Byla 2-1447/2012
Dėl skolos priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Čekanauskaitės, Danutės Milašienės ir Rimvydo Norkaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų A. P. ir J. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 27 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-4491-798/2012 pagal ieškovo akcinės bendrovės DnB banko ieškinį atsakovams A. P. ir J. P. dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas AB DnB bankas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovų solidariai 63 837,19 eurų skolos, 5 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinio reikalavimų užtikrinimui ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti A. P. ir J. P. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą 63 837,19 eurų sumai, o jo nesant ar esant nepakankamai, ir turtines teises bei pinigines lėšas, esančias pas atsakovus ir (ar) trečiuosius asmenis (leidžiant šiomis lėšomis atsiskaityti su ieškovu).

5Ieškovas nurodė, kad ieškinio suma yra didelė – 63 837,19 eurų (220 417,04 Lt), o atsakovai yra fiziniai asmenys, todėl galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju, yra grėsmė dėl teismo sprendimo neįvykdymo. Be to, ieškovas pažymėjo, kad atsakovai ilgą laiką neatsiskaito su banku, nereaguoja į raštus, raginančius padengti įsiskolinimą. Ieškovo teigimu, nors prievolių pagal Kreditavimo sutartį įvykdymo užtikrinimui hipotekos lakštu buvo įkeistas turtas, tačiau jį pardavus jo vertės nepakako banko skoliniams įsipareigojimams padengti, todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti neįmanomas.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 27 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino ir ieškinio reikalavimų užtikrinimui areštavo atsakovams priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą 63 837,19 eurų (220 417,04 Lt) sumai, nesant (ar esant nepakankamai) tokio turto, teismas leido areštuoti atsakovų turtines teises bei pinigines lėšas, esančias pas atsakovus ir (ar) trečiuosius asmenis, leidžiant šiomis lėšomis atsiskaityti su ieškovu. Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad ieškovo pateiktų duomenų visiškai užtenka spręsti klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumui, todėl nemanė, kad yra būtina atsakovams pranešti apie ieškovo prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones nagrinėjimą. Įvertinęs ieškovo prašyme išdėstytas aplinkybes, teismas sprendė, kad ieškinio suma atsakovams – fiziniams asmenims yra didelė, sąlygoja būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, todėl laikė, kad yra pagrindas taikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

8III. Atskirojo skundo argumentai

9Atskiruoju skundu atsakovai A. P. ir J. P. prašo Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 27 d. nutartį panaikinti. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Pirmosios instancijos teismas spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, nepagrįstai sprendė, kad byloje pakanka duomenų, leidžiančių spręsti ieškovo prašymo pagrįstumą, peržengė ieškovo prašymo ribas ir prašymą nagrinėjo nepranešus atsakovams, nors tokio prašymo ieškovas nebuvo pateikęs. Šiais veiksmais pirmosios instancijos teismas pažeidė rungtyniškumo ir dispozityvumo principus, apribojo atsakovų teisę būti išklausytiems ir pateikti atsikirtimus į ieškovo prašymą.

112. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad didelė ieškinio reikalavimų suma savaime sąlygoja laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinumą, kadangi ieškovas neįrodė, kad ieškinio suma atsakovams yra didelė, ar kad atsakovai gali turtą paslėpti ar perleisti kitiems asmenims.

12Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo skundą atmesti ir palikti skundžiamą teismo nutartį nepakeistą. Atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

131. Įstatymo nuostatos, reglamentuojančios laikinųjų apsaugos priemonių taikymą, nenustato teismui pareigos pranešti apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjimą. Teismas susipažinęs su prašymu ir įvertinęs bylos aplinkybes sprendžia, ar būtina apie klausimo nagrinėjimą informuoti kitas bylos šalis. Nagrinėjamu atveju teismas įvertino galimą būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką ir pagrįstai sprendė, kad nėra pagrindo apie prašymo nagrinėjimą informuoti atsakovus.

142. Ieškovas sutinka su atsakovais, kad didelė ieškinio suma savaime nėra besąlyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kadangi teismas turi reikalavimo sumos dydį įvertinti ne absoliučiu dydžiu, o atsižvelgiant į konkretaus asmens finansines galimybes, tačiau būtent atsakovams tenka pareiga paneigti didelę ginčo sumą, kaip objektyvią sprendimo neįvykdymo riziką. Kadangi atsakovai įrodymų, jog ieškinio suma jiems nėra didelė nepateikė, pirmosios instancijos teismo nutartis laikytina pagrįsta. Be to teismas preliminariai įvertino, jos ieškinys yra pagrįstas, todėl ieškovas papildomai neturi įrodyti, kad atsakovai gali turtą slėpti ar perleisti.

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis atsakovų skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl civilinė byla nagrinėjama neperžengiant atskirojo skundo ribų.

17CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Iš šios teisinės nuostatos darytina išvada, kad įstatyme yra įtvirtintos dvi būtinos sąlygos, leidžiančios taikyti laikinąsias apsaugos priemones: pirma, ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą, t. y. pateikti duomenis, kurie pagrįstų teismo įsitikinimą, kad ieškovui palankus teismo sprendimas yra įmanomas. Antra būtina sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui – teismo sprendimo neįvykdymo arba įvykdymo pasunkėjimo rizika.

18Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas įvertinęs ieškovo argumentus ir reikalavimus, skundžiama nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones atsižvelgęs į tai, kad atsakovai yra fiziniai asmenys, o pareikšto ieškinio suma 63 837,19 eurų (220 417,04 Lt) fiziniams asmenims laikytina didelė. Atsakovai nesutinka, kad didelė reikalavimų suma savaime sąlygoja būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, be to teigia, kad būtent ieškovui tenka pareiga įrodyti, kad prašoma priteisti suma yra didelė atsakovams.

19Teisėjų kolegija sutinka su atsakovais, kad didelė ieškinio suma nėra besąlyginis pagrindas visais atvejais taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Kiekvienu atveju teismas turi vertinti konkrečias faktines bylos aplinkybes, atsižvelgti į atsakovų finansines galimybes, t. y. ar jiems ši ieškinio suma, palyginus ją su nuosavybės teise valdomo turto verte, vykdoma veikla, gaunamomis pajamomis, taip pat atsakovų įsipareigojimais, yra didelė.

20Kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Ieškovas teikdamas teismui prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones turi pagrįsti galimo, ieškovui palankaus, teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Nagrinėjamu atveju ieškovas tikėtinai pagrindė savo ieškinio reikalavimą, o teismo sprendimo neįvykdymo rizika kyla iš to, kad tokio dydžio ieškinio suma paprastai fiziniams asmenims yra didelė, bankui įkeistas atsakovų turtas buvo parduotas, tačiau įsiskolinimui padengti parduoto turto vertės nepakako.

21Atsakovams siekiant įrodyti, kad ieškovo pareikštas reikalavimas nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, tenka pareiga įrodyti, kad jų finansinė padėtis yra tvirta ir pašalina teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Tai jie galėjo padaryti pateikdami teismui kartu su atskiruoju skundu jų turtinę padėtį patvirtinančius įrodymus: išrašus iš viešų registrų apie jų vardu registruotą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, jam nustatytus apsunkinimus, kredito įstaigų duomenis iš sąskaitų apie turimas lėšas, duomenis apie gaunamas pajamas ir įsiskolinimus. Tačiau teismui kartu su atskiruoju skundu minėtų įrodymų atsakovai nepateikė bei neįrodinėja, kad jų turtinė padėtis yra gera.

22Kaip minėta, kita būtina sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui yra ta, kad ieškovas turi tikėtinai pagrįsti savo reikalavimą. Teismas preliminariai įvertina, ar ieškovas pateikė pakankamai įrodymų, kurie leistų daryti preliminarią išvadą, jog ieškinys galėtų būti patenkintas. Teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju ieškinio argumentai bei pateikti įrodymai sudaro preliminarų pagrindą manyti, jog ieškinio reikalavimai galėtų būti tenkinami. Todėl teisėjų kolegijos vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai pritaikė ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones.

23Atsakovai taip pat nurodo, kad teismas peržengė ieškovo prašymo ribas ir savo iniciatyva, klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėjo nepranešęs atsakovams, taip apribojo jų teisę pareikšti savo argumentus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, pateikti įrodymus, paneigiančių jų taikymo būtinumą. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 147 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendra taisyklė, kad teismas prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo rašytinio proceso tvarka išsprendžia nedelsdamas, o apie tokio prašymo nagrinėjimą teismas atsakovui praneša tik tokiu atveju, kai mano, jog tai yra būtina. Spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimo, teismas nėra saistomas šalių prašymo, o turi teisę pats, nesant šalies prašymo, pasirinkti klausimo nagrinėjimo būdą. Ar informuoti atsakovą apie ieškovo paduotą prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, teismas sprendžia kiekvienu atveju įvertinęs faktines aplinkybes. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas, įvertinęs byloje esančius duomenis ir nusprendęs, kad jų pakanka klausimui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręsti, pagrįstai jį nagrinėjo rašytinio proceso tvarka. Teisėjų kolegija nemano, kad toks pirmosios instancijos teismas apribojo atsakovų teises pateikti atsikirtimus nagrinėjamu klausimu, kadangi atsakovams įstatymu yra užtikrinta teisė, nesutinkant su teismo nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, tokią nutartį apskųsti ir pateikti savo argumentus bei juos pagrindžiančius įrodymus. Minėta teise atsakovai pasinaudojo, tačiau neįrodė skundžiamos nutarties neteisėtumo, todėl teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti pirmosios instancijos teismo nutartį.

24Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes atskirasis skundas netenkinamas, o Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 27 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

25Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

26Netenkinti atskirojo skundo.

27Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 27 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas AB DnB bankas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš... 5. Ieškovas nurodė, kad ieškinio suma yra didelė – 63 837,19 eurų (220... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. balandžio 27 d. nutartimi ieškovo... 8. III. Atskirojo skundo argumentai... 9. Atskiruoju skundu atsakovai A. P. ir J. P. prašo Vilniaus apygardos teismo... 10. 1. Pirmosios instancijos teismas spręsdamas laikinųjų apsaugos priemonių... 11. 2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad didelė ieškinio... 12. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas prašo skundą atmesti ir palikti... 13. 1. Įstatymo nuostatos, reglamentuojančios laikinųjų apsaugos priemonių... 14. 2. Ieškovas sutinka su atsakovais, kad didelė ieškinio suma savaime nėra... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 17. CPK 144 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas dalyvaujančių byloje ar... 18. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas įvertinęs ieškovo... 19. Teisėjų kolegija sutinka su atsakovais, kad didelė ieškinio suma nėra... 20. Kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo... 21. Atsakovams siekiant įrodyti, kad ieškovo pareikštas reikalavimas nesudaro... 22. Kaip minėta, kita būtina sąlyga laikinųjų apsaugos priemonių taikymui yra... 23. Atsakovai taip pat nurodo, kad teismas peržengė ieškovo prašymo ribas ir... 24. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes atskirasis skundas netenkinamas, o... 25. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 26. Netenkinti atskirojo skundo.... 27. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. balandžio 27 d. nutartį palikti...