Byla 2A-173/2012
Dėl žalos atlyginimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Marytės Mitkuvienės ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Blokas“ apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 25 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-728-527/2010 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Blokas“ ieškinį atsakovei O. G. dėl žalos atlyginimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB „Blokas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuris buvo patikslintas, atsakovei O. G., prašydamas

5atnaujinti praleistą 3 mėnesių terminą reikalavimams paveldėtojui, priėmusiam skolininko palikimą, pareikšti ir priteisti iš atsakovės 136 522 Lt žalos atlyginimo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad 2009 m. kovo 2 d. Vokietijoje komandiruotės metu ieškovo vairuotojas A. G., būdamas neblaivus, sukėlė autoavariją, kurioje jis žuvo. Nurodė, kad autoįvykio metu buvo stipriai apgadintas ieškovo vilkikas su priekaba ir du kiti priekyje buvę vilkikai. Ieškovas pažymėjo, kad pirmąją informaciją apie įvykusią nelaimę ieškovas gavo iš kito vairuotojo D. P., taip pat buvusio įvykio vietoje, kuris, sugrįžęs iš komandiruotės, 2009 m. kovo 6 d. parašė raštišką paaiškinimą, o neužilgo buvo parvilkta ir A. G. vairuota transporto priemonė, kuriai buvo užsakytas įvertinimas. Ieškovas nurodė, kad 2009 m. kovo 19 d. atestuotas turto vertintojas A. V. nustatė, kad automobilis neremontuotinas, autoįvykio padaryti nuostoliai siekia 136 522 Lt. Ieškovo teigimu, kadangi automobilis buvo draustas, ieškovas iš karto kreipėsi į draudimo bendrovę, iš kurios gavo atsakymą, kad dėl vairuotojo girtumo įvykis yra nedraudiminis, todėl draudimo išmoka nepriklauso. Ieškovas, atsižvelgiant į tai, kad, mirus palikėjui, jo kreditoriai gali kreiptis su ieškiniu dėl paveldimo turto arba tiesiogiai pareikšti turtinius reikalavimus paveldėtojams, siekdamas gauti duomenis apie palikėjo paveldėtojus, kreipėsi į jo paskutinės gyvenamosios vietos notarę, iš kurios gavo atsakymą apie tai, kad dėl palikimo priėmimo kreipėsi jo žmona. Ieškovas, stengdamasi nepraleisti CK 5.63 straipsnyje nustatyto sutrumpinto 3 mėnesių ieškinio senaties termino kreditorių reikalavimams pareikšti, 2009 m. birželio 1 d. su ieškiniu kreipėsi į Lazdijų rajono apylinkės teismą, kuris 2009 m. birželio 8 d. nutartimi grąžino pareiškimą kaip neteismingą, nes ieškinio suma viršijo 100 000 Lt sumą, todėl 2010 m. birželio 17 d. buvo paduotas ieškinys Kauno apygardos teismui. Ieškovo nuomone, išdėstytos aplinkybės dėl apsunkinto įrodymų rinkimo užsienyje, taip pat dėl painaus išimtinio teismingumo normų taikymo pagal CPK sudaro pakankamą pagrindą laikyti, kad terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, ir šį terminą pratęsti.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 25 d. sprendimu nusprendė ieškinį atmesti; priteisti iš ieškovo UAB „Blokas“ atsakovei O. G. 500 Lt advokato pagalbos pirmosios instancijos teisme išlaidų bei 54,28 Lt pašto išlaidų valstybei; sprendimui įsiteisėjus panaikinti Kauno apygardos teismo 2009 m. birželio 22 d. ir 2009 m. rugsėjo 3 d. nutartimis taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

8Teismas nurodė, kad bylos duomenys patvirtina, kad eismo įvykis, kuriame žuvo atsakovės sutuoktinis, įvyko 2009 m. kovo 2 d., todėl CK 5.63 straipsnyje numatytas trijų mėnesių terminas baigėsi 2009 m. birželio 2 d. Teismas pažymėjo, kad 2009 m. gegužės 25 d. notarės atsakymas į ieškovo 2009 m. gegužės 22 d. prašymą dėl informacijos suteikimo patvirtina, jog jau iš šio atsakymo ieškovui buvo žinoma, jog pareiškimą apie palikimo priėmimą po sutuoktinio mirties 2009 m. kovo 24 d. Lazdijų rajono 2 notarų biurui padavė atsakovė, tačiau duomenų, kad palikėjo kreditorius (ieškovas) per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos šiai žinomai palikimą priėmusiai įpėdinei būtų pareiškęs kokį nors reikalavimą, susijusį su autoįvykio metu padarytos žalos atlyginimu, byloje nėra. Teismas pažymėjo, kad ieškovas, nustatytu terminu nesikreipęs į atsakovę dėl savo kreditorinių reikalavimų, pasirinko kitą savo teisių gynimo būdą – pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto. Teismas atkreipė dėmesį, kad iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos ieškovas nepateikė rašytinių įrodymų, patvirtinančių jo nurodytą aplinkybę, kad 2009 m. birželio 1 d. kreipėsi su ieškiniu į Lazdijų rajono apylinkės teismą, o Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenys patvirtina, jog su ieškiniu į Lazdijų rajono apylinkės teismą ieškovas kreipėsi tik 2009 m. birželio 4 d., t. y. jau praleidęs 3 mėnesių terminą. Teismas pažymėjo, kad ieškovo nurodytos aplinkybės, jog jis kreipėsi su ieškiniu 2009 m. birželio 1 d. į Lazdijų rajono apylinkės teismą, nenutraukia ieškinio senaties termino. Teismas nurodė, kad ieškovo pateikta Lazdijų rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartis patvirtina, jog ieškovo ieškinys atsakovei dėl 136 522 Lt žalos atlyginimo buvo atsisakytas priimti kaip neteismingas dėl ieškinio sumos, didesnės kaip 100 000 Lt.

9Teismas pažymėjo, kad atsakovė pasinaudojo jai suteikta teise prašyti taikyti pareikštam reikalavimui ieškinio senatį. Teismo teigimu, nagrinėjamoje byloje taikytina Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuluota taisyklė, kad ieškinio senaties institutas negali būti vertinamas kaip vienašalis, t. y. nustatytas tik vienos civilinio teisinio santykio šalies interesais, kad jeigu asmuo, žinodamas arba turėdamas žinoti apie savo teisės pažeidimą, į šį pažeidimą per visą ieškinio senaties termino eigą nereaguoja ir nereiškia ieškinio, tai kita civilinio teisinio santykio šalis turi teisę pagrįstai tikėtis, jog toks asmuo arba apskritai atsisako savo teisės, arba nemano, jog jo teisės yra pažeista. Teismas taip pat atsižvelgė į suformuotą teismų praktiką, kad ūkio subjektams turi būti keliami griežtesni reikalavimai jiems praleidus ieškinio senatį savo pažeistoms teisėms ginti ir nurodant ieškinio senaties praleidimo priežastis.

10Teismo nuomone, ieškinyje nurodytos ir teismo posėdžio metu papildomai išsiaiškintos aplinkybės, kad ieškovo pasamdyto advokato veiksmai, su ieškiniu kreipiantis į teismą, kuriam nagrinėjama byla neteisminga, nepateikus į bylą įrodymų, jog šis veiksmas atliktas nepraleidus 3 mėnesių termino, neatitinka svarbios aplinkybės reikšmės CK 5.63 straipsnio 4 dalies taikymo kontekste, nes priklausė nuo ieškovo pasirinkto atstovo valios ir buvo jo kontroliuojamos. Teismo nuomone, juridinio asmens profesionalus atstovas teisininkas (advokatas A. B.), kuriam taikytini padidinti atidumo, rūpestingumo bei profesionalumo reikalavimai, negali gintis nežinojimu, į kokį teismą reikia kreiptis su ieškiniu dėl paveldimo turto. Teismas pažymėjo, kad nepaisant to, jos ieškovas bylą vedė per advokatą, tai neatleidžia ir jo paties nuo pareigos būti rūpestingu, atidžiu bei tinkamai įgyvendinti kitas įstatymo jam suteiktas procesines teises bei nustatytas pareigas. Teismas nurodė, kad ieškovas yra ūkio subjektas, veikiantis nuo 1991 m. vasario 4 d., užsiimantis transporto paslaugų teikimu jam priklausančiais krovininiais automobiliais, kurio veiklai taikomi padidinti įstatymų reikalavimai, kas patvirtina, jog ieškovas, kuris yra taip pat ir palikėjo darbdavys, šiame teisiniame santykyje yra stipresnė šalis. Dėl to, teismo nuomone, jam taip pat taikytini didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai, griežtesni reikalavimai dėl savo teisių ir pareigų žinojimo bei griežtesni atsakomybės už savo veiklą standartai.

11Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju tam, kad būtų įvertintos CK 5.63 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto termino praleidimo priežastys, svarbu nustatyti, kokių veiksmų ėmėsi pats ieškovas, kad autoįvykis būtų ištirtas kuo operatyviau bei kaip buvo bendradarbiaujama su atsakove, aiškinantis autoįvykio aplinkybes, nustatant padarytos žalos dydį bei kada atsakovei tapo žinoma apie jai, kaip įpėdinei, kreditoriau reiškiamus konkrečius turtinius reikalavimus.

12Teismo nuomone, ieškovas šioje situacijoje pažeidė atsakovės teisėtų lūkesčių principą, nes atsakovė pagrįstai tikėjosi būti informuota ne tik apie tai, kaip vyko autoįvykio, susijusio su jos sutuoktiniu, tyrimas, bet ir betarpiškai dalyvauti nustatant ieškovui padarytos žalos dydį bei laiku gauti informaciją apie jai reiškiamus reikalavimus.

13Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų pranešęs atsakovei, kurios gyvenamoji vieta ieškovui buvo žinoma, arba žuvusiojo vaikams apie užsakytą automobilio vertinimą A. V. IĮ, kuri 2009 m. kovo 19 d. nuostolius dėl autoįvykio įvertino 136 522 Lt suma, kad žuvusiojo įpėdiniams buvo sudarytos sąlygos išsakyti savo nuomonę dėl pasirinkto vertintojo, užduoti jam klausimus ar pareikšti kokias nors pastabas.

14Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė 2010 m. birželio 21 d. kreipėsi į Lazdijų rajono apylinkės teismą su ieškiniu dėl pripažinimo negaliojančiu vienašalio sandorio – 2009 m. kovo 24 d. pareiškimo apie palikimo priėmimą pagal įstatymą po A. G. mirties (2009 m. kovo 2 d.), taip pat į tai, kad būtent toje byloje bus nustatinėjamos aplinkybės, susijusios su atsakovės suklaidinimu pasirenkant palikimo priėmimo būdą, šioje byloje dėl šių aplinkybių vertinimo nepasisakė. Be to, teismas, nusprendęs, kad nėra pagrindo atnaujinti praleisto trijų mėnesio termino, sprendė, jog Lazdijų rajono apylinkės teisme pareikšto ieškinio išnagrinėjimas ir priimtas sprendimas tiesiogiai nėra susijęs su ieškovo reikalavimo išsprendimu šioje byloje, todėl netenkino atsakovės prašymo dėl bylos sustabdymo.

15Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, nenustatęs pagrindų praleistam 3 mėnesių terminui atnaujinti, sprendė, kad nėra pagrindo tenkinti ir ieškinio reikalavimo dėl žalos atlyginimo.

16III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

17Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Blokas“ prašo apeliacinės instancijos teismą Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 25 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Teismo nustatyta aplinkybė, kad ieškovas neinformavo atsakovės apie savo reikalavimo dydį ir nepakvietė jos į atliekamą padarytos žalos įvertinimą, neatitinka tikrovės. Atsakovė matė ir galėjo įvertinti pargabentą ieškovo nepataisomai sugadintą automobilį, iš kurio pasiėmė žuvusio vyro daiktus, taip pat ji patvirtino, kad jai buvo žinoma apie įvykio aplinkybes ir tai, kad jame buvo apgadinti dar du automobiliai, apie galimą vyro girtumą ir dėl to galimą draudimo atsisakymą kompensuoti patirtus nuostolius su atsakove buvo kalbėtasi dar kartą 2009 m. kovo mėnesį. Šių aplinkybių teismas netyrė ir neįvertino.
  2. Apie reikalavimus dėl žuvusiojo padarytos žalos ieškovas taip pat pareiškė paskutinės palikėjo gyvenamosios vietos notarei. Kadangi atsakovė nuo pirmo susitikimo po nelaimingo autoįvykio, kai buvo informuota, kad žuvęs vyras galimai buvo girtas, pareiškė ir visą laiką tvirtino, kad visą žalą geranoriškai atlygins, ieškovas pagrįstai tikėjosi, kad teisminių ginčų bus išvengta. Neturėdamas tikrų duomenų apie visą žalos dydį, ieškovas rašytinio reikalavimo negalėjo pateikti operatyviai ir buvo informavęs notarę, kad tą padarys iki 3 mėnesių termino pabaigos, tačiau susisiekus su notare besibaigiant nustatytam terminui 2009 m. birželio 1 d., notarė pareiškė, kad reikalavimų nepriims ir ieškovas turi kreiptis į teismą. Ieškovas tą pačią dieną kreipėsi į advokatą A. B., kuris per vieną dieną dėl trumpo laiko, sąžiningai 2009 m. birželio 1 d. surašė ieškinį, ir ieškovas, nepažeisdamas 3 mėnesių termino, kitą dieną paštu jį išsiuntė Lazdijų rajono apylinkės teismui. Ieškinys teisme gautas 2009 m. birželio 4 d., o 2009 m. birželio 8 d. nutartimi Lazdijų rajono apylinkės teismas grąžino pareiškimą, kaip neteismingą apylinkės teismui. Visus dokumentus ieškovas gavo 200 m. birželio 17 d. ir tą pačią dieną paruošė naują ieškinį Kauno apygardos teismui. Išdėstytos aplinkybės yra reikšmingos praleisto senaties termino atnaujinimui, tačiau teismas, priimdamas sprendimą termino neatnaujinti, jas nenagrinėjo arba netinkamai įvertino.
  3. Analizuojant ieškovo veiksmus, dėl kurių buvo praleistas terminas reikalavimui pareikšti, reikšminga ir tai, kad terminas praleistas vos 15 dienų, per kurias ieškovas dėjo visas savo teisei realizuoti. Teismas šioje vietoje turėjo atsižvelgti ir vertinti ne advokato, bet paties ieškovo ketinimus ir atliktus veiksmus. Ieškovas protingomis priemonėmis siekė nepraleisti termino apginti savo teisėtus interesus, o tai, kad terminas buvo praleistas dėl jo atstovo kaltės, nuo ieškovo valios nepriklausė, jis negalėjo to tikėtis – ieškovas kreipėsi į patyrusį advokatą ir pagrįstai tikėjosi, kad jo teisės bus ginamos tinkamai.
  4. Teismas neteisingai vertino atsakovės argumentus, kad ieškovui nustatytu terminu nepareiškus kreditorinio reikalavimo, šis ieškovo neveikimas įtakojo jos suklydimą pasirenkant palikimo priėmimo būdą, nes, nežinodama apie palikėjo skolas, tikėtina, kad ji negalėjo teisingai apsispręsti dėl palikimo priėmimo būdo ir nepasinaudojo CK 5.53 straipsnyje suteikta teisei kreiptis į teismą dėl paveldimo turto apyrašo sudarymo, tokiu būdu apsunkindama savo padėtį dėl ieškovo suklaidinimo. Toks argumentas yra nepagristas, kadangi paveldėtoja pareiškimą notaro biurui pateikė 2009 m. kovo 24 d. ir po šios datos dar buvo likę daugiau kaip 2 mėnesiai kreditorių reikalavimams pateikti, todėl tokio reikalavimo pateikimas po 2009 m. kovo 24 d., kad ir nustatytu terminu, negalėjo pakeisti atsakovės apsisprendimo. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad savo apsisprendimą ji vis dėl to paprašė pripažinti negaliojančiu tik daugiau kaip po 1 metų, pateikdama ieškinį Lazdijų rajono apylinkės teismui.
  5. Į bylą yra pateikti įrodymai, pagrindžiantys ieškinio reikalavimą dėl žalos atlyginimo priteisimo. Nors teismas?jų nevertino, tačiau laikytina, kad ieškinys pagrįstas ir, pripažinus 3 mėnesių terminą praleistu dėl svarbių priežasčių, tenkintinas.

18Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė O. G. prašo apeliacinės instancijos teismą apeliacinį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 25 d. sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė nurodo, kad su ieškovo apeliaciniu skundu nesutinka, laiko jį nepagrįstu, kadangi ieškovo pateikti skunde argumentai – priežastys dėl kurių ieškovas praleido senaties terminą ir prašė atnaujinti, nepatvirtina, kad egzistavo kokios nors aplinkybės, nepriklausančios nuo ieškovo valios ir sukliudžiusios jam laiku, nepasibaigus ieškinio senaties terminui, kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo, kurių teismas neišnagrinėjo ir neįvertino. Tokiu būdu, atsakovės teigimu, ieškovas neįrodė savo skundo argumentų, kad teismo sprendimas yra neteisėtas ir nepagrįstas. Atsakovės pažymi, kad ieškovas, pareikšdamas apeliacinį skundą, pažeidė CPK 314 straipsnio nuostatą, kadangi pateikė prie apeliacinio skundo įrodymą, kurį turėjo galimybę ir privalėjo pateikti pirmosios instancijos teismui. Atsakovė nurodo, kad ieškovo argumentai dėl ginčo dalyko yra netinkamai pagrįsti Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimis, kadangi šių bylų ir nagrinėjamos bylos faktinės aplinkybės ir ginčo dalykas yra skirtingi.

19IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

20Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 25 d. sprendimas naikintinas.

21Byloje nustatyta, kad A. G. buvo priimtas dirbti ieškovo UAB „Blokas“ tarptautinių pervežimų autovilkiko vairuotoju.

222009 m. kovo 2 d. Vokietijoje komandiruotės metu ieškovo UAB „Blokas“ darbuotojas A. G. sukėlė autoavariją, kurioje jis žuvo.

23Lazdijų rajono 2 notarų biuro notarė R. G., atsakydama į 2009 m. gegužės 22 d. prašymą dėl informacijos suteikimo, 2009 m. gegužės 25 d. raštu Nr. 78 informavo UAB „Blokas“, kad pareiškimą apie palikimo priėmimą mirus A. G. 2009 m. kovo 24 d. padavė mirusiojo sutuoktinė O. G..

24AB „Lietuvos draudimas“ 2009 m. spalio 14 d. raštu Nr. 735595 atsisakė mokėti draudimo išmoką tuo pagrindu, kad 2009 m. kovo 2 d. autoįvykio metu transporto priemonę vairavęs A. G. buvo neblaivus.

25UAB „Blokas“ pateikė Lazdijų rajono apylinkės teismui ieškinį atsakovei O. G. dėl žalos, padarytos žuvusio asmens veiksmais, atlyginimo, kurį Lazdijų rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartimi buvo atsisakyta priimti kaip neteismingą minėtam teismui, išaiškinant ieškovui, kad jis turi kreiptis į Kauno apygardos teismą. Minėta nutartis ieškovui UAB „Blokas įteikta 2009 m. birželio 17 d.

262009 m. birželio 17 d. UAB „Blokas“ įteikė Lietuvos paštui ieškinį, adresuotą Kauno apygardos teismui.

27Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl termino kreditoriaus reikalavimui įpėdiniui pareikšti ir paties reikalavimo pagrįstumo.

28Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentus dėl pagrindo atnaujinti ieškinio senaties terminą buvimo.

29CK 5.63 straipsnio 1 dalis numato, kad palikėjo kreditoriai turi teisę per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos pareikšti reikalavimus priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojui arba palikimo administratoriui arba pareikšti teisme ieškinį dėl paveldimo turto. Pagal minėto straipsnio 4 dalį teismas gali pratęsti šio straipsnio 1 dalyje numatytą terminą, jeigu terminas buvo praleistas dėl svarbių priežasčių ir nuo palikimo atsiradimo dienos nepraėjo daugiau kaip treji metai.

30Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad pagal CK 5.63 straipsnio 1 dalį kreditorius, pareikšdamas reikalavimus arba reikšdamas teisme ieškinį, informuoja įpėdinius apie savo reikalavimus. Šie veiksmai bet kuriuo iš nurodytų būdų turi būti atliekami per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos. Nurodytas trijų mėnesių terminas, priklausomai nuo to, kur turi būti atliekamas teisinę reikšmę turintis veiksmas – teisme ar ne teisme, gali būti procedūrinis (jeigu reikalavimas žodžiu ar raštu pareiškiamas priėmusiems palikimą įpėdiniams, testamento vykdytojams arba palikimo administratoriui) arba ieškinio senaties (jeigu pareiškiamas ieškinys dėl paveldimo turto). Jeigu trijų mėnesių terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, tai teismas gali jį pratęsti, jeigu nepraėjo daugiau kaip treji metai nuo palikimo atsiradimo dienos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-347/2006).

31Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimų pareiškimas ar ieškinio pareiškimas CK 5.63 straipsnio 1 dalies tvarka yra informavimo veiksmas. Jo teisinė reikšmė svarbi CK 5.63 straipsnio 4 dalies taikymui. Kai reikalavimai arba ieškinys pavėluojamas pareikšti per tris mėnesius nuo palikimo atsiradimo dienos, tai šis terminas dėl svarbių priežasčių teismo gali būti atnaujinamas, jeigu CK 5.63 straipsnio 1 dalyje nustatytų veiksmų buvo imtasi ne vėliau kaip per trejus metus nuo palikimo atsiradimo dienos, t. y. kreditorius, praėjus trims mėnesiams, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo palikimo atsiradimo dienos, turi atlikti nors vieną iš šių veiksmų: 1) pareikšti reikalavimą įpėdiniams, testamento vykdytojui ar palikimo administratoriui; 2) pareikšti teisme ieškinį. Nustatytas trejų metų terminas yra naikinamasis, jo teismas negali atnaujinti. Aplinkybę, kad naikinamasis trejų metų terminas nepraleistas, kreditorius turi pagrįsti įrodymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gegužės 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-347/2006; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-190/2009;Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2010). CK nenustatyta, kokios priežastys laikytinos svarbiomis. Tai kiekvienu konkrečiu atveju sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, vadovaudamasi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Teisėjų kolegijos nuomone, kiekvienu atveju turėtų būti atsižvelgiama į tai, ar asmuo operatyviai ėmėsi veiksmų savo teisei realizuoti, ar terminas praleistas nežymiai ir pan.

32Kaip minėta, eismo įvykis, kuriame žuvo atsakovės sutuoktinis, įvyko 2009 m. kovo 2 d., todėl laikytina, kad CK 5.63 straipsnio 1 dalyje numatytas trijų mėnesių terminas baigėsi 2009 m. birželio 2 d. Nagrinėjamu atveju pagal ieškinio pateikimo datą akivaizdu, kad nėra praleistas CK 5.63 straipsnio 4 dalyje numatytas naikinamasis trejų metų terminas. Bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas UAB „Blokas“ 2009 m. gegužės 22 d. kreipėsi į palikimo vietos notarą dėl informacijos suteikimo ir gavus atsakymą, kad atsakovė O. G. yra padavus pareiškimą apie palikimo priėmimą po sutuoktinio mirties, O. G. pareikštas ieškinys Lazdijų rajono apylinkės teisme. Teisėjų kolegija pažymi, kad nors Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenimis UAB „Blokas“ ieškinys teisme gautas 2009 m. birželio 4 d., tačiau pateiktas į bylą AB Lietuvos pašto kvitas patvirtina, kad UAB „Blokas“ ieškinį paštui įteikė 2009 m. birželio 2 d. ir procesinio dokumento įteikimo paštui diena laikytina procesinio dokumento pateikimo teismui diena pagal CPK 74 straipsnio 7 dalies nuostatas. Nežiūrint to, teisėjų kolegijos nuomone, kreipimasis į netinkamą teismą nėra laikytinas tinkamu teisės kreiptis į teismą realizavimu, dėl to yra pagrindas spręsti praleisto ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimą.

33Ieškinio senatis – įstatyme nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.). Per ieškinio senaties terminą valstybė garantuoja asmeniui, kad pažeista jo teisė bus ginama teismo, ieškinio senaties terminui pasibaigus, asmens subjektinė teisė neišnyksta, jo reikalavimą skolininkas gali patenkinti gera valia, tačiau prieš skolininko valią valstybės prievartos priemonėmis tokia teisė nėra ginama. Ieškinio senaties nustatymas inter alia reiškia, kad įstatymų leidėjas suteikia prioritetą ne pažeistos asmens teisės gynimui, o kitoms, visuomenės požiūriu svarbesnėms, vertybėms. Teisės doktrinoje ir praktikoje pripažįstama, kad ieškinio senaties institutu įstatymų leidėjas visų pirma siekia užtikrinti civilinių santykių stabilumą ir apibrėžtumą. Civilinių teisinių santykių dalyviams garantuojama, kad, suėjus įstatymo nustatytam terminui, jų subjektinės teisės teismine tvarka negalės būti nuginčytos ir jiems nebus paskirta tam tikra pareiga. Jeigu suinteresuotasis asmuo, žinodamas arba turėdamas žinoti apie savo teisės pažeidimą, per visą ieškinio senaties terminą nesikreipė į teismą su ieškiniu, kad apgintų pažeistą teisę arba įstatymo saugomą interesą, priešinga teisinio santykio šalis gali pagrįstai tikėtis, jog jis arba atsisako savo teisės arba nemano, kad ši yra pažeista. Ieškinio senaties nustatymu siekiama paskatinti civilinių santykių dalyvius kontroliuoti prievolių vykdymą ir operatyviau ginti pažeistas teises. Be to, ieškinio senatis sudaro realias galimybes apginti pažeistas teises, nes užkerta kelią situacijoms, kai dėl pernelyg ilgo laiko nuo tikro ar tariamo teisės pažeidimo iki kreipimosi teisminės gynybos faktinių bylos aplinkybių nustatymas ir teisingas ginčo išsprendimas tampa sunkiai įmanomas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-4/2011).

34Ieškinio senaties termino taikymas, praleisto termino atnaujinimas ar netaikymas yra susijęs su teisingumo principu. Bylą nagrinėjantis teismas, taikydamas atitinkamas ieškinio senatį reglamentuojančias materialinės teisės normas, to negali daryti mechaniškai, nes tai būtų nesuderinama su teismo pareiga vykdyti teisingumą. Konkrečioje byloje susiklosčiusių materialinių teisinių santykių faktinė sudėtis gali lemti tai, jog teisingumo vykdymas, inter alia viešasis interesas užtikrinti realią pažeistų subjektinių teisių apsaugą gali nusverti interesą garantuoti teisinių santykių stabilumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1123/2002; 2007 m. gruodžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-578/2007; 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008). Teismas kiekvienu atveju turi siekti šių teisinių vertybių pusiausvyros (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-265/2009).

35Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju aplinkybė, kad UAB „Blokas“ dėl advokato netinkamo atstovavimo, pateikiant ieškinį teismui, kuriam jis neteismingas, neturėtų apriboti asmens teisės į teisminę gynybą. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju reikėtų vertinti ne advokato, bet paties ieškovo ketinimus ir atliktus veiksmus, nes pagal bylos duomenis ieškovas protingomis priemonėmis siekė nepraleisti termino apginti savo teisėtus interesus, o tai, kad terminas buvo praleistas dėl jo atstovo kaltės, nuo ieškovo valios nepriklausė. Būtų neteisinga, jeigu dėl ieškovo atstovo netinkamų veiksmų neigiamos pasekmės tektų ieškovui. Teisėjų kolegija pažymi, kad svarbu ir tai, jog UAB „Blokas, 2009 m. birželio 17 d. gavęs Lazdijų rajono apylinkės teismo 2009 m. birželio 8 d. nutartį, kuria buvo atsisakyta priimti kaip neteismingą minėtam teismui, išaiškinant ieškovui, kad jis turi kreiptis į Kauno apygardos teismą, operatyviai tą pačią dieną, t.y. 2009 m. birželio 17 d., įteikė Lietuvos paštui ieškinį, adresuotą Kauno apygardos teismui. Taip pat atsižvelgtina ir į tai, kad informaciją apie paveldėtoją UAB „Blokas“ sužinojo iš Lazdijų rajono 2 notarų biuro notarės R. G. 2009 m. gegužės 25 d. rašto Nr. 78, ir operatyviai, t.y. 2009 m. birželio 2 d., pateikė ieškinį Lazdijų rajono apylinkės teismui. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamu atveju yra pagrindas pripažinti, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbių priežasčių ir yra pagrindas šį terminą atnaujinti, nes UAB „Blokas“ ėmėsi aktyvių veiksmų, siekiant kreiptis į teismą, šie veiksmai buvo atliekami operatyviai, be to, ieškinio senaties terminas praleistas nežymiai.

36Apeliaciniu skundu skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo turinys patvirtina, kad ieškinys atmestas tuo pagrindu, kad buvo praleistas ieškinio senaties terminas ir atsakovė prašė taikyti pareikštam reikalavimui ieškinio senatį, dėl ieškinio pagrįstumo pirmosios instancijos teismas iš esmės nepasisakė, tik nurodė, kad byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų pareiškęs atsakovei ar žuvusiojo vaikams apie užsakytą automobilio vertinimą. Dėl to teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas neatskleidė bylos esmės, išsprendė ne visus byloje pareikštus reikalavimus, todėl, atnaujinus praleistą terminą, yra pagrindas bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

37Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo argumentai yra pagrindas panaikinti Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 25 d. sprendimą ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

38Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal formuojamą teismų praktiką teismas ieškinio senaties termino atnaujinimo klausimą išsprendžia ir argumentus dėl padarytų išvadų išdėsto sprendimo motyvuojamojoje dalyje, teismo išvadų apie tai, ar ieškinio senaties terminas atnaujinamas ar neatnaujinamas, teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje nurodyti nereikia.

39Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

40Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 25 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas UAB „Blokas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuris buvo... 5. atnaujinti praleistą 3 mėnesių terminą reikalavimams paveldėtojui,... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 25 d. sprendimu nusprendė ieškinį... 8. Teismas nurodė, kad bylos duomenys patvirtina, kad eismo įvykis, kuriame... 9. Teismas pažymėjo, kad atsakovė pasinaudojo jai suteikta teise prašyti... 10. Teismo nuomone, ieškinyje nurodytos ir teismo posėdžio metu papildomai... 11. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju tam, kad būtų įvertintos CK 5.63... 12. Teismo nuomone, ieškovas šioje situacijoje pažeidė atsakovės teisėtų... 13. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų pranešęs... 14. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė 2010 m. birželio 21 d.... 15. Teismas, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, nenustatęs pagrindų... 16. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 17. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Blokas“ prašo apeliacinės instancijos... 18. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovė O. G. prašo apeliacinės... 19. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 20. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, Kauno apygardos teismo 2010 m.... 21. Byloje nustatyta, kad A. G. buvo priimtas dirbti ieškovo UAB „Blokas“... 22. 2009 m. kovo 2 d. Vokietijoje komandiruotės metu ieškovo UAB „Blokas“... 23. Lazdijų rajono 2 notarų biuro notarė R. G., atsakydama į 2009 m. gegužės... 24. AB „Lietuvos draudimas“ 2009 m. spalio 14 d. raštu Nr. 735595 atsisakė... 25. UAB „Blokas“ pateikė Lazdijų rajono apylinkės teismui ieškinį... 26. 2009 m. birželio 17 d. UAB „Blokas“ įteikė Lietuvos paštui ieškinį,... 27. Nagrinėjamu atveju byloje kilo ginčas dėl termino kreditoriaus reikalavimui... 28. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstais apeliacinio skundo argumentus dėl... 29. CK 5.63 straipsnio 1 dalis numato, kad palikėjo kreditoriai turi teisę per... 30. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje laikomasi nuostatos, kad pagal CK... 31. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje pripažįstama, kad kreditoriaus... 32. Kaip minėta, eismo įvykis, kuriame žuvo atsakovės sutuoktinis, įvyko 2009... 33. Ieškinio senatis – įstatyme nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį... 34. Ieškinio senaties termino taikymas, praleisto termino atnaujinimas ar... 35. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju aplinkybė, kad UAB... 36. Apeliaciniu skundu skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo turinys... 37. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad apeliacinio skundo... 38. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal formuojamą teismų praktiką teismas... 39. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 40. Kauno apygardos teismo 2010 m. spalio 25 d. sprendimą panaikinti ir bylą...