Byla B2-4031-794/2016
Dėl bankroto bylos atsakovui UAB „SIV grupė“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Vaclovas Paulikas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Conlex“ pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovui UAB „SIV grupė“,

Nustatė

2Pareiškėjas UAB „Conlex“ prašė iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „SIV grupė“. Paaiškino, kad 2015 m. gruodžio 18 d. reikalavimo perleidimo sutartimi įgijo iš UAB „ES Security“ 5118,03 Eur reikalavimo teisę į UAB „SIV grupė“. Atsakovas buvo tinkamai informuotas apie skolos sumokėjimą nauja kreditoriui, tačiau iki šiol skolos negrąžino.

3Atsakovas UAB „SIV Grupė“ atsiliepimu prašo atsiakyti kelti bankroto bylą įmonei. Paaiškino, kad pareiškėjo iš UAB „ES Security“ perimtas reikalavimas į atsakovą yra nepagrįstas, nes UAB „ES Security“ nėra suteikusi atsakovui jokių apsaugos paslaugų. Net jei UAB „ES Security“ ar UAB „Conlex“ mano, kas paslaugos buvo suteiktos, tai jie turėtų kreiptis į teismą dėl skolos išieškojimo.

4Pareiškimas Vilniaus apygardos teisme priimtas 2016 m. vasario 24 d., atsakovas įpareigotas iki 2016 m. kovo 16 d. pateikti teismui atsiliepimą į pareiškimą ir Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 1 d. nurodytus dokumentus. Posėdis rašytinio proceso tvarka paskirtas 2016 m. kovo 22 d. 8.30 val.

5Prieš teismo posėdį teisme gautas atsakovo UAB „SIV grupė“ prašymas atidėti bylos nagrinėjimą. Atsakovas paaiškino, kad apie inicijuotą bankroto bylą sužinojo tik 2016 m. kovo 21 d. Jokių dokumentų iš pareiškėjo nėra gavęs.

6Bankroto bylą atsisakytina kelti

7Teismas iškelia įmonei bankroto bylą, kai nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų (Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 7 d.). Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d. apibrėžia įmonės nemokumą – tokią įmonės būseną, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės. Taigi įmonės (ne)mokumas nustatomas pagal įmonės balansinio turto vertės ir pradelstų įsipareigojimų santykį. Tiek finansinės atskaitomybės duomenis (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą), tiek duomenis apie pradelstus įsipareigojimus ir kitus įmonės tikrajai turtinei – finansinei padėčiai įvertinti reikalingus duomenis teismui pateikia įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, vadovas (Įmonių bankroto įstatymo 9 str. 1 d.).

8Atsakovas UAB „SIV Grupė“ ginčija, jog yra skolingas UAB „Conlex“ 5118,03 Eur sumą, nurodydamas, jog pareiškėjo iš UAB „ES Security“ perimtas reikalavimas yra nepagrįstas, nes minėta įmonė jokių paslaugų atsakovui nesuteikė. Todėl teismas sprendžia, jog 5118,03 Eur skola negali būti įskaičiuota į pradelstų mokėjimų bendrą sumą, o remiantis teismų praktika apie atsakovo (ne)mokumą spręstina pagal kitus byloje esančius duomenis (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gegužės 23 d. nutartis Nr. 2-1006/2014).

9Iš Juridinių asmenų registro duomenų matyti, jog UAB „SIV Grupė“ įsteigta 2008 m. rugpjūčio 8 d., įmonė vykdo veiklą statybų sektoriuje, įstatinis įmonės kapitalas – 2896 Eur. Pagal atsakovo vadovo pateiktus finansinės atskaitomybės (balansus, pelno (nuostolių) ataskaitas) duomenis 2015 m. įmonė turėjo turto 678950 Eur sumai, iš jų ilgalaikio – 306134 Eur, trumpalaikio – 372816 Eur; įmonės mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso sudarė 536089 Eur; įmonės pardavimo pajamos siekė 614821 Eur, tipinės veiklos pelnas – 295549 Eur, grynasis pelnas 189011 Eur. 2016 m. vasario 29 d. duomenimis atsakovo turto vertė siekė 670913 Eur, iš jų ilgalaikio – 296652 Eur, trumpalaikio – 374261 Eur; įmonės per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 69366 Eur, po vienerių metų – 457629 Eur; įmonės pardavimo pajamos siekė 13900 Eur, tipinės veiklos pajamos siekė 1099 Eur, grynasis pelnas – 1057 Eur. Įmonės pirkėjų skolų iššifravimas tvirtina, jog pradelsti įmonės įsipareigojimai kreditoriams sudaro 19789,44 Eur, t. y. neviršija pusės į jos balansą įrašyto turto vertės. Juridinių asmenų registro duomenimis atsakovas nuo pat įsteigimo tinkamai laikosi teisės aktų reikalavimų dėl finansinės atskaitomybės dokumentų viešam registrui pateikimo (CK 2.66 str. 4 d.). Turto areštų akto registro duomenimis atsakovo turto atžvilgiu pritaikyti du areštas bendrai 3100,53 Eur sumai. Teismų informacinės sistemos duomenimis atsakovui buvo iškeltos 3 bylos, iš kurių 2 išnagrinėtos, dėl bendros 2122,89 Eur sumos priteisimo. Viešų registrų duomenimis atsakovas nėra skolingas valstybės biudžetui (deklaruotų mokesčių mokestinės nepriemoka, valstybinio socialinio draudimo įmokų), įmonės darbuotojų skaičius iš esmės yra stabilus nuo 2011 m. rugsėjo 20 d. Nustatytos aplinkybės rodo, jog UAB „SIV Grupė“ turtinė padėtis neatitinka nemokios įmonės būklės, įmonė yra veikianti, todėl vien galimo įsiskolinimo (ne)buvimo ar galimo skolos neapmokėjimo faktas negali būti savarankišku pagrindu bankroto bylai iškelti. Kitų Įmonių bankroto įstatyme nustatytų bankroto bylos iškėlimo pagrindų taip pat nenustatyta, todėl bankroto bylą UAB „SIV statyba“ atsisakytina kelti.

10Teismas, vadovaudamasis CPK 290-292 straipsniais,

Nutarė

11Atsisakyti kelti UAB „SIV grupė“ (j. a. k. 301821024) bankroto bylą

12Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai