Byla 2-964/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja) ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio turto investicijos“ direktoriaus Gintauto Gedraičio atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 5 d. nutarties dalies, susijusios su administratoriaus parinkimu, civilinėje byloje Nr. B2-1446-524/2009 pagal ieškovų uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio turto investicijos“ direktoriaus Gintauto Gedraičio, akcinės bendrovės banko „Snoras“, advokatų profesinės bendrijos NORDIA BAUBLYS & Partners ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Pajūrio turto investicijos“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „Pajūrio turto investicijos“ direktorius G. Gedraitis 2009 m. balandžio 17 d. Klaipėdos apygardos teismui paduotu ieškiniu prašė iškelti atsakovui UAB „Pajūrio turto investicijos“ bankroto bylą dėl nemokumo; bankroto bylos iškėlimo atveju įmonės administratoriumi skirti UAB „Admivita“, kuris nėra itin užimtas administruodamas kitas įmones, taigi turės galimybę dirbti pakankamai efektyviai.

4Ieškovas advokatų profesinė bendrija NORDIA BAUBLYS & Partners 2009 m. gegužės 12 d. ieškiniu prašė iškelti atsakovui bankroto bylą dėl nemokumo; bankroto bylos iškėlimo atveju įmonės administratoriumi skirti UAB „Apertus“.

5Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. gegužės 15 d. nutartimi sujungė bylas pagal abu ieškinius į vieną civilinę bylą dėl bankroto bylos iškėlimo.

6Atsakovo stambiausiu kreditoriumi ir įkaito turėtoju prisistatęs AB bankas „Snoras“ 2009 m. gegužės 21 d. kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su pareiškimu, prašydamas įtraukti jį į civilinę bylą ieškovu, iškelti atsakovui bankroto bylą dėl nemokumo, o bankroto bylos iškėlimo atveju įmonės administratoriumi skirti UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“.

7Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. birželio 5 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Pajūrio turto investicijos“ bankroto bylą, įmonės administratoriumi skyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriumi parinko kandidatūrą, kurią pateikė didžiausias įmonės kreditorius AB bankas „Snoras“, nurodydamas, kad jis tinkamai atstovaus ir smulkesnių kreditorių interesus. Minėtai administratoriaus kandidatūrai taip pat pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos.

8Ieškovas UAB „Pajūrio turto investicijos“ direktorius G. Gedraitis atskiruoju skundu prašo apeliacinės instancijos teismą pakeisti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 5 d. nutarties dalį dėl bankroto administratoriaus ir išspręsti šį klausimą iš esmės – administratoriumi paskirti UAB „Admivita“. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Nei apeliantas, nei atsakovas nežinojo apie kelių bylų sujungimą, todėl negalėjo pateikti savo nuomonės dėl kitų asmenų siūlomų administratoriaus kandidatūrų ir jų tinkamumo įvertinimo. Be to, nei apeliantui, nei atsakovui nebuvo pranešta apie teismo posėdį dėl bankroto bylos iškėlimo. Kadangi apeliantas ir atsakovas neinformuoti apie posėdį, o teismas tuo pagrindu bylos nagrinėjimo neatidėjo, laikytina, kad tai yra absoliutus nutarties negaliojimo pagrindas. Išvardinti pažeidimai atėmė iš apelianto teisę į tinkamą procesą.
  2. Nors teismas nėra varžomas pasiūlymų skirti administratoriumi vieną ar kitą asmenį, bet, pasirinkdamas iš kelių siūlomų kandidatūrų, privalo išdėstyti argumentus, dėl kurių atmeta kitas pasiūlytas įmonės administratoriaus kandidatūras. Teismas skundžiamoje nutartyje nenurodė argumentų, kodėl atmeta apelianto siūlomą administratoriaus kandidatūrą; kuo ieškovo AB banko „Snoras“ pasiūlyta administratoriaus kandidatūra yra pranašesnė už apelianto pasiūlytąją. Vertinimo kriterijus, susietas su kreditoriaus, pasiūliusio administratoriaus kandidatūrą, finansinio reikalavimo dydžiu, nėra logiškas, nes bankroto bylos iškėlimo metu netvirtinami kreditorių reikalavimai, todėl nėra žinomi tikslūs kreditorių sąrašai ir jų reikalavimų dydžiai. Apelianto įsitikinimu, jo pasiūlytas administratorius, pasirašęs bendradarbiavimo sutartį su saugos tarnyba UAB „Trikampis žiedas“, labiausiai užtikrintų bankrutuojančios įmonės apsaugą. Atsakovas turi turto tiek Klaipėdoje, tiek sostinėje, tačiau neturi lėšų pasirūpinti fizine turto apsauga. Be to, apelianto siūlomas administratorius yra sudaręs sutarčių su kitomis bendrovėmis ir advokatų kontoromis, kas leistų užtikrinti sklandų ir operatyvų bankroto procedūrų atlikimą.
  3. Lietuvos apeliacinis teismas 2006 m. vasario 28 d. nutartyje, priimtoje c. b. Nr. 2-117/06, pabrėžė, jog vien tik didelė administratoriaus darbo patirtis ar pakankamas įvairių sričių darbuotojų skaičius ir gana didelis baigtų procedūrų kiekis savaime nelemia administratoriaus prioritetiškumo. Jei pasiūlyti bankroto administratoriai atitinka įstatymo keliamus reikalavimus, didelę svarbą įgyja administratoriaus patirtis, kvalifikacija, darbo krūvis. Ūkio ministerijos skelbiamais duomenimis, UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ dirba 6 bankroto administratoriai, kurie šiuo metu vykdo 112 bankroto procedūrų, vadinasi, kiekvienam iš jų vidutiniškai tenka po 20 įmonių, o UAB „Admivita“ dirba 2 administratoriai, kurie administruoja 20 įmonių, vadinasi, kiekvienam iš jų vidutiniškai tenka perpus mažiau – po 10 įmonių.
  4. Apeliantas pirmasis inicijavo bankroto bylą, tad jo siūlomo administratoriaus kandidatūrai pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio nuostatas turi būti teikiama prerogatyva. Pažymi, kad po bankroto bylos atsakovui iškėlimo apeliantas, kaip įmonės vadovas, neteks savo įgaliojimų. Taigi apelianto siūlomas administratorius laikytinas nešališku, nes jį siūlantis asmuo – apeliantas – nėra įmonės kreditorius, kaip kiti du ieškovai.

9Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas advokatų profesinė bendrija NORDIA BAUBLYS & Partners teigia, kad skundas yra nepagrįstas ir prašo apeliacinės instancijos teismą skundžiamą Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 5 d. nutarties dalį palikti nepakeistą. Akcentavo, kad pareigos informuoti bylos šalis apie rašytinį posėdį dėl bankroto bylos iškėlimo įstatymas nenumato. Apelianto nurodyta Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-604/2007 negali būti taikoma nagrinėjamoje bylose dėl skirtingo ratio decidendi: šioje bylose buvo sprendžiamas klausimas dėl bankroto bylos iškėlimo, o ne dėl kreditorių susirinkimo sprendimų panaikinimo; be to, cituojamoje byloje skundžiama nutartis priimta žodinio, o ne rašytinio proceso tvarka. Oponuodamas dėl apelianto tariamai pažeistos teisės pateikti nuomonę apie kitų ieškovų siūlomas administratorių kandidatūras, ieškovas atkreipia dėmesį į tai, jog kitos dvi ieškovų siūlomų administratorių kandidatūros apeliantui, kuris yra atsakovo vadovas, turėjo būti žinomos iš ieškinių, pateiktų atsakovui privaloma ginčo sprendimo ne teisme tvarka. Priešingai negu teigia apeliantas, ta aplinkybė, kad bankroto administratoriumi skiriamas asmuo, kurį siūlo ieškinį dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo pareiškiantys jos vadovai, akcininkai, dažniausiai vertinama neigiamai, nes bankroto procese tai paprastai sukelia abejones dėl galimai šališkos ir suinteresuotos minimo asmens veiklos ir tik komplikuoja šias procedūras (prieštaravimai, skundai, kt.). Aplinkybė, kad UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ turi didelį darbo krūvį, patvirtina, jog administratorius turi gerą vardą ir įvairių institucijų (teismų, Įmonių bankroto valdymo departamento) pasitikėjimą. Ieškovas advokatų profesinė bendrija NORDIA BAUBLYS & Partners pabrėžė, jog nutarties dalis dėl bankroto administratoriaus skyrimo gali būti panaikinama nebent tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatymo keliamų reikalavimų. Apeliantas įrodymais nepaneigė paskirto administratoriaus galimybės užtikrinti atsakovo turto fizinę apsaugą, kreditorių turtinius interesus ar tinkamai vykdyti bankroto procedūrą. Nei Įmonių bankroto įstatymo, nei CPK normos nediferencijuoja pirminio ir paskesnių ieškovų procesinių teisių siūlyti administratoriaus kandidatūrą bylų sujungimo atvejais, antraip būtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas.

10Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas AB bankas „Snoras“ su skundu nesutinka ir prašo apeliacinės instancijos teismą skundžiamą Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 5 d. nutarties dalį palikti nepakeistą. Pasak ieškovo, nutartimi dėl bankroto bylos iškėlimo civilinė byla nėra išnagrinėjama iš esmės, todėl rašytinio proceso tvarka spręsti tarpinio pobūdžio klausimus galima nepranešus byloje dalyvaujantiems asmenims. Jei teismas vadovautųsi apelianto argumentais, būtų pagrindas panaikinti visą nutartį dėl bankroto bylos iškėlimo, o ne tik jo dalį dėl administratoriaus paskyrimo. Nepaisant to, kad apelianto siūlomo administratoriaus pasirašytos bendradarbiavimo sutartys neturi lemiamos reikšmės, apeliantas netgi nepateikė sutarčių originalų arba kopijų. Apelianto siūlomo administratoriaus nuolatinis naudojimasis trečiųjų asmenų paslaugomis įrodo nepakankamą sugebėjimą pačiam vykdyti administratoriaus prievoles ir sąlygoja didesnes išlaidas. Įmonei vykdant ūkinę-komercinę veiklą, apeliantas nesiėmė priemonių, kad juridinis asmuo nebankrutuotų, todėl skeptiškai vertintini apelianto teiginiai, jog būtent jis gali parinkti tinkamą administratoriaus kandidatūrą, kad apelianto pasiūlytas administratorius tinkamai atstovaus kreditorių interesus, išvengs konfliktų su kreditoriais. Pastebi, kad skiriant įmonės administratorių svarbus ne kuris nors vienas administratorių charakterizuojantis kriterijus, bet kriterijų visuma. Kalbant apie vieną iš rodiklių – byloje pasiūlytų administratorių darbo krūvius, į šį skaičių reikia įtraukti bankroto procedūras, kurias konkretūs fiziniai asmenys atlieka kaip kitų bendrovių įgalioti atstovai.

11Atskirasis skundas atmestinas, Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 5 d. nutarties dalis, kuria UAB „Pajūrio turto investicijos“ administratoriumi paskirta UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, paliktina nepakeista.

12CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

13Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio antroji dalis numato, kad asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą; tuo atveju, kai pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei teikia įmonės darbuotojai ir jie nepasiūlo administratoriaus kandidatūros, administratoriaus kandidatūrą Vyriausybės nustatyta tvarka turi pasiūlyti šio straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija; administratoriaus kandidatūrą gali pasiūlyti ir kiti Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnyje išvardyti asmenys; teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų. Įmonių bankroto įstatymas taip pat numato, kad skiriamo administratoriaus kandidatūrą teismas Vyriausybės nustatyta tvarka privalo suderinti su Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio ketvirtoji dalis numato, kad administratoriumi negali būti paskirtas įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, kreditorius (su kreditoriumi darbo santykiais susijęs asmuo ar, kai kreditorius – juridinis asmuo, jo organų narys), asmuo, kuris pagal įstatymus ar kitus teisės aktus neturi teisės būti vadovu, įmonės ar šios įmonės patronuojančios arba dukterinės įmonės savininkas, jos valdymo organų narys, vadovas, jo pavaduotojai (direktoriai), vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovas, akcininkas, nuosavybės teise turintis arba turėjęs per paskutiniuosius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo daugiau kaip 10 procentų bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės arba šios įmonės patronuojančios ar dukterinės įmonės akcijų; šie apribojimai taikomi ir šioje dalyje nurodytiems asmenims, kurie dirbo bankrutuojančioje ir bankrutavusioje įmonėje ir buvo atleisti iš pareigų per paskutinius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo; administratorius negali turėti teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi; juridinio asmens, turinčio teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, vadovui, jo pavaduotojams (direktoriams), vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovui, juridinio asmens organo nariams, juridinio asmens dalyviams taikomi šioje dalyje administratoriui nustatyti apribojimai. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatymo nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-468/2009).

14Atskirojo skundo turinys patvirtina, kad ieškovas UAB „Pajūrio turto investicijos“ direktorius G. Gedraitis nesutinka su pirmosios instancijos teismo nutarties dalimi dėl administratoriaus paskyrimo. Teisėjų kolegija nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai UAB „Pajūrio turto investicijos“ administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“. Į bylą pateiktas „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ 2009 m. gegužės 19 d. sutikimas Nr. 05-14438 patvirtina, kad įmonė sutinka teikti UAB „Pajūrio turto investicijos“ bankroto administravimo paslaugas, 2009 m. gegužės 19 d. UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ deklaracija patvirtina, kad UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ deklaruoja, jog pilnai atitinka 2003 m. sausio 21 d. Ūkio ministro įsakymu Nr. 4-21 patvirtintos tvarkos 7, 8 punktų reikalavimus ir nėra pagrindų, apribojančių teisę teikti bankroto administravimo paslaugas. Į bylą yra pateiktas Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos leidimas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas. Į bylą taip pat yra pateiktas UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ bankroto administratorių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas. Bylos duomenys patvirtina, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos informavo teismą, kad UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ atitinka Teismo skiriamo bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių administratoriaus kandidatūros derinimo tvarkos reikalavimus. Teisėjų kolegija pažymi, kad teismas iš teismui pasiūlytų administratorių kandidatūrų turi teisę parinkti administratorių, kuris, teismo nuomone, tinkamai administruos bankrutuojančią įmonę. Teisėjų kolegijos nuomone, atsižvelgiant į minėtas aplinkybes bei pateiktus į bylą duomenis, pirmosios instancijos teismas pagrįstai UAB „Pajūrio turto investicijos“ administratoriumi paskyrė UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, kuri atitinka visus administratoriui Įmonių bankroto įstatymo keliamus reikalavimus, ir nėra pagrindo naikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį. Teisėjų kolegija pažymi, kad jeigu teismo paskirtas administratorius netinkamai vykdo savo pareigas, bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl administratoriaus atstatydinimo.

15Teisėjų kolegija taip pat nepripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumento dėl absoliutaus atskiruoju skundu skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindo buvimo. Įmonių bankroto įstatymas numato teismui teisę bankroto bylos iškėlimo klausimą išspręsti rašytinio proceso tvarka (ĮBĮ 10 str. 13 d.). Minėta, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos Civilinio proceso kodekso nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus Įmonių bankroto įstatymo numatytas išimtis (CPK 1 str. 1 d., ĮBĮ 10 str. 1 d.). Teismo posėdžio formą reglamentuojančio CPK 153 straipsnio antroji dalis numato, kad rašytinio proceso atveju į teismo posėdį dalyvaujantys byloje asmenys nekviečiami ir jame nedalyvauja. Apie rašytinį procesą dalyvaujantys byloje asmenys yra informuojami pranešimais, išskyrus atvejus, kai CPK nenumato, kad būtų informuojama apie procesinių veiksmų atlikimą (CPK 133 str. 3 d., 153 str. 2 d.). Skundžiama nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo buvo priimta rašytinio proceso tvarka. Pagal nurodytą teisinį reglamentavimą pareigos informuoti bylos šalis apie tokį posėdį įstatymas teismui nenumato, todėl konstatuoti apelianto nurodytą procesinės teisės normos pažeidimą nėra pagrindo. Pažymėtina, kad tokios praktikos laikomasis ir kitose Lietuvos apeliacinio teismo bylose (pvz. Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. birželio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-742/2009).

16Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas pakeisti ar panaikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas yra nepagrįstas ir atmestinas, o Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 5 d. nutarties dalis dėl administratoriaus paskyrimo paliktina nepakeista.

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

18Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. birželio 5 d. nutarties dalį, kuria uždarosios akcinės bendrovės „Pajūrio turto investicijos“ administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“, palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai