Byla 2-10904-889/2013
Dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Milda Valiulytė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Gelvora“ ieškinį atsakovei L. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi ieškiniu į teismą, prašo teismo priteisti iš atsakovės 350,31 Lt skolą,

31 411,09 Lt delspinigių, 214,12 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, 5 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei atsakovė nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

4Procesiniai dokumentai atsakovei įteikti tinkamai, LR CPK 130 str. 1 d. nustatyta tvarka. Atsakovė atsiliepimo per teismo nustatytą terminą nepateikė, todėl, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Atlikus formalų įrodymų vertinimą nustatyta, kad 2001-06-25 tarp UAB „Tele2“ ir atsakovės sudaryta Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. ( - ), pagal kurią UAB „Tele2“ atsakovui teikė paslaugas, o atsakovė įsipareigojo už paslaugas nustatyta tvarka ir sąlygomis atsiskaityti. Tačiau atsakovė įsipareigojimų nevykdė ir pagal pateiktas sąskaitas neatsiskaitė. 2009-03-31 ieškovas ir UAB „Tele2“ pasirašė Reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „Tele2“ atlygintinai perleido ieškovui visas reikalavimo teises į atsakovės skolą. Ieškovas apie tai informavo atsakovę ir pareikalavo įvykdyti įsipareigojimus, tačiau atsakovė į tai nereagavo. Ieškovas nurodo, kad atsakovė liko skolinga 350,32 Lt pagrindinio įsiskolinimo. Byloje duomenų apie tai, kad skola sumokėta, nėra.

7Ištyrus byloje pateiktus įrodymus, nustatyta, kad tarp šalių susidarė prievoliniai teisiniai santykiai (CK 6.1 – 6.4 str.). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.). Atsakovei buvo suteiktos mobiliojo korinio ryšio paslaugos, tačiau atsakovė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdė, už gautas paslaugas nesumokėjo, todėl atsakovė laikoma pažeidusia prievolę (CK 6.63 str. 1 d. 2 p.). Ieškovas įrodė ir pagrįstai apskaičiavo skolos dydį, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 350,31 Lt skolą tenkintinas (CK 6.38 str. 1 d., 6.63 str. 1 d. 2 p.).

8Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 1 411,09 Lt delspinigių už 4028 dienas (b.l. 8).

92011-06-25 sudarytos Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties

10Nr. ( - ) 6.5. punkte numatyta 0,1 proc. delspinigių norma už kiekvieną uždelstą dieną (b.l. 18-20), nes atsakovė pažeidė prievolės įvykdymo terminą (CK 6.101 str. 1-2 d., 6.71 str., 6.258 str.). Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005) sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 straipsnio 2 dalimi, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma ir kitus kriterijus. CK 6.73 straipsnio 2 dalis įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Pagal pateiktos sutarties sąlygų 6.5 punktą, atsakovė įsipareigojo mokėti po 0,1 proc. per dieną dydžio delspinigius nuo laiku už paslaugas nesumokėtos sumos, t.y. metinė delspinigių norma sudaro 36,5 proc. Ieškovas prašo priteisti 1411,09 Lt dydžio delspinigius už 350,32 Lt skolos nesumokėjimą už pradelstas 4028 dienas už laikotarpį nuo 2002-07-01 iki

112013-07-11. Ieškovo apskaičiuota delspinigių suma beveik 4 kartus viršija skolos sumą, todėl prašomi priteisti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli, be to, byloje nėra duomenų, kodėl kreditorius daugiau nei 10 metų delsė kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynybos ir išsiieškoti skolą. Pažymėtina ir tai, kad kasacinis teismas yra ne kartą pasisakęs, jog ginčo, kilusio iš vartojimo sutarties specifika silpnesniosios šalies gynimo interesais lemia teismo pareigą būti aktyviam procese (LAT 2009-11-13 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502/2009). Atsižvelgiant į visas nurodytas aplinkybes, vadovaujantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais bei atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką, ieškovui priteistinų delspinigių suma mažintina iki 0,02 proc. dydžio – 282,22 Lt. Taigi, teismo paskaičiavimu, už 4028 dienų terminą ieškovui priteistina delspinigių suma nuo 350,32 Lt nesumokėtos sumos sudaro 282,22 Lt, tokia delspinigių suma yra pakankama ir atlieka kreditoriaus nuostolių kompensavimo funkciją (CK 6.73 str. 2 d., CPK 3 str. 7 d., 177 str., 178 str., 185 str.).

12Ieškovo prašymas priteisti 214,12 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų atmestinas. Byloje pateikti įrodymai nepagrindžia, kad patirtos išlaidos yra pagrįstos. Iš pateiktos išlaidų išklotinės matyti tik tam tikras nurodytų išlaidų dydis, tačiau šias išlaidas pagrindžiantys dokumentai nėra pateikti, tai pat nepateikti duomenys, leidžiantys nustatyti ryšį su prašoma priteisti skola, nėra duomenų, kad tokios išlaidos faktiškai patirtos. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovas neįrodė išlaidas pagrindžiančių aplinkybių (CPK 178 str.). Prašomos priteisti išlaido nėra pagrįstos ir būtinos, todėl ieškinys šioje dalyje atmestinas.

13CK 6.37 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Skolininko prievolė mokėti palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo momento iki teismo sprendimo įvykdymo atsiranda iš įstatymo. Šios procesinės palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti skaičiuojamos visais atvejais, kai pareikštas reikalavimas jas priteisti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-342/2007). Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs atsakovas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas (CK 6.210 str. 1 d.). Todėl ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 procentų dydžio palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str.).

14Iš dalies patenkinus ieškinį, atitinkamai perskirstomos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 straipsnis). Atsižvelgiant į tai, kad patenkinta 32 procentai reikalavimų, ieškovui iš atsakovės priteistina 23 Lt sumokėto žyminio mokesčio atlyginimo (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 2 d.).

15Vadovaudamasis LR CPK 285 – 287 straipsniais, teismas

Nutarė

16ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti ieškovui UAB ,,Gelvora“ iš atsakovės L. K. 350,31 Lt skolą, 282,22 Lt delspinigių, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 632,53 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme 2013-08-09 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 23 Lt bylinėjimosi išlaidų atlyginimo.

18Kitą ieškinio dalį atmesti.

19Atsakovė šio sprendimo negali skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per dvidešimt dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Klaipėdos miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai