Byla 2-1335/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno, Nijolės Piškinaitės ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų UAB ,,Kauno kranai“, UAB ,,Autokausta“, atsakovo UAB ,,Norekso nekilnojamasis turtas“ ir trečiojo asmens UAB ,,Donalita“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 4 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-1757-343/2009 pagal ieškovų UAB ,,Kauno kranai“ ir UAB ,,Gotika“ ieškinius atsakovui UAB ,,Norekso nekilnojamasis turtas“ iškelta bankroto byla ir paskirtas bankroto administratorius. Trečiasis asmuo UAB ,,Donalita“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3Kauno apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 4 d. nutartimi UAB ,,Norekso nekilnojamasis turtas“ iškėlė bankroto bylą, bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskyrė UAB ,,Verslo konsultantai“. Teismas įvertino byloje dalyvaujančių asmenų siūlomas administratoriaus kandidatūras ir tinkamiausiu kandidatu nurodė UAB ,,Verslo konsultantai“. Teismo teigimu, šis kandidatas ruošė bankrutuojančios įmonės restruktūrizavimo planą, todėl yra susipažinęs su įmonės veikla ir padėtimi, įstatymo reikalavimus atitinka, todėl galės tinkamai atlikti administratoriaus funkcijas.

4Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartimi (c. b. Nr. B2-2831-343/2009) prie nagrinėjamos civilinės bylos prijungta byla pagal ieškovo UAB ,,Autokausta“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Norekso nekilnojamasis turtas“.

5Ieškovas UAB ,,Autokausta“ atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 4 d. nutartį panaikinti ir administratoriumi skirti UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“. Skunde nurodo, kad UAB ,,Verslo konsultantai“ dalyvavo atsakovo restruktūrizavimo plano metmenų rengime, iki bankroto bylos iškėlimo vykusiuose kreditorių susirinkimuose atstovavo atsakovą, todėl eidamas administratoriaus pareigas bus suinteresuotas bylos baigtimi.

6Ieškovas UAB ,,Kauno kranai“ atskiruoju skundu prašo 2009 m. rugsėjo 4 d. nutartį panaikinti, klausimą išspręsti iš esmės – administratoriumi paskirti UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“.

7Atsakovas bankrutuojanti UAB ,,Norekso nekilnojamasis turtas“ skundu prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 4 d. nutartį panaikinti ir perduoti administratoriaus skyrimo klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

8Trečiasis asmuo UAB ,,Donalita“ atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 4 d. nutarties dalį dėl administratoriaus skyrimo panaikinti, išspręsti klausimą iš esmės ir administratoriumi skirti UAB ,,Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“. Išdėsto argumentus:

91. Iki bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Verslo konsultantai“ atsakovui teikė restruktūrizavimo plano metmenų rengimo paslaugas, dalyvavo kreditorių susirinkimuose, todėl vykdydamas administratoriaus pareigas gali būti suinteresuotas bylos baigtimi.

102. Teismas nenurodė trečiojo asmens pasiūlyto administratoriaus UAB ,,Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ atmetimo motyvų. Šis administratorius turi didelę administravimo paslaugų teikimo patirtį, šiuo metu darbo krūvis nėra didelis, todėl gali tinkamai atlikti įmonės administratoriaus funkcijas.

11Atsiliepimu į atskiruosius skundus ieškovas UAB ,,Gotika“ prašo skundus atmesti ir Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 4 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad ieškovai nepateikė duomenų, jog UAB ,,Verslo konsultantai“ dėl Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 4 d. nurodytų priežasčių negali administruoti bendrovės UAB ,,Norekso nekilnojamasis turtas“. Teismas pagrįstai nustatęs visų siūlomų kandidatų tinkamumą teikti administravimo paslaugas, pasinaudojo diskrecijos teise, todėl pagrindo keisti paskirtą administratorių nėra. Aplinkybė, kad UAB ,,Verslo konsultantai“ dalyvavo bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkime ir buvo susipažinęs su restruktūrizavimo plano metmenimis, neįrodo suinteresuotumo bylos baigtimi. Teismas pagrįstai administratoriumi paskyrė tą asmenį, kuriam geriau žinoma įmonės finansinė padėtis.

12Apeliacinis procesas pagal ieškovo UAB ,,Kauno kranai“ ir atsakovo UAB ,,Norekso nekilnojamasis turtas“ atskiruosius skundus nutraukiamas.

13Ieškovo UAB ,,Autokausta“ atskirasis skundas tenkinamas.

14Trečiojo asmens UAB ,,Donalita“ atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.

15Dėl UAB ,,Kauno kranai“ ir UAB ,,Norekso nekilnojamasis turtas“atskirųjų skundų.

16CPK 308 straipsnio 1 dalis numato, kad apeliacinį skundą padavęs asmuo turi teisę skundo atsisakyti iki baigiamųjų kalbų, o jeigu skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka - iki skundo nagrinėjimo iš esmės pradžios. Atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK antrajame skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 str.). Teismas gali nepriimti apeliacinio (atskirojo) skundo atsisakymo, jei yra CPK 42 straipsnio 2 dalyje numatytos sąlygos, tai yra, jei atsisakymas prieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui. Apeliacinio (atskirojo) skundo atsisakęs asmuo jį paduoti pakartotinai neturi teisės (CPK 308 str. 3 d.).

17Apeliantai UAB ,,Kauno kranai“ ir UAB ,,Norekso nekilnojamasis turtas“ 2009 m. spalio 5 d. pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui prašymus, kuriuose nurodė, kad vadovaudamiesi CPK 308 ir 338 straipsniais atsisako atskirųjų skundų dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 4 d. nutarties.

18Teisėjų kolegija sprendžia, kad skundų atsisakymai imperatyvioms įstatymo nuostatoms ar viešajam interesui neprieštarauja (CPK 42 str. 2 d.), todėl skundų atsisakymai priimami, o pagal juos pradėtas apeliacinis procesas nutraukiamas (CPK 308 str., 338 str.).

19Dėl bankroto administratoriaus skyrimo.

20Bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos, jo teisės ir pareigos reglamentuotos ĮBĮ 11 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad bankrutuojančios įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, ĮBĮ nustatyta tvarka valdantis, naudojantis bankrutuojančios įmonės turtą, bankuose esančias lėšas ir jomis disponuojantis bei privalantis užtikrinti bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovaujantis įmonės ūkinei komercinei veiklai, privalantis ginti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės interesus, organizuojantis bei vykdantis visus būtinus bankroto procedūros darbus. Administratorius yra plačius įgalinimus įmonės bankroto procese turintis asmuo, nuo kurio veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas bei skaidrumas. ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalis suteikia teismui diskrecijos teisę spręsti klausimą dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimo. Teismas, svarstydamas administratoriaus skyrimo klausimą, yra saistomas būtinumo užtikrinti kuo sklandesnį bankroto procedūrų atlikimą, todėl turi atsižvelgti į visus pasiūlymus dėl administratoriaus kandidatūros. Teismas nėra suvaržytas teikiamais pasiūlymais skirti administratoriumi vieną ar kitą asmenį, tačiau įvertina į bylą įtrauktų asmenų nuomonę.

21Iš bylos duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartimi (c. b. Nr. B2-2831-343/2009) prie nagrinėjamos civilinės bylos prijungta byla pagal ieškovo UAB ,,Autokausta“ ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Norekso nekilnojamasis turtas“. Skundžiama nutartis priimta 2009 m. rugsėjo 4 d., atskirąjį skundą byloje dalyvaujantis asmuo UAB ,,Autokausta“ pateikė 2009 m. rugsėjo 11 d., t. y. nepraleidęs 7 dienų termino skundui paduoti.

22Nagrinėjamoje byloje apeliantai UAB ,,Autokausta“ ir UAB ,,Donalita“ skundžia 2009 m. rugsėjo 4 d. nutarties dalį, kuria UAB ,,Norekso nekilnojamasis turtas“ administratoriumi paskirtas UAB ,,Verslo konsultantai“. Apeliantai teigia, jog paskirtas administratorius yra suinteresuotas bankroto bylos eiga, todėl negali objektyviai ir nepriklausomai teikti administravimo paslaugų, ginti ir bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teisėtus interesus. Šie apeliantų teiginiai iš dalies pagrįsti.

23Byloje esantys duomenys patvirtina, kad UAB ,,Verslo konsultantai“ direktorius A. M. ir darbuotojos A. P., I. M., dalyvavo iki bankroto bylos iškėlimo 2009 m. birželio 29 d. ir 2009 m. liepos 7 d. vykusiuose UAB ,,Norekso nekilnojamasis turtas“ pagrindinių kreditorių susirinkimuose (t. 1 b. l. 98, 173). Bylos nagrinėjimo metu 2009 m. spalio 15 d. apeliacinės instancijos teisme gautas UAB ,,Kauno kranai“ prašymas prijungti prie ieškovo atsiliepimo papildomus reikšmingus bylai dokumentus. Iš pateiktų duomenų matyti, kad bankrutuojančios UAB ,,Norekso nekilnojamasis turtas“ akcininkai L. V. (50 proc. akcijų) ir G. K. (50 proc. akcijų) (t. 1 b. l. 68) yra kitos įmonės UAB ,,Norekso valdos“ valdybos nariai (L. V. – akcininkas, G. K. – generalinis direktorius). Įmonei ,,Norekso valdos“ iškelta restruktūrizavimo byla, o administratoriumi byloje paskirta ta pati įmonė - ,,Verslo konsultantai“. Teisėjų kolegija, įvertinusi šiuos duomenis, ir įstatymų reglamentuotas administratorių funkcijas bankroto bei restruktūrizavimo bylose, daro išvadą, kad paskirto administratoriaus vykdoma veikla kitoje restruktūrizavimo byloje, gali kelti abejonių dėl tinkamo bankroto procedūrų įgyvendinimo. UAB ,,Verslo konsultantai“ kandidatūra suderinta su Įmonių bankroto valdymo departamentu (t. 1, b. l. 132), tačiau kitų duomenų apie administratorių (sutikimo teikti administravimo paslaugas, registravimo pažymėjimo, deklaracijos) byloje nėra. Pirmosios instancijos teismas netinkamai įvertino bylos aplinkybes, nepagrįstai nurodė, kad UAB ,,Verslo konsultantai“ yra tinkamiausias kandidatas dėl to, jog ruošė įmonės restruktūrizavimo planą ir yra susipažinęs su įmonės veikla. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes ir siekiant išvengti pagrįstų abejonių bankroto administratoriaus nešališkumu, skundžiamos nutarties dalis dėl administratoriaus paskyrimo naikintina.

24Bankroto byla nėra dispozityvi, egzistuoja viešas suinteresuotumas, kad byla būtų išnagrinėta per įmanomai trumpesnį laiką. ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalimi teismui suteikta diskrecijos teisė spręsti klausimą dėl administratoriaus reiškia, kad teismo nevaržo nei pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo padavusių, nei kitų ĮBĮ išvardintų asmenų pasiūlymai dėl administratoriaus kandidatūros. Skiriant administratoriumi konkretų asmenį, teismas privalo patikrinti, ar nėra įstatyme aptartų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas administratoriumi (ĮBĮ 11 str. 4 d.) ir, vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais, įvertinti kiekvieną svarbią šiam klausimui aplinkybę, siekiant, kad administratoriaus paskyrimu būtų maksimaliai užtikrinamas kuo sklandesnis ir operatyvesnis bankroto procedūrų atlikimas, būtų išvengta ginčų tarp administratoriaus ir kreditorių.

25Apeliantas UAB ,,Autokausta“ bankrutuojančios įmonės administratoriumi prašo paskirti UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“, trečiasis asmuo UAB ,,Donalita“ prašo skirti UAB ,,Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“. Pirmosios instancijos teismas įvertino šias siūlomas kandidatūras, priežasčių dėl kurių šie asmenys negalėtų teikti administravimo paslaugų nenustatė. Minėtų kandidatų atitikimą įstatymo keliamiems reikalavimams patvirtina byloje esantys dokumentai (t. 1, b. l. 26-30, 63, 107-113, 166). Duomenų paneigiančių minėtų administratorių tinkamumą byloje nėra.

26Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklalapyje (www.bankrotodep.lt) skelbiamų duomenų matyti, kad UAB „Kauno įmonių restruktūrizavimo centras“ dirba 2 administratoriai, šiuo metu vykdo 18 bankroto procedūrų, iš viso yra baigę 18 procedūrų. UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ dirba 6 administratoriai, vykdo 28 bankroto procedūras, iš viso baigė 33. Pastarąją įmonę skirti administratoriumi siūlo ieškovas UAB ,,Kauno kranai“ ir apeliantas UAB ,,Donalita“. Teisėjų kolegija, įvertinusi siūlomų administratorių darbo krūvį, patirtį ir žmogiškųjų išteklių resursus, sprendžia, kad ieškovo ir trečiojo asmens siūlomas UAB ,,Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ labiau atitinka administratoriaus paskyrimo principus ir yra tinkamesnis administruoti UAB ,,Norekso nekilnojamasis turtas“.

27Remiantis išdėstytu, skundžiamos nutarties dalis dėl administratoriaus paskyrimo naikinama, o klausimas dėl administratoriaus paskyrimo išsprendžiamas iš esmės – bankrutuojančios UAB ,,Norekso nekilnojamasis turtas“ administratoriumi skiriama UAB,,Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“.

28Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 308 straipsniu ir 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

29Nutraukti apeliacinį procesą pradėtą pagal UAB ,,Kauno kranai“ ir UAB ,,Norekso nekilnojamasis turtas“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 4 d. nutarties.

30Pakeisti Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 4 d. nutarties dalį, kuria UAB ,,Norekso nekilnojamasis turtas“ administratoriumi paskirta UAB ,,Verslo konsultantai“, ir administratoriumi paskirti UAB „Verslo valdymo ir restruktūrizacijos centras“ (įmonės kodas 135569749, leidimo teikti bankroto administravimo paslaugas Nr. 38a).

31Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. Kauno apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 4 d. nutartimi UAB ,,Norekso... 4. Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 7 d. nutartimi (c. b. Nr.... 5. Ieškovas UAB ,,Autokausta“ atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo... 6. Ieškovas UAB ,,Kauno kranai“ atskiruoju skundu prašo 2009 m. rugsėjo 4 d.... 7. Atsakovas bankrutuojanti UAB ,,Norekso nekilnojamasis turtas“ skundu prašo... 8. Trečiasis asmuo UAB ,,Donalita“ atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos... 9. 1. Iki bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Verslo konsultantai“ atsakovui teikė... 10. 2. Teismas nenurodė trečiojo asmens pasiūlyto administratoriaus UAB ,,Kauno... 11. Atsiliepimu į atskiruosius skundus ieškovas UAB ,,Gotika“ prašo skundus... 12. Apeliacinis procesas pagal ieškovo UAB ,,Kauno kranai“ ir atsakovo UAB... 13. Ieškovo UAB ,,Autokausta“ atskirasis skundas tenkinamas.... 14. Trečiojo asmens UAB ,,Donalita“ atskirasis skundas tenkinamas iš dalies.... 15. Dėl UAB ,,Kauno kranai“ ir UAB ,,Norekso nekilnojamasis turtas“atskirųjų... 16. CPK 308 straipsnio 1 dalis numato, kad apeliacinį skundą padavęs asmuo turi... 17. Apeliantai UAB ,,Kauno kranai“ ir UAB ,,Norekso nekilnojamasis turtas“ 2009... 18. Teisėjų kolegija sprendžia, kad skundų atsisakymai imperatyvioms įstatymo... 19. Dėl bankroto administratoriaus skyrimo.... 20. Bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijos, jo teisės ir pareigos... 21. Iš bylos duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 7 d.... 22. Nagrinėjamoje byloje apeliantai UAB ,,Autokausta“ ir UAB ,,Donalita“... 23. Byloje esantys duomenys patvirtina, kad UAB ,,Verslo konsultantai“... 24. Bankroto byla nėra dispozityvi, egzistuoja viešas suinteresuotumas, kad byla... 25. Apeliantas UAB ,,Autokausta“ bankrutuojančios įmonės administratoriumi... 26. Iš Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto... 27. Remiantis išdėstytu, skundžiamos nutarties dalis dėl administratoriaus... 28. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 29. Nutraukti apeliacinį procesą pradėtą pagal UAB ,,Kauno kranai“ ir UAB... 30. Pakeisti Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 4 d. nutarties dalį, kuria... 31. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....