Byla 2A-2736-392/2014
Dėl delspinigių įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ir skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Henricho Jaglinskio, Virginijaus Kairevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Danutės Kutrienės, rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Neiluva“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 13 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje Nr. 2-14421-433/2014 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Neiluva“ ieškinį atsakovui akcinei bendrovei LITGRID dėl delspinigių įskaitymo pripažinimo negaliojančiu ir skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas ginčas yra kilęs dėl kreditoriaus apskaičiuotų ir įskaitytų netesybų sumažinimo (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

5Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti negaliojančiais atsakovo 2012 m. gruodžio 28 d. raštu Nr. SD-5356 atliktą 54 600 Lt, 2013 m. vasario 20 d. raštu Nr. SD-857 atliktą 27 600 Lt ir 2013 m. liepos 30 d. raštu Nr. SD-3531 atliktą 36 000 Lt delspinigių įskaitymus; priteisti iš atsakovo 118 200 Lt skolą už atliktus darbus, 6 procentų dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

6Paaiškino, kad su atsakovu 2011 m. birželio 16 d. sudarė Rangos sutartį Nr. SUT-189-11/11-28 (toliau ir – Sutartis), pagal kurią įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2012 m. vasario 8 d. atlikti 110/35/10 kV Prienų transformatorių pastogės relinės apsaugos ir automatikos rekonstravimo darbus. Sutartyje numatytų darbų dėl nuo atsakovo ir / arba trečiųjų asmenų priklausiusių aplinkybių nepavyko atlikti nustatytu terminu. Dėl nesavalaikio darbų atlikimo atsakovas skaičiavo delspinigius, kuriuos įskaitė į ieškovui už atliktus darbus mokėtinas sumas. Šių atsakovo veiksmų neteisėtumą patvirtina visetas aplinkybių. Pirma, ieškovas visus darbus – prieš juos atlikdamas, privalėjo derinti su atsakovu (Sutarties 13, 22.2, 22.8, 22.9, 54 punktai). Tačiau pastarasis nebendradarbiavo ir nedėjo maksimalių pastangų tam, kad ieškovas galėtų savalaikiai atlikti ir baigti darbus: dėl po gaisro užsitęsusių patalpų remonto laiku nesuderino projekto, leidžiančio vykdyti darbus (pradelsta 20 kalendorinių dienų); vilkino skydų schemų derinimą (pradelsta 53 kalendorines dienas); laiku nesuderino ryšio dalies darbo projekto (pradelsta 60 kalendorinių dienų); vėlavo pateikti RAA nuostatų bei patvirtinto signalo sąrašą (pradelsta 38 kalendorines dienas); trečiasis asmuo UAB Technologijų ir inovacijų centras nedavė sutikimo atlikti ryšių spintos perkėlimo darbus (pradelsta 32 kalendorines dienas); užsitęsė Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių dalies projekto ir signalų sąrašo derinimas (pradelsta 82 kalendorines dienas); užtruko nestandartinės akumuliatorių baterijos gamyba ir pristatymas; delsė šaukti darbų priėmimo komisiją. Taigi dėl atsakovo ar kitų asmenų, už kuriuos ieškovas neatsako, kaltės ieškovas negalėjo laiku baigti Sutartyje numatytų darbų 441 kalendorines dienas. Neatsižvelgdamas į tai, atsakovas skaičiavo delspinigius.

7Atsižvelgiant į tai, kad visi ieškovo atlikti darbai pripažinti tinkamais naudoti 2013 m. sausio 18 d., atsakovas neturėjo teisės skaičiuoti delspinigių nuo šios datos iki 2013 m. gegužės 31 d., kai buvo pasirašytas baigiamasis atliktų darbų aktas. Skaičiuodamas delspinigius atsakovas neatsižvelgė į tai, kad 35 kalendorines dienas dėl force majeure aplinkybių buvo vėluojama pristatyti akumuliatorių bateriją (pasikeitė tarptautinių transportavimo jūra taisyklės), be to, 25 kalendorines dienas darbų nebuvo galima atlikti dėl oro temperatūros. Ieškovo manymu priskaičiuoti delspinigiai yra neprotingai dideli, todėl bet kuriuo atveju turėtų būti mažinami. Tą rodo faktai, jog Sutartyje nustatytais terminais buvo atlikta darbų, kurių kaina sudarė daugiau kaip 62 proc. Sutarties kainos, atsakovas neįrodinėjo jokių turėtų nuostolių, o netesybos paskaičiuotos ir įskaitytos už 394 kalendorines dienas (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punktas). Ieškovas pažymi, kad Sutarties sąlygos, įskaitant nustatančią netesybas, parengtos atsakovo, tačiau jis jų keisti nesutiko.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

9Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. birželio 13 d. sprendimu ieškinį atmetė.

10Įvertinęs šalių statusą, Sutarties sudarymo aplinkybes, teismas nurodė, kad negali pripažinti ieškovo silpnesniąja sutarties šalimi, kuri privalėjo sutikti su jai pasiūlytomis Sutarties sąlygomis. Ieškovas turėjo teisę reikalauti patikslinti viešojo pirkimo sutarties sąlygas (Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnis), taip pat prašyti atsakovo paaiškinti pirkimo sąlygas, tačiau tuo nepasinaudojo. Remdamasis tuo, teismas priėjo išvadą, kad su Sutarties nuostata, numatančia netesybų dydį, ieškovas sutiko. Teiginius dėl ieškinio senaties taikymo teismas pripažino nepagrįstais, nes jo vertinimu atsakovas tinkamai ir laiku įgyvendino savo teisę į netesybų apmokėjimą šią sumą iškaitydamas.

11Teismas ieškovo nurodytas aplinkybes, kad jis negalėjo atlikti darbų nustatytais terminais dėl atsakovo kaltės, atmetė kaip neįrodytas, nes ieškovas per visą Sutarties vykdymo laikotarpį nesikreipė į atsakovą su prašymu bendradarbiauti ir kooperuotis ar paaiškinimu, kad darbus vėluojama atlikti dėl aplinkybių, nepriklausančių nuo ieškovo. Pirmą kartą apie vėlavimo priežastis ieškovas atsakovą informavo 2012 m. sausio 16 d., t. y. likus 23 dienoms iki Sutartyje numatytos darbų pabaigos. Atkreipė dėmesį, kad atsakovo ginčų komisijoje nagrinėjant tarp šalių kilusį ginčą dėl netesybų ieškovas 2012 m. birželio 8 d. pateikė paaiškinimą, kuriame paaiškino dėl kokių priežasčių buvo vėluojama atlikti darbus. Ieškovo įvardintos priežastys, teismo nuomone, nepriklausė nuo atsakovo. Ieškovo teiginius, kad jis vėlavo atlikti darbus dėl force majeure aplinkybių, teismas atmetė atsižvelgęs į Sutartyje nustatytą sąlygą, jog už pasitelktų asmenų prievolių neįvykdymą laiku, ieškovas atsako kaip už savo prievoles (Sutarties 22.18, 22.25 punktai).

12Pripažinęs, kad atsakovas turėjo teisę skaičiuoti netesybas, pagrindo mažinti jas nėra, teismas pripažino atsakovo veiksmus atliekant priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymus teisėtais. Ieškovo argumentą – esą atsakovas įskaitymą atlikto pažeisdamas CK 6.131 straipsnyje nustatytą tvarką, atmetė motyvuodamas tuo, kad atsakovo parengti pranešimai, kuriais ieškovas informuotas apie įskaitymus, atitiko įstatymo nustatytus reikalavimus. Pranešimai apie įskaitymą ieškovui įteikti tinkamai.

13III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

14Apeliaciniame skunde ieškovas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti jo turėtas bylinėjimosi išlaidas, nurodydamas tokius argumentus:

151. Teismas nepagrįstai laikė apeliantą lygiaverte Sutarties šalimi ir kad jis sutiko su Sutartyje nurodytais delspinigiais. Sutartis sudaryta viešųjų pirkimų būdu, todėl apeliantas negalėjo derėtis dėl nustatyto netesybų dydžio. Teismas neatsižvelgė į tai, kad apeliantas siūlė atsakovui numatyti Sutartyje tokius pačius delspinigius, kokius atsakovas įsipareigojo mokėti nesavalaikio atsiskaitymo atveju, t. y. 0,04 proc. nuo neatliktų darbų vertės už kiekvieną pradelstą atlikti darbus dieną, tačiau jis su tuo nesutiko. Jeigu Sutartyje būtų buvusios įtvirtintos šalims lygiavertės sąlygos dėl netesybų dydžio, atsakovas būtų turėjęs teisę priskaičiuoti tik 33 547,15 Lt dydžio delspinigius. Priimant sprendimą taip pat liko neįvertinta aplinkybė, kad apeliantas pretenzijų dėl Sutarties sąlygų neteikė, nes iš atsakovo tikėjosi tinkamo Sutarties sąlygų laikymosi.

162. Teismo išvada, kad apeliantas neįrodė, jog darbų neatliko laiku dėl atsakovo kaltės, padaryta pažeidžiant įrodymų vertinimo taisykles. Atsakovo 2011 m. lapkričio 21 d. raštas Nr. SD-4173 patvirtina, kad apeliantas 2011 m. lapkričio mėn. pradėjo vėluoti atlikti darbus ir juos vėlavo atlikti apie vieną mėnesį. Pagal darbų grafiką tuo metu buvo vykdomi darbo projekto derinimo darbai, tiesiogiai priklausę nuo atsakovo. Vėlavimą sąlygojo išimtinai atsakovo nesavalaikis projektinių sprendinių derinimas – tą patvirtina apelianto 2011 m. spalio 10 d. e. laiškas bei šalių susirašinėjimo medžiaga. Teismas neatsižvelgė į tai, kad atsakovas pripažino savo kaltę dėl KSS ir NSS skydų schemų derinimo ir nepagrįsto delsimo pasirašyti baigiamąjį aktą, tačiau jis vadovavosi ne Sutartyje nustatytais terminais, bet jo veikloje nusistovėjusia darbo praktika. Dėl to nepagrįstai netesybas skaičiavo už 82 dienas. Itin svarbu ir tai, kad dėl atsakovo kaltės užtruko baigiamojo akto pasirašymas, tačiau netesybos vis tiek buvo skaičiuojamos.

173. Teismas nepasisakė dėl visų iškeltų argumentų, o būtent: Sutarties sąlygų nelygiavertiškumo ir primetimo apeliantui; vienodo dydžio netesybų skaičiavimo, neatsižvelgiant į atliktų darbų apimtį; delspinigiai paskaičiuoti net už 394 dienas; atsakovas neįrodinėjo nuostolių fakto.

184. Teismas turėjo force majeure aplinkybėmis kvalifikuoti tarptautinių transportavimo jūra taisyklių pakeitimą, dėl kurio akumuliatorinė baterija buvo sulaikyta tranzitinėje uosto zonoje, bei oro sąlygas, kai lauko temperatūra buvo nukritusi žemiau -5 °C nuo 2012 m. sausio 24 d. iki 2012 m. vasario 18 d.

195. Teismas nepagrįstai nurodė, kad įskaitymai ginčyti remiantis CK 6.131 straipsniu. Byloje klausimas, ar atsakovo pareiškimas dėl netesybų įskaitymo apeliantui įteiktas tinkamai, nebuvo keliamas.

20Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas prašo jo netenkinti, priteisti jo turėtas bylinėjimosi išlaidas, remdamasis šiais atsikirtimais:

211. Aplinkybė, kad Sutartis sudaryta viešojo pirkimo būdu, savaime nereiškia Sutartyje sąlygų dėl netesybų dydžio nesąžiningumo. Sutarties projekto sąlygos dėl netesybų dydžio nėra esminės, todėl galėjo būti koreguojamos. Tačiau apeliantas tokio prašymo neteikė.

222. Sprendžiant klausimą dėl netesybų mažinimo prioritetas teikiamas Sutartyje išreikštai šalių valiai, o ne teismo kišimuisi į sutartinius šalių santykius. Sutartyje numatytos netesybos yra laikomos minimaliais atsakovo nuostolius, dėl kurių dydžio šalys iš anksto susitarė. Todėl atsakovas neturi pareigos pagrįsti, kad netesybos atitinka jo patirtus nuostolius kaskart, kai netesybos yra priskaičiuojamos. Argumentų, kurie pagrįstų, kad paskaičiuotos netesybos yra neprotingai didelės ir neatitinka minimalių nuostolių sampratos, nėra pateikta. Priešingai, Sutarties kaina (1 385 711,25 Lt) ir darbų svarba atsakovui suponuoja, kad Sutartyje sulygta minimalių nuostolių suma, t. y. 300 Lt už kiekvieną uždelstą dieną, atitinka protingumo reikalavimus. Aplinkybė, kad Sutartyje numatytas skirtingas šalių civilinės atsakomybės dydis, savaime neliama ginčo sąlygos neteisėtumo. Vienas netesybų dydis neatitiktų Sutarties esmės – netinkamas apelianto prievolių vykdymas galėjo lemti elektros perdavimo veiklos sutrikimus. Nepriklausomai nuo to, kokia dalis darbų buvo atlikta, atsakovas patirdavo vienodus nuostolius tol, kol negalėjo naudotis visų darbų rezultatu. Netesybos buvo skaičiuojamos skirtingais laikotarpiais ir atitinkamai skirtingu metu įskaitytos. Taigi apelianto daroma nuoroda į ieškinio senaties terminą nesudaro pagrindo netesybų mažinimui.

233. Dalyje apelianto neįvykdytų prievolių atsakovas pripažino savo kaltę ir tuo laikotarpiu netesybų neskaičiavo. Tačiau apeliantas neįrodė atsakovo kaltės kitoje darbų dalyje. Kaip teisingai nurodė teismas, apeliantas visą Sutarties vykdymo laikotarpį vėlavo atlikti darbaus, tačiau nė karto nesikreipė į atsakovą su prašymu bendradarbiauti ar kooperuotis. Pirmą kartą apie vėlavimo priežastis, apeliantas atsakovą informavo tik 2012 m. sausio 16 d., kai iki Sutartyje numatytos darbų pabaigos buvo likę pora savaičių. Apeliantas klaidina teismą teigdamas, kad atsakovas buvo priėmęs sprendimą neskaičiuoti netesybų ne už 84, bet už 143 dienas. Atsakovo pateikta lentelė, kurioje nurodytos 76 dienos, yra tik informacinio-statistinio pobūdžio ir niekaip nesusijusi su apelianto vėlavimu atlikti darbus.

244. Apeliantas neturi teisės savo neįvykdytos prievolės pateisinti tuo, jog jo pasitelkti asmenys nesugebėjo laiku pristatyti prekių. Aplinkybė, kad pasikeitė gabenimo jūra teisinis reguliavimas, būtų aktuali, jei nebūtų galimybių tų pačių prekių įsigyti iš kitų ūkio subjektų ir / ar būtų įrodymų, kad apeliantas šių prekių negalėjo užsakyti anksčiau. Apeliantas negali nukentėti dėl netinkamai vykdomų apelianto ir jo pasitelktų asmenų tarpusavio prievolių. Meteorologines oro sąlygas, kurios yra įprastos klimatui, apeliantas galėjo numatyti. Be to, jis sudarė darbų grafikus.

25IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės, argumentai ir motyvai

26Netesybos yra viena iš sutartinių prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonių, kuri taikoma (skaičiuojamos netesybos) sutarties šaliai už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą (CK 6.71, 6.258 straipsniai). Šioje byloje pareikštame ieškinyje apeliantas įrodinėjo, kad atsakovas prieš jo valią apskaičiavo ir įskaitė neprotingai dideles netesybas, kurias teismas turėtų sumažinti. Kolegija pažymi, jog teismo teisė kontroliuoti netesybų dydį nustatyta ne tik įstatyme (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis), bet ne kartą konstatuota ir kasacinio teismo praktikoje (pvz., civilinės bylos Nr. 3K-3-502/2009, 3K-3-578/2012, 3K-3-446/2013).

27Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs šalių argumentus ir pateiktus įrodymus, konstatavo apelianto pretenzijas esant nepagrįstas. Kolegija su tokiomis teismo išvadomis iš dalies nesutinka. Nustatyta, kad Sutartyje nurodytus darbus apeliantas įsipareigojo užbaigti ne vėliau kaip iki 2012 m. vasario 8 d. (Sutarties 7, 10 punktai). Šalys sutarė, kad darbų pabaigą žymės jų priėmimo akto pasirašymas. Pagal Sutarties 37 punktą atsakovui buvo suteikta teisė apeliantui vėluojant atlikti darbus skaičiuoti 300 Lt delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Darbų užbaigimo aktą šalys pasirašė 2013 m. gegužės 31 d. (t. 2, l. 12-14). Kadangi apeliantas vėlavo atlikti darbus, atsakovas 2012 m. vasario 9 d. už kiekvieną pradelstą dieną pradėjo skaičiuoti delspinigius, kuriuos įskaitė į apeliantui mokėtinas sumas 2012 m. gruodžio 28 d., 2013 m. vasario 20 d. ir 2013 m. liepos 30 d. pranešimais (t. 2, l. 1-10). Atsakovas apskaičiavo ir įskaitė 118 200 Lt delspinigius.

28Kolegija pažymi, kad pirmą kartą į atsakovą su paaiškinimais dėl darbų vėlavimo apeliantas kreipėsi 2012 m. sausio 16 d. raštu, kuriame nurodė, kad grafiko nesilaikoma, nes dėl gaisro užsitęsė 10 kV US pastato statybinės dalies vertinimas ir dalies atsakovo patalpų remontas; užtruko KSS ir NSS skydų schemų derinimas; dėl švenčių užsitęsė skydų pagaminimas (t. 2, l. 24). 2012 m. vasario 9 d. prašyme apeliantas įvardino naujas darbų vėlavimo priežastis, t. y. užsitęsusį ryšio dalies darbo projekto derinimą; RAA nuostatų bei patvirtinto signalų sąrašo nepateikimą bei atšalusius orus, kurie trukdo vykdyti kontrolinių kabelių montavimo darbus (t. 2, l. 26). Tęsdamas darbus apeliantas 2012 m. birželio 8 d. rašte paaiškino, kad vėlavimas, be kita ko, sąlygojamas užtrukusia nestandartinės akumuliatoriaus baterijos gamyba bei leidimo atlikti ryšių spintos perkėlimo darbus negavimo iš UAB Technologijų ir inovacijų centro bei AB LESTO (t. 2, l. 27). Visas šias priežastis apeliantas pakartotinai nurodė 2012 m. rugsėjo 24 d., 2012 m. spalio 3 d. raštuose, kuriuose taip pat kartotinai prašė atsakovo neskaičiuoti delspinigių ir pratęsti darbų atlikimo terminą (t. 2, l. 29-30). Ieškinyje, be kita ko, apeliantas teigė, kad dėl atsakovo kaltės užtruko darbų baigiamojo akto pasirašymas. Prieš detaliau aptardama nurodytas faktines aplinkybes kolegija pažymi, kad atsakovas pripažino savo kaltę dėl KSS ir NSS skydų schemų derinimo ir nesavalaikio darbų baigiamojo akto pasirašymo, todėl neskaičiavo delspinigių už 84 dienas (t. 3, l. 21-22, 32).

29Įvertinusi aptartas apelianto įvardintas aplinkybes, sąlygojusias termino atlikti darbams praleidimą, kolegija pažymi, kad meteorologinės sąlygos bei užtrukęs akumuliatoriaus baterijos pristatymas nėra priežastys pateisinančios netinkamą prievolių vykdymą. Tiek vieną, tiek kitą aplinkybę apeliantas galėjo protingai numatyti ir jų atsiradimo rizika teko būtent jam (CK 6.190 straipsnio 2 dalis, 6.212 straipsnis). Kadangi akumuliatoriaus baterijos techniniai rodikliai buvo nurodyti pirkimo dokumentuose, apeliantas negali perkelti atsakovui atsakomybės dėl jos gamybos trukmės. Apeliantas taip pat yra atsakingas už vėlavimą atlikti patalpų remonto darbus (t. 2, l. 32) – priešingą tvirtinančių faktų nenustatyta. Minėta, kad atsakovas pripažino savo kaltę dėl KSS ir NSS skydų schemų derinimo, kas, anot jo, sąlygojo darbų vėlavimą 53 dienas. Teigdamas, kad šis terminas iš tiesų buvo 76 dienos, apeliantas keičia ieškinyje išdėstytą poziciją (žr. ieškinio 4 lapą), tačiau toks faktų traktavimas yra spekuliatyvus, t. y. neparemtas konkrečiais duomenimis (CPK 185 straipsnis). Šalių darbuotojų susirašinėjimo e. paštu medžiaga (t. 2, l. 33-34) rodo, kad KSS ir NSS skydų schemos baigtos derinti 2011 m. gruodžio 20 d., t. y. vėluojant 53 dienas, skaičiuojant nuo 2011 m. spalio 28 d. Priešingai nei teigia apeliantas, priežastinio ryšio tarp užtrukusio nurodytų schemų derinimo ir skydų pristatymo trukmės nėra. Vien tik aplinkybė, kad schemos suderintos prieš Šv. Kalėdas neteikia pagrindo laikyti, jog tai galėjo būti kliūtis operatyviam skydų pristatymui. Kolegija atkreipia dėmesį, kad apeliantas nesuformulavo argumentų, kurie paneigtų išsakytus atsakovo teiginius dėl to, jog RAA nuostatų pateikimo ir ryšio dalies darbo projekto suderinimo trukmė nelėmė apelianto vykdytų darbų trukmės. Dėl šių aplinkybių nepateikti įrodymai, remiantis kuriais būtų galima spręsti, kad atsakovo veiksmai teikiant RAA nuostatus ar derinant ryšio dalies darbo projektą būtų užkirtę apeliantui savalaikiai atlikti kitus darbus (CPK 12, 178 straipsniai). Tokia pati išvada prieitina ir dėl aplinkybių, susijusių su leidimo atlikti ryšių spintos perkėlimo darbus pateikimo trukme. Esamų įrodymų nepakanka nustatyti priežastinį ryšį tarp UAB Technologijų ir inovacijų centro veiksmų ir apelianto vykdytų darbų eigos, nes šalys nebuvo suderinusios konkretaus jų atlikimo termino.

30Kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo išvados dėl kitų aplinkybių, sudariusių ieškinio faktinį pagrindą, padarytos netinkamai taikant įrodymų vertinimo taisykles ir nevisapusiškai išanalizavus pateiktus įrodymus. Nors apeliantas vėlavo vykdyti darbus, tačiau to atsakovas negalėjo vertinti kaip pateisinančios priežasties uždelsti konkrečių klausimų derinimą. Bylos duomenimis atsakovas TSPĮ (Teleinformacijos surinkimo ir perdavimo įrenginių) dalies projektą ir signalų sąrašą suderino per 82 dienas (2012 m. vasario 24 d. – 2012 m. gegužės 16 d.). Akivaizdu, kad tokia trukmė projektui suderinti neatitiko Sutarties 22.8 punkte nustatyto 10 darbo dienų termino apelianto pateiktiems projektiniams sprendiniams suderinti. Fakto, jog TSPĮ dalies projektas turėjo būti suderintas per ilgesnį terminą, atsakovas neįrodinėjo. Vadinasi, dėl jo veiksmų darbai užsitęsė 66 dienas (2012 m. kovo 12 d. – 2012 m. gegužės 16 d.) (CK 6.259 straipsnio 1 dalis).

31Atsakovo netinkamas veikimas taip pat sąlygojo ir darbų priėmimo akto pasirašymo nukėlimą nepagrįstai ilgam terminui. Nustatyta, kad apeliantas 2012 m. gruodžio 17 d. informavo atsakovą apie 110/35/10 kV Prienų transformatorių pastogės įrenginių montavimo ir derinimo darbų pabaigą (t. 2, l. 72). Įvertinusi atliktus darbus Antro etapo techninio įvertinimo komisija 2012 m. gruodžio 19 d. akte nurodė, kad jie turi trūkumų (t. 2, l. 17-19). Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos apelianto sumontuotus elektros įrenginius pripažino atitinkančiais projekto, norminių teisės aktų reikalavimus 2013 m. sausio 18 d. (t. 2, l. 11). Be kita ko, pripažinta, kad įrenginiai gali būti naudojami pagal paskirtį. Baigiamąjį darbų užbaigimo aktą šalys pasirašė 2013 m. gegužės 31 d., nors apeliantas visus darbus galutinai baigė ir jų rezultatą atsakovui perdavė 2013 m. kovo 6 d. (t. 1, l. 148). Įrodymų, kad darbų užbaigimo akto pasirašymas užtruko dėl apelianto kaltės, atsakovas nepateikė. Priešingai, jis dėl uždelsto darbų užbaigimo pripažino savo kaltę ir delspinigių skaičiavimo laikotarpį sumažino 31 diena. Tačiau kolegijos vertinimu šis laikotarpis turėtų būti didesnis.

32Kaip teigia pats atsakovas, pagal Sutartį skaičiuoti delspinigiai turėjo kompensuoti jo minimalius nuostolius, patiriamus negalint eksploatuoti ginčo įrenginių. Juos, kolegijos vertinimu, buvo galima eksploatuoti ne nuo 2013 m. kovo 6 d., kai ištaisyti Antro etapo techninio įvertinimo komisijos 2012 m. gruodžio 19 d. akte įvardinti trūkumai (t. 1, l. 148), bet nuo 2013 m. sausio 18 d. – įgaliotai valstybės institucijai pripažinus įrenginius atitinkant projekto, norminių teisės aktų reikalavimus. Grįsdamas atsakovo veiksmų skaičiuojant delspinigius aptariamu laikotarpiu nepagrįstumą apeliantas ir rėmėsi įrenginių eksploatavimo galimybės aplinkybe. Atsakovas nuo pastarosios pretenzijos gynėsi tik formaliais teiginiais, neteikdamas jokių įrodymų, kurie patvirtintų, kad buvę formalūs trūkumai (galutinai pašalinti ne vėliau kaip 2013 m. kovo 6 d.) objektyviai trukdė įrenginių eksploatacijai. Taigi skaičiuodamas delspinigius po 2013 m. sausio 18 d. atsakovas elgėsi priešingai sąžiningos verslo praktikos standartams. Konstatavimas, kad atsakovas turėjo teisę į delspinigius, apskaičiuotus nuo 2013 m. sausio 19 d. iki 2013 m. balandžio 30 d., t. y. už papildomas 102 dienas, be kita ko, sudarytų sąlygas baudinių netesybų taikymui (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.249 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis).

33Pareikštų reikalavimu pagrindu apeliantas nurodė ir Sutartyje nustatytų netesybų neprotingą dydį. Šioje ginčo dalyje kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadoms. Sutarties šalys yra verslininkai. Vadinasi, apeliantas iki sudarydamas Sutartį ir prisiimdamas atitinkamus įsipareigojimus turėjo numatyti pasekmes, kurios kils juos pažeidus. Tačiau iki Sutarties pasirašymo pretenzijų dėl netesybų dydžio nereiškė (CK 6.156, 6.189 straipsniai). Objektyvaus pagrindo laikyti Sutartyje įtvirtintą netesybų normą neprotingai didele nenustatyta. Pagal Sutarties sąlygas apelianto vykdyti darbai turėjo būti užbaigti ne vėliau kaip iki 2012 m. vasario 8 d., tačiau de facto jie baigti tik 2013 m. kovo 6 d. – išskiriant aplinkybę dėl įrenginių tinkamumo eksploatuoti. Akivaizdu, jog dėl nukentėjo ne tik teisėti atsakovo lūkesčiai, bet jis patyrė ir suvaržymų, nes negalėjo daugiau nei metus naudotis įrenginiais. Apskaičiuotos netesybos už tuos periodus, kai darbai vėlavo dėl apelianto kaltės, kompensuoja atsakovo patirtus minimalius nuostolius. Kadangi netesybas – visais kartais apskaičiuotas ne daugiau kaip už pusmetį, atsakovas įskaitė savarankiškais pareiškimais, apeliantas nepagrįstai šiuos veiksmus kvestionuoja atitikimo įskaitymo sąlygoms (CK 6.134 straipsnio 1 dalis) ir ieškinio senaties taikymo (CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkto) aspektais.

34Kiti apeliacinio skundo argumentai dėl nepagrįsto CK 6.131 straipsnio taikymo neturi teisinės reikšmės apeliacinio proceso baigčiai, todėl kolegija dėl jo nepasisako.

35Remdamasi išdėstytais argumentais ir nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis, teisėjų kolegija naikina apskųstą teismo sprendimą dėl klaidingo įrodymų vertinimo taisyklių bei netesybų mažinimą reglamentuojančių teisės normų taikymo (CPK 329 straipsnio 1 dalis, 330 straipsnis). Nustačius, kad atsakovas nepagrįstai skaičiavo netesybas 2012 m. vasario 12 d. – 2012 m. gegužės 16 d. ir 2013 m. sausio 19 d. – 2013 m. balandžio 30 d., priimamas naujas sprendimas, kuriuo ieškinys tenkinamas iš dalies. Atsižvelgiant į tai, atsakovo 2012 m. gruodžio 28 d. raštu Nr. SD-5356 atliktas įskaitymas pripažįstamas negaliojančiu 19 800 Lt dalyje (66 × 300), o 2013 m. liepos 30 d. raštu Nr. SD-3531 atliktas įskaitymas – 30 600 Lt dalyje (102 × 300) (CK 6.130 straipsnio 1 dalis). Šios sumos yra atsakovo skola, kuri priteisiama apeliantui. Jam iš atsakovo taip pat priteisiamos 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo (2014 m. kovo 4 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 2 dalis).

36Bylos nagrinėjimo metu apeliantas turėjo 6 728 Lt bylinėjimosi išlaidų: už ieškinį ir apeliacinį skundą mokėjo 3 364 Lt dydžio žyminius mokesčius. Patenkinus 42,64 proc. (50 400 Lt / 118 200 Lt) pareikštų reikalavimų iš atsakovo apeliantui priteisiama 2 868,82 Lt bylinėjimosi išlaidų, iš jų 1 434,41 Lt turėtų apeliacinės instancijos teisme (CPK 93 straipsnio 2 dalis). Atsakovas įrodymų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas nepateikė.

37Vilniaus apygardos Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

38panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 13 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą:

39Ieškinį tenkinti iš dalies.

40Pripažinti atsakovo akcinės bendrovės LITGRID (juridinio asmens kodas ( - )) 2012 m. gruodžio 28 d. raštu Nr. SD-5356 atliktą įskaitymą negaliojančiu 19 800 Lt dalyje ir 2013 m. liepos 30 d. raštu Nr. SD-3531 atliktą įskaitymą negaliojančiu 30 600 Lt dalyje.

41Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Neiluva“ (juridinio asmens kodas ( - )) iš atsakovo akcinės bendrovės LITGRID 50 400 Lt (penkiasdešimt tūkstančių keturis šimtus litų) skolą, 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo (2014 m. kovo 4 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 434,41 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus trisdešimt keturis litus ir 41 ct) bylinėjimosi išlaidų.

42Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

43Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Neiluva“ iš atsakovo akcinės bendrovės LITGRID 1 434,41 Lt (vieną tūkstantį keturis šimtus trisdešimt keturis litus ir 41 ct) apeliacinės instancijos teisme turėtų bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjamas ginčas yra kilęs dėl kreditoriaus apskaičiuotų ir... 5. Ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti negaliojančiais... 6. Paaiškino, kad su atsakovu 2011 m. birželio 16 d. sudarė Rangos sutartį Nr.... 7. Atsižvelgiant į tai, kad visi ieškovo atlikti darbai pripažinti tinkamais... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. birželio 13 d. sprendimu ieškinį... 10. Įvertinęs šalių statusą, Sutarties sudarymo aplinkybes, teismas nurodė,... 11. Teismas ieškovo nurodytas aplinkybes, kad jis negalėjo atlikti darbų... 12. Pripažinęs, kad atsakovas turėjo teisę skaičiuoti netesybas, pagrindo... 13. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 14. Apeliaciniame skunde ieškovas prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės... 15. 1. Teismas nepagrįstai laikė apeliantą lygiaverte Sutarties šalimi ir kad... 16. 2. Teismo išvada, kad apeliantas neįrodė, jog darbų neatliko laiku dėl... 17. 3. Teismas nepasisakė dėl visų iškeltų argumentų, o būtent: Sutarties... 18. 4. Teismas turėjo force majeure aplinkybėmis kvalifikuoti tarptautinių... 19. 5. Teismas nepagrįstai nurodė, kad įskaitymai ginčyti remiantis CK 6.131... 20. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovas prašo jo netenkinti, priteisti jo... 21. 1. Aplinkybė, kad Sutartis sudaryta viešojo pirkimo būdu, savaime nereiškia... 22. 2. Sprendžiant klausimą dėl netesybų mažinimo prioritetas teikiamas... 23. 3. Dalyje apelianto neįvykdytų prievolių atsakovas pripažino savo kaltę ir... 24. 4. Apeliantas neturi teisės savo neįvykdytos prievolės pateisinti tuo, jog... 25. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės,... 26. Netesybos yra viena iš sutartinių prievolių įvykdymo užtikrinimo... 27. Pirmosios instancijos teismas, išnagrinėjęs šalių argumentus ir pateiktus... 28. Kolegija pažymi, kad pirmą kartą į atsakovą su paaiškinimais dėl darbų... 29. Įvertinusi aptartas apelianto įvardintas aplinkybes, sąlygojusias termino... 30. Kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo išvados dėl kitų... 31. Atsakovo netinkamas veikimas taip pat sąlygojo ir darbų priėmimo akto... 32. Kaip teigia pats atsakovas, pagal Sutartį skaičiuoti delspinigiai turėjo... 33. Pareikštų reikalavimu pagrindu apeliantas nurodė ir Sutartyje nustatytų... 34. Kiti apeliacinio skundo argumentai dėl nepagrįsto CK 6.131 straipsnio taikymo... 35. Remdamasi išdėstytais argumentais ir nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis,... 36. Bylos nagrinėjimo metu apeliantas turėjo 6 728 Lt bylinėjimosi išlaidų:... 37. Vilniaus apygardos Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi... 38. panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. birželio 13 d. sprendimą... 39. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 40. Pripažinti atsakovo akcinės bendrovės LITGRID (juridinio asmens kodas ( - ))... 41. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Neiluva“ (juridinio... 42. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 43. Priteisti ieškovui uždarajai akcinei bendrovei „Neiluva“ iš atsakovo...