Byla 2A-683-212/2011

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Ramunės Čeknienės, kolegijos teisėjų: Zinos Mickevičiūtės (pranešėja), Birutės Valiulienės, sekretoriaujant Daivai Benevičiūtei, dalyvaujant ieškovės AB „Lesto“ atstovui O. J., atsakovui R. K., viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo R. K. apeliacinį skundą dėl Pasvalio rajono apylinkės teismo 2011 m. liepos 19 d. sprendimo civilinėje byloje pagal AB „Lesto“ ieškinį atsakovui R. K. dėl žalos atlyginimo, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

Nustatė

2Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 2 367,25 Lt žalos atlyginimo, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad patikrinimo metu atsakovo elektros energijos apskaitos prietaisas rodė mažesnį suvartotos elektros energijos kiekį nei buvo nurodyta ankščiau. Ekspertizės metu nustatė, kad švininės plombos, kurios uždėtos ant apskaitos skydo, buvo užspaustos ne tomis pačiomis plombavimo replėmis, taip pat buvo pažeista plastikinė plomba ir elektros energijos apskaitos prietaisų skaičiavimo būgnai buvo pašaliniu įrankiu persukami.

3Pasvalio rajono apylinkės teismas 2011 m. liepos 19 d. sprendimu priteisė iš atsakovo ieškovei 1 206,90 Lt padarytos žalos, 836,35 Lt patirtų išlaidų, aiškinantis elektros energijos apskaitos prietaiso rodmenų neatitikimo priežastis, 324 Lt nuostolių dėl elektros energijos apskaitos prietaiso remonto ir jo pakeitimo, 5 % dydžio metines palūkanas nuo 2010-08-13 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 71 Lt žyminio mokesčio ir 22 Lt pašto išlaidų valstybei. Teismas nustatė, kad 1999-07-07 tarp ieškovės ir atsakovo buvo sudaryta elektros energijos tiekimo-vartojimo (pardavimo-pirkimo) sutartis, kurioje nustatytos elektros energijos teikimo sąlygos, aptartas apmokėjimas už suvartotą energiją numatytos sutarties šalių teisės ir pareigos. Sutarties 2.3 p. nurodyta, kad vartotojas turi stebėti apskaitos prietaisų būklę ir veikimą jų negadinti, nekeisti jungimo schemos, saugoti skaitiklius ir visas plombas. Apie pastebėtus trūkumus, nedelsiant pranešti tiekėjui. Atsakovas nesutiko su Panevėžio regiono Elektros energijos vartojimo vietos apžiūros akto svarstymo komisijos sprendimu. Ieškovė, prašydama priteisti nuostolius, patirtus dėl neteisėto elektros energijos naudojimo, neprivalėjo įrodyti atsakovo kaltės. Įrodymus, paneigiančius kaltę, privalėjo pateikti pats atsakovas, tačiau jų nepateikė. Liudytojo A. G. paaiškinimai, kad AB „Lesto“ darbuotojai tikrino elektros skaitiklį nesant atsakovo, nepaneigė rašytinių įrodymų, esančių byloje. Teismas vertino, kad atsakovas netinkamai vykdė sutartyje numatytus įsipareigojimus, dėl jo kaltės (atsakovas netinkamai įvykdė sutarties sąlygas, nebuvo tiek rūpestingas ir apdairus, kad nebūtų padaryta žala) ieškovė patyrė nuostolių, todėl ieškinį tenkino visiškai.

4Apeliaciniu skundu atsakovas prašo Pasvalio rajono apylinkės teismo 2011-07-19 sprendimą panaikinti, ieškinį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Mano, jog teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas, neatitinka CPK 270 straipsnyje nustatytų reikalavimų - sprendimo aprašomojoje dalyje tinkamai nenurodytas ginčo dalykas, t.y. nėra nurodyta jog ieškinyje prašoma išspręsti iš nuostolių atlyginimo klausimą. Sprendimo motyvuojamoje dalyje glausta forma nenurodytos teismo nustatytos bylos aplinkybės bei argumentai, dėl kurių teismas atmetė kai kuriuos įrodymus, teismas visiškai nepasisakė dėl jo atsiliepimo į ieškinį 1, 3.2, 3.3, 4 punktuose nurodytų aplinkybių ir jas pagrindžiančių pateiktų rašytinių įrodymų. Nemotyvuotas teismo sprendimas yra tuščių frazių rinkinys, pagrįstai keliantis abejonių dėl jo teisėtumo ir pagrįstumo, ir neatitinka pagrindinių teisinės valstybės teismo proceso principų reikalavimų. Atsižvelgiant į tai kas išdėstyta bei į tai, jog pažeisti CPK 270 straipsnio 2 dalies 4 punkto, 270 straipsnio 4 dalies 1 ir 3 punktu reikalavimai sprendimas yra naikintinas. Pirmosios instancijos teismas be pagrindo neatsižvelgė į tai, kad ieškovė pateikė atsakovo nepasirašytą užduotį Nr. 47877231, pagal kurią 2009-04-08 buvo atliktas atsakovo apskaitos patikrinimas, plombų keitimas. Plombos atsakovui nebuvo patikėtos ir su jų pastatymo/įrengimo rezultatais jis nesupažindintas. Elektros energijos tiekėjas yra specialus subjektas, todėl jo prievolės vykdymui keliami didesni reikalavimai nei kitiems šių santykiu subjektams. Ieškovė privalo organizuoti, diegti, naudoti ir prižiūrėti jam priklausančiais elektros tinklais persiunčiamos elektros energijos apskaitą bei eksploatuoti ir prižiūrėti jos įrenginius. Todėl dėl ieškovei padarytos žalos kalta pati ieškovė, nes netinkamai vykdė savo pareigas, kylančias iš CK 6.378 str. 2 d. nuostatu ir susijusias su jai priklausančio elektros skaitiklio priežiūra. Teismas be pagrindo neatsižvelgė į tai, kad Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos 2010-02-12 konstatavo, kad AB “Lesto“ darbuotojas 2009-04-08 atlikdamas gyvenamojo namo Kantariškių g. 7, Pasvalyje, elektros neregimos apskaitos prietaiso patikrinimą, pažeidė teisės aktų reikalavimus, todėl šis patikrinimas atliktas neteisėtai. Neteisėto patikrinimo rezultatai negali būti pripažįstami leistinais įrodymais ir jais remtis negalima. Teismas, tirdamas visus šalių pateiktus rašytinius įrodymus, privalėjo įvertinti jų patikimumą, teisėtumą. Atsižvelgiant į tai, teismas nevertino bei netyrė visų pateiktų leistinų rašytinių įrodymų, o vertindamas neleistinus įrodymus pažeidė CPK imperatyvias teisės normas.

5Teismas visiškai neatsižvelgė į tai, kad vadovaujantis CK 6.200 str. bei Taisyklių nuostatomis AB „Lesto" privalėjo bendradarbiauti su atsakovu užtikrinant energijos tiekimo tinklų, energijos vartojimo apskaitos prietaisų techninę būklę ir saugų naudojimą. Ieškovės darbuotojai, pažeisdami Taisyklių reikalavimus iš anksto neįspėję atsakovo, neteisėtai pažeisdami atsakovo teises, atliko patikrinimą 2009-04-08; apie atlikto patikrinimo rezultatus neinformavo atsakovo; nepateikė pasirašyti užpildytos Užduoties; nesuteikė galimybės susipažinti su ekspertų atliktos ekspertizės išvadomis bei įvairiais būdais vilkino susipažinimo su minėtais dokumentais procesą - patvirtina vengimą bendradarbiauti, kas yra vieno iš sutarčių vykdymo principų pažeidimas. Atsakovas laikėsi energijos tiekimo ir vartojimo taisyklių, ir nepažeidė 1999-07-07 energijos tiekimo-vartojimo sutarties 2.3 p. reikalavimų, tokios aplinkybės neįrodė ieškovė, nenustatė teismas, nenurodydamas pažeidimo laiko ir aplinkybių, preziumuodamas tik netinkamą atsakovo sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Mano, kad ieškovė turėjo įrodyti kitas atsakomybės sąlygas, įskaitant ir žalos, nuostolių dėl atsakovo galimai atliktų veiksmų buvimą. Ieškovė vienašališkai, pažeisdama nustatytą tvarką atliko elektros prietaisų patikrinimą atsakovo namų valdoje, su patikrinimo rezultatais nesupažindino. Atsakovui nebuvo žinoma apskaitos prietaisų plombų skaičius, būklė, kurių saugumą neva turėjo užtikrinti. Keisdamas apskaitos prietaisų ženklinimą, sutinkamai su šalių sutarties nuostatomis ieškovė turėjo informuoti antrąją sutarties šalį ir tik po to reikalauti atitinkamu įsipareigojimų vykdymo, taisyklių laikymosi. Vienašališki ieškovės tikrinimo rezultatai negali būti pagrindu reikalauti menamos žalos ir nuostolių atlyginimo, nes ieškovė jų neįrodė, o teismas nepagrįstai, pažeisdamas įrodymų vertinimo taisykles, atmetė atsakovo prieštaravimus dėl ieškovės teikiamų duomenų nepakankamumo, sprendime priėjo neteisingų išvadų dėl neva ieškovei padarytos žalos, nepagrįstai atleido ieškovę nuo įrodinėjimo pareigos, neteisingai išaiškino ir taikė CK 6.248 str. 1 d. numatytą normą. Nei ieškovė, nei teismas ginčijamame sprendime nenustatė konkrečių atsakovo teisės pažeidimų. Pareigos būti rūpestingam ir atidžiam atsakovas negalėjo vykdyti dėl ieškovės nesuteiktos informacijos apie jos atliekamus veiksmus. Mano, kad šalių santykiai reguliuojami jų sudaryta tarpusavio sutartimi, kuri priskiriama vartojimo sutarčių grupei, kuriuos reguliuoja CK 6.188 str., 6.350 str., 6.383 str. 4 d. esančios normos. Teismas neatsižvelgė į atsakovo ir ieškovės tarpusavio sutartinių santykių, jų reguliavimo ypatumus, neteisingai ir be pagrindo nekonstatavo netinkamo ieškovės sutartinių prievolių nevykdymo ir be pagrindo dėl to įrodinėjimo naštą ir atsakomybę perkėlė atsakovui. Mano, kad ginčijamu atveju buvo būtina į bylą įtraukti į vartotojų teisiu institucijas išvadai duoti, to nepadarius buvo esminiai pažeista CPK 49 straipsnio norma.

6Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Mano, kad teismas pagrįstai konstatavo esant visas atsakovo civilinės atsakomybės sąlygas bei pareigą atlyginti ieškovei jos patirtus nuostolius. Atsakovas elektros energiją iš ieškovės gauna pagal elektros energijos tiekimo-vartojimo (pirkimo-pardavimo) sutartį, todėl jam pažeidus sutartinę prievolę ar prievolę numatytą įstatymuose, taikytina sutartinė civilinė atsakomybė. Pagal energijos tiekimo-vartojimo sutartį ieškovė įsipareigojo patiekti atsakovui (vartotojui) per prijungtą energijos tiekimo tinklą sutartyje numatytos rūšies energijos kiekį, o atsakovas (vartotojas) įsipareigojo už patiektą elektros energiją sumokėti ir laikytis sutartyje numatyto vartojimo režimo, užtikrinti jam priklausančių energijos tiekimo tinklų eksploatavimo saugumą bei naudojamų prietaisų ir įrenginių tvarkingumą. Šių pareigų nevykdymas, neatlikimas ir reiškia neteisėtus atsakovo veiksmus bei lemia pareigą atlyginti šių neteisėtų veiksmų pasėkoje atsiradusią žalą (nuostolius). Teismas, įvertinęs 2010-12-05 ekspertizės akto Nr. 140-(8213)-IS1-1011 išvadas ir tai, kad prie elektros apskaitos skaitiklio išskyrus atsakovą niekas neprieina, pagrįstai konstatavo, jog atsakovas yra atsakingas už elektros apskaitos prietaiso pažeidimą ir ryšium su tuo už nuostolius, padarytus dėl neteisingai apskaitytos elektros energijos. Bylos nagrinėjimo metu nustačius, kad elektros skaitiklio gamyklinės plombos pakeistos, o skaičiavimo mechanizmai buvo priverstinai sukinėjami, preziumuojama atsakovo (vartotojo) kaltė, ir toks pažeidimas laikomas neteisėtu elektros energijos naudojimu. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų (neįrodė), kad elektros skaitiklis pažeistas ir žala ieškovei padaryta ne dėl jo kaltės, todėl apelianto argumentai dėl civilinės atsakomybės sąlygų nebuvimo jo veiksmuose yra nepagrįsti ir atmestini. Plombų klastotės pobūdis įrodo, kad klastotės buvo atliktos tyčiniais veiksmais, skaitiklio didmenų pokyčiu materialiai yra suinteresuotas tik elektros energijos vartotojas, pasekmės, kurias sukelia plombų pažeidimai, yra aktualios tik elektros energijos vartotojui. Be to, byloje nėra duomenų, kad pašaliniai asmenys būtų galėję padaryti nustatytus pažeidimus. Teismas pagrįstai padarė išvadą dėl atsakovo pareigos atlyginti ieškovės patirtus nuostolius, nes būtent jo elgesio pasėkoje atsirado nuostoliai. Apeliaciniame skunde atsakovas nurodo teisės normas, kurios reglamentuoja vartojimo sutarčių sąlygų ypatumus, tačiau nepateikia motyvų, nepaaiškina apeliacinio skundo reikalavimų susijusių su nurodyta teisės norma. Mano, kad pagal civilinių teisinių santykių dalyvių interesų derinimo ir pusiausvyros principą vieno asmens teisė negali būti ginama ignoruojant ar paminant kito asmens teisėtą interesą. Pirmosios instancijos teismas, vykdymas teisingumą, teisingai siekė šalių teisių ir teisėtų interesų protingos pusiausvyros ir atsižvelgė tiek į teisės ir teisės principų, tiek į moralės reikalavimus. Nesąžiningų sutarties sąlygų institutas negali būti taikomas nesąžiningam vartotojui ginti, vartojimo sutarties šalių interesų pusiausvyra turi būti teisinga ir verslininkui. Mano, kad šioje civilinėje byloje apeliantas nepateikė įrodymų ir neįrodė atsikirtimų pagrįstumo, o ieškovė įrodė savo reikalavimus. Pasvalio rajono apylinkės teismas teisingai pritaikė įstatymą, ištyręs esančius byloje įrodymus ir vadovaudamasis savo įsitikinimu, priėmė motyvuotą sprendimą.

7Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 str. 1 d. 1 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Byla nagrinėjama neperžengiant apeliaciniame skunde nustatytų ribų. Absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str.).

8Byloje nustatyta, kad šalis sieja sutartiniai santykiai, elektros energijos tiekimo-vartojimo sutartis sudaryta 1999-07-07. Atsakovo elektros energijos apskaitos patikrinimas buvo atliktas 2009-04-08 jam nedalyvaujant. Šio patikrinimo metu buvo pakeistos dvi elektros apskaitos gnybtų dangtelio ir dvi įvadinio apskaitos skydo plombos, užfiksuotas skaitiklio esamas rodmuo – 009463 (b. l. 11-13). Kitas elektros energijos apskaitos patikrinimas buvo atliktas 2009-09-04 dalyvaujant atsakovui. Patikrinimo metu nustatyta, kad skaitiklio rodmuo yra 008170, t. y. mažesnis, nei buvo užfiksuotas 2009-04-08 (b. l. 14). Nustačius tokį neatitikimą buvo surašytas neapskaitinio elektros energijos vartojimo aktas (b. l. 8). Atlikus elektros skaitiklio trasologinę ekspertizę nustatyta, kad ant apskaitos skydo ir prietaiso uždėtos švininės plombos pažeistos, užspaustos ne tomis pačiomis replėmis, skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai buvo persukami pašaliniu įrankiu (b. l. 24-38). Įvertinusi faktines aplinkybes ir vadovaudamasi Elektros energijos tiekimo ir vartojimo taisyklių 114, 126.11, 126.12 punktais, Panevėžio regiono komisija sprendimu paskaičiavo padarytą žalą už laikotarpį nuo 2009-04-08 iki 2009-09-04, kuri sudarė 1 206,90 Lt ir pasiūlė atsakovui šią sumą sumokėti (b. l. 17-20). Atsakovui nesumokėjus reikalaujamos sumos ieškovė kreipėsi į teismą ir Pasvalio rajono apylinkės teismas ieškinį patenkino visiškai.

9Atsakovas nesutinka su šiuo sprendimu, neigia savo kaltę dėl neapskaitinės elektros energijos vartojimo ir sprendimą ginčija šiais motyvais: teismo sprendimas neatitinka CPK 270 straipsnio reikalavimų; ieškovės 2009-04-08 atliktas patikrinimas neteisėtas, nes atliktas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, apie patikrinimo rezultatus jo neinformavo, užduoties jis nepasirašė; ieškovė neįrodė, kad jis pažeidė sutarties 2.3 punktą; teismas nepagrįstai atleido ieškovę nuo įrodinėjimo pareigos, perkeldamas įrodinėjimo naštą ir atsakomybę atsakovui.

10Teisėjų kolegija su apelianto nurodytais argumentais nesutinka ir atmeta juos kaip nepagrįstus.

11Nustatyta, kad šalis sieja sutartiniai santykiai, todėl už elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimą taikytina sutartinė civilinė atsakomybė. Ši atsakomybė yra turtinė prievolė ir atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (CK 6.245 str. 3 d.). Sutartinei civilinei atsakomybei taikyti būtina nustatyti neteisėtus veiksmus, žalos padarymo faktą, priežastinį ryšį tarp neteisėtų veiksmų ir žalos ir kaltę (CK 6.246 - 6. 249 str.). Asmens kaltė paprastai yra preziumuojama, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis (CK 6.248 st. 1 d.).

12Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimo atveju išimčių dėl kaltės prezumpcijos įstatymuose neįtvirtinta, todėl įrodinėjimo pareiga, kad žala padaryta ne dėl elektros energijos vartotojo kaltės, priklauso elektros energijos vartotojui, t. y. atsakovui. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas vienodą teismų praktiką, yra pažymėjęs, kad civilinėje teisėje nesvarbus žalą padariusio asmens veiksmų vidinis vertinimas, asmens požiūris į savo veiksmus. Yra svarbus žalą padariusio asmens faktinio elgesio ir tam tikro elgesio standarto santykis. Asmuo pripažįstamas kaltu dėl žalos padarymo, jeigu jo elgesys neatitinka įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytų veikimo tam tikroje situacijoje standartų, nes jis nesugebėjo pasielgti taip, kaip turėtų pasielgti protingas žmogus. Sprendžiant, ar žalos padaręs asmuo yra kaltas, būtina vertinti jo elgesį remiantis apdairaus, rūpestingo, atidaus žmogaus elgesio standartu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys, priimtos civilinėse bylose: 2000-12-04, Nr. 3K-3-1296/2000; 2001-02-07 Nr. 3K-3-184/2001; 2006-06-27, Nr. 3K-3-390/2006; 2009-09-29, Nr. 3K-3-348/2009 ir kt., CPK 4 str.).

13Nagrinėjamojoje byloje ieškovė reikalavimą priteisti iš atsakovo žalą ir nuostolius grindė netinkamu sutartinių įsipareigojimų vykdymu, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių pažeidimu. Pagal šalių 1999-07-07 sudarytą sutarties 2. 3 punktą atsakovas įsipareigojo stebėti apskaitos prietaisų būklę ir veikimą, jų negadinti, nekeisti jungimo schemos, saugoti skaitiklius ir visas plombas, o apie pastebėtus trūkumus, nedelsiant pranešti tiekėjui. Analogiškai atsakovo (energijos vartotojo) pareigas reglamentuoja CK 6. 387 straipsnio 1 dalis.

14Atsakovas teigia, kad ieškovės 2009-04-08 patikrinimas neteisėtas, nes atliktas jam nedalyvaujant ir jo nesupažindinus su Užduotimi Nr. 47877231 (b. l. 13). Mano, kad nurašyti skaitiklio parodymai gali būti neteisingi. Pats atsakovas paneigia išsakytus argumentus. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje jis pripažino, kad po 2009-04-08 patikrinimo gavo ieškovės pranešimą apie nepriemoką už suvartotą elektros energiją, tačiau tikslių skaitiklio parodymų nenurašė. Iš byloje esančios atsakovo mokėjimų už elektros energiją suvestinės (b. l. 64-65) matyti, kad 2009-03-30 už elektros energiją sumokėta iki rodmens „5800“, o 2009-05-18 ir 2009-05-20 sumokėta už 3 400 kW, iki rodmens „9500“, t. y. iš esmės iki ieškovės 2009-04-08 užduotyje fiksuoto rodmens (009463). Atsakovo veiksmai patvirtina, kad jis sutiko su ieškovo 2009-04-08 fiksuotu elektros prietaiso parodymu ir už suvartotą elektros energiją sumokėjo. Ta aplinkybė, kad Užduotyje Nr. 47877231 nėra atsakovo parašo ir patikrinimas atliktas jam nedalyvaujant, nesudaro pagrindo laikyti fiksuotus skaitiklio duomenis negaliojančiais.

15Po 2009-05-20 mokėjimo sekantis atsakovo mokėjimas buvo 2009-07-15 (už 100 kW) ir 2009-08-03 (už 100 kW), nurodant skaitiklio rodmenis didėjančia tvarka, iki rodmens „9700“ (b. l. 65). Tuo tarpu 2009-09-04 patikrinus atsakovo apskaitą, užfiksuotas skaitiklio parodymas „008170“ ir šių duomenų atsakovas neginčija (b. l. 14). Atsakovo sutartinė pareiga už suvartotą elektros energiją pilnai atsiskaityti iki sekančio mėnesio 20 d. (Sutarties 2.2 p.), stebėti apskaitos prietaisų būklę ir veikimą, apie pastebėtus trūkumus, nedelsiant pranešti tiekėjui (Sutarties 2.3 p.). Atsakovas pripažino, kad elektros skaitiklio parodymų kas mėnesį nenurašo, o sumoka tiek, kiek mano suvartojęs elektros energijos, todėl kolegija daro išvadą, kad atsakovas nestebėjo apskaitos prietaiso būklės ir veikimo, tinkamai nefiksavo skaitiklio parodymų, t. y. savo sutartines pareigas vykdė netinkamai.

16Šalių sutartyje nurodyta, kad už elektros įrenginių statiniuose saugų eksploatavimą atsakingas R. K. (atsakovas). Patikrinus apskaitą atsakovo namų valdoje 2009-09-04, elektros skaitiklis buvo nuimtas ir atiduotas ištirti Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimų centrui. Tyrimas nustatė, kad ant apskaitos skydo ir prietaiso uždėtos švininės plombos pažeistos, užspaustos naudojant skirtingus plombavimo puansonus, plastikinė plomba „FESLA40112“, kuria buvo užplombuotas tirti pateikto skaitiklio gaubtas, po pirminio uždėjimo buvo taip pat pažeista, o skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai buvo persukami pašaliniu įrankiu (b. l. 28-29). Pažymėtina, kad ieškovė 2009-04-08 skaitiklio gaubto plombų nekeitė, todėl atsakovas privalėjo įrodyti, kad visi minėti elektros skaitiklio pažeidimai atsirado ne dėl jo kaltės. Atsakovo samprotavimai, kad galbūt elektros skaitiklį sugadino ieškovės darbuotojai, yra deklaratyvūs ir nepagrįsti jokiais įrodymais. Specialisto išvados, kad skaitiklio gaubto plombos pažeistos, o skaičiavimo mechanizmo skaičių būgnai buvo persukami pašaliniu įrankiu, atsakovas nenuneigė. Pagal Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių 6 punkte pateiktus išaiškinimus, plombų klastojimas ir kitoks poveikis skaitiklių veikimui reiškia, kad buvo neteisėtai vartojama elektra. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas skaitiklio parodymų nenurašydavo kas mėnesį, darytina išvada, kad ieškovei buvo pateikiami netikslūs duomenys apie suvartotą elektros energiją ir taip sudarytas pagrindas nuostoliams atsirasti. Toks atsakovo elgesys neatitinka apdairaus ir tvarkingo elektros vartotojo, kuris rūpinasi jam priklausančiais energijos įrenginiais, imasi atitinkamų priemonių, kad jie funkcionuotų tvarkingai, standarto.

17Nagrinėjamojoje byloje akivaizdu, kad atsakovas sutartinių įsipareigojimų tinkamai nevykdė, elgėsi nepakankamai apdairiai, atidžiai ir rūpestingai ir dėl to ieškovei buvo padaryta žala. Konstatuotina, kad tarp atsakovo pareigos elgtis rūpestingai nevykdymo ir ieškovei atsiradusios žalos yra nustatytas teisiškai reikšmingas priežastinis ryšys ir todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė išvada dėl atsakovo atsakomybės už ieškovui padarytą žalą, kurios dydžio atsakovas neginčija.

18Atmestini apelianto argumentai ir dėl netinkamo įrodymų vertinimo ir tyrimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo.

19Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais dėl absoliutaus sprendimo negaliojimo pagrindo. Pasvalio rajono apylinkės teismas 2011-07-19 sprendime išdėstė savo motyvus, kurių pagrindu ieškinį tenkino. Ta aplinkybė, kad pirmosios instancijos teismas nepasisakė dėl kiekvieno atsakovo argumento, nurodyto atsiliepime į ieškinį, smulkiai jų neaptarė ir plačiau neargumentavo savo išvadų, nėra pagrindas teigti, jog teismo sprendimas yra be motyvų.

20Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esmės yra teisėtas ir pagrįstas, todėl naikinti jo apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo.

21Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

22Pasvalio rajono apylinkės teismo 2011 m. liepos 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

23Priteisti iš R. K., a. k. ( - ) 3 Lt (tris litus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovė prašė priteisti iš atsakovo 2 367,25 Lt žalos atlyginimo, 5 proc.... 3. Pasvalio rajono apylinkės teismas 2011 m. liepos 19 d. sprendimu priteisė iš... 4. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo Pasvalio rajono apylinkės teismo... 5. Teismas visiškai neatsižvelgė į tai, kad vadovaujantis CK 6.200 str. bei... 6. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė prašo pirmosios instancijos... 7. Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas... 8. Byloje nustatyta, kad šalis sieja sutartiniai santykiai, elektros energijos... 9. Atsakovas nesutinka su šiuo sprendimu, neigia savo kaltę dėl neapskaitinės... 10. Teisėjų kolegija su apelianto nurodytais argumentais nesutinka ir atmeta juos... 11. Nustatyta, kad šalis sieja sutartiniai santykiai, todėl už elektros... 12. Elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties pažeidimo atveju išimčių... 13. Nagrinėjamojoje byloje ieškovė reikalavimą priteisti iš atsakovo žalą ir... 14. Atsakovas teigia, kad ieškovės 2009-04-08 patikrinimas neteisėtas, nes... 15. Po 2009-05-20 mokėjimo sekantis atsakovo mokėjimas buvo 2009-07-15 (už 100... 16. Šalių sutartyje nurodyta, kad už elektros įrenginių statiniuose saugų... 17. Nagrinėjamojoje byloje akivaizdu, kad atsakovas sutartinių įsipareigojimų... 18. Atmestini apelianto argumentai ir dėl netinkamo įrodymų vertinimo ir tyrimo.... 19. Teisėjų kolegija nesutinka su apelianto argumentais dėl absoliutaus... 20. Kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esmės... 21. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Pasvalio rajono apylinkės teismo 2011 m. liepos 19 d. sprendimą palikti... 23. Priteisti iš R. K., a. k. ( - ) 3 Lt (tris litus) išlaidų, susijusių su...