Byla 2-88-769/2016
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant E. Ž., dalyvaujant pareiškėjai L. K., jos atstovei advokatei S. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal L. K. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR Finansų ministerijos, V. V. (V. V.) dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo,

Nustatė

2pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji priėmė palikimą, atsiradusį po jos motinos A. V., a.k. ( - ) mirties ( - ), faktiškai pradėdama jį valdyti. Nurodė, kad po motinos mirties kreipėsi į notarą dėl palikimo priėmimo, tačiau notaras liepęs atvykti kartu su broliu; pareiškėja informavo brolį V. V., kuris nuo 1991 m. gyvena R. F., dėl notaro nurodymo, -laukdama brolio atvykstant praleido įstatymo nustatytą terminą paduoti pareiškimą dėl palikimo priėmimo. Nurodė, kad A. V. gyveno su pareiškėja, mirusioji nekilnojamo turto neturėjo, tačiau po jos mirties liko kilnojamas turtas, nuomos teisė į butą ( - ), bei piniginės lėšos mirusiosios vardu atidarytose sąskaitose. Pareiškėja motinos palikimą priėmė pradėjusi faktiškai valdyti dalį palikimo.

3Teismo posėdyje pareiškėja L. K. palaikė pareiškimą, prašė jį tenkinti. Paaiškino, kad motina iki mirties gyveno kartu su ja bute ( - ), ;po motinos mirties liko siuvimo mašina „Singer“, sekcija, du kilimai, labai graži staltiesė, vazos, lova, kiti daiktai. Tuos daiktus perėmė pareiškėja, niekas kitas į juos nepretendavo. Pareiškėja rūpinosi motina iki jos mirties, gamino jai valgyti, skalbė. Nurodė, kad be asmeninių mirusiosios daiktų, AB Swedbank banko sąskaitoje liko 800 Eur suma. I. Š. - pareiškėjos dukra ir mirusiosios anūkė A. V. mirties metu buvo užsienyje. A. V. testamento nepaliko. Pareiškėja turi brolį V. V., daugiau pretendentų paveldėti nėra.

4Pareiškėjos atstovė advokatė S. B. teismo posėdyje prašė tenkinti pareiškimą, paaiškino, kad pareiškėjos motina mirė ( - ), po jos mirties notaro biure nebuvo užvesta paveldėjimo byla. Asmeninius mirusiosios daiktus perėmė pareiškėja, todėl laikytina, kad ji priėmė motinos palikimą faktiniu valdymu. Taip pat nurodė, kad pareiškėja ir motina gyveno nuomojamame bute, kurį norėta privatizuoti, dokumentai pradėti tvarkyti A. V. vardu, pareiškėja norėjo butą privatizuoti kartu su motina per pusę, dėl to teisme pradėta byla, kurioje L. K. yra ieškovė, o mirusioji - atsakovė, todėl procesinių teisių perėmimui teismo tvarka reikalinga nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą dėl palikimo priėmimo. Suinteresuotas asmuo V. V. patvirtino, kad nepretenduoja paveldėti turto.

5Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR Finansų ministerijos pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad neginčija pateikto pareiškimo, klausimą dėl pareiškimo tenkinimo paliko spręsti teismo nuožiūra (b.l. 97).

6Suinteresuotas asmuo V. V. nurodė, kad neprieštarauja pateiktam pareiškimui (b.l. 106).

7Pareiškimas tenkintinas.

8Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.) Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1d.). Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (LAT nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-177/2006, 3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

9Bylos duomenimis nustatyta, kad L. K., a.k. ( - ) gim. ( - ), yra A. V. dukra (b.l. 74, 73); A. V., a.k. ( - ) mirė ( - ), įrašo Nr. ( - ) (b.l. 6). Po A. V., a.k. ( - ) mirties paveldėjimo byla nėra užvesta (b.l. 81). 2012-05-09 gyvenamosios patalpos nuomos sutartimi Nr. 1485-1386, sudarytos tarp Klaipėdos miesto savivaldybės, atstovaujamos VšĮ „Klaipėdos butai“, ir L. K. neterminuotam naudojimui L. K. ir jos šeimos nariams – mamai A. V., gim. ( - ) ir dukrai I. Š., gim. ( - ), išnuomotas butas esantis ( - ) (b.l. 75-76). Pareiškėja L. K. pateikė duomenis, jog mokėjo už elektrą, tiekiamą į butą ( - ) (b.l. 10-22), taip pat už butui tiekiamas dujas (b.l. 43-67). I. Š. pranešė, kad močiutės A. V. palikimo nepriėmė, buvo išvykusi iš Lietuvos, jį priėmė jos motina L. K. (b.l. 127).

10Laikoma, kad įpėdinis palikimą priėmė, kai jis faktiškai pradėjo paveldimą turtą valdyti, juo rūpintis kaip savo turtu (valdo, naudoja, juo disponuoja, prižiūri, moka mokesčius ir pan.)(CK 5.51 str.). Pareiškėja nurodė, kad iki mirties pareiškėjos motina A. V., gyveno kartu su ja bute, esančiame ( - ). Po motinos mirties ji perėmė likusius motinos asmeninius daiktus, jais disponuoja. Bylos nagrinėjimo metu nustatyta, kad suinteresuotas asmuo V. V. nepretenduoja paveldėti motinos turto (b.l. 106), taip pat nebuvo gauta duomenų apie kitus įpėdinius, pretenduojančius į A. V. palikimą. Teismo posėdžio metu pareiškėja patvirtino, kad motinos mirties dieną teisę gyventi bute adresu ( - ), turėjo ji, mirusioji A. V. ir pareiškėjos dukra I. Š., kuri tuo metu buvo išvykusi į užsienį, paaiškino, kad po motinos A. V. mirties liko pinigai mirusios vardu atidarytoje banko sąskaitoje AB Swedbank banke. Visumos išdėstytų aplinkybių pagrindu darytina išvada, kad pareiškėja L. K. mirus A. V. perėmė šiai priklausiusį kilnojamąjį turtą, juo naudojasi, jį prižiūri ir valdo, todėl paveldėjimo tikslu nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėja L. K., a.k. ( - ) priėmė palikimą po savo motinos A. V., a. k. ( - ) mirties pradėdama jos turtą faktiškai valdyti (CK 5.51 str. 1 d., CPK 444 str. 1 d. 8 p.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 448 str., 260 str., 270 str., teismas

Nutarė

12Pareiškimą tenkinti.

13Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėja L. K., a. k. ( - ) priėmė palikimą po A. V., a. k. ( - ) mirties ( - ) faktiškai pradėjusi valdyti palikėjos turtą.

14Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas paveldėjimo tikslu.

15Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai