Byla 2S-2097-657/2018
Dėl antstolio veiksmų

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo R. K. atskirąjį skundą dėl Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmų 2018 m. rugsėjo 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2YT-4352-523/2018, kuria netenkintas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas R. K. antstoliui A. B. pateikė skundą prašydamas panaikinti antstolio 2018 m. balandžio 24 d. patvarkymą „Dėl varžytynių paskelbimo neįvykusiomis“ (b.l. 4-6). Nurodė, kad patvarkymas yra nepagrįstas ir neteisėtas, nes jame nėra nurodyta, kokiais duomenimis remiantis nustatyta, kad 2018 m. balandžio 3 d. buvęs elektroninių varžytynių sistemos sutrikimas buvo esminis. Tai nebuvo nurodyta VĮ „Registrų centras“ pranešime. Antstolis patvarkyme nurodęs, jog 2018 m. balandžio 3 d. buvęs tinklapio sutrikimas buvo esminis, neteisėtai pripažino varžytynes neįvykusiomis. Pranešime nurodyta, kad tinklapio sutrikimas fiksuotas 2018 m. balandžio 3 d., tačiau nenurodyta kurią valandą. Varžytynės baigėsi 2018 m. balandžio 3 d. 10.44 val., todėl ši aplinkybė yra svarbi vertinant, ar būtent šiuo metu tinklapis buvo sutrikęs, ar jo veikla sutriko varžytynėms jau pasibaigus.

72.

8Antstolis A. B. 2018 m. gegužės 10 d. patvarkymu Nr. S-471 atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą ir jį perdavė nagrinėti teismui (b.l. 2-3).

9II.

10Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

113.

12Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmai 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartimi pareiškėjo skundo netenkino (b.l. 55-57).

134.

14Teismas nurodė, kad paskutines penkias varžytynių minutes (nuo 10:39:00) vyko parduodamo daikto kainos didinimas, t. y. dėl parduodamo daikto aktyviai varžėsi du varžytynių dalyviai – pareiškėjas ir N. M.. Tinklalapio administratorius sistemos veiklos sutrikimą užfiksavo 10:41:21, 810, t. y. dar nepasibaigus varžytynėms. Tuo metu pareiškėjas buvo padidinęs N. M. pasiūlytą kainą. Sistemoje užfiksuota, kad pastaroji dar kartą bandė padidinti kainą 10:44:13,007, tačiau sistema pranešė apie klaidą, o administratorius nurodė, kad iki 10:44:50, 188 buvo sutrikęs dalies vartotojų ryšys su duomenų baze. Nors N. M. bandymas didinti kainą formaliai užfiksuotas praėjus trylikai sekundžių nuo paskelbtos varžytynių pabaigos, sistemos sutrikimas, dėl kurio dalis vartotojų negalėjo prisijungti prie sistemos, jau buvo įvykęs anksčiau iki varžytynių pabaigos. Įvykus minėtam sistemos sutrikimui 10:41:21,810, N. M. buvo prisijungusi prie sistemos ir iš esmės galima daryti išvadą, kad dėl įvykusios klaidos jos prisijungimas buvo nutrauktas. Jei to nebūtų atsitikę, 10:44:00 sistemoje paskelbus varžytynių pabaigą, N. M. tą būtų laiku pamačiusi ir net nebūtų suspėjusi bandyti padidinti kainą arba, priešingai, sistemai veikiant be trikdžių, būtų spėjusi padidinti kainą ir galimai tapti varžytynių laimėtoja. Todėl minėtas interneto tinklalapio sistemos sutrikimas turėjo esminę reikšmę varžytynių eigai. Nors patvarkymo priėmimo metu antstolis neturėjo visų duomenų apie sutrikimą, kuriuos VĮ „Registrų centras“ pateikė teismui, antstolio patvarkymas paskelbti varžytynes neįvykusiomis laikytinas pagrįstu ir paliktinas galioti.

15III. Atskirojo skundo argumentai

165.

17Atskirajame skunde pareiškėjas R. K. prašė panaikinti Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmų 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartį.

186.

19Atskirajame skunde nurodė, kad teismas neįvertino VĮ „Registrų centras“ rašte dėl informacijos apie varžytynes Nr. ( - ) pateikimo nurodytų aplinkybių, jog nurodytu metu sutriko ne visų, bet dalies vartotojų ryšys su duomenų baze, be to, minėtame rašte nieko nėra nurodyta, jog N. M. būtų buvusi atjungta nuo sistemos. Byloje nėra jokių įrodymų, jog buvo sutrikęs būtent N. M. ryšys su duomenų baze, o išvadą apie jos atjungimą nuo sistemos teismas darė remdamasis byloje esančiais rašytiniais N. M. paaiškinimais. Byloje nėra duomenų, kuriuo metu N. M. buvo atjungta nuo sistemos, ir, kad apskritai ji bandė didinti kainą anksčiau negu baigėsi varžytynės. VĮ „Registrų centras“ nurodė fiksuotos klaidos laikotarpį, tačiau minėtame rašte yra aiškiai detalizuota, kuo pasireiškė varžytynių dalyvio negalėjimas tinkamai dalyvauti varžytynėse – 10:44:13,007 fiksuotas nesėkmingas varžytynių dalyvio bandymas didinti kainą iki 12 480,00 Eur. Teismas teisingai konstatavo, jog šis bandymas buvo atliktas praėjus šiek tiek daugiau nei 13 sekundžių po varžytynių pasibaigimo, tačiau minėtame rašte nenurodyta, jog būtų buvę fiksuota kokių nors kitų varžytynių dalyvių bandymų didinti kainą ir būtų nepavykę tai padaryti. Tik esminę reikšmę varžytynių rezultatams turintis specialaus interneto tinklapio veiklos sutrikimas gali būti pagrindu pripažinti varžytynes neįvykusiomis. CPK 713 straipsnio 7 dalyje įtvirtinta, jog pratęstos varžytynės baigiamos, jeigu per 5 minutes 0 sekundžių po paskutinio kainos pasiūlymo negaunamas kitas kainos pasiūlymas. Iš bylos medžiagos matyti, jog bandymas didinti kainą buvo daromas jau pasibaigus varžytynėms. Teismo išvada, kad N. M. galimai negalėjo padidinti kainos anksčiau, nei baigėsi varžytynės, nes buvo atjungta nuo sistemos, nepatvirtinta jokiais byloje esančiais rašytiniais įrodymais, o rašytiniai įrodymai liudija buvus priešingą situaciją – bandymą didinti kainą pasibaigus varžytynėms. Kainos padidėjimas varžytynėse rodo, jog varžytynių tikslas buvo pasiektas, o buvęs sutrikimas nelaikytinas esminiu, nes jis niekaip neįtakojo nė vieno varžytynių dalyvių teisės dalyvauti varžytynėse.

20Teismas

konstatuoja:

21IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

227.

23Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į atskirojo skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320 str., 338 str.). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

248.

25Apeliacijos objektas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta tenkinti pareiškėjo skundą dėl antstolio patvarkymo, kuriuo dėl elektroninės sistemos veiklos sutrikimo varžytinės paskelbtos neįvykusiomis, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.

269.

27Byloje nustatyta, kad antstolis A. B. vykdo priverstinį išieškojimą iš skolininkės R. B. išieškotojų UAB „Šakių šilumos tinklai“, UAB „Išieškojimo grupė“, UAB „Netas“, Marijampolės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR finansų ministerijos naudai (b. l. 9-14). Elektroninių varžytynių sistemos duomenimis 2018 m. kovo 2 d. 10.33.42 val. prasidėjo elektroninės varžytynės Nr. ( - ) areštuotam skolininkės turtui – butui parduoti, kurios baigėsi 2018 m. balandžio 3 d. 10.44.00 val. Elektroninių varžytynių laimėtoju paskelbtas R. K., pasiūlęs 12 420,00 Eur kainą (b.l. 15). N. M. 2018 m. balandžio 3 d. pateikė skundą, kuriame nurodė, kad, dalyvaujant elektroninėse varžytynėse ir pasiūlius didesnę kainą, sistemoje įvyko klaida, buvo paprašyta perkrauti puslapį, tačiau tam nebuvo likę laiko ir varžytynės baigėsi (b.l. 17-18).

2810.

29Antstolis A. B. 2018 m. balandžio 24 d. patvarkymu Nr. S-404 paskelbė varžytynes neįvykusiomis dėl interneto tinklapio esminio veiklos sutrikimo (b.l. 22-23). Pareiškėjas antstoliui pateikė skundą prašydamas panaikinti 2018 m. balandžio 24 d. patvarkymą „Dėl varžytynių paskelbimo neįvykusiomis“ (b.l. 4-6). Antstolis A. B. 2018 m. gegužės 10 d. patvarkymu Nr. S-471 atsisakė tenkinti pareiškėjo skundą ir jį perdavė nagrinėti teismui (b.l. 2-3).

3011.

31Apelianto nuomone, nagrinėjamu atveju elektroninių varžytynių sistemos sutrikimas nelaikytinas esminiu, jis neturėjo įtakos nei vieno varžytynių dalyvių teisės dalyvauti varžytynėse, todėl antstolis neturėjo pagrindo varžytynes paskelbti neįvykusiomis. Apeliacinės instancijos teismas, susipažinęs su bylos medžiaga, su atskirojo skundo argumentais nesutinka.

3212.

33Pagal CPK 713 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas varžytynes, kurios vyksta elektroniniu būdu specialiame interneto tinklalapyje www.evarzytynes.lt, organizuoja antstolis (CPK 713 str. 1, 2 d., SVI 95 p.). Antstolių informacinę sistemą administruoja ir tvarko VĮ Registrų centras (Antstolių informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 1R-161). Varžytynės vyksta didinant kainą už varžytynėse parduodamą turtą. Kainą varžytynių dalyvis gali didinti automatiniu arba neautomatiniu būdu (CPK 713 str. 8 d.). Apie varžytynių baigtį varžytynes organizavusiam antstoliui pranešama per vieną darbo dieną išsiunčiant pranešimą, kuriame nurodomi varžytynes laimėjusio varžytynių dalyvio duomenys ir į antstolio depozitinę sąskaitą pervedamas varžytynes laimėjusio varžytynių dalyvio sumokėtas varžytynių dalyvio mokestis (CPK 713 str. 8 d., SVI 104 p.).

3413.

35Pažymėtina, kad tinkamas ir rūpestingas vykdymo proceso organizavimas laikytinas antstolio profesine pareiga. Be to, antstoliui taikytinas profesinio rūpestingumo standartas, suponuoja išvadą, kad rūpestingas antstolis turi būti aktyvus vykdymo procese, reaguoti į vykdymo kliuvinius ir dėti visas reikiamas protingas pastangas tam, kad jie būtų pašalinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. liepos 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2013). Ši taisyklė taikytina ir tais atvejais, kai antstolis, realizuodamas skolininko turtą, organizuoja elektronines varžytynes ir užtikrina jų teisėtumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-479/2015). CPK 717 straipsnio 2 punkte nurodyta, kad antstolis patvarkymu varžytynes paskelbia neįvykusiomis, jeigu dėl CPK 713 straipsnio 2 dalyje numatyto specialaus interneto tinklapio esminio veiklos sutrikimo varžytynės pagal šio tinklapio administratoriaus pateiktus elektroniniu būdu vykusių varžytynių eigos duomenis negali būti laikomos teisėtai įvykusiomis. Antstolis turi teisę patikrinti VĮ „Registrų centras“ pateiktus varžytynių duomenis ir nustatyti, ar jie yra teisingi. Pažymėtina, kad įstatymo nustatytais atvejais būtent antstoliui yra suteikta teisė atšaukti varžytynes arba pripažinti jas neįvykusiomis (CPK 703, 704 str.). Dėl šios priežasties, nors antstolis ir negali daryti įtakos informacinei sistemai, joje užfiksuotiems rezultatams, laikui ar kitiems duomenims, tačiau jis privalo atlikti paskesnę šių duomenų kontrolę, ypač tais atvejais, kai sužinoma apie galimą minėtoje sistemoje užfiksuotų rezultatų neteisėtumą, klaidas ar pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-479-248/2015).

3614.

37Sutiktina su apeliantu, kad ne bet koks sistemos sutrikimas gali būti pripažįstamas esminiu. Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad nagrinėjamu atveju elektroninių varžytinių sistemos sutrikimas galėjo turėti esminės reikšmės varžytinių baigties rezultatams.

3815.

39Pažymėtina, kad parduoti skolininkės turtą iš varžytynių siekiama už kuo didesnę kainą tikslu apginti tiek išieškotojų, tiek skolininkės interesus, todėl antstolis privalėjo imtis visų teisėtų priemonių, kad pardavimas vyktų sklandžiai, objektyviai ir teisėtai. Bylos duomenimis ginčo varžytynių dalyvė N. M. kainą didino automatiniu būdu.

4016.

41VĮ „Registrų centras“ 2018 m. balandžio 24 d. pateiktu raštu antstolį informavo, kad išanalizavus varžytynių sistemos veikimo ataskaitas bei varžytynių dalyvių sistemoje fiksuotų veiksmų eigą, 2018 m. balandžio 3 d. nustatytas elektroninių varžytynių sistemos sutrikimas, kuris galėjo daryti įtaką šių varžytynių eigai (b.l. 16). Taigi, iš bylos duomenų matyti, kad šiuo atveju antstolis priimdamas ginčijamą patvarkymą rėmėsi varžytynių sistemos administratoriaus teiktais duomenimis apie varžytynių metu buvusius sistemos sutrikimus.

4217.

43Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas papildomai užklausė VĮ Registrų centrą pateikti tikslius ir išsamius duomenis dėl 2018 m. balandžio 3 d. varžytynėse Nr. ( - ) nustatyto elektroninių varžytynių sistemos sutrikimo (b.l. 46-47). VĮ Registrų centras 2018 m. rugsėjo 10 d. teismui pateiktame rašte nurodė, kad patikrinus serverio dalies 2018 m. balandžio 3 d. žurnalo įrašus, nustatyta, jog laikotarpiu nuo 10:41:21,810 iki 10:44:50,188 sistemoje buvo užfiksuota klaida, dėl kurios sutriko dalies vartotojų ryšys su duomenų baze. Rašte konstatuota, kad varžytynių dalyvis nurodytu laiku negalėjo didinti kainos varžytynėse (10:44:13,007 užfiksuotas nesėkmingas varžytynių dalyvio bandymas didinti kainą iki 12 480,00 Eur) (b.l. 52). Šie duomenys laikytini teisingais, nes pateikti administravimą atliekančios institucijos, be to, nėra paneigti jokiais byloje esančiais duomenimis.

4418.

45Kaip minėta, ginčo varžytynės prasidėjo 2018 m. kovo 2 d. 10:33:42, baigėsi 2018 m. balandžio 3 d. 10:44:00 (b.l. 15). Tinklalapio administratorius sistemos veiklos sutrikimą užfiksavo 10:41:21,810, t. y. dar nepasibaigus varžytynėms. VĮ „Registrų centras“ patvirtino, kad 10:44:13,007 užfiksuotas nesėkmingas varžytynių dalyvio bandymas didinti kainą iki 12 480,00 Eur, tačiau tai atlikti nepavyko, kadangi buvo sutrikęs dalies vartotojų ryšys su duomenų baze (b.l. 52). Kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, nors N. M. bandymas didinti kainą formaliai užfiksuotas praėjus trylikai sekundžių nuo paskelbtos varžytynių pabaigos, sistemos sutrikimas, dėl kurio dalis vartotojų negalėjo prisijungti prie sistemos, jau buvo įvykęs anksčiau iki varžytynių pabaigos.

4619.

47Įvertinus nustatytas aplinkybės, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas darė pagrįstą išvadą, jog elektroninių varžytynių sistemos sutrikimas turėjo esminę reikšmę varžytynių eigai. Dėl sistemos sutrikimo buvo apribota varžytynių dalyvės N. M. teisė dalyvauti varžytynėse Nr. ( - ) ir galimybė antstoliui parduoti skolininkės turtą už didžiausią kainą. Pripažinęs tinklalapio veiklos sutrikimą esminiu, antstolis turėjo pagrindą varžytynes paskelbti neįvykusiomis CPK 717 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu. Nors skundžiamo patvarkymo priėmimo metu antstolis neturėjo visų duomenų apie sutrikimą, kuriuos VĮ Registrų centras pateikė teismui, naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą antstolio patvarkymą nėra pagrindo.

4820.

49Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai ištyrė bylos aplinkybes, tinkamai taikė civilinio proceso normas, reglamentuojančias varžytynių paskelbimą neįvykusiomis, todėl pagrįsta ir teisėta pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

50Dėl bylinėjimosi išlaidų

5121.

52Atskirąjį skundą atmetus iš apelianto valstybei priteistinos 3,00 Eur išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 93 str. 1 d., 96 str. 2 d.).

53Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu ir 339 straipsniu,

Nutarė

54Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmų 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

55Priteisti iš pareiškėjo R. K., asmens kodas ( - ) 3,00 Eur (tris eurus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei šią sumą sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ) (juridinio asmens kodas – 188659752, bankas – AB „Swedbank“, įmokos kodas – 5660, mokėjimo paskirtis – bylinėjimosi išlaidos).

56Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Žibutė Budžienė,... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas R. K. antstoliui A. B. pateikė skundą prašydamas panaikinti... 7. 2.... 8. Antstolis A. B. 2018 m. gegužės 10 d. patvarkymu Nr. S-471 atsisakė tenkinti... 9. II.... 10. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 3.... 12. Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmai 2018 m. rugsėjo 25 d.... 13. 4.... 14. Teismas nurodė, kad paskutines penkias varžytynių minutes (nuo 10:39:00)... 15. III. Atskirojo skundo argumentai... 16. 5.... 17. Atskirajame skunde pareiškėjas R. K. prašė panaikinti Marijampolės... 18. 6.... 19. Atskirajame skunde nurodė, kad teismas neįvertino VĮ „Registrų centras“... 20. Teismas... 21. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 22. 7.... 23. Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas atskirojo skundų ribų,... 24. 8.... 25. Apeliacijos objektas yra pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 26. 9.... 27. Byloje nustatyta, kad antstolis A. B. vykdo priverstinį išieškojimą iš... 28. 10.... 29. Antstolis A. B. 2018 m. balandžio 24 d. patvarkymu Nr. S-404 paskelbė... 30. 11.... 31. Apelianto nuomone, nagrinėjamu atveju elektroninių varžytynių sistemos... 32. 12.... 33. Pagal CPK 713 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas varžytynes, kurios vyksta... 34. 13.... 35. Pažymėtina, kad tinkamas ir rūpestingas vykdymo proceso organizavimas... 36. 14.... 37. Sutiktina su apeliantu, kad ne bet koks sistemos sutrikimas gali būti... 38. 15.... 39. Pažymėtina, kad parduoti skolininkės turtą iš varžytynių siekiama už... 40. 16.... 41. VĮ „Registrų centras“ 2018 m. balandžio 24 d. pateiktu raštu antstolį... 42. 17.... 43. Nustatyta, kad pirmosios instancijos teismas papildomai užklausė VĮ... 44. 18.... 45. Kaip minėta, ginčo varžytynės prasidėjo 2018 m. kovo 2 d. 10:33:42,... 46. 19.... 47. Įvertinus nustatytas aplinkybės, konstatuotina, kad pirmosios instancijos... 48. 20.... 49. Apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos... 50. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 51. 21.... 52. Atskirąjį skundą atmetus iš apelianto valstybei priteistinos 3,00 Eur... 53. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 54. Marijampolės apylinkės teismo Jurbarko rūmų 2018 m. rugsėjo 25 d. nutartį... 55. Priteisti iš pareiškėjo R. K., asmens kodas ( - ) 3,00 Eur (tris eurus)... 56. Ši Kauno apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....