Byla 2-25-636/2013
Dėl tėvystės nustatymo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja S. G. civilinėje byloje pagal ieškovės K. N. ieškinį atsakovui I. V. dėl tėvystės nustatymo, nepilnamečio vaiko gyvenamosios vietos nustatymo ir išlaikymo priteisimo

Nustatė

22013-01-25 gautas ieškovės prašymas dėl ieškinio atsisakymo, kuriuo ieškovė prašo nutraukti bylą. 2013-01-21 gautas atsakovo atstovo prašymas priteisti iš ieškovės atsakovui 2000,00 Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

3Byla nutrauktina.

4Ieškinio atsisakymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui, todėl yra priimtinas, o nagrinėjama byla yra nutrauktina (LR ( - ) str. 4 d.), ieškovei žinomos civilinė bylos nutraukimo pasekmės ( LR ( - ) str. ).

5LR CPK 94 str. 1 d. numato, jog kai byla baigiama nepriimant teismo sprendimo dėl ginčo esmės, teismas bylinėjimosi išlaidas paskirsto, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Teisės doktrinoje pripažįstama, jog kai ieškovas atsisako ieškinio ne dėl to, kad atsakovas geruoju patenkino reikalavimą, ir byla nutraukiama, o atsakovas tokioje byloje turėjo išlaidų advokato pagalbai apmokėti, atsakovas turi teisę reikalauti turėtų išlaidų advokato pagalbai apmokėti, nes šios išlaidos atsakovui atsirado dėl ieškovo veiksmų.

6Pagal LR CPK 98 straipsnio 1 dalies nuostatas, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. LR CPK 98 straipsnio 2 dalis numato, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Tačiau tai nereiškia, kad teismas privalo priteisti maksimalų rekomendacijose nurodytą dydį, nes ne visos faktiškai šalių sumokėtos sumos, skirtos advokato pagalbai apmokėti, teismo gali būti pripažintos pagrįstomis, kadangi teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o dėl kitos dalies išlaidų nepriteisia. Nustatant priteistino advokatui užmokesčio dydį, teismas kiekvienu atveju turi atsižvelgti į konkrečios bylos sudėtingumą, specialiųjų žinių reikalingumą, priteistinų pinigų sumų dydį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, advokato darbo ir laiko sąnaudas. Įvertindamas bylos pobūdį, proceso trukmę, advokato (advokato padėjėjo) darbo sąnaudas ir kitus objektyvius kriterijus, teismas turi teisę mažinti priteistinų išlaidų sumą, nesivadovaudamas advokato honoraro dydžiu, nustatytu teisinių paslaugų sutartyje.

7Iš pateikto pinigų priėmimo kvito matyti, kad atsakovas už teisines paslaugas (atstovavimą, dokumento surašymą, patarimą, kitas teisines paslaugas) advokatui sumokėjo 2 000,00 Lt.

8Nustatant priteistino advokatui užmokesčio dydį, šioje byloje atsižvelgtina, kad buvo paruoštas nesudėtingas, mažos apimties atsiliepimas į ieškinį, kurio paruošimui nebuvo reikalingos didelės advokato darbo laiko sąnaudos, nes jame nebuvo keliami nauji teisės klausimai, nereikėjo specialiųjų žinių, todėl paruošti atsiliepimą į ieškinį nereikėjo ilgo pasiruošimo. Atsakovo atstovas atsiliepime į ieškinį išdėstė bendravimo su ieškove bei kitas faktines aplinkybes, kurioms, teismo nuomone, nebuvo reikalingas didelis teisinis tyrimas, byloje įvyko vienas 35 minučių trukmės posėdis, kuriame dalyvavo atsakovo atstovas. Remiantis išdėstytu, priteistos atstovavimo išlaidos mažintinos iki 1 000,00 Lt. Viršijančios priteistų bylinėjimosi išlaidų dydį atsakovo patirtos išlaidos vertinamos kaip neatitinkančios išlaidų kriterijų – būtinumo, pagrįstumo ir protingumo, ir nepaisant jų realumo, tai yra pernelyg didelis šalies išlaidavimas, tenkantis jai pačiai. Tokia išvada dera ir su apeliacinės instancijos teismo precedentu (Šiaulių apygardos teismo 2013-01-15 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-47-372/2013).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98, 293-295 bei 290-292 straipsniais, teismas

Nutarė

10Priimti ieškovės K. N. ieškinio atsisakymą ir civilinę bylą nutraukti.

11Priteisti iš ieškovės K. N. atsakovui I. V. 1000,00 Lt (vieną tūkstantį litų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

12Kitoje dalyje prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmesti.

13Ši nutartis gali būti skundžiama Šiaulių apygardos teismui per septynias dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos, skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai