Byla 2-2770/2011
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Norekso valdos“ bankroto

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės, Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens bankrutavusios akcinės bendrovės „Spindulys“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 23 d. nutarties dalies, kuria paskirtas administratorius, civilinėje byloje Nr. B2-2964-390/2011 dėl uždarosios akcinės bendrovės „Norekso valdos“ bankroto.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovės U. Z. ir I. K. kreipėsi į teismą su ieškiniais dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui UAB „Norekso valdos“, kadangi atsakovas nesumoka su darbo santykiais susijusių išmokų.

5UAB „Spaudos praktika“, BAB „Spindulys“, UAB „Autopartneriai LT“, UAB „3GS“ pateikė teismui prašymus įtraukti juos į civilinę bylą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Norekso valdos“ trečiaisiais asmenimis, pareiškiančiais savarankiškus reikalavimus. Nurodė, kad yra atsakovas neatsiskaito su jais, už suteiktas paslaugas.

6UAB „Kauno autobusai“ pateikė teismui prašymą įtraukti į civilinę bylą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Norekso valdos“ bendraieškiu.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Kauno apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 23 d. nutartimi nutarė iškelti UAB „Norekso valdos“ bankroto bylą, administratoriumi paskiriant UAB „Verslo konsultantai“; UAB „Spaudos praktika“, BAB „Spindulys“, UAB „Autopartneriai LT“, UAB „3GS“ įtraukti į bylą trečiaisiais asmenimis, pareiškiančiais savarankiškus reikalavimus; įtraukti UAB „Kauno autobusai“ į bylą bendraieškiu.

9Teismas, atsižvelgdamas į atsakovo UAB „Norekso valdos“ finansinės atskaitomybės duomenis, sprendė, kad atsakovus yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla.

10Dėl administratoriaus skyrimo teismas nurodė, kad U. Z. , UAB „Autopartneriai LT“, UAB „3GS“ administratoriumi siūlė skirti UAB „Verslo konsultantai“, į bylą pateikta šio kandidato deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, direktoriaus A. M. Lietuvos Respublikos bankroto administratoriaus pažymėjimas, registravimo juridinių asmenų registre pažymėjimas bei galiojantis bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės draudimo polisas, Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklalapyje skelbiamų duomenų nustatyta UAB „Verslo konsultantai“ šiuo metu dirba 6 darbuotojai, įmonė vykdo 63 bankroto procedūras, baigė 86 bankroto procedūras. Buveinė yra Kaune. Teismas nurodė, kad UAB „Spaudos praktika“ atsakovo administratoriumi siūlė skirti Ž. J. , tačiau nėra pateikta bankroto administratoriaus (fizinio asmens) deklaracijos dėl atitikties teisės aktų reikalavimams. Teismas nurodė, kad BAB „Spindulys“ įmonės administratoriumi siūlo skirti UAB „Renavita“, į bylą pateikta šio kandidato deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, registravimo juridinių asmenų registre pažymėjimas bei galiojantis bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės draudimo polisas, Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklalapyje skelbiamų duomenų nustatyta, kad UAB „Renavita“ šiuo metu dirba 3 darbuotojai, įmonė vykdo 20 bankroto procedūrų, baigė 25 bankroto procedūras, buveinė yra Kaune. Teismas nurodė, kad UAB „Kauno autobusai“ įmonės administratoriumi siūlė skirti UAB „Ius Positivum“, į bylą pateikta šio kandidato deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas bei galiojantis bankroto administratoriaus civilinės atsakomybės draudimo polisas, Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos interneto tinklalapyje skelbiamų duomenų nustatyta, kad UAB „Ius Positivum“ dirba 6 darbuotojai, įmonė šiuo metu vykdo 30 bankroto procedūrų, baigė 2, buveinė yra Vilniuje.

11Teismas pažymėjo, kad teismui suderinus sutikimus teikti administravimo paslaugas pateikusių administratorių kandidatūras su Įmonių bankroto valdymo departamentu prie Ūkio ministerijos, ši institucija nurodė, kad visos kandidatūros atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus. Teismas nurodė, kad duomenų, kad siūlomos administratoriaus kandidatūros prieštarautų imperatyvioms ĮBĮ 11 straipsnio 4 dalies normoms, teismas neturi.

12Teismas, išanalizavęs bylos medžiagą, darė išvadą, kad UAB „Norekso valdos“ administratoriumi tikslinga skirti UAB „Verslo konsultantai“. Teismas, priimdamas sprendimą dėl administratoriaus paskyrimo, atsižvelgė į bankrutuojančią įmonę, kuri yra labai didelė, turi daug kreditorių, jos skoliniai įsipareigojimai kreditoriams siekia 3 923 231,86 Lt, dėl ko reikalingas administratorius, turintis didelę patirtį įmonių bankroto administravimo srityje, sugebantis operatyviai organizuoti ir atlikti bankroto proceso darbus. Teismas nurodė, kad UAB „Verslo konsultantai“ turi didelę bankroto administravimo patirtį, vykdo 63 bankroto procedūras, baigė 86 bankroto procedūras, turi 6 darbuotojus, iš kurių 2 yra su didele bankroto administravimo patirtimi – direktorius A. M. šiuo metu vykdo 15 bankroto procedūrų, yra baigęs 52 bankroto procedūras, darbuotojas K. B. šiuo metu vykdo 10 bankroto procedūrų, baigė 41 bankroto procedūrą, bankroto administravimo darbo krūvis tarp visų darbuotojų paskirstytas proporcingai, dėl ko manytina, kad ši administratoriaus kandidatūra yra labiausiai tinkanti atlikti bankroto proceso darbus bei kitas ĮBĮ 11 straipsnyje numatytas bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijas. Teismas pažymėjo, kad nors teismui taip pat buvo pasiūlyta įmonių bankroto administratorius UAB „Ius positivum“ kandidatūra, kuri taip pat turi didelę patirtį įmonių bankroto administravimo srityje, tačiau savo bankroto administravimo veiklą ji vykdo Vilniuje, kas tikėtina, sukliudytų operatyviai organizuoti ir atlikti bankroto proceso darbus bei kitos bankrutuojančios įmonės administratoriaus funkcijas. Dėl nurodytų aplinkybių, atsižvelgdamas į tai, kad UAB „Verslo konsultantai“ yra labiausiai patyręs bankroto administratorius iš kitų kandidatų, savo veiklą vykdančių įmonės, kuriai iškelta bankroto byla buveinės vietoje, teismas sprendė, kad UAB „Verslo konsultantai“ yra tinkamiausias administratorius atlikti bankroto proceso darbus. Teismo nuomone, paskirtas turintis didelę patirtį administratorius nesukels priešpriešos tarp asmenų siūliusių administratorių kandidatūras ir būsimų kreditorių ir tinkamai atliks administratoriaus funkcijas. Teismo teigimu, atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismo paskirtajai administratoriaus kandidatūrai pritaria ir viena iš ieškovių kartu su dviem asmenimis, pareiškiančiais savarankiškus reikalavimus, byloje dėl bankroto iškėlimo UAB „Narekso valdos“.

13III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

14Atskiruoju skundu trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus, BAB „Spindulys“ prašo apeliacinės instancijos teismą panaikinti Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 23 d. nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo ir klausimą išspręsti iš esmės – administratoriumi paskirti UAB „Renavita“. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais argumentais:

  1. UAB „Verslo konsultantai“ netinkamas administruoti atsakovą, kadangi yra suinteresuotas bankroto bylos eiga ir dėl to negali objektyviai ir nepriklausomai teikti administravimo paslaugų, ginti bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teisėtus interesus. Tokia išvada darytina atsižvelgiant į Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. spalio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-1335/2009.
  2. Teismas administratoriaus parinkimą motyvavo administratoriaus patirtimi, tačiau įvertinus faktinius duomenis, kad UAB „Renavita“ veikia Kaune, turi didžiausią patirtį ir mažiausią užimtumą, atsakovo administratoriumi skirtina UAB „Renavita“.

15Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė U. Z. prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti, Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 23 d. nutartį palikti nepakeistą. Ieškovės įsitikinimu, aplinkybių, nurodytų Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje, kurios būtų kliūtimi UAB „Verslo konsultantai“ paskirti atsakovo UAB „Norekso valdos“ administratoriumi, nėra, taip pat nėra ir objektyvių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima daryti išankstinę išvadą, jog įmonės bankroto administratoriumi paskyrus UAB „Verslo konsultantai“ gali kilti interesų konfliktas tarp įmonės bankroto administratoriaus ir įmonės kreditorių, jog paskirtas įmonės bankroto administratorius UAB „Verslo konsultantai“ bus suinteresuotas bankroto bylos baigtimi, šališkas ar netinkamai vykdys įstatymu jam nustatytas funkcijas. Ieškovė pažymi, kad aplinkybė, jog pirmosios instancijos teismas paskyrė ne apelianto siūlytą administratorių, neatima iš bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimo teisės kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamų reikalavimų.

16Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Spaudos praktika“ prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad panaikinus pirmosios instancijos teismo nutartį būtų pažeistas CPK 328 straipsnyje įtvirtintas draudimas naikinti nutartį formaliais pagrindais. Pažymi, kad atskirajame skunde nėra motyvų, pagrindžiančių prielaidą, jog pirmosios instancijos teismas galėjo padaryti tokį teisės normų pažeidimą, kad tai sudarytų pagrindą naikinti skundžiamą teismo nutartį, apeliantas nenurodo nei vieno materialinės ar procesinės teisės normos pažeidimo. Mano, kad apeliantas nepagrįstai vadovaujasi Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. spalio 22 d. nutartimi, kurioje buvo pasisakyta dėl UAB „Verslo konsultantai“ skyrimo BUAB „Norekso nekilnojamasis turtas“ administratoriumi. Teigia, kad apelianto reikalavimo dėl kito BUAB „Norekso valdos“ administratoriaus paskyrimo tenkinimas sukeltų abejonių dėl jo prašymu paskirto administratoriaus nešališkumo.

17Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Autopartneriai LT“ prašo apeliacinės instancijos teismą atskirąjį skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 23 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad apeliantas nepagrįstai vadovaujasi Lietuvos apeliacinio teismo nutartimi ir daro klaidingas prielaidas dėl administratoriaus galimo šališkumo. Pažymi, kad apeliantas nepateikė įrodymų dėl UAB „Verslo konsultantai“ netinkamo pareigų vykdymo restruktūrizuojant UAB „Norekso valdos“.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 23 d. nutarties dalis dėl administratoriaus skyrimo naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės.

20CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

21Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio antroji dalis numato, kad asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą; tuo atveju, kai pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei teikia įmonės darbuotojai ir jie nepasiūlo administratoriaus kandidatūros, administratoriaus kandidatūrą Vyriausybės nustatyta tvarka turi pasiūlyti šio straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija; administratoriaus kandidatūrą gali pasiūlyti ir kiti Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnyje išvardyti asmenys; teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų. Įmonių bankroto įstatymas taip pat numato, kad skiriamo administratoriaus kandidatūrą teismas Vyriausybės nustatyta tvarka privalo suderinti su Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio ketvirtoji dalis numato, kad administratoriumi negali būti paskirtas įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, kreditorius (su kreditoriumi darbo santykiais susijęs asmuo ar, kai kreditorius – juridinis asmuo, jo organų narys), asmuo, kuris pagal įstatymus ar kitus teisės aktus neturi teisės būti vadovu, įmonės ar šios įmonės patronuojančios arba dukterinės įmonės savininkas, jos valdymo organų narys, vadovas, jo pavaduotojai (direktoriai), vyriausiasis buhalteris (buhalteris), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovas, akcininkas, nuosavybės teise turintis arba turėjęs per paskutiniuosius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo daugiau kaip 10 procentų bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės arba šios įmonės patronuojančios ar dukterinės įmonės akcijų; šie apribojimai taikomi ir šioje dalyje nurodytiems asmenims, kurie dirbo bankrutuojančioje ir bankrutavusioje įmonėje ir buvo atleisti iš pareigų per paskutinius 36 mėnesius iki bankroto bylos iškėlimo; administratorius negali turėti teisinio suinteresuotumo bylos baigtimi; juridinio asmens, turinčio teisę teikti bankroto administravimo paslaugas, vadovui, jo pavaduotojams (direktoriams), vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui), įmonės apskaitos struktūrinio padalinio vadovui, juridinio asmens organo nariams, juridinio asmens dalyviams taikomi šioje dalyje administratoriui nustatyti apribojimai. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo nutarties dalis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatymo nustatytų reikalavimų (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-468/2009).

22Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumentą, kad UAB „Verslo konsultantai“ yra netinkamas administruoti atsakovą. Lietuvos teismų informacinės sistemos duomenys patvirtina, kad Kauno apygardos teismas 2009 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi buvo iškėlęs UAB „Norekso valdos“ restruktūrizavimo bylą, administratoriumi buvo paskirtas UAB „Verslo konsultantai“. Nors nagrinėjamu atveju atskiruoju skundu skundžiama teismo nutartimi paskirtas administratorius UAB „Verslo konsultantai“ vykdė atsakovo restruktūrizavimo procedūras ir jis iš esmės jau yra susipažinęs su įmonės vykdoma veikla, dokumentacija, sudarytais sandoriais, turto sudėtimi, tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad bankroto administratorius, remiantis Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 8 punktu, patikrina bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo, ir pareiškia ieškinius teisme pagal bankrutuojančios įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais. UAB „Verslo konsultantai“ atsakovo restruktūrizavimo proceso metu veikė atsakovo vardu, todėl atliekant bankroto procedūras administratorius privalės taip pat tikrinti sandorius, sudarytus tuo metu, kai įmonė buvo restruktūrizuojama. Atsižvelgiant į tai, teisėjų kolegija nuomone, administratorius UAB „Verslo konsultantai“ iš esmės turės tikrinti patį save, o tai kelia pagrįstų abejonių dėl administratoriaus galimybių tinkamai, objektyviai ir skaidriai vykdyti bankroto procedūras. Tokią teisėjų kolegijos poziciją patvirtina ir teismų praktika (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2754/2011).

23Kadangi byloje esantys duomenys sudaro pagrindą atsirasti abejonėms dėl pirmosios instancijos teismo paskirto bankroto administratoriaus galimo suinteresuotumo, administruoti bankrutuojančią įmonę turėtų būti skiriamas kitas dalyvaujančių byloje asmenų pasiūlytas bankroto administratorius, atitinkantis jam keliamus reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gegužės 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1616/2011).

24Bylos duomenys patvirtina, kad pasiūlytos administratorių UAB „Ius Positivum“, UAB „Renavita“ kandidatūros, atitinka Įmonių bankroto įstatymo nustatytus reikalavimus, joms pritaria Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos. Teisėjų kolegija pažymi, kad, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas, administratorės Ž. J. kandidatūra neatitinka Įmonių bankroto įstatymo nustatytus reikalavimų, kadangi į bylą nėra pateikta bankroto administratoriaus (fizinio asmens) deklaracija dėl atitikties teisės aktų reikalavimams.

25Administratoriaus UAB „Ius Positivum“ buveinė yra Vilniuje, tačiau įmonė turi filialus Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose, veiklą vykdo nuo 2009 metų. Administratorius vykdo 31 bankroto procedūrą, yra baigęs 2 bankroto procedūras, įmonėje dirba 7 darbuotojai. Administratoriaus UAB „Renavita“ veiklą vykdo nuo 2005 metų, vykdo 19 bankroto procedūrų, yra baigęs 26 bankroto procedūras, įmonėje dirba 4 darbuotojai. Teisėjų kolegija pažymi, kad rinkdama administratoriaus kandidatūrą atsižvelgia į byloje pateiktus duomenis, jog UAB „Renavita“ darbuotojas R. G. , atstovaudamas BAB „Spindulys“, balsavo UAB „Norekso valdos“ 2009 m. liepos 10 d. kreditorių susirikime, todėl ši aplinkybė kelia abejonių dėl UAB „Renavita“, kurios darbuotoju yra R. G. , nešališkumo. Dėl nurodytų aplinkybių, teisėjų kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju atsakovo administratoriumi tikslinga skirti UAB „Ius Positivum“.

26Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirasis skundas yra tenkintinas iš dalies, Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 23 d. nutarties dalis dėl administratoriaus skyrimo naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės, atsakovo UAB „Norekso valdos“ administratoriumi paskiriant UAB „Ius Positivum“.

27Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

28Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 23 d. nutarties dalį dėl administratoriaus skyrimo panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – atsakovo UAB „Norekso valdos“ administratoriumi skirti UAB „Ius Positivum“.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovės U. Z. ir I. K. kreipėsi į teismą su ieškiniais dėl bankroto... 5. UAB „Spaudos praktika“, BAB „Spindulys“, UAB „Autopartneriai LT“,... 6. UAB „Kauno autobusai“ pateikė teismui prašymą įtraukti į civilinę... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Kauno apygardos teismas 2011 m. rugsėjo 23 d. nutartimi nutarė iškelti UAB... 9. Teismas, atsižvelgdamas į atsakovo UAB „Norekso valdos“ finansinės... 10. Dėl administratoriaus skyrimo teismas nurodė, kad U. Z. , UAB... 11. Teismas pažymėjo, kad teismui suderinus sutikimus teikti administravimo... 12. Teismas, išanalizavęs bylos medžiagą, darė išvadą, kad UAB „Norekso... 13. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 14. Atskiruoju skundu trečiasis asmuo, pareiškiantis savarankiškus reikalavimus,... 15. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovė U. Z. prašo apeliacinės... 16. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Spaudos praktika“... 17. Atsiliepime į atskirąjį skundą trečiasis asmuo UAB „Autopartneriai LT“... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies, Kauno apygardos teismo 2011 m.... 20. CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 21. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio antroji dalis numato, kad asmuo,... 22. Teisėjų kolegija pripažįsta pagrįstu atskirojo skundo argumentą, kad UAB... 23. Kadangi byloje esantys duomenys sudaro pagrindą atsirasti abejonėms dėl... 24. Bylos duomenys patvirtina, kad pasiūlytos administratorių UAB „Ius... 25. Administratoriaus UAB „Ius Positivum“ buveinė yra Vilniuje, tačiau... 26. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirasis skundas... 27. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 28. Kauno apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 23 d. nutarties dalį dėl...