Byla 2S-720-267/2013
Dėl baudos atsakovui J. D. skyrimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo J. D. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. liepos 11 d. nutarties panaikinimo civilinėje byloje pagal ieškovo East China Automobile Association LTD prašymą dėl baudos atsakovui J. D. skyrimo,

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Ieškovas East China Automobile Association LTD pateikė prašymą skirti atsakovui J. D. 1000 Lt baudą už kiekvieną pažeidimo dieną dėl 2013-03-13 nutartimi nustatytų laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimo. Nurodė, kad 2013-05-08 atsakovo UAB „ECAA Europe“ teisininkas R. Š., veikdamas pagal 2012-11-30 įgaliojimą, su įmone UAB „Universal Auto“ sudarė Mokestinės nepriemokos (ar jo dalies) perėmimo sutartį Nr. 02, kurios sudarymo nederino nei su vienu iš ieškovo teisėtų atstovų. Nurodė, kad šių veiksmų nederino ir pats atsakovas J. D., o tokiais veiksmais atsakovas pakartotinai pažeidė šioje byloje taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Be to, 2013-04-24 buvo sušauktas visuotinis UAB „ECAA Europe“ akcininkų susirinkimas, 2013-05-15 buvo sušauktas pakartotinis UAB „ECAA Europe“ visuotinis akcininkų susirinkimas. Šių susirinkimų sušaukimas nebuvo derintas su ieškovu. Teigė, kad 2013-06-10 atsakovo atstovas R. Š. kreipėsi į VĮ Registrų centras dėl UAB „ECAA Europe“ duomenų paviešinimo, tačiau VĮ Registrų centras įgaliojimu atsisakė vadovautis dėl atsakovui taikytų laikinųjų apsaugos priemonių. Šių veiksmų atsakovas taip pat nederino su ieškovu. Be to, R. Š., veikdamas UAB „ECAA Europe“ pasirašinėja ir kitus dokumentus už atsakovą.

4Atsakovas J. D. atsiliepime į prašymą nurodė, kad nesutinka su ieškovo prašymu skirti baudą, kadangi prašymas yra nepagrįstas, nes apribojimai veikti kartu su ieškovu yra nustatyti tik UAB „ECAA Europe“ vadovui J. D., o ne visai bendrovei. Atsakovas jokių generalinio direktoriaus kompetencijai priskirtų veiksmų neatliko, todėl nepažeidė jam taikytų laikinųjų apsaugos priemonių, o įmonės teisininkas R. Š. įgaliotas veikti UAB „ECAA Europe“ vardu, o ne J. D. vardu.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Šiaulių apylinkės teismas 2013-07-11 nutartimi ieškovo prašymą tenkino iš dalies – skyrė atsakovui J. D. už Šiaulių apylinkės teismo 2013-03-13 nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių nevykdymą 500 Lt baudą. Nutartyje nurodė, kad Šiaulių apylinkės teismo 2013-03-13 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – draudimas atsakovui imtis tam tikrų veiksmų, t. y. veikti tik kartu su ieškovu. Atsižvelgdamas į tai, kad skubiai vykdytina teismo nutartis yra nevykdoma, teismas padarė išvadą, kad yra pagrindas atsakovui J. D. skirti baudą. Tačiau dėl to, kad ieškovas nepateikė duomenų, jog sudaryta sutartis padarė nuostolių ieškovui, vadovaudamasis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais, skyrė mažesnę nei prašė ieškovas baudą.

7III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

8Atskiruoju skundu atsakovas J. D. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo 2013-07-11 nutarties dalį, kuria J. D. skirta 500 Lt dydžio bauda, ir priimti naują nutartį – ieškovo East China Automobile Association LTD prašymą dėl baudos skyrimo J. D. atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. Apeliantas mano, kad nutartis naikintina dėl to, kad ji yra praktiškai be motyvų, jokie konkretūs teismo argumentai, kodėl atsakovui skiriama bauda, nutartyje nėra nurodyti.
  2. Nurodo, kad jeigu bauda atsakovui buvo skirta už tai, kad 2013-05-08 atsakovės UAB „ECAA Europe“ teisininkas R. Š., veikdamas pagal 2012 m. lapkričio 30 d. įgaliojimą su „Universal Auto“, UAB, sudarė Mokestinės nepriemokos (ar jos dalies) perėmimo sutartį Nr. 02, pagal kurią buvo užskaityta atsakovo UAB „ECAA Europe“ 41553,36 Lt mokestinė nepriemoka, tai toks teismo procesinis sprendimas yra nepagrįstas, nes šią sutartį su UAB „Universal Auto“ sudarė ne atsakovas, bet įgaliotas atsakovo darbuotojas teisininkas R. Š..
  3. Taip pat nurodo, kad jeigu bauda J. D. buvo skirta už tai, kad 2013-04-24 buvo sušauktas atsakovo UAB „ECAA Europe“ visuotinis akcininkų susirinkimas, o 2013-05-15 buvo sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, tai toks teismo procesinis sprendimas taip pat yra nepagrįstas, nes atsakovas, kaip atsakovės UAB „ECAA Europe“ vadovas, jokio visuotinio akcininkų susirinkimo – nei 2013-04-24, nei 2013-05-15, nešaukė, taigi jokio 2013-03-13 nutarties pažeidimo nepadarė, šiuos susirinkimus sušaukė atsakovas J. D. ir UAB „Vaivorykštė“, kaip bendrovės akcininkai.
  4. Pažymi, kad uždarosios akcinės bendrovės metinių finansinių ataskaitų tvirtinimas bei jų pateikimas juridinių asmenų registro tvarkytojui yra kasmetinė prievolė, kurią ir įvykdė atsakovės UAB „ECAA Europe“ įgaliotas darbuotojas teisininkas R. Š., pateikdamas juridinių asmenų registro tvarkytojui 2013-05-15 atsakovės UAB „ECAA Europe“ visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą ir jo priedus.

9Atsakovė UAB „ECAA Europe“ ir trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“ atsiliepime į atsakovo atskirąjį skundą su visais jo motyvais, argumentais, paaiškinimais, vertinimais ir nuorodomis į norminius teisės aktus bei teismų praktiką sutinka visiškai, laiko juos pagrįstais, prašo atskirąjį skundą tenkinti visiškai.

10Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas East China Automobile Association LTD prašo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad įgaliojimo esmė yra ta, kad įgaliotojas įgaliotiniui negali suteikti daugiau teisių negu kad turi pats, o įgaliotinis negali įgaliotojo vardu įgyvendinti tų teisių ir pareigų, kurių netenka/neturi pats įgaliotojas. Šiuo atveju apeliantas, įgaliotojas J. D., neturi teisės vienasmeniškai veikti UAB „ECAA Europe“ vardu, vadinasi, tokios teisės neturi ir jo įgaliotinis R. Š.. Ieškovas visiškai sutinka su apelianto argumentu, jog prievoles valstybei vykdyti yra privaloma ir tai savo raštuose, siųstuose apeliantui, yra nurodęs ir pats ieškovo atstovas Ž. A., tačiau tai nereiškia, jog mokestinės nepriemokos perėmimo sutarčių sudarymo apeliantas neprivalo derinti su ieškovu. Be to, minėta sutartis buvo sudaryta su įmone UAB „Universal Auto“, kurios vadovas, ieškovo žiniomis, taip pat yra apeliantas ir, kaip nurodyta ieškovo prevenciniame ieškinyje, ieškovas turi įtarimų, jog per įmonę UAB „Universal Auto“ buvo galimai perparduodamos prekės, tokiu būdu pelno dalį nukreipiant įmonei UAB „Universal Auto“. Todėl ieškovas yra suinteresuotas, jog bet kokia sutartis, kuri sudaroma su UAB „Universal Auto“ ar kitomis įmonėmis, turinčiomis tiesioginiu sąsajų su įmone UAB „ECAA Europe“ būtų sudaroma tik prieš tai suderinus su ieškovu. Mano, kad 2013 m. kovo 13 d. nutartimi buvo ne panaikintos apelianto teisės veikti ECAA Europe, UAB vardu, o tik apribotos, nustatant, kad apelianto veikimas UAB „ECAA Europe“ vardu galimas su ieškovo sutikimu. Apeliantas galėjo kreiptis į ieškovą ir prašyti jo sutikimo šaukti visuotinį UAB „ECAA Europe“ akcininkų susirinkimą ir tokį leidimą iš ieškovo pusės jis greičiausiai būtų gavęs, tačiau sąmoningai ir tyčia to nedarė, nes nenorėjo, jog ieškovas apskritai sužinotų apie tokio susirinkimo organizavimą. Mano, kad UAB „ECAA Europe“ įgaliotas darbuotojas teisininkas R. Š. neturėjo teisės VĮ Registrų centras teikti UAB „ECAA Europe“ finansinių ataskaitų, nes įstatymas aiškiai numato, kad duomenis apie įmonę Juridinių asmenų registrui privalo teikti būtent bendrovės vadovas, todėl tokius duomenis VĮ Registrų centras galėjo teikti tik apeliantas, prieš tai suderinęs veiksmus su ieškovu.

11IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Apeliacinis skundas netenkintinas.

13Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai ir absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina tik apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuojant skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.).

14Už procesinių pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą teismas turi teisę skirti sankcijas. CPK 106 str. 1 d. nustato, kad CPK numatytais atvejais teismas skiria kodekse nustatyto dydžio baudas. Keletas iš tokių atvejų yra numatyti CPK 149 str., įtvirtinančiame atsakomybę už laikinųjų apsaugos priemonių pažeidimus. Teismas nutartimi gali skirti iki vieno tūkstančio litų baudą tam tikrus pažeidimus padariusiems asmenims, kurie pažeidžia įpareigojimą atlikti veiksmus, užkertančius kelią žalai atsirasti ir padidėti.

15Byloje nustatyta, kad reikalavimo įvykdymui užtikrinti Šiaulių apylinkės teismas pagal ieškovo prašymą 2013-03-13 nutartimi iki teismo sprendimo šioje byloje priėmimo ir įsiteisėjimo įpareigojo atsakovės UAB „ECAA Europe“ vadovą atsakovą J. D. veikti tik kartu su ieškovu East China Automobile Association LTD. Ieškovas East China Automobile Association LTD 2013-07-03 pateikė pirmosios instancijos teismui prašymą dėl baudos J. D. skyrimo. Prašyme nurodė, kad 2013-05-08 atsakovo UAB „ECAA Europe“ teisininkas R. Š., veikdamas pagal 2012-11-30 įgaliojimą, su įmone UAB „Universal Auto“ sudarė Mokestinės nepriemokos (ar jos dalies) perėmimo sutartį Nr. 02, 2013-04-24 buvo sušauktas visuotinis UAB „ECAA Europe“ akcininkų susirinkimas, 2013-05-15 – pakartotinis UAB „ECAA Europe“ visuotinis akcininkų susirinkimas, 2013-06-10 atsakovo atstovas R. Š. kreipėsi į VĮ Registrų centras dėl UAB „ECAA Europe“ duomenų paviešinimo, tačiau šių veiksmų atsakovas nederino su ieškovu. Pirmosios instancijos teismas prašymą dėl baudos skyrimo tenkino iš dalies, skirdamas atsakovui 500 Lt baudą.

16Byloje nustatyta, kad iš esmės visus veiksmus, susijusius su įmonės administravimu, sandorių sudarymų ir kt., atsakovės UAB „ECAA Europe“ vardu atlieka įmonės teisininkas R. Š., kuris veikia pagal 2012-11-30 UAB „ECAA Europe“ vadovo (atsakovo) J. D. išduotą įgaliojimą (1 t., 112 b. l.).

17Pagal CK 2.82 str. 2 d. kiekvienas juridinis asmuo turi turėti vienasmenį ar kolegialų valdymo organą ir dalyvių susirinkimą (CK 2.45 str.). Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 1 d. bendrovė turi turėti visuotinį akcininkų susirinkimą ir vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą, o pagal Akcinių bendrovių įstatymo 19 str. 6 d. bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia bendrovės vadovas. Pagal Akcinių bendrovių įstatymo 12 str. 4 d., juridinių asmenų registro tvarkytojui bendrovės organo sprendimus privalo pateikti bendrovės vadovas, bendrovės vadovas atsako už bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui bei už kitus veiksmus, numatytus Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 12 d.

18Atsakovės UAB „ECAA Europe“ įstatų 4.37. punkte nuodyta, kad bendrovės vadovas turi teisę savo iniciatyva sudaryti bendrovės vardu sandorius (1 t., 26 b. l.). Atsakovės UAB „ECAA Europe“ vadovo J. D. 2013-11-30 R. Š. išduotame įgaliojime nurodoma, kad bendrovės darbuotojui R. Š., be teisės atstovauti įmonę teismuose bei kitose valstybinėse institucijose, taip pat suteikiama teisė atstovauti įmonę santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis, atstovaujamojo (įgaliotojo) vardu gauti reikalingus dokumentus, sudaryti ir nutraukti sandorius bei atlikti kitus veiksmus, reikalingus tinkamam atstovavimui (1 t., 112 b. l.).

19Pagal CK 2.137 str. 1 d. įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Įgaliojimas yra vienašalis atstovaujamojo sandoris, kuriame nurodomos atstovui suteikiamos teisės (įgaliojimai) veikti atstovaujamojo vardu ir interesais su trečiaisiais asmenimis, t. y. įgaliojimu išreiškiama atstovui suteikiamų teisių apimtis ir turinys. Pažymėtina, kad įmonės vadovas turi teisę perduoti įgaliojimus tik neperžengdamas savo kompetencijos ribų. Tai reiškia, kad negali būti perduodama daugiau teisių ir pareigų, negu jam yra patikėta, ką pagrįstai atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo ir ieškovas.

20Kaip matyti iš įgaliojimo nuostatų, UAB „ECAA Europe“ vadovo J. D. paaiškinimų bei įgaliotinio R. Š. veiksmų, 2012-11-30 UAB „ECAA Europe“ vadovas J. D., suteikdamas įgaliotiniui teisę atstovauti įmonės interesus sudarant sandorius ir kt., iš esmės suteikė teisę atlikti visus įmonės vadovui steigimo dokumentais bei teisės aktų normomis suteiktus veiksmus. Kadangi 2013-03-13 taikytomis laikinosiomis apsaugos priemonėmis yra apribota UAB „ECAA Europe“ vadovo J. D. kompetencija, įpareigojant jį veikti tik kartu su vienu iš įmonės akcininkų, įmonės teisininkas, veikdamas pagal įmonės vadovo įgaliojimą, taip pat privalėjo veikti kartu su ieškovu. Tokia išvada darytina atsižvelgus ne tik į materialinės teisės normas, reglamentuojančias įgaliojimų suteikimą, bet ir į pirmosios instancijos teisme pareikštus ieškinio reikalavimus, kuriais siekiama uždrausti atsakovams UAB „ECAA Europe“ ir J. D. be išankstinio aiškaus ieškovo sutikimo atlikti bet kokius veiksmus atsakovės UAB „ECAA Europe“ vardu ir interesais, įskaitant ir sandorių sudarymą, jų vykdymą, nutraukimą, dokumentų teikimą ir kt., ir taikytų laikinųjų apsaugos priemonių santykį. Priešingu atveju, t. y. leidžiant įmonės vadovo įgaliotiniui be ieškovo sutikimo atlikti visus įmonės vadovo kompetencijai priskirtus veiksmus, šiuo konkrečiu atveju sudarinėti sandorius ir teikti juridinių asmenų registrui dokumentus, būtų pažeistas 2013-03-13 pirmosios instancijos teismo nutartimi taikytų laikinųjų apsaugos priemonių tikslas – užkirsti kelią galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo neįvykdymui ar jo apsunkinimui. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad Šiaulių apylinkės teismas visiškai pagrįstai skyrė atsakovui UAB „ECAA Europe“ vadovui baudą už teismo įpareigojimų nevykdymą, o tokia bauda, atsižvelgus į minimalią jos sumą, laikytina teisinga bei protinga.

21Dėl kitų tiek atskirojo skundo, tiek ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentų, susijusių su 2013-04-24 bei 2013-05-15 visuotiniais akcininkų susirinkimais apeliacinės instancijos teismas nepasisako, kadangi šių susirinkimų teisėtumo, t. y. jų sušaukimo, klausimas jau yra sprendžiamas kitoje Šiaulių apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-5681-291/2013.

22Teismas, remdamasis išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad naikinti skundžiamą Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. liepos 11 d. nutartį atskirojo skundo motyvais nėra įstatyminio pagrindo, todėl atskirasis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

24Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. liepos 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Ieškovas East China Automobile Association LTD pateikė prašymą skirti... 4. Atsakovas J. D. atsiliepime į prašymą nurodė, kad nesutinka su ieškovo... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Šiaulių apylinkės teismas 2013-07-11 nutartimi ieškovo prašymą tenkino... 7. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 8. Atskiruoju skundu atsakovas J. D. prašo panaikinti Šiaulių apylinkės teismo... 9. Atsakovė UAB „ECAA Europe“ ir trečiasis asmuo UAB „Vaivorykštė“... 10. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas East China Automobile Association... 11. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 12. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 13. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 14. Už procesinių pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą teismas turi teisę... 15. Byloje nustatyta, kad reikalavimo įvykdymui užtikrinti Šiaulių apylinkės... 16. Byloje nustatyta, kad iš esmės visus veiksmus, susijusius su įmonės... 17. Pagal CK 2.82 str. 2 d. kiekvienas juridinis asmuo turi turėti vienasmenį ar... 18. Atsakovės UAB „ECAA Europe“ įstatų 4.37. punkte nuodyta, kad bendrovės... 19. Pagal CK 2.137 str. 1 d. įgaliojimu laikomas rašytinis dokumentas, asmens... 20. Kaip matyti iš įgaliojimo nuostatų, UAB „ECAA Europe“ vadovo J. D.... 21. Dėl kitų tiek atskirojo skundo, tiek ir atsiliepimo į atskirąjį skundą... 22. Teismas, remdamasis išdėstytais argumentais, konstatuoja, kad naikinti... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1... 24. Šiaulių apylinkės teismo 2013 m. liepos 11 d. nutartį palikti nepakeistą....