Byla e2S-1139-392/2019

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus Kairevičius apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuoto asmens J. P. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 13 d. nutarties, kuria išnagrinėtas bankrutuojančio fizinio asmens J. V. bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Turto valdymas“ įgalioto asmens A. K. skundas suinteresuotiems asmenims J. P., Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, J. V. dėl bankrutuojančio asmens J. V. 2019 m. sausio 10 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 panaikinimo.

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. balandžio 25 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e2FB-9505-433/2018 J. V. iškėlė fizinio asmens bankroto bylą. Bankroto administratore paskirta uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Turto valdymas“.

62.

7Pareiškėjas bankrutuojančio fizinio asmens J. V. bankroto administratorės UAB „Turto valdymas“ įgaliotas asmuo A. K. kreipėsi į teismą su skundu prašydamas panaikinti 2019 m. sausio 10 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 nutarimą dėl patikslintos administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo ir priteisti iš J. P. administratoriaus patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad administratorius visiems bankrutuojančio fizinio asmens kreditoriams 2018 m. spalio 2 d. išsiuntė pranešimą dėl šaukiamo pirmojo kreditorių susirinkimo bei pateikė kreditorių susirinkimo medžiagą, tame tarpe ir bankrutuojančio fizinio asmens kreditorinių reikalavimų tenkinimo ir mokumo atkūrimo plano projektą (toliau – Planas), administratoriaus išvadą dėl Plano projekto, kitus dokumentus. Plano projekte bankrutuojantis fizinis asmuo siūlė 674,54 Eur bankroto administravimo išlaidų dengti iš jo gaunamų pajamų kasmėnesinėmis įmokomis (18,79 Eur per mėn.) ir bankroto administravimo išlaidoms iš parduoto turto lėšų skirti sumą Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 22 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka. 2018 m. spalio 22 d. bankrutuojančio fizinio asmens pirmojo kreditorių susirinkimo metu administratoriui pasiūlius pritarti Plano projektui, o didžiausiam bankrutuojančio fizinio asmens kreditoriui J. P. pasiūlius skirti bankroto administravimo išlaidoms 10 proc. nuo turto realizavimo kainos, t. y. ne maksimalų, o vidutinį FABĮ leistiną bankroto administravimo išlaidų dydį iš parduoto turto lėšų, buvo patvirtinta 676,54 Eur dydžio bankroto administravimo išlaidų sąmata, nuo Plano patvirtinimo teisme dienos iki bankrutuojančio fizinio asmens bankroto bylos pabaigos bei, vadovaujantis FABĮ 22 straipsnio 5 dalimi, 10 proc. bankroto administravimo išlaidų nuo turto realizavimo kainos. Bankrutuojantis fizinis asmuo ir administratorius 2018 m. spalio 22 d. pasirašė pavedimo sutartį. Teismo 2018 m. spalio 23 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančio fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planas. Suinteresuotas asmuo J. P. 2018 m. gruodžio 14 d. pateikė prašymą sušaukti naują kreditorių susirinkimą sekančiais klausimais: 1) kreditorių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas; 2) patikslintos administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas. Suinteresuotas asmuo J. P. siūlė patikslinti bankroto administravimo išlaidų sąmatą ir patvirtinti 674,54 Eur nuo Plano patvirtinimo teisme dienos iki bankrutuojančio fizinio asmens bankroto bylos pabaigos bei, vadovaujantis FABĮ 22 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka, skirti administravimo išlaidoms 1 proc. nuo visų iš bankrutuojančio fizinio asmens parduoto turto gautų lėšų. Kaip kreditorių susirinkimo sušaukimo motyvus suinteresuotas asmuo J. P. nurodė, kad buvo suklaidintas administratoriaus, todėl 2018 m. spalio 22 d. vykusio bankrutuojančio fizinio asmens kreditorių susirinkime savo balsavimo biuletenyje nurodė, kad sutinka su 10 proc. nuo turto realizavimo kainos, kaip bankroto administravimo išlaidų dalimi, kas ir yra numatyta Plane. Bankrutuojančio fizinio asmens kreditorių susirinkime 2019 m. sausio 10 d. suinteresuotam asmeniui J. P., turinčiam 99,57 proc. balsų nuo visų kreditorinių reikalavimų, balsuojant „už“, o Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) (0,43 proc. balsų nuo visų kreditorinių reikalavimų) balsuojant „prieš“ buvo pritarta jo pasiūlymui patvirtinti 676,54 Eur dydžio bankroto administravimo išlaidų sąmatą, nuo Plano patvirtinimo teisme dienos iki bankrutuojančio fizinio asmens bankroto bylos pabaigos bei, vadovaujantis FABĮ 22 straipsnio 5 dalimi nustatyta tvarka, skirti administravimo išlaidoms 1 proc. nuo visų iš bankrutuojančio fizinio asmens parduoto turto gautų lėšų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad tik pats J. P. pritarė savo siūlymui dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos mažinimo, kai tuo tarpu kitas kreditorius (VMI) nesutiko su tokiu siūlymu. J. P. pateiktas pasiūlymas net dešimt kartų sumažinti anksčiau jo paties pasiūlytai ir pritartai bankroto administravimo išlaidų sąmatai nėra pagrįstas, paremtas tik savanaudiškais tikslais, kuriuos įgyvendinus, būtų pažeista teisinga bankrutuojančio fizinio asmens ir jo kreditorių interesų pusiausvyra, yra akivaizdžiai neadekvatus numatomų administratoriaus darbų apimčiai. Administratoriaus nuomone, J. P. sprendimas dėl kur kas mažesnės bankroto administravimo išlaidų sumos yra visiškai nemotyvuotas ir susijęs tik su jo noru bet kokioms priemonėmis perimti savo disponavimui iš varžytynių parduodamą bankrutuojančio fizinio asmens turtą (0,0939 ha ploto žemės sklypą (unikalus Nr. ( - )) ir 169,10 kv. m ploto vienbutį gyvenamąjį namą (unikalus Nr. ( - )), esančius ( - ) (toliau – Turtas)) už kuo mažesnę kainą (pradinę pardavimo iš varžytynių kainą) bei tuo pačiu sumokėti kuo mažesnę bankroto administravimo išlaidų sumą nuo realizuoto turto vertės. Tai patvirtina J. P. tiek žodžiu, tiek ir raštu ne kartą administratoriui išreikštas noras bet kokiomis aplinkybėmis perimti bankrutuojančiam fiziniam asmeniui priklausantį turtą, piktybiškas vengimas perduoti administratoriui turtą ir kitos faktinės aplinkybės. Administratoriaus teiginius dėl J. P. savanaudiškų tikslų perimti Turtą už kuo mažesnę jo kainą ir kuo mažesnėmis sąnaudomis pagrindžia ir tai, kad jis be jokio teisėto pagrindo bankrutuojančiam fiziniam asmeniui priklausančiame gyvenamajame name, kuris pagal Plane nustatytą tvarką administratoriaus turi būti pardavinėjamas iš varžytynių, siekiant, kad būtų padengti kreditorių finansiniai reikalavimai, apgyvendino savo sūnų, todėl J. P. iš esmės yra nenaudingas Turto pardavimas ir kuo didesnės kainos už Turtą gavimas. Beje, administratorius kreipėsi į Vilniaus miesto apylinkės teismą dėl J. P. sūnaus iškeldinimo, kadangi pastarasis Turtu naudojasi faktiškai be jokio teisėto pagrindo, administratorius negali tinkamai disponuoti Turtu ir užtikrinti jo saugumo, o taip pat tinkamai vykdyti pareigą Turtą realizuoti bankroto procese. Būtent po administratoriaus 2018 m. gruodžio 10 d. pranešimo J. P. dėl Turto perdavimo, jis ir inicijavo susirinkimą, siekdamas sumažinti bankroto administravimo išlaidų dydį nuo iš varžytynių parduotino Turto vertės. Taigi tokia faktinė situacija tik įrodo, kad J. P. veikia savanaudiškais tikslais, nepaisydamas bankrutuojančio fizinio asmens ir kitų kreditorių interesų. Tokiu būdu akivaizdžiai yra pažeidžiama teisinga bankrutuojančio fizinio asmens ir jo kreditorių interesų pusiausvyra, kas yra neleistina ir neteisėta, atsižvelgiant į FABĮ paskirtį. Taigi, iš esmės nepasikeitus jokioms aplinkybėms ir administratoriui vykdant jam priskirtas funkcijas bankrutuojančio fizinio asmens bankroto procese, J. P. be jokių pagrįstų motyvų sugalvojo pakeisti bankroto administravimo išlaidų dydį.

83.

9Suinteresuotas asmuo J. P. atsiliepimu į skundą prašo jį atmesti ir priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad pareiškėjui 2019 m. sausio 10 d. bankrutuojančio asmens kreditorių susirinkimo nutarimu buvo nustatyta tokia sąmata: 1) 676,54 Eur dydžio bankroto administravimo išlaidoms nuo mokumo atkūrimo plano patvirtinimo teisme dienos iki bankrutuojančio asmens bankroto bylos pabaigos (šis dydis atitinka 2018 m. spalio 22 d. bankrutuojančio asmens kreditorių susirinkimo nutarimu), ir 2) 1 proc. nuo visų iš bankrutuojančio asmens parduoto turto gautų lėšų (šis dydis sudaro dešimtadalį 2018 m. spalio 22 d. bankrutuojančio asmens kreditorių susirinkimo nutarime numatyto dydžio). Taigi, pareiškėjas byloje neginčija būtinųjų (realių) administravimo išlaidų, kurios sudaro 676,54 Eur. Tačiau nesutinka su nustatytu 1 proc. nuo visų iš bankrutuojančio asmens parduoto turto gautų lėšų, kuris yra pareiškėjo atlyginimas. Pareiškėjo teigimu pastaroji suma yra akivaizdžiai neadekvati numatomų darbų apimčiai ir tik anksčiau kreditorių susirinkimo patvirtintas 10 proc. nuo visų iš bankrutuojančio asmens parduoto turto gautų lėšų dydžio atlyginimas būtų pagrįstas. Tačiau toks pareiškėjo teiginys yra deklaratyvus. Pareiškėjas nepateikė jokių duomenų, patvirtinančių, kad kreditorių susirinkimo nustatytas 1 proc. nuo visų iš bankrutuojančio asmens parduoto turto gautų lėšų yra neadekvatus. Bankroto procese realizuotiną bankrutuojančio asmens turtą sudaro tik du tarpusavyje susiję nekilnojamojo turto vienetai – žemės sklypas, unikalus numeris – ( - ), ir vienbutis gyvenamasis namas, unikalus numeris – ( - ), esantys adresu ( - ), kurių bendra vertė sudaro 191 500 Eur. Šis turtas nėra apsunktinas jokiomis daiktinėmis teisėmis, priklauso tik bankrutuojančiam asmeniui ir yra likvidus. Taigi, jo realizavimas nereikalauja ypatingų pastangų ir (ar) žinių. Tokiomis aplinkybėmis pareiškėjo teiginys, kad kreditorių susirinkimo nustatytas jam atlyginimas, kuris be kita ko sudarytų 1 915 Eur (skaičiuojant nuo nustatytos Turto vertės), yra akivaizdžiai neadekvatus numatomų pareiškėjo darbų apimčiai, turėtų būti vertinamas išimtinai kritiškai. Suprantama, kad didesnį procentą nuo parduodamo turto kainos galėtų lemti operatyvus turto pardavimas, taip pat atvejai, kai yra parduodama daug nekilnojamojo turto arba nedidelės vertės turto ir pan. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo siekiamas 10 proc. nuo Turto pardavimo atlyginimas nebuvo susietas su konkrečiu turto pardavimo terminu, todėl nepagrindžiama, kaip operatyviai siekiama parduoti Turtą. Tuo tarpu J. P. pateikiami duomenys patvirtina, kad byloje nagrinėjamomis aplinkybėmis 1 proc. nuo visų iš bankrutuojančio asmens parduoto turto gautų lėšų dydžio atlyginimas bankroto administratoriui yra optimalus, kadangi už tokį atlygį numatomus atlikti darbus sutiktų kiti bankroto administratoriai. Taigi, pareiškėjo siekis įteisinti apie 19 150 Eur dydžio atlyginimą už Turto pardavimo organizavimą aiškiai prieštarautų protingumo principui ir leidžia įžvelgti pareiškėjo nesąžiningumą. Pažymi, kad FABĮ 22 straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog, pardavus ar perdavus tik įkeistą turtą, visoms bankroto administravimo išlaidoms gali būti skiriama ne daugiau kaip 15 procentų gautos lėšų sumos ar šio turto vertės. Tuo tarpu Turtas įkeistas nėra, kas reiškia, kad FABĮ 22 straipsnio 5 dalyje numatytas maksimalus bankroto administravimo išlaidų dydis nėra taikomas. Nepaisant šio teisinio reguliavimo, pareiškėjas prieš priimant 2018 m. spalio 22 d. kreditorių susirinkimo nutarimą suklaidino J. P. dėl taikomų bankroto administravimo išlaidų dedamųjų ir jų ribų, kas ir lėmė nepagrįstai didelio pradinio pareiškėjo atlyginimo patvirtinimą. Pareiškėjas klaidina teigdamas, kad Turtu be teisinio pagrindo naudojasi J. P. sūnus, kadangi bankrutuojantis asmuo su J. P. sūnumi sudarė Turto nuomos sutartį, kuri galioja iki šiol. Šią aplinkybę patvirtina bankrutuojančio asmens liudijimai civilinėje byloje Nr. e2-302-560/2016, teisminio proceso Nr. 2-68-3-07860-2015-8, kurioje buvo sprendžiami bankrutuojančio asmens ir J. P. atsiskaitymo už Turto įsigijimą ir įrengimą klausimai (bankrutuojančio asmens liudijimai 2016 m. vasario 19 d. teismo posėdyje pateikiami, nuo 37:35 min. iki 38:32 min.). Taigi, nurodytos aplinkybės patvirtina, kad pareiškėjas neįrodė, jog kreditorių susirinkimo numatytas jam 1 proc. nuo visų iš bankrutuojančio asmens parduoto turto gautų lėšų dydžio atlyginimas yra neadekvatus.

10II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

114.

12Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gegužės 13 d. nutartimi tenkino bankroto administratorės UAB „Turto valdymas“ įgalioto asmens A. K. skundą. Panaikino bankrutuojančio fizinio asmens J. V. 2019 m. sausio 10 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 nutarimą dėl patikslintos administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo.

135.

14Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 25 d. nutartimi J. V. yra iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB “Turto valdymas“. Nutartis įsiteisėjo 2018 m. birželio 14 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi patvirtintas J. V. kreditorių ir kreditorinių reikalavimų sąrašas. J. V. kreditoriais pripažinti: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, jos kreditorinių reikalavimų suma – 1 300 Eur; J. P., jo kreditorinių reikalavimų suma – 301 147,31 Eur. Bendra kreditorinių reikalavimų suma – 302 447,31 Eur. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 23 d. nutartimi nutarė patvirtinti bankrutuojančio asmens J. V. kreditorinių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą, kuriam 2018 m. spalio 22 d. pritarė kreditorių susirinkimas. Šia nutartimi buvo patvirtinta bankroto administravimo išlaidų ir administratoriaus atlyginimo suma per visą mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo laikotarpį 676,54 Eur ir 10 proc. bankroto administravimo išlaidų nuo turto realizavimo kainos.

156.

16Teismas taip pat nustatė, jog suinteresuotas asmuo J. P. 2018 m. gruodžio 14 d. pateikė prašymą sušaukti naują kreditorių susirinkimą tokiais klausimais: 1) kreditorių susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas; 2) patikslintos administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimas. Suinteresuotas asmuo J. P. pasiūlė patikslinti bankroto administravimo išlaidų sąmatą ir patvirtinti 674,54 Eur nuo Plano patvirtinimo teisme dienos iki bankrutuojančio fizinio asmens bankroto bylos pabaigos bei, vadovaujantis FABĮ 22 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka, skirti administravimo išlaidoms 1 proc. nuo visų iš bankrutuojančio fizinio asmens parduoto turto gautų lėšų. 2019 m. sausio 10 d. kreditorių susirinkime suinteresuotam asmeniui J. P., turinčiam 99,57 proc. balsų nuo visų kreditorinių reikalavimų, balsuojant „už“, o VMI, turinčiai 0,43 proc. balsų nuo visų kreditorinių reikalavimų, balsuojant „prieš“ buvo pritarta jo pasiūlymui patvirtinti 676,54 Eur dydžio bankroto administravimo išlaidų sąmatą, nuo Plano patvirtinimo teisme dienos iki bankrutuojančio fizinio asmens bankroto bylos pabaigos bei, vadovaujantis FABĮ 22 straipsnio 5 dalimi nustatyta tvarka, skirti administravimo išlaidoms 1 proc. nuo visų iš bankrutuojančio fizinio asmens parduoto turto gautų lėšų.

177.

18Kreditoriai fizinio asmens bankroto procese turi pakankamai plačias mokumo atkūrimo plano vykdymo kontrolės funkcijas. Kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtas ir administravimo išlaidų sąmatos keitimas, galimybė nustatyti jų mokėjimo tvarką. FABĮ 26 straipsnyje nustatyta, kad be kitų teisių, kreditorių susirinkimas turi ir teisę tvirtinti bankroto administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti šių išlaidų mokėjimo tvarką ir pan. Kreditorių susirinkimo sprendimo pakeisti mokumo plane patvirtintų administravimo išlaidų dydį pagrįstumas gali būti įvertinamas teismo, kai fizinis asmuo ar administratorius, nesutikdamas su tokiu sprendimu, apskundžia teismui kreditorių susirinkimo nutarimą.

198.

20Teismas konstatavo, kad 2019 m. sausio 10 d. kreditorių susirinkimo sprendimas priimtas nepažeidžiant FABĮ nustatytos kreditorių susirinkimo priėmimo tvarkos, tačiau kreditorių susirinkimo kompetencija spręsti su bankrutuojančio asmens turtu susijusius klausimus nereiškia absoliučios diskrecijos teisės. Nors šie klausimai yra priskirti kreditorių susirinkimo kompetencijai, sprendžiant šiuos klausimus būtina atsižvelgti į būtinumą nepažeisti tiek bankrutuojančio asmens, tiek kreditorių teisių ir interesų. Administravimo išlaidų suma kiekvienai bylai turėtų būti nustatoma individualiai, atsižvelgus į konkrečius byloje atliekamus administravimo veiksmus. Taip pat būtina įvertinti ar nustatyta administravimo išlaidų suma sudaro pagrindą ją laikyti tinkama ir nepažeidžiančia kreditoriaus interesų gauti kuo maksimalesnį savo reikalavimų patenkinimą. Administratorius yra fizinis ar juridinis asmuo, verslu užsiimantis subjektas, savo rizika ir atsakomybe teikiantis administravimo paslaugas, todėl jam turi būti mokamas atlygis kaip verslo subjektui už jo teikiamas paslaugas. Teismų praktikoje sprendžiant bankroto bylas, laikomasi nuostatos, jog administratoriaus atlyginimas turi būti toks, kad skatintų administratorių tinkamai atlikti bankroto procedūras, užtikrintų tiek administratoriaus, tiek ir bankrutuojančios įmonės kreditorių interesų pusiausvyrą, kartu atitiktų protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. lapkričio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-486/2010; Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-723/2011).

219.

22Teismas sprendė, jog aplinkybių dėl kurių būtų galima pripažinti teismo nustatytą administravimo išlaidų dydį nepagrįstu, nenustatyta. Įvertinęs mokumo atkūrimo plane nurodytas administravimo išlaidas, bankroto administratoriaus vykdomas pareigas, numatytas FABĮ, taip pat tai, kad iki bankroto procedūros pabaigos liko daugiau nei du metai, teismas padarė išvadą, jog nėra pagrindo konstatuoti, kad plane patvirtintų administravimo išlaidų suma yra per didelė. Todėl mokumo atkūrimo plane, patvirtintame teismo 2018 m. spalio 23 d. nutartimi, patvirtintas administravimo išlaidas laikė pagrįstomis, būtinomis bankroto proceso vykdymui, atitinkančiomis protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus. Administravimo išlaidų sumažinimas apribotų administratoriaus galimybes tinkamai vykdyti bei organizuoti bankroto procedūrą. Todėl teismas panaikino skundžiamą 2019 m. sausio 10 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 2-uoju darbotvarkės klausimu – dėl patikslintos administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo.

2310.

24Teismas atmetė J. P. paaiškinimus, kad jis buvo suklaidintas bankroto administratoriaus atstovo, nes balsavimo raštu biuletenyje visus įrašus rašytus ranka įrašė būtent jis.

25III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2611.

27Suinteresuotas asmuo (apeliantas) J. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 13 d. nutartį ir pareiškėjo skundą atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atskirojo skundo argumentai:

2811.1.

29Pirmosios instancijos teismas neatlikęs išsamesnio pareiškėjo atlyginimo dydžio vertinimo, tik deklaratyviai nurodė kriterijus, kuriais remdamasis laikė jį pagrįstu. Byloje nepateikta jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių pareiškėjo poziciją, o aplinkybė, kad pareiškėjas yra verslu užsiimantis subjektas, savaime nereiškia, jog jam turėtų būti skiriamas tokio dydžio atlyginimas, kuris absoliučiai tenkintų tik administratoriaus, kaip verslininko, interesus ir paneigtų kreditorių interesų ir bankroto administratoriaus interesų pusiausvyrą.

3011.2.

31Apelianto nuomone, teismas nevertino ar 10 proc. nuo turto vertės pareiškėjo atlyginimas atitiks kreditorių interesus, pareiškėjo darbų apimtį, iš esmės neatsižvelgė į tai, kokius realiai veiksmus turės atlikti pareiškėjas parduodamas ar perleisdamas pačiam apeliantui turtą ir pan. Administravimo išlaidų sąmatoje nurodytas 10 proc. nuo nekilnojamojo turto pardavimo atlyginimas nesietinas su turto pardavimo terminu, todėl juo nepagrindžiama kaip operatyviai siekiama parduoti šį turtą. Parduodamas didelės vertės turtas, todėl nustatyti procentai nuo parduodamos sumos yra labai didelis atlygis. Tokio dydžio pareiškėjo atlyginimo nustatymas negali būti pripažįstamas užtikrinančiu operatyvų procesą, atitinkančiu bankroto proceso tikslą, teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus. Be to, 10 proc. nuo turto vertės pareiškėjo atlyginimo nustatymas pripažintinas neatitinkančiu kreditorių teisėtų lūkesčių.

3211.3.

33Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė įrodinėjimo naštos paskirstymo taisykles. Civilinėje byloje būtent pareiškėjas privalėjo įrodyti, kad kreditorių susirinkimo 2019 m. sausio 10 d. sprendimu nustatytas 1 proc. pareiškėjo atlyginimas yra nepagrįstai mažas, o ne apeliantas turėjo įrodinėti, kad pareiškėjo 10 proc. atlyginimas būtų per didelis.

3411.4.

35Apeliantas nurodo, kad FABĮ 22 straipsnio 5 dalyje numatytas maksimalus bankroto administravimo išlaidų dydis šiuo atveju negalėjo būti taikomas. Apeliantas buvo pareiškėjo suklaidintas dėl fizinių asmenų bankroto teisinio reglamentavimo, bankroto administravimo išlaidų dedamųjų ir jų ribų bei bankroto proceso išlaidų paskirstymo ir šis suklaidinimas tapo 10 proc. dydžio bankroto administravimo išlaidų nuo turto realizavimo kainos įtvirtinimo priežastimi.

3612.

37Pareiškėjas bankroto administratorės UAB „Turto valdymas“ įgaliotas asmuo A. K. atsiliepimu prašo atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 13 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad nagrinėjamu atveju jokių naujų aplinkybių, galinčių turėti įtakos bankroto administravimo išlaidų sumažinimui, neatsirado. Pirmosios instancijos teismas visiškai teisingai vertino patį kreditorių susirinkimo sprendimo pakeisti plane patvirtintų administravimo išlaidų dydį pagrįstumą ir teisingai nurodė, kad kreditorius nepateikė jokių pagrįstų argumentų dėl bankroto administravimo išlaidų sumažinimo. Teismas tinkamai išanalizavo visus civilinėje byloje esančius įrodymus, administratoriaus jau atliktų bankroto procedūrų kiekį ir sudėtingumą, bankrutuojančio fizinio asmens turto pardavinėjimo apsunkinimus ir priėmė pagrįstą, teisėtą ir teisingą sprendimą, kurio naikinti nėra jokio teisinio pagrindo. Pažymi, kad FABĮ 22 straipsnio 5 dalyje numatytas ribojimas nereiškia, jog bankroto administratoriaus ir kreditorių susitarimu bankroto administratoriui negali būti skiriama procentinė dalis nuo piniginių lėšų, pardavus neįkeistą nekilnojamąjį turtą. Taip pat FABĮ nuostatos nedraudžia kreditoriams nustatyti 10, 15 ar net didesnį procentinį dydį bankroto administravimo išlaidų apmokėjimui iš bankrutuojančio fizinio asmens lėšų, gaunamų pardavus ir (ar) perdavus jam priklausantį neįkeistą turtą. Taigi, nustatytas bankroto administravimo išlaidų dydis – 10 proc. nuo bet kokio bankrutuojančio fizinio asmens realizuoto turto vertės nepažeidžia jokių teisės aktų nuostatų.

38IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

3913.

40Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą apskųstoje dalyje ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

4114.

42Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria panaikintas kreditorių susirinkimo protokolo nutarimas dėl patikslintos administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

4315.

44Bylos duomenimis nustatyta, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 25 d. nutartimi J. V. yra iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB “Turto valdymas“. Nutartis įsiteisėjo 2018 m. birželio 14 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. rugpjūčio 24 d. nutartimi patvirtintas J. V. kreditorių ir kreditorinių reikalavimų sąrašas. J. V. kreditoriais pripažinti: Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, jos kreditorinių reikalavimų suma – 1 300 Eur; J. P., jo kreditorinių reikalavimų suma – 301 147,31 Eur. Bendra kreditorinių reikalavimų suma – 302 447,31 Eur. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. spalio 23 d. nutartimi nutarė patvirtinti bankrutuojančio asmens J. V. kreditorinių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą, kuriam 2018 m. spalio 22 d. pritarė kreditorių susirinkimas. Šia nutartimi buvo patvirtinta bankroto administravimo išlaidų ir administratoriaus atlyginimo suma per visą mokumo atkūrimo plano įgyvendinimo laikotarpį 676,54 Eur ir 10 proc. bankroto administravimo išlaidų nuo turto realizavimo kainos. 2019 m. sausio 10 d. kreditorių susirinkime, kuris buvo sušauktas suinteresuoto asmens J. P. prašymu, patvirtinta 676,54 Eur dydžio bankroto administravimo išlaidų sąmata, nuo Plano patvirtinimo teisme dienos iki bankrutuojančio fizinio asmens bankroto bylos pabaigos bei, vadovaujantis FABĮ 22 straipsnio 5 dalimi nustatyta tvarka, nustatyta skirti administravimo išlaidoms 1 proc. nuo visų iš bankrutuojančio fizinio asmens parduoto turto gautų lėšų. Suinteresuotas asmuo J. P., turintis 99,57 proc. balsų nuo visų kreditorinių reikalavimų, balsavo „už“, o VMI, turinti 0,43 proc. balsų nuo visų kreditorinių reikalavimų, balsavo „prieš“.

4516.

46Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas bankroto administratorės skundą, panaikino bankrutuojančio fizinio asmens J. V. 2019 m. sausio 10 d. kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 2 nutarimą dėl patikslintos administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo. Teismas konstatavo, kad nėra pagrindo išvadai, jog mokumo atkūrimo plane, patvirtintame teismo 2018 m. spalio 23 d. nutartimi, patvirtintos administravimo išlaidos yra per didelės, priešingai jos yra pagrįstos, būtinos bankroto proceso vykdymui, atitinkančios protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus. Apeliacinės instancijos teismas su tokiu pirmosios instancijos teismo vertinimu nesutinka.

4717.

48Bankroto administravimo išlaidų, kurios naudojamos nuo plano patvirtinimo momento iki bankroto bylos užbaigimo, dydis FABĮ nėra nustatytas. FABĮ 22 straipsnio 4 dalis nustato kriterijus, kuriais vadovaujantis vertinamas šių išlaidų dydis. Dėl šių bankroto išlaidų kasacinis teismas yra pasisakęs, kad jų dydis, remiantis FABĮ 22 straipsnio 4 dalimi, priklauso nuo to, ar fizinis asmuo vykdo individualią ir (ar) ūkininko veiklą, parduodamo turto rūšies ir jo kiekio, bankroto procedūrų kiekio ir sudėtingumo. Bankroto administravimo išlaidas sudaro: išlaidos bankroto procedūroms atlikti (turto pardavimo, saugojimo, transporto, ryšių, kanceliarinės ir kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos) ir atlyginimas bankroto administratoriui (FABĮ 22 straipsnio 1 dalis).

4918.

50Bankroto administravimo išlaidos apmokamos iš fizinio asmens visų rūšių lėšų (gautų pardavus ir (ar) perdavus fizinio asmens turtą, fiziniam asmeniui grąžintų skolų, individualios ir (ar) ūkininko veiklos ir kitų fizinio asmens bankroto proceso metu gautų lėšų) (FABĮ 22 straipsnio 5 dalis).

5119.

52Apeliantas nurodo, kad teismas nevertino ar 10 proc. nuo turto vertės pareiškėjo atlyginimas atitiks kreditorių interesus, pareiškėjo darbų apimtį, iš esmės neatsižvelgė į tai, kokius realiai veiksmus turės atlikti pareiškėjas parduodamas ar perleisdamas pačiam apeliantui turtą ir pan. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo apelianto argumentu iš dalies sutinka.

5320.

54Kreditoriai fizinio asmens bankroto procese turi pakankamai plačias mokumo atkūrimo plano vykdymo kontrolės funkcijas. Kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtas ir administravimo išlaidų sąmatos keitimas, galimybė nustatyti jų mokėjimo tvarką. FABĮ 26 straipsnyje nustatyta, kad be kitų teisių, kreditorių susirinkimas turi ir teisę tvirtinti bankroto administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti šių išlaidų mokėjimo tvarką ir pan. Tačiau kreditorių susirinkimo kompetencija spręsti su bankrutuojančio asmens turtu susijusius klausimus nereiškia absoliučios diskrecijos teisės. Nors šie klausimai yra priskirti kreditorių susirinkimo kompetencijai, esant esminiams nesutarimams, juos gali išspręsti ir teismas. Sprendžiant šiuos klausimus būtina atsižvelgti į būtinumą nepažeisti tiek bankrutuojančio asmens, tiek kreditorių teisių ir interesų.

5521.

56Nustatyta, kad bankrutuojančiam asmeniui nuosavybės teise priklauso ir bankroto procese realizuotiną bankrutuojančio asmens turtą sudaro tik žemės sklypas ir vienbutis gyvenamasis namas, esantys adresu ( - ), kurių bendra vertė sudaro 191 500 Eur. Šis turtas nėra apsunktinas jokiomis daiktinėmis teisėmis, priklauso tik bankrutuojančiam asmeniui ir yra likvidus. Taigi, jo realizavimas nereikalauja ypatingų pastangų ir (ar) žinių. Vadinasi tiek 1 proc., tiek 10 proc. turto vertės atlyginimas administratoriui už turto pardavimą yra akivaizdžiai neadekvatūs numatomų pareiškėjo darbų apimčiai, nes pirmu atveju apie 19 000 Eur atlyginimas laikytinas aiškiai per dideliu, o antruoju atveju apie 1 900 Eur, ar dar mažiau eurų atlyginimas būtų per mažas.

5722.

58Atsižvelgiant į tai, kad bankroto procesas užtruks kelerius metus, administratoriui reiks atlikti ir kitus einamuosius darbus, apeliacinio teismo vertinimu adekvatus, tiek kreditorių, tiek administratoriaus interesus atitinkantis atlyginimas sudarytų 3 proc. parduoto turto vertės. Atkreiptinas dėmesys, kad bankroto administratoriui yra patvirtintas ir 676,54 Eur atlyginimas. Todėl kreditorių susirinkimo nutarimas šiuo klausimu keistinas.

5923.

60Kadangi J. P., turi net 99,57 proc. balsų nuo visų kreditorinių reikalavimų ir nuolat netrukdomas gali priiminėti tik jam vienam palankius sprendimus kreditorių susirinkimuose, siekiant išvengti nereikalingų ginčų, apeliacinės instancijos teismas pats nustato procentinę administratoriaus atlyginimo dydžio išraišką.

61Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

62suinteresuoto asmens J. P. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

63Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 13 d. nutartį pakeisti.

64Bankrutuojančio fizinio asmens J. V. bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Turto valdymas“ įgalioto asmens A. K. skundą tenkinti iš dalies.

652019 m. sausio 10 d. kreditorių susirinkimo nutarimą dėl patikslintos administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, kur buvo nutarta „patvirtinti 676,54 Eur dydžio bankroto administravimo išlaidų sąmatą, nuo Plano patvirtinimo teisme dienos iki Bankrutuojančio fizinio asmens bankroto bylos pabaigos bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo 22 straipsnio 5 dalyje nustatyta tvarka skirti administravimo išlaidoms 1 proc. nuo visų iš Bankrutuojančio fizinio asmens parduoto turto gautų lėšų“ pakeisti nustatant, kad administravimo išlaidoms skiriami 3 proc. nuo visų iš Bankrutuojančio fizinio asmens parduoto turto gautų lėšų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Virginijus... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. balandžio 25 d. nutartimi... 6. 2.... 7. Pareiškėjas bankrutuojančio fizinio asmens J. V. bankroto administratorės... 8. 3.... 9. Suinteresuotas asmuo J. P. atsiliepimu į skundą prašo jį atmesti ir... 10. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 11. 4.... 12. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gegužės 13 d. nutartimi tenkino... 13. 5.... 14. Teismas nustatė, kad Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. balandžio 25... 15. 6.... 16. Teismas taip pat nustatė, jog suinteresuotas asmuo J. P. 2018 m. gruodžio 14... 17. 7.... 18. Kreditoriai fizinio asmens bankroto procese turi pakankamai plačias mokumo... 19. 8.... 20. Teismas konstatavo, kad 2019 m. sausio 10 d. kreditorių susirinkimo sprendimas... 21. 9.... 22. Teismas sprendė, jog aplinkybių dėl kurių būtų galima pripažinti teismo... 23. 10.... 24. Teismas atmetė J. P. paaiškinimus, kad jis buvo suklaidintas bankroto... 25. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 26. 11.... 27. Suinteresuotas asmuo (apeliantas) J. P. atskiruoju skundu prašo panaikinti... 28. 11.1.... 29. Pirmosios instancijos teismas neatlikęs išsamesnio pareiškėjo atlyginimo... 30. 11.2.... 31. Apelianto nuomone, teismas nevertino ar 10 proc. nuo turto vertės pareiškėjo... 32. 11.3.... 33. Pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė įrodinėjimo naštos... 34. 11.4.... 35. Apeliantas nurodo, kad FABĮ 22 straipsnio 5 dalyje numatytas maksimalus... 36. 12.... 37. Pareiškėjas bankroto administratorės UAB „Turto valdymas“ įgaliotas... 38. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 39. 13.... 40. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo... 41. 14.... 42. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 43. 15.... 44. Bylos duomenimis nustatyta, jog Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m.... 45. 16.... 46. Pirmosios instancijos teismas, tenkindamas bankroto administratorės skundą,... 47. 17.... 48. Bankroto administravimo išlaidų, kurios naudojamos nuo plano patvirtinimo... 49. 18.... 50. Bankroto administravimo išlaidos apmokamos iš fizinio asmens visų rūšių... 51. 19.... 52. Apeliantas nurodo, kad teismas nevertino ar 10 proc. nuo turto vertės... 53. 20.... 54. Kreditoriai fizinio asmens bankroto procese turi pakankamai plačias mokumo... 55. 21.... 56. Nustatyta, kad bankrutuojančiam asmeniui nuosavybės teise priklauso ir... 57. 22.... 58. Atsižvelgiant į tai, kad bankroto procesas užtruks kelerius metus,... 59. 23.... 60. Kadangi J. P., turi net 99,57 proc. balsų nuo visų kreditorinių reikalavimų... 61. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 62. suinteresuoto asmens J. P. atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 63. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gegužės 13 d. nutartį pakeisti.... 64. Bankrutuojančio fizinio asmens J. V. bankroto administratorės uždarosios... 65. 2019 m. sausio 10 d. kreditorių susirinkimo nutarimą dėl patikslintos...