Byla 2S-682-343/2011

3Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Rūtos Palubinskaitės, kolegijos teisėjų Evaldo Burzdiko ir Albino Čeplinsko, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo atsakovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutarties, kuria sustabdyta civilinė byla Nr. 2-429-568/2010 pagal ieškovių A. V., K. J. ieškinį atsakovei Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, tretiesiems asmenims V. P., V. S., J. M., D. P., VĮ Registrų centro Kauno filialui, Kauno miesto savivaldybei dėl pripažinimo statytoju, teisės į statinio įteisinimą pripažinimo ir

Nustatė

4Kauno miesto apylinkės teismas 2010 m. lapkričio 29 d. nutartimi (b.l. 86-87, t. 2) patenkino ieškovių atstovės prašymą dėl bylos nagrinėjimo sustabdymo ir nurodė, jog byloje pareikštas reikalavimas yra susijęs su savavališkos statybos padarinių šalinimu, tačiau nėra išnaudotos išankstinės reikalavimų sprendimo ne teismine tvarka galimybės. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų matyti, jog statiniai pastatyti ant valstybinės žemės, todėl tolimesnis bylos nagrinėjimas galimas tik gavus rašytinius įrodymus dėl galimybės įteisinti statybas.

5Atskiruoju skundu (b.l. 89-91, t 2) atsakovė prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2010m. lapkričio 29 d. nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės, ieškovių atstovės prašymą dėl bylos nagrinėjimo sustabdymo atmesti ir nurodo, kad nutartis neaiški, nemotyvuota, priimta išeinant už reikalavimo ribų. Iš nutarties turinio nėra aišku, iki kada byla sustabdyta, o kartu ir kokia aplinkybė laikytina bylos atnaujinimo pagrindu. Be to, prie prašymo nepridėti jokie jame nurodomas aplinkybes, jog ieškovės yra kur nors kreipęsi dėl kokių nors dokumentų gavimo, patvirtinantys įrodymai.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 98-100, t. 2) ieškovės prašo skundą atmesti ir nurodo, kad pasikeitus teisiniam reglamentavimui atsirado galimybė neteisėtos statybos padarinius pašalinti neteismine tvarka. Ieškovės kreipėsi į atsakovę dėl ginčo sprendimo neteismine tvarka ir neturi galimybių nurodyti termino, per kurį šis klausimas bus išnagrinėtas, todėl bylos nagrinėjimo sustabdymas atitinka proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principus. Su atsiliepimu ieškovės pateikė teismui ir įrodymus apie kreipimąsi į Kauno miesto savivaldybės administraciją dėl statybų įteisinimo.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą (b.l. 103-104, t. 2) trečiasis asmuo Kauno miesto savivaldybė prašo skundą patenkinti, savo poziciją grįsdama argumentais, analogiškais nurodytiems atskirajame skunde.

8Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis naikintina, prašymo dėl bylos nagrinėjimo sustabdymo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

9CPK 164 str. 4 p. pagrindu teismas turi teisę sustabdyti bylą pripažinęs, jog egzistuoja aplinkybės, kliudančios tęsti bylos nagrinėjimą ir bylą sustabdyti yra būtina. Be pagrindo sustabdžius bylos nagrinėjimą yra vilkinamas procesinių veiksmų atlikimas, gali būti pažeidžiami kitų byloje dalyvaujančių asmenų interesai, paneigiami civilinio proceso tikslai (CPK 2 str.), todėl teismas, spręsdamas bylos fakultatyvaus sustabdymo klausimą, privalo įvertinti konkrečias kiekvienos bylos aplinkybes, nustatyti privalomą priežastinį ryšį tarp bylos nagrinėjimo ir prašyme nurodomo bylos nagrinėjimo sustabdymo pagrindo. Nagrinėjamu atveju ieškovių atstovė 2010 m. lapkričio 26 d. vykusio teismo posėdžio metu pateikė prašymą sustabdyti bylos nagrinėjimą, kol bus išspręstas žemės, ant kurios savavališkai pastatyti statiniai, klausimas. Teismo, kaip teisingumą vykdančios institucijos, priimamų procesinių sprendimų turiniui keliami imperatyvūs reikalavimai leidžia užtikrinti, kad priimamas teisines pasekmes sukuriantis dokumentas būtų logiškas ir aiškus, juo įtvirtinami įpareigojimai būtų pagrįsti nuosekliu bylos aplinkybių ir susiklosčiusį santykį reglamentuojančių teisės normų įvertinimu. CPK 291 str. 1 d. 5 p. vienareikšmiškai nurodyta, jog nutartyje turi būti išdėstyti motyvai, kuriais vadovaujantis buvo padaryta išvada. Iš ginčijamos nutarties turinio nėra aišku, dėl kokių priežasčių negalimas tolesnis bylos nagrinėjimas, koks ryšys tarp byloje reiškiamų reikalavimų ir ieškovių nurodomos neteisminio nagrinėjimo procedūros, teismas nesiaiškino, ar ieškovės yra kreipęsi į atsakingas institucijas, kada jos tai padarė, kokia procedūra jų prašymu atliekama, kokie galimi tokių procedūrų rezultatai bei jų įtaka nagrinėjamos bylos eigai. Nutarties rezuliucinėje dalyje padrikai įvardintos faktinės aplinkybės, nenurodant nei jų tarpusavio ryšio, nei jų reikšmės teismo padarytai išvadai. Neišsiaiškinęs šių aplinkybių teismas, kaip teisingai atskirajame skunde nurodo atsakovė, nutarties rezuliucinėje dalyje nenurodė ir iki kada bylos nagrinėjimas sustabdomas, t.y. neįvardijo faktinio bylos nagrinėjimo atnaujinimo pagrindo (CPK 166-167 str.). Išvardintos aplinkybės leidžia daryti išvadą, jog ginčijama nutartis nėra pakankamai motyvuota, išvada dėl bylos nagrinėjimo sustabdymo padaryta neišsiaiškinus teismui vertinti pateikto prašymo esmės, faktinių aplinkybių atitikimo civilinio proceso teisės normų kuriamam teisiniam civilinės bylos nagrinėjimo sustabdymo tvarkos reglamentavimui, todėl yra pagrindas Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartį panaikinti, prašymo dėl bylos sustabdymo pagrįstumo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

10Vadovaudamasis CPK 327, 338 str., 337 str. 3 p., teismas

Nutarė

11atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.

12Kauno miesto apylinkės teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartį panaikinti, prašymo dėl bylos sustabdymo pagrįstumo klausimą perduoti Kauno miesto apylinkės teismui nagrinėti iš naujo.

13Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai