Byla 1-1540-405/2019
Dėl vairavo jam priklausantį automobilį „Volvo V70“, valst. Nr. (duomenys neskelbtini). Apie 16.50 val. Švenčionių r. sav. Prienų k. jo vairuojamą automobilį sustabdė policijos pareigūnai, kurie alkotesteriu nustatė, kad jis neblaivus. Labai gailisi padaręs nusikaltimą

1Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėja Nijolė Lisauskienė išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje

2R. D. (a. k. ( - ) gimęs Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublikos pilietis, įgijęs profesinį išsilavinimą, nesusituokęs, nedirbantis, gaunantis pensiją, gyvenantis Švenčionių r. sav. ( - ), neteistas, kaltinamas pagal LR BK 2811 str. 1 d.

3Teismas

Nustatė

4Kaltinamasis R. D. vairavo motorinę transporto priemonę būdamas neblaivus, kai jam nustatytas neblaivumas daugiau negu 1,51 promilė – 2019-09-15 apie 16.55 val. Švenčionių r. sav. Magūnų sen. Prienų k. Mokyklos gatvėje vairavo jam priklausantį automobilį „Volvo V70“, valst. Nr. ( - ), būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo iškvėptame ore nustatyta etilo alkoholio koncentracija – 1,63 promilės, tuo padarė nusikaltimą, numatytą LR BK 2811 str. 1 d.

5Ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 66-68) apklaustas kaltinamasis R. D. prisipažino padaręs nusikalstamą veiką, paaiškino, kad 2019-09-15 apie 12 val. su pažįstamu išgėrė butelį degtinės. Vėliau turėjo nuvažiuoti detalės, jautėsi gerai, todėl vairavo jam priklausantį automobilį „Volvo V70“, valst. Nr. ( - ). Apie 16.50 val. Švenčionių r. sav. Prienų k. jo vairuojamą automobilį sustabdė policijos pareigūnai, kurie alkotesteriu nustatė, kad jis neblaivus. Labai gailisi padaręs nusikaltimą.

6Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta byloje esančiu policijos pareigūno G. B. tarnybiniu pranešimu, neblaivumo nustatymo akto duomenimis, kitais byloje esančiais įrodymais.

7Iš 2019-09-15 Neblaivumo nustatymo akte (b. l. 11) esančių duomenų nustatyta, kad 2019-09-15 alkotesteriu „Alcotest 7510“, kurio patikros sertifikatas Nr. 0973034 galioja nuo 2019-05-02 iki 2019-11-02 (b. l. 14), atlikus R. D. neblaivumo patikrinimus (b. l. 12, 13) nustatyta, kad R. D. iškvėptame ore 2019-09-15 17.01 val. etilo alkoholio koncentracija 1,65 promilės, 2019-09-15 17.19 val. – 1,63 promilės.

82019-09-15 įvykio vietos apžiūros protokole (b. l. 16-14) užfiksuota, kad įvykio vietoje – Švenčionių r. Magūnų sen. Prienų k. Mokyklos gatvėje ties namu Nr. 10 apžiūrėtas automobilis „Volvo V70“, valst. Nr. ( - ).

9Byloje gauta pakankamai objektyvių įrodymų, kuriais patvirtinama, kad kaltinamasis 2019-09-15 apie 16.55 val. Švenčionių r. sav. Magūnų sen. Prienų gatvėje vairavo automobilį „Volvo V70“, valst. Nr. ( - ) būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kai jo iškvėptame ore nustatyta etilo alkoholio koncentracija 1,63 promilės, t. y. daugiau negu 1,51 promilė, todėl kaltinamojo veikoje yra nusikaltimo, numatyto BK 2811 str. 1 d., sudėtis.

10Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgiama į jo atsakomybę lengvinančią aplinkybę –prisipažino padaręs nusikaltimą ir nuoširdžiai gailisi jį padaręs, į tai, kad jo atsakomybę sunkinančių aplinkybių byloje nėra, taip pat į kaltinamojo asmenybę – teisiamas pirmą kartą, buvo nubaustas administracine tvarka už nusižengimus, padarytus vairuojant motorines transporto priemones, tačiau už vairavimą esant neblaiviam nebuvo nubaustas, kaltinamasis pensinio amžiaus, ir manoma, kad yra pagrindas paskirti baudą, artimą minimaliam skirtinos baudos dydžiui. Byla baigiama teismo baudžiamuoju įsakymu, kaltinamasis kaltę pripažino, todėl paskirta bausmė sumažinama vienu trečdaliu (LR BK 641 str.). Į bausmės laiką įskaitomas laikino sulaikymo laikas nuo 2019-09-15 iki 2019-09-16 (b. l. 46-48, 49). Kaltinamasis prašė nustatyti baudos sumokėjimo terminą dvidešimt keturis mėnesius, jis teisiamas pirmą kartą, nedirba, pensinio amžiaus, todėl nustatomas baudos sumokėjimo terminas dvidešimt keturiems mėnesiams.

11LR BK 67 str. 3 d. nustatytos baudžiamojo poveikio priemonės gali būti skiriamos kartu su bausme. Kaltinamasis nusikaltimą padarė vairuodamas transporto priemonę, todėl kaltinamajam paskiriama baudžiamojo poveikio priemonė – uždraudimas naudotis specialia teise. Atsižvelgiant į tai, kad kaltinamasis nebuvo nuteistas ar atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, manoma, kad bausmės paskirtis gali būti įgyvendinta uždraudžiant kaltinamajam naudotis teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones trumpesnį terminą nei BK 68 str. 2 d. nustatyto termino vidurkis –dvejiems metams. Pagal formuojamą teismų praktiką (LAT nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-7-144-628/2018), baudžiamosios poveikio priemonės – draudimo naudotis specialia teise vairuoti transporto priemones – terminas skaičiuojamas nuo tos dienos, kada asmeniui realiai buvo atimta galimybė vairuoti transporto priemones, todėl kaltinamajam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės terminas skaičiuojamas nuo nutarimo paskirti kardomąją priemonę – specialiosios teisės sustabdymą (b. l. 69-72) – priėmimo dienos, t. y. nuo 2019-09-16.

12LR BK 72 str. 1, 2 d. nustatyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinas konfiskuotino bet kokio pavidalo turto, esančio pas kaltininką ar kitus asmenis, paėmimas valstybės nuosavybėn. Konfiskuotinu turtu laikomas Baudžiamuoju kodeksu uždraustos veikos įrankis, priemonė ar rezultatas. Nusikalstamos veikos padarymo priemone laikoma transporto priemonė, jeigu ja kaltininkas naudojasi tam, kad sudarytų sau galimybę padaryti veiką ar palengvintų jos darymą (LAT nutartys bylose Nr. 2K-514/2007, 2K-339/2008, 2K-463/2011, 2K-205-628/2018). Kaltinamasis nusikalstamą veiką padarė vairuodamas automobilį „Volvo V70“, valst. Nr. ( - ), todėl ši transporto priemonė laikoma nusikalstamos veikos padarymo priemone. Iš VĮ „Regitra“ informacijoje apie kelių transporto priemones esančių duomenų (b. l. 25) nustatyta, kad automobilio „Volvo V70“, valst. Nr. ( - ), kurį vairuodamas kaltinamasis padarė nusikalstamą veiką ir kuris buvo nusikalstamos veikos padarymo priemone, savininkas yra kaltinamasis, pagal BK 72 str. 3 d., kaltininkui priklausantis konfiskuotinas turtas privalo būti konfiskuojamas visais atvejais, todėl automobilis „Volvo V70“, valst. Nr. ( - ), konfiskuojamas.

13Kaltinamajam paskirtos kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas, specialiosios teisės sustabdymas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti (b. l. 69-72) – paliekamos iki teismo baudžiamojo įsakymo vykdymo pradžios.

14Pagal LR BPK 103 str. 6 d., be proceso išlaidų, numatytų šio straipsnio 1-5 p., proceso išlaidomis gali būti ir kitos išlaidos, kurias ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras, teisėjas ar teismas pripažįsta proceso išlaidomis. LR BPK 105 str. 1 d. nustatyta, kad teismas, priimdamas nuosprendį, turi teisę nuspręsti išieškoti iš nuteistojo proceso išlaidas, išskyrus išlaidas, skirtas mokėti vertėjui. Pagal teismų praktiką, valstybės patirtos išlaidos, susijusios su transporto priemonių, kurios buvo nusikalstamos veikos padarymo priemonėmis, priverstiniu nuvežimu bei saugojimu, pripažįstamos proceso išlaidomis ir priteisiamos iš pripažintų kaltais asmenų. Iš Vilniaus apskrities VPK aptarnavimo skyriaus 2019-09-17 tarnybiniame pranešime (b. l. 29), priverstinio transporto priemonės nuvežimo akte (b. l. 15), Vilniaus apskr. VPK ir UAB „Varimeda“ 2018-12-03 sudarytoje Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir/ar saugojimo paslaugų teikimo sutartyje (b. l. 30-39) esančių duomenų nustatyta, kad už automobilio „Volvo V70“, valst. Nr. ( - ), priverstinį nuvežimą patirtos 11 Eur (su PVM) dydžio išlaidos, už šio automobilio saugojimą nuo priverstinio nuvežimo (2019-09-15) iki teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo dienos – 44,98 Eur (3,46 Eur x 13 d.), todėl iš kaltinamojo Vilniaus apskr. VPK priteisiamos 55,98 Eur dydžio proceso išlaidos. Teismo baudžiamuoju įsakymu automobilis „Volvo V70“, valst. Nr. ( - ), konfiskuojamas, automobilis turės būti saugomas iki teismo baudžiamojo įsakymo dalies dėl jo konfiskavimo įvykdymo, todėl iš kaltinamojo priteisiamos tolimesnio saugojimo išlaidos – 3,46 Eur (su PVM) dydžio vienos paros transporto priemonės saugojimo kaina nuo teismo baudžiamojo įsakymo priėmimo iki teismo įsakymo dalies dėl automobilio konfiskavimo įvykdymo. Nustatyta, kad, pagal Vilniaus apskr. VPK ir UAB „Varimeda“ 2018-12-03 sudarytos Priverstinio transporto priemonių nuvežimo, pervežimo ir/ar saugojimo paslaugų teikimo sutarties Nr. 10-ST2-219 (b. l. 30-39) 14 p., sutartis galioja vienerius metus nuo jos pasirašymo dienos, todėl vienos paros transporto priemonės saugojimo kaina priteisiama ne ilgiau kaip iki sutarties galiojimo pabaigos (2019-12-03).

15Teismas, vadovaudamasis LR BPK 420-421 str.,

Nutarė

16R. D. pripažinti kaltu pagal LR BK 2811 str. 1 d. ir nubausti 75 (septyniasdešimt penkių) MGL – 3750 (trijų tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimties) Eur – dydžio bauda, pritaikius BK 641 str., paskirti 50 (penkiasdešimties) MGL – 2500 (dviejų tūkstančių penkių šimtų) Eur – dydžio baudą. Į bausmę įskaityti laikino sulaikymo laiką nuo 2019-09-15 iki 2019-09-16 ir laikyti, kad galutinė bausmė – 46 (keturiasdešimt šešių) MGL – 2300 (dviejų tūkstančių trijų šimtų) Eur dydžio bauda.

17Nustatyti baudos sumokėjimo terminą – dvidešimt keturis mėnesius.

18Paskirti R. D. baudžiamojo poveikio priemones – uždrausti dvejus metus naudotis teise vairuoti kelių, oro ar vandens transporto priemones (terminą skaičiuoti nuo 2019-09-15) ir konfiskuoti R. D. priklausantį automobilį „Volvo V70“, valst. Nr. ( - ), saugomą UAB „Varimeda“ (adresas Švenčionių m., Lentupio g. 43).

19Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, dokumentų paėmimą, specialiosios teisės sustabdymą – palikti iki baudžiamojo įsakymo vykdymo pradžios.

20Išieškoti iš R. D. 55,98 Eur (penkiasdešimt penkis eurus 98 ct) proceso išlaidų Vilniaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui už automobilio „Volvo V70“, valst. Nr. ( - ), priverstinį nuvežimą ir saugojimą nuo 2019-09-15 iki 2019-09-27 ir 3,46 Eur (trijų eurų 46 ct) dydžio vienos paros automobilio „Volvo V70“, valst. Nr. ( - ), saugojimo kainą nuo 2019-09-27 iki automobilio „Volvo V70“, valst. Nr. ( - ), konfiskavimo įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2019-12-03.

21Kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu, per 14 d. nuo šio dokumento gavimo dienos turi teisę paduoti šiam teismui prašymą surengti bylos nagrinėjimą teisme. Jei kaltinamasis šia teise nepasinaudoja, teismo baudžiamasis įsakymas įsiteisėja. Įsiteisėjęs teismo baudžiamasis įsakymas neskundžiamas.

Ryšiai
1. Vilniaus regiono apylinkės teismo Švenčionių rūmų teisėja Nijolė... 2. R. D. (a. k. ( - ) gimęs Švenčionių r. sav., Lietuvos Respublikos pilietis,... 3. Teismas... 4. Kaltinamasis R. D. vairavo motorinę transporto priemonę būdamas neblaivus,... 5. Ikiteisminio tyrimo metu (b. l. 66-68) apklaustas kaltinamasis R. D.... 6. Be kaltinamojo prisipažinimo, jo kaltė įrodyta byloje esančiu policijos... 7. Iš 2019-09-15 Neblaivumo nustatymo akte (b. l. 11) esančių duomenų... 8. 2019-09-15 įvykio vietos apžiūros protokole (b. l. 16-14) užfiksuota, kad... 9. Byloje gauta pakankamai objektyvių įrodymų, kuriais patvirtinama, kad... 10. Skiriant bausmę kaltinamajam atsižvelgiama į jo atsakomybę lengvinančią... 11. LR BK 67 str. 3 d. nustatytos baudžiamojo poveikio priemonės gali būti... 12. LR BK 72 str. 1, 2 d. nustatyta, kad turto konfiskavimas yra priverstinis... 13. Kaltinamajam paskirtos kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas,... 14. Pagal LR BPK 103 str. 6 d., be proceso išlaidų, numatytų šio straipsnio 1-5... 15. Teismas, vadovaudamasis LR BPK 420-421 str.,... 16. R. D. pripažinti kaltu pagal LR BK 2811 str. 1 d. ir nubausti 75... 17. Nustatyti baudos sumokėjimo terminą – dvidešimt keturis mėnesius.... 18. Paskirti R. D. baudžiamojo poveikio priemones – uždrausti dvejus metus... 19. Kardomąsias priemones – rašytinį pasižadėjimą neišvykti, dokumentų... 20. Išieškoti iš R. D. 55,98 Eur (penkiasdešimt penkis eurus 98 ct) proceso... 21. Kaltinamasis, nesutikdamas su bausmės paskyrimu teismo baudžiamuoju įsakymu,...