Byla 2-474/2013
Dėl bankroto bylos iškėlimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Rududu ir Co“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 13 d. nutarties, kuria ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkintas iš dalies, civilinėje byloje pagal ieškovo Nordea Bank Finland Plc ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Rududu ir Co“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas UAB „Rududu ir Co“ iškelti bankroto bylą. Reikalavimo įvykdymui užtikrinti prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – atsakovo turto ir pinginių lėšų areštą.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 13 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino iš dalies – areštavo atsakovo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas bei turtines teises, sustabdė atsakovo turto ir piniginių lėšų išieškojimą bei realizavimą pagal teismų ir kitų institucijų sprendimus ir pagal juos išduotus vykdomuosius dokumentus.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atsakovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą atmesti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91. Laidavimo sutartis yra pasibaigusi, ieškovo reikalavimas yra neįrodytas ir visiškai nepagrįstas, todėl teismas turėjo tokias aplinkybes įvertinti ir atsižvelgiant į tai atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Kadangi ieškovas be atsakovo rašytinio sutikimo pakeitė esminę Banko sąskaitos sutarties sąlygą, atsakovo atsakomybė pagal Laidavimo sutartį pasibaigė 2011 m. gegužės mėn. 24 d., todėl ieškovo reikalavimas atsakovui dėl 840 438,82 EUR įsiskolinimo sumokėjimo yra nepagrįstas. Ieškovas nesikreipė į teismą su ieškiniu dėl skolos priteisimo iš atsakovo, todėl jo reikalavimas yra neįrodytas.

102. Prieš priimdamas skundžiamą nutartį teismas turėjo įvertinti, ar iš ieškovo pateikto pareiškimo teismas turi galimybę daryti bent preliminarią išvadą dėl atsakovo nemokumo. Tiek pagal ieškovo kartu su pareiškimu pateiktus finansinės atskaitomybės dokumentus, tiek pagal atsakovo 2012 m. birželio 30 d. parengtus finansinės atskaitomybės dokumentus matyti, kad atsakovo būklė neatitinka ĮBĮ apibrėžtos nemokumo sąvokos. Atsakovo turtas 2011 m. gruodžio 31 d. sudaro 6 311 558 Lt sumą, o pradelsti įsiskolinimai tiekėjams sudaro 11 102 Lt.

113. Laikinosios apsaugos priemonės, siekiant apsaugoti visų kreditorių interesus, buvo pritaikytos visam atsakovo turtui. Toks atsakovo turto suvaržymas gali iš esmės apsunkinti įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, veiklą. Dėl šios priežasties tokio masto laikinosios apsaugos priemonės galėtų būti taikomos tik tada, kai pateikiami duomenys, leidžiantys preliminariai spręsti, kad ieškovo reikalavimas yra pagrįstas.

124. Pagal CPK 145 straipsnio 2 dalį laikinosios apsaugos priemonės turi būti parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Laikomasi nuostatos, kad įkeitimu (hipoteka) užtikrintos prievolės įvykdymui užtikrinti laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju ir tokiu mastu, kiek prievolės įvykdymui užtikrinti nepakanka įkeisto turto. Banko sąskaitos sutartyje UAB „MV Trading“ ir ieškovas susitarė, kad bus įkeistas bendrovės turtas. Ieškovas, pateikdamas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, nepateikė jokių įrodymų, jog ieškovui įkeistas turtas yra vertas mažiau nei įkeitimo vertė.

135. Ieškovas dėl tos pačios skolos jau pareiškė ieškinius kitiems laiduotojams. Kartu su ieškiniu prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 30 d. nutartimi areštavo laiduotojų turtą.

14Ieškovas prašo atmesti atsakovo atskirąjį skundą ir Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo šiuos argumentus:

151. Pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovas aiškiai ir išsamiai išdėstė argumentus, kurie sudaro pagrindą manyti, kad atsakovas faktiškai yra nemokus. Ieškovas pripažįsta, kad su pareiškimu teismui pateikti atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentai tiesiogiai neparodo atsakovo nemokumo, tačiau įmonės faktinio mokumo nustatymui svarbu ne tik formalus pradelstų įsipareigojimų ir į įmonės balansą įrašyto turto vertės santykis, o ypač svarbios yra objektyvaus turinio aplinkybės, iš kurių galima būtų spręsti apie faktinį įmonės mokumą.

162. Atsakovas, paduodamas atskirąjį skundą, remdamasis rungimosi principu, galėjo pateikti teismui įrodymus apie savo turtinę padėtį ir įrodyti, kad pirmosios instancijos teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių yra nepagrįsta, tačiau nepasinaudojo šia teise ir nepateikė tokių įrodymų. Nesant duomenų apie atsakovui priklausantį turtą ir įsipareigojimus, negalima teigti, jog jo turtinė padėtis yra gera.

173. Atsakovas skundžiamos nutarties neteisėtumą grindžia tuo, jog už trečiojo asmens prievolių įvykdymą įkeisto turto vertė yra didesnė nei pati prievolė. Atsakovo nurodomos aplinkybės yra klaidingos ir nepagrįstos. UAB „MV TRADING“ prievolės pagal kreditavimo sutartį užtikrinimui buvo įkeistas šių juridinių asmenų turtas: UAB „MV RETAIL”, UAB „Mevasta” UAB „MV TRADING” ir UAB „Rududu ir Co”. Iš Hipotekos registro išrašo matyti, kad UAB „MV RETAIL” ir UAB „Mevasta“ buvo išbrauktos iš sandorio, tad jų turtas nebėra įkeistas bankui. UAB „MV TRADING” jau nuo 2012 m. pradžios nebevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, o tai reiškia, kad jokiomis piniginėmis lėšomis bendrovė negeneruoja. Sąskaitos, kurių esamos ir būsimos lėšos yra įkeistos bankui – tuščios. UAB „MV TRADING” išduotas kreditas buvo apsaugotas tik kilnojamojo turto bei turtinių teisių įkeitimu. Kilnojamojo turto, šiuo atveju prekių atsargų ir inventoriaus, įkeitimas nėra tolygus nekilnojamojo turto hipotekai. Bankui įkeisto turto – prekių atsargų ir inventoriaus – bendrovė nebeturi arba jo likutis yra labai mažas bei nepadengiantis bendrovės įsiskolinimo.

184. Bankui pareikalavus padengti įsiskolinimą, UAB „Rududu ir Co” įsiskolinimo nepadengė. Tai leido numanyti, kad ji turi finansinių sunkumų. Bankui pradėjus domėtis UAB „Rududu ir Co” finansine padėtimi, paaiškėjo, kad UAB „Rududu ir Co” 2012 metų pradžioje trečiajam juridiniam asmeniui perleido visą bankui įkeistą turtą. Ši aplinkybė paneigia atsakovo nurodytą aplinkybę, jog UAB „Rududu ir Co” finansinė būklė yra gera. Tai leidžia manyti, jog bankui įkeisto turto UAB „Rududu ir Co” nebeturi. Bendrovė taip pat perleido ir savo prekės ženklą „Rududu“. Visos šios aplinkybės patvirtina, kad UAB „Rududu ir Co” nebeturi bankui įkeisto turto ir jos akcijos yra nevertingos.

195. Nesutinka su atsakovo argumentais, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių atsakovas patirs didelių nuostolių. Laikinosios apsaugos priemonės buvo pritaikytos visam atsakovo turtui, leidžiant išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas. Taigi atsakovo turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos siekiamiems tikslams ir užtikrina ieškovo bei atsakovo teisėtų interesų pusiausvyrą.

206. Būtinybę areštuoti atsakovo turtą sąlygoja bankroto proceso specifika: viešojo intereso egzistavimas šios kategorijos bylose. Pareiškime dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo nurodytos aplinkybės sąlygoją didelę tikimybę, kad dėl savo sunkios finansinės padėties šis juridinis asmuo gali imtis veiksmų, pažeidžiančių kreditorių interesus, todėl siekiant apsaugoti visų kreditorių interesus yra būtina taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

21IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai

22Apeliacinis procesas nutrauktinas.

23CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiamas sprendimas (nutartis), kuris (kuri) pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas. Jei šis trūkumas paaiškėja nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, apeliacinis procesas nutraukiamas ir priimama nutartis grąžinti žyminį mokestį (CPK 315 str. 5 d.). Šios nuostatos taikomos ir atskirųjų skundų priėmimui (CPK 338 str.).

24Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 13 d. nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių ypatumas tas, kad jos taikytos bankroto byloje ir galioja iki nutarties iškelti bankroto bylą ar atsisakyti kelti įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 9 str. 2 d. 5 p.). Lietuvos teismų informacinės sistemos „LITEKO“ duomenimis, Vilniaus apygardos teismo 2012 m. gruodžio 4 d. nutartimi atsakovui iškelta bankroto byla. Nutartis yra įsiteisėjusi, todėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 13 d. nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 2 dalies 5 punktu, neteko galios. Esant tokioms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad nebeliko apeliacijos objekto, todėl taikant CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktą apeliacinis procesas nutrauktinas (CPK 315 str. 2 d. 3 p., 5 d., 338 str.).

25Atsakovas už atskirąjį skundą sumokėjo 139 Lt žyminį mokestį (b. l. 20), kuris jam grąžintinas vadovaujantis CPK 315 straipsnio 5 dalimi.

26Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 315 straipsnio 5 dalimi, 338 straipsniu,

Nutarė

27Nutraukti apeliacinį procesą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Rududu ir Co“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 13 d. nutarties, kuria tenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-5844-302/2012.

28Grąžinti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Rududu ir Co“, į. k. 302327092, įmokos mokėjimo kvitu 2012 m. rugsėjo 26 d. sumokėtą 139 Lt (vieno šimto trisdešimt devynių litų) žyminį mokestį.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas UAB „Rududu ir Co“ iškelti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 13 d. nutartimi ieškovo prašymą... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atsakovas atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. rugsėjo... 9. 1. Laidavimo sutartis yra pasibaigusi, ieškovo reikalavimas yra neįrodytas ir... 10. 2. Prieš priimdamas skundžiamą nutartį teismas turėjo įvertinti, ar iš... 11. 3. Laikinosios apsaugos priemonės, siekiant apsaugoti visų kreditorių... 12. 4. Pagal CPK 145 straipsnio 2 dalį laikinosios apsaugos priemonės turi būti... 13. 5. Ieškovas dėl tos pačios skolos jau pareiškė ieškinius kitiems... 14. Ieškovas prašo atmesti atsakovo atskirąjį skundą ir Vilniaus apygardos... 15. 1. Pareiškime dėl bankroto bylos iškėlimo ieškovas aiškiai ir išsamiai... 16. 2. Atsakovas, paduodamas atskirąjį skundą, remdamasis rungimosi principu,... 17. 3. Atsakovas skundžiamos nutarties neteisėtumą grindžia tuo, jog už... 18. 4. Bankui pareikalavus padengti įsiskolinimą, UAB „Rududu ir Co”... 19. 5. Nesutinka su atsakovo argumentais, kad dėl pritaikytų laikinųjų apsaugos... 20. 6. Būtinybę areštuoti atsakovo turtą sąlygoja bankroto proceso specifika:... 21. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai... 22. Apeliacinis procesas nutrauktinas.... 23. CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatyta, kad apeliacinis skundas... 24. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 13 d. nutartimi pritaikytų... 25. Atsakovas už atskirąjį skundą sumokėjo 139 Lt žyminį mokestį (b. l.... 26. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 27. Nutraukti apeliacinį procesą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės... 28. Grąžinti atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Rududu ir Co“, į. k....