Byla e2YT-13352-435/2017
Dėl antstolio R. S. neveikimo, suinteresuoti asmenys akcinė bendrovė DNB bankas, antstolis R. S., G. P., uždaroji akcinė bendrovė „Lipnus“

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Jankauskaitė - Jocė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ skundą dėl antstolio R. S. neveikimo, suinteresuoti asmenys akcinė bendrovė DNB bankas, antstolis R. S., G. P., uždaroji akcinė bendrovė „Lipnus“.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėja skundu dėl antstolio R. S. neveikimo nurodė, kad antstolio R. S. žinioje yra vykdomoji byla Nr( - ) pradėta pagal išieškotojo AB DNB bankas prašymą ir Vilniaus apygardos teismo ( - ) vykdomąjį raštą Nr. ( - ) dėl 936 467,77 Eur skolos, 6 procentų dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2012-08-06) iki 2012-10-06 ir 5 procentų dydžio metinių palūkanų, skaičiuojamų nuo 2012-10-07 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo iš skolininko UAB „Lipnus“. Suinteresuotas asmuo UAB „VSA Vilnius“ 2017-03-07 elektroniniu laišku išsiuntė skundą dėl antstolio veiksmų ir skundo dėl antstolio veiksmų priedus. Skundas ir jo priedai buvo pasirašyti saugiu elektroniniu parašu suinteresuoto asmens UAB „VSA Vilnius“ atstovo advokato D. K.. Suinteresuoto asmens UAB „VSA Vilnius“ 2017-03-07 skundas buvo perskaitytas antstolio 2017- 03-08. Tai patvirtina gautas elektroninis patvirtinimas apie perskaitytą elektroninį laišką. Suinteresuoto asmens UAB „VSA Vilnius“ atstovas advokatas D. K. 2017-03-10 elektroniniu paštu kreipėsi į antstolį, prašydamas suteikti informaciją apie 2017-02-28 prašymo vykdomojoje byloje Nr( - ) nagrinėjimą. Būtent dėl prašymo neišnagrinėjimo ir buvo paduotas skundas dėl antstolio veiksmų. Antstolis į elektroninį laišką neatsakė ir 2017-03-14, t. y. penktą darbo dieną nuo skundo dėl antstolio veiksmų padavimo dienos priėmė patvarkymą dėl „2017-02-24 reikalavimo perleidimo sutarties Nr. PSTVD/2017/02/24 kopijos pateikimo“. Patvarkymu antstolis prašė suinteresuoto asmens UAB „VSA Vilnius“ pateikti suinteresuoto asmens UAB „VSA Vilnius“ ir išieškotojo sudarytą reikalavimo perleidimo sutartį su neužtušuota reikalavimo perleidimo kaina. Antstolis patvarkyme aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė, kad ši suma yra reikalinga tam, kad būtų apskaičiuota vykdymo išlaidų suma. Suinteresuotas asmuo UAB „VSA Vilnius“ 2017-03-15 pateikė atsakymą antstoliui, kuriuo atsisakė vykdyti antstolio 2017-02-24 patvarkymą „2017-02-24 reikalavimo perleidimo sutarties Nr. PSTVD/2017/02/24 kopijos pateikimo“. Suinteresuotas asmuo UAB „VSA Vilnius“ pateikė išsamius atsisakymo vykdyti antstolio patvarkymą motyvus, nurodė, kad antstolis iki šiol (2017-03-15) nėra priėmęs jokio patvarkymo dėl suinteresuoto asmens UAB „VSA Vilnius“ 2017- 03-07 skundo. 2017-03-14 antstolis, vadovaudamasis LR civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 510 straipsnio 3 dalimi, privalėjo išnagrinėti suinteresuoto asmens UAB „VSA Vilnius“ 2017-03-07 skundą. Vietoje to, antstolis būtent 2017-03-14 priėmė patvarkymą „2017-02-24 reikalavimo perleidimo sutarties Nr. PSTVD/2017/02/24 kopijos pateikimo“, kuris net nesusijęs su 2017-03-07 skundo išnagrinėjimu, o yra tebesitęsiantis kilusio ginčo tarp suinteresuoto asmens UAB „VSA Vilnius“ ir antstolio uždelsimas. Taigi, Antstolis iki 2017-03-14 (CPK 510 straipsnio 3 dalis) suinteresuoto asmens UAB „VSA Vilnius“ 2017-03-07 skundo neišnagrinėjo. Suinteresuotas asmuo UAB „VSA Vilnius" skundo dėl antstolio neveikimo teikimo dieną neturi jokių duomenų apie 2017-03-07 skundo nagrinėjimą ar jo rezultatą.

52017-03-07 skundu, adresuotu antstoliui R. S., pareiškėja prašė: išnagrinėti ir patenkinti išieškotojo AB DNB bankas 2017-02-28 prašymą Nr. 2017/30.56-17-794 „Dėl reikalavimo perleidimo“, t.y.: panaikinti skolininko UAB „Lipnus“ atsiskaitomųjų sąskaitų areštus taikytus vykdomojoje byloje Nr( - ) iki atskiro išieškotojo pranešimo; sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr( - ) pagal ( - ) Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. ( - ) iki atskiro išieškotojo pranešimo; grąžinti skolininkui UAB „Lipnus“ visas pinigines lėšas, kurios buvo nurašytos iš atsiskaitomųjų banko sąskaitų po 2017-02-28 dienos.

6Suinteresuotas asmuo antstolis R. S. atsiliepimo į skundą nepateikė.

7Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad bankas pateikė antstoliui R. S. 2017-02-28 raštą, kuriame nurodė, jog bankas 2017-02-24 sutartimi Nr. PSTVD/2017/02/24 perleido naujam kreditoriui UAB „VSA Vilnius“ reikalavimo teises į banko skolininkus UAB „Lipnus“ bei G. P.. Taip pat informavo, kad 2017-02-27 buvo sudarytas reikalavimo perleidimo sutarties perdavimo-priėmimo aktas, todėl nuo nurodytos datos bankas, kaip kreditorius, negali priimti jokio prievolės įvykdymo vykdomosiose bylose Nr. 0070/16-10291 ir Nr. 0070/16/10863. Bankas minėtame rašte, atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, prašė vykdomosiose bylose Nr. 0070/16-10291 ir Nr. 0070/16/10863 netaikyti priverstinio pobūdžio priemonių banko naudai ir taikytus areštus, tame tarpe atsiskaitomųjų sąskaitų, panaikinti iki atskiro banko pranešimo ir/ar kitokio naujojo kreditoriaus UAB „VSA Vilnius“ pranešimo jam perėmus išieškotojo teises vykdymo procese įstatymų nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes bei pareiškėjos skunde nurodytus argumentus, manome, kad reikalavimas panaikinti skolininko UAB „Lipnus“ atsiskaitomųjų sąskaitų areštus taikytus vykdomojoje byloje Nr( - ) iki atskiro išieškotojo pranešimo yra pagrįstas ir tenkintinas.

8Suinteresuotas asmuo UAB „Lipnus“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su skundu sutinka, prašo jį tenkinti.

9Suinteresuotas asmuo G. P. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su skundu sutinka, prašo jį tenkinti.

10Teismas

konstatuoja:

11Skundas tenkintinas iš dalies.

12Antstolio procesinių veiksmų teisėtumą CPK nustatyta tvarka kontroliuoja teismas (Antstolių įstatymo 27 straipsnio 1 dalis). Nagrinėdamas skundus dėl antstolių veiksmų ir vertindamas jų teisėtumą, teismas turi įvertinti, ar atlikdamas konkretų procesinį veiksmą antstolis laikėsi įstatymo reikalavimų, ar spręsdamas jo diskrecijai tenkantį klausimą atsižvelgė į teisėtus šalių interesus.

13Antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia vykdomųjų dokumentų vykdymo, faktinių aplinkybių konstatavimo, dokumentų perdavimo ir kitas įstatymų nustatytas funkcijas (Antstolių įstatymo 2 str. 1 d.). Antstoliai, atlikdami savo funkcijas, privalo vadovautis antstolių veiklos teisėtumo, kooperacijos ir demokratiškumo, taip pat civilinio proceso principais. Vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.).

14Nustatyta, kad 2017-03-07 antstolio R. S. kontoroje gautas pareiškėjos 2017-03-07 skundas dėl antstolio veiksmų. Susipažinus su vykdomosios bylos Nr( - ) medžiaga konstatuotina, kad antstolis R. S. nesilaikė CPK 510 str. nustatytos skundo dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo tvarkos, minėtoje vykdomojoje byloje, per įstatymo nustatytą 5 darbo dienų terminą, nėra priimtas joks patvarkymas dėl pareiškėjos pateikto 2017-03-07 skundo, todėl pripažįstama, kad antstolis pažeidė CPK 510 str. nustatytą skundo dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo tvarką, šis pripažinimas laikytinas pakankamu pareiškėjos 2017-04-03 skundo, teisme gauto 20147-04-04 dėl antstolio neveikimo patenkinimu (CPK 178 str., 185 str.).

152017-03-07 skundu, adresuotu antstoliui R. S., pareiškėja prašė: išnagrinėti ir patenkinti išieškotojo AB DNB bankas 2017-02-28 prašymą Nr. 2017/30.56-17-794 „Dėl reikalavimo perleidimo“, t. y.: panaikinti skolininko UAB „Lipnus“ atsiskaitomųjų sąskaitų areštus taikytus vykdomojoje byloje Nr( - ) iki atskiro išieškotojo pranešimo; sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr( - ) pagal ( - ) Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. ( - ) iki atskiro išieškotojo pranešimo; grąžinti skolininkui UAB „Lipnus“ visas pinigines lėšas, kurios buvo nurašytos iš atsiskaitomųjų banko sąskaitų po 2017-02-28 dienos. Vykdomosios bylos Nr( - ) medžiaga nustatyta, kad antstolis R. S., gavęs DNB banko 2017-02-28 raštą „Dėl reikalavimo teisių perleidimo“, kuriame buvo prašoma netaikyti priverstinio pobūdžio priemonių banko naudai ir taikytus areštus, tame tarpe atsiskaitomųjų sąskaitų, panaikinti iki atskiro Banko pranešimo ir/ar kitokio naujojo kreditoriaus UAB „VSA Vilnius“ pranešimo jam perėmus išieškotojo teises vykdymo procese įstatymų nustatyta tvarka, taip pat buvo prašoma sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr( - ), šio prašymo iki 2017-03-14 patvarkymo priėmimo nesprendė. 2017-05-12 pareiškėja antstoliui pateikė prašymą, kuriuo prašė: grąžinti naujam išieškotojui UAB „VSA Vilnius“ vykdomuosius raštus Nr. ( - ) be tolimesnio vykdomųjų raštų vykdymo; pateikti išieškotojui UAB „VSA Vilnius“ vykdomosios bylos Nr( - ) kopiją. Susipažinus su nagrinėjamos civilinės bylos medžiaga, su suinteresuoto asmens UAB „Lipnus“ atsiliepimu nustatyta, kad antstolis savo veiksmais 2017-03-07 d. skundą yra patenkinęs ir 2017-05-25 priėmęs patvarkymą dėl vykdomosios bylos Nr( - ) užbaigimo ir vykdomojo dokumento grąžinimo. Darytina išvada, kad pareiškėjos UAB „VSA Vilnius“ 2017-03-07 skundas dėl antstolio veiksmų pagrįstas, tačiau pasikeitus aplinkybėms nuo 2017-04-03 skundo dėl antstolio neveikimo padavimo dienos, 2017-03-07 skundas atmestinas.

16Pareiškėja UAB „VSA Vilnius“ 2017 m. gegužės 11 d. teismui pateikė prašymą priteisti bylinėjimosi išlaidas. Savo prašymą grindžia tuo, kad Kasacinio teismo praktika formuojama taip, kad tuo atveju, kai asmens skundas dėl antstolio veiksmų nagrinėjamas ypatingosios teisenos tvarka, yra akivaizdus antstolio ir skolininko interesų priešingumas, todėl bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš antstolio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. T. v. antstolis R. V. ir kt., bylos Nr. 3K-3-36/2008; 2009 m., vasario 23d. nutartis, priimta civilinėje byloje antstolis G.B. v. L.B.,

17bylos Nr. 3K-3-78/2009). Todėl pareiškėjos nuomone, jeigu civilinė byla pagal pareiškimą dėl antstolio veiksmų išnagrinėta ypatingosios teisenos tvarka, nes antstolis nepripažino savo veiksmų neteisėtu, o tai padarė teismas nutartimi, tai yra pagrindas spręsti, kad pareiškėjo ir antstolio interesai yra priešingi. Tai sudaro pagrindą taikyti CPK 443 straipsnio 6 dalies išimtį dėl bylinėjimosi išlaidų priteisim.

18CPK 443 straipsnio 6 dalis numato, kad dalyvaujančių byloje asmenų bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos. Tais atvejais, kai dalyvaujančių byloje asmenų suinteresuotumas bylos baigtimi yra skirtingas arba jų interesai yra priešingi, teismas gali proporcingai padalyti turėtas bylinėjimosi išlaidas arba jų atlyginimą priteisti iš dalyvavusio byloje asmens, kurio pareiškimas atmestas.

19Pareiškėja UAB „VSA Vilnius“ pateikė bylinėjimosi išlaidas patvirtinančius įrodymus: 2017 m. balandžio 21 d. mokėjimo pavedimą (suma 544,50 Eur), 2017-04-10 PVM sąskaitą – faktūrą, iš kurių matyti, kad pareiškėja UAB „VSA Vilnius“ patyrė 544,50 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Iš mokėjimo pavedimo, patvirtinančio advokato teisinės pagalbos išlaidų apmokėjimą, matyti, jog pareiškėja UAB „VSA Vilnius“ už jai suteiktas paslaugas apmokėjo advokatui ir advokatų kontorai, teikusiai suinteresuotam asmeniui UAB „VSA Vilnius“ teisines paslaugas.

20Teismas konstatuoja, jog pareiškėjos ir suinteresuoto asmens antstolio R. S. interesai byloje yra priešingi. Teismas pripažįsta, kad pareiškėjos UAB „VSA Vilnius“ patirtos bylinėjimosi išlaidos yra pagrįstos ir įrodytos. Pareiškėjos patirtos išlaidos neviršija rekomendacijose nustatyto dydžio, yra pagrįstos ir įrodytos, todėl iš suinteresuoto asmens antstolio R. S. priteistina 544,50 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų pareiškėjai UAB „VSA Vilnius“.

21Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei yra mažesnės už nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, iš šalių nepriteistinos (CPK 94 str., 96 str., Lietuvos Respublikos Teisingumo ministro ir Finansų ministrės 2011 11 07 įsakymas Nr.1R-261/1K-355).

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 str., 290 str., 291 str., 293 str. 4 d., 296 str. 1 d. 1 p., 510 str.,

Nutarė

23Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ skundą tenkinti iš dalies.

24Pripažinti, kad antstolis R. S. pažeidė CPK 510 str. nustatytą 2017-03-07 skundo dėl antstolio veiksmų nagrinėjimo tvarką.

25Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ skundą, 2017-03-07 skundo reikalavimus panaikinti skolininko UAB „Lipnus“ atsiskaitomųjų sąskaitų areštus taikytus vykdomojoje byloje Nr( - ) iki atskiro išieškotojo pranešimo; sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr( - ) pagal ( - ) Vilniaus apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. ( - ) iki atskiro išieškotojo pranešimo; grąžinti skolininkui UAB „Lipnus“ visas pinigines lėšas, atmesti.

26Priteisti iš suinteresuoto asmens antstolio R. S., kontoros adresas Kęstučio g. 67-2, Kaunas, Kaunas, pareiškėjos UAB „VSA Vilnius“, juridinio asmens kodas 220074960, naudai 544,50 Eur (penkis šimtus keturiasdešimt keturis eurus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

27Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Jankauskaitė - Jocė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos... 3. Teismas... 4. pareiškėja skundu dėl antstolio R. S. neveikimo nurodė, kad antstolio R. S.... 5. 2017-03-07 skundu, adresuotu antstoliui R. S., pareiškėja prašė:... 6. Suinteresuotas asmuo antstolis R. S. atsiliepimo į skundą nepateikė.... 7. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad... 8. Suinteresuotas asmuo UAB „Lipnus“ pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė,... 9. Suinteresuotas asmuo G. P. pateikė atsiliepimą, kuriame nurodė, kad su... 10. Teismas... 11. Skundas tenkintinas iš dalies.... 12. Antstolio procesinių veiksmų teisėtumą CPK nustatyta tvarka kontroliuoja... 13. Antstolis – tai valstybės įgaliotas asmuo, kuriam valstybė suteikia... 14. Nustatyta, kad 2017-03-07 antstolio R. S. kontoroje gautas pareiškėjos... 15. 2017-03-07 skundu, adresuotu antstoliui R. S., pareiškėja prašė:... 16. Pareiškėja UAB „VSA Vilnius“ 2017 m. gegužės 11 d. teismui pateikė... 17. bylos Nr. 3K-3-78/2009). Todėl pareiškėjos nuomone, jeigu civilinė byla... 18. CPK 443 straipsnio 6 dalis numato, kad dalyvaujančių byloje asmenų... 19. Pareiškėja UAB „VSA Vilnius“ pateikė bylinėjimosi išlaidas... 20. Teismas konstatuoja, jog pareiškėjos ir suinteresuoto asmens antstolio R. S.... 21. Kadangi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 140 str., 290 str., 291 str.,... 23. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ skundą... 24. Pripažinti, kad antstolis R. S. pažeidė CPK 510 str. nustatytą 2017-03-07... 25. Pareiškėjos uždarosios akcinės bendrovės „VSA Vilnius“ skundą,... 26. Priteisti iš suinteresuoto asmens antstolio R. S., kontoros adresas Kęstučio... 27. Nutartis per 7 dienas nuo jos paskelbimo dienos gali būti skundžiama...