Byla 2-273-169/2013
Dėl antstolės Elenos Miliauskienės veiksmų

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja Violeta Erlickienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo V. P. skundą dėl antstolės Elenos Miliauskienės veiksmų,

Nustatė

2pareiškėjas V. P. kreipėsi su skundu dėl antstolės veiksmų, prašydamas panaikinti 2012-11-27 patvarkymą Nr.0009/11/01757/S2Ab-9618 vykdomojoje byloje Nr.0009/11/01757 areštuoti pareiškėjo lėšas.

3Skundas atmestinas.

4Byloje nustatyta, jog antstolė E.Miliauskienė užvedė vykdomąją bylą Nr. 0009/11/01757 pagal 2011-03-28 Akmenės rajono apylinkės teismo nutarimą dėl 70 Lt baudos išieškojimo iš skolininkės J. P. išieškotojos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM naudai. Vykdymo procese antstolė nustatė, jog skolininkė J. P. niekur nedirba, turto ar pajamų, į kurias būtų galima nukreipti išieškojimą, negauna, todėl 2012-11-27 priėmė skundžiamą patvarkymą areštuoti skolininkės sutuoktinio pajamas (33 vykd. b. l.). 2012-11-28 išieškotojai, skolininkei ir jos sutuoktiniui išsiųstas pasiūlymas kreiptis į teismą dėl skolininkės J. P. turto dalies, esančios bendrojoje jungtinėje nuosavybėje nustatymo (32 vykd. b. l.). 2012-12-17 bei 2012-12-21 Akmenės rajono apylinkės teismo nutartimis yra nustatyta, kad J. P. priklauso 1/3 V. P. gaunamo darbo užmokesčio. Apie pareiškimų dėl turto dalies nustatymo nagrinėjimą pareiškėjui buvo žinoma, jis prieštaravimų nereiškė, teismo nutarčių neskundė. Taip pat nustatyta, kad pareiškėjas ir jo sutuoktinė 2012-12-20 kreipėsi į Akmenės rajono apylinkės teismą su pareiškimu dėl santuokos nutraukimo abiejų sutuoktinių bendru sutikimu (42-47 vykd. b. l.).

5Teismų praktikoje pripažįstama, kad prieš pradedant vykdyti išieškojimą pagal vykdomąjį dokumentą, kuriame skolininku nurodytas vienas iš sutuoktinių, antstoliui būtina pagal prievolės teisinę prigimtį išsiaiškinti, ar išieškojimas turi būti vykdomas iš bendro sutuoktinių turto, ar iš skolininko asmeninio turto (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2006 ir kt.). Asmenines prievoles savo vardu įgyja vienas iš sutuoktinių, kuris ir atsako pagal jas savarankiškai savo asmeniniu turtu arba savo dalimi bendrame turte (LAT Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010-05-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-P-186/2010). LR CPK 667 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad, jeigu skolininkui priklausanti turto, kuris yra bendras su kitais asmenims, dalis nenustatyta, antstolis aprašo ir areštuoja bendrą turtą ir pasiūlo išieškotojui, o reikiamais atvejais ir bendrosios nuosavybės dalyviams, kreiptis su prašymu į teismą dėl skolininko dalies, esančios bendra su kitais asmenimis, nustatymo.

6Vykdomasis dokumentas Nr. A2.9.-245-875/2011 išduotas dėl baudos už J. P. padarytą administracinį teisės pažeidimą išieškojimo, todėl antstolė pagrįstai konstatavo, kad tai asmeninio pobūdžio J. P. prievolė. Antstolė, nustačiusi, jog skolininkė neturi pakankamai turto, iš kurio galima būtų vykdyti išieškojimą, tačiau ji yra sudariusi santuoką su pareiškėju nuo 2000-08-26, priimdama skundžiamą patvarkymą ir areštuodama pareiškėjui priklausančias pajamas, susijusias su darbo santykiais, o taip pat pasiūlydama išieškotojui kreiptis į teismą dėl skolininkės dalies bendrame turte nustatymo, procesinės teisės normų, reglamentuojančių išieškojimą iš fizinių asmenų turto, nepažeidė, nes pagal CK 3.112 str. išieškoti pagal vieno sutuoktinio prievoles, atsiradusias iš sandorių, sudarytų po santuokos įregistravimo, galima iš bendro sutuoktinio turto dalies, jeigu kreditorių reikalavimams patenkinti nepakanka turto, kuris yra asmeninė sutuoktinio nuosavybė, o CPK 666 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad išieškojimas iš fizinių asmenų nukreipiamas į skolininko turtą, jo dalį bendrojoje dalinėje nuosavybėje, taip pat jo dalį jungtinėje nuosavybėje.

7CK 3.88 str. 2 d. yra įtvirtinta prezumpcija, jog turtas yra sutuoktinių bendroji jungtinė nuosavybė, kol nėra įrodyta, kad turtas yra vieno sutuoktinio asmeninė nuosavybė. Nagrinėjamu atveju ši prezumpcija nėra paneigta. Tai, kad pareiškėjas ir jo sutuoktinė jau prasidėjus išieškojimo procesui kreipėsi į tesimą dėl santuokos nutraukimo bendru sutarimu ir teismui pateiktoje sutartyje numatė, jog savo asmenines prievoles po santuokos nutraukimo vykdys J. P., nesudaro pagrindo pripažinti pasibaigus šeimos turto teisinį režimą tol, kol nėra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl santuokos nutraukimo.

8Atsižvelgiant į išdėstytą teismas sprendžia, kad pripažinti antstolės veiksmus areštuojant pareiškėjo pajamas, susijusias su darbo santykiais, turint tikslą nustatyti skolininkės turto dalį bendrojoje jungtinėje nuosavybėje, neteisėtais nėra teisinio pagrindo.

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 510–513 straipsniais, teismas

Nutarė

10atmesti pareiškėjo V. P. skundą dėl antstolės Elenos Miliauskienės veiksmų.

11Ši teismo nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui, skundą paduodant per nutartį priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai