Byla 1A-177-873/2018

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Liudvinavičienės, Aleno Piesliako ir Nijolės Žimkienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), sekretoriaujant Loretai Davenienei, dalyvaujant prokurorui Sergejui Karotčenkai, nuteistajam V. K., jo gynėjui advokatui Vladimirui Vlasovui,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokuroro skundą dėl Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 15 d. nuosprendžio, kuriuo V. K. nuteistas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau ir – BK) 281 straipsnio 7 dalį, jam skirta 51 MGL (1920,66 Eur) bauda, taikant BK 641 straipsnį, paskirta bausmė sumažinta trečdaliu, V. K. skirta galutinė bausmė – 34 MGL (1280,44 Eur) bauda, taikant BK 68 straipsnį V. K. uždrausta vieneriems metams naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones, nuspręsta automobilį „VW Sharan“, valstybinis numeris ( - ) nuosprendžiui įsiteisėjus, grąžinti savininkui V. K..

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio esmė

51.1.

6V. K. nuteistas už tai, kad jis 2017 m. lapkričio 26 d, 01.00 val., ( - ), pažeisdamas Kelių eismo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950, 14 punkto draudimą vairuoti transporto priemonę neblaiviems asmenims, vairavo jam priklausantį automobilį „VW Sharan“, valstybinis numeris ( - ) būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje pagal specialisto išvadą Nr. T-A 12274/2017(01) nustatyta mažiausia koncentracija 1,84 promilės etilo alkoholio (2017 m. lapkričio 26 d., 01.13 val., alkoholio kiekio matuokliu „Draeger Alcotest 7510“, Nr. ARJK0154, nustatytas 1,70 promilės neblaivumas), t. y. padarė nusikaltimą, numatytą BK 281 straipsnio 7 dalyje.

7II.Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai

82.

9Apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokuroras prašo skundžiamą nuosprendį pakeisti ir vadovaujantis BK 67 straipsnio 2 dalies 7 punktu paskirti baudžiamojo poveikio priemonę - turto konfiskavimą, remiantis BK 72 straipsnio 2, 3 dalimis, iš V. K. konfiskuoti jam nuosavybės teise priklausantį automobilį „VW Sharan“, valstybinis numeris ( - ) likusią nuosprendžio dalį palikti nepakeistą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais: 2.1.

10Numanoma, kad teismas neskyrė automobilio konfiskavimo dėl to, kad nelaiko automobilio BK 281 straipsnio 7 dalyje numatytos nusikalstamo veikos padarymo priemone bei nagrinėjamu atveju baudžiamojo poveikio priemonės – turto konfiskavimo – paskyrimas pažeistų proporcingumo principą. BK 72 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad kaltininkui priklausantis konfiskuotinas turtas privalo būti konfiskuojamas visais atvejais, taigi, turto konfiskavimo taikymas nepriklauso nuo teismo nuožiūros, kaltinamojo asmenybės ar kitų panašių aplinkybių, jis privalomai skiriamas nustačius, kad turtas atitinka BK 72 straipsnio 2 dalies nurodytus konfiskuotino turto požymius ir kai yra kitos BK 72 straipsnio nurodytos turto konfiskavimo taikymo sąlygos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis Nr. 2K-243-942/2016). 2.2.

11Nusikalstamos veikos įrankiu ar priemone pripažįstami turintys ekonominę vertę daiktai (prietaisai, įrenginiai, mechanizmai) ar kitas turtas, kurį kaltininkas naudojo darydamas nusikalstamą veiką. Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad teismas, spręsdamas, ar turtas laikytinas nusikalstamos veikos įrankiu ar priemone, turi įvertinti šio turto panaudojimo reikšmę nusikalstamos veikos sudėties požymių įgyvendinimui (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys Nr. 2K-24/2011, 2K- 237/2011).

12Be transporto priemonės V. K. nebūtų galėjęs atlikti jam inkriminuotų veiksmų, automobilis buvo nusikalstamos veikos padarymo priemonė, tiesiogiai panaudota nusikalstamai veikai padaryti. 2.3.

13Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad, padarius BK 281 straipsnyje numatytus neatsargius nusikaltimus, transporto priemonės nėra konfiskuojamos, tačiau BK 281 straipsnio 7 dalyje numatyta nusikalstama veika, skirtingai nei šio straipsnio 1- 6 dalyse numatytos nusikalstamos veikos, priskiriama prie tyčinių nusikalstamų veikų. 2.4.

14Teisminio nagrinėjimo metu nustatyta, kad automobilio „VW Sharan“, valstybinis numeris ( - ) savininkas yra nuteistasis V. K.. 2.5.

15Atkreipiamas dėmesys, kad kai asmuo nuosavybės teise priklausantį turtą panaudoja nusikaltimui padaryti, jam turi būti nustatytos teisinės priemonės panaudoto turto atžvilgiu. Jeigu tai nebūtų daroma, kaltininkas nusikalstamo veikos įrankį ar priemonę galėtų vėl panaudoti nusikaltimams padaryti (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1993 m. gruodžio 13 d. nutarimas). Dėl to šiuo atveju nepritaikant BK 72 straipsnio 3 dalies būtų neužtikrinti prevenciniai tokios baudžiamojo poveikio priemonės tikslai. 2.6.

16Teismo nurodyti argumentai, kad V. K. anksčiau nėra teistas ar baustas administracine tvarka, Kelių eismo taisyklių nėra pažeidęs, nėra pagrindas netaikyti turto konfiskavimą reglamentuojančių įstatymo normų. Jeigu taikant turto konfiskavimą gali būti pažeistas proporcingumo principas, į šią aplinkybę teismas gali atsižvelgti skirdamas bausmę, pavyzdžiui, skirti mažesnį baudos dydį ar baudos sumokėjimą išdėstyti ilgesniam laikotarpiui, tačiau nekonfiskuoti transporto priemonės, atitinkančios konfiskuotino turto požymius, nėra pagrindo. Tokios pozicijos laikosi ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (byla Nr. 2K-514/2007). 2.7.

17Remiantis nurodytais argumentais ir teismų praktika, darytina išvada, jog Šalčininkų rajono apylinkės teismas 2017 m. gruodžio 15 d. nuosprendžiu nepaskirdamas V. K. nuosavybės teise priklausančio automobilio „VW Sharan“, valstybinis numeris ( - ) konfiskavimo, netinkamai pritaikė baudžiamąjį įstatymą, t. y. BK 72 straipsnį, todėl nagrinėjamu atveju nuosprendis, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau ir – BPK) 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 1 punktu, yra keistinas bei V. K. skirtina baudžiamojo poveikio priemonė - turto, t. y. automobilio „VW Sharan“, valstybinis numeris ( - ) konfiskavimas. 2.8.

18Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu nuteistasis ir jo gynėjas prašė apeliacinį skundą atmesti, prokuroras prašė skundą tenkinti.

19III.Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

20Apeliacinis skundas tenkintinas. 4.1.

21BPK 320 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose. 4.2.

22BK 72 straipsnyje numatyta baudžiamojo poveikio priemonė (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos 2018 m. sausio 10 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-80-511/2018) turto konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Konfiskuotinu turtu laikomas šio kodekso uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Pagal teismų praktiką nekonfiskuotinas turtas, kuris yra neatsargiai padarytos nusikalstamos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Pagal teismų praktiką nusikalstamos veikos įrankiais pripažįstami daiktai, kuriais, siekdamas sumažinti pastangas ar koncentruoti jėgas, kaltininkas tiesiogiai daro poveikį nusikalstamos veikos dalykui ar nukentėjusiam asmeniui ir taip padaro žalą baudžiamojo įstatymo saugomoms vertybėms. Nusikalstamos veikos priemonėmis paprastai pripažįstami įrenginiai, mechanizmai, prietaisai ar kitas turtas, kurį kaltininkas naudoja tam, kad sudarytų sąlygas ar palengvintų nusikalstamos veikos padarymą. BK 281 straipsnio 7 dalyje numatytos nusikalstamos veikos padarymas yra tiesiogiai susijęs su kelių transporto priemonės panaudojimu – jos vairavimu arba mokymu praktinio vairavimo, esant apsvaigus nuo alkoholio; be transporto priemonės panaudojimo aptartu būdu šios veikos padarymas neįmanomas. Tokiu atveju kelių transporto priemonė yra nusikalstamos veikos padarymo priemonė, atitinkanti turto, konfiskuotino pagal BK 72 straipsnį, požymius. 4.3.

23BK 281 straipsnio 7 dalyje numatytą nusikalstamą veiką V. K. padarė tiesiogiai naudodamas – vairuodamas jam priklausantį automobilį „VW Sharan“, valstybinis numeris ( - ) ir būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo kraujyje pagal specialisto išvadą Nr. T-A 12274/2017(01) nustatyta mažiausia koncentracija 1,84 promilės etilo alkoholio, o alkoholio kiekio matuokliu „Draeger Alcotest 7510“, Nr. ARJK0154, nustatytas 1,70 promilės neblaivumas. Be transporto priemonės panaudojimo šios veikos padarymas neįmanomas. Todėl automobilis „VW Sharan“, valstybinis numeris ( - ) yra nusikalstamos veikos padarymo priemonė, atitinkanti turto, konfiskuotino pagal BK 72 straipsnį, požymius. 4.4.

24Remiantis BK 72 straipsniu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus kolegijos 2018 m. sausio 16 d. nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-79-511/2018), teismas privalomai skiria įstatyme nurodyto turto konfiskavimą. Pagal teismų praktiką, išimtimi iš šios taisyklės gali būti tik tokie išskirtiniai atvejai, kai turto konfiskavimo taikymas būtų akivaizdžiai neproporcinga teisinė priemonė. 4.5.

25V. K. nusikaltimą, už kurį nuteistas, padarė vairuodamas jam priklausantį automobilį. V. K. nuteistas už tyčinį nusikaltimą, jis darydamas nusikalstamus veiksmus žinojo, jog naudoja savo automobilį nusikaltimui daryti. V. K. anksčiau neteistas (b. l. 44), galiojančių administracinių nuobaudų neturi (b. l. 45). Skundžiamu nuosprendžiu V. K. atimta teisė vieneriems metams naudotis specialia teise – teise vairuoti transporto priemones, minėto nuosprendžio V. K. neskundžia. Bylos duomenimis, automobilio vertė yra 1620 Eur su PVM (b. l. 23), ši vertė artima nuteistajam paskirtos bausmės dydžiui. Atsižvelgus į išdėstytą, nėra pagrindo daryti išvadai, kad konfiskavus V. K. priklausantį automobilį, jam bus užkrauta individuali ir pernelyg didelė našta. Teismas vertina tai, kad šiuo atveju turto konfiskavimas užtikrins BK 41 straipsnyje nurodytą bausmės paskirtį - sulaikyti asmenis nuo nusikalstamų veikų darymo; atimti ar apriboti nuteistam asmeniui galimybę daryti naujas nusikalstamas veikas; paveikti bausmę atlikusius asmenis, kad laikytųsi įstatymų ir vėl nenusikalstų. 4.6.

26Teisėjų kolegija nepritaria pirmosios instancijos teismo išvadoms, kad V. K. skirtina viena baudžiamojo poveikio priemonė, kuri kartu su bausme yra pakankama bausmės tikslams pasiekti, kad dar vienos baudžiamojo poveikio priemonės taikymas būtų perteklinis, kadangi V. K. paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – uždrausti V. K. vieneriems metams naudotis specialia teise – teise vairuoti transporto priemones, teisiškai draudžia V. K. vairuoti, o transporto priemonės, priklausančios V. K., konfiskavimas fiziškai apsunkina V. K. galimybes vairuoti transporto priemonę, kadangi jis netenka jam nuosavybės teise priklausančios transporto priemonės. 4.7.

27Atsižvelgdama į visus aukščiau minėtus argumentus, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija konstatuoja, jog Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 15 d. nuosprendžio dalis, kuria iš V. K. nebuvo konfiskuotas automobilis „VW Sharan“, valstybinis numeris ( - ) yra neteisėta bei nepagrįsta, nes pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė (šiuo atveju nepritaikė esant būtinosioms sąlygoms) BK 72 straipsnio 2 dalies, 3 dalies nuostatas. Minėta nuosprendžio dalis keistina – iš V. K. konfiskuotinas automobilis „VW Sharan“, valstybinis numeris ( - )

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 328 straipsnio 1 punktu, 336 straipsnio 3 dalimi,

Nutarė

29Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo skyriaus prokuroro skundą tenkinti, Šalčininkų rajono apylinkės teismo 2017 m. gruodžio 15 d. nuosprendį pakeisti:

30Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsnio 2, 3 dalimis, iš V. K. konfiskuoti automobilį „VW Sharan“, valstybinis numeris ( - ) saugomą V. K..

31Laikiną V. K. nuosavybės teisės apribojimą į automobilį „VW Sharan“, valstybinis numeris ( - ) palikti iki nuosprendžio įvykdymo turto konfiskavimo dalyje.

32Kitos nuosprendžio dalies nekeisti.

33Nuosprendis įsiteisėja nuo paskelbimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.Pirmosios instancijos teismo nuosprendžio esmė... 5. 1.1.... 6. V. K. nuteistas už tai, kad jis 2017 m. lapkričio 26 d, 01.00 val., ( - ),... 7. II.Apeliacinio skundo argumentai ir proceso dalyvių prašymai... 8. 2.... 9. Apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės... 10. Numanoma, kad teismas neskyrė automobilio konfiskavimo dėl to, kad nelaiko... 11. Nusikalstamos veikos įrankiu ar priemone pripažįstami turintys ekonominę... 12. Be transporto priemonės V. K. nebūtų galėjęs atlikti jam inkriminuotų... 13. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad, padarius BK 281 straipsnyje... 14. Teisminio nagrinėjimo metu nustatyta, kad automobilio „VW Sharan“,... 15. Atkreipiamas dėmesys, kad kai asmuo nuosavybės teise priklausantį turtą... 16. Teismo nurodyti argumentai, kad V. K. anksčiau nėra teistas ar baustas... 17. Remiantis nurodytais argumentais ir teismų praktika, darytina išvada, jog... 18. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu nuteistasis ir jo gynėjas... 19. III.Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 20. Apeliacinis skundas tenkintinas. 4.1.... 21. BPK 320 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad teismas patikrina bylą tiek, kiek to... 22. BK 72 straipsnyje numatyta baudžiamojo poveikio priemonė (Lietuvos... 23. BK 281 straipsnio 7 dalyje numatytą nusikalstamą veiką V. K. padarė... 24. Remiantis BK 72 straipsniu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų... 25. V. K. nusikaltimą, už kurį nuteistas, padarė vairuodamas jam priklausantį... 26. Teisėjų kolegija nepritaria pirmosios instancijos teismo išvadoms, kad V. K.... 27. Atsižvelgdama į visus aukščiau minėtus argumentus, apeliacinės... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 straipsnio 2... 29. Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros Šeštojo... 30. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 72 straipsnio 2, 3... 31. Laikiną V. K. nuosavybės teisės apribojimą į automobilį „VW Sharan“,... 32. Kitos nuosprendžio dalies nekeisti.... 33. Nuosprendis įsiteisėja nuo paskelbimo dienos....