Byla e2A-154-180/2018
Dėl nutraukto atliekų tvarkymo konkurso

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Dalios Kačinskienės ir Nijolės Piškinaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ekobazė“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-588-661/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ekobazė“ ieškinį atsakovėms viešajai įstaigai „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir viešajai įstaigai „Žaliasis taškas“ dėl nutraukto atliekų tvarkymo konkurso.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Ekobazė“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama nutraukti viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) „Žaliasis taškas“ vykdomą Tauragės regiono komunaliniame atliekų sraute susidarančių popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkursą (toliau – konkursas).
 2. Ieškovė nurodė, kad atsakovės VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VšĮ „Žaliasis taškas“ vykdo konkursą pagal 2016 m. rugsėjo 27 d. UAB „Tauragės regioninis atliekų tvarkymo centras“ internetiniame tinklalapyje paskelbtas konkurso sąlygas. Ieškovės vertinimu, atsakovių konkurso organizavimas pažeidžia ieškovės teises ir teisėtus interesus. Atsakovių vykdomas konkursas neatitinka teisės aktų reikalavimų, o būtent: 1) atsakovės neturi teisės organizuoti konkurso ir jo pagrindu sudaryti paslaugų sutarčių; 2) konkursas organizuojamas neteisėtu būdu; konkurso sąlygose nustatytas pirkimo objektas bei kitos konkurso sąlygos nepagrįstai riboja konkurenciją atliekų tvarkymo ir susijusiose rinkose.
 3. Teisės aktai nenumato galimybės savivaldybėms ir jų įsteigtiems atliekų tvarkymo centrams perleisti teisės vykdyti pakuočių atliekų surinkėjų konkursus, nes tokiu būdu būtų sudarytos prielaidos apeiti viešųjų pirkimų procedūras. Tiek savivaldybės, tiek jų įsteigti juridiniai asmenys remiantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 4 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2 dalimi yra perkančiosios organizacijos, kurios pirkimus privalo vykdyti pagal viešųjų pirkimų procedūras. Kitų įstatymų nuostatos negali suteikti teisės savivaldybėms ir jų įsteigtiems juridiniams asmenims nepaisyti VPĮ nuostatų pakuočių atliekų surinkimo atvejais.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. balandžio 25 d. sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė iš ieškovės atsakovei Všį „Žaliasis taškas“ 1 222,10 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 2. Teismo argumentai:
  1. Konkurso organizatorės (atsakovės) VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VšĮ „Žaliasis taškas“ yra dvi savarankiškos atskiros organizacijos, kurios yra įsteigtos pakuočių gamintojų ir/ar importuotojų ir kurioms jų dalyviai arba sutartiniu pagrindu gamintojai importuotojai yra pavedę organizuoti atliekų tvarkymą (Atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – ATĮ) 34 straipsnio 1 dalis; Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo (toliau – PPATĮ ) 10 straipsnio 1 dalis).
  2. Gamintojai ir importuotojai turi pareigą ne tik bendradarbiauti su savivaldybėmis eksploatuojant komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo sistemą, bet ir pareigą finansuoti komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo sistemos infrastruktūros plėtrą bei atitinkamai apmokėti už komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkimo, perdirbimo ir naudojimo paslaugas (PPATĮ 7 straipsnio 1 dalies 2 ir 4 punktai, 10 straipsnio 4 dalies 2 punktas ir 5 dalis).
  3. ATĮ 30 straipsnio 16 dalyje nustatyta, kad organizuodamos komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymą, savivaldybės arba administratoriai privalo su jų įsteigtomis organizacijomis sudaryti ATĮ įstatymo 342, 343 straipsniuose ir PPATĮ 10 straipsnyje nurodytas gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis.
  4. Remiantis paminėtomis teisės aktų nuostatomis, organizacijoms (atsakovėms) ir savivaldybėms nustatyta pareiga sudaryti dvi sutartis – bendradarbiavimo ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo. Bendradarbiavimo sutartimis turi būti nustatyta inter alia (be kita ko) komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkytojų parinkimo tvarka.
  5. Atsakovės su trečiuoju asmeniu yra sudarę bendradarbiavimo sutartis, kuriose nustatyta, kad pakuočių atliekų paruošėjas (-ai) naudoti ir (ar) naudotojas (-ai) parenkamas (i) bendru arba atskirai vykdomu konkursu, kuriuos organizuoja, skelbia ir atlieka organizacijos, turinčios pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licenciją. Pagal Aplinkos ministro 2012 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. D1-563 patvirtintą organizacijų, kurios pagal Viešųjų pirkimų įstatymą (toliau – VPĮ) nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų tvarkos aprašą (2016 m. rugpjūčio 11 d. bendradarbiavimo sutarties pakeitimas).
  6. Konkursu įsigyjamos tik atliekų paruošimo perdirbti, naudoti ir perdirbimo, naudojimo paslaugos, o atliekų surinkimo paslaugos konkursu nėra įsigyjamos. Nagrinėjamu atveju atsakovės konkurso būdu atrinko atliekų tvarkytoją ne teikti bendras komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, o vykdyti specifines paslaugas – komunalinių atliekų sraute susidarančių popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir popieriaus ir kartono bei plastiko ir metalo bei kombinuotų antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugas.
  7. Spręsdamas dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio ir Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 ir 7 straipsnių pažeidimo, pirmosios instancijos teismas priėjo išvados, kad esamas teisinis reguliavimas nustato, jog, priešingai nei teigia ieškovė, atsakovė savivaldybėje (regione) privalo vienodomis sąlygomis su kitomis organizacijomis (konkrečiu atveju VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“) sudaryti pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis, atitinkamai tam pačiam atliekų surinkėjui mokėti už teikiamas paslaugas. Nepriklausomai nuo to, ar konkursą organizuos atsakovės kartu, ar savivaldybė, (administratorė), toje savivaldybėje (regione) bus išrinktas viena atliekų surinkėjas, su kuriuo abi organizacijos turės pasirašyti pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartį. Teismas sprendė, kad pakuočių atliekų tvarkytojas savivaldybėje (regione) parenkamas viena tvarka, nepriklausomai nuo organizacijų skaičiaus; organizacijos privalo vienodomis sąlygomis sudaryti pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis ir jų pagrindu finansuoti pakuočių atliekų tvarkymą trečiajai sutarties šaliai – atliekų tvarkytojui.
  8. Atsakovės, bendradarbiavimo su trečiuoju asmeniu sutarties pagrindu skelbdamos konkursą, nėra ir negali būti laikomas pažeidžiančios konkurencijos sąlygas, nes atsakovės pastaraisiais veiksmais įgyvendina imperatyviai įstatymų pavestas pareigas finansuoti savivaldybės komunaliniame sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamąjį surinkimą, paruošimą perdirbti ir naudoti bei perdirbimą ir naudojimą.
 1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai
 1. Apeliantė UAB „Ekobazė“ apeliaciniame skunde prašo:

56.1

6Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. sprendimą priimti naują sprendimą – UAB „Ekobazė“ ieškinį patenkinti.

76.2

8Priteisti solidariai iš atsakovių VšĮ „Žaliasis taškas“ ir VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ieškovės patirtas bylinėjimosi išlaidas.

 1. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

97.1

10Sisteminė atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės normų analizė įrodo, kad atrinkti atliekų tvarkymo įmonę turi teisę tik savivaldybė ar jos kontroliuojamas administratorius. Pirmosios instancijos teismas sprendime nurodė, kad atsakovės turi teisę organizuoti konkursą bendradarbiavimo sutarčių ir šių bendradarbiavimo sutarčių 2016 m. rugpjūčio 1 d. ir 2016 m. rugpjūčio 11 d. pakeitimų nuostatų pagrindu. ATĮ 30 straipsnio 16 dalyje nustatyta išimtinė savivaldybių kompetencija ir pareiga taikoma tik komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkėjų parinkimo atžvilgiu ir netaikoma parenkant kitus pakuočių atliekų tvarkytojus (paruošėjus perdirbti, naudotojus ir pan.). Tokie teismo sprendime nurodyti argumentai ir išvados dėl tariamos atsakovių teisės organizuoti konkursą bendradarbiavimo sutarčių pakeitimų pagrindu yra visiškai nepagrįsti ir atmestini.

117.2

12Pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ATĮ 30 straipsnyje nustatytas pakuočių atliekų surinkėjo ir atliekų tvarkytojo bei jų vykdomos veiklos sąvokas ir visiškai nepagrįstai susiaurino savivaldybių išimtinės kompetencijos ribas, teigdamas, kad ATĮ nedraudžia, o PPATĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas leidžia savivaldybei (administratoriui) bendradarbiavimo sutarčių pagrindu perduoti atsakovėms savo funkcijas atrinkti pakuočių atliekų tvarkytoją, vykdantį ne atliekų surinkimo, o kitas veiklas, t. y. atliekų paruošimą perdirbti, naudoti ir perdirbimo, naudojimo paslaugų teikimą. Toks aiškinimas yra nelogiškas, t. y., kokiu tikslu įstatymų leidėjui reikėtų išskirti vieną iš komunaliniame sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymo veiklą – būtent surinkimą, iš kitų tvarkymo veiklų (pagal PPATĮ 7 str. 1 d. 2 p. gamintojai ir importuotojai turi pareigą organizuoti visų pakuočių atliekų tvarkymo veiklų vykdymą, įskaitant rūšiuojamąjį surinkimą). Toks sprendime pateiktas teisės normų aiškinimas nepagrįstas ir prieštaraujantis teisės normoms.

137.3

14Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, ignoravo PPATĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkto ir Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punkto nuostatas. Nurodytas teisinis reguliavimas, priešingai nei nurodoma sprendime, nesudaro prielaidų ir teisinio pagrindo bendradarbiavimo sutartimis perduoti savivaldybės (ar tuo labiau administratoriui) pavestų išimtinių funkcijų atsakovėms.

157.4

16Teismas ignoravo įrodymus, patvirtinančius, kad organizacijos neturi teisės perimti savivaldybių ar jų kontroliuojamų administratorių funkcijų. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, atsakinga už visų atliekų tvarkymo reglamentavimą ir administravimą (ATĮ 20 str. 1 d.), reaguodama į paskelbtą konkursą pabrėžė, kad įstatymai paslaugų pirkimo organizavimo teisę ir pareigą suteikia tik savivaldybėms ar jų pavedimu regioniniams centrams. Byloje yra šios institucijos išvada.

177.5

18Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, kad atsakovės, organizuodamos konkursą paslaugoms pirkti, nepažeidė konkurencijos teisės normų. Jokie teisės aktai neįpareigoja atsakovių tartis tarpusavyje dėl konkurenciją ribojančių konkursų organizavimo. 7.6.

19Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl ieškovės procesiniuose dokumentuose pateiktų argumentų ir įrodymų, kad atsakovės neteisėtu būdu, t. y. ne pagal VPĮ nustatytas procedūras organizavo konkursą.

 1. Atsakovė VšĮ „Žaliasis taškas“ atsiliepime į ieškovės UAB „Ekobazė“ apeliacinį skundą prašo:
8.1

20Ieškovės UAB „Ekobazė“ apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-588-661/2017 palikti nepakeistą; priteisti iš ieškovės UAB „Ekobazė“ bylinėjimosi išlaidas, patirtas dėl atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo. 9.

21Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais: 9.1

22Konkurencijos įstatymo nuostatos ginčui netaikytinos, nes: 1) ginčo (t. y. komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų tvarkymo) srityje atsakovės nėra tarpusavyje konkuruojantys subjektai; 2) komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų paruošimo naudoti ir naudojimo paslaugos nėra vartotojams teikiamos paslaugos; 3) organizacijoms (atsakovėms) pakuočių atliekų tvarkymo paslaugos turės būti teikiamos vienodomis sąlygomis, todėl nei skirtingų atliekų tvarkytojų, nei rinkos pasidalijimo teritoriniu ar kitu principu objektyviai negali būti. 9.2

23Nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad ginčo pirkimas turi būti vykdomas pagal VPĮ nuostatas. Atsakovė vykdė konkursą vadovaudamasi su trečiuoju asmeniu sudarytomis bendradarbiavimo sutartimis ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. liepos 2 d. įsakymu D1-563 patvirtintų organizacijų, kurios pagal VPĮ nėra perkančiosios organizacijos, pirkimų tvarkos aprašu. 9.3

24PPATĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktai nustato, kad kiekviena organizacija su visomis savivaldybėmis turi sudaryti bendradarbiavimo sutartis ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis (tai yra tiek savivaldybių, tiek organizacijų pareiga, o ne teisė). Nepriklausomai nuo to, ar konkursą organizuotų atsakovės, ar atsakovės kartu su ieškove, ar savivaldybė (administratorius), toje savivaldybėje (regione) bus išrinktas vienas atliekų tvarkytojas, su kuriuo visos organizacijos turės pasirašyti sutartį vienodomis sąlygomis ir proporcingai užimamai rinkos daliai finansuoti (apmokėti paslaugų teikėjui) pakuočių atliekų paruošimo naudoti ir naudojimo paslaugas, ką visiškai pagrįstai sprendimu konstatavo pirmosios instancijos teismas. 9.3

25Jeigu pagal bendradarbiavimo sutartis paruošėjo perdirbti ir naudoti bei perdirbėjo ir naudotojo konkursą skelbtų UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ su šios bendrovės parinktu paslaugų teikėju atliekų tvarkymo organizavimo sutartys organizacijų taip pat būtų sudarytos vienodomis sąlygomis, įskaitant vienodus tvarkymo įkainius, nes priešingu atveju susiklostytų tokia situacija, kad už tą pačią paslaugą gamintojai ir importuotojai, priklausomai nuo to, kuriai organizacijai pavedė pakuočių atliekų tvarkymą, mokėtų skirtingą kainą, kas iš esmės pažeistų imperatyvias įstatymo nuostatas. 10.

26Atsakovė VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ atsiliepime į ieškovės UAB „Ekobazė“ apeliacinį skundą prašo ieškovės apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-588-661/2017 atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. 11.

27Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais: 11.1.

28Ieškovė netinkamai aiškina ATĮ teisės normas. ATĮ aiškiai išskiria atliekų surinkimo veiklos organizacinius veiksmus, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai nusprendė, kad konkursas yra organizuotas dėl dalies pakuočių atliekų tvarkymo veiklos, kuriai pagrindą sudaro ATĮ 30 straipsnio 16 dalyje nustatyta tvarka sudarytos bendradarbiavimo sutartys. 11.2.

29Priešingai nei teigia ieškovė, atliekų surinkimas gali, bet neprivalo, apimti atliekų naudojimą arba šalinimą, nes surinkėjo pareiga yra paimti atliekas iš atliekų turėtojo ir laikyti jas iki pervežimo į atliekų naudojimo ir šalinimo įrenginius. 11.3.

30Apeliantė nepateikė įrodymų, kad ji dalyvaus arba ketina dalyvauti konkurse. 11.4.

31Ieškinio reikalavimuose ir apeliaciniame skunde nurodoma aplinkybė dėl Lietuvos Respublikos Seime įregistruotų ATĮ 30 straipsnio 16 dalies pakeitimų, kas, apeliantės vertinimu, turi reikšmės aiškinant galiojančius teisės aktus. Apeliantė remiasi atskirų institucijų nuomonėmis tik todėl, kad neturi argumentų, kurie leistų daryti nenuginčijamą išvadą, jog turi būti ginamas viešas interesas. Apeliantė privalo įrodyti konkretų jos teisių pažeidimą dėl atsakovių organizuoto konkurso arba jos teisę ginti viešąjį interesą.

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

32Apeliacinis skundas tenkintinas.

3312.

34Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųsto teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

35Dėl faktinių bylos aplinkybių

3613

372013 metais atsakovė VšĮ „Žaliasis taškas“ su trečiuoju asmeniu UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymas“ sudarė bendradarbiavimo sutartį Nr. 1.16-13/69 dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, vežimo ir paruošimo naudoti organizavimo Tauragės rajono savivaldybės, Jurbarko rajono savivaldybės, Šilalės rajono savivaldybės, Pagėgių savivaldybės komunalinių atliekų sistemoje (toliau – bendradarbiavimo sutartis). Atsakovė VšĮ „Žaliasis taškas“ 2013 metais rugsėjo – spalio mėnesiais Tauragės rajono ir Pagėgių savivaldybėse sudarė trišales pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo ir paslaugų teikimo laikinąsias sutartis su UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ ir atliekų tvarkytojais. Ši atsakovė ir UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“ 2016 m. rugpjūčio 11 d. bendradarbiavimo sutartis Nr. 1-16-13/69, 1.16-13/70, 1.26-13/69, 1.16-13/17 pakeitė, suteikdamas teisę atsakovėms skelbti konkursą. VšĮ „Žaliasis taškas“ ir VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ 2016 m. rugsėjo 27 d. paskelbė Tauragės regiono (Tauragės rajono, Jurbarko rajono, Šilalės rajono ir Pagėgių savivaldybių) teritorijoje rūšiuojamajame komunalinių atliekų sraute susidarančių popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir popieriaus ir kartono bei plastiko ir metalo bei kombinuotų antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų teikėjui konkursą.

38Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo

3914.

40Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas vertino, kad atsakovės skelbė konkursą teisėtai bendradarbiavimo sutarties ir jų pakeitimų pagrindu. Teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad atsakovės ir trečiojo asmens sudaryta bendradarbiavimo sutartis ir jos pakeitimai, kuriomis remiasi atsakovės, byloje turi esminę reikšmę šalių santykių kvalifikavimui.

4115.

42Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktas nustato vieną iš savarankiškų savivaldybės funkcijų – komunalinių atliekų tvarkymo sistemų diegimą, antrinių žaliavų surinkimo ir perdirbimo organizavimą, sąvartynų įrengimą ir eksploatavimą. ATĮ 25 straipsnis taip pat įpareigoja savivaldybes organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemas, būtinas jų teritorijose susidarančioms komunalinėms atliekoms tvarkyti, užtikrinti tų sistemų funkcionavimą, organizuoti atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris neegzistuoja, tvarkymą ir administruoti komunalinių paslaugų teikimą. ATĮ 2 straipsnio 18 dalis atliekų tvarkymą apibrėžia kaip atliekų surinkimą, vežimą, naudojimą ir šalinimą, šių veiklų organizavimą ir stebėseną, šalinimo vietų vėlesnę priežiūrą, įskaitant, kai minėtus veiksmus atlieka prekiautojas atliekomis ar tarpininkas. Taigi būtent savivaldybės diskrecija spręsti dėl tinkamiausio atliekų tvarkymo sistemos modelio ir jo diegimo.

4316.

44Pagal ATĮ 30 straipsnį, reglamentuojantį komunalinių atliekų tvarkymo sistemų organizavimą ir jų funkcionavimo užtikrinimą, savivaldybės gali bendradarbiauti ir kartu įsteigti juridinį asmenį – komunalinių atliekų tvarkymo sistemos administratorių, kurio viena iš funkcijų – organizuoti konkursą komunalinių atliekų tvarkymo paslaugą teikiančiam atliekų tvarkytojui parinkti (ATĮ 30 str. 3 d. 1 p.), tačiau dėl šios funkcijos administratorius neįgyja daugiau teisių, nei jų turi tiesioginis atliekų sistemos administratorius – savivaldybė, kuri pagal VPĮ yra perkančioji organizacija (VPĮ 4 str. 1 d. 1 p., įstatymo, galiojusio iki 2017 m. liepos 1 d. redakcija, 2 str. 25 d. 1 p., įstatymo, įsigaliojusio nuo 2017 m. liepos 1 d. redakcija).

4517.

46Byloje nėra ginčo dėl to, kad Tauragės rajono savivaldybės administracija Koncesijos sutartimi suteikė leidimą UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centrui būti koncesininku – Tauragės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriumi, t. y. organizuoti arba teikti Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje viešąsias komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas numatytas koncesijos sutartyje, organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kuri atitiktų galiojančius aplinkosauginius reikalavimus, užtikrinti jos funkcionavimą, kaip numatyta Koncesijos sutarties 8 straipsnyje bei vystyti ir plėtoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektus Tauragės rajono savivaldybėje, kaip numatyta Koncesijos sutarties 9 straipsnyje. Koncesininkas įsipareigojo vykdyti Tauragės rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo sistemos operatoriaus funkcijas, t. y. organizuoti arba teikti Tauragės rajono savivaldybės teritorijoje viešąsias komunalinių atliekų tvarkymo paslaugas, organizuoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, kuri atitiktų galiojančius aplinkosauginius reikalavimus, užtikrinti jos funkcionavimą bei vystyti ir plėtoti komunalinių atliekų komunalinių atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros objektus Tauragės rajono savivaldybėje ta apimtimi ir tvarka, kaip numatyta Koncesijos sutartyje (Koncesijos sutarties 2.1 punktas). Koncesijos sutartis nenustatė koncesininko teisės perleisti teisę organizuoti konkursus nei dėl pakuočių atliekų rūšiuojamojo surinkimo, nei kitokio pobūdžio atliekų tvarkymo, ir dėl to sudaryti sutartis su trečiaisiais asmenimis.

4718.

48Atsakovės teigia, kad konkursą vykdė bendradarbiavimo sutarčių, sudarytų su trečiuoju asmeniu, pagrindu. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovės, vykdydamos ginčo konkursą, bendradarbiavimo sutarčių ir šių sutarčių 2016 m. rugpjūčio 1 d. ir 2016 m. rugpjūčio 11 d. pakeitimų pagrindu neteisėtai perėmė UAB Tauragės regioninio atliekų tvarkymo centro funkciją organizuoti komunaliniame atliekų sektoriuje susidarančių pakuočių atliekų tvarkymo paslaugų pirkimą, nes, kaip paminėta, nei teisės aktai, nei Koncesijos sutartis nesuteikė nagrinėjamos bylos trečiajam asmeniui teisės perduoti atsakovėms tokių funkcijų vykdymą. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad ATĮ nedraudžia, o PPATĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas leidžia savivaldybei, o juo labiau administratoriui, bendradarbiavimo sutartimis perduoti atsakovėms savo funkcijas atrinkti pakuočių atliekų tvarkytoją konkurso būdu, be to, nesivadovaujant VPĮ.

4919.

50Nors savivaldybėms ir pakuočių gamintojams bei importuotojams nustatyta pareiga sudaryti bendradarbiavimo sutartis dėl papildomos pakuočių atliekų surinkimo sistemos, tačiau už tinkamą atliekų sistemos, kaip viešosios paslaugos, funkcionavimą yra atsakingos tik savivaldybės, kurios turi pareigą išrinkti pakuočių atliekų tvarkytojus įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. Nagrinėjamu atveju tik savivaldybė ar UAB „Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras“, veikiantis savivaldybės pavedimu, atrinktas viešo konkurso būdu, turėjo teisę skelbti konkursą paslaugų teikėjui atrinkti, vadovaujantis VPĮ nuostatomis, kurios yra specialios ATĮ ir PPTĮ normų atžvilgiu.

5120.

52Nepagrįsti atsakovės VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ atsiliepime į apeliacinį skundą nurodyti argumentai, kad atsakovės ir trečiasis asmuo bendradarbiavimo sutarčių pagrindu paskelbė konkursą tik dėl dalies pakuočių atliekų tvarkymo, o tokią teisę joms suteikė ATĮ 30 straipsnio 16 dalis. Paminėta teisės norma nustato, kad <...> savivaldybės (arba savivaldybių įsteigti juridiniai asmenys, kuriems pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą) privalo su gamintojais ir importuotojais, jų įsteigtomis organizacijomis sudaryti ATĮ 342, 343 straipsniuose ir PPTĮ 10 straipsnyje nurodytas gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo sutartis. Tokia nuostata nesuteikia teisės atsakovėms organizuoti konkurso dėl tokių atliekų tvarkymo, net ir dėl dalies pakuočių atliekų tvarkymo. Teisės norma aiški, be dviprasmybių.

5321.

54Pagal ATĮ 30 straipsnio 12 dalį, atliekų tvarkytojas gali vykdyti komunalinių atliekų tvarkymo veiklą tik tuo atveju, jeigu jį išrenka savivaldybė ar komunalinių atliekų tvarkymo administratorius, kurį savivaldybė atrinko viešojo konkurso būdu.

5522.

56Atsakovės nėra perkančiosios organizacijos ir su jomis sudarytos bendradarbiavimo sutartys negali paneigti VPĮ įtvirtintų imperatyvių nuostatų dėl viešojo pirkimo procedūrų, privalomai taikytinų vykdant ginčo pirkimą. Atmestinas atsakovės VšĮ „Žaliasis taškas“ atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentas, kad ginčo pirkimas turi būti vykdomas pagal bendradarbiavimo sutartyse nustatytą tvarką ir poįstatyminių teisės aktų nuostatas paprasto konkurso būdu, nes komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkėjai išrenkami VPĮ nustatyta tvarka. Dėl VPĮ taikymo ir jo santykio su ATĮ ir PPTĮ dėl komunalinių atliekų sraute susidarančių pakuočių atliekų surinkėjų pasisakyta Lietuvos apeliacinis teismo 2016 m. birželio 12 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. e2A-676-236/2016, kurioje faktinės aplinkybės analogiškos. O tai jau vertinama kaip teismų praktika.

5723.

58Teisėjų kolegija sprendžia, kad organizuojant ginčo pirkimą buvo šiurkščiai pažeistos imperatyvios VPĮ nuostatos: pirkimą organizavo neturintys tokios teisės subjektai, tuo pažeidus esminį viešųjų pirkimų principą – skaidrumo (VPĮ 3 str. 1 d., 4 str. 1 d. 1 p., įstatymo, galiojusio iki 2017 m. liepos 1 d. redakcija), ir toks pirkimas pripažįstamas niekiniu ir negaliojančiu (CK 1.78 str., 1.80 str.). Bendradarbiavimo sutartys negali paneigti ATĮ, PPTĮ, VPĮ nuostatų dėl savivaldybių ir administratoriaus pareigos užtikrinti viešąjį interesą – viešosios paslaugos (atliekų tvarkymo organizavimo) savalaikį teikimą ir vykdymą.

5924.

60Pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai ir neobjektyviai ištyrė ir įvertino faktines bylos aplinkybes, netinkamai taikė ir aiškino ginčui aktualias įstatymų nuostatas, dėl ko priėjo neteisingą išvadą dėl atsakovių VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir VšĮ „Žaliasis taškas“ teisės skelbti ir vykdyti konkursą paslaugų teikėjui atrinkti. Skundžiamas teismo sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas, dėl to jis naikinamas ir priimtinas naujas sprendimas (CPK 329 str. 1 d. ir 330 str.).

6125.

62Į esminius apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentus atsakyta, kiti nėra esminiai ir reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui.

63Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priėmus naują sprendimą, perskirstomos šalių pirmosios instancijos teisme patirtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 5 d.). Patenkinus apeliacinį skundą ir ieškinį patenkinamas, atsakovių patirtos bylinėjimosi išlaidos pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose neatlygintinos (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).
 2. Apeliantė prašo priteisti iš atsakovių 3 734,31 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose (62 Eur žyminio mokesčio ir 3 672,31 Eur atstovavimo išlaidų); pateikė šias išlaidas patvirtinančius dokumentus. Pagrįstomis ir priteistinomis pripažįstamos žyminio mokesčio išlaidos – 62 Eur (31 Eur už ieškinį ir 31 Eur už apeliacinį skundą, CPK 79 str. 1 d., 88 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d.).
 3. Spręsdama dėl apeliantei priteistino bylinėjimosi išlaidų, patirtų dėl advokato teisinės pagalbos, išlaidų, teisėjų kolegija atsižvelgia į civilinėje byloje kilusio ginčo pobūdį, jo sudėtingumą, taikytas teisės normas, spręstų klausimų ir įrodinėtinų aplinkybių gausą, šalių pateiktų procesinių dokumentų kiekį, taip pat vadovaujasi Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 nutarimu bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose rekomendacijose nustatytais civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimaliais dydžiais (toliau – Rekomendacijos). Apeliantų prašomos priteisti išlaidos viršija Rekomendacijose nurodytus maksimalius dydžius. Už 2017 m. sausio 6 d. sąskaitoje nurodytas ir suteiktas teisines paslaugas mokėtina maksimali suma yra 1 983,25 Eur (2,5 x 793,30 Eur); už 2017 m. vasario 8 d. sąskaitoje nurodytas paslaugas maksimali suma – 1 189,95 Eur (1,5 x 793,30 Eur).
 4. Teisėjų kolegija neturi pagrindo priteisti didesnes, nei yra rekomenduojamos, advokato teisinės pagalbos išlaidas, nes byloje nebuvo spręsti itin sudėtingi ar visiškai nauji, anksčiau teismų neanalizuoti teisės klausimai. Apeliantės naudai iš atsakovių priteisiamos išlaidos, patirtos advokato teisinei pagalbai apmokėti, neviršijančios rekomenduojamų priteistinų dydžių, t. y. 3 173,20 Eur (1 983,25 Eur + 1 189,95 Eur, CPK 98 str.). Taigi iš viso apeliantei atlygintina 3 235,20 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, priteisiant jas iš atsakovių lygiomis dalimis – po 1 617,60 Eur iš kiekvieno (CPK 93 str. 98 str.). Aplinkybės, kad bylinėjimosi išlaidos turi būti priteistos iš atsakovių solidariai, apeliantė nepagrindė (CK 6.6 str.).

64Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, remdamasi Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

65Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

66Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ekobazė“ ieškinį patenkinti ir nutraukti viešosios įstaigos „Pakuočių tvarkymo organizacija“ ir viešosios įstaigos „Žaliasis taškas“ vykdomą Tauragės regiono (Tauragės rajono, Jurbarko rajono, Šilalės rajono ir Pagėgių savivaldybių) komunaliniame atliekų sraute susidarančių popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų pakuočių atliekų ir popieriaus ir kartono, plastikinių ir metalinių bei kombinuotų antrinių žaliavų paruošimo perdirbti ir naudoti bei perdirbimo ir naudojimo paslaugų pirkimo konkursą.

67Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Ekobazė“ (j. a. k. 300835462): iš atsakovės viešosios įstaigos „Pakuočių tvarkymo organizacija“ (j. a. k. 302755513) 1 617,60 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus septyniolika eurų ir šešiasdešimt euro centų), iš atsakovės viešosios įstaigos „Žaliasis taškas“ (j. a. k. 110884687) 1 617,60 Eur (vieną tūkstantį šešis šimtus septyniolika eurų ir šešiasdešimt euro centų) bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4.
 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovė uždaroji... 5. 6.1... 6. Panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. sprendimą... 7. 6.2... 8. Priteisti solidariai iš atsakovių VšĮ „Žaliasis taškas“ ir VšĮ... 9. 7.1... 10. Sisteminė atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės normų analizė... 11. 7.2... 12. Pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ATĮ 30 straipsnyje... 13. 7.3... 14. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, ignoravo... 15. 7.4... 16. Teismas ignoravo įrodymus, patvirtinančius, kad organizacijos neturi teisės... 17. 7.5... 18. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, kad atsakovės,... 19. Pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl ieškovės procesiniuose... 20. Ieškovės UAB „Ekobazė“ apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus apygardos... 21. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais: 9.1... 22. Konkurencijos įstatymo nuostatos ginčui netaikytinos, nes: 1) ginčo (t. y.... 23. Nepagrįsti apeliacinio skundo argumentai, kad ginčo pirkimas turi būti... 24. PPATĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 ir 2 punktai nustato, kad kiekviena... 25. Jeigu pagal bendradarbiavimo sutartis paruošėjo perdirbti ir naudoti bei... 26. Atsakovė VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ atsiliepime į... 27. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais: 11.1.... 28. Ieškovė netinkamai aiškina ATĮ teisės normas. ATĮ aiškiai išskiria... 29. Priešingai nei teigia ieškovė, atliekų surinkimas gali, bet neprivalo,... 30. Apeliantė nepateikė įrodymų, kad ji dalyvaus arba ketina dalyvauti... 31. Ieškinio reikalavimuose ir apeliaciniame skunde nurodoma aplinkybė dėl... 32. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 33. 12.... 34. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 35. Dėl faktinių bylos aplinkybių... 36. 13... 37. 2013 metais atsakovė VšĮ „Žaliasis taškas“ su trečiuoju asmeniu UAB... 38. Dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumo... 39. 14.... 40. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas vertino, kad atsakovės... 41. 15.... 42. Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 31 punktas nustato vieną iš... 43. 16.... 44. Pagal ATĮ 30 straipsnį, reglamentuojantį komunalinių atliekų tvarkymo... 45. 17.... 46. Byloje nėra ginčo dėl to, kad Tauragės rajono savivaldybės administracija... 47. 18.... 48. Atsakovės teigia, kad konkursą vykdė bendradarbiavimo sutarčių, sudarytų... 49. 19.... 50. Nors savivaldybėms ir pakuočių gamintojams bei importuotojams nustatyta... 51. 20.... 52. Nepagrįsti atsakovės VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ atsiliepime... 53. 21.... 54. Pagal ATĮ 30 straipsnio 12 dalį, atliekų tvarkytojas gali vykdyti... 55. 22.... 56. Atsakovės nėra perkančiosios organizacijos ir su jomis sudarytos... 57. 23.... 58. Teisėjų kolegija sprendžia, kad organizuojant ginčo pirkimą buvo... 59. 24.... 60. Pirmosios instancijos teismas nevisapusiškai ir neobjektyviai ištyrė ir... 61. 25.... 62. Į esminius apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentus atsakyta, kiti... 63. Dėl bylinėjimosi išlaidų
  1. Panaikinus pirmosios... 64. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 65. Vilniaus apygardos teismo 2017 m. balandžio 25 d. sprendimą panaikinti ir... 66. Ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Ekobazė“ ieškinį patenkinti... 67. Priteisti ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Ekobazė“ (j. a. k....