Byla e2-25432-820/2017
Dėl įsiskolinimo už suteiktas paslaugas priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Naujininkų ūkis“ ieškinį atsakovei E. B. dėl įsiskolinimo už suteiktas paslaugas priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti jam iš atsakovės 268,33 EUR skolą, 5 % (penkių procentų) dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad jis yra gyvenamojo namo, esančio ( - ), Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorius. Atsakovė yra buto, esančio ( - ), Vilniuje, savininkė. Laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. sausio 31 d. atsakovė netinkamai vykdė savo pareigą mokėti ieškovui užmokestį už bendrosios dalinės nuosavybės administravimą, eksploatavimą ir komunalines paslaugas, todėl susidarė įsiskolinimas 268,33 EUR. Dėl nurodytų faktinių pagrindų ieškovas prašo patenkinti ieškinį.

4Atsakovė pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog iš esmės sutinka su ieškiniu, tačiau jos manymu mokėjimo sumos galimai nėra apskaičiuotos teisingai. Teigia, jog šiuo metu turi finansinių sunkumų ir prašo išdėstyti skolos mokėjimą dalimis.

5Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 441 straipsnio nuostatomis, teismas nusprendė bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka.

6Ieškinys tenkintinas.

7Dėl skolos priteisimo

8Vadovaujantis CPK 441 straipsnio 3 dalies nuostatomis priimame sprendime nurodoma įžanginė ir rezoliucinė dalys, taip pat trumpai išdėstyti motyvai.

9Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, jog ieškovas yra gyvenamojo namo, esančio ( - ), Vilniuje, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administratorius. Pagal Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą atsakovė yra buto, esančio ( - ), Vilniuje, savininkė (e. b. l. 4 - 5). Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CK) 4.82 straipsnio 3 dalies nuostatas atsakovė privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui išlaikyti ir išsaugoti, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas, taip pat reguliariai daryti atskaitymus kaupti lėšas, kurios bus skiriamos namui atnaujinti. Atsakovė už jai priklausančio buto užmokesčius už bendrojo naudojimo objektų administravimo, eksploatavimo bei komunalines paslaugas mokėjo nereguliariai ir per laikotarpį nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. sausio 31 d. įsiskolino ieškovui 268,33 EUR (e. b. l. 6 - 7). Atsakovės teiginiai, jog mokėjimo sumos galimai yra apskaičiuotos neteisingai, nes atsakovė yra mokėjusi įmokas, atmestinas kaip nepagrįstas, kadangi visos atsakovės atsiliepime į ieškinį nurodytos sumokėtos sumos atsispindi ieškovo pateiktoje pažymoje apie įsiskolinimą už pastato administravimą bei komunalines paslaugas iki 2017-01-31. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė atsiskaitė su ieškovu (CPK 178 str.), todėl užmokestis už suteiktas paslaugas laikotarpiu nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2017 m. sausio 31 d. – 268,33 EUR priteistinas ieškovui iš atsakovės (CK 4.82 str. 3 d., 6.6 str. 3 d., 6.38 str., 6.720 str.).

10Taip pat ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

11Ieškovas prašo priteisti jam iš atsakovės 15 EUR žyminio mokesčio ir 0,87 EUR už Nekilnojamojo turto registro išrašą bei 54,45 EUR išlaidų už suteiktas teisines paslaugas. Kadangi ieškinys patenkintas visiškai, ieškovui iš atsakovės priteistina 70,32 EUR bylinėjimosi išlaidų (CPK 93 str. 1 d.).

12Dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo

13Atsakovė pateikė prašymą leisti sumokėti įsiskolinimą dalimis per šešis mėnesius dėl sunkios finansinės padėties.

14CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Sprendžiant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą yra aktualūs lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principai. Jų taikymas reikalauja atsižvelgti ne tik į skolininko, bet ir į išieškotojo (kreditoriaus) interesus. Nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą taip pat atsižvelgtina į tai, ar, išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą skolininkės nurodytu būdu, bus užtikrintas tinkamas teismo sprendimo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti išieškotojo lūkesčiai. Jeigu dėl tam tikros sumos priteisimo yra įsiteisėjęs teismo sprendimas, kreditoriaus teisėti lūkesčiai siejami su teismo sprendimo privalomumu, kuris reiškia, kad įsiteisėję teismo sprendimai turi būti vykdomi įstatymų nustatyta tvarka (CPK 18 str.). Teismo sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti. Teismas taip pat turi nustatyti, ar, išdėsčius teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui, bus užtikrintas tinkamas sprendimo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas, ar nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis civ. b. Nr. 3K-3-594/2006; Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartis, priimta civ. b. Nr. 2-171/2012).

15Poreikį išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą atsakovė grindžia sunkia turtine padėtimi. Pasak atsakovės, iš karto visos sumos ji sumokėti negalės.

16Iš byloje esančios Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažymos matyti, jog atsakovė nedirba, gauna kasmėnesinę 177,40 EUR dydžio išmoką. VĮ Registrų centro išrašas patvirtina, kad atsakovė turi vieną nekilnojamojo turto objektą – butą kuriame gyvena. Kito privalomo registruoti nekilnojamojo turto neturi.

17Teismas, įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes, šiuo sprendimu priteistinos sumos dydį, taip pat į atsakovės finansinę padėtį, turimą turtą, sprendžia, kad atsakovės turtinė padėtis šiuo metu yra sunki ir ji neturi galimybių iš karto sumokėti visos teismo sprendimu priteistos sumos. Atsižvelgdamas į minėtas aplinkybes bei į tai, jog skola susidarė per metus, taip pat į tai, kad ieškovas nėra kreditinė įstaiga, jis sutinka, kad atsakovei teismo sprendimo vykdymas būtų atidėtas šešių mėnesių laikotarpiui, darytina išvada, kad skolos mokėjimo išdėstymas 6 mėnesių laikotarpiui atitiks šalių pusiausvyros bei lygiateisiškumo principus ir atsakovė įpareigotina mėnesines įmokas sumokėti iki kiekvieno mėnesio paskutinės kalendorinės dienos (CPK 284 str.).

18Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, sudaro 2,72 EUR. Kadangi ši suma neviršija įstatymų nustatytos minimalios sumos, šios išlaidos nepriteisiamos (CPK 92 str.).

19Vadovaudamasis CPK 92, 93, 96, 99, 279, 284, 441 straipsniais, teismas,

Nutarė

20ieškinį tenkinti.

21Priteisti iš atsakovės E. B. (a. k. ( - ) ieškovui UAB „Naujininkų ūkis“ (į. k. 121458016) 268,33 EUR (du šimtus šešiasdešimt aštuonis eurus ir 33 euro centus) skolą už suteiktas paslaugas, 5 (penkių) procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos – 268,33 EUR (dviejų šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų ir 33 euro centų) už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo (2017 m. gegužės 11 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 70,32 EUR (septyniasdešimt eurų ir 32 euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

22Išdėstyti 268,33 EUR (dviejų šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų ir 33 euro centų) skolos mokėjimą 6 (šešių) mėnesių laikotarpiu, nustatant, jog atsakovė privalo sumokėti ieškovui kiekvieną mėnesį iki einamojo mėnesio paskutinės kalendorinės dienos pirmus penkis mėnesius po 44,72 EUR (keturiasdešimt keturis eurus ir 72 euro centus), o paskutinį atsiskaitymo mėnesį sumokėti likusią skolos ir palūkanų dalį – 44,73 EUR (keturiasdešimt keturis eurus ir 73 euro centus) ir 5 proc. dydžio metines procesines palūkanas.

23Išaiškinti atsakovei, kad priteistas bylinėjimosi išlaidas atsakovė privalo sumokėti sprendimui įsiteisėjus ir jų mokėjimas neišdėstomas.

24Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui, skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, teismo posėdyje... 2. Teismas... 3. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti jam iš... 4. Atsakovė pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog iš... 5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK)... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Dėl skolos priteisimo... 8. Vadovaujantis CPK 441 straipsnio 3 dalies nuostatomis priimame sprendime... 9. Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, jog ieškovas yra gyvenamojo namo,... 10. Taip pat ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 % dydžio metinės palūkanos... 11. Ieškovas prašo priteisti jam iš atsakovės 15 EUR žyminio mokesčio ir 0,87... 12. Dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo ... 13. Atsakovė pateikė prašymą leisti sumokėti įsiskolinimą dalimis per... 14. CPK 284 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta teismo teisė dalyvaujančių byloje... 15. Poreikį išdėstyti teismo sprendimo įvykdymą atsakovė grindžia sunkia... 16. Iš byloje esančios Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos pažymos... 17. Teismas, įvertinęs aukščiau nurodytas aplinkybes, šiuo sprendimu... 18. Valstybės patirtos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių... 19. Vadovaudamasis CPK 92, 93, 96, 99, 279, 284, 441 straipsniais, teismas,... 20. ieškinį tenkinti.... 21. Priteisti iš atsakovės E. B. (a. k. ( - ) ieškovui UAB „Naujininkų... 22. Išdėstyti 268,33 EUR (dviejų šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų ir 33... 23. Išaiškinti atsakovei, kad priteistas bylinėjimosi išlaidas atsakovė... 24. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...