Byla e2-726-516/2019
Dėl arbitražinės išlygos pripažinimo negaliojančia, konsorciumo sutarties pakeitimo pripažinimo negaliojančiu, neišmokėtos užmokesčio dalies priteisimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa Gudžiūnienė teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio statyba“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 20 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį, civilinėje byloje Nr. e2-1381-657/2019 pagal bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kauno dujotiekio statyba“ ieškinį atsakovei Steismüller Babcock Environment GmbH dėl arbitražinės išlygos pripažinimo negaliojančia, konsorciumo sutarties pakeitimo pripažinimo negaliojančiu, neišmokėtos užmokesčio dalies priteisimo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

31.

4Ieškovė bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir BUAB) „Kauno dujotiekio statyba“, atstovaujama bankroto administratoriaus V. L., pateikė ieškinį atsakovei Steismüller Babcock Environment GmbH, prašydama: 1) pripažinti Konsorciumo sutarties 13 straipsnio 13.2 punkte įtvirtintą arbitražinę išlygą negaliojančia; 2) pripažinti negaliojančiu Konsorciumo sutarties 2017 m. rugpjūčio 9 d. pakeitimą Nr. 3 nuo jo sudarymo momento; 3) priteisti iš atsakovės ieškovei 2 627 207,30 Eur nesumokėtą užmokesčio dalį pagal Konsorciumo sutarties priedą Nr. 4, 6 proc. dydžio metines procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

52.

6Ieškovė paaiškino, kad atsakovė yra skolinga ieškovei pagal 2016 m. gegužės 12 d. sutartį (Projektas (duomenys neskelbtini)). Sutarties priede Nr. 4 šalys susitarė dėl atlyginimo dalies kiekvienam partneriui. Ieškovei iki 2017 m. rugpjūčio 10 d. turėjo būti sumokėtas pirminis atlygis – 2 189 074,80 Eur be PVM (2 648 780,51 Eur su PVM). Atsakovė į 2017 m. liepos 31 d. raginimą sumokėti skolą pagal PVM sąskaitą faktūrą (invoice) Nr. KDS 107447 nereagavo, tačiau 2017 m rugpjūčio 9 d. sutarties šalys pasirašė Konsorciumo sutarties pakeitimą Nr. 3, pagal kurį ieškovei mokėtiną sumą sumažino iki 21 573,21 Eur su PVM. Konsorciumo sutartis su ieškove nutraukta 2018 m. birželio 12 d., o atsakovė 2018 m. birželio 28 d. pervedė ieškovei 21 573,21 Eur su PVM pagal sutarties pakeitimą Nr. 3.

73.

8Ieškovė, be kita ko, prašė pripažinti arbitražinę išlygą negaliojančia, nurodydama, kad Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 18 d. nutartimi ieškovei UAB „Kauno dujotiekio statyba“ buvo iškelta bankroto byla, o pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 14 straipsnio 3 dalį ieškiniai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir kiti administratoriaus reikalavimai bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės skolininkams nagrinėjami teisme pagal bankrutuojančios įmonės buveinės vietą, be to, ieškovės teigimu, prašomas pripažinti negaliojančiu Konsorciumo sutarties priedas Nr. 3 prieštarauja viešajai tvarkai, gerai moralei, imperatyvioms įstatymo normoms, juridinio asmens tikslams.

9II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

104.

11Kauno apygardos teismas 2019 m. kovo 20 d. nutartimi atsisakė priimti ieškovės ieškinį.

125.

13Teismas nustatė, kad šalys 2016 m. gegužės 12 d. pasirašydamos Konsorciumo sutartį, 13 straipsnio 13.2 punkte numatė, jog tokiu atveju, jeigu tarp šalių kyla ginčas, susijęs tik su šia sutartimi (įskaitant ginčus, susijusius su jos galiojimu, reikšme, pasekmėmis ar nutraukimu), bet kuri šalis turi perduoti ginčą nagrinėti arbitražui Ženevoje (Šveicarijoje), proceso kalba – anglų kalba, o arbitražo sprendimas yra galutinis ir galiojantis visoms sutarties šalims.

146.

15Teismas pažymėjo, kad galiojantis arbitražinis susitarimas, kaip ir kiekviena sutartis, šalims yra privalomas ir jo būtina laikytis. 1958 m. Niujorko konvencija dėl užsienio arbitražų sprendimų pripažinimo ir vykdymo, kurios dalyvė yra ir Lietuvos Respublika, įpareigoja Lietuvos teismus atsisakyti savo jurisdikcijos esant šalių arbitražiniam susitarimui tuo atveju, kai ginčas gali būti arbitražo nagrinėjimo dalyku ir jeigu teismas nenustato, kad minėtas susitarimas yra negaliojantis, neteko galios arba negali būti įvykdytas. Savo ruožtu, spręsdami dėl savo jurisdikcijos arbitražinės išlygos pripažinimo negaliojančia klausimu Reglamento Nr. 44/2001 taikymo prasme, Lietuvos teismai turi atsižvelgti tik į pagrindinio ginčo objektą.

167.

17Teismas akcentavo, kad aplinkybė, jog ieškovė yra bankrutuojanti bendrovė, savaime nedaro arbitražinio susitarimo negaliojančiu ar negalimu įvykdyti, nes fizinėmis ir teisinėmis kliūtimis, trukdančiomis įvykdyti arbitražinį susitarimą, yra laikomi atvejai, kai miršta arbitras, arba susitarimo dėl ginčo nagrinėjimo sąlygos yra patologinės (teismui neįmanoma nustatyti dalies arbitražinio susitarimo prasmės). Bankroto bylos įmonei iškėlimas reiškia, kad įmonė neturi pakankamai lėšų vykdyti įsipareigojimus ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, bet ne tai, jog įmonė apskritai neturi lėšų. Finansinį reikalavimą bankrutavusios įmonės kreditoriai gali ir perleisti, taip išvengiant papildomų išlaidų, be to, įmonės kreditoriai, įvertinę tarp ieškovės ir atsakovės kilusio ginčo dėl skolos priteisimo perspektyvas, gali nuspręsti skirti lėšas arbitražinio susitarimo įvykdymui. Įstatymas įpareigoja teismą įgyvendinti šalių valią ginčus spręsti arbitražo teisme, jei arbitražinis susitarimas gali būti įvykdomas neteikiant privalumų nė vienos iš šalių teisėms. Teismo vertinimu, šiuo atveju tai, kad ieškovė yra bankrutavusi bendrovė, nesudaro pagrindo teikti jai privalumus ir leisti nepaisyti prieš bendrovei iškeliant bankroto bylą prisiimto įsipareigojimo spręsti su atsakove kilusius ginčus arbitraže, priešingu atveju, tai reikštų nepagrįsto pranašumo jai suteikimą. Aplinkybė, kad ieškinį pareiškia ieškovės bankroto administratorius ir jis gina ieškovės kreditorių interesus, iš esmės nekeičia pateikto ieškinio reikalavimo pobūdžio ir jam, kiek tai susiję su ginčo esme, taikomos tos pačios teisės normos, reglamentuojančios bylų priskirtinumą teismui ar arbitražui.

188.

19Teismas akcentavo, kad aktualios Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo įstatymo (toliau – ir KAĮ) redakcijos 49 straipsnio 7 dalyje nustatyta, jog bankroto bylos iškėlimas arbitražinio susitarimo šaliai ar kitos bankroto procedūros arbitražinio susitarimo šaliai taikymas nedaro įtakos arbitražo procesui, arbitražinio susitarimo galiojimui ir taikymui, galimybei ginčą spręsti arbitraže ir arbitražo teismo kompetencijai spręsti ginčą, išskyrus šio straipsnio 8 ir 9 dalyse nurodytas išimtis. Tiek ginčijamas sutarties pakeitimas, tiek Konsorciumo sutartyje numatyta arbitražinė išlyga sudaryta iki bankroto bylos ieškovei iškėlimo, šalių ginčas, teismo įsitikinimu, nepatenka į įstatymu nustatytas išimtis, todėl ginčo atveju susitarimas dėl arbitražo išlygos yra galimas.

209.

21Teismas pažymėjo, kad pagal kasacinio teismo praktiką teismas savo iniciatyva gali pripažinti arbitražinį susitarimą negaliojančiu tik tokiu atveju, kai nėra jokių abejonių dėl atitinkamo susitarimo prieštaravimo viešajai tvarkai ar imperatyviajai įstatymo normai, ir tam, kad būtų padaryta tokia išvada, nereikia papildomai aiškintis bylos aplinkybių ir rinkti bei tirti papildomų įrodymų. Ieškinio priėmimo stadijoje nesprendžiama dėl arbitražinio susitarimo turinio ir jo reikšmės. Ieškinio priėmimo stadijoje teisėjas turi teisę vertinti, ar arbitražinis susitarimas yra niekinis, t. y. ar neprieštarauja įstatymuose nustatytiems imperatyviems draudimams perduoti ginčą nagrinėti arbitražui. Teismo vertinimu, su ieškiniu nėra pateikta jokių rašytinių įrodymų, kad 2016 m. gegužės 12 d. sudarytoje Konsorciumo sutartyje 13 straipsnio 13.2 punkte nustatyta arbitražinė išlyga yra akivaizdžiai negaliojanti, niekinė, praradusi reikšmę ar negalima vykdyti, prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai ar gerai moralei. Priešinga išvada, teismo vertinimu, galėtų būti daroma tik išnagrinėjus bylą iš esmės, surenkant ir ištiriant papildomus įrodymus, todėl ieškinį atsisakytina priimti.

22III. Atskirojo skundo argumentai

2310.

24Ieškovė BUAB „Kauno dujotiekio statyba“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 20 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirajame skunde nurodyti šie pagrindiniai argumentai:

2510.1.

26Teismas rėmėsi tik KAĮ 10 ir 12 straipsniais, tačiau neaiškino ir netaikė KAĮ 11 straipsnio 2 dalies, taigi, nenagrinėjo ir nevertino arbitražinio susitarimo negaliojimo klausimo ir nevertino ginčijamos arbitražinės išlygos teisėtumo klausimo bendrasiais sandorių negaliojimo pagrindais, kuriais rėmėsi ieškovė. Teismas neatskleidė bylos esmės, apsiribodamas teismų praktikos ir teisės normų dėl arbitražinės išlygos galiojimo citavimu, tačiau nesusiedamas jų su faktinėmis aplinkybėmis. Ieškovė ieškinyje prašo pripažinti arbitražinę išlygą negaliojančia Konsorciumo sutarties pakeitimui Nr. 3 bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais. Teismas nevertino paties Konsorciumo sutarties pakeitimo prieštaravimo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 1.80, 1.81, 1.82 straipsniams. Teismas nevertino pakeitimo prieštaravimo imperatyviosioms normoms, gerai moralei ir viešai tvarkai, šių sąlygų nepagrindė jokiais argumentais, taigi, neturėjo faktinio ir teisinio pagrindo padaryti išvadą, kad arbitražinė išlyga nėra akivaizdžiai niekinė ir negaliojanti. Teismas nepakankamai ir neišsamiai ištyrė bylos apinkybes, neištyrė visų reikšmingų įrodymų ir tokia teismo nutartis negali būti laikoma teisėta bei pagrįsta.

2710.2.

28Teismo išvada, kad nėra pateikta rašytinių įrodymų, prieštarauja pačiam ginčo pakeitimo turiniui, kuris akivaizdžiai prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, juridinio asmens teisnumui, gerai moralei ir viešajai tvarkai, bei pažeidžia ieškovės ir jos kreditorių teises ir teisėtus interesus. Jau vien tas faktas, kad dėl pakeitimo ieškovė neteko didelės vertės turto, leidžia teigti, jog šis sandoris žalingas ieškovei ir prieštarauja jos teisnumui, tuo labiau kad šis sandoris sudarytas atsakovei sąmoningai naudojantis sunkia ieškovės finansine padėtimi. Iš pakeitimo Nr. 3 preambulės akivaizdu, kad atsakovė žinojo apie sunkią ieškovės padėtį, žinojo, jog nepagrįstas ieškovės gautinų lėšų sumažinimas pažeis kreditorių interesus, bet sąmoningai to siekė. Taigi, jokių papildomų įrodymų rinkti ir tirti net nereikėjo, užteko susipažinti su Konsorciumo sutarties pakeitimo turiniu. Kita vertus, jeigu teismui nepakako įrodymų, jis turėjo pareigą tokio pobūdžio byloje, gindamas viešąjį interesą, pats savo iniciatyva rinkti įrodymus.

2910.3.

30Iš teismo teiginių, kad neva ieškovė nenurodė arbitražinio susitarimo negaliojimą patvirtinančių pagrindų, manydama, jog aplinkybė, kad ieškovė yra bankrutuojanti bendrovė, daro sudarytą arbitražinį susitarimą negaliojančiu ir negalimu vykdyti, akivaizdu, jog teismas nesigilino ir neanalizavo ieškinio sąsajų su bankroto byla, netinkamai interpretavo ieškovės argumentus dėl išimtinės teismo jurisdikcijos nagrinėti skolininko bankroto byla grindžiamus ieškinius dėl nuginčijimo ir tai lėmė klaidingas išvadas.

31Teismas

konstatuoja:

32IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

3311.

34Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskirajame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 338 straipsnis).

3512.

36Nagrinėjamu atveju sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį dėl tarp šalių sudaryto susitarimo perduoti ginčą spręsti arbitražui, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.

3713.

38Apeliantės tvirtinimu, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakęs priimti ieškovės ieškinį nagrinėti, tinkamai neįvertino arbitražinio susitarimo negaliojimo klausimo, šios arbitražinės išlygos teisėtumo bendraisiais sandorių negaliojimo pagrindais, neįsigilino ir neanalizavo ieškovės argumentų, taigi, neatkleidė bylos esmės ir padarė klaidingas išvadas.

3914.

40Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs ieškovės ieškinio ir atskirojo skundo argumentus, taip pat nagrinėjamam klausimui aktualų teisinį reguliavimą bei teismų praktiką, neturi teisinio ir (ar) faktinio pagrindo sutikti su apeliantės BUAB „Kauno dujotiekio statyba“ skunde išdėstyta pozicija.

4115.

42Pagal Komercinio arbitražo 11 straipsnio 2 dalį, kurios, ieškovės teigimu, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netaikė ir neaiškino, arbitražinis susitarimas gali būti pripažintas negaliojančiu teismo tvarka vienos iš šalių reikalavimu ne tik tuo atveju, kai pažeisti šio įstatymo 10 ir 12 straipsnių reikalavimai, bet ir bendrais sandorių pripažinimo negaliojančiais pagrindais.

4316.

44Kaip matyti iš ieškinio ir atskirojo skundo turinio, ieškovė arbitražinės išlygos negaliojimą faktiškai grindžia paties ginčijamo Konsorciumo sutarties pakeitimo Nr. 3 prieštaravimu imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80), viešajai tvarkai ir gerai moralei (CK 1.81 straipsnis) bei juridinio asmens teisnumui (CK 1.82), tačiau jokių konkrečių ir aiškių argumentų bei įrodymų dėl pačios arbitražinės išlygos, kaip tokios, (ne)galiojimo, nenurodo, apsiribodama argumentu, kad bylose, kuriose yra viešasis interesas, teismas privalo savo iniciatyva rinkti įrodymus, be kita ko, ir ieškovės siekiamos nuginčyti arbitražinės išlygos neteisėtumui (negaliojimui) pagrįsti.

4517.

46Nesutikdamas su tokia teisinio reguliavimo ir teismų praktikoje pateiktų teisės aiškinimo taisyklių interpretacija, apeliacinės instancijos teismas, visų pirma, atkreipia apeliantės dėmesį, kad tarptautinio komercinio arbitražo teorijoje galioja arbitražinio susitarimo autonomiškumo principas, reiškiantis, jog arbitražinis susitarimas yra atskirtas, autonomiškas ir nepriklausomas nuo pagrindinės sutarties ir net dėl pagrindinės sutarties negaliojimo arbitražinė išlyga automatiškai nėra pripažįstama negaliojančia, o arbitražo teismas nepraranda jurisdikcijos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-431/2013). Kitaip tariant, ginčijamo Konsorciumo sutarties pakeitimo prieštaravimas imperatyvioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai ir gerai moralei, net jei toks prieštaravimas iš tikrųjų būtų akivaizdus jau ieškinio priėmimo stadijoje, automatiškai nelemia šalių sutartos arbitražinės išlygos, tuo labiau įtvirtintos net ne pačiame sutarties pakeitime, bet pagrindinėje, ieškovės neginčytoje Konsorciume sutartyje, negaliojimo ir savaime nesuteikia teismui teises ir (ar) pareigos nepaisyti šalių susitarimo perduoti ginčą nagrinėti arbitražui.

4718.

48Be to, priešingai nei mano apeliantė, net ir bylose, kuriose egzistuoja viešasis interesas, ieškinio priėmimo stadijoje teismas gali pripažinti arbitražinę išlygą negaliojančia ir jos nepaisyti, prisiimdamas jurisdikciją nagrinėti bylą, tik, jeigu tokios išlygos niekinis pobūdis yra akivaizdus, t. y. tik, jeigu tokiai išvadai dėl niekinio išlygos pobūdžio padaryti teismui nereikia papildomai aiškintis bylos aplinkybių ir rinkti bei tirti papildomų įrodymų. Taigi, ieškovė nepagrįstai apeliuoja į teismo pareigą ex officio rinkti įrodymus, tuo labiau kai pati apeliantė, reikalaujanti pripažinti arbitražinį susitarimą negaliojančiu, ne tik neteikia įrodymų, bet net aiškiai nenurodo ir neargumentuoja arbitražinės išlygos negaliojimo pagrindų, kuriems pagrįsti reikėtų rinkti, jos nuomone, įrodymus, nepagrįstai sutapatindama ginčo sutarties pakeitimo ir arbitražinės išlygos negaliojimo įrodinėjimo procesus ir taip paneigdama jau minėtą arbitražinio susitarimo autonomiškumo principą.

4919.

50Kita vertus, pažymėtina ir tai, kad, priešingai nei mano ieškovė, šioje stadijoje nėra akivaizdus ginčijamo pakeitimo niekinis pobūdis, kurį akcentuoja apeliantė. Ginčo pakeitimo prieštaravimą gerai moralei, viešajai tvarkai, imperatyvioms normoms ir juridinio asmens teisnumui ieškovė aiškina tuo, kad bendrovei jau esant nemokia ir ginčo pakeitimo šalims tai žinant, ieškovei priklausančio atlyginimo pagal Konsorciumo sutartį dydis buvo sumažintas dešimt kartų, taip, be kita ko, nesąžiningai pažeidžiant ieškovės kreditorių teisėtus interesus. Tačiau, kaip matyti iš paties ginčo pakeitimo turinio, ieškovei mokėtino atlyginimo dydis buvo sumažintas dėl to, kad kiti sutarties partneriai buvo priversti perimti ieškovės įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą (darbų atlikimą), nes pati ieškovė nebegalėjo laiku ir tinkamai vykdyti sutartį, savo ruožtu ieškovės iki pakeitimo pasirašymo atlikti darbai buvo įvertinti 21 573,21 Eur su PVM atlyginimo suma. Kitaip tariant, atlyginimo perėmimas (sumažinimas) pagal pakeitimo nuostatas buvo nulemtas, be kita ko, darbų perėmimo, todėl šiuo atveju, apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, neištyrus visų įrodymų ir ginčo situacijos faktinių aplinkybių iš esmės, nėra jokio pagrindo jau šioje stadijoje sutikti, kad ieškovės nurodomas atlyginimo sumažinimas akivaizdžiai atitinka CK 1.80, 1.81 straipsniuose nurodytus sandorių negaliojimo pagrindus.

5120.

52Pažymėtina, kad apeliantė, teigdama, jog pirmosios instancijos teismas neva neatskleidė bylos esmės, nesusiejo cituotos teismų praktikos ir teisės normų su faktinėmis aplinkybėmis, pati remiasi tik abstraktaus pobūdžio deklaratyviais samprotavimais apie arbitražinio susitarimo negaliojimą, ne tik aiškiai nenurodydama, kokias konkrečiai imperatyvias normas ar geros moralės ir viešosios tvarkos principus pažeidžia arbitražinė išlyga, bet ir, kaip minėta, faktiškai neatskirdama ginčijamo Konsorciumo sutarties pakeitimo negaliojimo įrodinėjimo proceso nuo Konsorciumo sutartyje įtvirtintos arbitražinės išlygos negaliojimo ir (ar) neteisėtumo pagrindimo.

5321.

54Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, arbitražinės išlygos negaliojimo, taigi, ir teismo teisės bei pareigos prisiimti nagrinėti ieškovės pateiktą ieškinį, nesuponuoja ir apeliantės argumentai dėl bankroto bylą iškėlusio valstybės narės teismo teisės nagrinėti tiesiogiai iš bankroto bylos išplaukiančius ar su bankroto procesu glaudžiai susijusius ieškinius, nes pirmiau nurodyta, ieškovės cituojama, teismų praktikoje išaiškinta taisyklė skirta valstybių narių teismų jurisdikcijai tarpusavyje atriboti, tačiau ne bylos priskirtinumo arbitražui ar bendrosios kompetencijos teismui klausimui spręsti. Kaip teisingai nurodė pirmosios instancijos teismas, tiek ĮBĮ normos (14 straipsnio 3 dalis), tiek Komercinio arbitražo įstatymo nuostatos, o taip pat ir tarptautinės teisės taisyklės, nenumato, kad bankroto bylos arbitražinio susitarimo šaliai iškėlimas gali nulemti tokio susitarimo negaliojimą ar savaiminį netaikymą. Priešingai, Komercinio arbitražo įstatymo 49 straipsnio 7 dalyje nurodyta, kad bankroto bylos iškėlimas arbitražinio susitarimo šaliai ar kitos bankroto procedūros arbitražinio susitarimo šaliai taikymas nedaro įtakos arbitražo procesui, arbitražinio susitarimo galiojimui ir taikymui, galimybei ginčą spręsti arbitraže ir arbitražo teismo kompetencijai spręsti ginčą. Taigi, apeliantė neįrodė bendrosios kompetencijos teismo, iškėlusio ieškovei bankroto bylą, išimtinės jurisdikcijos nagrinėti ieškovės pateiktą ieškinį, todėl, savo skunde nesutikdama su teismo motyvais, ieškovė nepagrįstai teigia, neva pirmosios instancijos teismas neįsigilino į apeliantės argumentus šiuo klausimu ir padarė klaidingas išvadas.

5522.

56Apibendrindamas pirmiau išdėstytus teisinius bei faktinius aspektus ir sutikdamas su kitais pirmosios instancijos teismo nutartyje nurodytais motyvais ginčo klausimu, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti teisėtą ir pagrįstą pirmosios distancijos teismo nutartį, kuria atsisakyta priimti BUAB „Kauno dujotiekio statyba“ ieškinį, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista.

57Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

58Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 20 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rasa... 2. I. Ginčo esmė... 3. 1.... 4. Ieškovė bankrutuojanti uždaroji akcinė bendrovė (toliau – ir BUAB)... 5. 2.... 6. Ieškovė paaiškino, kad atsakovė yra skolinga ieškovei pagal 2016 m.... 7. 3.... 8. Ieškovė, be kita ko, prašė pripažinti arbitražinę išlygą... 9. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 10. 4.... 11. Kauno apygardos teismas 2019 m. kovo 20 d. nutartimi atsisakė priimti... 12. 5.... 13. Teismas nustatė, kad šalys 2016 m. gegužės 12 d. pasirašydamos Konsorciumo... 14. 6.... 15. Teismas pažymėjo, kad galiojantis arbitražinis susitarimas, kaip ir... 16. 7.... 17. Teismas akcentavo, kad aplinkybė, jog ieškovė yra bankrutuojanti bendrovė,... 18. 8.... 19. Teismas akcentavo, kad aktualios Lietuvos Respublikos komercinio arbitražo... 20. 9.... 21. Teismas pažymėjo, kad pagal kasacinio teismo praktiką teismas savo... 22. III. Atskirojo skundo argumentai... 23. 10.... 24. Ieškovė BUAB „Kauno dujotiekio statyba“ atskirajame skunde prašo... 25. 10.1.... 26. Teismas rėmėsi tik KAĮ 10 ir 12 straipsniais, tačiau neaiškino ir netaikė... 27. 10.2.... 28. Teismo išvada, kad nėra pateikta rašytinių įrodymų, prieštarauja pačiam... 29. 10.3.... 30. Iš teismo teiginių, kad neva ieškovė nenurodė arbitražinio susitarimo... 31. Teismas... 32. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 33. 11.... 34. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 35. 12.... 36. Nagrinėjamu atveju sprendžiamas pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 37. 13.... 38. Apeliantės tvirtinimu, pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi... 39. 14.... 40. Apeliacinės instancijos teismas, išanalizavęs ieškovės ieškinio ir... 41. 15.... 42. Pagal Komercinio arbitražo 11 straipsnio 2 dalį, kurios, ieškovės teigimu,... 43. 16.... 44. Kaip matyti iš ieškinio ir atskirojo skundo turinio, ieškovė arbitražinės... 45. 17.... 46. Nesutikdamas su tokia teisinio reguliavimo ir teismų praktikoje pateiktų... 47. 18.... 48. Be to, priešingai nei mano apeliantė, net ir bylose, kuriose egzistuoja... 49. 19.... 50. Kita vertus, pažymėtina ir tai, kad, priešingai nei mano ieškovė, šioje... 51. 20.... 52. Pažymėtina, kad apeliantė, teigdama, jog pirmosios instancijos teismas neva... 53. 21.... 54. Apeliacinės instancijos teismo įsitikinimu, arbitražinės išlygos... 55. 22.... 56. Apibendrindamas pirmiau išdėstytus teisinius bei faktinius aspektus ir... 57. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi... 58. Kauno apygardos teismo 2019 m. kovo 20 d. nutartį palikti nepakeistą....