Byla I-290-386/2007
Dėl įpareigojimo atlikti veiksmus

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Laimutės Jokubauskaitės, kolegijos teisėjų Vidos Stonkuvienės ir Irmos Čuchraj, sekretoriaujant Ramutei Klinkovienei, dalyvaujant pareiškėjo atstovui R. T., atsakovo atstovui Augustui Ručinskui, viešame teismo posėdyje nagrinėdama administracinę bylą pagal pareiškėjo P. T. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Šilutės rajono savivaldybės administracijai, Nemuno deltos regioninio parko direkcijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2pareiškėjas P. T. skundu kreipėsi į teismą ir prašo įpareigoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentą išduoti planavimo sąlygas jam nuosavybės teise priklausančio žemės sklypo, esančio Minijos kaime, Kintų seniūnijoje, Šilutės rajone, detaliajam planui rengti, numatant šio sklypo žemės ūkio paskirties keitimą į kitą paskirtį, nustatant gyvenamosios teritorijos žemės naudojimo būdą ir mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos pobūdį buvusiai sodybai atstatyti.

3Pareiškėjo atstovas teismo posėdžio metu atsisakė nuo skundo ir prašo administracinę bylą nutraukti. Nurodo, jog Šilutės rajono savivaldybės administracija nepateikė Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui istorinių tyrimų, kaip vieno iš įrodymų, jog Minijos kaime pareiškėjo žemės sklype yra buvusi sodyba.

4Atsakovo atstovas neprieštarauja dėl administracinės bylos nutraukimo.

5Trečiųjų suinteresuotų asmenų atstovai į teismą neatvyko.

6Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau LR ABTĮ) 52 straipsnis numato teisę pareiškėjui atsisakyti skundo bet kurioje bylos nagrinėjimo stadijoje iki teismui išeinant į pasitarimų kambarį.

7Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, kad teismas nutraukia bylą, jeigu pareiškėjas atsisakė skundo (prašymo).

8Šiuo atveju pareiškėjo atstovo atsisakymas nuo skundo neprieštarauja įstatymui ar viešajam interesui ir nepažeidžia kieno nors teisių ar įstatymo saugomų interesų, todėl pareiškėjo atstovo atsisakymas nuo skundo priimtinas ir administracinė byla Nr. I-290-386/2007 m. nutrauktina.

9Pažymėtina, kad ABTĮ 102 straipsnio 3 dalis numato, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

10Remiantis išdėstytu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 101 str. 3 p., 102 str., 105 str. 1 d., 106 str. 1 d., teismas

Nutarė

11priimti pareiškėjo P. T. atstovo R. T. atsisakymą nuo skundo ir administracinę bylą pagal pareiškėjo P. T. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Šilutės rajono savivaldybės administracijai, Nemuno deltos regioninio parko direkcijai dėl įpareigojimo atlikti veiksmus nutraukti.

12Nutartį per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos galima apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą Klaipėdos apygardos administraciniam teismui.

Proceso dalyviai