Byla 2S-509-492/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės (pranešėjos) Virginijos Volskienės, teisėjų Tatjanos Žukauskienės, Algirdo Auruškevičiaus apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Medva“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2009 m. sausio 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-83-807/2009 pagal ieškovo UAB „Medva“ ieškinį atsakovui S. G., tretieji asmenys UAB SEB VB lizingas, Vilniaus apskrities VMI, Vilniaus apskrities VPK KP NTT Autotransporto priemonių grobimo tyrimo skyrius, VĮ „Regitra“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3kreditorius UAB „Medva“ prašė pripažinti 2007 m. vasario 6 d. pirkimo - pardavimo sutartį Nr. PP2007-020031, sudarytą tarp S. G. ir UAB „SEB VB lizingas“ negaliojančia, taikyti restituciją, priteisti UAB „SEB VB lizingas“ naudai iš atsakovo S. G. 56 500 Lt dydžio sumą, priteisti iš atsakovo UAB „Medva“ naudai 5 545,10 Lt nuostolių atlyginimą, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog atsakovas S. G. sudarė su UAB „SEB VB lizingas“ 2007 m. vasario 6 d. pirkimo - pardavimo sutartį Nr. PP2007-020031, kurios pagrindu tretysis asmuo nupirko, o atsakovas pardavė automobilį O. Z. už 56 500 Lt. 2007-02-06 perdavimo - priėmimo aktu automobilis buvo perduotas tračiajam asmeniui, o pastarasis jį perdavė ieškovui UAB „Medva“. Minėtas automobilis dėl atliekamo ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 10-1-00467-07 buvo sulaikytas ir ieškovui negrąžintas, nes paaiškėjo, jog jis yra vogtas.

4Atsakovas S. G. atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinio netenkinti. Nurodė, jog atsakovas yra sąžiningas automobilio įgijėjas ir automobilio pardavėjas, todėl vienašalė restitucija jo atžvilgiu negali būti taikoma.

5Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2009 m. sausio 27 d. nutartimi sustabdė civilinės bylos pagal ieškovo UAB „Medva“ ieškinį atsakovui S. G., tretieji asmenys UAB „SEB VB lizingas“, Vilniaus apskrities VMI, Vilniaus miesto Vyriausias policijos komisariatas, VĮ „Regitra“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu nagrinėjimą iki tol, kol bus baigta nagrinėti Vilniaus apskrities VPK KP NTT Autotransporto priemonių grobimų tyrimo skyriuje iškelta baudžiamoji byla Nr. 10-1-00467-07. Nurodė, jog baudžiamojoje byloje Nr. 10-1-00467-07 nustatytos aplinkybės turės reikšmės konstatuojant, ar atsakovas buvo sąžiningas parduodant automobilį. Sprendžiant sutarties pripažinimo negaliojančia ir restitucijos taikymo klausimą, esmine aplinkybe laikytinas atsakovo sąžiningumo vertinimas, o ne vien ieškinyje nurodomi sandorio pripažinimo negaliojančiu pagrindai.

6UAB „Medva“ atskiruoju skundu prašė Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2009 m. sausio 27d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodė, jog pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė CPK 164 str. 4 p., nes ginčijamoje nutartyje nurodyti motyvai atitinka kitą CPK 163 str. 1 d. 3 p. nustatytą bylos sustabdymo pagrindą. Ikiteisminio tyrimo atlikimas nelaikytinas baudžiamosios bylos nagrinėjimu, todėl toks tyrimas negali būti pagrindu sustabdyti civilinę bylą remiantis CPK 163 str. 1 d. 3 p. Teigė, jog nagrinėjamai civilinei bylai Nr. 2-83-807/2009 neturi reikšmės nustatinėjamos aplinkybės baudžiamojoje byloje Nr. 10-1-00467-07.

7S. G. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašė Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2009 m. sausio 27 d. nutartį palikti nepakeistą, atsakovo atskirojo skundo netenkinti. Nurodė, jog baudžiamojoje byloje nustatyti faktai turės prejudicinę reikšmę sustabdytoje civilinėje byloje Nr. 2-83-807/2009. Pradėtame ikiteisminiame tyrime baudžiamojoje byloje Nr. 10-1-00467-07 siekiama nustatyti nusikaltimą, numatytą LR BK 3061 str. 1 d., įvykdžiusius asmenis, o tai sąlygotų atsakovo sąžiningumo, įgyjant automobilį, nustatymą.

8Ieškovo UAB „Medva“ atskirasis skundas tenkintinas.

9Civilinės bylos sustabdymas – tai laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimo sustabdymas neapibrėžtam terminui dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo byloje dalyvaujančių asmenų ar teismo valios. CPK pagal bylos sustabdymo pagrindus išskiria dvi bylos sustabdymo rūšis: privalomąjį bylos sustabdymą (CPK 163 str.) ir fakultatyvųjį bylos sustabdymą (CPK 164 str.). Esminis skirtumas tarp privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo tas, kad, esant bent vienam privalomojo sustabdymo pagrindui, teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o fakultatyvus bylos sustabdymas priklauso teismo diskrecijai, nes CPK 164 str. ne įpareigoja, o suteikia teismui teisę sustabdyti bylą. Byla gali būti sustabdoma tiek paties teismo, tiek ir dalyvaujančių byloje asmenų iniciatyva. Be pagrindo sustabdžius bylos nagrinėjimą yra vilkinamas procesinių veiksmų atlikimas, gali būti pažeidžiami kitų byloje dalyvaujančių asmenų interesai, paneigiami civilinio proceso tikslai (CPK 2 str.). Todėl teismas, spręsdamas bylos fakultatyvaus sustabdymo klausimą, net formaliai, esant įstatyme numatytam bylos sustabdymo pagrindui, privalo šį klausimą spręsti atsižvelgdamas į konkrečias kiekvienos bylos aplinkybes. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2009 m. sausio 27 d. nutartimi sustabdė civilinės bylos pagal ieškovo UAB „Medva“ ieškinį atsakovui S. G., tretieji asmenys UAB „SEB VB lizingas“, Vilniaus apskrities VMI, Vilniaus miesto Vyriausias policijos komisariatas, VĮ „Regitra“ dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu nagrinėjimą iki tol, kol bus baigta nagrinėti baudžiamoji byla Nr. 10-1-00467-07. Pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, jog Vilniaus apskrities VPK NTT Autotransporto priemonių grobimų tyrimo skyriuje iškeltoje baudžiamojoje byloje Nr. 10-1-00467-07 nustatytos aplinkybės turės esminę reikšmę ieškovo reikalavimų pagrįstumo vertinimui, padės apibrėžti atsakovo atsakomybės ribas, jo sąžiningumo klausimą, įgyjant bei parduodant automobilį. Remiantis Vilniaus miesto VPK Kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo tarnybos Autotransporto priemonių grobimų tyrimo skyriaus 2007-07-27 raštu Nr. 10-5-S-3444, automobilio „O. Z.“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini), identifikaciniai numeriai buvo suklastoti, nustatyta, jog jis buvo pagrobtas. Akivaizdu, kad ikiteisminio tyrimo byloje surinkti įrodymai turėtų tiesioginės įtakos civilinės bylos nagrinėjimui, tačiau šioje nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-83-807/2009 pardavėjo S. G. atsakomybės ribos ir sąžiningumo klausimas, įgyjant bei parduodant automobilį ieškovui UAB „Medva“, nėra svarbus. Teisminėje praktikoje vogto automobilio pirkimo - pardavimo sandoriai pripažįstami negaliojančiais ir teisinių pasekmių klausimas sprendžiamas taikant CK 6.307 straipsnio 1, 3 dalis, 6.323 straipsnio 1 dalį, 6.237 straipsnio 1, 2 dalis, t.y. sandoris pripažįstamas negaliojančiu dėl to, kad juo asmuo (šiuo atveju - atsakovas) parduoda jam nepriklausantį daiktą, nebūdamas daikto savininko įgaliotas ar neturėdamas tam teisės pagal įstatymus; pardavėjui iškyla pareiga grąžinti be pagrindo įgytą turtą, kai pagrindas, kuriuo įgytas turtas išnyksta vėliau; pirkėjas turi teisę reikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą, o pardavėjas privalo ją grąžinti pirkėjui ir sumokėti šio turėtus nuostolius (LAT CBS teisėjų kolegijos 2008 m. balandžio 29 d. nutartis civ. b. Nr. 3K-3-229/2008). Atsakovo kaltė, remiantis LR CK 6.307 str. 1 d., yra preziumuojama, kai parduodamas ne jam nuosavybės teise priklausantis automobilis, todėl S. G. kaltės klausimas, sprendžiamas baudžiamojoje byloje Nr. 10-1-00467-07, neturi teisinės reikšmės nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-83-807/2009 vertinant jo atsakomybę ir sąžiningumą. Kaltės vertinimas baudžiamosios ir civilinės atsakomybės prasme yra skirtingas ir sukelia skirtingas pasekmes. Civilinei atsakomybei galioja kaltės prezumpcija. Tai kartu reiškia ir pardavėjo (atsakovo) veiksmų neigiamų pasekmių riziką, kurios našta, sustabdžius bylos nagrinėjimą neapibrėžtai ilgam laikui, būtų nepagrįstai perkeliama ieškovui. Ikiteisminis tyrimas iki šiol nėra net įtariamų asmenų nustatęs, o tai reiškia, kad jis gali trukti labai ilgai. Per visą šį laiką ieškovas negalėtų nei naudotis automobiliu, nei atgauti už jį sumokėtų įmokų, tai reikštų neproporcingą jo teisėtų interesų pažeidimą. Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2008 m. sausio 27 d. nutartimi netinkamai taikė procesines teisės normas, nepagrįstai sustabdė civilinės bylos nagrinėjimą Nr. 2-83-807/2009, todėl Vilniaus miesto 4 apylinkės teismas 2008 m. sausio 27 d. nutartis naikinama, atskirasis skundas tenkinamas, civilinė byla grąžinama pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės (CPK 338 str., 329 str. 1 d.).

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 3 punktu, 339 straipsniu, teisėjų kolegija

Nutarė

11Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2009 m. sausio 27 d. nutartį panaikinti ir perduoti civilinę bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

Proceso dalyviai
Ryšiai