Byla 2A-270-460/2018
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Aušros Maškevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Almanto Padvelskio, Alvydo Žerlausko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės mažosios bendrijos „GDG“ (apeliantė) apeliacinį skundą dėl Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų (Tauragės rajono apylinkės teismo) 2017 m. spalio 6 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės mažosios bendrijos „GDG“ ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Iksfera“ dėl skolos priteisimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

  1. Ieškovė MB ,,GDG‘‘ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės UAB „Iksfera“ 2896,20 Eur skolą, 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei priteisti visas patirtas bylinėjimosi išlaidas pagal civilinės bylos eigoje pateiktus dokumentus. Ieškovė MB „GDG" (toliau tekste - ieškovė) nurodė, kad jų įmonės veikos sritis yra - orinio šildymo sistemų prekyba ir diegimas. Ieškovė MB „GDG" yra UAB „GDG" teisių perėmėjas. Ieškovė ir atsakovė UAB „Iksfera" (toliau tekste - atsakovė) 2006 m. gruodžio 5 d. sudarė rangos sutartį Nr. ST06-008 (toliau tekste - Sutartis), kurios pagrindu ieškovė įsipareigojo sumontuoti, o atsakovė įsipareigojo priimti ir sumokėti už statybos darbus - objekto šildymo, vėdinimo bei kondicionavimo įrengimo ir derinimo darbus. Ieškovė, kaip ir numatyta Sutarties 2 dalyje, darbus atsakovo objekte atliko etapais. Paskutinysis etapas buvo baigtas - 2008 metais. Tarp ieškovės ir atsakovės buvo susiklostę sklandūs dalykiniai santykiai - atsakovė laiku atsiskaitydavo už atliktus darbus. Atsakovė ieškovei nebuvo pareiškusi jokių pretenzijų dėl atliktų darbų kokybės, o sumontuoti įrenginiai buvo tinkamos kokybės ir funkcionavo. 2008 metais, kai buvo baigtas paskutinis įrangos montavimo etapas, atsakovė su ieškove iš karto neatsiskaitė. Atsižvelgdama į tai, kad atsakovė iki tol tinkamai vykdė savo įsipareigojimus ir sumokėjo ieškovei už darbus, atliktus ankstesniais Sutarties vykdymo etapais (bendra Sutarties kaina siekė 199 000,00 Lt su PVM), ieškovė pasitikėjo atsakovu ir suteikė jam papildomo laiko. Iki galutinio darbų užbaigimo Sutarties pagrindu atsakovė ieškovei buvo sumokėjusi 189 000,00 Lt: iš viso 54 738,18 Eur. Po kiek laiko atsakovė nustojo bendradarbiauti, neatsakė į telefono skambučius ir atsisakė pasirašyti atliktų darbų priėmimo - perdavimo aktą. Ieškovė 2017 m. kovo 13 d. išsiuntė atsakovei 2017 m. kovo 10 d. PVM sąskaitą-faktūrą serija: GDG, Nr. 0342 ir vienašališkai pasirašytą 2017 m. kovo 10 d. atliktų darbų aktą. Aktas atsakovei įteiktas 2017 m. kovo 15 d. Ieškovė 2017 m. kovo 16 d. gavo atsakovės pranešimą, kuriame nurodė, jog ieškovei nieko nėra skolinga. Ieškovė su tokia atsakovės nuostata nesutinka. Darbų kaina pagal Sutarties 3.1 p. buvo 199 000,00 Lt. Atsakovė ieškovei sumokėjo 189 000,00 Lt. Ieškovė atsakovei yra išrašiusi PVM sąskaitų - faktūrų už 199 000,00 Lt sumą. Atsakovės skola ieškovei šiai dienai sudaro - 2896,20 Eur.
  2. Atsakovė UAB „Iksfera“ su ieškiniu nesutiko, pateikė atsiliepimą į ieškinį. Nurodė, kad atsakovė ieškovės ieškinį vertina kaip akivaizdų piktnaudžiavimą procesu, kadangi ieškovė pareiškė akivaizdžiai nepagrįstą ieškinį. Ieškovė teismui pateikė 2017-03-10 sąskaitą, pažymą ir atliktų darbų aktus, kuriuose nurodytos aplinkybės yra kitokios, negu ieškovė buvo nurodžiusi 2015 metais, o jos atstovė UAB „Corporo Group“ 2017-03-08. Nurodė, kad šalys 2006 m. gruodžio 5 d. sudarė rangos sutartį Nr. ST06-008 dėl atsakovei priklausančio pastato, esančio Dariaus ir Girėno g. 134, Tauragėje, šildymo, vėdinimo bei kondicionavimo įrengimo bei derinimo darbų atlikimo. Konkretūs rangos darbai buvo numatyti Sutarties priede Nr. 1 „Lokalinė samata“ pagal techninio projekto sprendinius. Ieškovės atlikti statybos darbai buvo naujo administracinio pastato, unikalus Nr. 4400-1059-9478, Dariaus ir Girėno g. 134, Tauragėje, statybos dalimi. Rangos sutarties 4.2. punkte buvo nustatyta, kad ieškovė darbus privalo atlikti iki 2007 m. balandžio 16 d. Darbai buvo vykdomi trimis etapais, šalys dėl atliktų darbų sudarydavo priėmimo –perdavimo aktus, kuriuos derino statybos prižiūrėtojas. Paskutiniojo trečiojo etapo darbų pabaiga - iki 2017 m. balandžio 16 d. Pagal sutarties 5.7. p., visais atvejais, kai atsiranda būtinybė pratęsti darbų atlikimo terminą, turi būti raštu įformintas papildomas susitarimas, susitarimo projektą rengia rangovas. Tačiau tokių duomenų, kad būtų parengtas papildomas susitarimas dėl vėlesnio darbų atlikimo, nėra, ieškovė to nepateikia, todėl mano, kad ieškinį būtina atmesti šiuo pagrindu. Ieškinyje klaidingai nurodyta, kad ieškinio pagrindą neva sudarantys darbai buvo atlikti 2008 m., jų atlikimo faktą įrodinėja prie ieškinio pateikia 2017 m. kovo 10 d. sąskaita-faktūra Nr. GDG0342, 2017 m. kovo 10 d. darbų aktu, 2017 m. kovo 10 d. pažyma. Todėl kyla klausimas – kodėl darbų perdavimo aktas ir sąskaita išrašyti praėjus beveik 10 metų nuo nurodyto galutinio rangos termino pasibaigimo. Akivaizdu, kad darbų atlikimo aktai yra ir turi būti sudaromi statybos darbų atlikimo metu, kada galima patikrinti darbų atlikimo faktą, jų kokybę, atitinkamai nustatyti garantinius terminus ir kt. Visų statybos darbų atlikimą prižiūri statybos techninis prižiūrėtojas, kuris derino šalių 2007 metais pasirašytus atliktų darbų aktus, bei atitinkamai vertino, ar darbai yra atlikti, ar jie atlikti nepažeidžiant statinio techninio projekto. Todėl praėjus tokiam nepateisinamai ilgam laiko tarpui, kai atsakovė jau yra sunaikinusi 2007 - 2008 metų pirminės apskaitos, taip pat kitus dokumentus (nes pasibaigęs jų saugojimo terminas), o sutartis su techniniu prižiūrėtoju yra seniai pasibaigusi, nustatyti darbų atlikimo faktą, jų kokybę ir pan. aplinkybes yra sudėtinga dėl objektyvių aplinkybių. Mano, kad dėl aukščiau paminėtų priežasčių ieškovė ir laukė tokį ilgą laiko tarpą, nes nuo 2007 m. lapkričio mėn., kai šalys pasirašė paskutinį atliktų darbų aktą, iki 2015 metų ieškovė jokių pretenzijų atsakovei nereiškė. Atsakovė 2006-2007 metais apmokėjo visas jai ieškovo išrašytas sąskaitas – faktūras, įskaitant 2007-11-28 PVM sąskaitą-faktūrą, kurioje atskirai išskirta 11 864,40 litų suma už „Kondicionierius, montavimas ir medžiagos pagal sutartį Nr. ST06-008”. Paminėti darbai yra užfiksuoti ir šalių 2007-11-28 atliktų darbų akte. Pastato statybos darbai baigti 2007 metais, ieškovė jokių statybos darbų po 2007-11-28 sudarymo neatliko. Ieškovei buvo laiku ir tinkamai sumokėta už visus jos atliktus rangos darbus, atsakovė nereiškė jei pretenzijų nei dėl vėlavimo atlikti rangos darbus nei dėl darbų kokybės, nors ieškovė ir pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus (darbai buvo atlikti nekokybiškai, dėl ko atsakovė turėjo problemų dėl sistemos paleidimo, o darbų trūkumus kiti rangovai pašalino tik 2009 metais). Ieškovė nei 2008 metais, nei vėliau nereiškė atsakovei šiame ieškinyje nurodytų reikalavimų. Tačiau 2014 metais ieškovės direktorius žodžiu (telefonu) pradėjo reikšti pretenzijas dėl pagal rangos sutartį neva nesumokėtos kainos, už darbus kurių ieškovė neatliko bei atsiuntė 2008 m. spalio 20 d. PVM sąskaitą faktūrą GDG 0024, kurioje nurodyta 10 000 litų suma (įskaitant PVM) už ,,CPKF/CAPF‘‘ kondicionieriaus montavimą ir medžiagos, pagal sutartį Nr. ST06-008. Nurodė, kad šioje sąskaitoje nurodytos medžiagos ir darbai buvo įtraukti į atsakovo apmokėtą 2007-11-28 PVM sąskaitą faktūrą, kurioje už „Kondicionierius, montavimas ir medžiagas pagal sutartį Nr. ST06-008” nurodyta 11 864,40 litų suma (be PVM). Atsakovė 2015 m. liepos 14 d. ir 2015 m. lapkričio 18 d. pranešimais atsakė į ieškovės pretenzijas. Praėjus dvejiems metams, 2017 m. kovo mėn. atsakovė vėl gavo UAB „Corporo Group‘‘ 2017-03-08 reikalavimą „Dėl skolos sumokėjimo“, kuriame nurodyta, kad UAB „Iksfera“ laiku nesumokėjo UAB „GDG“ skolos: „kilusios iš 2008 m. spalio 20 d. PVM sąskaitos – faktūros Nr. GDG 0000241 bei 2016 m. birželio 09 d. Statybos rangos sutarties Nr. ST06-008”. Į šią pretenziją atsakovė atsakė 2017 m. kovo 9 d. pranešimu, kuriuo pareikalavo pateikti darbų atlikimo faktą patvirtinančius įrodymus. Tuomet ieškovė atsiuntė atsakovei jau ne 2008-12-20 PVM sąskaitą - faktūrą Nr. GDG 0000241, minimą AB „Corporo Group“ 2017-03-08 reikalavime, bet 2017 m. kovo 10 d. išrašytą PVM sąskaitą - faktūrą, kurioje nurodyti darbai „CPKF/CAJPF kondicionieriaus montavimas ir medžiagos pagal sutartį Nr. ST06-008” atitinka atsakovės apmokėtoje 2007-11-28 PVM sąskaitoje faktūroje nurodytus darbus. Nurodo, kad UAB „Corporo Group“ 2017-03-08 reikalavime buvo minima neegzistuojanti 2016 m. birželio 09 d. statybos rangos sutartis Nr. ST06-008 bei tariamus rangos darbus neva turinti patvirtinti 2008 m. spalio 20 d. PVM sąskaita faktūra GDG 0024, kurią atsakovei ieškovo direktorius buvo atsiuntęs dar 2014 m. gegužės mėn. Nurodė, kad su ieškiniu ieškovė pateikė dar kitokią 2017 m. kovo 10 d. PVM sąskaitos - faktūros GDG 0342 versiją, kurioje nurodyta „Orinio šildymo sistemos medžiagos ir darbai pagal sutartį Nr. ST06-008“. Atsakovė pripažįsta, kad ieškovė pastatė kondicionierių, atliko jo montavimo darbus, tačiau šie darbai buvo įtraukti į 2007-11-28 PVM sąskaitą faktūrą, kurią atsakovė apmokėjo. Todėl atsakovė nežino, kokiu pagrindu ieškovė už tuos pačius darbus išrašė 2008-10-20 ir 2017-03-10 sąskaitas-faktūras. Atsakovė mano, kad ieškovė piktnaudžiauja savo procesinėmis teisėmis, siekdama dvigubo apmokėjimo už tuos pačius darbus. Be to, nurodė, kad ieškinys turi būti atmestas dėl senaties termino. Paskutinius statybos darbus (kokie jie bebūtų) ieškovė administraciniame pastate, esančiame Dariaus ir Girėno g. 134, Tauragėje atliko 2007 metais. Ieškinys paduotas 2017 m gegužės mėn., t. y. akivaizdžiai praleidus ieškinio senaties terminą ir atsakovė prašo jį taikyti. Prašė priteisti visas jų patirtas bylinėjimosi išlaidas.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

  1. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų (Tauragės rajono apylinkės teismo) 2017 m. spalio 6 d. sprendimu ieškinys atmestas. Teismas nusprendė priteisti atsakovei UAB „Iksfera“, Dariaus ir Girėno g. 134, Tauragės, įmonės kodas 179886676, iš ieškovės MB ,,GDG‘‘, Draugystės g. 17, Kaunas, įmonės kodas 135866120, 1037,92 Eur (vieną tūkstantį trisdešimt septynis eurus 92 ct.) bylinėjimosi išlaidų; priteisti iš ieškovės MB ,,GDG‘‘, Draugystės g. 17, Kaunas, įmonės kodas 135866120, 3,20 Eur (tris eurus 20 ct) išlaidas, susijusias su teismo procesinių dokumentų įteikimu.
  2. Teismas konstatavo, kad už ieškovės nurodomus darbus bei medžiagas atsakovė atsikaitė dar 2007 m. lapkričio 28 d. pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. GDG 00010 (t. 1, b. l. 58).

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

95. Apeliantė teismui pateikė apeliacinį skundą, juo prašo: 1) panaikinti Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų (Tauragės rajono apylinkės teismo) 2017 m. spalio 6 d. sprendimą; 2) priimti naują sprendimą: ieškovei MB „GDG“, juridinio asmens kodas 135866120, iš atsakovės UAB „Iksfera“, juridinio asmens kodas: 179886676, priteisti 2 896,20 Eur (du tūkstančiai aštuoni šimtai devyniasdešimt šeši eurai ir 20 ct) skolą ir 6 (šešių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo; 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

106. Apeliantas netinkamais laiko atsakovės ir pirmosios instancijos teismo argumentus, esą, nesant rašytinio susitarimo, apeliantė po 2007 m. lapkričio mėnesio negalėjo atlikti jokių rangos darbų. Tikina, kad po 2007 m. lapkričio mėnesio atliko kai kurių įrenginių montavimo darbus, o kondicionavimo sistema 2007 m. lapkričio mėnesį, kai jau buvo pradėtas šildymo sezonas, nebegalėjo būti montuojama, be ko, 2007 m. lapkričio mėnesį apeliantė savo sandėliuose dar neturėjo įrenginių, kuriuos buvo suplanuota montuoti atsakovės objekte.

117. Apeliantė tikina, kad kondicionavimo įrangą atsakovės objekte sumontavo 2008 m. pavasario pabaigoje. Jos nuomone, šias aplinkybes patvirtina apeliantės pateikti notariškai patvirtinti liudytojų A. K. bei D. D. parodymai.

128. Atsakovės objekte buvo sumontuota JAV gamintojo Goodman Manu- facturing Company pagaminta kondicionavimo įranga CPKF/CAPF, kurią MB „GDG", kaip ir įprasta jos verslo praktikoje, įsigijo tiesiogiai iš gamintojo JAV, Teksaso valstijoje. Teigia, jog apeliantė savo apskaitoje nenaudoja įrenginių serijos numerių, todėl apeliantei nebuvo žinoma, koks yra atsakovės objekte sumontuoto konkretaus kondicionavimo bloke serijinis numeris. Nurodo, kad įranga iš gamintojo buvo užsakyta 2007 m. rugsėjo 20 d., išsiųsta - 2007 m. spalio 26 d., o Lietuvos Respublikoje gauta 2007 m. lapkričio 27 d., dėl to apeliantė neturėjo jokios objektyvios galimybės sumontuoti kondicionierių 2007 m. lapkričio mėnesį, kadangi jo tiesiog fiziškai dar neturėjo.

139. Atsakovės objekte kondicionavimo sistema buvo sumontuota tik 2008 m. pavasario pabaigoje, tačiau sąskaitoje faktūroje GDG 0010, atlikus korekcijas, vietoje pozicijos „Orinio šildymo sistemos medžiagos ir darbai", t. y. realiai apeliantė atliktų sistemos paleidimo - derinimo darbų, atsakovės prašymu, buvo įrašyta „CPKF/CAPF kondicionieriaus montavimas ir medžiagos". Pataisytą sąskaitą faktūrą apeliantė išsiuntė elektroniniu paštu, tačiau UAB „GDG“ apskaitoje jau buvo užpajamuota pirminė sąskaita GDG0010. 2008 m. spalio 20 d. buvo surašytas darbų atlikimo aktas bei sąskaitą faktūra GDG0024. Apeliantas dokumentus išsiuntė elektroniniu paštu, o originalus - 2008 m. spalio 24 d. paštu. Vėliau paaiškėjo, jog UAB „Iksfera" neturi užpajamavusi 2008 m. spalio 20 d. PVM sąskaitos faktūros GDG 0024 - buhalterė paprašė ją persiųsti, tačiau sąskaitos atsakovė neapmokėjo. 2017 m. atsakovės buhalterė apeliantei nurodė, jog negali apskaityti 2008 m. sąskaitos faktūros ir reikėtų išrašyti 2017 metų sąskaitą. Dėl šios priežasties apeliantė 2017 m. kovo 10 d. išrašė debetinę sąskaitą DEB GDG 0024, anuliuojančią 2008 m. spalio 20 d. sąskaitą GDG 0024 ir atsakovei nusiuntė 2017 m. kovo 10 d. sąskaitą GDG 0342 su tuo pačių turiniu, koks buvo nurodytas 2008 m. spalio 20 d. sąskaitoje GDG0024 „CPKF/CAPF kondicionieriaus montavimas ir medžiagos“ suderinimui, tačiau po šių dokumentų išsiuntimo, apeliantė iš atsakovės buhalterės sužinojo, jog dubliuojasi sąskaitos turinys su sąskaita GDG 0010. Ištaisant šį nesusipratimą atsakovei buvo nusiustą 2017 m. kovo 10 d. sąskaita GDG 0342 su turiniu „Orinio šildymo sistemos medžiagos ir darbai pagal sutartį Nr. ST06-008“. Tačiau ir po šios sąskaitos išsiuntimo šalys vis viena nesugebėjo susitarti dėl Sutarties pagrindu likusios skolos apmokėjimo.

1410. Apeliantės manymu, šildymo sistema atsakovės objekte buvo paleista ir suderinta, tačiau jai kilo eksploatavimo problemos, kurios geriausiu atveju galėtų būti siejamos su garantiniu aptarnavimu, tačiau šios aplinkybės nesuteikė atsakovei teisės nevykdyti prievolės apeliantei sumokėti likusią skolos sumą.

1511. Atsiliepime atsakovė prašo apeliantės skundo netenkinti. Teigia, kad teismas teisingai įvertino įrodymus ir priėmė teisingą sprendimą.

16Teisėjų kolegija

konstatuoja:

17IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

1812. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei patikrinimas, ar nėra absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Esant šiai aplinkybei apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja tik apeliaciniame skunde nurodytus argumentus. Šiuo nagrinėjamu atveju absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

19Byloje nustatytos faktinės aplinkybės

2013. Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp ieškovės MB „GDG" ir atsakovės UAB „Iksfera“ 2006 m. gruodžio 5 d. sudaryta rangos sutartis Nr. ST06-008 Dėl šildymo, vėdinimo bei kondicionavimo įrengimo ir derinimo darbų atsakovei priklausančiame naujame administraciniame pastate, unikalus Nr. 4400-1059-9478, esančiame Dariaus ir Girėno g. 134, Tauragėje. Bendra Sutarties kaina numatyta 199 000,00 Lt su PVM (t. 1 b. l. 12, 43). Konkretūs rangos darbai buvo numatyti Sutarties priede Nr. 1. (t. 1, b. l. 15-16 ). Rangos sutarties 4.2. punkte buvo nustatyta, kad ieškovė darbus privalo atlikti iki 2007 m. balandžio 16 d. Darbai vykdomi trimis etapais, šalys dėl atliktų darbų sudarydavo priėmimo – perdavimo aktus, juos derino statybos prižiūrėtojas. Paskutiniojo trečiojo etapo darbų pabaiga numatyta iki 2007 m. balandžio 16 d. Pagal sutarties 5.7. p., visais atvejais, kai atsiranda būtinybė pratęsti darbų atlikimo terminą, turi būti raštu įformintas papildomas susitarimas, susitarimo projektą rengia rangovas (t. 1, b. l. 12). Statybos rangos Sutarties 3.3. punkte numatyta ,,už atliktus darbus užsakovas moka rangovui kiekvieną mėnesį pagal atliktų darbų priėmimo – perdavimo aktą bei pažymą, kurios privalo būti patvirtintos techninės priežiūros vadovo, ir pateikia PVM sąskaitą faktūrą 10 ( dešimt) darbo dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos. Iš 2006-2007 metų laikotarpio atliktų darbų aktų matyti, kad: 2007 m. sausio 30 d. šalių pasirašyti atliktų darbų aktai (dėl IA pogrindžio ortakių montavimo ir medžiagos pagal sutartį Nr. ST06-008) - 25423,72 Lt sumai (su PVM 30000,000 Lt); 2007 m. vasario 21 d. pasirašytas atliktų darbų aktas (dėl IIA ortakių montavimo ir medžiagas pagal sutartį Nr. ST 06-008), 16949,15 Lt sumai (su PVM 20000 Lt); 2007 m. liepos 4 d. pasirašytas atliktų darbų aktas (dėl IIIA ortakių montavimo ir medžiagas pagal sutartį Nr. ST 06-008; duobių ortakių montavimas ir medžiagos; angaro ortakių montavimas ir medžiagos, dyzelinių šildymo įrenginių pristatymas), bendrai 72033,90 Lt sumai (su PVM 85000 Lt); 2007 m. lapkričio 28 d. pasirašytas atliktų darbų aktas (kondicionierius, montavimas ir medžiagos, kuro talpos montavimas ir medžiagos, dyzelinių šildymo įrenginių montavimas ), bendrai 45762,70 Lt sumai (su PVM 53999,99 Lt) (t. 1, b. l. 51-54). Visi aktuose nurodyti darbai pasirašyti užsakovo bei vykdytojo, kurių pagrindu 2006-2007 metais išrašytos sąskaitos – faktūros. Nustatyta ir tai, jog 2007 m. sausio 30 d. PVM sąskaita –faktūra (dėl IA pogrindžio ortakių montavimo ir medžiagos pagal sutartį Nr. ST06-008) 30 000,00 Lt sumai; 2007 m. vasario 21 d. PVM sąskaita-faktūra (dėl IIA ortakių montavimo ir medžiagas pagal sutartį Nr. ST 06-008) bendrai 20 000,00 Lt sumai; 2007 m. liepos 4 d. PVM sąskaita –faktūra Nr. GDG0001 (dėl IIIA ortakių montavimo ir medžiagas pagal sutartį Nr. ST 06-008; duobių ortakių montavimas ir medžiagos, pagal sutartį Nr. ST06-008; angaro ortakių montavimas ir medžiagos, pagal sutartį Nr. ST06-008; dyzelinių šildymo įrenginių pristatymas pagal sutartį Nr. ST06-0080), viso 85 0000,01 Lt sumai, kurios šalių pasirašytos bei užsakovo apmokėtos per 10 dienų laikotarpį (t. 1, b. l. 55-57).

2114. Teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, jog šalis siejo sutartiniai teisinai santykiai –tarp ieškovės MB „GDG“ ir atsakovės UAB „Iksfera“ 2006 m. gruodžio 5 d. buvo sudaryta rangos sutartis Nr. ST06-008 Dėl šildymo, vėdinimo bei kondicionavimo įrengimo ir derinimo darbų atsakovei priklausančiame naujame administraciniame pastate. Šiuo aspektu svarbu tai, jog pagal CK 6.681 straipsnio 1 dalį rangovas privalo atlikti iš savo ar užsakovo medžiagų darbus pagal užsakovo nustatytas sąlygas, laiku ir tinkamos kokybės; užsakovas privalo darbus priimti ir už juos atsiskaityti, taigi rangovo teisę gauti atlyginimą už atliktą darbą lemia jo pareigos darbus atlikti tinkamai ir laiku įvykdymas. Darbų perdavimas ir priėmimas įforminamas aktu, kurį pasirašo dvi šalys (CK 6.694 straipsnio 4 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl darbų perdavimo–priėmimo akto reikšmės, yra pažymėjęs, kad tai yra įstatyme įtvirtintas įrodymų šaltinis (dokumentas), kuriame užfiksuotas tam tikras sutartinių įsipareigojimų įvykdymo etapas, reikšmingi faktinio pobūdžio duomenys apie rangos sutartyje nurodytų darbų atlikimą, jų atitiktį sutarties sąlygoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-19/2009; kt.). Atliktų darbų priėmimo aktas yra rangos sutarties vykdymo dokumentas, kuriame yra užfiksuojama rangovo atliktų darbų rezultatas ir užsakovo valia priimti šį rezultatą su išlygomis arba be jų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. gruodžio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-561-378/2016).

2215. Pagal CK 6.681 ir 6.694 straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti rangovo perduodamus darbo rezultatus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. sausio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-17/2007; 2007 m. lapkričio 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-484/2007; kt.). Kaip šios taisyklės išimtys įstatyme įvardyti atvejai, kada užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbus: kai rangovas pažeidžia viso darbo atlikimo galutinį terminą ir dėl termino praleidimo prievolės įvykdymas užsakovui prarado prasmę (CK 6.652 straipsnio 4 dalis); kai pagal įstatymą, sutartį ar darbų pobūdį privalomų bandymų ir kontrolinių matavimų rezultatai yra neigiami (CK 6.694 straipsnio 5 dalis); kai nustatomi darbų rezultato trūkumai, dėl kurių jo neįmanoma naudoti pagal statybos rangos sutartyje nurodytą paskirtį, o šių trūkumų nei užsakovas, nei rangovas ar jo pasitelktas trečiasis asmuo negali pašalinti (CK 6.694 straipsnio 6 dalis).

2316. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog šalys darbus perdavė–priėmė atliktų darbų aktais. Akcentuotina, kad 2007 m. lapkričio 28 d. byloje pateiktas abiejų ginčo šalių pasirašytas atliktų darbų aktas (t. 1, b. l. 54). Jame aiškiai išdėstyti atlikti darbai ir sumontuoti įrenginiai bei panaudotos medžiagos: kondicionierius, montavimas ir medžiagos, kuro talpos montavimas ir medžiagos, dyzelinių šildymo įrenginių montavimas. 2007 m. lapkričio 28 d. abiejų ginčo šalių pasirašytame atliktų darbų akte nėra jokių pastabų, korekcijų apie tai, jog kurie nors iš aptariamame akte nurodytų darbų buvo atlikti su trūkumais, netinkamai, praleidus terminą. Taigi, šis abiejų sutarties šalių pasirašytas aktas yra dvišalis sandoris, sukuriantis šalims atitinkamas teises ir pareigas. Viena jų suponuoja atsakovės pareigą už kondicionierių, jo montavimą ir medžiagas, kt. sumokėti kainą.

2417. Byloje atsakovės pateikta 2007 m. lapkričio 28 d. apeliantės pasirašyta PVM sąskaita faktūra, joje nurodyti darbai ir kt.: kondicionierius, montavimas ir medžiagos, kuro talpos montavimas ir medžiagos, dyzelinių šildymo įrenginių montavimas bendrai 53 999,99 Lt sumai (su 18 procentų PVM (t. 1, b. l. 58). Minėtoje PVM sąskaitoje faktūroje, kaip ir aptartame 2007 m. lapkričio 28 d. atliktų darbų akte nurodyta, jog kondicionieriaus, jo montavimo ir medžiagų kaina sudaro 11 864,40 Lt (be PVM mokesčio).

2518. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus statybos darbus statybos rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka (CK 6.687 straipsnio 1 dalis). Pareiga atsiskaityti už atliktus darbus yra viena iš pagrindinių užsakovo, kaip statybos rangos sutarties šalies, pareigų, įtvirtintų įstatyme (CK 6.681 straipsnio 1 dalis). Pabrėžtina, kad pagal 2007 m. lapkričio 28 d. atliktų darbų aktą ir 2007 m. lapkričio 28 d. PVM sąskaitą faktūrą (suma 53 999,99 Lt) AB SEB banko 2007-11-29 ir 2007-11-30 mokėjimo nurodymais apeliantei atsakovė sumokėjo 53 999,99 Lt (t. 1, b. l. 29) (CPK 178 straipsnis). Šiuo atveju jokių pretenzijų dėl minėtos sąskaitos apmokėjimo nenustatyta. Konstatuotina, jog užsakovė (atsakovė) sumokėjo už apeliantės atliktus ginčo statybos darbus ir įrenginius (kondicionierių) 2006 m. gruodžio 5 d. rangos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka (CK 6.687 straipsnio 1 dalis).

2619. Teisėjų kolegija, įvertinusi įrodymus, susijusius su ginčo darbais ir įranga, mano, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad kondicionierius buvo sumontuotas vykdant rašytinę rangos sutartį bei šalims pasirašius atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktą. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad būtent darbų perdavimo–priėmimo akte turi būti fiksuojami nustatyti atliktų darbų trūkumai, o jų nenurodymas akte reiškia trūkumų nekonstatavimą bei draudimą ateityje remtis trūkumų faktu (CK 6.662 straipsnio 2 dalis), išskyrus atvejus, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti normaliai priimant darbą (paslėpti trūkumai) arba jei jie buvo rangovo tyčia paslėpti (CK 6.662 straipsnio 4 dalis) (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 27 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BUAB „Glijas“ v. UAB „Serneta“, bylos Nr. 3K-3-484/2007; 2010 m. birželio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Metekas“ v. UAB „Projektana“, bylos Nr. 3K-3-287/2010). Atsakovė neneigia, kad apeliantė kondicionierių atvežė ir atliko jo montavimo darbus, o byloje esantys rašytiniai įrodymai pagrindžia, kad už ginčo įrenginį ir jo montavimo darbus apeliantei yra sumokėta (CPK 12, 178, 185, 197 straipsniai).

2720. Apeliantės teiginiai, jog dėl įvairių priežasčių kondicionierius buvo montuojamas ne 2007 m. lapkričio mėnesį, kaip nurodyta 2007 m. lapkričio 28 d. atliktų darbų akte bei 2007 m. lapkričio 28 d. PVM sąskaitoje faktūroje, o 2008 m. pradžioje, šiuo atveju neturi teisinės reikšmės. Kaip minėta, ginčo darbus šalys pagal 2006 m. gruodžio 5 d. sudaryta rangos sutartį Nr. ST06-008 įtraukė į 2007 m. lapkričio 28 d. atliktų darbų aktą ir 2007 m. lapkričio 28 d. PVM sąskaitą faktūrą ir už tai apeliantei yra sumokėta. Dėl tų pačių priežasčių gili kondicionieriaus identifikavimo analizė pagal serijos numerį vėlgi netenka teisinės prasmės, nes koks bebūtų kondicionieriaus serijos numeris, už jį yra sumokėta mokėjimo pavedimais. Dar kartą 2017 m. reikalauti sumokėti už atliktus darbus nėra pagrindo. Apeliantės išrašomos sąskaitos vėlgi nesuteikia teisės reikalauti antrą kartą už paslaugas sumokėti.

2821. Apeliantės nurodomų liudytojų parodymai negali paneigti byloje pateiktų rašytinių įrodymų bei juose užfiksuotų aplinkybių (CPK 197, 198 straipsniai).

2922. Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino materialiosios teisės normas, reglamentuojančias statybos rangą, proceso teisės normas, reglamentuojančias įrodymų tyrimą ir vertinimą, savo išvadas pagrindė byloje surinktais įrodymais.

3023. Kolegijos nuomone, šioje byloje apie pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus pasisakyta, kiti apeliantės ir atsakovės nurodomi teiginiai neturi teisinės reikšmės bylos išsprendimui.

31Dėl bylos procesinės baigties

3224. Atsižvelgdama į anksčiau išdėstytus argumentus teisėjų kolegija mano, kad apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo pripažinti, jog šią bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas pažeidė materialiosios ir procesinės teisės normas, nukrypo nuo teisės aiškinimo ir taikymo praktikos. Teisėjų kolegija, patikrinusi skundžiamą teismo procesinį sprendimą, konstatuoja, kad jį panaikinti apeliacinio skundo argumentais nėra teisinio pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

33Dėl bylinėjimosi išlaidų

3425. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Netenkinus apeliacinio skundo, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos atsiliepimą į apeliacinį skundą surašiusiai šaliai. Atsakovė prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas. Jos sumokėti 592,90 Eur už atsiliepimą į apeliacinį skundą neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77, kuriuo buvo pakeistas Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymas Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“, rekomenduojamo priteisti užmokesčio, išlaidos pripažintinos būtinomis. Atsižvelgiant į tai, netenkinus apeliacinio skundo atsakovei iš ieškovės priteistina 592,90 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

35Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 324–331 straipsniais,

Nutarė

36Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų (Tauragės rajono apylinkės teismo) 2017 m. spalio 6 d. sprendimą palikti nepakeistą.

37Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Iksfera“ priteisti iš ieškovės mažosios bendrijos ,,GDG“ 592,90 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5.
  1. Ieškovė MB ,,GDG‘‘ ieškiniu prašė priteisti iš... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7.
    1. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų... 8. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 9. 5. Apeliantė teismui pateikė apeliacinį skundą, juo prašo: 1) panaikinti... 10. 6. Apeliantas netinkamais laiko atsakovės ir pirmosios instancijos teismo... 11. 7. Apeliantė tikina, kad kondicionavimo įrangą atsakovės objekte sumontavo... 12. 8. Atsakovės objekte buvo sumontuota JAV gamintojo Goodman Manu- facturing... 13. 9. Atsakovės objekte kondicionavimo sistema buvo sumontuota tik 2008 m.... 14. 10. Apeliantės manymu, šildymo sistema atsakovės objekte buvo paleista ir... 15. 11. Atsiliepime atsakovė prašo apeliantės skundo netenkinti. Teigia, kad... 16. Teisėjų kolegija... 17. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 18. 12. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir... 19. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės... 20. 13. Bylos duomenimis nustatyta, kad tarp ieškovės MB „GDG" ir atsakovės... 21. 14. Teisėjų kolegija pirmiausia pažymi, jog šalis siejo sutartiniai... 22. 15. Pagal CK 6.681 ir 6.694 straipsnių nuostatas užsakovas privalo priimti... 23. 16. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, jog šalys darbus... 24. 17. Byloje atsakovės pateikta 2007 m. lapkričio 28 d. apeliantės pasirašyta... 25. 18. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus statybos darbus statybos rangos... 26. 19. Teisėjų kolegija, įvertinusi įrodymus, susijusius su ginčo darbais ir... 27. 20. Apeliantės teiginiai, jog dėl įvairių priežasčių kondicionierius... 28. 21. Apeliantės nurodomų liudytojų parodymai negali paneigti byloje pateiktų... 29. 22. Apibendrindama išdėstytus argumentus, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 30. 23. Kolegijos nuomone, šioje byloje apie pagrindinius (esminius) bylos... 31. Dėl bylos procesinės baigties... 32. 24. Atsižvelgdama į anksčiau išdėstytus argumentus teisėjų kolegija... 33. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 34. 25. CPK 93 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas... 35. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 36. Tauragės apylinkės teismo Tauragės rūmų (Tauragės rajono apylinkės... 37. Atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Iksfera“ priteisti iš ieškovės...