Byla 2S-1542-794/2019
Dėl antstolio veiksmų; suinteresuotas asmuo antstolis Dalius Traigys

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vaclovas Paulikas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „All Time group“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 19 d. nutarties, civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „All Time group“ skundą dėl antstolio veiksmų; suinteresuotas asmuo antstolis Dalius Traigys.

3Teismas

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Pareiškėjas skundu dėl antstolio Daliaus Traigio veiksmų prašė panaikinti 2019 m. birželio 14 d. patvarkymą Nr. 964/2019-VM13 „Dėl informacijos pateikimo“, priimtą vykdomojoje byloje Nr. 0241/19/00964. Nurodė, kad 2019 m. birželio 14 d. antstolio patvarkymu prašoma VMI per 5 darbo dienas pateikti informaciją, susijusią su PVM sąskaitų-faktūrų išrašymu tretiesiems asmenims nuo 2018-01-01 iki patvarkymo gavimo dienos bei trečiųjų asmenų VMI pateiktą informaciją apie gautas PVM sąskaitas-faktūras iš pareiškėjo nuo 2018-01-01 iki šio patvarkymo gavimo dienos, nurodant juridinių/fizinių asmenų kodus, pavadinimus, vardus, datas, numerius ir sumas. Pasak pareiškėjo, prašoma pateikti informacija sudaro komercinę paslaptį, todėl atskleidus ją išieškotojui, jam būtų padaryta žala.

72.

8Antstolis 2019 m. birželio 28 d. patvarkyme Nr. S-241-964-1, kuriuo atsisakė patenkinti skolininko skundą, nurodė, kad CPK 634 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta antstolio pareiga savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus. 2019 m. birželio 14 d. patvarkymą „Dėl vykdomosios bylos sustabdymo“ priėmė, atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. birželio 13 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3P-989/2019. Antstolis nesutiko, kad 2019 m. birželio 14 d. jo priimtas patvarkymas Nr. 964/2019-VM13 „Dėl informacijos pateikimo“ yra neteisėtas ir turi būti panaikintas. Vadovaujantis CPK 628 straipsnio 3 dalimi sustabdžius vykdomąją bylą, šio Kodekso 626 ir 627 straipsniuose nurodytais pagrindais, antstolis gali imtis tik priemonių turtui surasti ir areštuoti. Taigi antstolis ėmėsi teisėtų priemonių skolininko turtui surasti, be kita ko, skundžiamas patvarkymas skolininko interesų nesuvaržė ir neigiamų turtinio pobūdžio pasekmių skolininkui nesukėlė.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

103.

11Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 19 d. nutartimi pareiškėjo skundo dėl antstolio veiksmų netenkino.

124.

13Teismas pažymėjo, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. rugpjūčio 30 d. nutartyje Nr. 3K-3-440/2013 konstatavo, kad tuo atveju, kai vykdomoji byla sustabdoma, antstolis turi teisę atlikti skolininko turto paieškos ir arešto veiksmus. Toks teisinis reguliavimas, sudarantis pagrindą net ir vykdomosios bylos sustabdymo atveju antstoliui atlikti turto paieškos ir arešto veiksmus, grindžiamas išieškotojo teisių apsauga bei poreikiu užtikrinti vykdomojo dokumento įvykdymą ir pernelyg nevaržo skolininko interesų, nes areštuotas turtas išieškotojams neskirstomas. Vadovaudamasis CPK 628 straipsnio 3 dalimi sustabdęs vykdomąją bylą, antstolis imasi priemonių turtui surasti ir remiasi CPK 665 straipsnio 2 dalimi. Antrąja eile išieškoma iš skolininkui priklausančių pinigų, turtinių teisių vertybinių popierių, pagamintos produkcijos (prekių), taip pat iš kito kilnojamojo ir nekilnojamo, tiesiogiai nenaudojamo ir nepritaikyto tiesiogiai naudoti gamyboje, išskyrus administracines talpas.

145.

15Taip pat teismas pažymėjo, kad vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Antstolių įstatymo 3 straipsnis), kurio pašalinimas yra viešojo intereso sudėtinė dalis, garantuojanti skolininko teisių teismų sprendimų vykdymo procese veiksmingą gynybą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-227/2008, 2010 m. vasario 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-40/2010; ir kt.). Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis įpareigoja antstolį saugoti komercines ir kitas įstatymų saugomas paslaptis. Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, sužinojęs informaciją ir duomenis, antstolis privalo juos saugoti bei neatskleisti išieškotojui ar kitiems asmenims, todėl nėra pagrindo abejoti dėl reikalaujamos pateikti informacijos saugumo, įvertinus tai, kad antstolio prašomi pateikti duomenys bus naudojami konkrečiam tikslui.

16III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

176.

18Atskiruoju skundu apeliantas (pareiškėjas) UAB „All Time group“ prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 19 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės – skundą dėl antstolio veiksmų patenkinti; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

197.

20Pareiškėjo įsitikinimu, antstolis neturėjo nei teisės, nei teisėto poreikio prašyti informacijos apie visus pareiškėjo klientus, tiekėjus, pardavimus, konkrečias sumas ir kt. už 1,5 metų laikotarpį. Juo labiau, kai vykdomoji byla yra sustabdyta, o antstolis dar 2019 m. birželio 13 d. areštavo pareiškėjo kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą žymiai didesnei sumai nei išieškojimo suma.

218.

22Skundas grindžiamas šiais argumentais:

238.1.

24Apeliantui kyla abejonių, ar pirmosios instancijos teismas analizavo pareiškėjo skundo argumentus ir prie skundo pridėtus įrodymus, kadangi beveik visi skundžiamos nutarties motyvai yra perrašyti iš 2019 m. birželio 28 d. antstolio patvarkymo. Todėl laikytina, kad skundžiama nutartis yra be motyvų ir neatitinka CPK 291 straipsnio reikalavimų.

258.2.

26Antstolio patvarkymas pažeidžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. birželio 13 d. nutartį, kuria yra sustabdytas teismo sprendimų vykdymas, bei CPK 18 straipsnį, kadangi vykdymo veiksmus antstolis atliko sustabdytoje vykdomojoje byloje.

278.3.

28Priimdamas skundžiamą patvarkymą, antstolis akivaizdžiai viršijo jam suteiktus įgaliojimus, tai yra, nepaisydamas to, kad dar nebuvo suėjęs raginime nustatytas terminas, taip pat to, kad areštuoto turto vertės daugiau nei pakako išieškomai sumai padengti ir nebuvo jokio poreikio rinkti papildomą informaciją apie pareiškėjo turtą, 2019 m. birželio 14 d. antstolis priėmė patvarkymą, kuriuo paprašė VMI pateikti itin jautrią, pareiškėjo komercinę paslaptį sudarančią, informaciją už neproporcingai ilgą laiką (beveik 1,5 metų).

299.

30Suinteresuotas asmuo antstolis Dalius Traigys atsiliepimu su atskiruoju skundu nesutinka ir prašo jo netenkinti.

3110.

32Mano, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 19 d. nutartis yra teisėta ir pagrįsta, kadangi pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesines normas bei įvertino visus byloje esančius įrodymus.

33Teismas

konstatuoja:

34IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3511.

36Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde nurodytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 1-2 dalys, 338 straipsnis).

3712.

38Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 straipsnis 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis) nenustatyta, byloje sprendžiamas klausimas nesusijęs su viešojo intereso gynimu, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas. Dėl to apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą, remiasi jo teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jų ribų.

3913.

40Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėta ir pagrįsta pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria buvo atmestas pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų.

4114.

42Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (CPK 634 straipsnio 2 dalis, Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

4315.

44Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. liepos 16 d. sprendimu patenkino ieškovo Austrijos bendrovės LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG ieškinį ir priteisė iš pareiškėjo 26 105 Eur skolą, 5 proc. dydžio metines palūkanas bei 7 043,72 Eur bylinėjimosi išlaidas. 2019 m. gegužės 30 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas pirmosios instancijos teismo sprendimą paliko nepakeistą. 2019 m. birželio 5 d. Vilniaus miesto apylinkės teismas išdavė vykdomąjį raštą, kurį išieškotojas 2019 m. birželio 11 d. pateikė antstoliui vykdyti. 2019 m. birželio 14 d. pareiškėjas gavo antstolio patvarkymus, taip pat ir dėl skolininko turto arešto kartu su raginimu įvykdyti sprendimą geruoju. Dėl aukščiau nurodytų teismų sprendimų pareiškėjas pateikė kasacinį skundą, kurį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. birželio 13 d. nutartimi priėmė ir sustabdė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. liepos 16 d. sprendimo bei 2019 m. gegužės 30 d. Vilniaus apygardos teismo nutarties vykdymą iki byla bus išnagrinėta kasacine tvarka. Pareiškėjas pateikė skundą dėl antstolio 2019 m. birželio 14 d. patvarkymo panaikinimo, kuriuo prašoma VMI pateikti per 5 darbo dienas informaciją, susijusią su PVM sąskaitų-faktūrų išrašymu tretiesiems asmenims nuo 2018 m. sausio 1 d. iki patvarkymo gavimo dienos bei trečiųjų asmenų VMI pateiktą informaciją apie gautas PVM sąskaitas-faktūras iš pareiškėjo nuo 2018 m. sausio 1 d. iki šio patvarkymo gavimo dienos, nurodant juridinių/fizinių asmenų kodus, pavadinimus, vardus, datas, numerius ir sumas. Pasak pareiškėjo, prašoma pateikti informacija sudaro komercinę paslaptį, todėl atskleidus ją išieškotojui, jam būtų padaryta žala.

45Dėl vykdymo veiksmų sustabdytoje vykdomojoje byloje

4616.

47Apeliantas atskirajame skunde nurodė, kad antstolio patvarkymas pažeidžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. birželio 13 d. nutartį, kuria yra sustabdytas teismo sprendimų vykdymas, bei CPK 18 straipsnį, kadangi vykdymo veiksmus antstolis atliko sustabdytoje vykdomojoje byloje. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokia apelianto pozicija.

4817.

49CPK 628 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad, sustabdžius vykdomąją bylą šio Kodekso 626 ir 627 straipsniuose numatytais pagrindais, antstolis gali imtis tik priemonių skolininko turtui surasti bei areštuoti. 2019 m. birželio 14 d. antstolio Daliaus Traigio patvarkymas Nr. 964/2019-VM13 „Dėl informacijos pateikimo“ ir buvo priimtas, siekiant surasti skolininko turtą. Todėl, atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą, šis vykdymo veiksmas, priešingai nei teigia apeliantas, sustabdytoje vykdomojoje byloje galėjo būti atliktas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. birželio 13 d. nutarties bei CPK 18 straipsnio nepažeidžia.

50Dėl antstolio veikimo ultra vires

5118.

52Apelianto nuomone, priimdamas skundžiamą patvarkymą, antstolis akivaizdžiai viršijo jam suteiktus įgaliojimus, tai yra, nepaisydamas to, kad dar nebuvo suėjęs raginime nustatytas terminas, taip pat to, kad areštuoto turto vertės daugiau nei pakako išieškomai sumai padengti ir nebuvo jokio poreikio rinkti papildomą informaciją apie pareiškėjo turtą, 2019 m. birželio 14 d. antstolis priėmė patvarkymą, kuriuo paprašė VMI pateikti itin jautrią, pareiškėjo komercinę paslaptį sudarančią, informaciją už neproporcingai ilgą laiką (beveik 1,5 metų). Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokia apelianto pozicija.

5319.

54CPK 675 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad antstolis negali areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti. Kaip teisingai nurodo apeliantas, ši įstatymo nuostata sistemiškai turi būti aiškinama taip, kad antstolis, vykdydamas jam pateiktus vykdomuosius dokumentus, turi imtis priemonių surasti ir areštuoti skolininko turto tiek, kad jo realiai pakaktų atsiskaityti su išieškotoju ir kompensuoti vykdymo išlaidas. Taigi, taikomas turto areštas turi būti efektyvus, turto areštu turi būti ne formaliai apribojamos skolininko teisės, bet taikomais apribojimais sukuriamas pagrindas realiam išieškotojo reikalavimų patenkinimui.

5520.

56Įrodinėdamas aplinkybę, kad areštuoto turto vertės daugiau nei pakako išieškomai sumai padengti ir nebuvo jokio poreikio rinkti papildomą informaciją, apeliantas pateikė teismui AB „Lietuvos draudimo“ transporto priemonių aprašą, kuriame nurodytos transporto priemonių draudimo sumos, ir Nekilnojamojo turto registro išrašą, kuriame yra nurodyta apeliantui priklausančio žemės sklypo vidutinė rinkos vertė (b. l. 48-52, 53).

5721.

58Pirma, pažymėtina tai, kad transporto priemonių apraše nurodytos draudimo sumos nėra duomenys, nurodantys transporto priemonių vertę. Antra, kaip matyti iš nurodyto Nekilnojamojo turto registro išrašo, yra įregistruota žemės sklypo hipoteka, ir jis taip pat yra areštuotas antstolio Donato Kisieliaus. Taigi šie įrodymai nepatvirtina aplinkybės, kad areštuoto turto vertės daugiau nei pakako išieškomai sumai padengti. Priešingai, atsižvelgiant į tai, kad yra įregistruota žemės sklypo hipoteka ir kad transporto priemonių rinkos vertė labai greitai krenta, darytina labiau tikėtina išvada, jog šio turto išieškomai sumai padengti nepakanka. Todėl aptariamas apelianto argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.

59Dėl komercinę paslaptį sudarančios informacijos

6022.

61Apelianto teigimu, antstolio iš VMI pareikalauta informacija apie su UAB „All Time group“ susijusias PVM sąskaitas-faktūras, sudaro įmonės komercinę paslaptį. Atskleidus ją išieškotojui, bus pažeisti apelianto interesai, kadangi įmonės vykdo konkurencinę veiklą.

6223.

63Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, jog antstoliai, atlikdami savo funkcijas, privalo vadovautis antstolių veiklos teisėtumo, kooperacijos ir demokratiškumo, taip pat civilinio proceso principais. Antstolis privalo sąžiningai atlikti profesines pareigas, neatskleisti profesinės veiklos metu jam paaiškėjusių asmeninio gyvenimo aplinkybių, saugoti komercines ir kitas įstatymų saugomas paslaptis. Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Todėl nėra pagrindo manyti, jog antstolis atskleis išieškotojui skolininko komercinę paslaptį sudarančią informaciją.

64Dėl skundžiamos teismo nutarties motyvų

6524.

66Apeliantui kyla abejonių, ar pirmosios instancijos teismas analizavo pareiškėjo skundo argumentus ir prie skundo pridėtus įrodymus, kadangi beveik visi skundžiamos nutarties motyvai yra perrašyti iš 2019 m. birželio 28 d. antstolio patvarkymo. Todėl laikytina, kad skundžiama nutartis yra be motyvų ir neatitinka CPK 291 straipsnio reikalavimų. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo apelianto argumentu nesutinka.

6725.

68Nagrinėjamu atveju remiamasi konkrečiomis antstolio veiklą reglamentuojančiomis teisės normomis (CPK 628 straipsnio 3 dalimi, Antstolių įstatymo 3 straipsniu), todėl natūralu, kad tiek skundžiamoje nutartyje, tiek antstolio patvarkyme, kuriuo pareiškėjo skundas buvo netenkintas, šių teisės normų turinys bei kasacinio teismo išaiškinimai sutampa. Apeliantas taip pat remiasi tuo pačiu teisiniu reglamentavimu (pavyzdžiui, atskirojo skundo 37 punktas).

6926.

70Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su apelianto argumentais, kad skundžiama nutartis yra be motyvų ir neatitinka CPK 291 straipsnio reikalavimų, pažymi, jog teismo pareiga motyvuoti nutartį yra nustatyta CPK 291 straipsnio 1 dalies 5 punkte, tačiau ši teismo pareiga neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą, absoliučiu sprendimo ar nutarties negaliojimo pagrindu laikomas visiškas motyvų nebuvimas. Teismo sprendimo nepakankamas motyvavimas nėra absoliutus jo negaliojimo pagrindas pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą. Tuo atveju, kai teismo sprendimo (nutarties) motyvai yra neišsamūs, šis pažeidimas gali būti pripažintas esminiu, jeigu sprendimo (nutarties) motyvuojamojoje dalyje neatsakyta į pagrindinius (esminius) bylos faktinius ir teisinius aspektus, ir dėl to byla galėjo būti išspręsta neteisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-02-01 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-78/2013).

7127.

72Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, netenkindamas pareiškėjo skundo dėl antstolio veiksmų, tinkamai ištyrė bei įvertino byloje reikšmingas aplinkybes, nutartyje nurodė esminius motyvus, todėl vien tai, kad apeliantas nesutinka su teismo procesiniu sprendimu, nėra pagrindas teigti, jog pirmosios instancijos teismo priimta nutartis nemotyvuota. Pažymėtina ir tai, kad aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nepasisakė dėl kartu su skundu dėl antstolio veiksmų apelianto pateiktų įrodymų, nereiškia, jog jis šių įrodymų nevertino.

7328.

74Apeliacinės instancijos teismo aukščiau nurodytais motyvais atsakyta į esminius atskirojo skundo argumentus. Kiti atskirojo skundo argumentai teisiškai nereikšmingi teisingam šios bylos išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako. Pažymėtina, jog teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010).

75Dėl procesinės bylos baigties

7629.

77Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad teismas tinkamai taikė antstolio veiklą reglamentuojančias teisės normas ir priėmė pagrįstą bei teisėtą nutartį, kurią naikinti ar keisti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo (CPK 185 straipsnis, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

78Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu, 339 straipsniu,

Nutarė

79pareiškėjo UAB „All Time group“ atskirąjį skundą atmesti.

80Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

81Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Vaclovas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Pareiškėjas skundu dėl antstolio Daliaus Traigio veiksmų prašė panaikinti... 7. 2.... 8. Antstolis 2019 m. birželio 28 d. patvarkyme Nr. S-241-964-1, kuriuo atsisakė... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 3.... 11. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. liepos 19 d. nutartimi pareiškėjo... 12. 4.... 13. Teismas pažymėjo, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2013 m. rugpjūčio... 14. 5.... 15. Taip pat teismas pažymėjo, kad vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš... 16. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 17. 6.... 18. Atskiruoju skundu apeliantas (pareiškėjas) UAB „All Time group“ prašo... 19. 7.... 20. Pareiškėjo įsitikinimu, antstolis neturėjo nei teisės, nei teisėto... 21. 8.... 22. Skundas grindžiamas šiais argumentais:... 23. 8.1.... 24. Apeliantui kyla abejonių, ar pirmosios instancijos teismas analizavo... 25. 8.2.... 26. Antstolio patvarkymas pažeidžia Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m.... 27. 8.3.... 28. Priimdamas skundžiamą patvarkymą, antstolis akivaizdžiai viršijo jam... 29. 9.... 30. Suinteresuotas asmuo antstolis Dalius Traigys atsiliepimu su atskiruoju skundu... 31. 10.... 32. Mano, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 19 d. nutartis yra... 33. Teismas... 34. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 35. 11.... 36. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 37. 12.... 38. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK... 39. 13.... 40. Apeliacine tvarka nagrinėjamoje byloje sprendžiama, ar teisėta ir pagrįsta... 41. 14.... 42. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis,... 43. 15.... 44. Byloje nustatyta, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. liepos 16 d.... 45. Dėl vykdymo veiksmų sustabdytoje vykdomojoje byloje... 46. 16.... 47. Apeliantas atskirajame skunde nurodė, kad antstolio patvarkymas pažeidžia... 48. 17.... 49. CPK 628 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad, sustabdžius vykdomąją bylą šio... 50. Dėl antstolio veikimo ultra vires... 51. 18.... 52. Apelianto nuomone, priimdamas skundžiamą patvarkymą, antstolis akivaizdžiai... 53. 19.... 54. CPK 675 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad antstolis negali areštuoti... 55. 20.... 56. Įrodinėdamas aplinkybę, kad areštuoto turto vertės daugiau nei pakako... 57. 21.... 58. Pirma, pažymėtina tai, kad transporto priemonių apraše nurodytos draudimo... 59. Dėl komercinę paslaptį sudarančios informacijos... 60. 22.... 61. Apelianto teigimu, antstolio iš VMI pareikalauta informacija apie su UAB... 62. 23.... 63. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad Antstolių įstatymo 3 straipsnio... 64. Dėl skundžiamos teismo nutarties motyvų... 65. 24.... 66. Apeliantui kyla abejonių, ar pirmosios instancijos teismas analizavo... 67. 25.... 68. Nagrinėjamu atveju remiamasi konkrečiomis antstolio veiklą... 69. 26.... 70. Apeliacinės instancijos teismas, nesutikdamas su apelianto argumentais, kad... 71. 27.... 72. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas,... 73. 28.... 74. Apeliacinės instancijos teismo aukščiau nurodytais motyvais atsakyta į... 75. Dėl procesinės bylos baigties... 76. 29.... 77. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad teismas tinkamai... 78. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 79. pareiškėjo UAB „All Time group“ atskirąjį skundą atmesti.... 80. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. liepos 19 d. nutartį palikti... 81. Ši Vilniaus apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....