Byla 2A-656/2010

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Marytės Mitkuvienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Nijolės Piškinaitės ir Egidijaus Žirono, sekretoriaujant Dianai Lavrinovičiutei, trečiojo asmens atstovui Jovitui Elzbergui, viešajame teismo posėdyje apeliacine proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų UAB „Švaros diena“ ir UAB „Neringos komunalininkas“ apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. sausio 19 d. sprendimo, civilinėje byloje Nr. 2-766-460/2010 pagal ieškovų UAB „Švaros diena“ ir UAB „Neringos komunalininkas“ ieškinį atsakovui UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui, tretieji asmenys UAB „Veolia Environmental Services Klaipėda“, UAB „Specialus autotransportas“, dėl Neringos savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir jų išvežimo šalinti sąvartyne paslaugos pirkimo atvirojo konkurso.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovai UAB „Švaros diena“ ir UAB „Neringos komunalininkas“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centrui dėl Neringos savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir jų išvežimo šalinti sąvartyne paslaugos pirkimo atvirojo konkurso. Ieškovai prašė pripažinti UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centro (toliau – UAB KRATC) paskelbto atvirojo konkurso Neringos savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir jų išvežimo šalinti sąvartyne paslaugoms pirkti rezultatus, įformintus atsakovo UAB KRATC 2009 m. rugpjūčio 27 d. raštu Nr. (7.19)-LR-371/4, negaliojančiais ir įpareigoti UAB KRATC iš naujo sudaryti preliminariąją pasiūlymų eilę. Ieškovai nurodė, kad UAB KRATC paskelbė atvirąjį konkursą Neringos savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir jų išvežimo šalinti sąvartyne paslaugoms pirkti, viešojo pirkimo Nr. 76348 (toliau – konkursas). 2009 m. liepos 22 d. raštu UAB „KRATC“ informavo, jog gauti 4 galimų paslaugos tiekėjų vokai su pasiūlymais – UAB „Veolia Environmental Services Klaipėda“, UAB „Neringos komunalininkas“, UAB „Specialus autotransportas“, UAB „Švaros diena“. 2009 m. rugpjūčio 27 d. raštu Nr.(7.19)-LR-371/4 atsakovas informavo apie sudarytą preliminariąją pasiūlymų eilę konkurso laimėtojui nustatyti –pirmoje vietoje nurodyta UAB „Specialus autotransportas“, antroje – UAB „Švaros diena“, trečioje – UAB „Neringos komunalininkas“, ketvirtoje – UAB „Veolia Environmental Services Klaipėda“. UAB „Švaros diena“ ir UAB „Neringos komunalininkas“ kilus abejonių dėl preliminariosios eilės sudarymo atitikties Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir atvirojo konkurso sąlygų nuostatoms, 2009 m. rugpjūčio 31 d. ir 2009 m. rugsėjo 1 d. pateikė pretenzijas. 2009 m. rugsėjo 1 d. raštu Nr. (7.19)-LR-375/2 atsakovas informavo, kad atvirojo konkurso pirkimo procedūros sustabdytos, o 2009 m. rugsėjo 4 d. raštais Nr. (7.19)-LR-384 ir Nr.(7.19)-LR-812 UAB „KRATC“ informavo, kad ieškovų pateiktos pretenzijos nepagrįstos. Ieškovai teigė, kad atsakovas į ieškovo UAB „Švaros diena“ 2009 m. liepos 1 d. ir 2009 m. liepos 9 d. paklausimus atsakė netinkamai. Minėtais paklausimais ieškovas kreipėsi į perkančiąją organizaciją prašydamas paaiškinti, ar į konkurso pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti transporto priemonių perkėlimo keltais iš Klaipėdos miesto teritorijos į Kuršių nerijos teritoriją ir atgal mokestis (toliau taip pat kelto mokestis) bei vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Kuršių nerijos nacionalinio parko teritoriją kaštai (toliau taip pat – ekologinis mokestis). UAB „KRATC“ nepateikė konkretaus atsakymo, tik nurodė, jog fiksuotas įkainis apima visas su sutarties vykdymu susijusias išlaidas. Remiantis UAB „KRATC“ išaiškinimais, taip pat Neringos savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr.T1-226 patvirtintais norminiais teisės aktais, susijusiais su vietine rinkliava už įvažiavimą į Kuršių nerijos nacionalinį parką, ieškovai padarė išvadą, kad į pasiūlymo kainą įskaičiuotina ši vietinė rinkliava, kuri ieškovų pagrįstais ekonominiais skaičiavimais, persikėlimo į Kuršių neriją ir iš jos bei vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Kuršių nerijos nacionalinio parko teritoriją kaštai galėtų sudaryti apie 50 Lt vienai surenkamų ir išvežamų komunalinių atliekų tonai. Ieškovai manė, kad į UAB „Specialus autotransportas“ pasiūlyta kaina per maža, kadangi į kainos pasiūlymą neįskaičiavo minėtų kaštų, o tiek UAB „Švaros diena“, tiek UAB „Neringos komunalininkas“ į savo pateiktų pasiūlymų kainą minėtas išlaidas įskaičiavo.

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškovų ieškinį atmesti. Jis nurodė, kad ieškinys nepagrįstas, ieškovai neatskleidžia bylos faktinių aplinkybių, ieškinys grindžiamas tik prielaidomis. Iš bylos medžiagos matyti, kad atsakovui pakako duomenų, leidžiančių padaryti išvadą apie UAB „Specialus autotransportas“ pasiūlyme ir paaiškinimuose nurodytos kainos pagrįstumą. Viešiesiems pirkimams taikomas konfidencialumo reikalavimas, todėl atsakovas pagal Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimus neturi pareigos pateikti ieškovams tiekėjų duomenis apie kainos sudedamąsias dalis iki tol, kol nebus baigtos visos konkurso procedūros.

6Trečiasis asmuo UAB „Specialus autotransportas“ prašė ieškovų ieškinį atmesti ir nurodė, kad ieškovams buvo tinkamai paaiškinta, jog tiekėjai privalo įskaičiuoti visas išlaidas, kurias tiekėjai patirs teikdami Neringos savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir jų išvežimo šalinti sąvartyne paslaugas, įskaitant ir išlaidas, kurias tiekėjas patirs kelto ir ekologinio mokesčių mokėjimui. Kartu ieškovams buvo paaiškinta, jog dėl galimybės sumažinti kelto mokesčius ieškovai turi kreiptis į AB „Smiltynės perkėla“, o dėl ekologinio mokesčio taikymo turi vadovautis Neringos savivaldybės sprendimais. Ieškovai ieškiniu kelia nepagrįstas prielaidas, jog UAB „Specialus autotransportas“ pasiūlė mažesnę kainą todėl, kad UAB „Specialus autotransportas“ į savo kainos sudėtines dalis neįtraukė kelto ir ekologinio mokesčio, kuris, ieškovų teigimu, sudaro apie 50 Lt vienai tonai atliekų. Perkanti organizacija privalo įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį bei privalo įvertinti tiekėjo pasiūlytos kainos ir jos sudedamųjų dalių objektyvų pagrįstumą. Tiekėjai turi objektyvias galimybes, priešingai nei teigia ieškovai, sumažinti kaštus kelto ir ekologiniam mokesčiams. UAB „Specialus autotransportas“ raštais 2009 m. rugpjūčio 14 d. Nr. 615 ir 2009 m. rugpjūčio 24 d. Nr. 640 pateikė perkančiajai organizacijai konkursui pasiūlytos kainos sudėtinių dalių pagrindimą, iš kurio matyti, jog UAB „Specialus autotransportas“ konkurso pasiūlymo kainą apskaičiavo tinkamai, pagal konkurso sąlygų 31 punkto reikalavimus ir perkančiosios organizacijos pateiktus konkurso sąlygų paaiškinimus, įtraukdamas visas išlaidas, kurias faktiškai patirs teikdamas paslaugas, taip pat ir kelto bei ekologinį mokesčius.

7Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. sausio 19 d. sprendimu ieškinį atmetė ir nurodė, kad ieškovai ieškinyje iš esmės teigia, kad UAB „Specialus autotransportas“ pasiūlė neįprastai mažą kainą. Neįprastai mažos kainos institutas viešuosiuose pirkimuose yra galimybė perkančiajai organizacijai įsitikinti tiekėjo pasiūlymo pagrįstumu ir gebėjimu įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Tokiu atveju turi būti įvertinta, ar objektyviai įmanoma įvykdyti viešojo pirkimo sutartį tiekėjo pasiūlytomis kainomis ir ar toks sutarties vykdymas nesukels tiekėjui sunkumų, dėl kurių jis būtų nepajėgus iki galo įvykdyti viešojo pirkimo sutartį. Mažesnę kainą, nei kitų tiekėjų pasiūlyta kaina, lemia ir pasirinktų paslaugų teikimo būdų ekonomiškumas, pasirinkti techniniai sprendimai, siūlomų paslaugų įgyvendinimo originalumas, gebėjimas optimizuoti savo veiklos sąnaudas. Tiekėjo pasirinkti sprendiniai kainai apskaičiuoti yra laikomi tiekėjo rizika ir kiekvienas tiekėjas privalo įvertinti savo galimybes įvykdyti viešojo pirkimo sutartį už pasiūlytą kainą, kuri nebus didinama nepasiteisinus tiekėjo rizikai. Teismas padarė išvadą, jog perkančioji organizacija viešųjų pirkimų procedūrose nevertina ir neprivalo vertinti konkretaus tiekėjo rizikų pagrįstumo ar nepagrįstumo bei konkretaus tiekėjo subjektyvių galimybių gauti paslaugas už tam tikrą kainą, o tik privalo įvertinti tiekėjo pasiūlytos kainos ir jos sudedamųjų dalių objektyvų pagrįstumą. Teismas konstatavo, kad UAB „Specialus autotransportas“ pateikta pasiūlyta kaina nelaikytina neįprastai maža. Vertinant kainų pagrįstumą, raštais 2009 m. rugpjūčio 7 d. Nr. (7.19)-2R-334/3 (b. l. 77) ir 2009 m. rugpjūčio 18 d. Nr. (7.19)-2R-354 perkančioji organizacija paprašė, kad UAB „Specialus autotransportas“ pateiktų Konkurso pasiūlymo kainos sudedamųjų dalių pagrindimą pagal Konkurso sąlygų 31 punkto reikalavimus. 2009 m. rugpjūčio 14 d. raštu Nr. 615 „Specialus autotransportas“ pateikė konkursui pasiūlytos kainos pagrindimą, 2009 m. rugpjūčio 24 d. raštu Nr. 640 — dar smulkiau detalizavo kainos sudedamąsias dalis. Iš pateiktų raštų teismas padarė išvadą, jog UAB „Specialus autotransportas“ konkurso pasiūlymo kainą apskaičiavo tinkamai, pagal Konkurso sąlygų 31 punkto reikalavimus ir perkančiosios organizacijos pateiktus konkurso sąlygų paaiškinimus, įtraukdamas visas išlaidas, kurias UAB„Specialus autotransportas“ faktiškai patirs teikdamas paslaugas, taip ir kelto bei ekologinį mokesčius. Minėtuose raštuose pateiktos pasiūlymo kainos sudėtinės dalys yra objektyviai pagrįstos ir šių skaičiavimų pakako, jog perkančioji organizacija įsitikintų, kad UAB „Specialus autotransportas“ bus pajėgus įvykdyti sudarytą viešojo pirkimo sutartį. Teismas taip pat nurodė, kad atsakovas vykdydamas viešąjį pirkimą nepažeidė viešojo pirkimo procedūrų, nes į ieškovo UAB „Švaros diena“ prašymus patikslinti konkurso sąlygas atsakė tinkamai, aiškiai ir laiku, o kilus abejonių dėl tiekėjo UAB „Specialus autotransportas“ konkursui pasiūlytos kainos tinkamai įvykdė Viešųjų pirkimų įstatymo 40 straipsnyje nustatytą pareigą įsitikinti tiekėjo kainos pagrįstumu. Teismas nurodė, kad nepagrįstas ieškovų teiginys, kad atsakovas netinkamai atsakė į UAB „Švaros diena“ paklausimus. Minėtais paklausimais ieškovas kreipėsi į perkančiąją organizaciją prašydamas paaiškinti, ar į konkurso pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuoti transporto priemonių perkėlimo keltais iš Klaipėdos miesto teritorijos į Kuršių nerijos teritoriją ir atgal mokestis bei vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Kuršių nerijos nacionalinio parko teritoriją kaštai. UAB „KRATC“ 2009 m. liepos 14 d. raštu atsakė, jog fiksuotas įkainis apima visas su sutarties vykdymu susijusias išlaidas, o 2009 m. liepos 3 d. raštu paaiškino, jog dėl galimybės sumažinti kelto mokesčius ieškovai turi kreiptis į AB „Smiltynės perkėla“, o dėl ekologinio mokesčio taikymo turi vadovautis Neringos savivaldybės sprendimais. Be to, teismas padarė išvadą, kad jeigu vienas ar keli tiekėjai tam tikrą paslaugą, sudarančią kainos sudėtinę dalį, gauna ar planuoja gauti brangiau nei kiti tiekėjai, nesudaro pagrindo konstatuoti, jog mažesnę kainą pasiūliusio tiekėjo kaina yra nepagrįsta.

8Apeliaciniu skundu ieškovai prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. sausio 19 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti. Apeliacinį skundą ieškovai grindžia šiais motyvais:

91. Išlaidos persikėlimui į Kuršių nerijos teritoriją bei įvažiavimui į Kuršių nerijos nacionalinio parko teritoriją vienai tonai sudaro 42,74 Lt. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad UAB “Specialus autotransportas” minėtas išlaidas įskaičiavo į savo pasiūlymo kainą, tačiau tokio savo teiginio nepagrindė jokiais įrodymais. Posėdžio metu UAB „Specialus autotransportas” atstovas nurodė, kad mokesčiai, prievolės ir kitos išlaidos vienai tonai komunalinių atliekų sudaro tik 21,37 Lt todėl akivaizdu, kad minėti kaštai į UAB „Specialus autotransportas” pasiūlymą neįtraukti.

102. VPĮ 40 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu pateiktame pasiūlyme paslaugų kaina yra neįprastai maža, perkančioji organizacija privalo pareikalauti dalyvio pagrįsti šią kainą. Atsakovo atstovas posėdžio metu negalėjo paaiškinti kaip buvo patikrintas kainos pagrįstumas, todėl darytina išvada, kad buvo sudaryta tik nepagrįstai mažos kainos patikrinimo regimybė.

113. Bylos nagrinėjimo metu nebuvo išsiaiškintas vienas pagrindinių klausimų, susijusių su neįprastai mažos kainos instituto taikymu, o pirmosios instancijos teismas savo išvados, kad UAB „Specialus autotransportas” kaina nelaikytina nepagrįstai žema nepagrindė jokiais įrodymais. Ieškovai teismui pateikė prašymą dėl ekspertizės skyrimo šiam klausimui išspręsti, tačiau teismas atsisakė ją paskirti.

124. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad į ieškovo UAB „Švaros diena“ paklausimus atsakovas atsakė tinkamai, o pirkimo procedūros nebuvo pažeistos. Atsakovas rašte tik pateikė nuorodą į Konkurso sąlygas, tačiau konkretus atsakymas, ar fiksuotas įkainis apima visas su sutarties vykdymu susijusias išlaidas, nebuvo duotas.

135. Iš sprendimo neaišku ar teismas nustatė, kad UAB „Specialus autotransportas” į savo pasiūlymo kainą įtraukė visas faktines išlaidas, tarp jų kelto bei ekologinį mokestį, ar įtraukė mažesnes išlaidas, pasinaudodamas išlaidų sumažinimo galimybėmis. Dėl to teismo sprendimas tapo prieštaringu.

14Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo UAB „Specialus autotransportas” prašo Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. sausio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimą tretysis asmuo grindžia šiais argumentais:

151. Neringos savivaldybės Tarybos 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T1-226 patvirtintuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Kuršių nerijos nacionalinio parko teritoriją nuostatus bei lengvatas, numatyta, kad iš esmės juridiniai asmenys, jų transporto priemonės turi teisę būti atleisti ar naudotis nuolaidomis, apskaičiuojant kelto ir ekologinius mokesčius, įskaitant tai, jog pagal minėtus dokumentus tam tikros nuolaidos gali būti taikomos įmonėms, turinčioms registruotą buveinę Kuršių nerijoje, bei įmonėms, teikiančios paslaugas Neringos savivaldybės teritorijoje. Todėl atsakydamas į tiekėjų paklausimus atsakovas neturėjo galimybės ir neprivalėjo vertinti ar konkretus tiekėjas atitinka minėtus reikalavimus ir ar konkrečiam tiekėjui kelto ir ekologiniai mokesčiai bus taikomi.

162. Nors apeliantai teigia, kad UAB „Specialus autotransportas” pasiūlymo kaina yra nepagrįstai maža, ji nepateikia jokių tai patvirtinančių įrodymų. UAB „Specialus autotransportas” pasiūlyta kaina ir jos sudėtinės dalys atitiko Konkurso reikalavimus, kainos buvo įvertintos objektyviąja prasme ir nesukėlė abejonių dėl UAB „Specialusis autotransportas“ gebėjimo vykdyti viešojo pirkimo sutartį.

173. Apeliantų paskaičiavimai, kad išlaidos persikėlimui į Kuršių nerijos teritoriją bei įvažiavimui į Kuršių nerijos nacionalinio parko teritoriją vienai tonai sudaro 42,74 Lt būtų teisingi, jeigu tiekėjas mokėtų kelto ir ekologinį mokesčius pilna apimtimi. UAB „Specialus autotransportas” įregistravo savo buveinę Kuršių nerijos teritorijoje ir įgijo teisę transporto priemones kelti keltais per Smiltynės perkėlą nemokamai.

18Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. sausio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą. Atsakovas nurodo, kad 2009 m. rugpjūčio 7 d. ir 2009 m. rugpjūčio 18 d. raštais paprašė UAB „Specialusis autotransportas“ pateikti pasiūlymo kainos sudedamųjų dalių pagrindimą. UAB „Specialusis autotransportas“ pateikė kainos sudedamąsias dalis ir jų pagrindimą, kurį atsakovas įvertino kaip atliktą tinkamai, laikantis konkurso sąlygų 31 punkto reikalavimų ir atsakovo pateiktų konkurso sąlygų paaiškinimų.

19Apeliacinis skundas netenkintinas.

20Byloje kilo tarp šalių ginčas dėl atsakovo UAB ,,Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras“ paskelbto atviro konkurso ,,Neringos savivaldybės komunalinių atliekų surinkimo ir jų išvežimo šalinti sąvartyne paslaugų pirkimo Nr. 76348“ rezultatų. Atsakovas, vadovaudamasis konkurso sąlygų 55 p. ir 56 p., sudarė preliminarią pasiūlymų eilę pagal pasiūlytas paslaugų kainas. Pirmoji vieta atiteko trečiajam asmeniui UAB ,,Specialusis autotransportas“, pasiūliusiam mažiausią kainą (b. l. 32, 59-60).

21Ieškovai UAB ,,Švaros diena“ (antros vietos laimėtojas) ir UAB ,,Neringos komunalininkas“ (trečios vietos laimėtojas) pareiškė pretenzijas nurodydami, kad pirmosios vietos laimėtojo pateikta kaina yra neįprastai maža (b. l. 33, 34-36). Atsakovui paprašius ir pirmosios vietos laimėtojui UAB ,,Specialus transportas“ pateikus pasiūlymo kainos pagrindimą, bei detalizavimą (b. l. 78-88), ieškovų pretenzijos buvo atmestos.

22Apeliantai teigia, kad konkurso laimėtojo UAB ,,Specialus autotransportas“ pasiūlyta kaina yra neįprastai maža ir atsakovas negalėjo tinkamai paaiškinti, kokiu būdu ir kokiais kriterijais remiantis buvo patikrinta ši pasiūlymo kaina. Apeliantų teigimu, buvo sudaryta tik neįprastai mažos kainos patikrinimo regimybė, o ne realiai atlikti VPĮ numatyti neįprastai mažos kainos patikrinimo veiksmai. Pirmosios instancijos teismo išvada dėl kainos pagrįstumo taip pat nepagrįsta įrodymais. Apeliantai teigia, kad būtinos specialios žinios nustatant ar UAB ,,Specialus transportas“ pasiūlymo kaina yra ekonomiškai pagrįsta ir ar jis galės už nurodytą kainą suteikti tinkamas paslaugas.

23Faktiškai ginčas byloje vyksta dėl neįprastai mažos kainos taikymo instituto (VPĮ 40 str.). Konkurso sąlygų 55 p. (b. l. 22) nustatyta, kad perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami pagal mažiausią kainą (mažiausia pasiūlyta vienos tonos kaina). Sąlygų 50 p. numatyta galimybė pasinaudoti neįprastai mažos kainos institutu, sudarant tiekėjui galimybę įrodyti kainos pagrįstumą.

24Iš bylos medžiagos matyti, kad konkurse dalyvavo keturi tiekėjai. Tretysis asmuo – UAB ,,Specialus autotransportas“ pasiūlė vienos tonos kainą – 126,0 Lt. Ieškovas – UAB ,,Švaros diena“ – 139,91 Lt, o UAB „Neringos komunalininkas“ – 167,60 Lt., UAB „Veolia Environmental Services Klaipėda“ – 167,70 Lt.

25Ieškovams pareiškus pretenzijas dėl UAB ,,Specialus transportas“ per mažos pasiūlymo kainos, atsakovas UAB „KRATC“ sustabdė pirkimo procedūras ir paprašė pateikti mažos kainos pagrindimą (b. l. 37, 38, 77, 80). UAB ,,Specialus autotransportas“ pateikė kainos paskaičiavimą, detalizavimą bei paaiškinimus (b. l. 78-79, 81-84). Viešojo pirkimo komisijai nekilo abejonių dėl kainos skaičiavimo pagrįstumo, todėl nebuvo pagrindo tenkinti ieškovų pretenzijas bei keisti preliminarią pasiūlymų eilę.

26Neįprastai mažos kainos institutas viešuosiuose pirkimuose nėra tik priemonė atmesti tiekėjo, pasiūliusio mažą kainą, pasiūlymą, bet ir galimybė įsitikinti tokio tiekėjo pasiūlymo rimtumu, pagrįstumu, bei gebėjimu įvykdyti sutartį už pasiūlytą kainą. Taikant šį institutą, nepagrįstai maža kaina vertinama ne subjektyviuoju, o objektyviuoju aspektu. Perkančioji organizacija viešųjų pirkimų procedūrose neprivalo vertinti konkretaus tiekėjo rizikų bei galimybių pagrįstumo, o privalo įvertinti tik pasiūlymo kainos ir jos sudedamųjų dalių objektyvų pagrįstumą, t. y. ar objektyviai įmanoma įvykdyti pirkimo sutartį tiekėjo pasiūlytomis kainomis.

27Apeliantai apeliaciniame skunde kelia abejones dėl pasiūlymo kainos ekonominio pagrindimo, nurodo, kad per maža pasiūlymo kaina, nes į šią kainą neįskaičiuota kelto ir/ar ekologinis mokesčiai, bei, jog kainai nustatyti reikalingos specialios žinios.

28Teisėjų kolegijos nuomone, tiekėjas pats pasirenka sprendinius kainai nustatyti įvertindamas savo galimybes, veiklos sąnaudas bei rizikas. Perkančioji organizacija neprivalo vertinti visos tiekėjo veiklos, o tik įvertina pasiūlytos kainos bei jos sudedamųjų dalių pagrįstumą. Iš pateikto į bylą kainos detalizavimo matyti, kad UAB „Specialus autotransportas“ į pasiūlymo kainą įskaičiavo 21,37 Lt(1 tonai) mokesčių. Tai, kad apeliantų teigimu tokie mokesčiai turėtų sudaryti apie 50 Lt. (1 tonai) nereiškia, kad UAB „Specialus autotransportas“ įskaičiavęs mažesnę nei apeliantai nurodo mokesčių sumą, neturės galimybių tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį už pasiūlytą kainą.

29Be to, atsižvelgtina į tai, kad Neringos savivaldybės taryba yra patvirtinusi rinkliavų už įvažiavimą į Kuršių Nerijos nacionalinio parko teritoriją nuostatus bei mokesčių lengvatas ir UAB „Specialus autotransportas“ turi realią galimybę pasinaudoti šių mokesčių lengvata ir tai numatyti nustatant pasiūlymo kainą. UAB ,,Specialus autotransportas“ pateikta pasiūlymo kaina apskaičiuota atsižvelgiant į konkurso sąlygų 31 p. reikalavimus. Pasiūlymo kainos sudėtinės dalys yra pagrįstos paskaičiavimais bei paaiškinimais, todėl perkančiajai organizacijai nebuvo pagrindo abejoti pateikta pasiūlymo kaina. Perkančioji organizacija, vykdydama viešąjį pirkimą nepažeidė nustatytų konkurso sąlygų bei VPĮ reikalavimų.

30Atsižvelgusi į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas ir apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo jį naikinti.

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. sausio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovai UAB „Švaros diena“ ir UAB „Neringos komunalininkas“... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė ieškovų ieškinį atmesti. Jis... 6. Trečiasis asmuo UAB „Specialus autotransportas“ prašė ieškovų... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. sausio 19 d. sprendimu ieškinį atmetė... 8. Apeliaciniu skundu ieškovai prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2010... 9. 1. Išlaidos persikėlimui į Kuršių nerijos teritoriją bei įvažiavimui į... 10. 2. VPĮ 40 straipsnio 1 dalis numato, kad jeigu pateiktame pasiūlyme paslaugų... 11. 3. Bylos nagrinėjimo metu nebuvo išsiaiškintas vienas pagrindinių... 12. 4. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad į ieškovo UAB... 13. 5. Iš sprendimo neaišku ar teismas nustatė, kad UAB „Specialus... 14. Atsiliepimu į apeliacinį skundą tretysis asmuo UAB „Specialus... 15. 1. Neringos savivaldybės Tarybos 2008 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T1-226... 16. 2. Nors apeliantai teigia, kad UAB „Specialus autotransportas” pasiūlymo... 17. 3. Apeliantų paskaičiavimai, kad išlaidos persikėlimui į Kuršių nerijos... 18. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovas prašo Klaipėdos apygardos teismo... 19. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 20. Byloje kilo tarp šalių ginčas dėl atsakovo UAB ,,Klaipėdos regiono... 21. Ieškovai UAB ,,Švaros diena“ (antros vietos laimėtojas) ir UAB ,,Neringos... 22. Apeliantai teigia, kad konkurso laimėtojo UAB ,,Specialus autotransportas“... 23. Faktiškai ginčas byloje vyksta dėl neįprastai mažos kainos taikymo... 24. Iš bylos medžiagos matyti, kad konkurse dalyvavo keturi tiekėjai. Tretysis... 25. Ieškovams pareiškus pretenzijas dėl UAB ,,Specialus transportas“ per... 26. Neįprastai mažos kainos institutas viešuosiuose pirkimuose nėra tik... 27. Apeliantai apeliaciniame skunde kelia abejones dėl pasiūlymo kainos... 28. Teisėjų kolegijos nuomone, tiekėjas pats pasirenka sprendinius kainai... 29. Be to, atsižvelgtina į tai, kad Neringos savivaldybės taryba yra... 30. Atsižvelgusi į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 32. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. sausio 19 d. sprendimą palikti...