Byla A2.11.-287-660/2016

1Kauno apylinkės teismo teisėja Larisa Tamulionienė, nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui N. S. Ž., išnagrinėjusi N. S. Ž., a. k. ( - ) LR piliečio, gyv. ( - ) Vilniaus r., administracinio teisės pažeidimo bylą,

Nustatė

2N. S. Ž., būdamas įspėtas dėl atsakomybės už melagingų parodymų davimą administracinio teisės pažeidimo byloje pagal Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str., 2015 m. spalio 22 d. apie 14.00 val. Kauno apylinkės teisme, Kęstučio g. 29, Kaune, teismo posėdyje davė melagingus parodymus administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6.-7486-540/2015 apie tai, kad 2015 m. rugpjūčio 23 d., apie 23.30 val., Kauno r. sav., kelyje Vilnius-Kaunas-Klaipėda (dešinė pusė), 89,70 km, jis, t. y. N. S. Ž., o ne S. S. vairavo transporto priemonę BMW X5, valst. Nr. ( - ), bei nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių, persirikiuodamas nedavė kelio ir susidūrė su greta ta pačia kryptimi važiuojančiu automobiliu Skoda Octavia, valst. Nr. ( - ), dėl ko buvo sugadinti abu automobiliai, po eismo įvykio nesustojo, nepažymėjo eismo įvykio vietos Kelių eismo taisyklių numatyta tvarka ir iš eismo įvykio vietos nuvažiavo.

3Kadangi bylą nagrinėja teisėjas vienasmeniškai, o ne kolegialus organas, teismo posėdžio protokolas nerašomas (ATPK 285 str.).

4Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo į teismo posėdį neatvyko, apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką jam pranešta, prašymo bylos nagrinėjimą atidėti negauta, neatvykimo priežastys nežinomos, todėl vadovaujantis ATPK 272 str. 2 d., byla nagrinėjama administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui nedalyvaujant.

5Iš administracinio teisės pažeidimo bylos Nr. A2.6.- 7486-540/2015 matyti, kad 2015 m. spalio 28 d. Kauno apylinkės teismo nutarimu (b. l. 50-55) S. S. nubaustas pagal Lietuvos Respublikos ATPK 127 str. 3 d., 130 str. 1 d., 1302 str., už tai, kad jis 2015 m. rugpjūčio 23 d., 23.30 val., Kauno r. sav., kelyje Vilnius-Kaunas-Klaipėda (dešinė pusė) 89,70 km, vairavo transporto priemonę BMW X5, valst. Nr. ( - ), būdamas neblaivus, kai nustatytas vidutinis girtumo laipsnis, t. y. 2,42 promilės, neturėdamas teisės vairuoti, nesilaikė visų būtinų atsargumo priemonių, persirikiuodamas nedavė kelio ir susidūrė su greta ta pačia kryptimi važiuojančiu automobiliu Skoda Octavia, valst. Nr. ( - ), dėl ko buvo sugadinti abu automobiliai. Po eismo įvykio nesustojo, nepažymėjo eismo įvykio vietos Kelių eismo taisyklių numatyta tvarka ir iš eismo įvykio vietos pasitraukė. Automobilį vairavo, kai jam buvo paskirta administracinė nuobauda už Lietuvos Respublikos ATPK 129 str. numatyto pažeidimo padarymo. Šiais veiksmais S. S. pažeidė Kelių eismo taisyklių 9, 14, 104, 219.1 punktų reikalavimus. Iš minėto nutarimo matyti, kad teismas liudytojo N. S. Ž. parodymus, jog 2015 m. rugpjūčio 23 d. automobilį vairavo jis, o ne S. S., vertino kaip melagingus ir nelaikė jų patikimais įrodymais, nes N. S. Ž. paaiškinimų nepatvirtina jokie kiti bylos duomenys ir jie yra aiškiai prieštaraujantys kitų surinktų įrodymų visumai. 2015 m. gruodžio 14 d. Kauno apygardos teismo nutartimi Kauno apskrities VPK Kelių policijos valdybos viršininko apeliacinio skundo netenkino ir Kauno apylinkės teismo 2015 m. spalio 28 d. nutarimą paliko nepakeistą.

6Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str. „Melagingų parodymų teikimas administracinio teisės pažeidimo byloje“ numato, kad melagingų parodymų, specialisto paaiškinimų bei ekspertizės išvadų davimas, vengimas ar atsisakymas duoti parodymus, melagingas vertimas, įkalčių arba įrodymų naikinimas bei jų slėpimas, naudojimasis negaliojančiais, fiktyviais ar kito asmens dokumentais, melagingo pareiškimo arba kitokios apgavystės padarymas administracinio teisės pažeidimo byloje – užtraukia baudą nuo dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių iki aštuonių šimtų šešiasdešimt aštuonių eurų.

7Aiškinant šios teisės normos dispoziciją kartu su Lietuvos Respublikos ATPK 276 str., darytina išvada, kad nurodomas pažeidimas gali būti padaromas tik tyčia, t. y. suvokiant, kad asmens parodymai yra melagingi ir žinant, kad už tai gresia atsakomybė. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, aiškindamas tyčios pasireiškimą panašiose savo esme bylose (dėl Baudžiamojo kodekso 235 straipsnio „Melagingi skundas, pareiškimas, pranešimas, parodymai, išvados ir vertimas“) yra išaiškinęs, jog tiesioginė tyčia šio pobūdžio neteisėtose veikose pasireiškia tuo, jog kaltininkas supranta savo procesinę padėtį, žino teisinę pareigą padėti vykdyti teisingumą ir duoti tikrovę atitinkančius, nemelagingus parodymus ar išvadas, paaiškinimus. Tokios pareigos suvokimą bei atsakomybės už jos nevykdymą žinojimą kaltininkas būna patvirtinęs savo parašu ikiteisminio tyrimo metu ar teisme. Kaltininkas taip pat suvokia, kad duoda tikrai tikrovės neatitinkančius parodymus ar išvadą, paaiškinimus, supranta ir nori, kad tokia informacija būtų užfiksuota procesiniuose dokumentuose ir panaudota byloje (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-616/2006; 2K-164/2010).

8Iš administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6.-7486-540/2015 esančio teismo posėdžio protokolo (b. l. 53-60) matyti, kad teismo posėdžio metu liudytojas N. S. Ž. paaiškino, kad S. S. ir A. J. pažįsta iš matymo. 2015 m. rugpjūčio mėnesį eidamas per miestelį, kuriame gyvena, pamatė prie suoliuko stovinčius S. S. ir A. J.. S. S. jo paklausė ar jis nėra girtas ir ar galėtų pavairuoti automobilį. N. S. Ž. sutiko. N. S. Ž. juos vežiojo po įvairias vietas. Kelią, kur važiuoti, visą laiką rodė S. S.. Buvo nuvažiavę į kažkokią sodybą. Ten nuvažiavus N. S. Ž. pasiliko automobilyje, o S. S. ir A. J. nuėjo link sodybos. Kadangi N. S. Ž. automobilį pastatė nuo sodybos apie 50-100 m. atstumu, todėl nematė ką sodyboje veikė S. S. ir A. J. ir ar ten dar buvo kitų asmenų. Gal po kokių 2 valandų prie jo atėjo S. S. ir paprašė jį nuvežti į Kauną. N. S. Ž. sutiko ir abu važiavo į Kauną. S. S. visą kelią, sėdėdamas ant galinės sėdynės, miegojo. Ar važiuodamas kliudė kitą automobilį, N. S. Ž. nepajuto. Prieš Kauno m. jis pažadino S. S. ir paklausė kur jį Kaune reikia nuvežti, nes Kauno m. nepažįsta. S. S. jam visą laiką rodė kur jam reikia važiuoti. Jie įsuko į kažkokį kiemą ir S. S. paprašęs jo palaukti, išlipo iš automobilio ir nuėjo. N. S. Ž. taip pat išlipo ir kieme nuėjo atlikti gamtinių reikalų. Tuo metu pamatė, kad į kiemą įvažiavo policijos automobilis, todėl išsigando ir pabėgo. Nurodė, kad teisės vairuoti transporto priemonės neturi.

9N. S. Ž. paaiškinimą paneigė liudytojų V. M., S. N., J. B., R. B., H. A. parodymai, kurie yra nuoseklūs, išsamūs, neprieštaringi, taip pat kiti byloje surinkti įrodymai: administracinio teisės pažeidimo protokolas, kuriame užfiksuotos visos esminės pažeidimų padarymo aplinkybės (b. l. 1), eismo įvykio vietos schema, iš kurios matyti apgadinto automobilio Š. O., valst. Nr. ( - ) judėjimo kryptis, ir vieta kelyje (b. l. 2), papildomi duomenys apie eismo įvykį, iš kurio matyti, automobiliams BMW X5, valst. Nr. ( - ) ir Š. O., valst. Nr. ( - ) padaryti apgadinimai (b. l. 3), tarnybinis pranešimas dėl eismo įvykio, iš kurio matyti, kad 2015-08-23 d., apie 23.40 val., kelyje Vilnius-Kaunas-Klaipėda buvo pastebėtas automobilis Š. O., valst. Nr. ( - ), kurio vairuotojas sustabdė policijos pareigūnus (b. l. 4), tarnybinis pranešimas dėl gauto iškvietimo ir KET pažeidimo, iš kurio matyti, kad buvo gautas pranešimas, jog nuo Vilniaus pusės link Kauno dideliu greičiu lekia automobilis BMW X5, valst. Nr. ( - ), kurio vairuotojas galimai neblaivus, kelyje padaręs eismo įvykį ir nuvažiavęs toliau. Šį automobilį policijos pareigūnai rado ( - ) namo kieme. Automobilis buvo užkurtas, tačiau salone nieko nebuvo. Vėliau buvo pastebėtas link automobilio BMW einantis vyriškis, kuris pamatęs policijos pareigūnus, bandė pasišalinti. Patikrinus vyriškį, kuris vėliau pripažino vairavęs automobilį BMW paaiškėjo, kad asmuo neturi teisės vairuoti transporto priemones, taip pat nuo vyriškio sklido stiprus alkoholio kvapas. Apžiūrėjus automobilį, buvo matyti, kad apgadintas galinis dešinės pusės ratas. Nustatyta, kad automobilį vairavo S. S. (b. l. 5), tarnybinis pranešimas, apie eismo įvykį, iš kurio matyti, kad buvo gautas pranešimas, kad Kaune, ( - ) namo kieme sulaikytas automobilis BMW X5, valst. Nr. ( - ), ir jį vairavęs asmuo, kuris kelyje A1 Vilnius-Kaunas-Klaipėda 89 km, kliudė važiuojantį automobilį Š. O., valst. Nr. ( - ), jį apgadino ir iš įvykio vietos pasišalino. Apžiūrėjus automobilį buvo pastebėtos braukimo žymės ant užpakalinio dešinės pusės sparno ir užpakalinio bamperio šoninės dešinės dalies, taip pat buvo matyti kontakto žymės ant užpakalinio dešinės pusės rato padangos. Automobilį vairavo S. S., kuris neturi teisės vairuoti, automobilį vairavo būdamas neblaivus, kai nustatytas 2,42 promilės neblaivumas (b. l. 6), V. M. paaiškinimas, iš kurio matyti, kad 2015-08-23 jis važiavo automobiliu iš Vilniaus į Kauną, kai ties Grabuciškėmis, iš antros eismo juostos staiga į jo vairuojamą automobilį Š. O., valst. Nr. ( - ) į vairuotojo pusę atsitrenkė kitas automobilis, kurio numerio nepastebėjo. Minėtas automobilis, padaręs manevrą į dešinę, padidino greitį ir iš įvykio vietos nuvažiavo. Įvykio metu apgadintas automobilio Š. O. vairuotojo pusės veidrodėlis ir priekinis sparnas. Siekiant išvengti susidūrimo, V. M. bandė sukti į kelkraštį, tačiau antra juosta važiavusio ir jį lenkusio automobilio manevras buvo labai netikėtas, todėl susidūrimo išvengti nepavyko (b. l. 7), H. A. paaiškinimas, iš kurio matyti, kad važiuodamas nuo Vilniaus link Kauno pastebėjo pavojingai manevruojantį automobilį MBW X5, valst. Nr. ( - ), kuris važiuodamas kėlė avarines situacijos ir vieno pavojingo manevro metu kliudė kitą automobilį, važiuojantį pirmoje eismo juostoje. Po įvykio BMW X5 vairuotojas padidino greitį ir nuvažiavo Kauno miesto link. H. A. nusivijo automobilio BMW X5 vairuotoją. Apie galimai neblaivų vairuotoją pranešė telefono numeriu 112 (b. l. 8), foto nuotraukos, iš kurių matyti automobiliams Š. O., valst. Nr. ( - ) ir BMW X valst. Nr. ( - ) padaryti apgadinimai (b. l. 9-14), transporto priemonės priverstinio nuvežimo aktas (b. l. 15), transporto priemonės techninės apžiūros aktas, iš kurio matyti, kad apžiūrėjus automobilį BMW X5, valst. Nr. ( - ) rasti techniniai defektai: braukimo žymės ant užpakalinio dešinės pusės sparno ir užpakalinio bamperio dešinės šoninės dalies, kontakto žymės ant užpakalinio dešinės pusės rato padangos, bei padaryta išvada, kad transporto priemonė apgadinta eismo įvykio metu (b. l. 16), išrašas apie asmeniui registruotus administracinius teisės pažeidimus ir priimtus sprendimus, iš kurio matyti, kad asmuo administracine tvarka baustas, turi galiojančių administracinių nuobaudų (b. l. 17-19), asmens blaivumo testas, iš kurio matyti, kad 2015-08-24 d., 01.07 val., S. S. nustatytas 2,47 promilės neblaivumas, įvertinus paklaidą, 2,42 promilės neblaivumas (b. l. 22), alkotesterio patikros sertifikatas, iš kurio matyti, kad alkotesteris tinkamas naudoti iki 2015-12-08 (b. l. 25), automobilio BMW X5, valst. Nr. ( - ) registracijos liudijimas, iš kurio matyti, kad automobilis priklauso S. N. (b. l. 29).

10Įvertinus išdėstytus įrodymus, darytina išvada, kad nagrinėjant administracinio teisės pažeidimo bylą N. S. Ž. atžvilgiu, nebuvo paneigtos administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.6.-7486-540/2015 nustatytos aplinkybės, todėl yra pilnai įrodyta, jog N. S. Ž., apklausiamas liudytoju, viešo teismo posėdžio metu administracinio teisės pažeidimo byloje, kurioje S. S. buvo nubaustas pagal Lietuvos Respublikos ATPK 127 str. 3 d., 130 str. 1 d., 1302 str., ir būdamas pasirašytinai įspėtas apie administracinę atsakomybę, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str., už melagingų parodymų teikimą administracinio teisės pažeidimo byloje, tyčia ir suvokdamas savo veiksmus, pateikė neteisingus duomenis, nurodydamas, kad ne S. S., o jis - N. S. Ž. 2015 m. rugpjūčio 23 d. vairavo transporto priemonę BMW X5, valst. Nr. ( - ), priklausančią S. N., todėl konstatuotina, kad N. S. Ž. padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str., todėl yra baustinas.

11Skirdamas nuobaudą, teismas atsižvelgia į pažeidimo padarymo aplinkybes, į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens asmenybę, į jo atsakomybę sunkinančias ir lengvinančias aplinkybes.

12Duomenų apie N. S. Ž. galiojančias administracines nuobaudas byloje nėra. Jo atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

13Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos ATPK 30 str., administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui skirtina nuobauda - bauda, numatyta Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str. sankcijos ribose. Manytina, kad pritaikius būtent tokią nuobaudą, bus pasiekti Lietuvos Respublikos ATPK 20 str. numatyti administracinės nuobaudos tikslai – auklėti administracinį pažeidimą padariusį asmenį, kad jis laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles ir nepadarytų naujų teisės pažeidimų.

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 24 str., 30 str., 302 str., 286 str., 287 str., 288str.,

Nutarė

15N. S. Ž., a. k. ( - ) pripažinti padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos ATPK 1872 str., ir skirti administracinę nuobaudą – 289,00 Eur (dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų) baudą.

16Nutarimas per 20 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai