Byla 1N-70/2014
Dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 4 d. nutarties, kuria panaikintas procesinės prievartos priemonės – laikino nuosavybės teisių apribojimo taikymas D. M. turtui

1Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Kęstutis Jucys, sekretoriaujant Jovitai Rožankevičienei, dalyvaujant prokurorei Loretai Pikelienei, gynėjui advokatui Mansurui Muksinovui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo nuteistosios D. M. skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 4 d. nutarties, kuria panaikintas procesinės prievartos priemonės – laikino nuosavybės teisių apribojimo taikymas D. M. turtui.

3Teisėjas, susipažinęs su pateikta bylos medžiaga ir išnagrinėjęs skundą,

Nustatė

4D. M. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 30 d. nuosprendžiu, pakeitus jį Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 27 d. nuosprendžiu, nuteista pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 307 straipsnio 2 dalį, BK 307 straipsnio 3 dalį, laisvės atėmimu trejiems metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

5Vadovaujantis BK 72 straipsnio 2 dalies 3 punktu, iš D. M. konfiskuoti 257 367 Lt, kurie buvo gauti iš nusikalstamos veikos.

6Vilniaus apygardos teisme 2014 m. vasario 13 d. buvo gautas pareiškėjos (išieškotojos) G. J. atstovo advokato S. T. prašymas panaikinti Vilniaus apygardos prokuratūros 2005 m. gruodžio 12 d. nutarimu paskirtą laikinąjį nuosavybės teisių apribojimą D. M. turtui, siekiant užtikrinti 257 367 Lt konfiskavimą iš nuteistosios D. M. (vykdomoji byla Nr.0010/13/00195). Pareiškėjo teigimu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) nustatyta tvarka taikomas laikinasis nuosavybės teisės apribojimas D. M. turtui tapo nebereikalingas, nes galioja Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) nustatyta tvarka pritaikytas turto areštas pagal vykdomąjį raštą dėl konfiskavimo vykdymo.

7Vilniaus apygardos teismas 2014 m. balandžio 4 d. nutartimi panaikino procesinės prievartos priemonės – laikino nuosavybės teisių apribojimo taikymą D. M. turtui. Teismas nurodė, kad prokuroro paskirtas laikinas nuosavybės teisių apribojimas D. M. turtui naikintinas, kaip nereikalingas, kadangi šiam turtui taikomas areštas pagal 2014 m. sausio 30 d. turto arešto aktą CPK nustatyta tvarka.

8Nuteistoji D. M. skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 4 d. nutartį ir palikti laikiną nuosavybės teisių apribojimą. Nuteistosios teigimu, byla turėtų būti grąžinta Vilniaus apygardos teismui nagrinėti iš naujo, kadangi ji nebuvo supažindinta su pareiškėjos atstovo advokato S. T. prašymu. D. M. skunde nurodo, kad gavo tik Vilniaus apygardos teismo pranešimą apie prašymo nagrinėjimą, tačiau prašymo turinys jai nebuvo žinomas. Todėl neturint galimybės susipažinti su prašymu, pareikšti dėl jo pastabas, dalyvauti teismo posėdyje, buvo apribotos jos procesinės teisės. Nuteistosios teigimu, pareiškėjos atstovo prašymas buvo išnagrinėtas neatsižvelgus į tai, kad nuo jos (nuteistosios) gaunamos neįgalumo pensijos kas mėnesį išskaičiuojama po dvidešimt procentų pareiškėjos bei valstybės naudai pagal vykdomuosius raštus.

9Gynėjas prašo nuteistosios skundą tenkinti. Prokurorė prašo nuteistosios skundą atmesti.

10Nuteistosios D. M. skundas atmetamas.

11Laikinas nuosavybės teisės apribojimas yra viena iš BPK numatytų procesinės prievartos priemonių. BPK 151 straipsnio 1 dalis numato, kad civiliniam ieškiniui, galimam turto konfiskavimui ar išplėstiniam turto konfiskavimui užtikrinti prokuroro nutarimu įtariamajam arba pagal įstatymus materialiai atsakingam už įtariamojo veiksmus fiziniam asmeniui arba fiziniams asmenims, kurie turi nusikalstamu būdu gautą ar įgytą arba BK 723 straipsnyje nurodytus požymius atitinkantį konfiskuotiną turtą, gali būti skiriamas laikinasis nuosavybės teisės apribojimas. To paties straipsnio 6 dalyje nurodyta, kad bylą perdavus į teismą, nuosavybės teisės apribojimo arba jo termino pratęsimo klausimą sprendžia teismas, kurio žinioje yra byla. Pagal BPK 151 straipsnio 8 dalies nuostatas, laikinas nuosavybės teisių apribojimas panaikinamas prokuroro nutarimu ar teismo nutartimi, jeigu ši priemonė tampa nebereikalinga.

12Iš teismui pateiktos baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad laikinas nuosavybės teisių apribojimas D. M. turtui buvo paskirtas Vilniaus apygardos prokuratūros 2005 m. gruodžio 12 d. prokuroro nutarimu, siekiant užtikrinti galimą turto konfiskavimą byloje. Perdavus bylą nagrinėti teisme, laikino nuosavybės teisių apribojimo terminas buvo tęsiamas Vilniaus apygardos teismo nutartimis. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. gruodžio 30 d. nuosprendžiu, kuris buvo pakeistas Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. gruodžio 27 d. nuosprendžiu, iš nuteistosios D. M. konfiskuotas iš nusikalstamos veikos gautas turtas – 257 367 Lt, tačiau laikino nuosavybės teisių apribojimo panaikinimas neaptartas. Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų bazės, Klaipėdos apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-427-123/2010, 2010 m. vasario 17 d. galutiniu sprendimu ieškovei G. J. priteista iš atsakovės D. M. 200 000 Lt skolos pagal vekselius, metinės palūkanos ir bylinėjimosi išlaidos. Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 21 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 17 d. sprendimas paliktas nepakeistas bei ieškovei priteistos atstovavimo išlaidos apeliacinės instancijos teisme. Be to, priteista iš atsakovės D. M. valstybei 3 004,15 Lt. Klaipėdos apygardos teismo išduoti vykdomieji raštai civilinėje byloje Nr. 2-427-123/2010 ir Vilniaus apygardos teismo išduotas vykdomasis raštas baudžiamojoje byloje Nr. 1-28/2009 nėra įvykdyti. Atliekant vykdymo veiksmus pagal vykdomąjį raštą baudžiamojoje byloje Nr. 1-28/2009, D. M. nuosavybės teise turimam turtui (pastatui, žemės sklypui, transporto priemonėms) buvo taikytas turto areštas CPK nustatyta tvarka (30 t., 172-182, 198-200

13b. l.).

14CPK 626 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta, kad antstolis privalo sustabdyti turto realizavimo veiksmus ir lėšų išmokėjimą, kai fiziniam ar juridiniam asmeniui laikinai apribojamos nuosavybės teisės į realizuotiną turtą ar šis turtas areštuojamas, jei šios teisės apribojamos ar turtas areštuojamas Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka. Pagal to paties straipsnio 3 dalies nuostatas, išieškojimas iš šio turto nestabdomas tik tuo atveju, kai turtas areštuotas ar nuosavybės teisės į turtą laikinai apribotos tos pačios ar paskesnės eilės kreditorių reikalavimams užtikrinti. CPK 755 straipsnio, reglamentuojančio teismo nuosprendžio, nutarties ar nutarimo dėl turto konfiskavimo vykdymo eilę, 1 dalyje nurodyta, kad vykdant teismo nuosprendį, nutartį ar nutarimą dėl turto konfiskavimo, skolininko turtas perduodamas realizuoti po to, kai yra patenkinti iki teismo nuosprendžio priėmimo dienos pareikšti nuteistojo kreditorių turtiniai reikalavimai ir padengtos su tuo susijusios vykdymo išlaidos. Tokiu būdu, turto konfiskavimas pagal Vilniaus apygardos teismo išduotą vykdomąjį raštą baudžiamojoje byloje Nr. 1-28/2009 negali būti vykdomas, kol nebus įvykdytas Klaipėdos apygardos teismo išduotas vykdomasis raštas civilinėje byloje Nr. 2-427-123/2010 dėl skolos padengimo ieškovei G. J.. Tačiau šis reikalavimas negali būti įvykdomas, esant nepanaikintam laikinam nuosavybės teisių apribojimui BPK nustatyta tvarka Vilniaus apygardos teismo baudžiamojoje byloje Nr. 1-28/2009. Susidariusioje situacijoje, Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. balandžio 20 d. išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-427-123/2010 formaliai galėtų būti vykdomas net ir nepanaikinus laikino nuosavybės teisių apribojimo, kadangi juo apribotos D. M. nuosavybės teisės į turtą paskesnės eilės kreditoriaus (valstybės) reikalavimams užtikrinti. Tačiau, įvertinus tai, kad D. M. turtui taikomas turto areštas ir CPK nustatyta tvarka, darytina išvada, kad nebetikslingas D. M. turtui BPK nustatyta tvarka taikomas laikinas nuosavybės teisių apribojimas, kuriuo jau ilgą laiką varžomi pareiškėjos (ieškovės G. J.) teisėti lūkesčiai. Tai, kad iš nuteistosios D. M. neįgalumo pensijos kas mėnesį išskaičiuojama po dvidešimt procentų pareiškėjos bei valstybės naudai pagal vykdomuosius raštus nėra kliūtis panaikinti pirmiau paminėtą laikiną nuosavybės teisių apribojimą.

15Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, vadovaujantis BPK 151 straipsnio 6 dalies nuostatomis, t. y. kad perdavus į teismą, nuosavybės teisės apribojimo taikymo klausimą sprendžia teismas, kurio žinioje yra byla, pirmosios instancijos teismas teisėtai panaikino prokuroro nutarimu paskirtą laikiną nuosavybės teisių apribojimą D. M. turtui.

16Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 4 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl nėra pagrindo jos naikinti. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjos (ieškovės G. J.) atstovo prašymas panaikinti D. M. nuosavybės teisių apribojimą buvo išnagrinėtas nuteistąją savalaikiai informavus apie tokio prašymo nagrinėjimą. Iš Vilniaus apygardos teismo D. M. išsiųsto pranešimo turtinio matyti, kad jame nurodyta skundo esmė ir pagrindas (30 t., 201 b. l.). Bylos duomenys taip pat patvirtina, kad nuteistoji D. M. nepageidavo dalyvauti Vilniaus apygardos teismo posėdyje. Apeliacinio teismo nuomone, BPK 361–362 straipsnio nuostatų pirmosios instancijos teismas nepažeidė.

17Teisėjas, vadovaudamasis BPK 364 straipsnio 8 dalies 1 punktu,

Nutarė

18Nuteistosios D. M. skundą atmesti ir palikti galioti Vilniaus apygardos teismo 2014 m. balandžio 4 d. nutartį.

19Nutartis galutinė ir neskundžiama.

Ryšiai