Byla B2-761-368/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Euraz LT“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Mockevičius civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus (toliau – VSDFV), trečiųjų asmenų, pareiškiančių savarankiškus reikalavimus, uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Ober-Haus“ nekilnojamas turtas ir bankrutavusios UAB (toliau – BUAB) „Anulis“ pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei (toliau – UAB) „Euraz LT“

Nustatė

2Šiaulių apygardos teisme 2012 m. balandžio 6 d. gautas ieškovo VSDFV Šiaulių skyriaus pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Euraz LT“. Ieškovas nurodė, kad atsakovo įsiskolinimai, susiję su privalomomis įmokomis, siekia 13722,26 Lt. Atsakovo administratoriumi prašė paskirti UAB „Administratoriai LT“ (1 tomas, 1–2 b. l.).

3Šiaulių apygardos teisme 2012 m. gegužės 8 d. gautas pareiškėjo UAB „Ober-Haus“ nekilnojamas turtas prašymas iškelti bankroto bylą UAB „Euraz LT“. Pažymėjo, kad atsakovas skolingas 1300,00 Lt. Prašė atsakovo administratoriumi paskirti „ADMINISTRAVIMAS“, UAB (31–32 b. l.).

4Trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, BUAB „Anulis“, prašydamas atsakovui iškelti bankroto bylą ir administratoriumi skirti ADMINISTRAVIMAS“, UAB, nurodė, kad atsakovo skola jam siekia 4009,14 Lt (47–48 b. l.).

5Šiaulių apygardos teisme gautas ieškovo VSDFV Šiaulių skyriaus prašymas dėl atsisakymo nuo pareikšto ieškinio, jame ieškovas nurodė, kad atsisako nuo ieškinio ir jam žinomos ieškinio atsisakymo pasekmės (63 b. l.).

6Bylos dalis pagal ieškovo VSDFV Šiaulių skyriaus pareiškimą nutrauktina, atsisakytina kelti bankroto bylą.

7Bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę raštu ar žodžiu pareikšti teismui, kad jis atsisako ieškinio (LR CPK 140 str. 1 d.). Kadangi ieškovas teismui nurodė, kad ieškinio atsisakymo pasekmės jam yra žinomos, prašymas neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui, todėl ieškovo atsisakymas nuo ieškinio priimtinas, bylos dalis pagal jo pareiškimą nutraukina (CPK 293 str. 4 p.),

8Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – LR ĮBĮ) 9 straipsnį 7 dalies 1 punktą bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą, o minėto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 2 punkte įtvirtinta, jog įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

9ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.), o pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

10Teismas, vertinant įmonės nemokumą, turi atsižvelgti į pradelstų įmonės įsipareigojimų (skolų) dydžio ir į balansą įrašyto turto vertės santykį.

11Pagal 2011 m. gruodžio 31 d. UAB „Euraz LT“ balansą finansiniais metais bendrovės turtas sudarė 1 334 565,00 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudarė 783 231,00 Lt ir sumažėjo, palyginti su praėjusių metų 861 939,00 Lt įsipareigojimais. Pažymėtina, kad po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai siekė 257 284,00 Lt, trumpalaikiai įsipareigojimai – 525 947,00 Lt (75 b. l.).

12Nors atsakovas nepateikė teismui duomenų apie pradelstus įmonės įsipareigojimus, teismas sprendžia, kad šios bylos kontekste tai nėra kliūtis bylai išspręsti.

13Pagal LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 15 straipsnio 4 dalį finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis šiuo įstatymu, verslo apskaitos standartais arba tarptautiniais apskaitos standartais ir kitais teisės aktais. Pagal viešosios įstaigos Audito ir apskaitos tarnybos 1-ojo verslo apskaitos standarto „Finansinė atskaitomybė“ 13 punktą įsipareigojimai tai prievolės, atsirandančios dėl atliktų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, už kuriuos įmonė privalės ateityje atsiskaityti turtu ir kurių dydį galima objektyviai nustatyti. 2-ame verslo apskaitos standarte „Balansas“ nurodyta, kad ilgalaikis įsipareigojimas – įsipareigojimas, už kurį įmonė privalės atsiskaityti vėliau nei per vienerius metus nuo balanso datos, o trumpalaikis įsipareigojimas – įsipareigojimas, už kurį įmonė privalės atsiskaityti per vienerius metus nuo balanso datos arba per vieną įmonės veiklos ciklą. Atsižvelgiant į prieš tai nurodytas aplinkybes, akivaizdu, kad pradelstų UAB „Euraz LT“ įsipareigojimų suma negali viršyti įmones balanse nurodytą bendrą mokėtinų sumų ir įsipareigojimų sumą, kuri nežymiai viršija pusę į balanso įrašyto bendrovės turto vertės.

14Tikslesnį pradelstų įsipareigojimų dydį svarbu nustatyti tik tada, kai tokių įsipareigojimų suma pagal bylos duomenis yra tik nežymiai didesnė arba nežymiai mažesnė negu pusė įmonės turto vertės (pvz.: Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-894/2012 ir kt.).

15Esant prieš tai minėtoms aplinkybėms, teismas laiko būtinu dalyku įvertinti kitus įmonės finansinius rodiklius, finansinių sunkumų pobūdį, įsiskolinimų pareiškėjams dengimo aplinkybes.

16Siekiant išsiaiškinti, ar bendrovė iš tiesų turi tik laikinų finansinių sunkumų, kurie gali būti išspręsti išsaugant bendrovę, kaip veikiantį rinkos dalyvį, būtina analizuoti duomenis apie tai, ar įmonė vykdo ūkinę-komercinę veiklą.

17Iš 2012 m. balandžio 4 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad bendrovės nuostoliai finansiniais metais siekia 11 185,00 Lt (27 b. l.), tačiau ĮBĮ įmonės nemokumo nesieja su vykdomos veiklos pelningumo rodikliai, todėl duomenys apie atsakovo nuostolius rodo ne įmonės esamą nemokumą, o finansinę įmonės padėtį, tai patvirtina ir Lietuvos apeliacinio teismo pozicija šiuo klausimu (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2010 m. sausio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-250/2010). Be to, bylos duomenys patvirtina, kad atsakovas gauna apie 20 000,00 Lt mėnesinės pajamas iš nuomos (19 b. l.).

18Pažymėtina, kad atsakovas, siekdamas išvengti bankroto bylos iškėlimo, ėmėsi aktyvių veiksmų – vykdo derybas su kreditoriais, savo interesus gina teisme. Bylos duomenimis, nustatyta, kad atsakovui padengus dalį įsiskolinimo ieškovui VSDFV Šiaulių skyriui, pastarasis atsisakė nuo pareikšto ieškinio atsakovui (16, 20 b. l.). Atsakovas kreipėsi į Šiaulių miesto apylinkės teismą su ieškiniu dėl prievolės vykdymo natūra (civilinė byla 2-2427-362/2012) (77–79 b. l.), taip pat vykdomas 468 645,00 Lt išieškojimas iš įmonės skolininko (Šiaulių miesto apylinkės teismo civilinė byla 2-1493-797/2012).

19Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad įmonė įsipareigojo įsiskolinimus kreditoriams UAB „Ober-Haus“ nekilnojamas turtas ir BUAB „Anulis“ padengti iki 2012 m. rugsėjo 1 d. (72 b. l.).

20Esant prieš tai minėtoms aplinkybėms ir, atsižvelgdamas į skolų tretiesiems asmenims UAB „Ober-Haus“ nekilnojamas turtas ir BUAB „Anulis“ bendrą 5 309,14 Lt sumą, teismas sprendžia, jog atsakovas sugebės iki prieš tai nurodyto termino padengti įsiskolinimus kreditoriams. Todėl teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju prioritetas turi būti teikiamas reabilitaciniam tikslui, o ne atsakovo pašalinimui iš rinkos.

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalimi, 9 straipsnio 7 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 1 dalimi, 290–291 straipsniai, 293 straipsnio 4 punktu, teismas

Nutarė

22Priimti ieškovo VSDFV Šiaulių skyriaus atsisakymą nuo ieškinio.

23Nutraukti civilinės bylos dalį pagal ieškovo VSDFV Šiaulių skyriaus pareiškimą atsakovui UAB „Euraz LT“ dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui iškėlimo.

24Bylos dalį nutraukus, vėl kreiptis į teismą tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu nebus galima.

25Atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Euraz LT“.

26Nutartis per 10 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus... 2. Šiaulių apygardos teisme 2012 m. balandžio 6 d. gautas ieškovo VSDFV... 3. Šiaulių apygardos teisme 2012 m. gegužės 8 d. gautas pareiškėjo UAB... 4. Trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, BUAB... 5. Šiaulių apygardos teisme gautas ieškovo VSDFV Šiaulių skyriaus prašymas... 6. Bylos dalis pagal ieškovo VSDFV Šiaulių skyriaus pareiškimą nutrauktina,... 7. Bet kurioje proceso stadijoje ieškovas, kreipęsis į teismą, turi teisę... 8. Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – LR ĮBĮ) 9... 9. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, jog įmonės nemokumas – tai... 10. Teismas, vertinant įmonės nemokumą, turi atsižvelgti į pradelstų įmonės... 11. Pagal 2011 m. gruodžio 31 d. UAB „Euraz LT“ balansą finansiniais metais... 12. Nors atsakovas nepateikė teismui duomenų apie pradelstus įmonės... 13. Pagal LR Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymo 15 straipsnio 4 dalį... 14. Tikslesnį pradelstų įsipareigojimų dydį svarbu nustatyti tik tada, kai... 15. Esant prieš tai minėtoms aplinkybėms, teismas laiko būtinu dalyku... 16. Siekiant išsiaiškinti, ar bendrovė iš tiesų turi tik laikinų finansinių... 17. Iš 2012 m. balandžio 4 d. pelno (nuostolių) ataskaitos matyti, kad... 18. Pažymėtina, kad atsakovas, siekdamas išvengti bankroto bylos iškėlimo,... 19. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad įmonė įsipareigojo įsiskolinimus... 20. Esant prieš tai minėtoms aplinkybėms ir, atsižvelgdamas į skolų... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8... 22. Priimti ieškovo VSDFV Šiaulių skyriaus atsisakymą nuo ieškinio.... 23. Nutraukti civilinės bylos dalį pagal ieškovo VSDFV Šiaulių skyriaus... 24. Bylos dalį nutraukus, vėl kreiptis į teismą tarp tų pačių šalių, dėl... 25. Atsisakyti iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Euraz LT“.... 26. Nutartis per 10 dienas nuo jos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju...