Byla 2A-345/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Kazio Kailiūno, sekretoriaujant Joanai Tamašauskienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Pranui Makauskui, atsakovui R. B. ir jo atstovui advokatui Jonui Butkui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka nagrinėdama civilinę bylą pagal atsakovo R. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 24 d. sprendimo, kuriuo ieškinys buvo patenkintas iš dalies, civilinėje byloje Nr. 2-1339-178/ 2008 pagal ieškovo E. O. ieškinį atsakovui R. B., dalyvaujant tretiesiems asmenims Vilniaus miesto 41-ojo notarų biuro notarei V. Z. ir valstybės įmonei Registrų centrui, dėl paveldimo turto sudėties nustatymo (išskyrimo iš paveldimo turto) ir paveldėjimo teisės liudijimo pripažinimo iš dalies negaliojančiu bei pagal atsakovo R. B. priešieškinį ieškovui E. O. dėl įpėdinių teisės nustatymo,

Nustatė

2ieškovas E. O. 2007 m. lapkričio 26 d. kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu, kurį patikslinęs prašė: 1) pripažinti negaliojančiu atsakovui R. B. 2006 m. lapkričio 24 d. išduotą paveldėjimo teisės liudijimą pagal įstatymą (registro Nr. 6-2955VZ) toje dalyje, pagal kurią atsakovas paveldėjo ½ dalį gyvenamojo namo, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), plane pažymėto indeksu 1A2p, turinčio 349.18 m2 bendro ploto, ir ½ dalį ūkinio pastato, unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), plane pažymėto indeksu 2I1p, turinčio 110 m2 užstatyto ploto, esančių (duomenys neskelbtini) (toliau – ginčo objektus), ir nustatyti, kad V. O. palikimą jos mirties dieną sudarė 1/20 dalis gyvenamojo namo (duomenys neskelbtini); 2) panaikinti įrašą viešame registre apie atsakovui pagal 2006 m. lapkričio 24 d paveldėjimo teisės liudijimą įregistruotą nuosavybės teisę į ginčo objektus; 3) priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

3Šioje civilinėje byloje tarp bylos šalių kilo konfliktas dėl to, ar gyvenamasis namas ir ūkinis pastatas įeina į V. O. , mirusios (duomenys neskelbtini), palikimą. Ieškovo teigimu, ginčo objektus jis pasistatė iš asmeninių lėšų po motinos mirties, t.y. 1997 m., tačiau teisinę jų registraciją atliko velionės vardu. Tuo tarpu, pasak atsakovo, VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašas patvirtina, jog ginčo objektai buvo užbaigti statyti 1989 m., vadinasi, jie patenka į paveldimo turto sąrašą.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. lapkričio 24 d. sprendimu ieškinį patenkino iš dalies ir nustatė, kad V. O. mirties dieną buvo pastatyta 6/100 ginčo gyvenamojo namo, t.y. pamatai; pripažino iš dalies negaliojančiu atsakovui 2006 m. lapkričio 24 d. išduotą paveldėjimo teisės liudijimą; kartu panaikino įrašą viešame registre apie atsakovui pagal 2006 m. lapkričio 24 d. paveldėjimo teisės liudijimą įregistruotą nuosavybės teisę į minėtų ginčo objektų dalis. Išvadą apie ginčo gyvenamojo namo pamatų (o ne viso gyvenamojo namo in corpore) buvimą teismas padarė vadovaudamasis liudytojų E. Š. ir A. B. , betarpiškai dalyvavusių ginčo objektų statybose, parodymais bei su jais ieškovo sudarytomis sutartimis.

5Atsakovas R. B. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 24 d. sprendimą ir vietoj jo priimti naują sprendimą – ieškinį atmesti. Vienas pagrindinių apeliacinio skundo argumentų yra tas, kad ieškovas, veikdamas neteisėtai, 2008 m. balandžio 1 d. pasiekė, jog VĮ Registrų centro duomenų bazėje ginčo objektų statybos pabaigos metai iš 1989 būtų pakeisti į 1997.

6Ieškovas E. O. atsiliepimu į apeliacinį skundą laiko skundą nepagrįstu ir prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 24 d. sprendimą palikti nepakeistą. Pažymi, jog jis prašė teritorinio registratoriaus ištaisyti netikslius (klaidingus) nekilnojamojo turto registro duomenis apie ginčo objektų statybos pabaigos metus, kas 2008 m. balandžio 1 d. ir buvo padaryta.

72009 m. kovo 9 d. atsakovas kreipėsi į apeliacinės instancijos teismą, prašydamas prijungti prie bylos dokumentus, priimtus po skundžiamo pirmosios instancijos sprendimo priėmimo. Vienas iš jų yra VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2009 m. sausio 22 d. sprendimas Nr. 32. Šiuo sprendimu Centrinis administratorius kaip neteisėtą panaikino teritorinio administratoriaus 2008 m. gruodžio 10 d. sprendimą dėl ginčo objektų kadastro duomenų keitimo (ištaisymo) ir duomenys apie ginčo objektų statybos pabaigos metus buvo atstatyti į pradinę būklę (iš 1997 į 1989).

82008 m. balandžio 28 d. Lietuvos apeliaciniame teisme vykusio bylos nagrinėjimo teismo posėdyje metu ieškovo atstovas adv. P.Makauskas pateikė prašymą sustabdyti bylą iki tol, kol įsiteisės sprendimas, priimtas administracinėje byloje Nr. I-1211-121/2009. Prašymą motyvavo tuo, jog Nekilnojamojo turto kadastre nurodyti ginčo objektų statybos pabaigos metai yra viena iš esminių įrodinėtinų aplinkybių apeliacine tvarka nagrinėjamoje civilinėje byloje. Dabar susidarė dviprasmiška padėtis, kadangi Nekilnojamojo turto kadastro duomenys apie ginčo objektų statybos pabaigos metus (1989) neatitinka Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 24 d. sprendime padarytų išvadų apie ginčo objektų statybos pabaigos metus, kas sąlygoja ginčo objektų įtraukimą arba neįtraukimą į paveldimo turto sąrašą. Vilniaus apygardos administraciniame teisme ieškovas iškėlė administracinę bylą Nr. I-1211-121/ 2009 E. O. v. VĮ Registrų centras dėl VĮ Registrų centro Centrinio administratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2009 m. sausio 22 d. sprendimo panaikinimo. Tokiu atveju, ieškovo įsitikinimu, egzistuoja privalomas civilinės bylos sustabdymo pagrindas, įtvirtintas CPK 163 straipsnio 3 punkte. Tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra tiesioginis prejudicinis ryšys, t. y. joje nustatyti faktai turės teisinės reikšmės priimant sprendimą šioje civilinėje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2000 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-942/2000 T.N.S. v. V.M.; 2001 m. spalio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-880/ 2001 J.O. v. UAB „Presas“, E.T., M.K. ir kt.; 2002 m. sausio 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-248/ 2002 UAB „Naujasis turgus“ v. UAB „Kauptė“ ir kt.).

9Atsakovas R. B. ir jo atstovas adv. J.Butkus nesutiko su ieškovo atstovo adv. P.Makausko prašymu sustabdyti civilinę bylą. Adv. J.Butkaus nuomone, šioje byloje reikia vadovautis atsakovui palankiu Centrinio administratoriaus sprendimu, nes jis kol kas yra galiojantis. Tuo tarpu civilinės bylos sustabdymas dėl administracinės bylos reikštų civilinės bylos vilkinimą.

10Ieškovo atstovo prašymas tenkintinas. Civilinė byla sustabdytina.

11Civilinės bylos sustabdymas suprantamas kaip laikinas procesinių veiksmų, kuriais siekiama išspręsti bylą iš esmės, atlikimo sustabdymas neapibrėžtą laiko tarpą. CPK 163-164 straipsniuose numatyti atvejai, kai teismas atitinkamai privalo ar turi teisę sustabdyti civilinę bylą. Negalimumas išnagrinėti civilinę bylą, iki bus išnagrinėta kita byla, nagrinėjama administracine, baudžiamąja ar civiline tvarka (CPK 163 str. 3 p.), gali atsirasti dėl to, kad teismas pats negali nustatyti faktų, kurie nustatinėjami kitoje byloje, o joje nustatyti faktai turės teisinės reikšmės priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Longlita“ v. UAB „Ekorida“, bylos Nr. 3K-3-413/ 2008).

12Bendrosios kompetencijos teismas pats negali išspręsti ginčo dėl valstybinio administravimo subjekto veiksmų teisėtumo ir/ar pagrįstumo pakeičiant (ištaisant) arba atsisakant pakeisti (ištaisyti) duomenis apie ginčo objektų statybos pabaigos metus, nes tai daryti kompetentingas specializuotos kompetencijos – administracinis - teismas (Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 str. 1 d. 1 p.). Administracine tvarka nagrinėjamoje byloje Nr. I-1211-121/2009 keliamas klausimas dėl pareiškėjo (ieškovo šioje byloje) kaip įpėdinio (E. O. nėra įregistruotas ginčo objektų arba jų dalies savininku jokiu teisiniu pagrindu) civilinio teisinio subjektiškumo, t. y. ar jis turėjo teisę inicijuoti ginčo objektų, kurie pagal VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis jam nepriklausė ir iki šiol nepriklauso, todėl daiktinės teisės prasme jam yra svetimi, duomenų pakeitimą bei tą daryti be kito įregistruoto nekilnojamojo turto savininko (atsakovo) žinios. Nuo atsakymo į šį klausimą priklausys, ar skundžiami VĮ Registrų centro veiksmai atstatyti į pradinę padėtį duomenis apie ginčo objektų statybos pabaigos metus bus pripažinti teisėtais bei kokie duomenys liks galioti. Atkreiptinas dėmesys, jog pagal CPK 197 straipsnio 2 dalį dokumentai, išduoti valstybės institucijų, neviršijant jiems nustatytos kompetencijos ir laikantis atitinkamiems dokumentams keliamų formos reikalavimų, laikomi oficialiaisiais rašytiniais įrodymais ir turi didesnę įrodomąją galią (prima facie įrodymai), kurių negalima paneigti liudytojų parodymais.

13Įstatymų leidėjas, nustatydamas privalomą bylos sustabdymą tol, kol bus išnagrinėta kita, su pirmąja susijusi byla, siekė iki minimumo sumažinti prieštaringų sprendimų tarpusavyje susijusiose bylose, kas sumenkintų priimtų teismo sprendimų res judicata galią ir net teismo autoritetą; taip pat palengvinti (supaprastinti) įrodinėjimo procesą, kad tų pačių faktų netektų nustatinėti kelis kartus. Vienas iš tokių atvejų, kai bylos šalys atleidžiamos nuo tam tikrų aplinkybių įrodinėjimo (lot. onus probandi), yra faktai, nustatyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje arba administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, nebent teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims, t.y. priimtas sprendimas dėl pripažinimo (CPK 182 str. 2 p.). Vienoje byloje įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytos aplinkybės įgyja prejudicinių faktų galią kitoje nagrinėjamoje byloje tik tuo atveju, jeigu jos ankstesnėje byloje sudarė įrodinėjimo dalyką ar jo dalį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-97/ 2009, kat. 114.8.2.; 114.11.; 128.2.).

14Pažymėtina, jog nestabdydama civilinės bylos ir vadovaudamasi Centrinio administratoriaus 2009 m. sausio 22 d. sprendimu Nr. 32, kaip pageidauja atsakovo atstovas, teisėjų kolegija nebūtų nuosekli. Apeliacinės instancijos teismas pritaikė atsakovui išimtį iš bendros taisyklės dėl naujų įrodymų apeliacinės instancijos teisme priėmimo draudimo (CPK 314 str.) ir inter alia Centrinio administratoriaus 2009 m. sausio 22 d. sprendimą Nr. 32 prijungė prie civilinės bylos, pripažinęs ne tik pateisinamą jo pavėluotą teikimą, bet ir naujai prijungto įrodymo svarbą (CPK 180 str.). Todėl negalima ignoruoti gautos papildomos informacijos, kad naujai priimtas įrodymas yra ginčijamas.

15Kaip teisiškai nepagrįstą teisėjų kolegija atmeta atsakovo atstovo argumentą dėl galimybės ieškovui Centrinio administratoriaus 2009 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. 32 nuginčijimo atveju pasinaudoti proceso atnaujinimo institutu. Naujai paaiškėjusiomis esminėmis bylos aplinkybėmis nelaikomos tos, kurios buvo ir/ar galėjo būti žinomos pareiškėjui bylos nagrinėjimo metu (CPK 366 str. 1 d. 2 p.). Antra, vienokį ar kitokį procesinį sprendimą teismas gali priimti tada, kai nelieka abejonių jo pagrįstumu. Tam, kad teismo sprendimas būtų faktiškai pagrįstas, jis turi būtų paremtas teisingai nustatytais reikšmingais faktais. Būtent to teisėjų kolegija ir siekia sustabdydama civilinę bylą. Civilinės bylos sustabdymas galimas bet kurios instancijos teisme, nes aplinkybės, lemiančios bylos nagrinėjimo sustabdymo poreikį, gali atsirasti bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. rugsėjo 5 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Longlita“ v. UAB „Ekorida“, bylos Nr. 3K-3-413/ 2008).

16Susiklosčius minėtai situacijai, teisėjų kolegija nusprendžia civilinę bylą E. O. v. R. B. dėl paveldimo turto sudėties nustatymo sustabdyti CPK 163 straipsnio 3 dalies pagrindu iki tol, kol bus išnagrinėta administracinė byla Nr. I-1211-121/ 2009 E. O. v. VĮ Registrų centras dėl VĮ Registrų centro Centrinio administratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2009 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. 32 panaikinimo ir įsiteisės joje priimtas procesinis sprendimas (CPK 166 str. 1 d. 2 p.).

17Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 163 straipsnio 3 punktu ir 166 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

Nutarė

18civilinę bylą E. O. v. R. B. dėl paveldimo turto sudėties nustatymo (išskyrimo iš paveldimo turto) ir paveldėjimo teisės liudijimo pripažinimo iš dalies negaliojančiu sustabdyti iki tol, kol Vilniaus apygardos administraciniame teisme bus išnagrinėta administracinė byla Nr. I-1211-121/2009 E. O. v. VĮ Registrų centras dėl VĮ Registrų centro Centrinio administratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos 2009 m. sausio 22 d. sprendimo Nr. 32 panaikinimo ir įsiteisės joje priimtas procesinis sprendimas.

Proceso dalyviai
Ryšiai