Byla e2-18223-796/2015
Dėl antstolės veiksmų. Vieną skundo kopiją pateikė teismui ir prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolės veiksmus vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini), įskaitant varžytynių sustabdymą. Prašymą motyvuoja tuo, kad antstolės nustatyta parduodamo iš varžytynių turto vertė yra ženkliai per maža, todėl turtas bus parduotas už per mažą kainą

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Kristina Domarkienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos S. K. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones,

Nustatė

2pareiškėja pateikė antstolei V. D. skundą dėl antstolės veiksmų. Vieną skundo kopiją pateikė teismui ir prašo taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti antstolės veiksmus vykdomojoje byloje Nr. ( - ), įskaitant varžytynių sustabdymą. Prašymą motyvuoja tuo, kad antstolės nustatyta parduodamo iš varžytynių turto vertė yra ženkliai per maža, todėl turtas bus parduotas už per mažą kainą.

3Antstolė V. D. pateikė atsiliepimą į prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kuriuo prašo prašymo netenkinti ir leisti užbaigti areštuoto ir parduodamo iš varžytynių turto varžytines.

4Prašymas atmestinas (CPK 144 str.).

5CPK 510 str. 2 d. numatyta, kad teismas laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymo procese klausimą išsprendžia CPK nustatyta tvarka. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuri gali būti taikoma tik tais atvejais, kai yra siekiama kiek įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms pasunkinti ar padaryti neįmanomu būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymą. Viena iš įstatyme numatytų laikinųjų apsaugos priemonių yra išieškojimo vykdymo procese sustabdymas (CPK 145 str. 1 d. 10 p., 510 str. 2 d.), kuri kaip laikinoji apsaugos priemonė gali būti taikoma ir bylose dėl antstolių veiksmų, tačiau tik tais atvejais, kai teismas pripažįsta vykdymo veiksmų sustabdymo reikalingumą (CPK 510 str. 3 d.). Teismų praktikoje pripažįstama, kad spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas, visų pirma, turi preliminariai įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas preliminariai pripažįsta, kad byloje galėtų būti priimtas pareiškėjui palankus procesinis sprendimas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Nustačius, kad pareikšti reikalavimai ir pateikti įrodymai toje bylos proceso stadijoje preliminariai leidžia manyti, kad palankaus procesinio sprendimo priėmimas byloje kelia pagrįstų abejonių, teismas neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1218/2011).

6Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra išimtinai procesinio pobūdžio, skirta būsimo teismo procesinio sprendimo įvykdymui užtikrinti, todėl teismas skunde nurodytus argumentus vertina preliminariai, kiek tai būtina sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Tačiau laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes ir vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais.

7Pareiškėja teigia, kad antstolis nustatė per mažą turto vertę, tačiau pateikiamoje skundo kopijoje ir prašyme teismui pati nurodo, kad vyks antrosios varžytynės, taigi, pirmosios neįvyko dėl to, kad pareiškėjos nurodyto turto niekas nepirko. Ši aplinkybė tikrai neduoda pagrindo teigti, kad buvo nustatyta per maža parduodamo turto iš varžytynių kaina, kadangi tokiu atveju pirmosios varžytynės būtų įvykusios. Taip pat antstolė savo atsiliepime nurodo, jog iki varžytinių pabaigos liko dvi dienos, tačiau iki šiol nei varžytinėse niekas neužsiregistravo, nei nepakėlė pradinės varžytinių turto kainos. Be to, pareiškėja nepateikė teismui įrodymų apie tai, kad turto vertė yra didesnė, nei nustatyta antstolės. Nėra pateikta ir jokių duomenų apie tai, kad pareiškėja turi realų parduodamo turto pirkėją už žymiai didesnę kainą. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (CPK 178 str.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes nenustatyta pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o jas pritaikius užsivilkintų vykdomosios bylos vykdymas.

8Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 144, 290, 291 straipsniais, teismas

Nutarė

9pareiškėjos S. K. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

10Nutartis gali būti skundžiama per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos, paduodant atskirąjį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai