Byla 3K-3-431/2013
Dėl rangos sutarčių pažeidimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Dangutės Ambrasienės (kolegijos pirmininkė), Gražinos Davidonienės ir Dalios Vasarienės (pranešėja),

2rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo Flight Test Aerospace Inc. kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutarties ir Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 6 d. sprendimo peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB AK „Aviabaltika“ ieškinį atsakovui Flight Test Aerospace INC dėl rangos sutarčių pažeidimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą pagal atsakovo Flight Test Aerospace Inc. kasacinį skundą, 2013 m. spalio 2 d. priėmė nutartį, kurios rezoliucinė dalis išdėstyta taip:

5„Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartį ir Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 6 d. sprendimą panaikinti, nagrinėjamą bylą nutraukti nurodant, kad tarp UAB AK „Aviabaltika“ ir Flight Test Aerospace INC kilę ginčai turi būti nagrinėjami Vilniaus komerciniame arbitražo teisme.

6Priteisti iš atsakovo Flight Test Aerospace Inc. į valstybės biudžetą 47,66 Lt (keturiasdešimt septynis litus 66 ct) bylinėjimosi išlaidų“.

7Kasatoriaus atstovas advokatas Dainius Burdulis Lietuvos Aukščiausiajam Teismui pateikė prašymą dėl 2013 m. spalio 2 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 3K-3-431/2013 trūkumų ištaisymo. Prašyme nurodyta, kad priimta nutartimi nebuvo paskirstytos šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose; taip pat nurodyta, kad nutarties rezoliucinėje dalyje nėra išvadų dėl ieškovo kasacinio skundo tenkinimo ar atmetimo. Prašymą pateikęs asmuo taip pat nurodė, kad byloje buvo patenkintas esminis atsakovo kasacinio skundo prašymas, nes buvo panaikinti abu žemesnės instancijos teismų priimti procesiniai sprendimai, o ieškovo kasacinio skundo reikalavimai tenkinti nebuvo. Prašyme prašoma pateikti išvadą dėl ieškovo kasacinio skundo tenkinimo ar atmetimo; pateikti išvadą dėl ieškovo ir atsakovo kasacinių skundų patenkintų ir atmestų reikalavimų apimties ir tarpusavio proporcijų; nurodyti, kaip paskirstomos visos byloje patirtos bylinėjimosi išlaidos pagal byloje esančius jas patvirtinančius dokumentus, proporcingai patenkintų ir atmestų abiejų bylos šalių kasacinių skundų reikalavimams.

8Teisėjų kolegija

konstatuoja:

9Papildomo sprendimo (nutarties) priėmimo klausimas nereglamentuojamas CPK XVII skyriuje, kuriame įtvirtinta bylų proceso kasaciniame teisme tvarka. Pagal CPK 340 straipsnio 5 dalį, jeigu nurodytame CPK skyriuje tam tikrų procesinių veiksmų atlikimas nereglamentuojamas, taikomi CPK 1–300 straipsniai, kiek jie neprieštarauja šio skyriaus nuostatoms. Papildomo sprendimo priėmimas reglamentuotas CPK 277 straipsnyje, kurio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo. Iškelti klausimą dėl papildomo sprendimo priėmimo galima per dvidešimt dienų nuo teismo sprendimo priėmimo dienos (CPK 277 straipsnio 2 dalis).

10Teisėjų kolegija sprendžia, kad kasacinis teismas, išnagrinėjęs bylą, nutartyje išdėstė motyvus, susijusius su arbitražinio susitarimo galiojimu, taip pat su kilusio ginčo arbitruotinumu; šalių sudaryta arbitražinė išlyga galioja ir ginčas turi būti nagrinėjamas arbitraže, todėl panaikino Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 6 d. sprendimą ir Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartį. Ieškovas savo kasaciniu skundu prašė teismo panaikinti Kauno apygardos teismo 2012 m. gruodžio 6 d. nutartį ir palikti galioti Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. birželio 8 d. sprendimą. Atsakovas kasaciniu skundu prašė panaikinti abu procesinius sprendimus, priimtus nagrinėjamoje byloje.

11Lietuvos Aukščiausiajam Teismui panaikinus Kauno rajono apylinkės teismo 2012 m. gruodžio 6 d. sprendimą ir Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartį bei sprendus, kad tarp ieškovo ir atsakovo kilę ginčai turi būti nagrinėjami Vilniaus komerciniame arbitražo teisme, buvo patenkintas atsakovo byloje keltas reikalavimas. Konstatavęs, kad tarp šalių kilusį ginčą turi nagrinėti arbitražo teismas, teismas nepriėmė sprendimo dėl ginčo esmės, todėl, sprendžiant dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, atsižvelgtina į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertintinos priežastys, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos (CPK 94 straipsnio 1 dalis).

12Atsakovo atstovas teismui pateikė prašymą paskirstyti bylinėjimosi išlaidas, todėl šia nutartimi teisėjų kolegija sprendžia bylinėjimosi išlaidų paskirstymo byloje klausimą.

13CPK 79–100 straipsniai reglamentuoja visus su bylinėjimosi išlaidomis susijusius klausimus. CPK 79 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. CPK 88 straipsnio 1 dalis apibrėžia, kokios išlaidos yra priskiriamos prie išlaidų, susijusių su bylos nagrinėjimu; šiuo atveju atsakovo atstovas prašo paskirstyti bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti (CPK 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas) ir atsakovo patirtas išlaidas dėl dokumentų vertimo (CPK 88 straipsnio 1 dalies 8 punktas).

14Iš byloje esančių duomenų matyti, kad byloje buvo patirta 458,50 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, taip pat 450 Lt vertimo išlaidų. Kauno rajono apylinkės teismas 2012 m. gruodžio 6 d. sprendimu šias išlaidas priteisė iš atsakovo valstybės naudai, o atsakovas jas apmokėjo (T. IV, b. l. 58). Ši suma – 908,50 Lt – priskiriama bylinėjimosi išlaidoms.

15Pirmosios instancijos teisme atsakovas patyrė 24591,70 Lt bylinėjimosi išlaidų (20629,61 Lt už teisines paslaugas ir 3962,09 Lt už dokumentų vertimus). Taip pat atsakovas mokėjo 141,80 Lt žyminio mokesčio už apeliacinio skundo pateikimą (T. IV, b. l. 24) ir 143 Lt žyminio mokesčio už kasacinio skundo pateikimą (T. IV, b. l. 84). Visos šios atsakovo patirtos išlaidos laikytinos bylinėjimosi išlaidomis ir spręstina dėl jų atlyginimo.

16Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo sumokėtos dokumentų įteikimo ir vertimų išlaidos ieškovo turėtų būti atlyginamos. Kadangi atsakovas 908,50 Lt sumokėjo į valstybės biudžetą, tai jo sumokėta suma jam turi būti priteista iš ieškovo. Taip pat atsakovui iš ieškovo priteistina suma, kurią jis sumokėjo pateikdamas apeliacinį (141,80 Lt) ir kasacinį (143 Lt) skundus, iš viso – 284,80 Lt.

17Vertinant, kokia suma turi būti priteisiama atsakovui dėl jo patirtų bylinėjimosi išlaidų, teisėjų kolegija sprendžia, kad tikslinga vadovautis teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu patvirtintomis Rekomendacijomis dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo (toliau – Rekomendacijos). Iš byloje esančių dokumentų matyti, kad atsakovas teikė atsiliepimą į ieškinį, taip pat atskirąjį skundą ir papildomus argumentus dėl ieškinio atmetimo pagrindų. Pagal Rekomendacijų 7 punktą, pagrindu apskaičiuoti maksimalius bylinėjimosi išlaidų dydžius yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta minimali mėnesio alga. Jos dydis buvo patvirtintas Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1543 ir yra 1000 Lt. Pagal Rekomendacijų 8.2 punktą, atsakovui priteistina 3000 Lt už atsiliepimo į ieškinį parengimą, 8.15 punktą – 500 Lt už atskirojo skundo parengimą ir 500 Lt už papildomus rašytinius argumentus dėl ieškinio atmetimo pagrindų, iš viso – 4000 Lt.

18Atsakovas taip pat nurodė, kad jis patyrė 3962,09 Lt dokumentų vertimo išlaidų, kurios pagal CPK 88 straipsnio 1 dalies 8 punktą yra priskiriamos prie kitų būtinųjų išlaidų. Taigi sprendžiant dėl šių išlaidų priteisimo, svarbu įvertinti, kiek jos buvo būtinos ir yra pagrįstos.

19Kaip matyti iš byloje esančių dokumentų, atsakovas prašė priteisti 3962,09 Lt už dokumentų vertimus, šią sumą sudaro išlaidos už ieškinio apžvalgos ir komentarų vertimus, ieškinio vertimą iš lietuvių į anglų kalbą, atsiliepimo į ieškinį vertimą iš lietuvių į anglų kalbą, 2011 m sausio 20 d. žinutės vertimas, sutarčių pakeitimų ir papildymų vertimą iš anglų į lietuvių kalbą, išankstinių sąskaitų vertimą.

20Atsakovu nagrinėjamoje byloje yra bendrovė Flight Test Aerospace Inc., kuri nėra Lietuvos bendrovė, todėl jai teisines paslaugas teikiantys teisininkai turi bendrauti su šios bendrovės atstovais užsienio kalba. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovas su savo atstovais bendravo angliškai, atsakovo atstovas anglų kalba teikė atsakovui informaciją apie ieškinį, taip pat atsiliepimą į ieškinį. Teisėjų kolegijos vertinimu, jei advokatas ar advokato padėjėjas sutaria teikti teisines paslaugas užsienio subjektui, jis turi turėti galimybę teikti jas tokia kalba, kuri yra priimtina jo klientui. Jei kyla poreikis versti procesinius ar kitus dokumentus į užsienio kalbą tam, kad atstovas galėtų tinkamai teikti teisines paslaugas, tokios išlaidos negali būti pripažįstamos būtinomis išlaidomis, kurias turėtų atlyginti kita proceso šalis. Taip pat išlaidos, kurias patiria proceso šalis dėl sąskaitų už suteiktas teisines paslaugas vertimo, nepripažintinos būtinomis išlaidomis. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad tai išlaidos, kurios yra susijusios su normaliomis advokato darbo išlaidomis, kai jo klientas yra užsienio įmonė. Vertimo išlaidos, kurios buvo būtinos bylos nagrinėjimui (procesinių dokumentų ar įrodymų vertimas), gali būti pripažįstamas būtinomis, tokiu atveju kyla šių išlaidų paskirstymo klausimas.

21Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje būtinomis vertimo išlaidomis pripažintinos tos išlaidos, kurias patyrė atsakovas dėl sutarčių pakeitimų ir papildymų vertimo iš anglų į lietuvių kalbą, todėl jas turi atlyginti atsakovas. Ši suma sudaro 1286,35 Lt (2555,07x14,60/29).

22Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 276 straipsniu, 277 straipsniu, 340 straipsnio 5 dalimi, 362 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

23Byloje pagal ieškovo UAB AK „Aviabaltika“ ieškinį atsakovui Flight Test Aerospace INC dėl rangos sutarčių pažeidimo bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios ir apeliacinės instancijos teisme, padalijimo klausimą išspręsti papildoma nutartimi nurodant, kad iš ieškovo UAB AK „Aviabaltika“ atsakovui Flight Test Aerospace INC priteistina 6479,65 Lt bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro: 908,50 Lt vertimo ir dokumentų įteikimo išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme, 284,80 Lt atsakovo Flight Test Aerospace INC sumokėto žyminio mokesčio už apeliacinio ir kasacinio skundų padavimą, 1286,35 Lt atsakovo patirtų vertimo išlaidų ir 4000 Lt už patirtas teisines paslaugas apmokėti.

24Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teisėjų kolegija... 4. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 5. „Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m.... 6. Priteisti iš atsakovo Flight Test Aerospace Inc. į valstybės biudžetą... 7. Kasatoriaus atstovas advokatas Dainius Burdulis Lietuvos Aukščiausiajam... 8. Teisėjų kolegija... 9. Papildomo sprendimo (nutarties) priėmimo klausimas nereglamentuojamas CPK XVII... 10. Teisėjų kolegija sprendžia, kad kasacinis teismas, išnagrinėjęs bylą,... 11. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui panaikinus Kauno rajono apylinkės teismo... 12. Atsakovo atstovas teismui pateikė prašymą paskirstyti bylinėjimosi... 13. CPK 79–100 straipsniai reglamentuoja visus su bylinėjimosi išlaidomis... 14. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad byloje buvo patirta 458,50 Lt... 15. Pirmosios instancijos teisme atsakovas patyrė 24591,70 Lt bylinėjimosi... 16. Teisėjų kolegija sprendžia, kad atsakovo sumokėtos dokumentų įteikimo ir... 17. Vertinant, kokia suma turi būti priteisiama atsakovui dėl jo patirtų... 18. Atsakovas taip pat nurodė, kad jis patyrė 3962,09 Lt dokumentų vertimo... 19. Kaip matyti iš byloje esančių dokumentų, atsakovas prašė priteisti... 20. Atsakovu nagrinėjamoje byloje yra bendrovė Flight Test Aerospace Inc., kuri... 21. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad nagrinėjamoje byloje būtinomis vertimo... 22. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 23. Byloje pagal ieškovo UAB AK „Aviabaltika“ ieškinį atsakovui Flight Test... 24. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...