Byla 2-14236-151/2014
Dėl skolos, palūkanų, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Ulejevienė, sekretoriaujant Jurgitai Radauskaitei, dalyvaujant atsakovui A. T., nedalyvaujant ieškovo AB SEB bankas atstovui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo AB SEB bankas ieškinį atsakovui A. T. dėl skolos, palūkanų, delspinigių ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1736,88 Lt (503,04 Eur) nesugrąžinto kredito, 785,33 Lt (227,45 Eur) priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų, 3259,54 Lt (944,03 Eur) delspinigių už laiku nesumėtą kreditą ir palūkanas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 130,00 Lt (37,65 Eur) žyminio mokesčio ir kitas turėtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-4).

3Ieškovas nurodė, kad 2005-12-05 tarp AB SEB Vilniaus banko ir A. T., buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), pagal kurią buvo suteiktas 10.000,00 Lt kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2010-12-04. Prievolės įvykdymo terminas baigėsi 2010-12-04, tačiau atsakovas iki šiol bankui pagal sutartį negrąžino 5.781,75 Lt skolos (tame tarpe: 1.736,88 Lt nesugrąžinto kredito, 785,33 Lt priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų bei 3.259,54 Lt priskaičiuotų delspinigių už laiku nesumokėtą kreditą ir palūkanas). Atsakovas prievolių ieškovui tinkamai nevykdo. Todėl ieškovas 2011-06-16 ir 2014-02-25 atsakovui išsiuntė įspėjimo raštus dėl sutarties sąlygų nevykdymo, reikalaujant pašalinti pasirašytos sutarties pažeidimus. Tačiau atsakovas šio reikalavimo neįvykdė. Tai rodo, kad atsakovas gera valia vengia vykdyti savo prievoles ieškovui.

4Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu sutinka (b. l. 22). Teismo posėdyje paaiškino, kad 2008 metais išvažiavo į užsienį, 2014 m. grįžus, sužinojo, kad byla atiduota į teismą, mano, kad delspinigiai yra per dideli, todėl su skolos dydžiu ir palūkanomis sutinka, o delspinigius prašo mažinti.

5Byla išnagrinėta ieškovo atstovui nedalyvaujant, apie posėdį pranešta teismo pranešimu, gautas raštas, kad ieškovo atstovas teismo posėdžiuose nedalyvaus, ieškinį palaiko visa apimtimi ir prašo sprendimą priimti banko atstovui nedalyvaujant (b.l. 24, 28, 35).

6Ieškinys tenkintinas iš dalies.

7Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad 2005-12-05 tarp AB SEB Vilniaus banko ir A. T., buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis Nr. ( - ), pagal kurią buvo suteiktas 10.000,00 Lt kreditas, nustatant dalinius kredito grąžinimus bei galutinį jo sugrąžinimo terminą iki 2010-12-04 (b. l. 11-12, 13-15). Prievolės įvykdymo terminas baigėsi 2010-12-04, tačiau atsakovas iki šiol bankui pagal sutartį negrąžino 5.781,75 Lt skolos, todėl ieškovas 2011-06-16 ir 2014-02-25 atsakovui išsiuntė įspėjimo raštus dėl sutarties sąlygų nevykdymo, reikalaujant pašalinti pasirašytos sutarties pažeidimus (b.l. 8, 9). Vartojimo kredito sutarties bendrosios dalies 5.3 punktu ir 5.4 punktu nustatyta, kad atsakovas įsipareigoja mokėti 0,1 procento dydžio delspinigius nuo pradelstos grąžinti kredito dalies sumos ir nuo nesumokėtų palūkanų sumos. Ieškovas nurodo, kad atsakovas ieškovui liko skolingas 1736,88 Lt (503,04 Eur) nesugrąžinto kredito, 785,33 Lt (227,45 Eur) priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų, 3259,54 Lt (944,03 Eur) delspinigių už laiku nesumėtą kreditą ir palūkanas (b. l. 3).

8Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė paskolos teisiniai santykiai (CK 6.870 str., 6.873 str., 6.886 str.). Ieškovas tinkamai vykdė savo pareigą - suteikė atsakovei vartojimo kreditą, tačiau atsakovė savo sutartinius įsipareigojimus pažeidė, negrąžindama viso gauto kredito ir nemokėdama palūkanų sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.38 straipsnio 1 dalis). Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 straipsnio 1 dalis, 6.205 straipsnis). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus (CK 6.59 straipsnis). Kadangi sutartyje nustatytas galutinis kredito grąžinimo terminas yra suėjęs, o byloje nėra duomenų, kad atsakovas tinkamai ir nustatytais terminais įvykdė sutartinę prievolę grąžinti visą paimtą kreditą ir sumokėti palūkanas, skolos (negrąžinto kredito ir nesumokėtų palūkanų) dydis neginčijamas, teismas daro išvadą, kad ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 1736,88 Lt (503,04 Eur) nesugrąžinto kredito, 785,33 Lt (227,45 Eur) palūkanas yra pagrįstas ir įrodytas, todėl tenkintinas. Atsižvelgiant į šias materialinės teisės normas ir į ieškovo pateiktus įrodymus darytina išvada, kad atsakovas prievolės atsiskaityti su ieškovu neįvykdė, todėl iš jo ieškovui priteistina 1736,88 Lt (503,04 Eur) nesugrąžinto kredito, 785,33 Lt (227,45 Eur) priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų.

9Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 3259,54 Lt (944,03 Eur) delspinigių už laiku negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas. Sutarties bendrosios dalies 5.3. ir 5.4. p. yra numatyta, kad už kiekvieną uždelstą grąžinti kredito dalį ir sumokėti palūkanas dieną kredito gavėjas įsipareigoja mokėti 0,1 proc. dydžio delspinigius.

10Lietuvos Respublikos CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Nors šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.).

11Įvertinęs tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis buvo sudaryta pagal ieškovo iš anksto parengtas standartines sąlygas ir atsakovas turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, teismas daro išvadą, jog 0,1 proc. dydžio delspinigiai per dieną, vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais, kaip prašomos priteisti netesybos yra aiškiai per didelės ir atlieka ne kompensacinę funkciją, todėl delspinigiai mažintini CK 6.73 str. 2 d. pagrindu. Pažymėtina ir tai, kad iš byloje esačių duomenų matyti, kad kredito grąžinimo terminas baigėsi prieš daugiau nei ketverius metus. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas būtų ėmęsis kokių nors aktyvių veiksmų, kad skola būtų priteista anksčiau. Byloje yra pateikti 2011-06-16 ir 2014-02-25 atsakovui siųsti įspėjimo raštai dėl sutarties sąlygų nevykdymo, tačiau teismui nėra aišku, kodėl nebuvo kreiptasi į teismą 2011 m., o laukta dar beveik trejus metus. Duomenų, kokios kliūtys apribojo ieškovo teises operatyviai ginti pažeistas savo teises, t.y. įrodymų, pateisinančių ilgą delsimą kreiptis į teismą, byloje nėra. Todėl toks ieškovo, kaip verslininko, elgesys vertinas kaip nesąžiningas vartotojo atžvilgiu, nes dėl jo delsimo kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo iš atsakovo buvo nepagrįstai didinamas delspinigių dydis ir tai negalima vertinti kaip sąžiningą nukentėjusios šalies nuostolių atlyginimą. Reikalaujami delspinigiai yra akivaizdžiai neprotingo dydžio, prieštaraujantys LR CK įtvirtintai įskaitinių netesybų sampratai, o reikalavimas priteisti tokio dydžio delspinigius – aiškiai nepagrįstas.

12Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta valstybės priedermė reguliuoti ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų bendrai tautos gerovei, o šio straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad valstybė gina vartotojo interesus. LR CK 6.188 str. 2 d. 5 p. preziumuojama, kad neproporcingai didelę vartotojo civilinę atsakomybę už sutarties neįvykdymą ar netinkamą vykdymą nustatančios vartojimo sutarčių sąlygos yra nesąžiningos, todėl remiantis LR CK 6.73 str. 2 d., LR CK 6.258 str. 3 d., teismas turi teisę sumažinti aiškiai per dideles netesybas.

13Pažymėtina, jog nuo 2011-04-01 įsigaliojusio LR vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. numatyta, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos. Nors šis įstatymas šalims sudarant paskolos sutartį dar negaliojo, tačiau teismas laiko, kad jame nurodyta maksimali delspinigių riba gali būti taikoma kaip orientacinė, vertinant šioje ir kitose iki šio įstatymo įsigaliojimo sudarytose vartojimo kredito sutartyse nustatytus netesybų dydžius. Teismo vertinimu, nagrinėjamo ginčo atveju 0,05 proc. dydžio delspinigiai būtų adekvatūs kreditoriaus patirtiems nuostoliams. Atsižvelgiant į nustatytų faktinių aplinkybių visumą, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką į šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, remiantis LR CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažintini per pusę (nuo 0,1 proc. dydžio iki 0,05 proc.) ir priteistini tik iki 2011-08-30. Ieškovui iš atsakovo priteistina 510,82 Lt (147,94 Eur) delspinigių už laiku negrąžintą kreditą ir nesumokėtas palūkanas (b.l. 45). Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

14Atsakovui, praleidusiam terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui priėmus dėl to teismo sprendimą, kyla sutarties neįvykdymo teisinės pasekmės – mokėti ieškovui įstatyme numatytas 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojant nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.), todėl tenkintina ir ši ieškinio dalis.

15Patenkinus ieškinį iš dalies proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, ieškovui iš atsakovo priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 67,60 Lt (19,58 Eur) žyminio mokesčio (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 93 straipsnio 1 dalis).

16Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 10 Lt dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6373)).

17Vadovaudamasis CPK 177 str., 178 str., 259 str., 263 str., 265 str., 268 str., 270 str., teismas

Nutarė

18Ieškinį tenkinti iš dalies.

19Priteisti iš atsakovo A. T., a. k. ( - ) ieškovui AB SEB bankas, įmonės kodas ( - ), ( - ), a. s. Nr. ( - ) AB SEB banke, banko kodas 70440, 1736,88 Lt (vieną tūkstantį septynis šimtus trisdešimt šešis Lt 88 ct) (503,04 Eur) nesugrąžinto kredito, 785,33 Lt (septynis šimtus aštuoniasdešimt penkis Lt 33 ct) (227,45 Eur) priskaičiuotų ir nesumokėtų palūkanų, 510,82 Lt (penkis šimtus dešimt Lt 82 ct) (147,94 Eur) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (3033,03 Lt) (878,43 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2014 06 09) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 67,60 Lt (šešiasdešimt septynis Lt 60 ct) (19,58 Eur) žyminio mokesčio.

20Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Rita Ulejevienė, sekretoriaujant Jurgitai... 2. ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1736,88 Lt (503,04 Eur) nesugrąžinto... 3. Ieškovas nurodė, kad 2005-12-05 tarp AB SEB Vilniaus banko ir A. T., buvo... 4. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, kad su ieškiniu... 5. Byla išnagrinėta ieškovo atstovui nedalyvaujant, apie posėdį pranešta... 6. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 7. Išnagrinėjus bylą nustatyta, kad 2005-12-05 tarp AB SEB Vilniaus banko ir A.... 8. Ištyrus byloje pateiktus rašytinius įrodymus darytina išvada, kad tarp... 9. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 3259,54 Lt (944,03 Eur)... 10. Lietuvos Respublikos CK 6.71 str. nustatyta, kad netesybos - tai įstatymų,... 11. Įvertinęs tai, kad atsakovas yra vartotojas, sutartis buvo sudaryta pagal... 12. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta... 13. Pažymėtina, jog nuo 2011-04-01 įsigaliojusio LR vartojimo kredito įstatymo... 14. Atsakovui, praleidusiam terminą įvykdyti piniginę prievolę ir teismui... 15. Patenkinus ieškinį iš dalies proporcingai patenkintų reikalavimų daliai,... 16. Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo valstybei... 17. Vadovaudamasis CPK 177 str., 178 str., 259 str., 263 str., 265 str., 268 str.,... 18. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 19. Priteisti iš atsakovo A. T., a. k. ( - ) ieškovui AB SEB bankas, įmonės... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali būti...