Byla 2-609-280/2011

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Laimutė Sankauskaitė, sekretoriaujant Vilmai Daukšienei, dalyvaujant ieškovo bankrutavusios UAB „Kavaska“ atstovui adv. R. J. , Muitinės kriminalinės tarnybos atstovui A. K.

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB „Kavaska“ ieškinį atsakovui Lietuvos valstybei , atstovaujamai Muitinės departamento prie LR Finansų ministerijos, Muitinės kriminalinės tarnybos bei Policijos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos dėl žalos atlyginimo ( ieškinio suma 181 023,56 Lt) ir

Nustatė

3Ieškovas bankrutavusi UAB „Kavaska” ieškiniu prašo priteisti iš Lietuvos valstybės ieškovui bankrutavusiai UAB „Kavaska” 181 023,56 Lt patirtų nuostolių ir bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad ieškovui UAB„kavaska” pagal 2005-05-27 prekių saugojimo muitinės sandėlyje sutartį perduotos firmos Orientell Wave S.A. 2005-07-25 ir 2005-08-09 perduotos prekės 2005-10-04 ir 2006-03-21 buvo Muitinės kriminalinės tarnybos sulaikytos ir išvežtos iš ieškovo sandėlių, perduotos saugoti Lietuvos policijos logistikos centrui, o grąžintos 2007 -09-13 ir 2007-11-20. Prekės buvo sulaikytos dėl netinkamo dokumentų įforminimo. Už netinkamą dokumentų įforminimą ieškovo darbuotojos V. P. ir L. M. Panevėžio teritorinės muitinės buvo nubaustos administracine tvarka. Prekės buvo sulaikytos kaip daiktai, turintys reikšmės nusikalstamai veiklai tirti ir nagrinėti. 2005 m. rugpjūčio mėnesį Muitinės kriminalinės tarnybos Panevėžio skyrius buvo iškėlęs baudžiamąją bylą Nr. 04-1-507-05 pagal LR BK 1991 str.1 dalį (muitinės apgaulė). Įtarimai pareikšti nebuvo nei ieškovui, nei prekių savininkui, prekių nekonfiskavo, tik po daugiau kaip dvejų metų grąžino ieškovui prekes.Ikiteisminis tyrimas pradėtoje baudžiamojoje byloje buvo nutrauktas 2007-01-25 prokurorės nutarimu, konstatavus veikos, turinčios nusikaltimo ar baužiamojo nusižengimo požymių, nebuvimą.

4Ieškovo užsakymu, dalyvaujant ieškovo ir Muitinės kriminalinės tarnybos atstovams, UAB Impeksservis atliko ekspertizę, tikslu nustatyti muitinės sulaikytų ir grąžinamų ieškovui UAB „Kavaska” kiekį, kokybę(būklę)ir jei yra sugadinimų-žalos dydį. Ekspertai padarė išvadą, kad prekių vertė sumažėjo 174 532,90 Lt.

5Panevėžio apygardos teismas 2009-02-12 sprendimu pagal firmos Orientell Wave S. A. ieškinį iš UAB „Kavaska” priteisė 174 532,90 Lt nuostolių atlyginimo ir nuo šios sumos 6 procentų dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo, 4 490,66 Lt žyminio mokesčio, 2000 Lt atstovavimo išlaidų, iš viso 181 023,56 Lt. 2009-06-16-2009-07-21 ieškovas priteistas sumas sumokėjo, sprendimą įvykdė.

6Ieškovas, nenurodydamas neteisėtų ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų, remiasi bendrosiomis civilinės atsakomybės normomis ir nurodo, kad sulaikytos prekės buvo labai ilgai ir netinkamai saugomos, kas įrodo pareigūnų neteisėtus veiksmus. Dėl šių neteisėtų veiksmų ieškovas turėjo sumokėti prašomą sumą prekių savininkui.

7Atsakovą Lietuvos valstybę atstovaujantys Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos, Muitinės kriminalinė tarnyba bei Policijos departamentas prie LR vidaus reikalų ministerijos su ieškiniu nesutiko, prašo jį atmesti. Tvirtina, kad visi pareigūnų veiksmai buvo teisėti, nuostoliai atsirado dėl UAB „Kavaska“ darbuotojų, kurie netinkamai įformino dokumentus ir tik dėl to buvo atliekamas tyrimas, kaltės. Tyrimą atlikusių pareigūnų neteisėti veiksmai neįrodyti. Ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmai buvo teisėti, neprieštaravo teisės aktams.

8Ieškinys atmestinas ( CPK 268-270 str., CK 6.263 str.)

9Valstybės civilinė atsakomybė už pareigūnų veiksmus vykdant ikiteisminį tyrimą atsiranda esant trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams, žalai ir priežastiniam ryšiui tarp neteisėtų pareigūnų veiksmų bei atsiradusios žalos. Negalima traukti atsakomybėn už gana abstrakčiai apibrėžtus neteisėtus veiksmus. Turi būti įvertintos visos konkrečios aplinkybės, leidžiančios vertinti ikiteisminio tyrimo tinkamumą.

10Nagrinėjamojoje byloje nėra konstatuoto pareigūnų ir institucijų, atlikusių tyrimą neprofesianalumo, nekompetengumo, klaidų. To nenurodo ir ieškovas, kaltindamas pareigūnus neatidumu ir nerūpestingumu. Privalu įvertinti, ar ieškinyje nurodomi pareigūnų veiklos trūkumai buvo tokie esminiai, kad būtent dėl jų sulaikytos prekės buvo saugomos per ilgai ir netinkamai , įvertinti visas aplinkybes ir žalos atsiradimo priežastis, kad nustatyti pakankamą neteisėtų veiksmų ir atsiradusių pasekmių sąsajumą. Kiekvienu atveju nustatydamas priežastinį ryšį teismas neturi neprotingai išplėsti atsakomybės ribų. Priežastinio ryšio nustatymo civilinėje byloje procesą sąlygiškai galima padalyti į du etapus. Pirmame etape, taikant conditio sine qua non testą (ekvivalentinio priežastinio ryšio teorija), nustatomas faktinis priežastinis ryšys. Šiame etape sprendžiama, ar žalingos pasekmės kyla iš neteisėtų veiksmų, t. y. nustatoma, ar žalingos pasekmės būtų atsiradusios, jeigu nebūtų buvę neteisėto veiksmo. Antrame etape nustatomas teisinis priežastinis ryšys, sprendžiama, ar pasekmės teisiškai nėra pernelyg nutolusios nuo neteisėto veiksmo (deliktinės atsakomybės ribas siaurinanti priežastinio ryšio teorija). Nustatant teisinį priežastinį ryšį reikia įvertinti atsakovo, jeigu jis elgtųsi kaip protingas ir apdairus asmuo, galimybę neteisėtų veiksmų atlikimo metu numatyti žalos atsiradimą, neteisėtais veiksmais pažeistos teisės ar teisėto intereso prigimtį ir vertę bei pažeisto teisinio reglamentavimo apsauginį tikslą. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. kovo 30 d. nutartis civilinėje byloje J. R. ir kt. v. VšĮ Vilniaus universiteto Santariškių klinikos“, bylos Nr. 3K-3-206/2005; 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje L. B. ir kt. v. DNSB „Medvėgalis“ ir kt., bylos Nr. 3K-7-345/2007).

11Tarp šalių nekyla ginčo dėl ieškinyje nurodytų faktinių aplinkybių, todėl daroma išvada, kad byloje nustatytos ieškinyje nurodytos faktinės aplinkybės. Jų pagrindu prašoma priteisti žalos atlyginimą.

12Iš esmės ieškovas ieškinį grindžia ikiteisminio proceso trukme. Tačiau šiuo atveju turi būti vertinamas ir bylos sudėtingumas, aiškinamų aplinkybių pobūdis bei tai, kad tyrimo metu nustatant svarbias aplinkybes, reikėjo apklausti asmenis, gyvenančius ne vien Lietuvoje. Sulaikytos prekės buvo siunčiamos tranzitu į Rusiją iš Kinijos. 2005 m. vasarą jos buvo atgabentos iš Estijos į ieškovo UAB „Kavaska” sandėlius su lydinčiais jas dokumentais. Nustatyta, kad ieškovo darbuotojos pasirinkimo netinkamą muitinio deklaravimo procedūrą. Dėl šios priežasties prekės buvo sulaikytos, pradėtas ikiteisminis tyrimas. Buvo įtariamas nusikaltimo, numatyto BK 1991 str.. 1 d. padarymas. Pasitvirtinus nusikaltimo sudėčiai, grėsė sulaikytų daiktų konfiskacija. Vykusio 1.5 metus proceso trukmę lėmė ne vien tik pareigūnų elgesys, bet ir nuo jų valios nepriklausantys veiksniai. Panevėžio m. apylinkės teismas 2006-06-29 nutartimi (baudžiamoji byla Nr. 04-1-507-05, b.l. 139) konstatavo, kad ikiteisminis tyrimas nėra vilkinamas, atvirkščiai nurodyta, jis atliekamas pakankamai intensyviai, renkami įrodymai, byla sudėtinga, didelės apimties. Tyrimo metu buvo kreiptasi į Estijos Respublikos teisėsaugos institucijas dėl teisinės pagalbos , daromi didelės apimties dokumentų vertimai, reikalaujami dokumentai iš užsienio firmų ir jų atstovų. Ikiteisminis tyrimas nutrauktas 2007 m. sausio 25 d. nutarimu nustačius, kad nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baužiamojo nusižengimo požymių, bet tuo pačiu nutarimu iškelta administracinio teisės pažeidimo byla, nustačius LR ATPK 209/2 str. 1 d. numatyto pažeidimo požymius. Nustatyta, kad UAB „Kavaska” muitinės tarpininko atstovės V. P. , L. M. atlikdamos deklarantės funkcijas, užpildė bendrąjį administracinį dokumentą, kurį pateikė Panevėžio teritorinei muitinei, deklaravo krovinius muitinio sandėliavimo procedūrai. V. P. ir L. M. , turėdamos visas sąlygas patikrinti, ar gabenamos prekės atitinka jas lydinčius dokumentus, tyčia to nepadarė, užpildė bendrąjį administracinį dokumentą pagal pateiktus krovinį lydinčiuosius dokumentus, neįsitikinusios, kad prekės atitinka prekių pavadinimus, aprašytus minėtuose dokumentuose, sąmoningai nepatikrino, nors pagal muitinės tarpininko atstovo pareigybinius nuostatus bei bendrojo administracinio dokumento pildymo instrukciją privalėjo tai daryti. V. P. ir L. M. už nusižengimo, numatyto ATPK 2091 str. 1d. 2 p. padarymą nubausta kiekviena 3000 Lt bauda ( civ. bylaNr.2-139-227-2009, l.82-85. L.86-88)

13Byloje įsiteisėjusiu Panevėžio apygardos teismo 2009-02-12 sprendimu nustatyta, kad dėl ieškovo UAB „Kavaska” netinkamai įformintų dokumentų ir tik dėl to pradėtu ikiteisiminiu tyrimu ieškovas du metus negalėjo laisvai disponuoti prekėmis. Dėl to dalis tyrimo metu sulaiktų prekių sugedo, prarado kokybę, pasibaigė jų galiojimo terminas, sumažėjo vertė ir kt. Tai ir buvo tiesioginė tikroji esminė priežastis nuostoliams, patirtiems ieškovo ir prašomiems priteisti, atsirasti. Ieškovas iš valstybės reikalauja visos jo patirtos žalos atlyguinimo.

14Byloje nustatyta, kad prekės buvo sulaikytos teisėtai, nes patikrinus transporto priemones, buvo rasta didelės vertės nedeklaruotų prekių. Veikos požymiai formaliai atitiko BK 1991 str. 1 d., buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas. Taigi akivaizdu, kad paties ieškovo darbuotojos savo pareigas vykdė nerūpestingai ir aplaidžiai, o ieškovas tuo kaltina ikiteisminio tyrimo pareigūnus, kurie privalėjo aiškintis visas aplinkybes, ne tik kaltinančias, bet ir teisinančias, tik po to daryti atitinkamas išvadas.

15Sulaikius prekes, nebuvo keliamas klausimas dėl jų saugojimui reikalingų kokių tai išskirtinių sąlygų, nenustatyta, kad jos buvo laikomos netinkamai, ieškovas dėl tos priežasties, kad prekės turi būti greitai sunaudojamos ar pan. ir praras vertę, neprašė jų grąžinti anksčiau, reiškė pretenzijas tik dėl ikiteisminio tyrimo terminų. ( baudž. bylos t. 3, b.l. 145).

16Dėl pasakyto ieškinys atmetamas. Ieškovas nuo teismo išlaidų atleistas, nes jam iškelta bankroto byla, todėl bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos.

17Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 268-270 str.

Nutarė

18Ieškovo BUAB „Kavaska“ ieškinį atsakovui Lietuvos valstybei , atstovaujamai Muitinės departamento prie LR Finansų ministerijos, Muitinės kriminalinės tarnybos bei Policijos departamento prie LR vidaus reikalų ministerijos dėl žalos atlyginimo ( ieškinio suma 181 023,56 Lt) atmesti.

19Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Laimutė Sankauskaitė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo BUAB... 3. Ieškovas bankrutavusi UAB „Kavaska” ieškiniu prašo priteisti iš... 4. Ieškovo užsakymu, dalyvaujant ieškovo ir Muitinės kriminalinės tarnybos... 5. Panevėžio apygardos teismas 2009-02-12 sprendimu pagal firmos Orientell Wave... 6. Ieškovas, nenurodydamas neteisėtų ikiteisminio tyrimo pareigūnų veiksmų,... 7. Atsakovą Lietuvos valstybę atstovaujantys Muitinės departamentas prie LR... 8. Ieškinys atmestinas ( CPK 268-270 str., CK 6.263 str.)... 9. Valstybės civilinė atsakomybė už pareigūnų veiksmus vykdant ikiteisminį... 10. Nagrinėjamojoje byloje nėra konstatuoto pareigūnų ir institucijų,... 11. Tarp šalių nekyla ginčo dėl ieškinyje nurodytų faktinių aplinkybių,... 12. Iš esmės ieškovas ieškinį grindžia ikiteisminio proceso trukme. Tačiau... 13. Byloje įsiteisėjusiu Panevėžio apygardos teismo 2009-02-12 sprendimu... 14. Byloje nustatyta, kad prekės buvo sulaikytos teisėtai, nes patikrinus... 15. Sulaikius prekes, nebuvo keliamas klausimas dėl jų saugojimui reikalingų... 16. Dėl pasakyto ieškinys atmetamas. Ieškovas nuo teismo išlaidų atleistas,... 17. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 268-270 str.... 18. Ieškovo BUAB „Kavaska“ ieškinį atsakovui Lietuvos valstybei ,... 19. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo gali būti skundžiamas Lietuvos...