Byla 2S-839-524/2008

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Erika Misiūnienė, kolegijos teisėjai Eugenija Morkūnienė, Audrius Saulėnas, kolegijos posėdyje rašytine apeliacine tvarka išnagrinėjusi suinteresuotų asmenų B. P., S. L., J. L., O. K. atskirąjį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 17 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo Šilutės rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro pareiškimą dėl pripažinimo neveiksniu suinteresuotiems asmenims B. P., B. M., A. L., K. L., A. L., S. L., J. L., O. K., institucijai teikiančiai išvadą Šilutės rajono savivaldybės Socialinės paramos skyriui,

Nustatė

2Šilutės rajono apylinkės teisme gautas pareiškėjo Šilutės rajono apylinkės vyriausiojo prokuroro pareiškimas suinteresuotiems asmenims B. P., B. M., A. L., K. L., A. L., S. L., J. L., O.K.,, institucijai teikiančiai išvadą Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui dėl asmens pripažinimo neveiksniu. Pareiškėjas prašo siekiant apginti galimai neveiksnios B. P. interesus, apsaugant jos turimą turtą nuo galimo nesąžiningo suinteresuotų asmenų panaudojimo asmeniniais tikslais, B. P. nesuvokiant savo veiksmų, taikyti jos turtui laikinąsias apsaugos priemones.

32008 m. birželio 17 d. nutartimi Šilutės rajono apylinkės teismas nutarė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti Bronislavai Pakulienei, ( - ) nuosavybės teise priklausantį turtą - žemės sklypą, ( - ), pastatą – gyvenamąjį namą, ( - ), pastatą – ūkinį pastatą, ( - ), pastatą – viralinę, ( - ), pastatą – tvartą, ( - ), pastatą – garažą, ( - ), pastatą – malkinę, ( - ), kitus statinius (inžinerinius) – kiemo statinius, ( - ), esančius ( - ), bei automobilį VW Passat, ( - ).

4Suinteresuoti asmenys B. P., S. L., J. L., O. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 17 d. nutartį. Teigia, kad su B. P. gyvenantis sūnus S. L. nesiskundžia jos sveikatos būkle, neturi pretenzijų į turtą ar pinigines lėšas, todėl mano, jog laikinosios apsaugos priemonės pritaikyti neteisėtai ir nepagrįstai. Apeliantai pažymi, kad areštavus B. P. turtą buvo pažeista jos nuosavybės teisė, kišamasi į jos privatų gyvenimą. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas priėmė nutartį neišsiaiškinęs aplinkybių apie B. P.

5Atsiliepimu į atskirąjį skundą pareiškėjas Šilutės rajono vyriausiasis prokuroras prašo pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti. Pažymi, kad prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones pateiktas norint apsaugoti B. P. teises ir teisėtus interesus. Teigia, jog nutartis pagrįsta ir teisėta, priimta siekiant apginti galimai neveiksnaus asmens interesus nuo nesąžiningo suinteresuotų asmenų veikimo.

6Atskirasis skundas netenkintinas.

7Pagrindinė laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą reglamentuojančio CPK XI skyriaus penktojo skirsnio teisės normų paskirtis ir tikslas yra užtikrinti laikiną ginčo objekto apsaugos mechanizmą ir būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Teismui, taikančiam CPK 145 straipsnyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, pakanka įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje tokia grėsmė yra galima.

8Pažymėtina, kad taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas nesprendžia ginčo tarp šalių, o tik patikrina, ar yra pagrindas jas taikyti. Sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, būtina išsiaiškinti ginčo dalyką ir pobūdį, nustatyti, ar prašomos taikyti priemonės yra teisėtos, ar yra aplinkybių, kurios leistų daryti išvadą, jog dėl šių priemonių netaikymo gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas teismo sprendimo įvykdymas. Pažymėtina, kad šios bylos nagrinėjimo dalykas – fizinio asmens civilinis veiksnumas (CPK 135 str. 1 d. 4 p.).

9Pažymėtina, kad teismui nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių galimai neveiksnaus asmens turto, jam gali kilti neigiamų pasekmių, nes šioje bylos stadijoje būtina užtikrinti galimai neveiksnaus asmens turto saugumą. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, iki teismo sprendimo priėmimo nebūtų įmanoma kitaip apsaugoti galimai neveiksnaus asmens turto. Tokia padėtis neatitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų, nes neveiksnaus ar ribotai veiksnaus asmens turtas ir iš jo gaunamos pajamos turi būti naudojamos išimtinai šio asmens interesais (CPK 3 str. 1 ir 7 d., CK 3.244 str. 1 d.).

10Apeliantai atskirajame skunde teismo nutarties nepagrįstumą įrodinėja aplinkybėmis, patvirtinančiomis pareiškimo nepagrįstumą, tačiau įstatymas nereikalauja, kad ieškovas, prašydamas užtikrinti pareiškimą, kartu jį ir pagrįstų. Pareiškimo pagrįstumą teismas nustatinėja nagrinėdamas bylą iš esmės ir minėtas klausimas bus sprendžiamas tolimesnėje bylos nagrinėjimo stadijoje. Todėl apeliantų argumentai, susiję su pareiškimo pagrįstumu ar kitomis bylos nagrinėjimo metu nustatinėtinomis bylos aplinkybėmis, nagrinėjant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, yra teisiškai nereikšmingi ir teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

11Apeliantų argumentai dėl piniginių lėšų arešto atmestini kaip nepagrįsti, nes iš nagrinėjamoje civilinėje byloje esančių dokumentų matyti, kad laikinoji apsaugos priemonė ? areštas ? taikyta tik suinteresuoto asmens B. P. nekilnojamajam turtui ir transporto priemonei, bet ne piniginėms lėšoms. Areštuotu nekilnojamuoju turtu ir transporto priemone B.P. gali naudotis, jį valdyti, todėl atskirojo skundo motyvai dėl konstitucinių teisių pažeidimo yra nepagrįsti.

12Šiuo atveju pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, pagrįstai sprendė, ar yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Dėl šių priežasčių atskirojo skundo motyvais naikinti Šilutės rajono apylinkės teismo nutartį nėra pagrindo. Tačiau patikslintinas Šilutės rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 17 d. nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas, nutartyje nurodant, jog apribotina teisė disponuoti areštuotu turtu, neuždraudžiant areštuoto turto valdyti ir juo naudotis (CPK 145 str. 4 d.).

13Esant nurodytoms aplinkybėms, Šilutės rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 17 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, todėl paliktina nepakeista (LR Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-339 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

15Šilutės rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

16Patikslinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2008 m. birželio 17 d. nutarties rezoliucinę dalį ir nurodyti, jog apribojama teisė disponuoti areštuotu turtu, neuždraudžiant areštuoto turto valdyti ir juo naudotis.

Proceso dalyviai