Byla e2-10485-864/2016
Dėl laidojimo ir turto pagerinimo išlaidų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ramunė Mikonienė,

2sekretoriaujant Linai Kelevišienei,

3dalyvaujant ieškovei Z. P. ir atsakovės Lietuvos Respublikos, kurią atstovauja Valstybės įmonė „Turto bankas“, atstovei M. K.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Z. P. ieškinį Lietuvos Respublikai, atstovaujamai VĮ „Turto bankas“ ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos, dėl laidojimo ir turto pagerinimo išlaidų priteisimo,

Nustatė

5pateiktu teismui ieškiniu ieškovė paaiškino, kad nuo 2000 metų gyveno nesusituokusi su A. I., mirusiu 2013 m. sausio 14 d. Iki pradedant gyventi kartu buvo kaimynai. Ieškovė gyveno tuometinėje ( - ), Šiauliuose, o A. I. - ( - ), Šiauliuose (dabar gatvė pervadinta į ( - )). Susipažino jie, kai dar dirbo Televizorių gamykloje apie 1989 metus. Kai 2000 metais pradingo ieškovės dukra I. M., ieškovė tapo jos vaikų globėja. A. I. ieškovei labai pagelbėjo auginant vaikus, netrukus jie tapo artimi, pradėjo kartu gyventi, vesti bendrą namų ūkį. Kartu gyveno iki A. I. mirties. Jį ieškovė palaidojo šalia savo vyro, prižiūri kapą. Nesusituokė, nes buvo skirtingų tikėjimų. Nurodė, kad A. I. asmeninės nuosavybės teise priklausė butas, esantis ( - ), Šiauliuose, unikalus Nr. ( - ), įgytas 1996 m. rugsėjo 19 d. pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 224, pagal 1991 m. gegužės 28 d. Įstatymą Nr. I-1374, o pagal 2015 m. kovo 26 d. palikimo perėjimo valstybei liudijimą Nr. 2381, šis butas tapo Lietuvos Respublikos nuosavybe. Paaiškino, kad ieškovei buvo išnuomota šalia esanti patalpa: iš pradžių Šiaulių miesto savivaldybė su ieškove sudarė savivaldybių manevrinio butų fondo gyvenamosios patalpos sutartį, o vėliau gyvenamosios patalpos bendrabutyje nuomos sutartį. Paaiškino, kad Savivaldybė minėtomis gyvenamosiomis patalpomis nesirūpino, dargi nugriovė namo kampinį fligelį. Tada ieškovei išsinuomoto namo siena tapo lauko siena. Dėl šalčio nepataisomai išsikraipė vidinės durys, sudegė potinkinė elektros instaliacija. Atėjus pavasariui, iškrito vienas langas. Ieškovė ir A. I. 2006 metais kreipėsi į savivaldybę dėl patalpų remonto. Jiems išaiškinta, kad A. I. patalpa yra jo asmeninis turtas, o ieškovės patalpa yra jai išnuomota, todėl patalpas turi remontuoti patys iš asmeninių lėšų. Ieškovė nurodė, kad 2007 m. sausio 22 d. UAB „Šiaulių lyra“ įsigijo santechnikos prekių už 1787,00 Lt, parduotuvėje „Senukai“ įsigijo vandens šildytuvą už 899,00 Lt. Įsirengė dušo kabiną, pastatė vandens šildytuvą, pakeitė visą tualeto įrangą. Pagal 2007 m. sausio 29 d. pardavimo PVM sąskaitą faktūrą įsigijo elektros kabelius, automatinius jungiklius, rozetes ir kištukus, sumokėjo 266,83 Lt. Įrenginėjo naują elektros energijos perdavimo po tinkinę įvado liniją nuo ieškovės ir A. I. kambarių iki paskirstymo skydo. Ieškovė 2009 m. vasario 12 d. užsakė langus UAB „Aveplast“. Sumokėjo 855,58 Lt avansą. Dėl likusių 2851,92 Lt sumokėjimo sudarė išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartį Nr. SAA90212ACBA. UAB „Snoro lizingui“ per 3 metus išmokėjo 3390,27 Lt lizingą. Buvo sudėti langai abiejuose kambariuose. 2008 metais užsakė ir sudėjo lauko ir vidines duris. A. I. su Šiaulių banko lizingu sudarė kilnojamojo turto išperkamosios nuomos sutartį, gavo 2400 Lt paskolą. Kadangi jo pajamos buvo nedidelės, kreditą grąžino ieškovė iš savo asmeninių lėšų. Vėliau iš UAB „General Finansing“ ieškovė paėmė net 3 paskolas: 2010 m. sausio 11 d. - 11 2300 Lt, 2010 m. gruodžio 2 d. - 1700 Lt, 2011 m. spalio 27 d. - 2900 Lt. Paskolas atidavė viena pati iš asmeninių lėšų. Nurodė, kad iš viso remontams išleido (1787,00 + 899,00 + 266,83 + 855,58 + 2851,92 + 2400) 9060,33 Lt arba 2624 eurų. Nurodė, kad A. I. palaidojo iš savo asmeninių lėšų. Už laidojimo paslaugas, karstą ir rūbus sumokėjo 3146 Lt. Iš valstybės gavau 1040 Lt išmoką. Iš viso ieškovei laidotuvės kainavo 2106 Lt arba 609,93 euro. Kadangi A. I. turtą paveldėjo valstybė, prašė ieškovei priteisti 1/2 dalį į mirusiojo turtą įdėtų investicijų – 1312 eurų turto pagerinimo ir 609,93 euro laidojimo išlaidų.

6Atsakovo Lietuvos Respublikos atstovas VĮ „Turto bankas“ su ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodė, kad 2013 m. sausio 14 d. mirus A. I. jo palikimo niekas nei pagal įstatymą, nei pagal testamentą nepriėmė, todėl Civilinio kodekso 5.62 straipsnio 1 dalies pagrindu paveldėjimo teisė į palikėjo turtą perėjo valstybei, kuriai 2015 m. kovo 26 d. buvo išduotas palikimo parėjimo pagal įstatymą liudijimas. Atsakovo atstovas neginčijo aplinkybės, kad ieškovė palikėją A. I. palaidojo ir jo kapą sutvarkė savo lėšomis, iš valstybės gavo vienkartinę 1040 Lt laidojimo pašalpą. Tokiu būdu, ieškovė tapo mirusiojo A. I. įpėdinės (valstybės) kreditore. Atsakovo atstovas pripažino, kad ieškovei didžiąją dalį mirusiojo laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidų padengus savo lėšomis, įpėdinis (valstybė) apskritai šių išlaidų nepatyrė. Valstybė turi prievolę atlyginti ieškovei jos reikalaujamą 609,93 euro dydžio palikėjo laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidų dalį. Atkreipė dėmesį, kad nagrinėjamoje byloje didžiąją paveldimo turto masę sudaro nekilnojamasis turtas, todėl valstybės tai padaryti galės tik realizavusi mirusiojo butą ir neviršijant valstybei parėjusios palikimo tikrosios vertės. Kitoje dalyje atsakovo atstovas prašė ieškinį atmesti. Neginčijo ieškovės nurodytų aplinkybių, kad ieškovė nuo 2000 metų gyveno nesusituokusi su jos nuomojamame ir mirusiajam A. I. priklausiusiame šalia esančiuose butuose, (Aerouosto g. 7-517 A ir 7-517), jais naudojosi ir pagal faktines aplinkybes tarp ieškovės ir A. I. buvo susiklostę panaudos teisiniai santykiai. Atstovo teigimu, ieškovei buvo pareiga, kaip panaudos gavėjai, kartu su toje pačioje patalpoje gyvenančiu buto savininku vykdyti naudojamo daikto patalpos einamąjį remontą, todėl, atsakovo atstovo nuomone, ieškovės kartu su buvusiu buto savininku atlikti darbai, atsižvelgiant į mastą ir vertę, pripažintini einamuoju remontu, kadangi po jų atlikimo butas netapo vertingesnis. Atsakovo nuomone, ieškovės reikalavimas atlyginti jai 1312 eurų dydžio remonto išlaidas atmestinas. Atstovo nuomone šis reikalavimas atmestinas ir dėl to, kad ieškovė praleido terminą tokio pobūdžio kreditoriniam reikalavimui mirusiojo A. I. įpėdiniui – valstybei – pareikšti. Atkreipė dėmesį, kad A. I. mirė 2013 m. sausio 14 d., todėl kreditorius, šiuo atveju – ieškovė, savo reikalavimą jo paveldėtojui, šiuo atveju – valstybei, turėjo pareikšti per įstatyme numatytą 3 mėnesių terminą, t. y. iki 2013 m. balandžio 14 d.

7Atsakovo Lietuvos Respublikos atstovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos su ieškiniu sutiko iš dalies. Iš esmės palaikė VĮ „Turto bankas“ atsiliepime nurodytus motyvus. Neprieštaravo, kad neužtekus lėšų, gautų už mirusiajam A. I. priklausiusio valstybės nekilnojamojo turto pardavimą, sprendimo įvykdymui dalyje dėl laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidų, išieškojimas būtų nukreiptas į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos administruojamą valstybės paveldėtą A. I. priklausiusį turtą, neviršijant valstybei perėjusio paveldėto turto tikrosios vertės. Kitoje dalyje ieškinį prašė atmesti. Atkreipė dėmesį kad ieškovė praleido net ir trejų metų naikinamąjį terminą šiam reikalavimui pareikšti. Prašė bylą nagrinėti šiam atsakovo atstovui nedalyvaujant.

8Teismo posėdžio metu ieškovė nurodė, kad savo lėšomis tvarkė patalpas (keitė langus, duris), atliko elektros remonto darbus. Su mirusiuoju A. I. kartu apsigyveno ir pradėjo vesti bendrą ūkį maždaug už poros metų nuo jų pažinties. Ieškovė paėmė kredito paskolą buto remontui. Ieškovė nurodė negalinti tiksliai nurodyti patirtų išlaidų– anot jos, šiuos paskaičiavimus atliko jos atstovė advokatė I. P.. Ieškovė nurodė, kad dėl buto remonto kreipėsi į Savivaldybę kaip į buto savininką, tačiau gavo atsakymą, kad nuomininkai savo gyvenamąsias patalpas gali remontuoti už savo lėšas, todėl ji pati ėmėsi savo ir mirusiojo A. I. būstų remonto darbų. Remontui skirtos medžiagos buvo pirktos bendrai, neišskiriant kurio būsto remontui kuri dalis konkrečiai skirta. Ieškovė nurodė, kad mirusysis jokių kitų pajamų, išskyrus pensiją ir invalidumo pašalpą, neturėjo

9Atsakovo Lietuvos Respublikos, kurią atstovauja VĮ „Turto bankas“, atstovė teisimo posėdžio metu palaikė atsiliepime išdėstytą poziciją, jog ieškovės reikalavimą dėl turto pagerinimo laiko einamuoju remontu, kurio tikslios sumos ieškovė neįrodė. Pažymėjo, jog ieškovė praleido terminą pareikšti kreditorinį reikalavimą dalyje dėl daikto pagerinimo išlaidų priteisimo. Prašė taikyti ieškinio senatį. Dėl ieškovės reikalavimo atlyginti laidojimo išlaidas, atsakovo atstovė nurodė, jog atsakovas neprieštarauja dėl laidojimo išlaidų atlyginimo.

10Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl laidojimo ir turto pagerinimo išlaidų priteisimo.

12Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir šalių paaiškinimų nustatyta, kad ieškovė bute adresu ( - ), Šiauliuose (buvęs adresas( - ) , Šiauliai), gyvena nuomos sutarties su Šiaulių miesto savivaldybe pagrindu. Ieškovė su Šiaulių miesto savivaldybe 2001 m. kovo 14 d. buvo sudariusi Savivaldybių manevrinio butų fondo gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. 178, 2001 m. kovo 19 d. Buto eksploatavimo išlaidų ir paslaugų apmokėjimo sutartį Nr. 517A, 2003 m. lapkričio 18 d. buvo sudaryta Savivaldybių manevrinio butų fondo gyvenamosios patalpos nuomos sutartį Nr. 316 ir 2005 m. gegužės 11 d. buvo sudaryta Gyvenamosios patalpos bendrabutyje nuomos sutartis Nr. SŽ-563. Mirusiajam A. I. šalia ieškovės esantis butas adresu ( - ), Šiauliuose (buvęs adresas ( - ), Šiauliai), priklausė nuosavybės teise pagal pirkimo pardavimo sutartį nuo 1996 m. rugsėjo 19 d. Po palikėjo mirties (miręs 2013 m. sausio 14 d.) butas perėjo valstybės nuosavybėn pagal liudijimą 2015 m. kovo 26 d. Nr. 2381. Byloje yra pateikti ieškovės dokumentai patvirtinantys tarp ieškovės ir AB „Šiaulių elektros tinklai“ 2001 m. balandžio 10 d. pasirašytą Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutartį Nr. B-1666, iš UAB „Šiaulių lyra“ 2007 m. sausio 22 d. įsigytas prekes už 1387,99 Lt, 2007 m. sausio 29 d. sumokėtą 266,83 Lt sumą R. G. įmonei „Elektros instaliacinės medžiagos“ pagal sąskaitą faktūrą Nr. POS20070129; PC „Senukai“ įsigytą vandens šildytuvą už 899 Lt; 2008 m. kovo 5 d. sumokėtą 100 Lt sumą UAB „Grindų pasaulis“, pagal sąskaitą faktūrą Nr. 000063 užsakovei Z. P. už vidaus durų montavimą; 2008 m. sausio 9 d. tarp A. I. pasirašytą kilnojamo daikto išperkamosios nuomos sutartį išpirkti durų kainą Nr. P-109-127305 2400 Lt sumai su UAB „Šiaulių banko lizingu“ ir atliktus mokėjimus po 220 Lt., iš kurių dalis apmokėta ieškovės; UAB „Aveplast“ sumokėtą 266,83 Lt sumą pagal 2009 m. vasario 12 d. kvitą Nr. 0000107; 2009 m. vasario 12 d. tarp UAB „Snoro lizingas“ ir ieškovės sudarytą išperkamosios nuomos sutartį Nr. SAA90212ACBA, išpirkti iš UAB „Aveplast“ pirktus plastikinius langus; 2010 m. sausio 12 d. tarp ieškovės ir AB banko Snoras sudarytą naudojimosi mokėjimo kortele sutartį Nr. MA091210S990013. Ieškovė taip pat į bylą yra pateikusi dokumentą patvirtinantį, kad jai 2013 m. sausio 13 d. buvo išmokėta 1040 Lt laidojimo pašalpa ir ieškovės sumokėta suma 3146 Lt UAB „Baltera“ už laidojimo paslaugas, karstą ir rūbus pagal PVM sąskaitą faktūra Nr. 00026.

13Dėl laidojimo išlaidų priteisimo.

14Iš bylos medžiagos nustatyta, kad mirus palikėjui A. I. (mirė 2013 m. sausio 14 d.), remiantis Civilinio kodekso 5.62 straipsnio 1 dalimi paveldėjimo teisė perėjo valstybei, kuriai 2015 m. kovo 26 d. buvo išduotas palikimo perėjimo pagal įstatymą liudijimas. Ieškovė reiškia reikalavimą dėl dalies laidojimo išlaidų atlyginimo, kadangi, kaip nustatyta iš į bylą pateiktų įrodymų, ieškovė sumokėjo 3146 Lt už A. I. laidojimo paslaugas, karstą ir rūbus, o iš valstybės gavo 1040 Lt laidojimo pašalpą. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad asmuo reikalaujantis atlyginti laidojimo išlaidas yra ne kaip palikėjo kreditoriaus, bet kaip įpėdinio kreditoriaus, reikalaujantis atlyginti nuostolius, patirtus dėl palikėjo laidojimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2010; 2012-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-171/2012; Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1275-538/2014). Teismas pažymi, kad ginčo šioje dalyje nėra, kadangi atsakovas Lietuvos Respublika, atstovaujama VĮ „Turto bankas“ ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutiko, kad valstybė, kuri priėmė palikėjo turtą, turi ieškovei atlyginti laidojimo išlaidas. Atsakovas Lietuvos Respublika, atstovaujama VĮ „Turto bankas“, nurodė, kad savo lėšomis neprisidėjo prie laidojimo bei kapo sutvarkymo išlaidų ir turi šių išlaidų dalį atlyginti ieškovei. Teismas konstatuoja, kad Civilinio kodekso 5.59 straipsnio 2 dalies 1 punktas įtvirtina įpėdinio teisę panaudoti paveldimo turto dalį palikėjo laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidoms, vadinasi, atsižvelgdama į Civilinio kodekso 5.59 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintą teisinį reglamentavimą ir remiantis teisingumo, protingumo, proporcingumo principais, teismas konstatuoja, kad ieškovės patirtos laidojimo išlaidos yra pagrįstos ir tenkintinos, tad ieškovei priteistina 609,93 euro suma padengti patirtas laidojimo išlaidas, realizavus palikėjo A. I. nekilnojamąjį turtą, o neužtekus lėšų, gautų už mirusiajam A. I. priklausiusio valstybės nekilnojamojo turto pardavimą, sprendimo įvykdymą dalyje dėl laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidų, išieškojimo nukreipti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos administruojamą valstybės paveldėtą A. I. priklausiusį turtą, neviršijant valstybei perėjusio paveldėto turto tikrosios vertės.

15Dėl turto pagerinimo išlaidų priteisimo.

16Byloje kilo ginčas dėl buto priklausiusio mirusiajam A. I. pagerinimo išlaidų priteisimo. Ieškovė nuo 2000 m. gyveno su A. I. tiek savo, tiek jo bute adresu ( - ), Šiauliuose (buvęs adresas ( - ), Šiauliai) ir ( - ), Šiauliuose (buvęs adresas ( - ), Šiauliai) ir, kaip pati nurodė, vedė bendrą ūkį. Jie kartu atliko butų remontus, kaip nurodė pati ieškovė ir kaip nustatyta iš byloje pateiktų dokumentų, pirko langus, duris, santechnines prekes, įsirengė naują elektros energijos perdavimo po tinklinę įvado liniją, pakeitė tualeto įrangą, įsirengė dušo kabiną. Byloje yra pateikti pirkinių čekiai, sąskaitos ir kvitai, tačiau iš jų nėra galimybės nustatyti, kuri konkrečiai pinigų dalis buvo skirta būtent mirusiojo A. I. buto remontui. Teismas atkreipia dėmėsi, kad UAB „Šiaulių lyra“ ir R. G. įmonei „Elektros instaliacinės medžiagos“ buvo sumokėta grynaisiais pinigais, kurie galėjo būti arba ieškovės asmeniniai, ar mirusiojo A. I. asmeniniai pinigai. UAB „Aveplast“ buvo sumokėta už du langus, kurių vienas buvo įstatytas ieškovės bute, o kitas A. I. bute. Ieškovė teigė, jog visi atlikti remontai ir investicijos perkant naujus daiktus laikomi daikto, konkrečiai A. I. buto, pagerinimu ir patirtos lėšos turi būti aplyginamos ieškovei.

17Nustatyta, kad tarp ieškovės ir A. I. nebuvo sudaryta jokia rašytinė buto Aerouosto g. 7-517B, Šiauliuose teisinio naudojimo sutartis (nuomos, panaudos ar pan.). Byloje nėra duomenų, kad ieškovė mokėjo mirusiajam už buto nuomą. Teismas daro išvadą, kad tarp ieškovės ir buto savininko A. I. buvo susiklostę faktiniai neatlygintinos panaudos santykiai. Civilinio kodekso 6.636 straipsnis numato, kad panaudos gavėjas privalo išlaikyti ir saugoti jam perduotą turtą, taip pat daryti einamąjį ir kapitalinį remontą bei apmokėti visas daikto išlaikymo išlaidas. Remiantis Civilinio kodekso 6.501 straipsniu panaudos gavėjas gali reikalauti būtinų išlaidų, turėtų daiktui pagerinti, atlyginimo, tačiau teismų praktikoje nurodoma, jog daikto pagerinimu gali būti pripažįstami tokie darbai, dėl kurių pagerėjo to daikto techninės savybės, konkretus daiktas tampa vertingesnis ir naudingesnis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-379/2008). Ieškovė nėra pateikusi duomenų apie tai, ar atlikus remonto darbus pasikeitė buto vertė (Civilinio proceso kodekso 178 straipsnis). Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo ir Palikimo perėjimo valstybei liudijimo nustatyta, jog buto vertė yra 2210 eurų. Ieškovė prašo priteisti 1312 eurų. Prašoma priteisti suma yra daugiau kaip pusė buto vertės. Kaip teismas jau konstatavo, ieškovė neįrodė, kuri iš prašomos priteisti sumos dalis buvo panaudota konkrečiai A. I. buto remontui, o kuri buto, esančio ( - ), Šiauliuose. Teismas pažymi, kad Civilinio kodekso 6.501 straipsnyje nustatyta, jog teisiniu reglamentavimu išlaidų atlyginimas nesiejamas su pagerinimų atlikimo būtinumu. Jame įtvirtinta nuostata, kad atlyginamos būtinos išlaidos, reiškia atlygintinų išlaidų dydžio ribojimą (atlyginamos tos išlaidos, kurios buvo būtinos sutartam pagerinimui atlikti). Taigi atsisakyti atlyginti išlaidas (jų dalį) nuomotojas (panaudos davėjas) gali tokiais atvejais, kai atlikti darbai nepagerina daikto (nepadidina jo vertės), kai realios išlaidos viršija būtinas šiam tikslui (daikto pagerinimui) išlaidas, ir pan. Teismas remdamasis tuo, kas nustatyta byloje, konstatuoja, kad visgi ieškovės ir mirusiojo A. I. atlikti remonto darbai: langų ir durų pakeitimas, naujos elektros energijos perdavimo po tinklinę įvado linijos įsirengimas, tualeto įrangos pakeitimas, dušo kabinos įsirengimas, mirusiojo bute laikytini einamuoju remontu, kurie reikalingi normaliam daikto būklės palaikymui, taip pat kurie yra susiję su pareiga panaudos gavėjui daryti einamąjį ir kapitalinį remontą, o ne daikto pagerinimu. Byloje nėra duomenų apie tai, jog po šitų remonto darbų buto vertė būtų pakilusi ir teismas konstatuoja, jog buto pagerinimas nėra įrodytas, bei nėra įrodyta konkreti suma, kuri buvo skirta mirusiojo buto remontui, tad pagrindo ieškovei priteisti prašomos sumos už buto remontą nėra. Ieškovės reikalavimas priteisti 1312 eurų turto pagerinimo išlaidas atmestinas kaip neįrodytas.

18Dėl ieškinio senaties taikymo.

19Civilinio kodekso 5.63 straipsnyje reglamentuojamas palikėjo kreditorių reikalavimų pareiškimas ir tenkinimas. Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas trijų mėnesių terminas, per kurį palikėjo kreditoriai turi teisę pareikšti reikalavimus. Šis terminas skaičiuojamas nuo palikimo atsiradimo dienos ir taikomas juridinių ir fizinių asmenų reikalavimams dėl palikėjo sudarytų sutarčių ir pan. Minėto straipsnio 4 dalimi teismui suteikta teisė pratęsti kreditoriaus dėl svarbių priežasčių praleistą trijų mėnesių terminą reikalavimams pareikšti. Šis terminas nėra naikinamasis. Teismas gali pratęsti šį terminą, jeigu nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai.

20Nustatyta, kad A. I. mirė 2013 m. sausio 14 d (Mirties liudijimas, įrašo Nr. 85). Kadangi byloje nėra ginčo dėl mirties momento ar sužinojimo, teismas daro išvadą, kad ieškovė savo kreditorinį reikalavimą palikėjo turto paveldėtojui turėjo pareikšti iki 2013 m. balandžio 14 d. Ieškovė nepateikė duomenų apie tai, kad ji per įstatymo nustatytą trijų mėnesių terminą būtų informavusi palikėjo turto perėmėją apie jo skolas ieškovei ar pareiškusi teisme ieškinį dėl paveldimo turto (Civilinio kodekso 5.63 straipsnio 1 dalis). Byloje įrodymų, kad ieškovė kreipėsi į teismą dėl šio termino atnaujinimo, taip pat byloje nėra išreikštas ieškovės prašymas praleistą terminą atnaujinti. Teismas taip pat pažymi, kad ieškinys pareikštas 2016 m. vasario 8 d., vadinasi ieškovė praleido ir trijų metų terminą, per kurį galėjo kreiptis dėl trijų mėnesių termino praleidimo atnaujinti (Civilinio kodekso 5.63 straipsnio 4 dalis). Teismas konstatuoja, kad ieškovė praleido naikinamąjį trijų metų terminą pareikšti prašymą atnaujinti terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti. Ieškinio senaties termino praleidimas yra savarankiškas pagrindas ieškiniui atmesti. Esant atsakovo prašymui, teismas reikalavimui dėl daikto pagerinimo išlaidų priteisimo taiko ieškinio senatį ir ieškinį šioje dalyje atmeta.

21Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

22Ieškovė Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Šiaulių skyriaus 2015 m. rugpjūčio 7 d. sprendimu, o atsakovė Civilinio proceso kodekso 83 straipsnio 1 dalies 5 punkto pagrindu atleista nuo bylinėjimosi išlaidų. Jeigu abi šalys nuo bylinėjimosi išlaidų atleistos, bylinėjimosi išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto (Civilinio proceso kodekso 96 straipsnio 4 dalis).

23Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 269-270, 279, 307 straipsniais, teismas

Nutarė

24Ieškinį tenkinti iš dalies.

25Priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos, kurią atstovauja VĮ „Turto bankas“, j. a. k. 112021042, ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, ieškovės Z. P., a. k. ( - ) naudai 609,93 euro (šešių šimtų devynių eurų 93 ct) laidojimo išlaidas, realizavus palikėjo A. I. nekilnojamąjį turtą, o neužtekus lėšų, gautų už mirusiajam A. I. priklausiusio valstybės nekilnojamojo turto pardavimą, sprendimo įvykdymą dalyje dėl laidojimo ir kapo sutvarkymo išlaidų, išieškojimo nukreipti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos administruojamą valstybės paveldėtą A. I. priklausiusį turtą, neviršijant valstybei perėjusio paveldėto turto tikrosios vertės.

26Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

27Sprendimas per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas, paduodant apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Ramunė Mikonienė,... 2. sekretoriaujant Linai Kelevišienei,... 3. dalyvaujant ieškovei Z. P. ir atsakovės Lietuvos Respublikos, kurią... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Z.... 5. pateiktu teismui ieškiniu ieškovė paaiškino, kad nuo 2000 metų gyveno... 6. Atsakovo Lietuvos Respublikos atstovas VĮ „Turto bankas“ su ieškiniu... 7. Atsakovo Lietuvos Respublikos atstovas Valstybinė mokesčių inspekcija prie... 8. Teismo posėdžio metu ieškovė nurodė, kad savo lėšomis tvarkė patalpas... 9. Atsakovo Lietuvos Respublikos, kurią atstovauja VĮ „Turto bankas“,... 10. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl laidojimo ir turto pagerinimo išlaidų... 12. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų ir šalių paaiškinimų nustatyta,... 13. Dėl laidojimo išlaidų priteisimo. ... 14. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad mirus palikėjui A. I. (mirė 2013 m.... 15. Dėl turto pagerinimo išlaidų priteisimo.... 16. Byloje kilo ginčas dėl buto priklausiusio mirusiajam A. I. pagerinimo... 17. Nustatyta, kad tarp ieškovės ir A. I. nebuvo sudaryta jokia rašytinė buto... 18. Dėl ieškinio senaties taikymo.... 19. Civilinio kodekso 5.63 straipsnyje reglamentuojamas palikėjo kreditorių... 20. Nustatyta, kad A. I. mirė 2013 m. sausio 14 d (Mirties liudijimas, įrašo Nr.... 21. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 22. Ieškovė Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos Šiaulių... 23. Vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 259, 269-270, 279, 307 straipsniais,... 24. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 25. Priteisti iš atsakovo Lietuvos Respublikos, kurią atstovauja VĮ „Turto... 26. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos gali būti...