos valdymą. Statybos rangos sutartis su konkrečiais rangovais sudarydavo užsakovė ir UAB „Rautuva“, kuri ir priimdavo atliktus darbus iš rangovų. Trečiajam asmeniui yra žinoma, kad UAB „Industris“ 2019-01-07 raštu informavo apie vienašalį darbų perdavimą, t.y. atsiuntė vienašališkai pasirašytą atliktų darbų aktą, pažymą (forma F-3) bei PVM sąskaitą – faktūrą apmokėjimui. Atsakovė „Lyderio grupė“ 2019-01-28 pateikė atsakymą, kuriuo nesutiko su vienašališkai pasirašytu atliktų darbų aktu. UAB „LEZ projektų valdymas“ yra žinoma, kad statybų techninę priežiūrą vykdanti UAB „Statybų įrenginiai“ 2018-11-07, 2018-11-29 ir 2019-01-20 surašė ieškovės atliktų darbų defektinius aktus. 2018-12-10 ieškovei buvo pateikta pretenzija, kuria buvo paprašyta ištaisyti trūkumus, į kurią UAB „Industris“ formaliai atsakė po mėnesio – 2019-01-07 raštu. Genrangovas taip pat reiškė pretenziją 2018-12-18. 2019-01-20 buvo atliktas UAB „Industris“ darbų patikrinimas ir buvo užfiksuoti iš esmės tapatūs trūkumai, kaip ir 2018-11-07 defektiniame akte, t.y. trūkumai per beveik 3 mėnesius nebuvo ištaisyti. Įvertinus tą aplinkybę, UAB „Rautuva“ prašymu antstolis Jonas Petrikas 2019-01-23 objekte užfiksavo faktinę situaciją. UAB „LEZ projektų valdymas“, kaip objekto valdytojas daugiau jokių veiksmų, susijusių su UAB „Industris“ statybos rangos darbais neatliko. Kadangi statybos projekto valdymo sutartis nuo 2019-04-19 buvo nutraukta, nei tolesniame susirašinėjime, nei kilusiame ginče dėl UAB „Industris“ atliktų darbų kokybės ir jų apmokėjimo nedalyvavo (VIII tomas, 61 - 63 b.l.)

11Trečiasis asmuo UAB „Statybų įrenginiai“ atsiliepime nurodė, kad objekte ( - ), vykdė statybos techninę priežiūrą. Pagal objekto kalendorinį darbų vykdymo grafiką, pasirašytą UAB „Industris“ atstovo V. N., ieškovė metalo konstrukcijų montavimo darbus vykdė nuo 2018-07-23 iki 2018-09-14. Tačiau metalo konstrukcijos galutinai buvo surinktos 2019-01-14, ką patvirtina UAB „( - )“ darbų priėmimo – perdavimo aktas. Užsakovei UAB „Ratuva“ padarius projekto pakeitimą prisidėjo papildomi darbai, t.y. vienų vartų ir durų metalinių rėmų sumontavimas, tačiau, trečiojo asmens teigimu, UAB „Industris“ vengė atlikti darbus ir taip vilkino statybos darbų eigą objekte. Iki 2019 m. sausio mėn. UAB „Industris“ dar nebuvo pateikuis metalinių profilių durims, tačiau pagal sutartį privalėjo atlikti papildomus darbus pagal papildomą susitarimą. Dėl UAB „Industris“ kaltės reikėjo atskirai organizuoti inkarinių varžtų rovimo bandymą, kurį atlikti turėjo ieškovė. Ieškovė piktybiškai netaisė defektų, nurodytų defektiniuose aktuose Nr. 1 – Nr.5. Rangovė statybos darbų žurnale įrašė faktinių aplinkybių neatitinkančias datas, dėl ko nėra galimybės patvirtinti statybos žurnalo įrašų. Faktiškai pradėta dirbti 2018-08-16, o žurnalas pradėtas pildyti 2018-09-15, nors 2018-08-23 objekte jau gulėjo surinktos kolonos. Darbai 2019-01-20 būklei dar nebuvo baigti, reikėjo sutvirtinti durų rėmus, sureguliuoti ryšius. Todėl darbų žurnale privaloma koreguoti datas pagal faktą. Sumontavus konstruktyvą rangovė buvo paprašyta pateikti išpildomąsias geodezines nuotraukas, kurias UAB „Industris“ pateikė. Vykdant darbus paaiškėjo, kad geodezinėse nuotraukose situacija neatitinka faktinės padėties. UAB „Industris“ atsisakė ištaisyti defektus, todėl buvo susitarta su UAB „( - )“ dėl papildomų Sandwich panelių tiesinimo darbų. Dėl kolonų nuokrypių UAB „Lyderio grupė“ pareiškė rangovei pretenziją bei surašė defektinį aktą Nr. 1. UAB „Industris“ dar 2018-09-21 žadėjo nuvalyti metalo konstrukcijas nuo rūdžių ir kitų nešvarumų, tačiau to neatliko, nes to nelaikė defektu. UAB „Industris“ į statybos darbų žurnalą įkėlė deklaracijas, tačiau deklaracijos profiliuotam paklotui bei visoms metalo konstrukcijoms nepateikė. UAB „Industris“ įkėlė CE sertifikatą, bet jame nepasirašė vertėjas, jame nurodytas netesingas projekto numeris ir jo nepasirašė gamintojas. Dėl nurodytų aplinkybių statybos techninis priežiūrėtojas prieštaravo vienašaliam darbų perdavimui, kadangi UAB „Industris“ turėjo ištaisyti defektus, nurodytus defektiniuose aktuose Nr. 1 – Nr.4 (VIII tomas, 7 - 9 b.l.).

12Ieškinys tenkintinas, priešieškinys atmestinas.

13Nustatyta, kad šalys 2018-06-29 sudarė Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis), kuria subrangovas (ieškovė UAB „Industris“) įsipareigojo savo rizika, priemonėmis ir savomis medžiagomis pagal užsakovo ir UAB „LEZ projektų valdymas“ pateiktą patvirtintą vykdymui UAB „( - )“ (projektuotojo) parengtą techninį projektą „Prekybos paskirties pastato su administracinėmis, paslaugų ir sandėliavimo patalpomis ( - ), statybos projektas, atlikti statinių statybos darbus pilna apimtimi objekte - Prekybos paskirties pastato su administracinėmis, paslaugų ir sandėliavimo patalpomis ( - ), statyba ir atliktus darbus perduoti Genrangovui šioje sutartyje nustatytais tvarka ir terminais (Sutarties 3.1 punktas). Ieškovė UAB „Industris“, remiantis Sutarties 4.1 punktu įsipareigojo pagaminti, atvežti ir sumontuoti santvaras, profiliuotą plieno paklotą, sutvirtinantį konstrukciją, stoglangių aprėminimus, horizontalius vėjo ryšius ir kt., kolonas, vertikalius vėjo ryšius, gamyklinius 8,8 klasės cinkuotus varžtus, visas reikalingas detales, 240 mm šilumos izoliaciją ir prilydomą membraną, 120 mm sienų sandwich tipo plokštes Ruukki SPE PIR, stogo termo izoliaciją ir sumontuoti prilydomą dangą, sumontuoti sandwich tipo plokštes, sumontuoti ugniasienę REI 120, atlikti ir pateikti darbo projektą su ekspertize. Sutarties 5.2 punkte nurodyta, kad Sutarties kaina yra 402 000 Eur plius PVM. Pagal Sutarties 4.2 punktą, Sutartyje nenumatyti darbai bus atliekami pagal tarp šalių pasirašytus papildomus susitarimus (I tomas, 11 – 23 b.l.).

142018-10-10 Susitarimu prie 2018-06-29 Statybos rangos sutarties šalys susitarė pakeisti Sutarties 5.2 punktą nurodant, kad Sutarties kaina yra 200 904,75 Eur plius PVM. Sutarties kaina yra nustatyta remiantis subrangovo komerciniu pasiūlymu ir be svarbių priežasčų nedidinama per visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Taip pat Susitarimo 2 punktu šalys susitarė pakeisti Sutarties priedą Nr. 2 „2018-05-11 komercinis pasiūlymas Nr. P180511“ prie šio papildymo pridedamu priedu Nr. 1 „Sąmata Nr.1“. 2018-10-10 Susitarimo priede Sąmata Nr. 1 ieškovė nurodė darbus ir medžiagas – santvaros ir profiliuotas plieno paklotas (sutvirtinantis konstrukciją), stoglangių aprėminimai, horizontalūs vėjo ryšiai ir kt., taip pat kolonos, vertikalūs vėjo ryšiai, gamykliniai 8,8 klasės cinkuoti varžtai, visos reikalingos detalės, konstrukcijos montavimas, transportavimas, konstruktyvo darbo projektas. Suma be PVM 200 904,75 Eur, su PVM – 243 094,74 Eur (I tomas, 24, 25 b.l.).

152018-11-26 Susitarime Nr. 2 prie 2018-06-29 Statybos rangos sutarties šalys nurodė, kad Sutarties 5.9 punkte numatyta, kad užsakovė, esant būtinybei pagal pirminę sutartį gali įsigyti papildomų darbų, nenumatytų techniniame projekte bei objektinėje sąmtoje. Pagal Susitarimo Nr. 2, 1 punktą rangovė (UAB „Industris“), vadovaudamasi techniniu projektu ir kainomis, nurodytomis 2018-11-26 komerciniame pasiūlyme Nr. P181126 (3) įsipareigojo objekte atlikti : 1) durų angų metalo konstrukcijų tiekimą (medžiagų kaina 655 eur plius PVM); 2) vartų angų metalo konstrukcijų tiekimą (medžiagų kaina 960 Eur plius PVM; 3) dūmų šalinimo rėmų montavimo darbus (darbų kaina 1 436 Eur plius PVM). 2018-11-26 Susitarimo Nr. 2, 2 punkte nurodyta, kad šalių pasirašytoje Sutartyje su tolimesniais pakeitimais ir priedais numatyta, kad rangovė statinio statybos darbus pilna apimtimi įsipareigoja užbaigti ne vėliau kaip iki 2018-09-14. Rangovė įsipareigoja Susitarimo 1 punkte numatytus darbus užbaigti iki 2018-12-14. Rangovei yra žinoma, kad Sutartyje numatyti delspinigiai už vėlavimą atlikti darbus pilna apimtimi objekte pradedami skaičiuoti nuo 2018-09-14 ir skaičiuojami iki kol rangovė darbus objekte užbaigs pilna apimtimi. Susitarimu Nr. 2 šalys susitarė pakeisti Sutarties 5.2 punktą nurodant, kad Sutarties kaina yra 203 955,75 Eur plius PVM. Sutarties kaina yra nustatyta remiantis subrangovės komercinius pasiūlymu ir yra konkreti, galutinės, negalinti išaugti pinigų suma. Susitarimo Nr. 2, 6 punkte nurodyta, kad susitarimas įsigalioja nuo šalių pasirašymo momento, pagal 7 punktą, Susitarimas atitinka šalių valią ir interesus (III tomas, 33 - 36 b.l.).

16Viso objekto statytoja (užsakove) buvo trečiasis asmuo UAB „Ratuva“, objekto statybų valdymo funkcijas vykdė trečiasis asmuo UAB „LEZ projektų valdymas“, statybų techninė prižiūrėtoja - UAB „Statybų įrenginiai“, o atsakovė UAB „Lyderio grupė“ –projekto generalinė rangovė.

17Dėl ieškinio reikalavimų

18Atsakovė UAB „Lyderio grupė“ 2018-10-08 rašte Nr. S0105-2018-10-08/1 nurodė ieškovei, kad 2018-08-21 gamybinio pasitarimo Nr. 12 metu buvo patvirtintas naujas objekto kalendorinis darbų grafikas, kuriuo ieškovė UAB „Industris“ įsipareigojo sumontuoti sandėlio pastato konstrukcinę dalį iki 2018-09-14, tačiau šio įsipareigojimo neįvykdė. Taip pat atsakovė informavo ieškovę, kad iš ieškovės nėra gavusi tikslaus kalendorinio darbų vykdymo grafiko, kurį ieškovė kiekvieno gamybinio pasitarimo metu žada pateikti. UAB „Lyderio grupė“ 2018-10-08 rašte pažymėjo, kad dėl netinkamo ieškovės įsipareigojimų vykdymo atsakovė patiria nuostolius. Todėl atsakovė pranešė ieškovei, kad atsisako dalies 2018-06-29 Sutarties komerciniame pasiūlyme numatytų darbų : šilumos izoliaciją ir prilydomos membranos, stogo termoizoliacijos ir prilydomos dangos montavimo, sienų sandwich tipo plokščių Ruukki SPE PIR 120 mm, sandwich plokščių, montavimo, ugniasienės REI 120 (mineralinė vata), ugniasienės montavimo. Taip pat nurodė, kad visų 2018-06-29 Sutartyje numatytų darbų atlikimui atsakovė samdys trečiuosius asmenis ir, nuostolių susidarymo atveju, atsakovė reikalaus, kad juos atlygintų UAB „Industris“ (II tomas, 14, 15 b.l.)

19Vykdant prekybos paskirties pastato su administracinėmis, paslaugų ir sandėliavimo patalpomis, adresu ( - ), statybą buvo organizuojami užsakovės UAB „Ratuva“, generalinės rangovės UAB „Lyderio grupė“, statybos projekto valdytojos UAB „LEZ projektų valdymas“, statinio statybos techninio prižiūrėtojos UAB „Statybų įrenginiai“, projektuotojos UAB „( - )“, metalo konstrukcijų subrangovės ieškovės UAB „Industris“, stogo rangovės UAB „(duomeyns neskelbtini)“ ir kitų subrangovių pasitarimai.

202018-11-05 pasitarimo protokole Nr. 23 nurodyta, kad UAB „Industris“ pateikė ekspertuotą darbo projektą su parašais, tačiau jame yra daug klaidų (kokių, nenurodyta), reikia taisyti projektą kartu su UAB „( - )“. Taip pat UAB „Industris“ kartu su UAB „( - )“ nurodyta pateikti metalo konstrukcijų leistinus nuokrypius, sandėlio stogo ir administracinio pastato susijungimo mazgą. Protokolo 17 punkte nurodyta, kad UAB „Industris“, UAB „( - )“ ir UAB „Lyderio grupė“ turi pateikti vykdomų darbų technologines korteles. 23 punkte nurodyta, kad metalo konstrukcijų montavimo darbai pradedami nuo 2018-09-05, jų pabaiga nėra aiški dėl nepateikto kalendorinio darbų vykdymo grafiko. 25 punkte nurodyta, kad UAB „Industris“ profiliuotos skardos stogo paklotą pradeda montuoti nuo 2018-10-02, paklotas sumontuotas nesilaikant leistinų nuokrypių, iki 2018-10-24 turi pateikti sprendinius dėl montavimo darbų trūkumų ištaisymo, defektai taisomi, sprendiniai nepateikti darbų pabaigos terminas neaiškus. 32 punkte nurodyta, kad metalo kosntrukcijų apsauga bus atlikta iki 2018-10-18. Sandėliavimo pastato darbo projekte nurodyta privaloma metalo konstrukcijų hidroizoliacija, rangovė teigia, kad neprivaloma, keičiama projekto detalė (nenurodyta kokia). 36 punkte nurodyta, kad UAB „Industris“ sumontuoja švieslangių montavimui reikalingas atramas, o 37 punkte pažymėta - UAB „Industris“ sumontuoja parapetų statramsčius, prie kurių montuojasi „Sandwich plokštės (II tomas, 66 – 72 b.l.).

21UAB „Statybų įrenginiai“ 2018-11-07 surašė defektinį aktą Nr. 1, kuriame nurodyti UAB „Industris“ darbų trūkumai : 1) netinkamai pildomas statybos darbų žurnalas (neatitinka statybos darbų pradžios datos, eksploatacinių savybių deklaracijos neatitinka STR); 2) pilna apimtimi nepateiktas konstrukcinės dalies darbo projektas, dėl subrangovei ir projeko vadovei pateiktas raštas Nr. 2018/10/26-01; 3) pagrindinių kolonų vertikalūs ir horizontalūs nuokrypiai viršija leistinus; 4) santvarų horizontalūs ir vertikalūs nuokrypiai viršija leistinus; 5) metalinės konstrukcijos dėl netinkamo sandėliavimo yra užterštos smėliu; kolonose įrengtose angose tvirtinimams bei jungiamosiose dalyse matyti rūdys; 7) kolonų atramos apsemtos gruntiniu vandeniu, apsinešusios žvyru ar smėliu; 8) vartų karkaso metaliniai profiliai sumontuoti nesilaikant projekto, neatitinka aukščiai; 9) plieninė profiliuota stogo danga sumontuota netinkamai, viršija leistinus horizontalius nuokrypius, dėl ko bus atliekamas papildomas stogo lyginimas; 10) nepateiktos naudotų medžiagų eksploatacinės deklaracijos, didelis atsilikimas nuo darbų grafiko (II tomas, 73 - 83 b.l.).

222018-11-29 UAB „Statybų įrenginiai“ surašė iš esmės analogišką defektinio akto Nr. 1 papildymą (I tomas, 39 - 52 b.l.). Iš esmės tokie patys trūkumai nurodyti 2019-01-20 defektinio akto Nr. 4 papildyme, tačiau dar nurodyta, kad neatlikti detalių Ks ir St durų, vartų, stoglangių metalinio karkaso įrengimo bei profiliuoto pakloto montavimo darbai (fotofiksacija 2018-12-11), nesureguliuoti ryšiai, nesutvirtinti durų metaliniai rėmai. Ieškovės UAB „Industris“ atstovas šio akto nėra pasirašęs (I tomas, 60 - 70 b.l.).

23Teismas pažymi, kad Statybos darbų žurnale nurodyta, jog UAB „Industris“ objekte - prekybos paskirties pastato su administracinėmis, paslaugų ir sandėliavimo patalpomis ( - ), darbus vykdė nuo 2018-05-30 iki 2019-02-28 (II tomas, 172 b.l.). Statybos darbų žurnalo skyriuje „F04/05 statybos projektinė ir techninė dokumentacija“ prie Darbo projekto nurodytas prisegtukas „Ekspertizės aktas“ (II tomas, 177 b.l.). Skyriuje „F07 bendrųjų statybos darbų vykdymas“ nurodyta, kad 2018-09-06 buvo vykdomas kolonų surinkimas statybos aikštelėje, nurodyti susiję įrašai „F04/05 statybos projektinė ir techninė dokumentacija. Darbo projektas. Konstrukcijų dalis – 1 aukšto pas.../4.3...>“ „F54 statybos produktų atitikties deklaracija ir atitikties sertifikatas arba eksploatacinių savybių savybių deklaracija ir įrenginių pasų kokybės pažymėjimas ar sertifikatas. Metalinės konstrukcijos / Eksploatacinių savyb... >“. Taip pat Statybos darbų žurnale kolonų surinkimo darbai nurodyti 2018-09-07, 2018-09-10, 2018-09-11, 2018-10-09, (II tomas, 179 -183 b.l.). 2018-09-05, 2018-09-06, 2018-09-13, 2018-09-14, 2018-09-17 Statybos darbų žurnale nurodyti santvarų surinkimo darbai (II tomas, 184 - 188 b.l.). 2018-09-13, 2018-09-14, 2018-09-17, 2018-09-18, 2018-09-18, 2018-09-20, 2018-09-21 nurodyti cheminių inkarų tvirtinimo į betoninį pagrindą darbai (II tomas, 189 - 195 b.l.). 2018-09-17, 2018-09-18, 2018-09-19, 2018-09-20, 2018-09-21, 2018-09-24, 2018-09-25 nurodyti kolonų montavimo darbai (II tomas, 196 - 202 b.l.). 2018-09-24, 2018-09-25, 2018-09-26, 2018-09-27, 2018-09-28, 2018-10-10 nurodyti santvarų montavimo darbai (II tomas, 203 – 208 b.l.). Statybos darbų žurnale 2018-09-24, 2018-09-25, 2018-09-26, 2018-09-27, 2018-09-28, 2018-10-10 nurodyti santvarų montavimo darbai (II tomas, 203 – 208 b.l.). 2018-09-28, 2018-10-01, 2018-10-02, 2018-10-03 nurodyti metalinių stoglangių rėmų surinkimo ir montavimo darbai (II tomas, 209 – 212 b.l.). 2018-10-04, 2018-10-05 nurodyti dūmų šalinimo liukų metalinių rėmų surinkimo ir montavimo darbai (II tomas, 213 – 215 b.l.). 2018-10-08, 2018-10-09, 2018-10-10, 2018-10-11, 2018-10-12, 2018-10-15, 2018-10-16, 2018-10-17, 2018-10-18, 2018-10-19, 2018-10-22, 2018-10-23, 2018-10-24, 2018-10-25, 2018-10-26 nurodyti profiliuotos stogo skardos montavimo darbai (II tomas, 216 - 231 b.l.). 2018-10-29, 2018-10-30, 2018-10-31 nurodyti vertikalių metalinių ryšių montavimo darbai (II tomas, 232 – 234 b.l.). 2018-11-01, 2018-11-02, 2018-11-05 nurodyti vartų rėmų metalinių konstrukcijų montavimo darbai (II tomas, 235 – 237 b.l.). 2018-11-06, 2018-11-08 nurodyti metalinių rėmų durims montavimo darbai (II tomas, 238, 239 b.l.). 2018-12-20 nurodyti dūmų šalinimo liukų metalinių rėmų surinkimo ir montavimo darbai (II tomas, 240 b.l.). Statybos darbų žurnalo III skyriuje „Geodezinė kontrolinė dokumentacija“ 2018-10-29 padarytas įrašas, kad prisegta metalinių konstrukcijų kontrolinė geodezinė nuotrauka, prisegta metalinių konstrukcijų vertikalumo išpildomoji nuotrauka, patikrinimų išvados: atitinka normas (II tomas, 242 b.l.). Statybos darbų žurnalo VI skyriuje „Statinio statyboje panaudotų statybos produktų dokumentų ir įrenginių kokybę įrodančių dokumentų registravimas“ nurodyta įpurškimo sistema Hilti Hit-Hy 200-A, eksploatacinių savybių deklaracija No. Hilti Hit-Hy 200-A 0756-CPD-0457, dokumentą išdavusi įmonė „Hilti Corporation“ Schaan, 2013 m. liepos mėn. (II tomas, 244, 245, 253, 254 b.l.). Statybos darbų žurnalo VI skyriuje F54 statybos produktų atitikties deklaracija ir atitikties sertifikatas arba eksploatacinių savybių deklaracija ir įrenginių pasų kokybės pažymėjimas ar sertifikatas UAB „Industris“ atstovas A. M. 2018-10-09, 2018-10-10, 2018-10-25 ir 2018-12-05 yra padaręs įrašus, kad pateiktos metalinių statinio konstrukcijų eksploatacinių savybių deklaracijos Nr. 2296-CPR-580 ir Nr. 2296-CPR-619, kurią išdavė Lenkijos įmonė Llentabhallen, ul. Budowlanych 80-Gdansk (II tomas, 246 – 249, 255 - 257 b.l.). Taip pat Statybos darbų žurnalo VI skyriuje UAB „Industris“ atstovas A. M. 2018-12-05 padaręs įrašą apie metalinių konstrukcijų susjungimo varžtų techninių savybių deklaraciją EN 15048-1&2, 10 04 2015, kurią išdavė įmonė Turbo tools PVT, LTD (II tomas, 250, 251 b.l.).

24Ieškovė 2019-01-07 raštu atmetė atsakovės UAB „Lyderio grupė“ pretenzijas dėl UAB „Industris“ atliktų darbų trūkumų, nurodytų 2018-11-29 defektiniame akte. Kartu su 2019-01-07 raštu ieškovė išsiuntė atsakovei vienašališkai pasirašytą atliktų darbų aktą, pažymą (forma F-3) ir PVM sąskaitą – faktūrą atliktiems darbams per 30 kalendorinių dienų apmokėti. Rašte ieškovė nurodė, kad atsakovė faktiškai yra priėmusi ieškovės atliktų darbų rezultatą ir sėkmingai jį naudoja (I tomas, 71 - 74 b.l.).

25Ieškovė UAB „Industris“ 2019-03-08 pranešime atsakovei nurodė, kad po ieškovės atliktų statybos darbų pagal Sutartį ir papildomą Susitarimą atsakovė UAB „Lyderio grupė“ kreipėsi į ieškovę UAB „Industris“ dėl papildomų projektavimo ir statybos darbų, kurie nėra numatyti Sutartyje, atlikimo. Ieškovė pranešė, kad atsakovė UAB „Lyderio grupė“ nepagrįstai neatsiskaito už atliktus darbus, nors faktiškai naudoja darbų rezultatą. Todėl, kol atsakovė nėra atsiskaičiusi, UAB „Industris“ atsisako atlikti papildomus projektavimo darbus, keisti mazgus darbo projekte, derinti atsakovės naujai projektuojamą pertvarą, kuri būtų jungiama prie UAB „Industris“ sumontuotų pastato konstrukcijų, papildomai planuojamos įrengti ventiliacijos ant stogo statinių skaičiavimų, derinimų papildomų konstrukcijų teikimo ir montavimo (IX tomas, 193, 194 b.l.).

26Atsakovė pateikė antstolio Jono Petriko 2018-10-18 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 36, kuriame nurodyta, kad objekto ( - ), faktinių aplinkybių konstatavimo metu matyti nebaigtas montuoti metalinių konstrukcijų statinio karkasas, aplink nebaigtą montuoti statinio karkasą įvairiose vietose išdėliota dešimt profiliuotos skardos paklotų (II tomas, 50 - 60 b.l.)

27Taip pat atsakovė bei trečiasis asmuo pateikė antstolio Jono Petriko 2019-01-23 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 4, kuriame nurodyta, kad objekte ( - ), buvo pavesta fiksuoti tokias UAB „Industris“ vykdytų darbų faktines aplinkybes, t.y. kad: 1) nėra baigti stogo montavimo darbai, todėl nėra galimybės ruošti pagrindą grindų betonavimui; 2) nėra sumontuotos metalinių durų konstrukcijos L-10 ašyje; 3) surinktos metalinės durys (įėjimas) yra laisvos ir nesuveržtos; 4) nėra suvaržyti kolonų ryšiai L14 -15 ašyje ir D 3-4-5 ašyje (akivaizdu, kad jie yra laisvi iki 80 cm); 5) kolonos yra pakrypusios; 6) yra tarpų tarp kreivai sumontuotų konstrukcijų ir sandwich panelių; 7) kolonos tinkami neapdirbtos ir skęsta vandenyje; 8) kolonos ir sijos yra purvinos ir nenuvalytos; 9) parapetų detalės rūdija; 10) metalo konstrukcijų dalys rūdija; 11) vartų karkasų profiliai sumotuoti nesilaikant projekto (neatitinka aukščiai); 12) blogai sumontuotos konstrukcijos deformacinei siūlei. Antstolis Jonas Petrikas 2019-01-23 konstatavo tokias faktines aplinkybes : 1) nebaigtas montuoti metalinių konstrukcijų statinys; 2) statinio sienos vidinėje pusėje nėra durų metalinių rėmų; 3) neįtempti kryžminiai kolonų ryšiai; 4) nebaigtas montuoti stogas (II tomas, 144 – 169 b.l., VIII tomas 70 – 97 b.l.).

28Ieškovė UAB „Industris“ su ieškiniu pateikė antstolė Vidos Daugirdienės 2018-11-27 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą, kuriame antstolė objekte ( - ), konstatavo atliktus metalo konstrukcijų ir kitus statybos darbus, t.y., kad ant sumontuotų pastato/sandėlio metalo konstrukcijų sumontuotos/montuojamos Sandwich tipo fasadinės plokštės, ant sumontuotų pastato/sandėlio stogo metalo konstrukcijų įrenginėjama izoliacinė stogo danga, montuojami stogo švieslangiai (I tomas, 30 - 33 b.l.). Taip pat antstolė Vida Daugirdienė, ieškovės prašymu, 2019-02-28 objekte ( - ), konstatavo faktines aplinkybes, t.y., kad pastato lauko apdaila beveik užbaigta, ant metalinių konstrukcijų sumontuoti langai, daugiasluoksnės fasado plokštės ir kiti lauko apdailos elementai. Esant situacijai, kai apsaugos objekto darbuotojas neleido objekto viduje konstatuoti aplinkybių, toliau buvo panaudota bepilotė skraidyklė, su kuria buvo padarytos objekto – pastato stogo nuotraukos iš kurių matyti, kad stogas yra pilnai uždengtas, jame yra įrengti švieslangiai (I tomas, 75 - 82 b.l.) .

29UAB „Industris“ kartu su atsiliepimu į priešieškinį pateiktame 2019-10-04 Papildomame susitarime Nr. 10 tarp UAB „Lyderio grupė“ (rangovės) ir UAB „Ratuva“ (užsakovės) nurodyta, kad objekte ( - ), UAB „Industris“ atliko darbų už 207 480,50 Eur be PVM. Susitariančios šalys 2019-10-04 Papildomame susitarime Nr. 10 patvirtino, kad, šalių žiniomis, objekte darbai atlikti tinkamai ir atliktiems darbams šiai dienai pretenzijų nėra (VIII tomas 164, 165 b.l.). Tuo remdamasi ieškovė UAB „Industris“ 2019-12-06 rašytiniuose paaiškinimuose teigė, kad 2019-10-04 Papildomu susitarimu Nr. 10 UAB „Lyderio grupė“, taip pat ir statytoja UAB „Ratuva“ patvirtino ne tik ieškovės vienašaliu aktu perduotų darbų, bet ir papildomų darbų, atliktų atsakovės UAB „Lyderio grupė“ papildomu prašymu, tinkamumą ir pretenzijų dėl jų nebuvimą (IX tomas, 69 – 76 b.l.). Atsakovė 2019-12-18 rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad 2019-10-04 UAB „Lyderio grupė“ ir UAB „Ratuva“ Papildomas susitarimas nereiškia, kad atsakovė pripažino ieškovės be trūkumų atliktus darbus, nes pagal Sutarties 6.2.2 punkte subrangovė (ieškovė) patvirtino, jog jai yra žinoma, kad genrangovei yra reikalingi laiku ir visiškai kokybiškai atlikti darbai ir jų rezultatai (IX tomas, 98 – 105 b.l.). Teismo nuomone, 2019-10-04 atsakovės UAB „Lyderio grupė“ ir trečiojo asmens UAB „Ratuva“ Papildomame susitarime Nr. 10 yra aiškiai konstatuota, kad susitarime išvardintos subrangovės tinkamai atliko darbus objekte ( - ), tarp tų subrangovių ir ieškovė UAB „Industris“ tinkamai atliko darbų už 207 480,50 Eur sumą be PVM ir pretenzijų dėl šių darbų subrangovei (ieškovei) nei objekto užsakovė, nei genrangovė neturi. UAB „Lyderio grupė“ 2019-12-18 rašytiniuose paaiškinimuose teigė, kad statybos užbaigimo akto surašymas nereiškia, kad pastate visi atlikti darbai yra kokybiški, nes pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka sudarytos statybos užbaigimo komisijos surašytu dokumentu patvirtinama pastato statybos metu atliktų darbų atitiktis darbo projektui, bet ne pačių darbų kokybė. Tačiau ieškovės į bylą pateiktame pastato – parduotuvės, unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ), Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2019-10-21 išraše nurodytas 100 procentų pastato baigtumas, kadastro duomenys nustatyti 2019-06-18 (VIII tomas, 100 – 102 b.l.). Dėl nurodyto teigtina, kad pastatas ( - ), gali būti ir, manytina, yra pilnai eksploatuojamas. Dėl nurodyto pripažintina, kad pastatas yra be atsakovės nurodytų trūkumų, nes priešingu atveju, esant esminiams trūkumams, atsakingų institucijos neduotų leidimo pastatui eksploatuoti.

30Atsakovės pozicija nesutinkant su ieškiniu, išdėstyta 2019-11-07 rašytiniuose paaiškinimuose (VIII tomas, 123 – 128 b.l.), laikytina iš dalies prieštaringa, nes atsakovė teigė sulaikiusi mokėjimus iki jos nurodytų trūkumų pašalinimo ir kartu prašė sumažinti darbų kainą suma, lygia defektų šalinimo išlaidoms padengti, kurią 2019-11-07 rašytiniuose paaiškinimuose nurodė 11 715,90 Eur (Sandwich plokščių lyginimas, laikančio pakloto lyginimas, tarpų tarp kolonų ir sieninių plokščių užtaisymas ir metalinių konstrukcijų valymas). Pažymėtina, kad atsakovės nurodyta defektų šalinimo išlaidų suma beveik tris kartus mažesnė, nei ieškovės reikalaujama už atliktus darbus suma.

31Pastebėtina, kad nors atsakovė nurodė defektiniais aktais fiksuotus ieškovės darbų trūkumus, tačiau dėl to ieškovės darbai nebuvo stabdomi. Nors 2018-11-07 buvo surašytas defektinis aktas Nr. 1, vėliau - 2018-11-26 šalys (UAB „Lyderio grupė“ ir UAB „Industris“) sudarė Susitarimą Nr. 2 prie 2018-06-29 Statybos rangos sutarties dėl papildomų darbų atlikimo ir tam nebuvo kliūtis ieškovės atliktų kitų darbų trūkumai.

32Teismo nuomone, atsakovė, reikalaudama sumažinti darbų kainą nepagrįstai rėmėsi Sutarties 6.2.20 punktu, numatančiu, kad jei subrangovė (ieškovė) negali ištaisyti trūkumų ar defektų, atsiradusių dėl subrangovės kaltės, per technologiškai įmanomą terminą, ji praranda teisę ginčyti genrangovės nustatytą darbų, kuriuos genrangovė sutinka priimti su trūkumais ar defektais, kainą. Ginčo situacijoje šalys nesutaria dėl defektų (ieškovė jų nepripažįsta, o atsakovė neišreiškė sutikimo priimti darbų su jos nurodytais defektais) ir ieškovė teigia darbus yra perdavusi vienašaliu aktu, kuriame jokie trūkumai nenurodyti.

33Atsakovė UAB „Lyderio grupė“ 2019-10-21 rašytiniuose paaiškinimuose nurodė išlaidas, kurias, atsakovės teigimu, ji patyrė ieškovės darbų trūkumams ištaisyti. Atsakovė nurodė 2 191,52 Eur išlaidas Sandwich plokščių lyginimo darbams. Taip pat nurodė, kad remiantis Lokaline sąmata laikančio pakloto lyginimo, tarpų tarp kolonų ir sieninių plokščių užtaisymo ir metalinių konstrukcijų valymo darbų kaina sudaro 11 524,50 Eur (VIII tomas, 52 – 57 b.l.).

34Atsakovė UAB „Lyderio grupė“ 2020-02-04 rašytiniuose paaiškinimuose nurodė, kad 2019-02-13 defektinis aktas ir antstolio 2019-01-23 faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas Nr. 4 patvirtina, kad ir po ieškovės atlikto vienašalio darbų perdavimo (2019-01-07) egzistavo kolonų nuokrypiai. Pakartojo, kad Sandwich plokščių lyginimo darbus už 2 191,52 Eur atliko UAB „( - )“, kuriuos perdavė priėmimo – perdavimo aktu Nr. 2019-01/02. Šiems darbams reikėjo įsigyti papildomas medžiagas, dėl ko atsakovė turėjo papildomai sumokėti UAB „( - )“ 640,17 Eur be PVM. Taip pat atsakovė nurodė, kad ji 2018-10-08 atsisakė dalies darbų, dėl ko šalys 2018-10-10 pasirašė susitarimą Nr.1, pagal kurį ieškovė turėjo pristatyti kolonas ir jas sumontuoti. Kadangi 2018-11-29 užfiksuoti kolonų montavimo defektai ir ieškovė nesiėmė veiksmų juos pašalinti, atsakovės prašymu UAB „( - )“ trūkumus ištaisė už 3 070,98 Eur. Be to ieškovė visų reikiamų kolonų pagal konstruktyvo projektą nesumontavo, dėl ko, atsakovė užsakymu UAB „( - )“ už 2 000 Eur atliko papildomus metalinių kolonų montavimo darbus. Atsakovė nesutiko su ieškove, kad ši neturėjo pareigos sumontuoti vartų karkaso metalinius profilius. 2019-02-13 defektiniame akte ir antstolio 2019-01-23 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 4 užfiksuota, kad metalinis karkasas yra sumontuotas ne pagal projektą, o metaliniai durų rėmai nesutvirtinti. Dėl to priežasties atsakovė trūkumų taisymą perleido UAB „( - )“, kuri trūkumus ištaisė už 560,25 Eur. Dėl ieškovės sistemingo darbų atlikimo su trūkumais bei atsisakymo, atsakovė juos ištaisyti pavedė UAB „( - )“, t.y. atlikti metalo gaminių montavimo darbus, kuriuos UAB „( - )“ atliko už 2 805 Eur. Pagal atsakovę, ieškovė įsipareigojo ne tik atlikti Sutartyje numatytus statybos rangos darbus, bet ir pateikti naudotų medžiagų deklaracijas. Dėl ieškovės įsipareigojimų nevykdymo atsakovė 2019-06-18 kreipėsi į gamyklą „Llentab“ dėl sutvirtinimo elementų, įskaitant projektavimą ir medžiagų deklaracijų, dėl ko atsakovė patyrė 5 440 Eur išlaidas, taip pat 142,63 Eur išlaidas už dokumentų vertimus. Dėl taikytinų iekovei netesybų atsakovė pažymėjo, kad ieškovės netinkamai sumontuotos kolonos užfiksuotos 2018-02-29, tačiau ieškovė nesiėmė jokių veiksmų trūkumams ištaisyti. 2019 m. liepos mėn. trečiasis asmuo atliko su kolonų montavimu susijusius rangos darbus. Kadangi darbai turėjo būti atlikti iki 2018-09-14, tačiau to nebuvo padaryta iki 2019 m. liepos mėn. (kai juos atliko UAB „( - )“), ieškovė privalo mokėti delspinigius, nes ieškovės įsipareigojimų netinkamas vykdymas patenka į laikotarpį nuo 2019-04-21 iki 2019-10-18 (IX tomas, 153 – 159 b.l.).

35Pati atsakovė su atsiliepimu į ieškinį pateikė Darbo projektą (II tomas, 16 - 39 b.l.), kuriam pritarė ekspertizės ( - ) L. J. V. (II tomas, 40 b.l.). 2018-10-16 pasitarimo protokolo Nr. 20, 6 punkte bei 2018-11-05 pasitarimo protokolo Nr. 23, 12 punkte nurodyta, kad metalo konstrukcijų darbo projekte yra daug klaidų, tačiau jokie konkretūs darbo projekto trūkumai nenurodyti (II tomas, 43, 68 b.l.). Atsakovei nepateikus projektą ekspertavusio L. J. V. išvadą paneigiančių įrodymų, nėra pagrindo remtis atsakovės argumentu dėl esminių darbo projekto trūkumų, bei, kad tai yra priežastis mažinti atlyginimą už atliktus darbus.

36Nors atsakovė kaip defektą nurodė netinkamai pildomą Statybos darbų žurnalą, tačiau jis bylą pateiktas, jame yra UAB „Industris“ atstovo A. M. padaryti įrašai su elektroniais parašais. (II tomas, 170 - 252 b.l.). Bylos nagrinėjimo eigoje pati atsakovė pripažino, kad Statybos darbų žurnalo užpildymas ginčo eigoje jai tapo neaktualus.

37Teismas pažymi, kad 2019-04-29 atsiliepime į ieškinį (II tomas, 1- 12 b.l.) atsakovė nesutiko su ieškovės nurodyta aplinkybe, kad visi darbai pagal Sutartį bei 2018-10-10 ir 2018-11-26 šalių pasirašytus Susitarimus yra atlikti 100 procentų, tačiau ta aplinkybe, kad ieškovė nesumontavo dalies metalinių kolonų, atsakovė nesirėmė, t.y. pirminė atsakovė pozija buvo kita, nei 2020-02-04 rašytiniuose paaiškinimuose.

38Teigtina, kad į bylą pateikti duomenys nesudaro pagrindo pripažinti, kad Sandwich plokščių, laikančio pakloto lyginimo ir pan. darbai tiesiogiai susiję su ieškovės atliktais darbais. Ieškovė su 2018-11-07 elektroniniu laišku atsakovės atstovui nusiuntė ieškovės sumontuotų kolonų S.J. S. individualios įmonės parengtą išpildomąją nuotrauką, kurioje neleistini kolonų nuokrypiai neužfiksuoti ir kuri į Statybos darbų žurnalą buvo įkelta 2018-10-29 (II tomas, 242 b.l., IX tomas, 77, 78 b.l). Teismas pažymi, kad 2018-11-07, 2018-11-29 defektiniuose aktuose yra nurodyti neleistini kolonų nuokrypiai, tačiau nenurodyta, kokio dydžio ir kuo remiantis (kokiais matavimų prietaisais) fiksuoti tokie duomenys. 2018-11-05 pasitarimo protokolo Nr. 23, 16 punkte nurodyta, kad metalo konstrukcijų darbo projekte nenurodyti leistini metalo konstrukcijų nuokrypiai ir UAB „Industris“ bei UAB „( - )“ turi pateikti leistinus nuokrypius (II tomas, 68 b.l.), todėl nėra aišku, kokiu būdu techninis prižiūrėtojas nustatė nuokrypių normų viršijimą. Pastebėtina, kad 2018-11-29 defektinio akto skyriaus „Privalomos vykdyti priemonės nustatytiems defektams pašalinti“ 3 punkte nurodyta, kad kolonų nuokrypiai nuo vertikalės ir horizontalės buvo taisyti, tačiau vertikalūs viršija 15 mm, horizontalūs – 30 mm, lyginimo darbus atlieka UAB „( - )“. 2018-11-29 defektinio akto minėto skyriaus 9 punkte nurodyta, kad kolonų atramos nukrypę nuo horizontalės iki 30 mm, o santvaros 40 mm, pakloto nelygumai iki 25 mm, lyginimo darbus atlieka UAB „( - )“. Pastebėtina, kad nors stogo pakloto darbus atliko UAB „( - )“, tačiau labai tikėtina, kad šiuos darbus apmokėjo ieškovė UAB „Industris“ (II tomas, 84 – 88, IX tomas, 79 - 85 b.l.).

39Atsakovė plokščių pakloto lyginimo (3 052,57 Eur), tarpų tarp kolonų ir sieninių plokščių užtaisymo (4 452,82 Eur) išlaidas grindė 2019-10-17 sudaryta Lokaline sąmata (VIII tomas 60 b.l.), kuri sudaryta po to, kai atsakovė UAB „Lyderio grupė“ ir trečiasis asmuo UAB „Ratuva“ 2019-10-04 Papildomame susitarime Nr. 10 patvirtino, kad objekte visi darbai atlikti tinkamai (VIII tomas, 164 b.l.). Pastebėtina, kad atsakovė UAB „Lyderio grupė“ metalinių kolonų lyginimo darbus už 2 191,52 Eur iš pradžių įrodinėjo atsakovės ir UAB „Ratuva“ atstovų pasirašyta pažyma apie atliktų 2018 m. gruodžio mėn. darbų vertę ir atsakovės 2018-12-31 išrašyta UAB „Ratuva“ PVM sąskaita – faktūra 48 888,44 Eur sumai, kurioje darbai nėra detalizuoti (VIII tomas, 58,59 b.l.). Po to plokščių lyginimo darbus įrodinėjo su UAB „( - )“ atliktų darbų priėmimo aktu Nr. 2019-01/02, kuriame esminę dalį sudaro kolonų ir plokščių montavimo darbai. UAB „( - )“ 2019-01-02 išrašytoje PVM sąskaitoje – faktūroje darbai nėra detalizuoti, o atliktų už 2019 m. liepos mėn. darbų akte Nr. 2 nurodyti tik montavimo arba įrengimo darbai. Laikytina, kad UAB „( - )“ 2019-09-05 išrašyta UAB „Ratuva“ sąskaita 11 548,26 Eur sumai su PVM, kurioje nurodytos sandwich plokščių, metalinių kolonų tvirtinimo detalės, yra susijusi su naujais plokščių ar kolonų montavimo darbais, kurie nėra susiję su ieškovės atliktais darbais (IX tomas, 158, 159 b.l.). Atsakovė, pakeitusi poziciją teigė, kad ieškovė nesumonatvo visų metalinių kolonų, ką vėliau atliko UAB „( - )“. Teismas pažymi, kad 2019 m. liepos mėn., labai tikėtina, ieškovė objekte nevykdė ir negalėjo vykdyti jokių darbų. Tačiau ne tik ieškovės pateiktas antstolės 2019-02-28 objektos ( - ), Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas, bet ir pačios atsakovės pateiktas antstolio 2019-01-23 Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolas leidžia teigti, jog tuo metu visos metalinės kolonos buvo sumontuotos. Todėl atsakovė nepagrįstai nurodė 3 070,98 Eur, 2 000 Eur išlaidas kolonų montavimui, kas, atsakovės nuomone, sudaro pagrindą sumažinti mokėtiną už ieškovės atliktus darbus sumą.

40Teigtina, kad atsakovė, kaip pagrindą sumažinti mokėtiną ieškovei sumą nepagrįstai nurodė vartų karkaso metalinių profilių netinkamą sumontavimą, nes ieškovė tokių darbų nebuvo įsipareigojusi atlikti. Ieškovė 2018-11-26 teikė komercinius pasiūlymus, kuriuose buvo numatyti vartų montavimo darbai, tačiau 2019-01-07 buvo suderinta, kad UAB „Industris“ vartų angų metalų konstrukcijų monatvimo darbų nevykdys, o 2018-11-26 Susitarime Nr. 2 buvo numatytas tik vartų angų metalo konstrukcijų tiekimas (III tomas, 31 – 36 b.l.).

41Pripažintina, kad atsakovė nepagrįstai 5 440 Eur mokėjimą gamyklai „Llentab“ už sutvirtinimo elementų ir medžiagų deklaracijų gavimą, taip pat 142,63 Eur išlaidas už vertimus susiejo su atsiskaitymo su ieškove aplinkybe. Iš 2019-06-13 PVM sąskaitoje – faktūros matyti, kad ji buvo išrašyta ne atsakovei, o UAB „Ratuva“, kuri 2019-07-12 sumokėjo „Llentab“ 4 093 Eur. Atsakovė nepaneigė ieškovės teiginio, kad išlaidos yra susiję su papildomų konstrukcinių elementų, kurie ieškovės parengtame darbo projekte nebuvo numatyti, įsigijimu. Atsakovė dėl tokių darbų kreipėsi į ieškovę, tačiau, kadangi atsakovė nesutiko užsakinėti papaidomų medžiagų, ieškovė nesutiko suteikti tokias paslaugas. Kadangi išlaidas dėl deklaracijų, taip pat ir vertimų patyrė UAB „Ratuva“, atsakovė neturi pagrindo remtis tokiomis išlaidomis.

42Atsakovė rėmėsi argumentu, kad juda aliuminio stiklo konstrukcijos kartu su metaline sija. Tačiau atsakovė nepaneigė ieškovės argumento, jog atsakovės nurodomo defekto nustatymo metu nebuvo prisuktos sandwich plokštės, ką atlikti turėjo ne ieškovė. Todėl teigtina, kad vėliau pilnai sumontavus statinį (suveržus visas konstrukcijas) atsakovės nurodyto trūkumo nebeliko ir ji negali remtis tokiu trūkumu, kuris leistų sumažinti sumą, mokėtiną ieškovei už atliktus darbus.

43Pripažintinas nepagrįstu atsakovės argumentas, kad ieškovė nepateikė arba netinkamai pateikė pavienių medžiagų deklaracijas. Ieškovė pateikė bendrovės Llentabhallen Sp. z o.o. deklaraciją, kurioje nurodyta, kad gamyklai yra išduotas statybos produkto (komplekto plieniniams pastatams) SE sertifikatas atlikus gamyklos, FPC ir nuolatinės priežiūros inspektavimą (II tomas 255 - 257 b.l.). Pastabų dėl Turbo Tools PVT. LTD deklaracijos atsakovė nepateikė, jos nenurodytos statybos dokumentuose.

44Teigtina, kad atsakovės nurodytas trūkumas dėl metalinių konstrukcijų rūdžių ar nešvarumų šioje situacijoje negali būti laikomas statybos darbų trūkumu, sudarančiu pagrindą mažinti darbų kainą. Pažymėtina, kad ieškovė ėmėsi priemonių valyti konstrukcijas (III tomas, 23 – 30 b.l.), tačiau darbus apsunkino klampus pagrindas statinio viduje, nes tuo metu nebuvo išlietos grindys.

45Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.694 straipsnio 1 dalis numato, kad užsakovas, gavęs rangovo pranešimą apie pasirengimą perduoti atliktų darbų rezultatą arba, jeigu tai numatyta sutartyje, apie įvykdytą darbų etapą, privalo nedelsdamas pradėti darbų priėmimą. Darbų perdavimo ir priėmimo sąlygas nustato įstatymai ir šalių sudaryta rangos sutartis. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys. Jeigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma žyma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. Vienašalis perdavimo aktas gali būti teismo pripažintas negaliojančiu, jeigu teismas pripažįsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai (CK 6.694 straipsnio 4 dalis). Pagal kasacinio teismo aiškinimą, CK 6.694 straipsnio 4 dalis, suteikianti vienos šalies pasirašytam aktui juridinę galią, yra specialioji, taikoma išskirtinai statybos rangos santykiams kaip priemonė, užkertanti galimybę užsakovui nepagrįstai vilkinti darbų priėmimą ir vengti vykdyti kitas sutartines pareigas. Vienašalis darbų perdavimo aktas turi tokią pat juridinę galią, kaip ir pasirašytas abiejų šalių, todėl galioja tol, kol teismas jo nepripažįsta negaliojančiu. Neneigtina, kad darbai gali būti atlikti ir su trūkumais, tačiau tai savaime nereiškia, kad jų nereikia apmokėti.

46Apibendrinant darytina išvada, kad 2019-10-04 Papildomu susitarimu Nr. 10 atsakovei UAB „Lyderio grupė“, bei statytojai UAB „Ratuva“ patvirtinus objekte ( - ), atliktų darbų, tarp jų ir atliktų ieškovės tinkamumą, esant įregistruotam 100 procentų statinio baigtumui ir pridavimui eksploatuoti, atsakovė UAB „Lyderio grupė“ nepagrįstai teigė, jog remdamasi Sutarties 6.2.27 punktu ieškovė turi kompensuoti atsakovei jos nuostolius (dėl kurių atsakovė neteikė įrodymų) dėl darbų vėlavimo ar ieškovės nekokybiškai atliktų darbų. Nėra pagrindo pripažinti (laikyti) negaliojančiu ieškovės vienašalį darbų perdavimo aktą, nes darbus ieškovė realiai atliko, o atsakovės nurodytų trūkumų teismas neturi pagrindo pripažinti aplinkybe, mažinančią atliktų darbų kainą. Dėl nurodyto, iš atsakovės priteistina ieškovei 30 794,15 Eur suma už atliktus darbus.

47Pagal Sutarties 9.3 punktą genrangovo patvirtintos sąskaitos – faktūros apmokamos per 30 dienų po PVM sąskaitos –faktūros priėmimo. Kadangi darbai ir PVM sąskaita –faktūra atsakovei buvo perduoti pagal vienašalį aktą, kuriame nėra nurodyta jokių trūkumų, atsakovei UAB „Lyderio grupė“ atsirado pareiga tokią sąskaitą apmokėti.

48Dėl delspinigių ir palūkanų

49Sutarties 9.3 punktas numatė, kad genrangovės patvirtintos PVM sąskaitos – faktūros apmokamos per 30 kalendorinių dienų po sąskaitos priėmimo. Sutarties 10.1 punkte šalys susitarė dėl 0,02 procentų delspinigių nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. 2018-12-10 pateiktos sąskaitos apmokėjimo terminas baigėsi 2019-01-09, todėl iš atsakovės priteistina 437,14 Eur (30 357,01 x 0,02 x 72) delspinigių už termino atsiskaityti praleidimą už 72 dienas iki ieškinio pateikimo dienos – 2019-03-22 (CK 6.71, 6.72 straipsniai, CK 6.258 straipsnio 1 dalis).

50Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį ir CK 6.210 straipsnį 2 dalį, skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl iš atsakovės priteistinos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

51Dėl priešieškinio

52Atsakovė, remdamasi Sutarties 10.4 punktu priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovės 90 000 Eur delspinigių, t.y. po 500 Eur už vieną dieną skaičiuojant už 180 dienų. Nurodė, kad ieškovė vėlavo įsipareigojimus įvykdyti 445 dienas nuo 2018-07-27 iki 2019-10-14.

53Remiantis Statybos darbų žurnalo duomenimis, ieškovė objekte darbus realiai vykdė nuo 2018-09-07 iki 2018-12-20. Pagal Sutarties 7.2 punktą, darbus ieškovė įsipareigojo vykdyti pagal su genrangove suderintą detalų kalendorinį darbų vykdymo grafiką, kuris yra šios sutarties dalis, priedas Nr. 3. Tačiau atsakovė nepaneigė ieškovės teiginio, kad pasirašant Sutartį darbų grafikas nebuvo pridėtas prie Sutarties. Atsakovė siuntė darbų grafiką ieškovei (IX tomas, 160, 107 b.l. ), tačiau 2018-10-16 ir 2018-11-05 pasitarimų protokoluose nurodyta, kad nėra aiški metalo konstrukcijų montavimo darbų pabaiga dėl UAB „Industris“ nepateikto kalendorinio darbų vykdymo grafiko, t.y. iš ieškovės buvo reikalaujama pateikti darbų grafiką.

54Teismas pažymi, kad šalys pagrindinėje Sutartyje nenustatė konkretaus termino, iki kada ieškovė turi atlikti darbus, o 2018-11-26 Susitarime Nr. 2 ieškovės papildomų darbų atlikimas numatytas iki 2018-12-14. Gamybinių pasitarimų protokolų turinys leidžia teigti, kad ieškovei buvo nurodomas kaip trūkumas kalendorinio darbų vykdymo grafiko nepateikimas, tačiau dėl to ieškovės darbai nebuvo stabdomi, tuo pagrindu Sutarties nutraukimo klausimo atsakovė nekėlė ir iš esmės jokios sankcijos ieškovės atžvilgiu nebuvo taikomos. Atsakovė nurodė, kad metalo konstrukcijų montavimo darbus ieškovė turėjo atlikti iki 2018-09-14 (VIII tomas, 21 b.l.), todėl, esant ieškovės reikalavimui taikyti pusės metų ieškinio senatį (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas), ji skaičiuotina nuo tos dienos. Ieškovė atliktus darbus atsakovei perdavė 2019-01-07 vienašališkai pasirašytu atliktų darbų aktu. Todėl teigtina, kad delspinigių už darbų atlikimo vėlavimą skaičiavimo terminas skaičiuotinas nuo vienašališko darbų perdavimo momento. 6 mėnesių termino pabaiga 2019-07-07, todėl, atsakovei priešieškinį pareiškus 2019-10-18 ir ieškovei reikalaujant taikyti senatį, pripažintina, kad atsakovė praleido sutrumpintą ieškinio senaties terminą, dėl ko reikalavimas dėl 90 000 Eur delspinigių priteisimo netenkintinas (CK 1.131 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad teismui pripažįstant ieškovės 2019-01-07 vienašališkai pasirašytą atliktų darbų aktą pagrįstu, laikytina, jog ieškovė pagal Sutartį darbus atliko tinkamai.

55Dėl bylinėjimosi išlaidų

56Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1 dalis numato, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Pagal CPK 98 straipsnio 1 dalį, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Todėl, tenkinant ieškinį, iš atsakovės ieškovei priteistina 763 Eur žyminio mokesčio (725 Eur už ieškinį ir 38 Eur už prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones) ir 5 735,44 Eur išlaidų, patirtų advokato pagalbai apmokėti (VIII tomas, 103 - 110 b.l., IX tomas, 113 – 117 b.l.). Iš atsakovės valstybės naudai priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų siuntimu (CPK 92, 96 straipsniai).

57Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259, 263, 268, 270, 307 straipsniais,

Nutarė

58ieškinį tenkinti.

59Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Lyderio grupė“, įmonės kodas 300539253, 30 357,01 Eur skolos bei 437,14 Eur delspinigių, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (30 794,15 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme 2019-03-28 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 6 498,44 Eur bylinėjimosi išlaidų ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Industris“, įmonės kodas 303185429, naudai.

60Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Lyderio grupė“ priešieškinį atmesti.

61Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Lyderio grupė“, įmonės kodas 300539253, - valstybės naudai 27,04 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu (išlaidos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į vieną iš biudžeto pajamų surenkamųjų sąskaitų, nurodytų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto tinklapyje, įmokos kodas 5660).

62Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Gintaras... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 30 794,15 Eur skolos... 5. Atsakovė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad su ieškovės reikalavimais... 6. Ieškovė dublike ir atsakovė triplike laikėsi tų pačių pozijų (III... 7. Atsakovė UAB „Lyderio grupė“ 2019-10-18 pareiškė priešieškinį,... 8. Ieškovė su priešieškiniu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad darbus yra... 9. Trečiasis asmuo UAB „Ratuva“ atsiliepime nurodė, kad palaiko atsakovės... 10. Trečiasis asmuo UAB „LEZ projektų valdymas“ atsiliepime nurodė, kad... 11. Trečiasis asmuo UAB „Statybų įrenginiai“ atsiliepime nurodė, kad... 12. Ieškinys tenkintinas, priešieškinys atmestinas.... 13. Nustatyta, kad šalys 2018-06-29 sudarė Statybos rangos sutartį (toliau –... 14. 2018-10-10 Susitarimu prie 2018-06-29 Statybos rangos sutarties šalys... 15. 2018-11-26 Susitarime Nr. 2 prie 2018-06-29 Statybos rangos sutarties šalys... 16. Viso objekto statytoja (užsakove) buvo trečiasis asmuo UAB „Ratuva“,... 17. Dėl ieškinio reikalavimų ... 18. Atsakovė UAB „Lyderio grupė“ 2018-10-08 rašte Nr. S0105-2018-10-08/1... 19. Vykdant prekybos paskirties pastato su administracinėmis, paslaugų ir... 20. 2018-11-05 pasitarimo protokole Nr. 23 nurodyta, kad UAB „Industris“... 21. UAB „Statybų įrenginiai“ 2018-11-07 surašė defektinį aktą Nr. 1,... 22. 2018-11-29 UAB „Statybų įrenginiai“ surašė iš esmės analogišką... 23. Teismas pažymi, kad Statybos darbų žurnale nurodyta, jog UAB „Industris“... 24. Ieškovė 2019-01-07 raštu atmetė atsakovės UAB „Lyderio grupė“... 25. Ieškovė UAB „Industris“ 2019-03-08 pranešime atsakovei nurodė, kad po... 26. Atsakovė pateikė antstolio Jono Petriko 2018-10-18 faktinių aplinkybių... 27. Taip pat atsakovė bei trečiasis asmuo pateikė antstolio Jono Petriko... 28. Ieškovė UAB „Industris“ su ieškiniu pateikė antstolė Vidos... 29. UAB „Industris“ kartu su atsiliepimu į priešieškinį pateiktame... 30. Atsakovės pozicija nesutinkant su ieškiniu, išdėstyta 2019-11-07... 31. Pastebėtina, kad nors atsakovė nurodė defektiniais aktais fiksuotus... 32. Teismo nuomone, atsakovė, reikalaudama sumažinti darbų kainą nepagrįstai... 33. Atsakovė UAB „Lyderio grupė“ 2019-10-21 rašytiniuose paaiškinimuose... 34. Atsakovė UAB „Lyderio grupė“ 2020-02-04 rašytiniuose paaiškinimuose... 35. Pati atsakovė su atsiliepimu į ieškinį pateikė Darbo projektą (II tomas,... 36. Nors atsakovė kaip defektą nurodė netinkamai pildomą Statybos darbų... 37. Teismas pažymi, kad 2019-04-29 atsiliepime į ieškinį (II tomas, 1- 12 b.l.)... 38. Teigtina, kad į bylą pateikti duomenys nesudaro pagrindo pripažinti, kad... 39. Atsakovė plokščių pakloto lyginimo (3 052,57 Eur), tarpų tarp kolonų ir... 40. Teigtina, kad atsakovė, kaip pagrindą sumažinti mokėtiną ieškovei sumą... 41. Pripažintina, kad atsakovė nepagrįstai 5 440 Eur mokėjimą gamyklai... 42. Atsakovė rėmėsi argumentu, kad juda aliuminio stiklo konstrukcijos kartu su... 43. Pripažintinas nepagrįstu atsakovės argumentas, kad ieškovė nepateikė arba... 44. Teigtina, kad atsakovės nurodytas trūkumas dėl metalinių konstrukcijų... 45. Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.694 straipsnio 1 dalis... 46. Apibendrinant darytina išvada, kad 2019-10-04 Papildomu susitarimu Nr. 10... 47. Pagal Sutarties 9.3 punktą genrangovo patvirtintos sąskaitos – faktūros... 48. Dėl delspinigių ir palūkanų... 49. Sutarties 9.3 punktas numatė, kad genrangovės patvirtintos PVM sąskaitos –... 50. Pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį ir CK 6.210 straipsnį 2 dalį, skolininkas... 51. Dėl priešieškinio... 52. Atsakovė, remdamasi Sutarties 10.4 punktu priešieškiniu prašė priteisti... 53. Remiantis Statybos darbų žurnalo duomenimis, ieškovė objekte darbus realiai... 54. Teismas pažymi, kad šalys pagrindinėje Sutartyje nenustatė konkretaus... 55. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 56. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 93 straipsnio 1... 57. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259,... 58. ieškinį tenkinti.... 59. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Lyderio grupė“,... 60. Atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Lyderio grupė“ priešieškinį... 61. Priteisti iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Lyderio grupė“,... 62. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...