Byla B2-661-430/2020
Dėl įmonės pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta Braždienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės ,,Radiolinija“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo administravimas“ prašymą dėl įmonės pabaigos.

3Teismas

Nustatė

4Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei „Radiolinija“ (toliau – UAB „Radiolinija“) iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Verslo administravimas“ (toliau – UAB „Verslo administravimas“).

52012 m. balandžio 2 d. nutartimi patvirtini kreditoriniai reikalavimai, kurie buvo patikslinti 2012 m. balandžio 24 d., 2012 m. birželio 15 d., 2012 m. birželio 28 d., 2012 m. liepos 9 d., 2012 m. rugpjūčio 16 d., 2012 m. spalio 8 d., 2012 m. lapkričio 6 d., 2013 m. vasario 28 d., 2014 m. balandžio 25 d. ir 2020 m. sausio 13 d. nutartimis.

62012 m. liepos 10 d. nutartimi nutarta pripažinti BUAB „Radiolinija“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

72020 m. sausio 13 d. bankroto administratorė Viktorija Vilbrantienė pateikė teismui prašymą dėl įmonės pabaigos.

8Prašymas tenkinamas.

9Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ), reguliuojantis juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus ir kuriam įsigaliojus neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ir ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos tik toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus.

10Atsižvelgiant į tai, kad BUAB „Radiolinija“ nemokumas procesas buvo pradėtas iki 2019 m. gruodžio 31 d., administratorė visus likvidavimo dėl bankroto veiksmus atliko taip pat iki 2019 m. gruodžio 31 d., klausimas dėl įmonės pabaigos spręstinas vadovaujantis ĮBĮ nuostatomis (JANĮ 155 straipsnio 1 dalis).

11ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad po to, kai bankroto administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos ministerijos regioninio departamento pažymą, priimamas sprendimas dėl įmonės pabaigos. Teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tuo atveju, kada nelieka abejonių, jog visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-924/2014).

12Bankroto administratorė prašyme nurodė, jog atliktos visos ĮBĮ numatytos bankrutuojančios įmonės bankroto procedūros, dėl to prašo teismo priimti sprendimą dėl BUAB ,,Radiolinija“ pabaigos. Nurodė, jog likvidus BUAB ,,Radiolinija“ turtas bankroto procese parduotas, o lėšos paskirstytos įmonės pirmos eilės kreditoriams, likęs įmonės turtas pripažintas nelikvidžiu ir nurašytas. Daugiau turto įmonė, dėl to nėra galimybės galutinai atsiskaityti su BUAB ,,Radiolinija“ kreditoriais.

13Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

14Iš bankroto administratoriaus pateiktų duomenų matyti, jog BUAB „Radiolinija“ turto nebeturi, nelikvidus įmonės turtas nurašytas, bendrovė veiklos nebevykdo ir jos mokumas neatstatytas. Informacinės teismų sistemos „LITEKO“ duomenimis įmonė aktyvių bylų teismuose neturi. Pateikta Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos 2020 m. sausio 10 d. pažyma patvirtina, kad bankrutavusioje įmonėje nėra sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas. Kadangi reikalavimai, numatyti ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje, įvykdyti, priimamas sprendimas dėl bankrutavusio ir likviduojamo dėl bankroto atsakovės BUAB „Radiolinija“ pabaigos.

15ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad teismas, pripažinęs įmonę bankrutavusia ir priėmęs nutartį likviduoti ją dėl bankroto, patvirtina likvidavimo procedūrai vykdyti būtinus pavedimus ir nurodymus. Vadovaujantis šia nuostata bei proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principu (CPK 7 straipsnis), bankroto administratoriui pavedama per tris dienas nuo sprendimo apie atsakovo pabaigą gavimo informuoti kreditorius ir teismui pateikti kreditorių informavimą patvirtinančius dokumentus (ĮBĮ 3 straipsnio 7 dalis, ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalis).

16Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalimi, 30 straipsnio 3 dalimi, 32 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

17bankroto administratorės UAB „Verslo administravimas“ prašymą tenkinti.

18Pripažinti bankrutavusios ir likviduojamos dėl bankroto UAB „Radiolinija“ (į. k. 224345590) pabaigą.

19Pavesti įmonės bankroto administratoriui per 5 darbo dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti Juridinių asmenų registrui prašymą išregistruoti likviduotą dėl bankroto bendrovę.

20Įpareigoti bankroto administratorių per 3 dienas nuo sprendimo gavimo dienos informuoti kreditorius apie priimtą teismo sprendimą, pateikiant teismui tai patvirtinančius dokumentus.

21Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Loreta... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančios uždarosios akcinės... 3. Teismas... 4. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. sausio 19 d. nutartimi uždarajai akcinei... 5. 2012 m. balandžio 2 d. nutartimi patvirtini kreditoriniai reikalavimai, kurie... 6. 2012 m. liepos 10 d. nutartimi nutarta pripažinti BUAB „Radiolinija“... 7. 2020 m. sausio 13 d. bankroto administratorė Viktorija Vilbrantienė pateikė... 8. Prašymas tenkinamas.... 9. Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos juridinių... 10. Atsižvelgiant į tai, kad BUAB „Radiolinija“ nemokumas procesas buvo... 11. ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad po to, kai bankroto... 12. Bankroto administratorė prašyme nurodė, jog atliktos visos ĮBĮ numatytos... 13. Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar... 14. Iš bankroto administratoriaus pateiktų duomenų matyti, jog BUAB... 15. ĮBĮ 30 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad teismas, pripažinęs įmonę... 16. Teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalimi, 30 straipsnio 3 dalimi,... 17. bankroto administratorės UAB „Verslo administravimas“ prašymą tenkinti.... 18. Pripažinti bankrutavusios ir likviduojamos dėl bankroto UAB „Radiolinija“... 19. Pavesti įmonės bankroto administratoriui per 5 darbo dienas nuo teismo... 20. Įpareigoti bankroto administratorių per 3 dienas nuo sprendimo gavimo dienos... 21. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu...