Byla 2S-2150-605/2010

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Neringos Venckienės, kolegijos teisėjų Aušros Baubienės, Dalės Burdulienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės A. V. atskirąjį skundą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 1 d. nutarties, kuria, patenkinus atsakovų Laimos D. P., L. M., R. M. atstovo advokato A. T. prašymą, sustabdytas civilinės bylos Nr. 2-24-217/2010 nagrinėjimas pagal ieškovės A. V. ieškinį atsakovams L. M., Laimai D. P., R. M., UAB „Judrės medis“, tretiesiems asmenims Kauno miesto 1-ojo notarų biuro notarei R. L., Kauno miesto 12-ojo notarų biuro notarei D. V., VĮ Registrų centro Kauno filialui, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, V. N., UAB DK „PZU Lietuva“ dėl dalies paveldėjimo teisės liudijimo pripažinimo negaliojančiu bei dėl sandorio dalies pripažinimo negaliojančiu, kol bus išnagrinėta civilinė byla Nr. A2-11-490/2010, panaikinimo civilinėje byloje Nr. 2-24-217/2010.

2 Teisėjų kolegija

Nustatė

3Atsakovų Laimos D. P., L. M., R. M. atstovas advokatas A. T. pateikė teismui prašymą stabdyti bylos nagrinėjimą, kol bus išnagrinėta Jonavos rajono apylinkės teisme nagrinėjama atnaujinta civilinė byla Nr. A2-11-490/2010 pagal ieškovės A. V. ieškinį atsakovams Kauno apskrities viršininko administracijai, D. N., L. M., Laimai D. P., R. M., trečiajam asmeniui UAB „Judrės medis“ dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kadangi reikalavimai susiję, ir neišnagrinėjus civilinės bylos Nr. A2-11-490/2010 negalima priimti objektyvaus sprendimo šioje byloje.

4Ieškovė A. V. pateikė teismui prašymą bylos nagrinėjimą atidėti, kadangi ketina tikslinti ieškinio reikalavimus, nori samdytis advokatą.

5Jonavos rajono apylinkės teismas 2010 m. spalio 1 d. nutartimi (2 t., b.l. 204-205) atsakovų atstovo prašymą tenkino, ieškovės prašymą atmetė.

6Nutartyje nurodyta, kad Jonavos rajono apylinkės teisme 2001 m. kovo 14 d. priimtas sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-107-02/2001, kurioje atmestas ieškovės A. V. ieškinys ir nenustatytas juridinę reikšmę turinčio faktas, jog M. S. nuosavybės teise nuo 1937 m. iki nacionalizacijos valdė 7,5 ha žemės Šafarkos kaime, Užusalių seniūnijoje, Jonavos rajone. Apeliacinės instancijos teismas 2002-05-30 sprendimu patenkino ieškovės apeliacinį skundą ir panaikino Jonavos rajono apylinkės 2001-03-14 sprendimą civilinėje byloje Nr. 2-107-02/2001. Jonavos rajono apylinkės teismo nutartimi 2008-11-19 konstatuota, kad Kauno rajono apylinkės teismo įsiteisėjusiu 2007 m. gegužės 11 d. nuosprendžiu A. V. yra nuteista už tai, kad iš nenustatyto asmens įgijo Lietuvos centrinio valstybės archyvo nerengtą, t.y. netikrą 2001 m. balandžio 5 d. archyvo pažymėjimą Nr.T-512-P, bei netikrą Kauno apskrities hipotekos įstaigos 1940 m. gegužės 8 d. pranešimą Nr.36/XVIII t., pagamintus montažo būdu, panaudojant kitų dokumentų fragmentus, ir šiuos netikrus dokumentus 2002 m. gegužės 30 d. ji pateikė Kauno apygardos teismo teisėjui G.Pečiuliui, nagrinėjančiam civilinę bylą, taip panaudojo žinomai netikrus dokumentus. Kauno apygardos teismui pateiktas ir baudžiamuoju teismo nuosprendžiu suklastotu pripažintas hipotekos įstaigos 1940 m. gegužės 8 d. pranešimas Nr.36/XVIII t. turėjo bylai esminės reikšmės nustatant buvusios savininkės M. S. turėtos nuosavybės teise žemės dydį, t.y. remiantis šiuo netikru dokumentu teismas nustatė, kad M. S. 1940 m. įgijo nuosavybės teises 6,75 ha iš J. P. ir J. S.. Teismas 2008-11-19 nutartimi atnaujino penkerių metų terminą prašymui paduoti dėl proceso atnaujinimo civilinėje byloje Nr. 2-107-02/2001, ir atnaujino procesą civilinėje byloje Nr. 2-107-02/2001. Teismas, pripažinęs, kad nagrinėjamos civilinės bylos Nr. A2-11-490/2010 ir Nr. 2-24-217/10 yra susijusios, negalima objektyviai išnagrinėti ir priimti pagrįsto bei teisėto sprendimo, kol nebus išnagrinėta civilinė byla Nr. A2-11-490/2010, bylos nagrinėjimą sustabdė. A. V. prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir nestabdyti bylos nagrinėjimo nurodytais motyvais atmetė, kadangi ieškovė, jai posėdžių metu išaiškinus, jog ji turi teisę pasirūpinti atstovavimu, samdytis advokatą, nusprendė, kad byloje dalyvaus be atstovo, be to, ieškinio dalykas ir pagrindas gali būti keičiamas iki nutarties skirti bylą nagrinėti teismo posėdyje, priėmimo; byla perduota teismo posėdžiui, dėl ieškinio dalyko ir pagrindo pakeitimo būtinas kitos šalies sutikimas, tai užvilkins teismo procesą.

7Ieškovė A. V. atskiruoju skundu (3 t., b.l. 1-3) prašo Jonavos rajono apylinkės teismo 2010-10-01 nutartį panaikinti.

8Skunde nurodyta, kad skundžiama nutartis pažeidžia pastarosios teises į greitą ir teisingą šios bylos išnagrinėjimą, be to, užkerta kelią civilinės bylos dėl juridinio fakto nustatymo išnagrinėjimui. Teismas rėmėsi neteisingu Jonavos rajono apylinkės teismo 2001-03-14 sprendimu, kurį skųsdama ji rėmėsi tik byloje esančia medžiaga. Neišnagrinėjus šios bylos, nebus galima panaikinti arešto sklypui. Tik panaikinus areštą sklypui, galimas juridinio fakto nustatymas. Būtina naikinti ir 2008-07-21 pirkimo – pardavimo sandorio dalį, nes jis yra neteisėtas.

9Atsiliepimuose į atskirąjį skundą (3 tomas, b.l.12-15, 16-18, 20-21) tretieji asmenys Kauno miesto 12-ojo notarų biuro notarė D. V., Kauno miesto 1-ojo notaro biuro notarė R. L. ir UAB DK „PZU Lietuva“ prašo atskirąjį skundą atmesti.

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Kolegija konstatuoja, kad CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl atskirojo skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

12Civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai esančias įstatymo nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, dėl kurių teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatyme nurodytų objektyvių aplinkybių, trukdančių išspręsti konkrečią bylą.

13Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka nagrinėjamoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje. Be to, negalėjimas išnagrinėti civilinės bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla, reiškia, kad teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti. Jeigu teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti nagrinėjamoje byloje ir tarp bylų nėra tiesioginio teisinio ryšio, tai nėra pagrindo stabdyti bylos pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. D. v. AB „Ukmergės gelžbetonis“, bylos Nr. 3K-3-261/2007, Teismų praktika 28, p. 77-84; 2009 m. rugsėjo 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Vilniaus apygardos vyriausiasis prokuroras v. Teisingumo ministerija, bylos Nr. 3K-3-309/2009). Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje pripažįstama, jog, esant tam tikroms aplinkybėms, nacionaliniai teismai gali laukti paraleliai vykstančių teismo procesų rezultatų, ir tai gali būti laikoma procesinio veiksmingumo priemone. Tačiau kartu Teismo pabrėžiama, kad toks sprendimas turi būti proporcingas, atsižvelgiant į konkrečias bylos aplinkybes (žr., pvz., Herbst v. Germany, judgment of 11 January 2007, no. 20027/02, § 78; Stork v. Germany, judgment of 13 July 2006, no. 38033/02, § 44; kt.).

14Šios nagrinėjamos civilinės bylos duomenys patvirtina, kad Jonavos rajono apylinkės teismas 2010 m. spalio 1 d. nutartimi sustabdė šią civilinę bylą iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. A2-11-490/2010, t.y. įsiteisės teismo sprendimas (nutartis) civilinėje byloje Nr. A2-11-490/2010, kurioje atnaujintas procesas (CPK XVIII skyrius). Šioje byloje pareikšti reikalavimai yra susiję su civilinėje byloje, kurioje atnaujintas procesas, nustatytais faktais. Pažymėtina, kad Kauno apygardos teismas 2002-05-30 sprendimu (1 tomas, b.l.39-42) nustatė juridinę reikšmę turintį faktą, kad M. S. (į kurios turtą pretendavo A. V.) iki žemės nacionalizacijos nuosavybės teise valdė 7,5 ha ploto žemės sklypą Šafarkos kaime, Užušilių sen., Jonavos rajone. Šiuo sprendimu faktas buvo nustatytas teisei į žemės nuosavybę atkurti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2003-01-13 nutartimi (1 tomas, b.l.43-45) Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002-05-30 sprendimą paliko nepakeistą. Jonavos rajono apylinkės teismo 2008-11-19 nutartimi (2 tomas, b.l.156-157) buvo atnaujintas penkerių metų terminas prašymui paduoti dėl proceso atnaujinimo, atnaujintas procesas civilinėje byloje Nr. 2-107-02/2001. Civilinėje byloje, kurioje atnaujintas procesas dėl ieškovės A. V. įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatytos nusikalstamos veikos (CPK 366 str. 1 d. 3 p., Kauno rajono apylinkės teismo 2007-05-11 nuosprendis), būsimas procesinis sprendimas turės reikšmės šiai nagrinėjamai bylai dėl paveldėjimo (dėl žemės) ginčijimo. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad neišsprendus civilinės bylos dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, kurioje procesas atnaujintas, šios civilinės bylos išnagrinėti negalima.

15Apeliantės motyvai, kad ji turi teisę pasirūpinti atstovavimu, samdytis advokatą yra pagrįsti, tačiau tai neturi reikšmės nagrinėjant šį atskirąjį skundą. Atnaujinus bylos nagrinėjimą, ieškovė turės teisę pasirūpinti atstovavimu.

16Pažymėtina ir tai, kad Jonavos rajono apylinkės teismo 2010-10-01 nutarties dalis, kuria buvo atmesti ieškovės prašymai, neskundžiama. Skundžiama yra tik nutarties dalis dėl bylos sustabdymo (CPK 165 str.), ir būtent dėl to pasisako apeliacinės instancijos teismas.

17Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

20Palikti Jonavos rajono apylinkės teismo 2010 m. spalio 1 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai