Byla 2A-1211-123/2014
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Virginija Nijolė Griškevičienė, kolegijos teisėjai Aušra Maškevičienė, Žydrūnas Bertašius, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės N. P. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 27 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės GSEB „Lokomotyvas“ ieškinį atsakovei N. P. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovė GSEB „Lokomotyvas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydama priteisti iš atsakovės N. P. 210 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad atsakovė nuo 1995 m. naudojasi jai nuosavybės teise priklausančiu garažu, esančiu ( - ). Teigia, kad atsakovė, būdama garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos (GSEB) „Lokomotyvas“ nare, ilgą laiką tinkamai nemoka bendrijos nustatytų nario mokesčių, dėl to susidarė atsakovės įsiskolinimas – 570 Lt. Pažymi, kad dalį skolos (360 Lt) atsakovė sumokėjo po to, kai ieškovė kreipėsi į teismą dėl skolos išieškojimo. Paaiškino, kad kiekvienais metais bendrijos narių visuotiniame susirinkime yra nustatomas eksploatacinis mokestis bendrijos nariams įvairioms išlaidoms padengti (avarijų likvidavimo, žemės nuomos mokestis, kelių remonto ir pan.).

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2014-03-27 sprendimu ieškinį tenkino. Priteisė iš atsakovės N. P. 210 Lt skolos, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą 210 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013-08-16 iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 222 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovei GSEB „Lokomotyvas“. Teismas konstatavo, kad visuotinių bendrijos narių susirinkimų protokolai, skolininkų sąrašai pagrindžia eksploatacinio mokesčio, taikomo bendrijos nariams, dydį 1999–2013 m. laikotarpiais. Nustatė, kad atsakovė iš esmės visuotiniuose bendrijos narių susirinkimuose priimtų ir atitinkama tvarka patvirtintų eksploatacinio mokesčio dydžių neginčija, todėl eksploatacinio mokesčio dydį laikė pagrįstu. Atsakovė nepateikė jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių 210 Lt sumos, ieškovės priskaičiuotos už eksploatavimo paslaugas, sumokėjimą. Atsakovės nurodytos aplinkybės, jog 200 Lt sumą atsakovės buvęs sutuoktinis V. P. sumokėjo tiesiogiai buvusiam GSEB „Lokomotyvas“ pirmininkui į rankas bei liudytojo parodymų, nelaikė patikimais. Teismas konstatavo, kad ieškovė įrodė atsakovės skolos egzistavimą, todėl ieškovės ieškinį tenkino. Iš atsakovės ieškovei priteisė 210 Lt įsiskolinimą, 72 Lt žyminio mokesčio bei 150 Lt teisinės pagalbos išlaidų, iš viso 222 Lt bylinėjimosi išlaidų.

4Apeliaciniu skundu atsakovė N. P. prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-27 sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti. Nurodo, kad liudytojas V. P. labai konkrečiai nurodė aplinkybes, susijusias su 200 Lt sumokėjimu buvusiam GSEB „Lokomotyvas“ pirmininkui. Mano, kad bendrija visiškai nesilaikė įstatymų reikalavimų ir pažeidinėjo kooperatyvo narių teisėtus interesus, nes iki 2000 m. nebuvo šaukiami visuotiniai kooperatyvo narių susirinkimai, neruošiamos finansinės ataskaitos, bendrijos pirmininkas sprendimus priimdavo vienasmeniškai, todėl V. P. pinigai galėjo būti neįnešti į bendrijos kasą. Nurodo, kad ginčas dėl 200 Lt skolos kilo tik po buvusio bendrijos pirmininko mirties, todėl mano, jog naujasis pirmininkas V. J. B. nėra įsitikinęs dėl skolos buvimo.

5Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė GSEB „Lokomotyvas“ prašo Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014-03-27 sprendimą palikti nepakeistą, priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad pateikė visus įrodymus, pagrindžiančius ieškinio reikalavimą, o atsakovė nepateikė jokių rašytinių įrodymų, kad sumokėjo eksploatacinius mokesčius už 1999–2000 m. Apeliacinis skundas atmestinas.

6Byloje kilo ginčas dėl teismo sprendimo, kuriuo tenkintas ieškovės garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos ieškinys dėl bendrijos nustatyto nario mokesčio priteisimo, teisėtumo ir pagrįstumo.

7Nustatyta, kad atsakovė N. P. yra GSEB „Lokomotyvas“ narė. Atsakovei N. P. priklauso garažas, esantis ( - ) (b. l. 9, 11). Ieškovės GSEB „Lokomotyvas“ skolininkų sąrašas 2003-01-01 patvirtina, kad atsakovė tos dienos duomenimis buvo skolinga ieškovei 280 Lt (b. l. 30). Atsakovei tinkamai nemokant bendrijos eksploatacinio mokesčio, įsiskolinimas periodiškai didėjo ir 2013-08-01 susidarė 570 Lt dydžio skola (b. l. 47). 2013-09-12 ir 2013-09-13 atsakovė padengė dalį minėto įsiskolinimo – 360 Lt (b. l. 17, 19).

8Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 1 dalis nustato, kad butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų teisės ir pareigos, susijusios su bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų valdymu, naudojimu, priežiūra ir atnaujinimu, yra nustatytos CK, šiame ir kituose įstatymuose, teisės aktuose ir bendrijos įstatuose. Bendraturčių teisės ir pareigos naudojantis bendrąja daline nuosavybe ir ją išlaikant apibrėžtos CK 4.76 straipsnyje: kiekvienas iš bendraturčių proporcingai savo daliai turi teisę į bendro daikto (turto) duodamas pajamas, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), taip pat privalo apmokėti išlaidas jam išlaikyti ir išsaugoti, mokesčiams, rinkliavoms ir kitoms įmokoms. Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 21 straipsnio 3 dalis nustato, kad butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkai privalo: 1) tausoti, tinkamai naudoti ir prižiūrėti bendrojo naudojimo objektus; 2) teisės aktų ir bendrijos organų nustatyta tvarka apmokėti bendrojo naudojimo objektų išlaikymo ir naudojimosi jais išlaidas, mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas į kaupiamuosius bendrijos fondus; 3) vykdyti bendrijos organų, butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų susirinkimų sprendimus dėl bendrojo naudojimo objektų valdymo, naudojimo, priežiūros ir atnaujinimo; taip pat vykdyti kitas Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytas pareigas.

9Įvertinus byloje esančias aplinkybes, galima daryti išvada, kad apeliantė iš esmės neginčija pareigos mokėti bendrijai nario mokestį, nes 2013-09-12 ir 2013-09-13, t. y. civilinės bylos nagrinėjimo metu, padengė dalį minėto įsiskolinimo – 360 Lt. Iš esmės byloje kilo ginčas dėl faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimo, t. y. dėl 210 Lt sumos, kurią atsakovė nurodo sumokėjusi, o ieškovė nesutinka su tokiu apeliantės argumentu. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad atsakovei teigiant, kad ji 210 Lt skolą apmokėjo, šios aplinkybės įrodinėjimo pareiga tenka atsakovei (CPK 178 str.). Sutiktina, kad atsakovė nepateikė jokių rašytinių įrodymų, patvirtinančių 210 Lt sumos, ieškovės priskaičiuotos už eksploatavimo paslaugas, sumokėjimą. Apeliantė pinigų sumokėjimo faktą įrodinėja buvusio sutuoktinio liudytojo V. P. parodymais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad liudytojų parodymai ir jų pateikimas yra subjektyvaus pobūdžio, todėl aplinkybės, kad asmuo tarnybos, darbo, asmeniniais, draugystės, verslo ar kitokiais ryšiais yra susijęs su dalyvaujančiais byloje asmenimis gali sudaryti pagrindą teismui vertinti liudytojų parodymus kaip nepatikimus. Ši išvada turi būti daroma pagal liudytojų parodymų turinį, visų byloje esančių įrodymų visumą (CPK 185 str.) ir turi būti motyvuota (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-158/2008). Atsakovės nurodyta aplinkybė, jog 200 Lt sumą atsakovės buvęs sutuoktinis V. P. sumokėjo tiesiogiai buvusiam GSEB „Lokomotyvas“ pirmininkui į rankas ir liudytojo parodymai pagrįstai pirmosios instancijos teismo nelaikyti patikimais, nes yra pagrindo manyti, kad liudytojas – buvęs atsakovės sutuoktinis – gali būti suinteresuotas bylos baigtimi, be to, nėra jokių kitų įrodymų, patvirtinančių pinigų sumokėjimą.

10Apeliantė nurodo, kad bendrija visiškai nesilaikė įstatymų reikalavimų ir pažeidinėjo kooperatyvo narių teisėtus interesus, nes iki 2000 m. nebuvo šaukiami visuotiniai kooperatyvo narių susirinkimai, neruošiamos finansinės ataskaitos, bendrijos pirmininkas sprendimus priimdavo vienasmeniškai. Ieškovės bei jos atstovo į bylą pateikti rašytiniai įrodymai – visuotinių bendrijos narių susirinkimų protokolai, skolininkų sąrašai pagrindžia eksploatacinio mokesčio, taikomo bendrijos nariams, dydį 1999–2013 m. laikotarpiais. Nustatyta, kad atsakovė iš esmės visuotiniuose bendrijos narių susirinkimuose priimtų ir atitinkama tvarka patvirtintų eksploatacinio mokesčio dydžių neginčija – atsakovė nepateikė reikalavimo dėl minėtuose susirinkimuose priimtų sprendimų pripažinimo negaliojančiais, panaikinimo ir pan. Apeliaciniame skunde atsakovės nurodytos aplinkybės dėl kooperatyvo narių teisėtų interesų pažeidimo laikytinos deklaratyviomis, nes nėra pagrįstos į bylą pateikiamais įrodymais, be to, nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

11Aplinkybė, kad ginčas dėl 200 Lt skolos kilo tik po buvusio bendrijos pirmininko mirties, nepatvirtina apeliantės nurodytos aplinkybės, kad naujasis pirmininkas V. J. B. nėra įsitikinęs dėl skolos buvimo, nes kaip matyti iš atsakovės susirašinėjimo su garažų statybos ir eksploatavimo bendrija (raštas be datos, raginantis atsakovę dalyvauti 2007-02-09 susirinkime), atsakovė skolininkų sąraše yra nuo 2000 m. (b. l. 22). Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009.). Nagrinėjamu atveju įvertinus byloje esančius įrodymus, yra pagrindo tikėti, kad atsakovė yra skolinga ieškovei, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai tenkino ieškovės ieškinį.

12Atmetus atsakovės apeliacinį skundą, ieškovei iš atsakovės priteistina 150 Lt jos patirtų bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d., 2004-04-02 LR teisingumo ministro įsakymu Nr. IR-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004-03-26 nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio 2, 8.11 p., b. l. 119).

13Teisėjų kolegija, remdamasi tuo, kas išdėstyta, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas, visiškai tenkindamas ieškovės ieškinį, tinkamai aiškino ir taikė materialinės teisės normas, priėmė teisėtą sprendimą, o apeliacinio skundo argumentai nesudaro pagrindo panaikinti šį teismo sprendimą. Esant tokioms aplinkybėms, pirmosios instancijos teismo sprendimo apeliacinio skundo motyvais keisti ar naikinti nėra pagrindo (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

14Vadovaudamasi CPK 325?330 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

15Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

16Priteisti iš atsakovės N. P. ieškovei GSEB „Lokomotyvas“ 150 Lt bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai