Byla 2S-196-538/2014
Dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Almantas Padvelskis, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjęs pareiškėjos UAB „Pajūrio metalo konstrukcijos“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 11 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Pajūrio metalo konstrukcijos“ pareiškimą suinteresuotiems asmenims Ž. P., A. P., antstolei Astai Rimaitei Žičkuvienei, dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo,

Nustatė

2Klaipėdos miesto apylinkės teisme priimtas pareiškėjo UAB „Pajūrio metalo konstrukcijos“ pareiškimas suinteresuotiems asmenims Ž. P., A. P., antstolei Astai Rimaitei Žičkuvienei, dėl skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymo.

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013-10-11 nutartimi sustabdė civilinę bylą Nr. 2-10445-792/2013 iki Klaipėdos miesto apylinkės teisme bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-306-122/2013 ir įsiteisės priimtas sprendimas byloje. Nurodė, kad Klaipėdos miesto apylinkės teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-306-122/2013 pagal ieškovo Ž. P. patikslintą ieškinį atsakovui UAB „Pajūrio metalo konstrukcijos“, tretiesiems asmenims Klaipėdos miesto pirmojo notarų biuro notarui E. S., UAB „Adrijus“, UAB „Ardiksa“, UAB „Autopoliklinika“, UAB „Datera“, UAB „Kasmanta“, UAB „Laprela“ dėl vykdomojo įrašo ir vekselio pripažinimo negaliojančiais. Pripažinus vykdomąjį įrašą ir vekselį negaliojančiais nebebūtų pagrindo skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymui. Atsižvelgiant į tai laikė, kad teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-306-122/2013 priėmimas turi esminės įtakos sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-10445-792/2013 priėmimui.

4Atskiruoju skundu pareiškėja UAB „Pajūrio metalo konstrukcijos“ prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-10-11 nutartį. Nurodo, kad nėra pagrindo stabdyti šios bylos nagrinėjimą. Vykdymo veiksmai yra tęstiniai išieškotojui gavus vykdomąjį dokumentą (šiuo atveju notaro vykdomąjį įrašą). Bylos, kurioje ginčijamas vykdomasis įrašas, stabdymo klausimas jau buvo spręstas ir šiuo klausimu priimta Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. kovo 21 d. nutartis (civilinė byla Nr. 2S-635-370/2013), kurioje nurodyta, kad jeigu skola vykdymo procese būtų išieškota tuomet atsirastų teisinis pagrindas taikyti atgręžimą, o ne teikti atskirą ieškinį. Todėl nėra ir pagrindo stabdyti iš esmės visą vykdymo procesą, nes nenustačius skolininko turto dalies, išieškojimas iš esmės nevyksta.

5Atskirasis skundas netenkintinas.

6Apeliantas atskiruoju skundu nurodo, kad teismas negalėjo stabdyti bylos, nes šios bylos sustabdymas nepagrįstas, kitoje byloje priimtas sprendimas neturės įtakos šios bylos baigčiai. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad civilinės bylos sustabdymo instituto paskirtis – pašalinti tam tikras objektyviai egzistuojančias ir įstatyme nurodytas kliūtis, nepriklausančias nei nuo dalyvaujančių byloje asmenų, nei nuo teismo valios, ir dėl kurių teismas negali tinkamai išnagrinėti civilinės bylos. Byla gali būti sustabdyta dėl įstatyme nurodytų objektyvių aplinkybių, trukdančių išspręsti konkrečią bylą. LR CPK išskirtos dvi civilinės bylos sustabdymo rūšys: privalomasis bylos sustabdymas (LR CPK 163 str.) ir fakultatyvusis bylos sustabdymas (LR CPK 164 str.). Esminis skirtumas tarp privalomojo ir fakultatyviojo bylos sustabdymo yra tas, kad esant bent vienam privalomojo sustabdymo pagrindui teismas privalo sustabdyti bylos nagrinėjimą, o fakultatyvus bylos sustabdymas yra teismo teisė, nes LR CPK 164 str. įtvirtintas ne teismo įpareigojimas, o teismo teisė sustabdyti bylą. Be pagrindo sustabdžius bylos nagrinėjimą yra vilkinamas procesinių veiksmų atlikimas, gali būti pažeidžiami kitų byloje dalyvaujančių asmenų interesai, paneigiami civilinio proceso tikslai (LR CPK 2 str.). Dėl to teismas, spręsdamas dėl bylos sustabdymo, net formaliai ir esant įstatyme nustatytam bylos sustabdymo pagrindui, privalo šį klausimą spręsti atsižvelgdamas į konkrečias nagrinėjamos bylos aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005-02-21. nutartis, priimta civilinėje byloje Lietuvos madų kūrėjų asociacija v. Vilniaus miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-94/2005; 2008-01-25 nutartis, priimta civilinėje byloje UAB A. J. spaustuvė v. E. S., bylos Nr. 3K-3-17/2008).

7Pagal suformuotą teismų praktiką teismas, spręsdamas dėl pagrindo sustabdyti bylą pagal LR CPK 164 str. 3 p., turi išsiaiškinti, ar tai yra pateisinama proceso trukmės ir ekonomiškumo požiūriu, teismo sprendimas turi būti aiškiai ir pagrįstai motyvuotas, kad atitiktų teisinio apibrėžtumo reikalavimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-573/2009). Byloje nustatyta, kad pareiškėjas pateikė teismui prašymą dėl skolininko Ž. P. turto dalies bendrame turte su sutuoktine nustatymo. Antstolės Astos Rimaitės Žičkuvienės žinioje yra vykdomoji byla Nr. 0075/12/01004 dėl skolos išieškojimo iš skolininko Ž. P. išieškotojos UAB „Pajūrio metalo konstrukcijos“ naudai. Išieškojimas yra vykdomas pagal 2012 m. lapkričio 26 d. išduotą vykdomąjį įrašą Nr. K1ES-11546 dėl 75 201,64 Lt. skolos išieškojimo. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2013 m. spalio 11 d. nutartimi sustabdė bylos nagrinėjimą, kol įsiteisės teismo sprendimas byloje Nr. 2-306-122/2013, kurioje Ž. P. ginčija vykdomąjį įrašą. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog būtina sustabdyti bylą, nes pripažinus vykdomąjį įrašą ir vekselį negaliojančiais nebebūtų pagrindo skolininko turto dalies, esančios bendra su kitais asmenimis nuosavybe, nustatymui bei konstatuotina, kad teismo sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-306-122/2013 priėmimas turi esminės įtakos sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-10445-792/2013 priėmimui. Nesustabdžius šios bylos tuo atveju, jeigu vykdomasis įrašas būtų pripažintas negaliojančiu, dalyvaujantys šioje byloje asmenys patirtų nepagrįstų išlaidų bei laiko sąnaudų, o tai prieštarautų proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principams (CPK 7 str.).

8Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, atskirojo skundo motyvai nesudaro pagrindo jos naikinti, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336?339 straipsniais, teismas

Nutarė

10Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013 m. spalio 11 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai