Byla 2S-270-275/2020
Dėl antstolio Rimanto Vižainiškio atsisakymo atlikti procesinius veiksmus

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų (skolininko) J. B. ir antstolio Rimanto Vižainiškio atskiruosius skundus dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 9 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „Scandagra“ skundą dėl antstolio Rimanto Vižainiškio atsisakymo atlikti procesinius veiksmus, ir

Nustatė

2I.

3Ginčo esmė

41.

5Pareiškėja UAB „Scandagra“ padavė antstoliui Rimantui Vižainiškiui skundą, kuriame prašoma leisti pareiškėjos įgaliotam atstovui susipažinti su vykdomųjų bylų Nr. 0128/18/01966, Nr. 0128/18/01967, Nr. 0128/18/00436 medžiaga (įskaitant, daryti dokumentų kopijas).

62.

7Nurodė, kad antstolis Vykdomosiose bylose vykdo išieškojimą iš skolininko J. B. išieškotojoms ŽŪB „Mongolija“ ir UAB „Prekybos namai“. Pareiškėjos atstovas 2019 m. rugsėjo 6 d. antstoliui Rimantui Vižainiškiui pateikė prašymą Nr. K/l9-4628 dėl susipažinimo su Vykdomųjų bylų medžiaga, kuriose vykdomas išieškojimas iš skolininko J. B.. Pareiškėja (išieškotoja) turėjo teisę susipažinti su Vykdomosiomis bylomis, kadangi 2019 m. liepos 9 d. antstolio Donato Kisieliaus patvarkymu Nr. S-l 9-174-9839 prisijungė prie antstolio Rimanto Vižainiškio pradėtų Vykdomųjų bylų ir išieškojimo iš skolininko J. B.. Antstolis Rimantas Vižainiškis prašomos informacijos nesuteikė, t. y. nepateikė atsakymo nei į 2019 m. rugsėjo 6 d. pateiktą prašymą, nei į 2019 m. spalio 7 d. pateiktą pakartotinį prašymą ir nesudarė galimybių susipažinti su visa Vykdomųjų bylų medžiaga. Išieškotoja, įvertinusi ankstesnį skolininko J. B. elgesį, ir tą aplinkybę, kad skolininko J. B. turtas Vykdomųjų bylų metu buvo perleistas skolininko pasiūlytam asmeniui (galimai susijusiam su skolininku), turi teisinį suinteresuotumą susipažinti su Vykdomųjų bylų medžiaga, kad galėtų apginti savo galimai pažeistas teises, jeigu turto perleidimas Vykdomųjų bylų metu pažeidė išieškotojos teises ir teisėtus interesus.

83.

9Pažymėjo, kad antstolis savo neveikimu, neatlikdamas procesinių veiksmų, pažeidė išieškotojos procesiniame įstatyme nurodytas teises ir užkirto kelią išieškotojai susipažinti su Vykdomųjų bylų medžiaga. Toks antstolio pasyvus neveikimas ir išieškotojos įstatyminių teisių ignoravimas yra nesuderinamas su Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje ir Antstolių profesinės etikos kodekso 2 skirsnyje nustatytomis pareigomis ir pažeidžia antstolių profesinės veiklos etikos principus ir neatitinka antstolio profesinio elgesio etikos standartų (reikalavimų).

104.

11Antstolis Rimantas Vižainiškis 2019 m. spalio 31d. patvarkymu Nr. S-3439 pareiškėjos skundo netenkino.

125.

13Nurodė, kad pareiškėjos UAB „Scandagra“ (kurios naudai antstolis Rimantas Vižainiškis nevykdo išieškojimo) atstovui nėra galimybės suteikti prašomų Vykdomųjų bylų susipažinimui, nes tai prieštarauja teisės aktams. Teisę susipažinti su vykdomąja byla turi tik vykdymo proceso šalys - išieškotojai, skolininkai. Įstatymas nenumato teisės kitiems asmenims, manantiems, kad jų teisės pažeistos, susipažinti su vykdomąja byla. Tik tais atvejais, kai sprendimas yra įvykdytas, nedalyvavę byloje asmenys turi teisę susipažinti su vykdomąja byla. Teisė susipažinti su vykdomosios bylos medžiaga atsiranda baigus vykdomąją bylą, kai teismo sprendimas visiškai įvykdytas. Vykdomosios bylos iki šiol nebaigtos ir vykdomas išieškojimas iš skolininko J. B..

146.

15Pažymėjo, kad iš Antstolių Informacinės Sistemos matyti, kad pas antstolį D. Kisielių vykdomoji bylaNr. 0174/19/01045 (skolininkas J. B., išieškotojaUAB „Scandagra“) buvo užvesta 2019 m. gegužės 24 d. Antstolis Donatas Kisielius 2019 m. liepos 9 d. priėmė patvarkymą dėl prisijungimo prie išieškojimo Nr. S-19-174-9839, kurį pateikė antstoliui Rimantui Vižainiškiui. Hipoteka įkeisto turto realizavimas vyko iki 2019 m. gegužės 10 d., t. y. net iki vykdomosios bylos Nr. 0174/19/01121 vykdomojo dokumento išdavimo bei pateikimo antstoliui D. Kisieliui vykdyti. Todėl pranešimai (dokumentai) anksčiau buvo siunčiami tik antstoliams, kurie vykdė išieškojimą iš to paties skolininko. Esant tolesniam turto realizavimui Vykdomosiose bylose, bus informuoti visi antstoliai ir išieškotojai prisijungę prie išieškojimo, kaip nustato teisės aktai (tačiau šiuo metu joks turtas nerealizuojamas). Pareiškėja nėra Vykdomųjų bylų šalis, Vykdomosios bylos nėra užbaigtos - todėl antstolis neturi jokio teisinio pagrindo duoti susipažinti pareiškėjai su bylomis ar daryti jų kopijas, nes tai draudžiama.

16II.

17Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

187.

19Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 9 d. nutartimi pareiškėjos UAB „Scandagra“ skundą dėl antstolio Rimanto Vižainiškio atsisakymo atlikti procesinius veiksmus tenkino. Įpareigojo antstolį Rimantą Vižainiškį per 5 darbo dienas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos leisti išieškotojai UAB „Scandagra“ ar išieškotojos įgaliotam atstovui susipažinti su vykdomųjų bylų Nr. 0128/18/01966, Nr. 0128/18/01967 ir Nr. 0128/18/00436 visa medžiaga (įskaitant, daryti dokumentų kopijas).

208.

21Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad 2019 m. liepos 9 d. antstolis Donatas Kisielius patvarkymu Nr. S-l 9-174-9839 prisijungė prie antstolio Rimanto Vižainiškio pradėtų Vykdomųjų bylų ir išieškojimo iš skolininko J. B.. Todėl pareiškėja UAB „Scandagra“ vykdomosiose bylose įgijo išieškotojo teises ir pareigas CPK 639-640 straipsnių prasme. Viena iš išieškotojo teisių, numatytų CPK 639 straipsnio 2 punkte yra teisė susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga. Pareiškėja, prisijungusi prie Vykdomųjų bylų, yra išieškotoja, todėl turi teisę ir gali susipažinti su Vykdomųjų bylų medžiaga (įskaitant, daryti dokumentų kopijas). Taigi, ir pareiškėjos įgaliotas atstovas, pateikęs antstoliui įgaliojimą patvirtinančius dokumentus, gali tai padaryti. Tokios teisės siaurinamas aiškinimas, t. y. kad pareiškėja turi teisę susipažinti tik su vykdomųjų bylų medžiaga, suformuota po to, kai buvo prisijungta prie antstolio Rimanto Vižainiškio vykdomų išieškojimų, visų pirma, prieštarauja CPK 759 straipsnio 2 dalies nuostatoms. Tai, kad, prisijungęs prie išieškojimo, išieškotojas gali dalyvauti anksčiau pradėtoje byloje po prisijungimo atliekant vykdymo veiksmus, nereiškia, jog turi būti ribojama jo teisę susipažinti su anksčiau vykdomojoje byloje atliktais veiksmais. Juolab, kad toks ribojimas tiesiogiai nenumatytas ir CPK. Priešingu atveju, iš dalies būtų paneigiamas prisijungimo prie išieškojimo tikslas, o kartu nepagrįstai nevienodai traktuojama tame pačiame vykdymo procese dalyvaujančių išieškotojų padėtis. Antra vertus, pareiškėja UAB „Scandagra“, kaip išieškotoja, turi objektyvų ir realų interesą, kad Vykdomosiose bylose skolininko turtas būtų realizuotas laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, nes nuo to tiesiogiai priklauso ir pareiškėjos galimybės patenkinti savo reikalavimus tolesniame priverstinio išieškojimo procese. Taigi nėra pagrindo pritarti antstolio pozicijai, kad, leidus pareiškėjai susipažinti su Vykdomųjų bylų medžiaga, o kartu ir su duomenimis apie iki prisijungimo prie išieškojimo atliktais vykdymo veiksmais, būtų pažeistos CPK normos ir (ar) kitų vykdymo proceso dalyvių interesai ir (ar) teisės.

229.

23Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju, antstolio pasyvus procesinis elgesys, o vėliau nepagrįstas atsisakymas pareiškėjos įgaliotam atstovui leisti susipažinti su Vykdomųjų bylų medžiaga, pažeidė pareiškėjos, kaip išieškotojos, teises ir teisėtus interesus. Antstolis įstatymu yra įpareigotas išieškotojui pareikalavus pateikti informaciją tiek apie skolininką, tiek apie vykdymo eigą. Kadangi pareiškėja yra išieškotoja, todėl antstolis neturėjo pagrindo neleisti pareiškėjos UAB „Scandagra“ įgaliotam atstovui susipažinti su Vykdomosiomis bylomis (CPK 639 straipsnio 2 punktas). Tokius antstolio veiksmus pirmosios instancijos teismas pripažino neteisėtais.

24III.

25Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

2610.

27Apeliantas antstolis Rimantas Vižainiškis pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 9 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės.

2810.1

29Apeliantas nurodė, kad teismas visiškai neatsižvelgė į šį teisės normų reglamentavimą, t. y. kad antstolis vykdo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka ir terminais. Pažymėjo, kad SVI11 p. reglamentuoja, kad “kiti antstoliai, vykdantys išieškojimą iš to paties skolininko, gali prisijungti prie išieškojimo iš realizuojamo turto ir lėšų, gautų realizavus šį turtą, siųsdami turtą realizuojančiam antstoliui vykdomojo dokumento patvirtintą kopiją ir patvarkymą dėl prisijungimo prie išieškojimo. Kiti iš ieškotojai turi teise prisijungti prie išieškojimo pateikdami turto realizavimą vykdančiam antstoliui vykdomąjį dokumentą.“ Siame SVI 11 punkte nustatyta tvarka prisijungti prie išieškojimo galima iki to momento, kol turtą realizuojantis antstolis nesurašo išieškotų lėšų paskirstymo patvarkymo. Turto realizavimą vykdantis antstolis prie išieškojimo prisijungusiems išieškotojams taip pat išieškotojams, kurių naudai išieškojimą vykdo prie išieškojimo prisijungę antstoliai, siunčia LR CPK ir SVI nurodytus, su turto realizavimu susijusius procesinius dokumentus, surašytus po prisijungimo.

3010.2

31Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju po Pareiškėjo prisijungimo prie vykdomųjų bylų nebuvo atliekami jokie vykdymo veiksmai, todėl Pareiškėjas negalėjo jokiuose veiksmuose dalyvauti. Antstolis ir neatsisako teiki informaciją (jei tokia atsirastų) Pareiškėjui apie atliktus vykdymo veiksmus, ar priimtus procesinius dokumentus, tačiau pažymėtina, kad Pareiškėjas reikalauja visos vykdomų bylų medžiagos ir jų kopijų, esamos iki prisijungimo prie vykdomųjų bylų, o ne po prisijungimo, kaip reglamentuoja teisės aktai.

3210.3

33Nurodė, kad remiantis LR CPK 10 str. 1 d. nuostatomis su vykdomosios bylos medžiaga galima susipažinti, kai sprendimas yra įvykdytas. Bylos medžiagos viešumas reiškia, kad su išnagrinėtos civilinės bylos ar vykdomosios bylos medžiaga turi teisę susipažinti bet kuris asmuo. Ši kodifikuota norma suponuoja nuostatą, kad su nebaigta vykdomąja byla gali susipažinti tik tos konkrečios vykdomosios bylos šalys bei tie kiti asmenys ( šiuo atveju kiti prisijungę išieško toj ai ), kuriems poįstatyminės normos leidžia susipažinti, tačiau tik ta apimtimi (šiuo atveju ji yra SVI ribojama), kuria teisės normos leidžia susipažinti (šiuo atveju tik su vykdomosios bylos medžiaga, kuri atsiranda priimant su turto realizavimu susijusius procesinius dokumentus, surašytus po prisijungimo). Tokiu būdu įstatymo leidėjas įtvirtina antstolių konkurencijos, teisėtumo, vykdomosios bylos šalių duomenų konfidencialumo bei kitus svarbius CK teisės principus.

3410.4

35Atkreipė dėmesį į tai, kad antstolio R. Vižainiškio vykdomos vykdomosios bylos Nr. 0128/18/00436, 0128/18/01966, 0128/18/01967 iki šiol nebaigtos ir vykdomas išieškojimas iš skolininko J. B..

3610.5

37Pažymėjo, kad teismas skundžiamoje nutartyje nieko nepasisako dėl galiojančio LR Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo. Nurodė, kad antstoliui sudarius visiems suinteresuotiems, tretiesiems asmenims susipažinti su visomis vykdomosiomis bylomis, bei jų kopijų darymą, antstolis gali sulaukti neigiamų pasekmių dėl šio įstatymo nesilaikymo, nes pažeistų skolininko, išieškotojo, trečiųjų asmenų teisę į privatų gyvenimą ir jo slaptumą.

3811.

39Skolininkas J. B. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2YT-39451-1089/2019 panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - pareiškėjos UAB „SCANDAGRA“ skunda dėl antstolio Rimanto Vižainiškio atsisakymo atlikti procesinius veiksmus vykdomosiose bylose Nr. 0128/18/01966, Nr. 0128/18/01967, Nr. 0128/18/00436 atmesti kaip nepagrįstą ir neteisėtą.

4011.1

41Pažymėjo, kad su vykdomosios bylos medžiaga susipažinti galima kai sprendimas yra įvykdytas. Nagrinėjamu atveju ginčo, kad sprendimas vis dar nėra įvykdytas, nėra. Kaip jau minėta aukščiau, vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų ir CPK tokios Pareiškėjos teisės (susipažinti su vykdomosios bylos medžiaga, sudaryta iki prisijungimo prie vykdomosios bylos) nenumato. Antstolis kitaip, nei nurodyta CPK, nagrinėjamu atveju ir negalėjo, tuo tarpu Pirmosios instancijos teismas aktualias CPK nuostatas aiškindamas priešingai (plečiamai) ir leisdamas Pareiškėjai, kuri nėra Vykdomųjų bylų šalis, susipažinti su neužbaigtų vykdomųjų bylų medžiaga, paneigė minėtų CPK nuostatų imperatyvumą ir principą „ draudžiama viskas, kas nėra tiesiogiai leidžiama“.

4211.2

43Nurodė, kad yra svarbu, kada pareiškėja prisijungė prie Vykdomųjų bylų, nes būtent įstatymų leidėjo valia buvo nustatytas toks vykdymo proceso modelis, kada prisijungęs prie išieškojimo kitoje vykdomojoje byloje, išieškotojas gali dalyvauti anksčiau pradėtoje byloje tik po prisijungimo atliekant vykdymo veiksmus (CPK 759 straipsnio 2 dalis). Tačiau nagrinėjamu atveju po Pareiškėjos prisijungimo prie Vykdomųjų bylų nebuvo atliekami jokie vykdymo veiksmai, todėl akivaizdu, kad Pareiškėja negalėjo jokiuose veiksmuose ir dalyvauti. Skolininkui vertinant Antstolio 2019-10-31 Patvarkymą dėl skundo netenkinimo Nr. S-3439 yra akivaizdu, kad Antstolis nekvestionuoja Pareiškėjos teisės susipažinti su Vykdomųjų bylų medžiaga, kaip tokios. Nagrinėjamu atveju yra (Skolininko nuomone - pagrįstai) kvestionuojama Pareiškėjos teisė susipažinti su Vykdomųjų bylų medžiaga, sudaryta iki prisijungimo prie Vykdomųjų bylų.

4411.3

45Pažymėjo, kad skolininkas nėra visiškai atsiskaitęs nei su vienu iš savo kreditorių, tokios galimybės neturi, tačiau kartu Skolininkas turi ir teisėtą lūkestį, kad tokie kreditoriai, kaip pareiškėja, neužvilkins išieškojimo iš Skolininko turto nepagrįstais skundais, susipažinimais su skolininko veiksmais, atliktais tuo metu, kai net neaišku, ar pareiškėja apskritai turėjo patvirtintą reikalavimą į skolininką ir pan. Skolininko nuomone, pareiškėjos skunde nurodyti samprotavimai apie tariamą hipotetinį jos teisių pažeidimą, siekį kažkokiu būdu užtikrinti, kad Vykdomosiose bylose skolininko turtas būtų realizuotas laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų, kurie buvo atkartoti Skundžiamoje nutartyje turėjo būti vertinami kritiškai. Nagrinėjamu atveju kaip konkuruojantys argumentai turėtų būti vertinami jau minėti hipotetiniai samprotavimų lygmens pareiškėjos argumentai ir vykdomojo dokumento pagrindu atsiradusių teisinių santykių stabilumas, dėl kurio Skolininkas ir turi minėtą lūkestį, kad tie patys jau teisės aktų nustatyta tvarka atlikti veiksmai nebus nuolatos peržiūrimi to pageidaujant bet kuriam asmeniui.

4612. Pareiškėjas UAB „Scandagra“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 9 d. nutartį palikti nepakeistą. Priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4712.1

48Nurodė, kad prisijungimą prie išieškojimo antstolis vykdo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka (CPK 759 str. 1 dalis), t. y. prisijungimas prie išieškojimo turėtų būti atliekamas Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta tvarka (pvz., Sprendimų vykdymo instrukcijos 11 punktas numato tiek subjektus, kurie gali prisijungti prie išieškojimo, tiek terminą iki kada toks prisijungimas gali būti įgyvendintas ir pan.). Prisijungęs prie vykstančio išieškojimo, išieškotojas gali dalyvauti anksčiau pradėtoje byloje po prisijungimo atliekant vykdymo veiksmus (CPK 759 str. 2 dalis), t. y. asmuo prisijungęs prie išieškojimo įgyja visas išieškotojo teises ir pareigas, kurios yra įtvirtintos CPK 639-640 straipsniuose.

4912.2

50Pažymėjo, kad prisijungimas neturi retroaktyvios galios ir suteikia teisę po prisijungimo dalyvauti atliekant vykdymo veiksmus anksčiau pradėtoje vykdomojoje byloje. Tai pažymėjo taip pat ir Teismas priimtoje Nutartyje. Tai, kad prisijungimas prie išieškojimo neturi retroaktyvios galios, reiškia ne ką kitą, bet tai, kad neturi būti peržiūrimi iki prisijungimo atlikti vykdymo veiksmai, tačiau retroaktyios galios nebuvimas neturi įtakos prie išieškojimo prisijungusio asmens įgyjamoms teisėms ar tokių teisių apimčiai.

5112.3

52Nurodė, kad CPK 639 str. 2 punktas įtvirtina išieškotojo teisę susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga. CPK nenumato, kad prie išieškojimo prisijungęs išieškotojas įgytų ne visas CPK 639 straipsnyje įtvirtintas teises. Be to, CPK nenumato jokio tokių teisių apribojimo turinio prasme. Dėl to galima pagrįstai teigti, kad prie išieškojimo prisijungęs kitas išieškotojas turi visas CPK 639 straipsnyje įtvirtintas teises, įskaitant ir teisę susipažinti su visa vykdomosios bylos (prie kurios prisijungta) medžiaga.

5312.4

54Pažymėjo, kad pateiktuose skunduose yra nepagrįstai tapatinamas prie išieškojimo prisijungusio asmens kaip išieškotojo teisių įgijimo momentas su tokių teisių apimtimi. CPK 759 str. 2 dalis apibrėžia tik momentą, nuo kurio yra įgyjamos CPK numatytos teisės, bet nenustato tokių teisių turinio (teisių apimties). Išieškotojo teisių turinys yra apibrėžtas CPK 639 straipsnyje. Taigi, prie išieškojimo prisijungęs asmuo įgyja visas CPK 639 straipsnyje numatytas teises, tačiau tokias teises įgyja nuo prisijungimo momento (t. y. prisijungimas neturi retroaktyvios galios). Pabrėžtina, kad minėtų prie išieškojimo prisijungusio asmens įgyjamų teisių turinys nėra kaip nors ribojamas, nes to nenumato CPK, o Sprendimų vykdymo instrukcijos negali prieštarauti CPK nuostatoms. Kaip minėta, CPK 639 str. 2 punktas aiškiai numato, kad kiekvienas išieškotojas (taip pat ir prisijungęs prie išieškojimo) turi teisę susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, o ne kokia nors jos dalimi.

5512.5

56Pareiškėjo nuomone, įvertinus ankstesnį Skolininko nesąžiningą elgesį ir tai, kad kiti didžiausi skolininko išieškotojai (t. y. UAB namai „V. V. V“ ir ŽŪB „Mongolija“) yra su Skolininku susiję asmenys, pareiškėjas turi teisinį suinteresuotumą susipažinti su visa Vykdomųjų bylų medžiaga, kad galėtų apginti savo galimai pažeistas teises, jeigu turto perleidimas Vykdomųjų bylų metu pažeidė pareiškėjo teises. Pažymėtina, kad skolininkas, siekiant išvengti realaus prievolių vykdymo pareiškėjui, jau anksčiau atliko neteisėtus veiksmus bei sudarė pareiškėjo teises pažeidžiančius sandorius, kas buvo konstatuota teisminių bylų nagrinėjimo metu, ir minėti sandoriai buvo sudaryti būtent su tais subjektais, kurių prašymu Antstolis šiuo metu yra pradėjęs Vykdomąsias bylas prieš Skolininką.

57IV.

58Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

5913.

60CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 329 straipsnis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame (atskirajame) skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų, būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Nagrinėjamu atveju absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

6114.

62Iš bylos medžiagos nustatyta, kad antstolis Rimantas Vižainiškis trijose vykdomosiose bylose - Nr. 0128/18/01966, Nr. 0128/18/01967 ir Nr. 0128/18/00436 vykdo išieškojimą iš skolininko J. B. išieškotojoms ŽŪB „Mongolija“ ir UAB Prekybos namai „V. Y. V.“. Antstolis Donatas Kisielius vykdo vykdomąją bylą Nr. 0174/19/01045 dėl skolos išieškojimo iš skolininko J. B. išieškotojai UAB „Scandagra“. Iš vykdomosios bylos Nr. 0128/18/01967 medžiagos nustatyta, kad 2019 m. liepos 9 d. antstolis Donatas Kisielius patvarkymu Nr. S-19-174- 9839 prisijungė prie antstolio Rimanto Vižainiškio vykdomo išieškojimo iš skolininko J. B.. Pareiškėjos įgaliotas atstovas advokatas Sigitas Barakauskas 2019 m. rugsėjo 6 d. antstoliui Rimantui Vižainiškiui pateikė prašymą Nr. K/l 9-4628 dėl susipažinimo su Vykdomųjų bylų medžiaga. 2019 m. spalio 7 d. elektroniniu paštu pareiškėjos atstovas antstoliui pateikė pakartotinį prašymą Nr. K/l 9-4637 dėl susipažinimo su Vykdomųjų bylų medžiaga, kuriuo buvo prašyta ne vėliau kaip iki 2019 m. spalio 14 d. pateikti atsakymą į 2019 m. rugsėjo 6 d. prašymą dėl susipažinimo su Vykdomųjų bylų medžiaga bei galimus susipažinimo laikus.

6315.

64Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria tenkintas pareiškėjos UAB „Scandagra“ skundas dėl antstolio Rimanto Vižainiškio atsisakymo atlikti procesinius veiksmus, įpareigojant antstolį Rimantą Vižainiškį per 5 darbo dienas nuo nutarties įsiteisėjimo dienos leisti išieškotojai UAB „Scandagra“ ar išieškotojos įgaliotam atstovui susipažinti su vykdomųjų bylų Nr. 0128/18/01966, Nr. 0128/18/01967 ir Nr. 0128/18/00436 visa medžiaga (įskaitant, daryti dokumentų kopijas).

6516.

66Antstolis, vykdydamas teismo sprendimus bei kitus vykdomuosius dokumentus, privalo veikti neperžengdamas jam suteiktų įgalinimų ribų ir neturi teisės atlikti tuos veiksmus, kurių nenumato jo veiklą reglamentuojantys įstatymai ir kiti teisės aktai. Antstolio veiksmus vykdant teismo sprendimus bei kitus vykdomuosius dokumentus nustato CPK VI dalis ir Sprendimų vykdymo instrukcija, kurią tvirtina teisingumo ministras. Antstolio procesinių veiksmų teisėtumą CPK nustatyta tvarka kontroliuoja teismas (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 27 straipsnio 1 dalis). Nagrinėdamas skundus dėl antstolių veiksmų ir vertindamas jų teisėtumą, teismas įvertina, ar atlikdamas konkretų procesinį veiksmą antstolis nepažeidė jo veiklos principų bei vykdymo veiksmų atlikimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ar spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą, atsižvelgė į teisėtus šalių interesus.

6717.

68Civilinio proceso kodekso 759 straipsnio 1 dalis numato, kad pareiškėjas, būdamas atsakovo kreditoriumi, turi teisę prisijungti prie išieškojimo, vykdomo skirtingų antstolių iš to paties skolininko turto ir lėšų. Prisijungęs prie išieškojimo, išieškotojas gali dalyvauti anksčiau pradėtoje byloje po prisijungimo, atliekant vykdymo veiksmus (CPK 759 straipsnio 2 dalis). CPK 759 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto prisijungimo prie išieškojimo normos tikslas - sudaryti galimybę kitiems išieškotojams, kurių vykdomuosius dokumentus vykdo kiti antstoliai, dalyvauti tenkinant jų reikalavimus iš skolininko turto. Tokiu atveju bendra (kartu su prisijungusiais antstoliais) išieškoma suma gali padidėti, ją lyginant su pradine išieškoma suma, todėl siekiant patenkinti išieškotojų reikalavimus skolininko teisės gali būti varžomos tokia apimtimi, kokia yra reikalinga siekiant patenkinti visų išieškotojų, o ne tik vieno ar kai kurių reikalavimus.

6918.

70CPK 759 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad išieškotojo prašymu ar antstolio iniciatyva prisijungimą prie išieškojimo, vykdomo skirtingų antstolių iš to paties skolininko turto ir lėšų, antstolis vykdo Sprendimų vykdymo instrukcijos nustatyta tvarka ir terminais. Si proceso norma suteikia antstoliui teisę prisijungti prie išieškojimo, vykdomo kito antstolio, iš to paties skolininko. Prisijungimas neturi retroaktyviosios galios ir reiškia teisę dalyvauti anksčiau pradėtoje vykdomojoje byloje po prisijungimo atliekant vykdymo veiksmus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-11-25 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-604/2013). Darytina išvada, kad prisijungimas prie vykdomosios bylos neturi retroaktyviosios galios ir suteikia teisę po prisijungimo dalyvauti atliekant vykdymo veiksmus ankščiau pradėtoje vykdomojoje byloje.

7119.

72Antstolis atskirajame skunde nurodo, kad neatsisako teiki informaciją (jei tokia atsirastų) pareiškėjui apie atliktus vykdymo veiksmus, ar priimtus procesinius dokumentus, tačiau pažymėjo, kad pareiškėjas reikalauja visos vykdomų bylų medžiagos ir jų kopijų, esamos iki prisijungimo prie vykdomųjų bylų, o ne po prisijungimo, kaip reglamentuoja teisės aktai.

7320.

74Apeliacinės instancijos teismas pilnai sutinka su pirmosios instancijos teismo išsakyta pozicija, kad prisijungęs prie išieškojimo, išieškotojas gali dalyvauti anksčiau pradėtoje byloje po prisijungimo atliekant vykdymo veiksmus (CPK 759 str. 2 d.). Šiuo atveju laikytina, jog prisijungę prie konkrečios vykdomosios bylos, išieškotojai šioje byloje įgyja teises ir pareigas, numatytas CPK 639-640 straipsniuose. CPK 639 straipsnio 2 punktas numato, kad išieškotojas turi teisę susipažinti su visa vykdomosios bylos medžiaga, o ne sujos dalimi. Darytina išvada, kad apelianto teiginys, kad pareiškėjas negali susipažinti su visa vykdomąja byla yra nepagrįstas.

7521.

76Apeliantas nurodė, kad remiantis LR CPK 10 str. 1 d. nuostatomis su vykdomosios bylos medžiaga galima susipažinti, kai sprendimas yra įvykdytas.

7722.

78Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal CPK 10 straipsnio 1 dalį visa išnagrinėtos civilinės bylos ir vykdomosios bylos medžiaga, išskyrus medžiagą tų bylų, kurios buvo išnagrinėtos uždarame teismo posėdyje, yra vieša ir su ja susipažinti gali ir byloje nedalyvavę asmenys. Atkreiptinas dėmesys, kad nagrinėjamu atveju apeliacinės instancijos teismas nustatė, kad pareiškėjas UAB „Scandagra“ turi visas išieškotojo teises ir yra laikytinas vykdymo proceso dalyviu. Darytina išvada, kad apelianto teiginys, kad išieškotojas prisijungęs prie vykdomosios bylos medžiagos gali su ja susipažinti tik kai sprendimas yra įvykdytas, yra nepagrįstas.

7923.

80Kiti atskirųjų skundų argumentai teisinės reikšmės teisingam klausimo išnagrinėjimui neturi, todėl apeliacinės instancijos teismas plačiau dėl jų nepasisako. Kasacinės instancijos teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

8124.

82Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirųjų skundų argumentus, sprendžia, jog atskirųjų skundų argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro, todėl apeliantų (skolininko) J. B. ir antstolio Rimanto Vižainiškio atskirieji skundai atmestini, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 9 d. nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p., CPK 338 str.).

83Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

8425.

85Pareiškėjas UAB „Scandagra“ pateikė 2019 m. sausio 31d. sąskaitą - faktūrą ir 2020 m., vasario 3 d. Swedbank mokėjimo nurodymą, patvirtinantį, kad pareiškėjas patyrė 937,75 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

8626.

87Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

8827.

89Remiantis LR teisingumo ministro įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ 7 punktu rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių). Nagrinėjamu atveju užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje buvo 1289,0 Eur. Vadovaujantis minėtų Rekomendacijų 8.16. punktu už kitą dokumentą, kuriame pareikštas prašymas, reikalavimas, atsikirtimai ar paaiškinimai taikomas 0,4 užmokesčio dydis. Darytina išvada, kad pagal rekomendacijas rekomenduojamas maksimalus užmokesčio dydis už atsiliepimą į atskirąjį skundą turėtų būti 515,6 Eur, todėl pareiškėjo UAB „Scandagra“ prašymas tenkinamas dalinai ir priteisiamajam 515,6 Eur atstovavimo išlaidų.

9028.

91Atmetus apeliacinius skundus, iš apeliantų antstolio Rimanto Vižainiškio ir skolininko J. B. pareiškėjo UAB „Scandagra“ naudai lygiomis dalimis priteistina 515,6 Eur bylinėjimosi išlaidų suma t. y. po 257,8 Eur iš kiekvieno. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 759 straipsniu, 337 straipsnio 1

92dalimi, teismas

Nutarė

93Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 9 d. nutartį palikti nepakeistą.

94Priteisti iš apeliantų antstolio Rimanto Vižainiškio ir skolininko J. B. pareiškėjo UAB „Scandagra“ naudai lygiomis dalimis 515,6 Eur bylinėjimosi išlaidų sumą t. y. po 257,8 Eur iš kiekvieno.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Kutrienė... 2. I.... 3. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Pareiškėja UAB „Scandagra“ padavė antstoliui Rimantui Vižainiškiui... 6. 2.... 7. Nurodė, kad antstolis Vykdomosiose bylose vykdo išieškojimą iš skolininko... 8. 3.... 9. Pažymėjo, kad antstolis savo neveikimu, neatlikdamas procesinių veiksmų,... 10. 4.... 11. Antstolis Rimantas Vižainiškis 2019 m. spalio 31d. patvarkymu Nr. S-3439... 12. 5.... 13. Nurodė, kad pareiškėjos UAB „Scandagra“ (kurios naudai antstolis... 14. 6.... 15. Pažymėjo, kad iš Antstolių Informacinės Sistemos matyti, kad pas antstolį... 16. II.... 17. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 18. 7.... 19. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2019 m. gruodžio 9 d. nutartimi... 20. 8.... 21. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad 2019 m. liepos 9 d. antstolis... 22. 9.... 23. Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju, antstolio pasyvus procesinis elgesys, o... 24. III.... 25. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 26. 10.... 27. Apeliantas antstolis Rimantas Vižainiškis pateikė atskirąjį skundą,... 28. 10.1... 29. Apeliantas nurodė, kad teismas visiškai neatsižvelgė į šį teisės normų... 30. 10.2... 31. Pažymėjo, kad nagrinėjamu atveju po Pareiškėjo prisijungimo prie... 32. 10.3... 33. Nurodė, kad remiantis LR CPK 10 str. 1 d. nuostatomis su vykdomosios bylos... 34. 10.4... 35. Atkreipė dėmesį į tai, kad antstolio R. Vižainiškio vykdomos vykdomosios... 36. 10.5... 37. Pažymėjo, kad teismas skundžiamoje nutartyje nieko nepasisako dėl... 38. 11.... 39. Skolininkas J. B. pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo Vilniaus miesto... 40. 11.1... 41. Pažymėjo, kad su vykdomosios bylos medžiaga susipažinti galima kai... 42. 11.2... 43. Nurodė, kad yra svarbu, kada pareiškėja prisijungė prie Vykdomųjų bylų,... 44. 11.3... 45. Pažymėjo, kad skolininkas nėra visiškai atsiskaitęs nei su vienu iš savo... 46. 12. Pareiškėjas UAB „Scandagra“ pateikė atsiliepimą į atskirąjį... 47. 12.1... 48. Nurodė, kad prisijungimą prie išieškojimo antstolis vykdo Sprendimų... 49. 12.2... 50. Pažymėjo, kad prisijungimas neturi retroaktyvios galios ir suteikia teisę po... 51. 12.3... 52. Nurodė, kad CPK 639 str. 2 punktas įtvirtina išieškotojo teisę... 53. 12.4... 54. Pažymėjo, kad pateiktuose skunduose yra nepagrįstai tapatinamas prie... 55. 12.5... 56. Pareiškėjo nuomone, įvertinus ankstesnį Skolininko nesąžiningą elgesį... 57. IV.... 58. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 59. 13.... 60. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 61. 14.... 62. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad antstolis Rimantas Vižainiškis trijose... 63. 15.... 64. Byloje kilo ginčas dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 65. 16.... 66. Antstolis, vykdydamas teismo sprendimus bei kitus vykdomuosius dokumentus,... 67. 17.... 68. Civilinio proceso kodekso 759 straipsnio 1 dalis numato, kad pareiškėjas,... 69. 18.... 70. CPK 759 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad išieškotojo prašymu ar antstolio... 71. 19.... 72. Antstolis atskirajame skunde nurodo, kad neatsisako teiki informaciją (jei... 73. 20.... 74. Apeliacinės instancijos teismas pilnai sutinka su pirmosios instancijos teismo... 75. 21.... 76. Apeliantas nurodė, kad remiantis LR CPK 10 str. 1 d. nuostatomis su... 77. 22.... 78. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal CPK 10 straipsnio 1 dalį... 79. 23.... 80. Kiti atskirųjų skundų argumentai teisinės reikšmės teisingam klausimo... 81. 24.... 82. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą... 83. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 84. 25.... 85. Pareiškėjas UAB „Scandagra“ pateikė 2019 m. sausio 31d. sąskaitą -... 86. 26.... 87. Remiantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi šaliai, kurios naudai priimtas... 88. 27.... 89. Remiantis LR teisingumo ministro įsakymo Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl... 90. 28.... 91. Atmetus apeliacinius skundus, iš apeliantų antstolio Rimanto Vižainiškio ir... 92. dalimi, teismas... 93. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2019 m. gruodžio 9 d. nutartį palikti... 94. Priteisti iš apeliantų antstolio Rimanto Vižainiškio ir skolininko J. B....