Byla 2S-2245-173/2011
Dėl antstolio veiksmų

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Leono Jachimavičiaus, kolegijos teisėjų Raimondo Buzelio ir Rūtos Palubinskaitės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi suinteresuoto asmens UAB Ūkio banko lizingas atskirąjį skundą dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-2458-813/20 dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

2pareiškėja G. G. kreipėsi į teismą su skundu dėl antstolio Jurijaus Kolyško veiksmų, prašydama įpareigoti antstolį sustabdyti vykdomųjų bylų Nr. 0060/10/00621 ir Nr. 0060/10/00666 vykdymą iki kol bus baigtas Kauno miesto apylinkės prokuratūroje pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 23-1-00715-10 dėl S. S. galimai padarytos nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 182 str. 2 d.; taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti išieškojimą minėtose vykdomosiose bylose iki kol skundas dėl antstolio veiksmų bus išnagrinėtas.

3Jonavos rajono apylinkės teismas 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi tenkino prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir sustabdė išieškojimo vykdymo procesą vykdomosiose bylose Nr. 0060/10/00621 ir Nr. 0060/10/00666. Teismas nurodė, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti visai neįmanomas, gali kilti sprendimo įvykdymo atgręžimo būtinybė, kas sąlygotų papildomas išlaidas ir laiko sąnaudas pareiškėjai ar suinteresuotiems asmenims.

4UAB Ūkio banko lizingas dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutarties dalies dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – vykdymo proceso sustabdymo, pateikė atskirąjį skundą. Jame apeliantas teigia, jog nesutinka su teismo nutartimi, prašo ją panaikinti ir priimti naują nutartį - netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių - vykdymo proceso sustabdymo vykdomojoje byloje pagal UAB Ūkio banko lizingo pateiktą vykdomąjį dokumentą. Apeliantas nurodė, kad nutartis yra nepagrįsta, priimta netinkamai taikant procesines teisės normas. Vartojimo kredito sutartį su UAB Ūkio banko lizingu pasirašė pati pareiškėja, o ne S. S., 2010-05-25 teismo priimtas sprendimas įsiteisėjęs, todėl vykdytinas. Baudžiamojoje byloje nustačius pareiškėjos minimas aplinkybes - ji turėtų teisę pareikšti civilinį ieškinį įvykdyto reikalavimo dydžio minėtoje byloje, todėl teiginys, jog jei nebūtų sustabdyta ši vykdomoji byla ateityje pasunkėtų būsimo teismo sprendimo įvykdymas - visiškai nepagrįstas. Taikant laikinąsias apsaugos priemones - stabdant išieškojimą vykdymo procese -pažeidžiamos apelianto, kaip išieškotojo teisės ir dėl to patiriami nuostoliai, nors visus savo įsipareigojimus apeliantas įvykdė laiku ir tinkamai.

5Atskirasis skundas atmestinas.

6Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (LR CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas atskiruosiuose skunduose nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (LR CPK 329 str., 338 str.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (LR CPK 338 str.).

7Teisėjų kolegija nurodo, kad skundas dėl antstolio veiksmų yra nagrinėjamas ypatingąja teisena. Kolegija atkreipia dėmesį, kad ypatingosios teisenos bylas teismas nagrinėja pagal bendrąsias LR CPK nustatytas taisykles, su išimtimis bei papildymais, kuriuos nustato šio Kodekso V dalis ir kiti įstatymai (LR CPK 443 str. 1 d.).

8Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (LR CPK 144 str. 1d.). Taikytinas laikinąsias apsisaugos priemones teismas kiekvienoje konkrečioje situacijoje parenka iš LR CPK 145 str. 1 d. įtvirtinto laikinųjų apsaugos priemonių sąrašo. Viena iš reikalavimo užtikrinimo priemonių yra vykdymo veiksmų sustabdymas, kuomet paduodamas skundas dėl antstolio veiksmų (LR CPK 510 str. 3 d.). Laikinosios apsaugos priemonės yra procesinės priemonės, padedančios geriau užtikrinti kai kurių materialiųjų teisių gynybą, bet tai nėra materialiojo teisinio pobūdžio teisinės gynybos priemonės. Laikinosios apsaugos priemonės pagal savo prigimtį yra laikinos, galioja tik tam tikrą laikotarpį – iki galutinio ginčo išsprendimo, jos neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios. Todėl taikant laikinąsias apsaugos priemones, byla negali būti išnagrinėta iš esmės, negali būti vertinami bylos įrodymai ir bylos aplinkybės, nes jų tikslas yra ne ginčo išsprendimas, o būsimo teismo sprendimo įvykdymo užtikrinimas, grėsmės būsimiems pareiškėjo interesams sumažinimas ar visiškas pašalinimas. Pagal LR CPK 144 str. 1 d. nuostatą teismui, siekiant įvardinto tikslo, laikinųjų apsaugos priemonių taikymui pakanka tik įsitikinti, kad tam tikra būsimo teismo sprendimo įvykdymo negalimumo rizika formaliai egzistuoja. Pažymėtina, kad atskirajame skunde išdėstyti motyvai dėl skundo dėl antstolio veiksmų gali būti vertinami tik pirmosios instancijos teismo sprendžiant antstolio veiksmų teisėtumą iš esmės.

9Teisėjų kolegija nurodo, kad įstatymų leidėjo valia paprastai pats skundo dėl antstolio veiksmų padavimas nesustabdo vykdymo veiksmų, ir tik tuomet, kai teismas pripažįsta tai esant reikalingu, jis turi teisę taikyti išimtį iš bendrosios taisyklės ir vykdymo veiksmus sustabdyti. Nagrinėjamu atveju, reikšminga aplinkybė yra ta, kad apylinkės teismas tolimesnius vykdymo veiksmus sustabdė tik iki tol, kol bus išspręstas pareiškėjos skundas dėl antstolio veiksmų, o ne iki bus atliktas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje. Remiantis paminėtąja aplinkybe, teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

10Kiti atskirojo skundo argumentai neturi teisinės reikšmės, todėl teisėjų kolegija dėl jų nepasisako.

11Atsižvelgdama į aptartas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė procesinės teisės normas, reglamentuojančias laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, todėl priimtos teismo nutarties naikinti ar keisti atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo, todėl ji paliktina nepakeista (LR CPK 337 str. 1 p.).

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

13atskirąjį skundą atmesti.

14Jonavos rajono apylinkės teismas 2011 m. rugpjūčio 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai