Byla 2-1353/2014
Dėl sprendimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal G. K. įmonės (šiuo metu uždaroji akcinė bendrovė „Viksvuolė“) atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 22 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti atskirąjį skundą, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1590-450/2014 pagal ieškovo G. K. įmonės ieškinį atsakovui Lietuvos kariuomenei dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

42013 m. lapkričio 22 d. Vilniaus apygardos teisme gautas ieškovo G. K. įmonės ieškinys atsakovui Lietuvos kariuomenei. Pateiktu ieškiniu ieškovas prašė panaikinti 2012 m. spalio 21 d. Lietuvos kariuomenės logistikos valdybos įgulų aptarnavimo tarnybos viešo nuomos konkurso komisijos sprendimą, kuriuo konkurso nugalėtoju pripažintas trečiasis asmuo UAB „Eimax“. 2014 m. gegužės 5 d. ieškovas Vilniaus apygardos teismui pateikė prašymą, kuriuo prašė priimti 2014 m. balandžio 18 d. teismui paduotą patikslintą ieškinį. Šiuo ieškiniu ieškovas pareiškė naują reikalavimą (pakeitė ieškinio dalyką) pripažinti negaliojančia 2013 m. spalio 30 d. valstybės materialiojo turto nuomos sutartį Nr. ATS-15, sudarytą tarp atsakovo Lietuvos kariuomenės ir trečiojo asmens UAB „Eimax“. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 5 d. teismo posėdžio metu priimta žodine nutartimi ieškovo paduotą patikslintą ieškinį atsisakė priimti. Dėl šios nutarties ieškovas pateikė atskirąjį skundą, kuris buvo priimtas ir perduotas nagrinėti Lietuvos apeliaciniam teismui. 2014 m. gegužės 9 d. teismo posėdyje ieškovas pakartotinai pareiškė prašymą priimti patikslintą ieškinį. 2014 m. gegužės 9 d. žodine nutartimi pirmosios instancijos teismas atsisakė pakartotinai svarstyti patikslinto ieškinio priėmimo klausimą. Ieškovas 2014 m. gegužės 19 d. pateikė teismui atskirąjį skundą dėl 2014 m. gegužės 9 d. žodinės nutarties. Šiuo skundu ieškovas prašė panaikinti 2014 m. gegužės 9 d. nutartį ir klausimą dėl 2014 m. gegužės 5 d. prašymo nagrinėjimo perduoti teismui spręsti iš naujo.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 22 d. nutartimi ieškovo G. K. įmonės atskirąjį skundą atsisakė priimti ir grąžino jį pateikusiam asmeniui.

6Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog 2014 m. gegužės 9 d. nutartis, kuria atsisakyta svarstyti patikslinto ieškinio priėmimo klausimą, yra neskundžiama, kadangi ši nutartis neužkerta galimybės tolimesnei bylos eigai. Pirmosios instancijos teismas akcentavo aplinkybę, jog klausimas dėl patikslinto ieškinio priėmimo buvo išnagrinėtas dar 2014 m. gegužės 5 d. vykusio teismo posėdžio metu. Būtent ši aplinkybė riboja galimybę ieškovo pateikto patikslinto ieškinio priėmimo klausimą spręsti pakartotinai.

7III. Atskirojo skundo argumentai

8Ieškovas G. K. įmonė atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 22 d. nutartį panaikinti ir perduoti klausimą dėl 2014 m. gegužės 16 d. atskirojo skundo priėmimo pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

91.

10Pirmosios instancijos teismas, nusprendęs, jog ieškinio dalyko pakeitimas užvilkins bylos nagrinėjimą, turėjo teisę tokio prašymo netenkinti, o ne atsisakyti priimti tokį prašymą. Tačiau jeigu toks prašymas būna atmetamas, tai neriboja asmens, kurio prašymas atmestas, teisės jį pateikti vėliau, atsižvelgiant į nagrinėjimo teisme eigą.

112.

12Teismas nevertino aplinkybių, dėl kurių atsirado pagrindas tikslinti ieškinį.

133. Pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo pripažinti, jog ieškinio dalyko pakeitimas (papildymas) užvilkins bylos nagrinėjimą.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 dalis, 338 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

15Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį atskirai nuo teismo sprendimo galima skųsti pirmosios instancijos teismo nutartis CPK numatytais atvejais bei tuomet, kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Dėl kitų pirmosios instancijos teismo nutarčių atskirieji skundai negali būti paduodami, bet motyvai dėl šių nutarčių teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą (CPK 334 straipsnio 3 dalis). Jeigu teismo priimtu procesiniu sprendimu nėra užkertama galimybė tolesnei bylos eigai ir tokio procesinio sprendimo apskundimo apeliacine tvarka galimybės nenumato konkreti CPK norma, apeliacinis procesas negali prasidėti, o pradėtas procesas turi būti nutrauktas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas ir 5 dalis, 338 straipsnis).

16Nagrinėjamu atveju ieškovas G. K. įmonė skundžia pirmosios instancijos teismo 2014 m. gegužės 22 d. nutartį atsisakyti priimti jo atskirąjį skundą, paduotą dėl 2014 m. gegužės 9 d. žodinės nutarties. Atskiruoju skundu apskųsta nutartimi pirmosios instancijos teismas atsisakė pakartotinai svarstyti patikslinto ieškinio priėmimo (pirminio ieškinio dalyko pakeitimo) klausimą. Kaip minėta, pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog teismo 2014 m. gegužės 9 d. žodinė nutartis neskundžiama, kadangi neužkerta kelio tolimesnei nagrinėjamos bylos eigai. Apeliacinis teismas, įvertinęs suformuotą ir jam pateiktą atskirojo skundo medžiagą, įsitikino apskųstosios teismo nutarties teisėtumu bei pagrįstumu. Apeliacinio teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai sprendė, jog 2014 m. gegužės 9 d. žodinė nutartis neužkerta kelio tolimesnei bylos eigai. Pažymėtina, jog nutartis laikoma užkertančia kelią proceso eigai, kai dėl jos priėmimo procesas byloje apskritai negali prasidėti, yra užbaigiamas arba dėl tokios nutarties priėmimo nebegalimas tolesnis procesas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. lapkričio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1758/2010). Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenys įrodo, kad tiek 2014 m. gegužės 5 d. žodine nutartimi netenkinus ieškovo pareiškimo dėl ieškinio dalyko pakeitimo, tiek 2014 m. gegužės 9 d. žodine nutartimi, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė pakartotinai svarstyti ieškinio dalyko pakeitimo klausimą, bylos nagrinėjimas pagal apelianto pradinį ieškinį vyko ir tebevyksta. Apeliacinio teismo įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas dar 2014 m. gegužės 5 d. teismo posėdyje atmesdamas pareiškimą dėl pradinio ieškinio dalyko pakeitimo, pagrįstai išaiškino ieškovui jo teisę, net ir atmetus pareiškimą, savarankiško reikalavimo pagrindu inicijuoti naują teisminį procesą (t. y. pareikšti ieškinį bendra tvarka naujoje byloje). Kaip matyti iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų, ieškovas šia teise nesinaudojo. Taigi aptariamu atveju nėra pagrindo išvadai, jog nutartis, kuria atsisakyta pakartotinai svarstyti ieškinio dalyko pakeitimo klausimą, užkerta kelią tolimesnei bylos eigai.

17Apeliacinis teismas pažymi, jog ieškinio dalyko pakeitimo tvarką nustato CPK 141 straipsnis, kuriuo pirmosios instancijos teismas pagrįstai rėmėsi, nagrinėdamas apelianto (ieškovo) patikslinto ieškinio priėmimo klausimą. O teismo nutarties, kuria išspręstas prašymo dėl ieškinio dalyko ar pagrindo pakeitimo klausimas, apskundimo galimybė nenumatyta (CPK 141 straipsnio 4 dalis), todėl skundžiama žodinė nutartis negalėjo būti apeliacijos objektas (CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktas, 338 straipsnis), t. y. dėl jos negalėjo būti paduotas atskirasis skundas. Tuo pagrindu pirmosios instancijos teismas pagrįstai atsisakė priimti apelianto atskirąjį skundą dėl 2014 m. gegužės 9 d. žodinės nutarties.

18Apeliacinis teismas turi pagrindą pritarti atskirojo skundo argumentui, jog pirmosios instancijos teismas 2014 m. gegužės 9 d. teismo posėdyje turėjo išspręsti ieškovo pareikštą prašymą, t. y. prašymą tenkinti arba atmesti, todėl pirmosios instancijos teismas nepagrįstai šį prašymą (dėl ieškinio dalyko pakeitimo) atsisakė svarstyti. Iš tiesų CPK 141 ir 245 straipsnių sisteminė analizė įgalina daryti išvadą, jog analogiško prašymo atmetimas teismo 2014 m. gegužės 5 d. žodine nutartimi negalėjo apriboti ieškovo teisės tokį prašymą teikti pakartotinai. Tačiau pritarimas aptariamam skundo argumentui, įvertinus jį ankstesnių apeliacinės instancijos teismo padarytų išvadų kontekste, neturi įtakos nagrinėjamos bylos procesinei baigčiai, t. y. nesudaro pagrindo manyti, kad apeliacinis procesas dėl 2014 m. gegužės 9 d. nutarties yra galimas. Kita vertus, pažymėtina, jog teismui atmetus prašymą, tai neriboja asmens, kurio prašymas atmestas, teisės vėl pateikti jį vėliau, atsižvelgiant į nagrinėjimo teisme eigą (CPK 245 straipsnio 3 dalis). Analizuojamu atveju pirmosios instancijos teismas pagrįstai akcentavo aplinkybę, jog ieškovas analogiško 2014 m. gegužės 5 d. teiktam ir išspręstam prašymui turinio prašymą pateikė pakartotinai tame pačiame teismo posėdyje (po jame paskelbtos pertraukos). Apeliacinis teismas iš atskirojo skundo medžiagos nenustatė, kad kartotinis prašymas dėl patikslinto ieškinio priėmimo būtų grindžiamas kitokiais (papildomais, naujais) argumentais ar kad nagrinėjamos bylos procese būtų įvykę reikšmingi pokyčiai. Pakartotinis analogiškų prašymų teikimas, ignoruojant pirmosios instancijos teismo motyvus, išdėstytus atmetant tokį prašymą (2014 m. gegužės 5 d. žodine nutartimi), nenurodant naujų (papildomų) argumentų, neatsižvelgus į aplinkybę, jog laikotarpiu tarp 2014 m. gegužės 5 d. teismo posėdžio ir šio posėdžio tęsinio 2014 m. gegužės 9 d. (po pertraukos) neįvyko jokių reikšmingų bylos nagrinėjimo pokyčių, neleidžia daryti išvados, kad ieškovas procesine teise keisti ieškinio dalyką naudojosi pagrįstai ir sąžiningai.

19Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Kitais atskirojo skundo argumentais, apeliacinio teismo vertinimu, iš esmės yra ginčijamas teismo 2014 m. gegužės 9 d. nutarties teisėtumas, tačiau priėjus išvadą, jog ši nutartis negali būti apeliacijos objektu, nėra teisinio pagrindo vertinti jos teisėtumą.

20Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis teisėta ir pagrįsta. Tenkinti atskirąjį skundą jame nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl skundas netenkinamas, o pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista.

21Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

22Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 22 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras... 2. Teisėjas, išnagrinėjęs bylą pagal atskirąjį skundą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. 2013 m. lapkričio 22 d. Vilniaus apygardos teisme gautas ieškovo G. K.... 5. Vilniaus apygardos teismas 2014 m. gegužės 22 d. nutartimi ieškovo G. K.... 6. Pirmosios instancijos teismas sprendė, jog 2014 m. gegužės 9 d. nutartis,... 7. III. Atskirojo skundo argumentai... 8. Ieškovas G. K. įmonė atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2014... 9. 1.... 10. Pirmosios instancijos teismas, nusprendęs, jog ieškinio dalyko pakeitimas... 11. 2.... 12. Teismas nevertino aplinkybių, dėl kurių atsirado pagrindas tikslinti... 13. 3. Pirmosios instancijos teismas neturėjo pagrindo pripažinti, jog ieškinio... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 15. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį atskirai nuo teismo sprendimo galima skųsti... 16. Nagrinėjamu atveju ieškovas G. K. įmonė skundžia pirmosios instancijos... 17. Apeliacinis teismas pažymi, jog ieškinio dalyko pakeitimo tvarką nustato CPK... 18. Apeliacinis teismas turi pagrindą pritarti atskirojo skundo argumentui, jog... 19. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta. Kitais atskirojo skundo... 20. Skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis teisėta ir pagrįsta.... 21. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 22. Vilniaus apygardos teismo 2014 m. gegužės 22 d. nutartį palikti nepakeistą....